Три чверті століття постійного розвитку. 23 грудня ВАТ «Фармак» святкує своє 75-річчя

У ці грудневі дні колектив одного з найбільших підприємств фармацевтичної галузі України — Відкритого акціонерного товариства «Фармак» приймає щирі поздоровлення з приводу визначної дати — 75-річчя від дня заснування заводу.

З цим підприємством пов’язаний життєвий шлях кількох поколінь киян. Історія заводу — це історія нашої країни: початок промислового виробництва після громадянської війни, евакуація в глибокий тил під час Великої Вітчизняної війни та повоєнне відновлення майже повністю знищеного виробництва, потім, після здобуття Україною незалежності, — технічне переоснащення заводу та кардинальна зміна асортименту лікарських засобів. Нині завод динамічно розвивається і впевнено дивиться у майбутнє.

Якими ж були ці суперечливі три чверті століття?

ПЕРШІ КРОКИ

Влiтку 1925 р. в Києві було створено перший в Українi завод з виробництва синтетичних лiкарських засобiв. Група iнженерiв та вчених Київського полiтехнiчного iнституту розробила технологiчнi схеми виробництва хлороформу та салiцилової кислоти, провела ремонтно-вiдновлювальнi роботи та монтаж обладнання. Hевдовзi пiдприємству було присвоєно iм’я Михайла Васильовича Ломоносова, а вже 23 грудня 1925 року невеликий колектив — 42 робiтники та 12 iнженерно-технiчних працiвникiв — видав свою першу продукцiю. Ця дата вважається днем народження заводу, початком його iсторiї.

p_271_50_251200_farmak4-2.jpg (21111 bytes)

На території заводу після повернення з евакуації. 1944 рік

Менше ніж за рiк колективом заводу було освоєно виробництво хлороформу, салiцилової кислоти, салолу, метилсалiцилату, у 1927 — салiцилату натрiю, а наприкiнцi 1928 р. — нової продукцiї — резорцину, хлоралгiдрату, ментолу, ланолiну.

З 1937 р. на підприємстві вперше в СРСР було впроваджено промислове виробництво Валiдолу. До 1993 р. завод залишався єдиним виробником рiдкого Валiдолу в Українi i колишньому СРСР.

Hа початок 1941 р. на заводi iм. М.В. Ломоносова було здано в експлуатацiю цех з виробництва фармакопейного резорцину, значно збiльшено випуск хлоралгiдрату та хлороформу, налагоджено виробництво трихлороцтової кислоти, уротропiну, хлориду та карбонату кальцiю, амiдохлорної ртутi, ефiру для наркозу — усього 15 препаратiв.

ЕВАКУАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

Hа початку Великої вiтчизняної війни завод було евакуйовано до Казанi. Там уже в груднi 1941 р. колектив підприємства випустив першу партiю екранiв для рентгенiвських установок, а з червня 1942 р. до госпiталiв регулярно надходять хлоретил та стрептоцид.

У листопаді 1943 р. пiсля звiльнення Києва вiд фашистських загарбникiв колектив заводу повертається до рiдного мiста i починає майже заново вiдбудовувати зруйноване за роки війни пiдприємство. Hайбiльшою перепоною на шляху відновлення виробничого процесу став катастрофiчний брак сировини. Долаючи неймовірні труднощi, працівники заводу вже взимку 1944 р. випустили першу продукцiю, а також ввели в експлуатацію нову лінію з виробництва хлоридiв кальцiю i натрiю. У тому ж 1944 р. налагоджено випуск хлороформу, хлоралгiдрату, хлориду кальцiю, хлориду натрiю, повністю відновлено цех з виробництва уротропіну та хлоралгідрату. Hаприкiнцi Великої Вiтчизняної війни вже працювали цехи з виробництва ментолу, валiдолу та резорцину.

ПОВОЄННИЙ РОЗВИТОК

Упродовж 1946–1950 рр. на заводi iм. М.В. Ломоносова впроваджено цiлу низку нових виробництв. Зокрема, було налагоджено випуск хiнiофону, хiнозолу, валерiанату цинку, гiдрохлориду флавакридину, синестролу, бромiзовалу, карбромалу.

У 1951–1958 рр. відбулася часткова переорiєнтацiя виробничого профiлю. Збiльшився випуск лiкарських засобiв — глюкози, хлоретилу в ампулах, Валiдолу у флаконах тощо. Завод поступово нарощував виробничi потужностi.

p_271_50_251200_farmak5-2.jpg (9879 bytes)

Голова Правління, генеральний директор ВАТ «Фармак» Ф.І. Жебровська та технічний директор В.Т. Жилеєв

Окремо треба зупинитися на розробці та освоєнні випуску рентгеноконтрастних засобiв — в цьому напрямi фармації працівники заводу разом з ученими Академiї наук досягли справжнiх висот. Донедавна завод залишався монополiстом у виробництві рентгеноконтрастних засобiв на всiй територiї колишнього Радянського Союзу.

Hаприкiнцi 50-х назріла гостра потреба у створеннi серцево-судинного препарату — аналога вiдомого у свiтi Валокордину. Ломоносовцi розробили необхiдну технiчну документацiю і в 1960 р. налагодили випуск вiтчизняного Корвалолу, який i досi залишається вiзитною карткою заводу «Фармак». Препарат досить швидко став вiдомим за межами не лише України, а й Радянського Союзу. Через рiк завод освоїв випуск ще одного широко відомого препарату — Нафтизин.

Освоєння випуску Корвалолу та Нафтизину вiдбувалося у важких умовах — все робили майже вручну. Встановлення автоматичних лiнiй, реконструкцiя цеху, будiвельно-монтажнi роботи здiйснювали без зупинки виробництва.

У 1965 р. провiдним препаратом у номенклатурi хiмiко-фармацевтичного заводу iм. М.В. Ломоносова був синтомiцин, поки його не замiнили на бiльш ефективний левомiцетин.

Про високу якість продукції заводу «Фармак» свідчить той факт, що у 1975 р. 20% усiєї продукцiї заводу експортувалося не лише в усi країни соцiалiстичного табору, а й до Анголи, Hiмеччини, Францiї, Iталiї, Єгипту, Конго, Грецiї, Туреччини, Iндiї — бiльше ніж до 20 країн свiту.

У середині 80-х років на пiдприємствi було розгорнуто будiвництво нового примiщення для виробництва рентгеноконтрастних препаратiв. Незважаючи на труднощі, пов’язані з розвалом СРСР і розривом постійних економічних зв’язків, у 1992 р. роботи було завершено. По суті, на територiї пiдприємства вирiс ще один завод.

ПОЧАТОК САМОСТІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

У 1991 р. завод першим у фармацевтичній галузi став акцiонерним товариством. Саме тоді підприємство отримало своє сьогоднішнє ім’я — ВАТ «Фармак».

Тривалий час завод постачав субстанції для багатьох підприємств колишнього СРСР. Коли Союз розпався і виготовлення субстанцій стало нерентабельним, а підвищення вимог до екологічної безпеки змусило закрити цілу низку виробництв, перед підприємством постало гостре питання: що робити далі?

Керівництво приймає рішення — демонтувати хімічне виробництво і на вивільнених площах запровадити цілком нове виробництво — готових лікарських засобів. Як показав час, стратегію було обрано правильно.

Першою «ластівкою» став запуск лінії з виробництва крапель у поліетиленових флаконах «Боттлпак». Першим у новій упаковці стали виробляти Нафтизин, а потім розпочали відповідне виробництво Фармазоліну, Фармадексу та інших препаратів.

Введення в експлуатацію сучасного обладнання дало можливість значно розширити номенклатуру лікарських засобів. Було налагоджено випуск лікарських препаратів для офтальмології та ін., організовано виробництво медикаментів у формі мазі. У короткий термін було освоєно випуск препарату Фітолізин на основі рослинної сировини.

Обсяги виробництва ВАТ «Фармак» з 1996 р. порівняно з 1995 становили 157,7%. Темпи зростання товарної продукції до кризи серпня 1998 р. мали відчутну тенденцію до збільшення (у межах 10–27%). Після кризи обсяги реалізації продукції підприємства зменшилися і відповідно зменшилися обсяги виробництва. Подолати наслідки кризи підприємству вдалося у другому півріччі 1999 р., коли виробництво досягло рівня докризового періоду. Загалом, за останні 5 років вироблено продукції на суму понад 114 млн доларів США. У 1999 р. обсяг виробництва у відпускних цінах становив 74 917 тис. грн.

НОВА ПРОДУКЦІЯ

Акціонерним товариством «Фармак» зареєстровано в Україні 140 найменувань лікарських засобів, майже 100 з яких пропонується до реалізації, а також виробляється 13 найменувань субстанцій, обсяги виготовлення яких у 1999 р. становили 106 т.

Hа підприємстві активно впроваджуються нові, сучасні технології. Лише за останні 3 роки встановлено новітнє обладнання для маркування та пакування ампул; введено в експлуатацію нову лінію з виробництва медикаментів у формі драже; налагоджено виробництво мазей, кремів, паст та гелів. Виробничі потужності заводу дають можливість випускати щороку 450 млн штук таблеток і драже, 165 млн упаковок препаратів у флаконах зі скла та поліетилену, 20 млн ампул, а також виготовляти понад 100 т субстанцій.

МАЙБУТНЄ НЕМОЖЛИВЕ БЕЗ ПОСТІЙНОГО РОЗВИТКУ

ВАТ «Фармак» щороку вкладає у розвиток виробництва до 70% чистого прибутку. Ці кошти спрямовуються на технічне переозброєння ампульного виробництва та виготовлення м’яких форм препаратів, на придбання лабораторного обладнання тощо.

Підприємство уже тривалий час є одним з найбільших платників податків у Подільському районі м. Києва. Лише у 1999 р. державі перераховано 11 930 тис. грн., зокрема податок на прибуток становив 5020 тис. грн.

p_271_50_251200_farmak5.jpg (10769 bytes)

Заступник технічного директора з підготовки та експлуатації обладнання Г.В. Костюк та технічний директор В.Т. Жилеєв на запуску нового обладнання

Керівництво акціонерного товариства вдосконалило технологію продаж готової продукції. Збільшення витрат на реалізацію продукції (до 6%) зумовило необхідність переорієнтації каналів збуту. З цією метою створено окрему структуру — дистриб’юторську компанію «Фармація-2000», що значно збільшило обсяги реалізації продукції по Україні. Тільки за останні 5 років в Україні реалізовано продукції на 239,5 млн грн. Ефективно працюють спільні підприємства «Фармак-Варшава» в Польщі, «Фармак Плюс» у Росії, «Фармак-Д» у Дніпропетровську, які займаються оптовою реалізацією продукції заводу. Підприємство створило мережу фірмових аптек «Фармак», що відкрилися у Києві, Харкові, Дніпропетровську.

Значну увагу ВАТ «Фармак» приділяє професійній підготовці персоналу. Багатьом працівникам підприємства «Фармак» довелося додатково навчатися, особливо керівництву заводу. Hаприклад, генеральний директор Ф.І. Жебровська підвищувала кваліфікацію у Hімеччині, Франції, Італії, США та Японії. У листопаді 2000 р. спеціалісти вищого рангу пройшли перепідготовку в Чехії з валідації виробництва.

Під час фінансової кризи 1998 р. підприємство втратило близько 1,5 млн доларів США. Hа 14,5%, порівняно з 1998, зменшився експорт продукції заводу у 1999 р. (9471 тис. грн.), що пояснюється переважно зменшенням на 60% обсягу поставок у Росію. Водночас значно зросли поставки в Болгарію та Польщу. Обсяги експорту до Туркменістану у 1999 р. в грошовому виразі становили 500 тис. доларів США.

Девіз ВАТ «Фармак» — «Ми для Вас і Вашого здоров’я» — стисло й чітко формулює головну мету його діяльності — забезпечення стабільної якості, ефективності та безпеки виготовлених лікарських засобів, підвищення їхньої конкурентоспроможності. Досягти поставленої мети можливо лише за допомогою ретельно розробленої та правильно організованої системи контролю за якістю, керуючись міжнародними стандартами ІSO-9000 та вимогами GMP.

Питаннями контролю та забезпечення якості на заводі опікується спеціальна служба, створена 2 роки тому. До її складу входять відділ контролю якості та відділ забезпечення, які здійснюють всі передбачені аналітичною документацією випробування та аналізи. Ця система постійно вдосконалюється з урахуванням вимог GMP: проводиться реконструкція лабораторій, придбано сучасне обладнання та прилади, здійснюється навчання персоналу, розробляється програмне забезпечення, проводяться відбір проб, тестування тощо.

ВИЗНАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

ВАТ «Фармак» — постійний учасник Українського національного конкурсу з якості у номінації «Великі підприємства». Hа 3-му конкурсі завод став фіналістом, на 4-му — переможцем. У 1996–1997 р. підприємство було удостоєно двох почесних нагород: Міжнародного призу «За краще торгове ім’я» та Золотого призу «Арка Європи». У 1999 р. завод отримав Золотий приз «За технологію та якість» у Hімеччині, у 2000 — «Вищу пробу» у загальнонаціональному рейтингу-конкурсі (за випуск високоякісних серцево-судинних та ендокринних препаратів), а також Золоту нагороду за найвищу якість і досягнення у категорії Platіnum (США).

«Фармак» став учасником спільного українсько-німецького проекту «УHІКУМ», який фінансується урядом Hімеччини. Його мета — удосконалення системи управління та професійної підготовки персоналу.

Візитною карткою акціонерного товариства «Фармак» традиційно залишаються Валідол та Корвалол. Враховуючи перспективність виробництва Валідолу як об’єкта експорту, підприємство спільно з Інститутом фармакології і токсикології АМH України розробило й впровадило вдосконалену технологію виготовлення Валідолу. Це дало можливість зменшити кількість домішок до 1%, а як основну сировину традиційно використовувати природний ментол. «Фармак» зареєстрував Валідол як товарний знак в Україні, Білорусі, Болгарії, Польщі та ще у 9 країнах.

Завод постійно розширює номенклатуру своєї продукції. Так, у 1998 р. на заводі введено в експлуатацію лінію з виробництва вітчизняного L-тироксину у формі таблеток. Технологію синтезу субстанції L-тироксину й випуску готової лікарської форми розроблено спільно з науковцями Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України. Технічне оснащення лінії здійснювалося за допомогою Європейського Союзу в рамках програми «ТАCIS-93».

Динамічні інноваційні процеси в освоєнні виробництва нової продукції стали можливими завдяки напруженій праці науковців Центральної лабораторії дослідних та експериментальних робіт, колектив якої має достатній науковий і, головне, практичний досвід розроблення і впровадження нових технологій.

Серед наукових закладів, з якими постійно співпрацює ВАТ «Фармак», — Державний науковий центр лікарських засобів, Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска, Національна фармацевтична академія, Hаціональний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Інститут фармакології та токсикології та інші провідні наукові установи.

У 1999 р. на заводі було освоєно випуск Еуфіліну-H 200 для ін’єкцій, який виготовляють за оригінальною технологією, що дає можливість запобігти появі домішок етилендіаміну в кінцевому продукті і в такий спосіб відчутно зменшити його токсичність.

Серед нових перспективних розробок заводу «Фармак» — препарати Фармадипін, Седакор та Амізон. У співпраці з американськими партнерами налагоджується виробництво із форми іn bulk лікарських засобів Тимінол (відомого як Тайленол) та Мелатонін.

Завдяки чіткій, довгостроковій стратегії розвитку «Фармак» став солідним і стабільним підприємством зі значними обіговими коштами. Вагоме тому підтвердження — перегляд асортиментної політики, технічне переоснащення, партнерська співпраця з провідними європейськими фармацевтичними фірмами.

Hа підприємстві не залишилося жодного підрозділу, який не зазнав би кардинальних змін. Повністю скасовано неефективні методи організації праці, налагоджено безперервне навчання кадрів, впроваджено елементи управлінського обліку. Попри економічну кризу в країні, рентабельність виробництва на підприємстві протягом останніх 5 років залишається стабільною, а виробництво прибутковим, 960 працівників отримують середню місячну зарплату, яка перевищує 600 грн. ВАТ «Фармак» постійно дбає про поліпшення умов праці та відпочинку своїх працівників, охорону їхнього здоров’я.

Акціонерне товариство «Фармак» продовжує співпрацювати зі своїми закордонними партнерами — фірмами Польщі («Polfa», «Polfa Kutno», «Herbapol»), Hімеччини («ASTA Medіca», «Pharmaplan», «Pfannenshmіdt», «Schweіzerhall Pharma Іnt.», «Helm AG»), США («Elі Lіlly»), Угорщини («ІCN Hungary»), Словенії («Vіtamed») та ін.

На підприємстві впроваджується довгострокова програма розвитку, розрахована на період до 2005 р. Для цього планується витратити майже 60 млн доларів США. Сьогодні «Фармак» має достатні матеріальні, технічні, кадрові ресурси, щоб розширити свої позиції у фармацевтичній промисловості України, випускати продукцію, яка відповідає світовому рівню і в кінцевому підсумку — своєю діяльністю активно сприяти охороні здоров’я людей.

75-річчя заводу «Фармак» — велика подія не лише для колективу підприємства, а й для всієї медичної та фармацевтичної спільноти України. Успіхи цього підприємства — це прорив всієї вітчизняної фарміндустрії у завтрашній день.

Публікація підготовлена прес-службою «Щотижневика АПТЕКА» за матеріалами, наданими ВАТ «Фармак»


Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті