Міністерство охорони здоров’я України. Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення.Наказ від 22.03.2001 № 57

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ГАЛУЗЕВОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ (ГНД 09-001-98) “ПРОДУКЦІЯ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. РЕГЛАМЕНТИ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, УЗГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ”

Відповідно до указів Президента України від 24.02.98 р. № 148/98 «Про забезпечення виконання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейським Співтовариством (Європейським Союзом)», від 11.06.98 р. № 615/98 «Про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського Союзу», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.97 р. № 244 «Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів» та від 16.08.99 р. № 1496 «Про концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», Положення про Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 917 та з урахуванням вимог документів РН 6/91 та РН 4/93 Конвенції про фармацевтичні інспекції (РІС)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни і доповнення до Галузевого нормативного документу (ГНД 09-001-98) «Продукція медичної та мікробіологічної промисловості. Регламенти виробництва лікарських засобів. Зміст, порядок розробки, узгодження та затвердження» щодо розробки, узгодження та затвердження досьє виробничої дільниці (Site Master File, технічний регламент) (додаються).

2. Встановити, що технічний регламент дозволяється складати, узгоджувати та затверджувати у вигляді технічного регламенту згідно з ГНД 09-001-98 або у вигляді досьє виробничої дільниці згідно з додатком до ГНД 09-001-98.

3. Доручити ДНЦЛЗ (Георгієвський В.П.) розробити методичні вказівки по складанню, узгодженню та затвердженню технологічної документації на лікарські засоби згідно з вимогами GMP ЄС та надати їх на затвердження в установленому порядку. Термін – до 10.05.2001 р.

4. Тимчасово, до затвердження методичних вказівок, зазначених в п. 3, технологічну документацію на лікарські засоби дозволяється складати, узгоджувати та затверджувати згідно з ОСТ 42У-2-92 «Технологические регламенты производства. Содержание, порядок разработки, согласования и утверждения».

5. Розробити положення по забезпеченню конфіденційності при проведенні експертизи технічної та технологічної документації в експертних організаціях та Державному департаменті (термін — до 10.04.2001 р., відповідальна – Зброжек С.І.) .

6. Вжити дійових заходів по забезпеченню конфіденційності при проведенні експертизи технічної та технологічної документації в експертних організаціях та Державному департаменті (постійно, відповідальна – Зброжек С.І.).

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Кричевську О.Я.

Заступник Міністра, Голова Державного департаменту

О.Ш. Коротко


Додаток
до наказу Державного департаменту
з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення від 22.03.2001 р. № 57

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ГНД 09-001-98 “ПРОДУКЦІЯ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. РЕГЛАМЕНТИ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, УЗГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ”

1. Доповнити ГНД 09-001-98 «Продукція медичної та мікробіологічної промисловості. Регламенти виробництва лікарських засобів» новим розділом 9 такого змісту:

9. Досьє виробничої дільниці *

Досьє виробничої дільниці (Site Master File) – документ, що підготовлений виробником і містить спеціальну і фактичну інформацію про дотримання вимог GMP при виробництві і/або контролі фармацевтичної продукції на даній дільниці, а також про будь-які тісно взаємопов’язані роботи у сусідніх спорудах і тих, що примикають. Якщо на даній дільниці здійснюється лише частина операцій по виробництву і контролю лікарських засобів, то досьє виробничої дільниці має описувати лише їх (наприклад, упаковування, аналіз і т.ін.).

Досьє виробничої дільниці має бути коротким, наскільки це можливо, і його обсяг не повинен перевищувати 25–30 сторінок формату А4. Всі сторінки повинні бути пронумеровані; кожна сторінка повинна мати номер редакції та термін дії. Кожна частина (9.1–9.9) досьє повинна починатися з нової сторінки, щоб її можна було заміняти відповідно до змін, що вносяться. Формат і заголовки мають відповідати рекомендаціям, наведеним у доповненні.

Там, де можливо, замість описування слід використовувати прості плани, малюнки, схеми, що мають бути розміщені на аркуші формату А4. Обсяг описової частини повинен бути обмеженим. Якщо потрібна більш докладна інформація, то вона має бути дана інспектором у відповідній частині його звіту.

9.1 Загальна інформація

9.1.1 Коротка інформація про фірму (включаючи назву й адресу), відношення до інших дільниць і особливо будь-яка інформація щодо виробничих операцій.

При цьому необхідно:

9.1.1 Описати загалом діяльність фірми й інших дільниць додатково до опису діяльності дільниці, що є предметом даного досьє; кількість слів не має бути більшою за 250 (1 сторінка формату А4).

9.1.2 Надати перелік лікарських засобів, що зареєстровані і випускаються підприємством.

При цьому необхідно:

9.1.2 Зробити посилання на документи, видані органом з ліцензування і органом з реєстрації, термін дії цих документів, а також будь-які умови і/або обмеження.

9.1.3 Інформація про будь-яку іншу виробничу діяльність, здійснювану на дільниці.

При цьому необхідно:

9.1.3 Надати інформацію як про фармацевтичну, так і про нефармацевтичну діяльність.

9.1.4 Назва і точна адреса дільниці, включаючи телефон, факс і номери телефонів, що працюють цілодобово.

При цьому необхідно:

9.1.4 Вказати назву й адресу дільниці:

9.1.4.1 Назва підприємства-виробника і/або компанії (і назва торгуючої організації, якщо вона інша). Поштова адреса з індексом.

9.1.4.2 Номер контактного телефону.

9.1.4.3 Номер контактного факсу.

9.1.4.4 Номер контактного телефону, що працює цілодобово.

9.1.5 Види продукції, що фактично виробляються на дільниці (див. додаток М «Види продукції, що виробляється»), і інформація про будь-які особливо токсичні або небезпечні речовини, які використовуються у роботі, з посиланням на спосіб їх виробництва (із використанням спеціально призначених технічних засобів або на підставі принципу проведення кампаній).

При цьому необхідно:

9.1.5 Вказати види продукції, що дійсно виробляється на дільниці:

9.1.5.1 Перелік видів препаратів, що виробляються у даний час, як це описано у додатку М.

9.1.5.2 Перелік будь-яких токсичних або небезпечних субстанцій, які використовують у роботі, наприклад: антибіотики, гормони, цитостатики. Зазначити, що продукція виробляється за допомогою спеціально призначених технічних засобів чи на підставі принципу проведення кампаній.

9.1.5.3 Зазначити, якщо на дільниці виготовляється продукція як для людини, так і для застосування у ветеринарії.

9.1.6 Короткий опис дільниці (розмір, розташування, середовище, що безпосередньо оточує її та інша виробнича діяльність на дільниці).

При цьому необхідно:

9.1.6 Дати короткий опис дільниці (не більш 250 слів / 1 сторінка формату А4):

9.1.6.1 Описати розташування дільниці та оточуючого її середовища.

9.1.6.2 Зазначити розмір дільниці, типи будівель і тривалість їх експлуатації.

9.1.6.3 Зазначити іншу виробничу діяльність на дільниці.

9.1.7 Кількість співробітників, зайнятих у виробництві, контролі якості, зберіганні та розподілі (оптової реалізації).

При цьому необхідно:

9.1.7 Зазначити кількість співробітників, зайнятих:

9.1.7.1 Технологічним процесом.

9.1.7.2 Контролем якості (забезпеченням якості).

9.1.7.3 Зберіганням і розподілом (оптовою реалізацією).

9.1.7.4 Технічними й інженерними допоміжними роботами.

9.1.7.5 Зазначити загальну кількість співробітників, включаючи працівників із неповним і повним робочим днем, і співвідношення між особами, які мають вищу освіту і не мають її.

9.1.8 Використання сторонньої наукової, аналітичної або іншої технічної допомоги, що відноситься до виробництва й аналізу (більш докладно див. частину 7).

При цьому необхідно:

9.1.8 Для кожного стороннього підрядчика навести:

9.1.8.1 Назву й адресу організації або підприємства (компанії).

9.1.8.2 Номер телефону.

9.1.8.3 Номер факсу.

9.1.8.4 Короткий опис діяльності (не більш 100 слів / 1/2 сторінки формату А4).

9.1.9. Короткий опис системи управління якістю підприємства-виробника або фірми, відповідальної за виробництво.

При цьому необхідно:

9.1.9 Дати короткий опис (не більше 750 слів / 3 сторінки формату А4):

9.1.9.1 Викласти політику якості фірми.

9.1.9.2 Вказати відповідальних за функціонування системи забезпечення якості.

9.1.9.3 Описати елементи системи забезпечення якості, наприклад:

1) організаційну структуру, відповідальність, методики, процеси;

2) специфікації, методи випробувань та інші дані, що стосуються якості.

9.1.9.4 Описати програми самоінспекції або аудиту, що проводиться сторонніми організаціями.

9.1.9.5 Описати, як перевіряються результати для демонстрації адекватності системи якості щодо об’єкта, тобто якості, ефективності та безпеки препарату. Див. також підпункт 9.6.1.2.

9.1.9.6 Зазначити, якщо для оцінювання постачальників використовуються стандарти ДСТУ ISO 9001-9004.

9.1.9.7 Описати докладно, як проведене оцінювання постачальників критичної вихідної сировини та пакувальних матеріалів: лікарських і допоміжних речовин, контейнерів (первинного пакувального матеріалу), закупорювальних і друкованих матеріалів (якщо це оцінювання проведене).

9.1.9.8 Описати процедуру видачі дозволу на реалізацію готової продукції.

9.2 Персонал

9.2.1 Організаційна схема, у якій перераховані заходи щодо забезпечення якості, включаючи виготовлення та контроль якості (див. також підпункт 9.1.9.3).

9.2.2 Кваліфікація, досвід і обов’язки керівного персоналу.

9.2.3 Опис загалом заходів щодо основного навчання і навчання на місцях, по веденню протоколів.

9.2.4 Вимоги до здоров’я персоналу, зайнятого у виробництві.

9.2.5 Гігієнічні вимоги до персоналу, зокрема, до одягу.

При цьому необхідно:

9.2 Викласти інформацію про персонал (500 слів / 2 сторінки формату А4):

9.2.1 Організаційна схема:

9.2.1.1 Навести організаційну схему (у вигляді малюнка) забезпечення якості, що включає виготовлення та контроль якості. Записувати лише головних керівників і начальників.

9.2.2 Зазначити кваліфікацію, досвід і відповідальність керівного персоналу.

9.2.2.1 Викласти коротку інформацію, що відноситься до наукової кваліфікації та роботи відповідно до даної кваліфікації, а також період (роки) придбання відповідного досвіду з часу одержання цієї кваліфікації.

9.2.3 Дати загальний опис заходів щодо основного навчання і навчання на місцях, а також по збереженню протоколів.

Дати короткий опис програми навчання, включаючи мотивацію і безперервне навчання в нижчезазначеному порядку:

9.2.3.1 Описати, як і ким визначається необхідність навчання.

9.2.3.2 Докладно описати процес навчання, пов’язаного з освоєнням вимог GMP.

9.2.3.3 Зазначити форму навчання, наприклад очне і заочне, а також як набувається практичний досвід і який персонал для цього залучається.

9.2.3.4 Пояснити, як оцінюється ефективність навчання, наприклад за допомогою анкетування.

9.2.3.5 Пояснити, як визначається необхідність перепідготовки.

9.2.3.6 Дати короткий опис зберігання протоколів.

9.2.4 Вказати вимоги, які пред’являються до здоров’я персоналу, зайнятого у виробництві.

9.2.4.1 Вказати, хто відповідає за контроль стану здоров’я персоналу.

9.2.4.2 Вказати, чи проводиться медичний огляд перед прийомом на роботу.

9.2.4.3 Вказати, чи перевіряється періодично стан здоров’я працівників залежно від характеру виконуваної роботи.

9.2.4.4 Вказати, чи існує система повідомлень про хворобу або контакт із хворим перед роботою в критичній зоні.

9.2.4.5 Вказати, чи існує система повідомлень про вихід на роботу після хвороби.

9.2.4.6 Вказати, чи піддаються додатковому контролю співробітники, що працюють у чистих зонах (клас А–D).

9.2.5 Дати інформацію про гігієнічні вимоги до персоналу, зокрема, до одягу, зазначивши:

9.2.5.1 Вказати, чи наявні зручні зони для умивання, зміни одягу і відпочинку.

9.2.5.2 Вказати, чи наявний одяг, що підходить для виконуваної роботи. Коротко описати одяг.

9.2.5.3 Вказати, чи є чіткі інструкції щодо використання захисного одягу з указівкою, коли його потрібно змінювати. Докладні методики не вимагаються. Використовується власна або інша пральня.

9.3 Приміщення та обладнання

Приміщення

9.3.1 Простий план або опис виробничих зон із зазначенням масштабу (архітектурні або інженерні креслення не вимагаються).

9.3.2 Тип конструкції та опорядження.

9.3.3 Короткий опис вентиляційних систем. Більш докладний опис повинен бути зроблений для критичних зон із потенційним ризиком контамінації з потоком повітря (додати схематичні креслення систем). Повинна бути вказана класифікація кімнат для виробництва стерильних препаратів.

9.3.4 Спеціальні зони для роботи з високотоксичними, небезпечними і сенсибілізуючими речовинами.

9.3.5 Короткий опис систем водопостачання (додати схематичні креслення систем), включаючи санітарну обробку.

9.3.6 Технічне обслуговування (опис програм планованого профілактичного обслуговування і системи його протоколювання).

Обладнання

9.3.7 Короткий опис основного технологічного обладнання й обладнання контрольних лабораторій (перелік обладнання не вимагається).

9.3.8 Технічне обслуговування (опис програм планованого профілактичного обслуговування та системи його протоколювання).

9.3.9 Кваліфікація та калібрування, включаючи систему протоколювання. Заходи щодо валідації комп’ютеризованих систем.

Санітарія

9.3.10 Наявність письмових специфікацій і методик по очищенню виробничих зон і обладнання.

При цьому необхідно:

9.3. Дати коротку інформацію про приміщення й обладнання:

9.3.1 Приміщення:

9.3.1.1 Надати план дільниці, на якому відображені виробничі зони.

9.3.1.2 Надати простий план кожної виробничої зони із зазначенням масштабу. Відмітити на плані зони і зробити примітки із зазначенням назв.

9.3.1.3 Зображення планів має бути чітким і виконане на папері формату А4. При необхідності плани можуть виконуватися на папері формату А3.

9.3.1.4 Для зон, у яких виготовляється стерильна продукція, вказати класифікацію кімнат і зон, а також різницю тиску між прилеглими зонами різних класів.

9.3.2 Зазначити тип конструкції та оздоблення (500 слів / 2 сторінки формату А4) переважно в розповідній формі викладу.

Щоб скоротити обсяг опису великого складного заводу, необхідно докладно описувати лише критичні зони, включаючи всі зони обробки й упаковування, а також критичні зони зберігання.

9.3.3 Дати короткий опис вентиляційних систем і т. ін. (500 слів / 2 сторінки формату А4).

Необхідно докладно описати критичні зони з потенційним ризиком контамінації частками, які переносяться повітрям. Це стосується як зон виробництва стерильної продукції, так і зон обробки порошків, гранулювання і таблетування. Для зон виробництва стерильної продукції має бути зроблений короткий опис результатів останньої кваліфікації / рекваліфікації.

Щоб скоротити обсяг опису, необхідно використовувати схематичні креслення.

Надати нижчезазначені дані:

9.3.3.1 Критерії проекту, наприклад:

специфікація системи подачі повітря;

температура;

вологість;

різниця тиску і кратність повітрообміну;

проста подача або рециркуляція (%).

9.3.3.2 Конструкція та ефективність фільтрів, наприклад:

bag 99 % еф.;

hepa 99,997 % еф.

Докладно описати будь-які системи оповіщення, що відносяться до вентиляційної системи.

9.3.3.3 Вказати строки заміни фільтрів.

9.3.3.4 Якщо використовують DOP-фільтри, вказати місце.

9.3.3.5 Вказати частоту ревалідації системи.

9.3.4 Вказати спеціальні зони для роботи з високотоксичними, небезпечними і сенсибілізуючими речовинами, описуючи їх аналогічно викладеному вище в пункті 9.3.1.

9.3.5 Дати короткий опис систем водопостачання, включаючи санітарну обробку (500 слів / 2 сторінки формату А4).

Необхідно додати схематичні креслення систем, а також таку інформацію:

9.3.5.1 Схему, включаючи з’єднання з міською системою.

9.3.5.2 Потужність системи (максимальна кількість, вироблена за час).

9.3.5.3 Конструкційні матеріали посудин і трубопроводу.

9.3.5.4 Специфікації усяких фільтрів у системі.

9.3.5.5 Якщо вода зберігається і циркулює, то зазначити температуру в точці повернення.

9.3.5.6 Специфікацію води, що виробляється:

a) хімічний склад;

б) електропровідність;

в) мікробіологічна чистота.

9.3.5.7 Точки відбору проб і частоту випробувань.

9.3.5.8 Методику і частоту санітарної обробки.

9.3.6 Описати технічне обслуговування (250 слів / 1 сторінка формату А4):

(У контексті даного додатка «технічне обслуговування» виконується виробником, а «сервісне обслуговування» — іншим підрядчиком).

9.3.6.1 Описати програму планового профілактичного технічного обслуговування.

9.3.6.2 Вказати, чи є письмові методики і прийнятні форми звітності для технічного і сервісного обслуговування. Вказати, чи протоколюються тип, частота сервісного обслуговування / перевірок, подробиці сервісного обслуговування, ремонтів і модифікацій.

9.3.6.3 Вказати, чи чітко встановлена можливість впливу певних режимів технічного обслуговування на якість продукції.

9.3.6.4 Вказати, чи ознайомлені користувачі з протоколами.

9.3.7 Обладнання:

Коротко описати основне технологічне обладнання та обладнання контрольних лабораторій (250 слів / 1 сторінка формату А4).

Моделі та номери моделей обладнання не вимагаються, необхідно зазначити наступне:

9.3.7.1 Чи виготовлене обладнання з відповідного матеріалу (наприклад, нержавіючої сталі AISI марки 316 для обладнання, що контактує з продукцією).

9.3.7.2 Чи пройшли відповідну валідацію інші матеріали (наприклад, поліпропілен, хромована листова латунь, нереактивні пластичні матеріали та ін.).

9.3.7.3 Чи сконструйоване обладнання так, щоб полегшити його очищення.

9.3.7.4 Для технологічного обладнання лише загальний опис, наприклад, роторний таблетковий прес і т.ін. Якщо обладнання має додаткові пристрої, то це має бути зазначено, наприклад, автоматичні ваги з принтером; маркірувальна машина для етикеток із вбудованим пристроєм зчитування штрих-коду; принтер для нанесення номера серії та терміну придатності; сублімаційна сушарка з пристроєм для стерилізації паром; реактор-змішувач із пультом управління, що має скребкову, лопастеву і турбінну мішалки, та ін.

9.3.7.5 Для лабораторного обладнання лише загальний опис, наприклад: рН-метри, хроматографічне обладнання для газової хроматографії, високоефективної рідинної хроматографії із комп’ютерними системами, аналізатори розміру часток.

9.3.7.6 Для устаткування, призначеного для мікробіологічних досліджень, загальний опис, наприклад: інкубатори (діапазони температур), пристрої для виконання LAL-тестів, для випробування на стерильність методом мембранної фільтрації, для аналізу антибіотиків та ін.

9.3.7.7 Коротку інформацію з використання на заводі комп’ютерів, мікропроцесорів і т.ін.

9.3.8 Технічне обслуговування:

Коротко описати (250 слів / 1 сторінка формату А4) технічне обслуговування із зазначенням:

9.3.8.1 Відповідальних за технічне і сервісне обслуговування.

9.3.8.2 Зазначити, чи є в письмовому вигляді методики і докладно укладені договори для роботи, здійснюваної за контрактом.

9.3.8.3 Зазначити, чи чітко встановлена можливість впливу певних режимів технічного обслуговування на якість продукції.

9.3.8.4 Зазначити, чи реєструються у протоколах:

1) вид і частота сервісного обслуговування / перевірок;

2) детальний опис ремонтного обслуговування і модифікацій.

9.3.8.5 Зазначити, чи ознайомлені користувачі з протоколами.

9.3.9 Кваліфікація, валідація та калібрування (750 слів / 3 сторінки формату А4):

9.3.9.1 Коротко описати загальну політику підприємства-виробника (компанії) та протоколи щодо кваліфікації та валідації (перспективної та ретроспективної).

9.3.9.2 Вказати, чи проводиться регулярна ревалідація критичного обладнання.

9.3.9.3 Зробити загальний опис валідації процесу або зробити посилання на інформацію згідно з пунктом 5.4 цього доповнення.

9.3.9.4 Описати систему видачі дозволу на реалізацію або на постачання серій, зроблених під час розробки та валідації.

9.3.9.5 Вказати, які заходи щодо валідації комп’ютерів, включаючи валідацію програмного забезпечення.

9.3.9.6 Описати політику щодо калібрування обладнання і зазначити, чи є протоколи (див. також підпункт 4.2.9).

9.3.10 Санітарія. Коротко описати (250 слів / 1 сторінка формату А4) методики очищення виробничих зон і обладнання, зазначивши:

9.3.10.1 чи є письмові специфікації на миючі, дезінфікуючі засоби і методики очищення із зазначенням концентрації миючих, дезінфікуючих засобів для даного методу і частоти очищення.

9.3.10.2 чи змінюються періодично дезінфікуючі засоби.

9.3.10.3 чи пройшли валідацію методики очищення, який метод використовувався для оцінювання їх ефективності.

9.3.10.4 чи контролюються постійно способи очищення хімічними або мікробіологічними методами.

9.3.10.5 які використовуються способи очищення (і їх частота) для системи водопостачання, системи обробки повітря і системи вилучення пилу.

9.4 Документація

9.4.1 Заходи щодо підготовки, перегляду і розповсюдження необхідної для виробництва документації.

9.4.2 Будь-яка інша документація, що відноситься до якості препарату, яка більше ніде не згадується (наприклад, мікробіологічний контроль повітря і води тощо).

При цьому необхідно:

9.4 Надати коротку інформацію (500 слів / 2 сторінки формату А4) про документацію:

(Даний розділ відноситься до всієї документації, що використовується при виробництві. Виробництво включає всі види діяльності, що відносяться до технологічного процесу і контролю лікарських засобів.)

9.4.1 Заходи щодо підготовки, перегляду та розповсюдження документації:

9.4.1.1 Вказати, чи є опис системи документації.

9.4.1.2 Вказати, хто відповідає за підготовку, перегляд і розповсюдження документів.

9.4.1.3 Вказати, де зберігаються основні документи.

9.4.1.4 Вказати, чи є стандартні форми й інструкції про те, як повинні бути складені документи, зокрема:

1) специфікації на продукцію / процес;

2) специфікації на сировину;

3) специфікації на компоненти упаковки;

4) стандартні технологічні інструкції, включаючи інструкції з упаковування;

5) протоколи серії, включаючи пакування;

6) аналітичні методики;

7) методики забезпечення якості.

9.4.1.5 Вказати, як контролюється документація.

9.4.1.6 Вказати, як довго зберігаються документи після реалізації серії.

9.4.1.7 Докладно описати спосіб реєстрації електронних або мікрофільмованих протоколів.

9.4.2 Дати інформацію про іншу документацію, що відноситься до якості продукції; зокрема, зазначити, чи є в наявності і чи використовуються нижчезазначені документи:

9.4.2.1 Специфікації на обладнання.

9.4.2.2 Специфікації на матеріали для очищення.

9.4.2.3 Стандартні робочі методики.

9.4.2.4 Методики контролю якості.

9.4.2.5 Методики навчання.

9.4.2.6 Специфікації на комп’ютерні програми.

9.4.2.7 Документація контролю відхилень у процесах.

9.4.2.8 Документи по калібруванню й випробуваннях (див. підпункт 9.3.9.5).

9.4.2.9 Документи з валідації (див. пункти 9.3.9 і 9.5.4).

9.4.2.10 Документація по складанню балансу сировини, основних пакувальних матеріалів, тобто матеріалів первинної упаковки та друкарських матеріалів для серій готової продукції.

9.4.2.11 Будь-яка додаткова типова документація, якою регулярно користуються (перерахувати і коротко пояснити використання).

9.5 Технологічний процес

9.5.1 Короткий опис технологічних процесів із додатком технологічних схем, таблиць, у яких зазначені важливі параметри (див. додаток А «Види продукції, що виробляється»).

9.5.2 Заходи щодо роботи з вихідною сировиною, пакувальними матеріалами, нерозфасованою та готовою продукцією, включаючи відбір проб, карантин, видачу дозволу на реалізацію та зберігання.

9.5.3 Заходи щодо роботи із забракованою сировиною або продукцією.

9.5.4 Короткий опис загальної політики щодо валідації процесів.

При цьому необхідно:

9.5 Коротко описати технологічний процес із зазначенням нижченаведеного:

(Відомості про технологічний процес слід подавати в описовій формі; вони повинні мати мінімальний обсяг; по можливості, слід використовувати узагальнені схеми).

9.5.1 Описи операцій, які можуть проводитися на дільниці за допомогою наявних технічних засобів, із зазначенням видів продукції, що виробляється (див. підпункт 9.1.5.1 і додаток М).

Якщо проводиться лише пакування, необхідно дати його короткий опис (наприклад, маркування, наповнення та ін.) і зазначити вид використовуваних первинних пакувальних матеріалів (наприклад, пакети, скляні контейнери, туби алюмінієві та ін.).

У разі роботи з цитотоксичними або радіоактивними речовинами необхідно дати докладний опис продукції.

Описати операції технологічного процесу, використовуючи, по можливості, технологічні схеми. Технічні подробиці не вимагаються.

Описати, як продукція ідентифікується, і як організоване зберігання під час технологічного процесу.

9.5.2 Описати заходи щодо роботи з вихідною сировиною, пакувальними матеріалами, нерозфасованою та готовою продукцією, включаючи відбір проб, карантин, видачу дозволу на реалізацію та зберігання, зокрема щодо:

1) ідентифікації номера серії постачальника і номера серії підприємства-виробника (компанії),

2) планів відбору проб,

3) маркування статусу (наприклад, із використанням етикеток або за допомогою комп’ютера),

4) видачі речовин і матеріалів для виробництва та пакування; контролю зважування,

5) методів контролю,

6) ідентифікації речовин, що застосовуються у виробництві, і видача дозволу на їх використання.

9.5.2.1 Описати контроль виробництва нерозфасованої продукції, зокрема:

1) перевірку основних параметрів під час виробництва (наприклад, час змішування, випробування на цілість фільтрів та ін.),

2) складання протоколів основних параметрів,

3) контроль у процесі виробництва,

4) складання протоколів контролю у процесі виробництва,

5) оцінювання відповідності реєстраційної документації.

9.5.2.2 Описати операції пакування, зокрема:

1) порядок видачі дозволу на використання нерозфасованої продукції, проміжної продукції, пакувальних матеріалів,

2) порядок підтвердження ідентичності та перевірки чистоти технологічної лінії,

3) контроль у процесі пакування.

9.5.2.3 Описати порядок карантину і видачу дозволу на реалізацію готової продукції; оцінку відповідності реєстраційної документації.

9.5.2.4 Пояснити роль Уповноваженої(их) Особи (Осіб).

9.5.3 Описати заходи щодо роботи з відбракованими речовинами і препаратами із зазначенням:

9.5.3.1 Чи чітко маркуються відбраковані речовини і препарати, чи зберігають їх окремо в зонах з обмеженим доступом.

9.5.3.2 Заходів по винесенню рішення щодо цих матеріалів і їх усунення, чи протоколюється їх знищення.

9.5.4 Коротко описати загальну політику з валідації процесів.

Потрібно лише описати загалом протокол валідації процесу (див. підпункт 9.3.9.3).

9.6 Контроль якості

9.6.1 Опис системи контролю якості та діяльності відділу контролю якості. Методики по видачі дозволу на реалізацію готової продукції.

При цьому необхідно:

9.6 Надати інформацію про контроль якості з зазначенням:

9.6.1 Діяльності відділу контролю якості.

9.6.1.1 Короткий опис діяльності з аналітичних випробувань, випробувань пакувальних і закупорювальних матеріалів, біологічних і мікробіологічних випробувань.

9.6.1.2 Докладні описи огляду документації серії та процедури видачі остаточної документації, якщо вона здійснюється у відділі контролю якості (див. також підпункт 9.1.9.5).

9.6.1.3 Загальні описи участі в заходах щодо підготовки, перегляду і розподілу документів, особливо тих, що стосуються методик випробувань, включених у специфікації, і критеріїв видачі дозволу на реалізацію, якщо вони ніде не згадувалися (див. також пункт 9.1.9).

9.7 Виробництво та аналіз за контрактом

9.7.1 Опис способу оцінки виконавця на відповідність GMP.

При цьому необхідно:

9.7 Коротко описати виробництво та аналіз за контрактом, зокрема, деталі технічного контракту між замовником і виконавцем, а також спосіб оцінювання виконання вимог Належної виробничої практики (GMP) для забезпечення відповідності якості препарату вимогам реєстраційної документації.

9.8 Оптова реалізація, рекламації та відкликання продукції

9.8.1 Заходи щодо оптової реалізації та система протоколювання.

9.8.2 Заходи щодо роботи з рекламаціями та відкликання продукції.

При цьому необхідно:

9.8 Надати інформацію про оптову реалізацію:

9.8.1 Описати діяльність по зберіганню та оптовій реалізації з зазначенням:

9.8.1.1 Зазначити, чи охороняється склад.

9.8.1.2 Зазначити, чи контролюється навколишнє середовище.

9.8.1.3 Зазначити, чи можливе зберігання в охолодженому стані.

9.8.1.4 Зазначити, як речовини і матеріали зберігаються, наприклад, викладені на полицях.

9.8.1.5 Зазначити, як контролюється статус продукції, наприклад, за допомогою комп’ютера, за допомогою етикеток.

9.8.1.6 Зазначити, які існують методи оптової реалізації продукції споживачам.

9.8.1.7 Зазначити, чи забезпечує порядок відправлення потрібну черговість та ідентифікацію номера серії.

9.8.2 Надати інформацію про протоколювання оптової реалізації.

Вказати, чи дозволяють протоколи, що зберігаються, повністю простежити всю історію серії від підприємства до споживача щодо дати продажу, інформації про покупця і відправленої кількості. Крім того, описати:

9.8.2.1 Порядок роботи з рекламаціями, зазначивши:

9.8.2.1.1 Зазначити, чи є письмова методика роботи з рекламаціями.

9.8.2.1.2 Зазначити, хто відповідає за:

1) реєстрацію,

2) класифікацію,

3) дослідження рекламацій

9.8.2.1.3 Зазначити, чи складаються звіти в письмовому вигляді

9.8.2.1.4 Зазначити, хто розглядає ці звіти.

9.8.2.1.5 Зазначити, як довго зберігаються протоколи рекламацій.

9.8.2.2 Порядок відкликань продукції з зазначенням:

9.8.2.2.1 Зазначити, чи існує письмова методика, що встановлює послідовно такі дії:

1) знайти дані розподілу,

2) повідомити покупців,

3) одержати / ізолювати / оглянути повернену продукцію,

4) дослідити причину та прозвітувати,

5) прозвітувати про коригувальну дію.

9.8.2.2.2 Зазначити, хто несе відповідальність за координацію відкликань продукції.

9.8.2.2.3 Зазначити, хто повідомляє компетентний уповноважений орган про рекламації та відкликання.

9.8.2.2.4 Зазначити, чи бере участь компетентний уповноважений орган у розгляді рекламацій і ухваленні рішення про відкликання.

9.8.2.2.5 Зазначити, чи існує можливість ефективних відкликань із роздрібної торгівлі.

9.9 Самоінспекція

9.9.1 Короткий опис системи самоінспекції (див. також підпункт 1.9.4).

При цьому необхідно:

9.9.1.1 Описати, як система самоінспекції підтверджує, що ті види діяльності, які впливають на якість, відповідають запланованим заходам.

9.9.1.2 Вказати, чи ефективна система якості.

9.9.1.3 Вказати, чи існують письмові методики для системи самоінспекції і для подальших дій.

9.9.1.4 Вказати, чи документуються результати самоінспекцій і чи доводяться вони до відома осіб, які несуть відповідальність за зону і діяльність, що проінспектовані.

9.9.1.5 Вказати, чи гарантує дана система, що особи, відповідальні за зону або діяльність, виконають своєчасні коригувальні дії щодо виявлених недоліків.

2. Доповнити ГНД 09-001-98 «Продукція медичної та мікробіологічної промисловості. Регламенти виробництва лікарських засобів» новим додатком М такого змісту:

Додаток М

ВИДИ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬСЯ

А. Стерильні препарати:

А.1 Рідкі лікарські форми (розчини великого об’єму, включаючи розчини великого об’єму для парентерального введення, і розчини для промивання):

А.1.1 Препарати, приготовлені в асептичних умовах.

А.1.2 Препарати, що стерилізуються в первинній упаковці.

А.2 Рідкі лікарські форми (розчини малого об’єму, включаючи розчини малого об’єму для парентерального введення, та очні краплі):

А.2.1 Препарати, приготовлені в асептичних умовах.

А.2.2 Препарати, що стерилізуються в первинній упаковці.

А.3 М’які лікарські форми.

А.4 Тверді лікарські форми:

А.4.1 Ті, що фасуються у твердому стані.

А.4.2 Ліофілізовані.

В. Нестерильні препарати:

В.1 Рідкі лікарські форми.

В.2 М’які лікарські форми.

В.3 Тверді лікарські форми:

В.3.1 Однодозова форма (таблетки, капсули, супозиторії, песарії).

В.3.2 Багатодозова форма (порошки, гранули).

С. Біологічні препарати:

С.1 Вакцини.

С.2 Сироватки.

С.3 Препарати крові.

С.4 Інші препарати (описати).

D. Особливо токсичні та небезпечні субстанції:

D.1 Пеніциліни.

D.2 Цефалоспорини.

D.3 Гормони.

D.4 Цитостатики.

D.5 Інші субстанції (описати).

E. Лише упаковування:

E.1 Рідкі лікарські форми.

E.2 М’які лікарські форми.

E.3 Тверді лікарські форми.

F. Виробництво за контрактом (вид препаратів):

Фірмою, що подає звіт, є:

F.1 Виконавець.

F.2 Замовник.

G. Аналіз за контрактом:

Фірмою, що подає звіт, є:

G.1 Виконавець.

G.2 Замовник.

H. Ліки для клінічних випробувань.

J. Інша продукція (наприклад, препарати для ветеринарії, косметичні засоби та ін.).


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті