Наказ Державної служби з лікарських засобів від 27.09.2011 р. № 72-К

12 Січня 2012 12:19 Поділитися

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

НАКАЗ

від 27.09.2011 р. № 72-К

Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між Головою Держлікслужби України та його заступниками

З метою забезпечення діяльності Державної служби України з лікарських засобів (Держлікслужби України), державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відповідно до підпункту 13 пункту 10 Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 440

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл функціональних обов’язків між Головою Держлікслужби Українита його заступниками, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держлікслужби України від 04.08.2011 року № 5-к «Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між Головою Держлікслужби України та його заступниками».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова О.С. Соловйов

Розподіл функціональних обов’язків

між Головою Держлікслужби України та його заступниками

1. Голова Держлікслужби України:

1.1. Очолює Держлікслужбу України, здійснює керівництво її діяльністю та діяльністю її територіальних органів, керує роботою Колегії Держлікслужби України, забезпечує виконання Держлікслужбою України покладених на неї завдань і функцій, у тому числі розроблення і реалізацію державної політики в сферах:

1.1.1. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби), медичної техніки і виробів медичного призначення, що перебувають в обігу та/або застосовуються у сфері охорони здоров’я, дозволені до реалізації в аптечних закладах та їх структурних підрозділах (далі – медичні вироби) на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації суб’єктами господарської діяльності, утилізації та знищення, в тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб’юторської, зберігання, аптечної);

1.1.2. Ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі  лікарськими засобами.

1.2. Координує та контролює діяльність:

1.2.1. Управління ліцензування та сертифікації виробництва;

1.2.2. Юридичного управління;

1.2.3. Інформаційно – аналітичного управління;

1.2.4. Відділу по роботі з кадрами та з питань державної служби;

1.2.5. Сектору запобігання корупційним і злочинним проявам;

1.2.6. Сектору внутрішнього фінансового контролю;

1.2.7. Сектору забезпечення діяльності керівника.

1.3. Забезпечує міжнародне співробітництво з:

1.3.1. Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ);

1.3.2. Системою співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S);

1.3.3. Іншими міжнародними організаціями.

1.4. Взаємодіє із засобами масової інформації.

1.5. Видає накази, приписи та розпорядження, окремі доручення, організовує контроль і перевірку їх виконання, підписує від імені Держлікслужби України правочини.

1.6. У разі відсутності Голови Держлікслужби України його повноваження здійснює перший заступник Голови Держлікслужби України, а у разі відсутності першого заступника Голови Держлікслужби України повноваження Голови  Держлікслужби України  здійснює заступник Голови Держлікслужби України.

2. Перший заступник Голови Держлікслужби України (Демченко І.Б.):

2.1. Відповідає за:

2.1.1. Здійснення контролю за виконанням Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України та доручень Міністра охорони здоров’я України за профілем роботи;

2.1.2. Розроблення проектів державних цільових програм у сфері контролю якості медичних виробів відповідно до компетенції Держлікслужби України;

2.1.3. Забезпечення контролю виконання рішень Колегії Держлікслужби України;

2.1.4. Підготовку та проведення апаратних нарад за профілем роботи;

2.1.5. Підготовку та проведення селекторних нарад за профілем роботи;

2.1.6. Взаємодію з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади за профілем роботи;

2.1.7. Нагляд за виданням, виконанням розпоряджень та вимог посадових осіб органів державного контролю якості лікарських засобів за профілем роботи;

2.1.8. Організацію розробки проектів законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;

2.1.9. Адаптацію законодавства України до законодавства ЄС за профілем роботи;

2.1.10. Забезпечення державного контролю якості та безпеки медичних виробів;

2.1.11. Питання антимонопольної політики;

2.1.12. Проведення ліцензування оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

2.1.13. Взаємодію з Кабінетом Міністрів України.

2.2. Координує та контролює діяльність:

2.2.1. Департаменту державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

2.2.2. Управління організації державного контролю якості та безпеки медичних виробів.

2.3. Проводить консультативно-методичну та організаційну роботу з державними службами з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, в мм. Києві та Севастополі в межах своїх повноважень.

2.4. Видає накази, окремі доручення, приписи, розпорядження, організовує контроль і перевірку їх виконання в межах своїх повноважень та відповідно до цього розподілу обов’язків, підписує від імені Держлікслужби України правочини, фінансові документи, ліцензії, сертифікати, погоджує нормативно-технічну документацію.

2.5. У разі відсутності першого заступника Голови Держлікслужби України його обов’язки виконує заступник Голови Держлікслужби України.

3. Заступник Голови Держлікслужби України (Захараш А.Д.)

3.1. Відповідає за:

3.1.1. Здійснення контролю за виконанням Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України та доручень Міністра охорони здоров’я України за профілем роботи;

3.1.2. Розроблення проектів державних цільових програм з питань контролю якості лікарських засобів відповідно до компетенції Держлікслужби України.

3.1.3. Нагляд за дотриманням вимог законодавства з обігу лікарських засобів;

3.1.4. Підготовку та проведення апаратних нарад за профілем роботи;

3.1.5. Підготовку та проведення селекторних нарад за профілем роботи;

3.1.6. Управління державним майном, яке перебуває на балансі Держлікслужби України;

3.1.7. Розроблення пропозицій до проекту державного бюджету в галузі контролю якості лікарських засобів;

3.1.8. Нагляд за виданням, виконанням розпоряджень, приписів та вимог посадових осіб органів державного контролю якості лікарських засобів за профілем роботи;

3.1.9. Організацію розробки проектів законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;

3.1.10. Здійснення координації з питань забезпечення гендерної рівності в системі Держлікслужби України;

3.1.11. Питання цивільного захисту;

3.1.12. Адаптацію законодавства України до законодавства ЄС за профілем роботи;

3.1.13. Забезпечення державного контролю якості та безпеки лікарських засобів;

3.1.14. Дотримання законодавства щодо обігу, зберігання, застосування, утилізації та знищення лікарських засобів;

3.1.15. Підготовка проектів нормативних актів щодо запровадження механізму забезпечення контролю якості лікарських засобів, що закуповуються в рамках державних програм у сфері охорони здоров’я;

3.1.16. Подання звітності про результати здійснення державного контролю якості лікарських засобів до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України;

3.1.17. Роботу Комітету з конкурсних торгів Держлікслужби України;

3.1.18. Взаємодію з Верховною Радою України;

3.1.19. Представництво Держлікслужби України в засіданнях комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій;

3.1.20. Здійснення в установленому порядку галузевої атестації акредитованих лабораторій для надання повноважень щодо проведення досліджень з контролю якості та безпеки лікарських засобів;

3.1.21. Проведення у встановленому законодавством порядку атестації провізорів та фармацевтів;

3.1.22. Участь у веденні Державної фармакопеї України.

3.1.23. Дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні.

3.2. Координує та контролює діяльність:

3.2.1. Департаменту організації державного контролю якості лікарських засобів;

3.2.2. Управління бухгалтерського обліку та планування;

3.2.3. Адміністративного відділу;

3.2.4.  Сектору контролю;

3.2.5. Сектору тендерних процедур;

3.2.6. Державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби України.

3.3. Проводить консультативно-методичну та організаційну роботу з державними службами з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, в мм. Києві та Севастополі в межах своїх повноважень.

3.4. Видає накази, окремі доручення, приписи, розпорядження, організовує контроль і перевірку їх виконання в межах своїх повноважень та відповідно до цього розподілу обов’язків, підписує від імені Держлікслужби України правочини, фінансові документи та звітність.

3.5. У разі відсутності заступника Голови Держлікслужби України його обов’язки виконує перший заступник Голови Держлікслужби України.

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті