Витяг з Плану виконання завдань на 2012 рік щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

06 Лютого 2012 12:30 Поділитися

Втратив чинність на підставі наказу МОЗ від 30.03.2012 р. № 227

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 01.02.2012 р. № 69

Про затвердження Плану виконання завдань на 2012 рік щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Витяг

З метою виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» у 2012 році,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План виконання завдань на 2012 рік з реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (далі – План), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра-керівнику апарату, заступнику Міністра, відповідно до розподілу функціональних обов’язків забезпечити координацію виконання Плану.

3. Керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України, структурних підрозділів Міністерства, підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління МОЗ:

3.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених Планом.

3.2. Директору Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я Підгорній Л. М.:

  • здійснювати постійний моніторинг виконання Плану, забезпечувати інформування Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України про стан виконання завдань;
  • узгодити План із завданнями Національного плану дій на 2012 рік (після затвердження) та внести відповідні зміни до наказу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

01.02.2012 № 69

ПЛАН

виконання завдань на 2012 рік з реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

Мета Зміст завдання Індикатори виконання Строк виконання Відповідальний за виконання
1 2 3 4 5 6
Розділ 3. Реформа медичного обслуговування
Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування
Реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві
1. Модернізація первинної медичної допомоги у пілотних регіонах Оснащення закладів охорони здоров‘я, що надають первинну медичну допомогу (амбулаторій ЗПСМ, ФАПів та ін.) відповідно до табелів оснащення за рахунок субвенції з державного бюджету та інших джерел
Виконавці: О. Аніщенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов
Оснащено повністю від визначеної потреби 60%
закладів
вересень Левицький О.І.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
керівники УОЗ пілотних регіонів
    Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів з відповідним планом заходів щодо його створення, в першу чергу, у пілотних регіонах, враховуючи завдання щодо ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (включаючи медичне обслуговування)
Виконавці: О. Аніщенко, С. Тігіпко, О. Лавринович, Ф. Ярошенко, П. Яцук (за згодою)
Прийнято акт березень Стахівський С.М.
    Розробка та затвердження порядку ведення електронного реєстру пацієнтів з урахуванням  процедури уточнення списку прикріплених до центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги осіб, для створення та першочергового впровадження  цього реєстру у пілотних регіонах
Виконавці: О. Аніщенко, С. Тігіпко, П. Яцук (за згодою)
Прийнято акт квітень Стахівський С.М.
    Впровадження електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов
Електронний реєстр пацієнтів охоплює не менше 80% пацієнтів мешканців пілотних регіонів вересень Стахівський С.М.
керівники УОЗ пілотних регіонів
    Реалізація нового фінансового механізму використання бюджетних коштів для надання первинної медичної допомоги, в тому числі шляхом запровадження договорів про медичне обслуговування населення на 2012 рік
Виконавці: О. Аніщенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов


Укладено 100% договорів із ЦПМСД
січень Левицький О.І.
Коблош В.В.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
керівники УОЗ пілотних регіонів
    Укладання договорів про медичне обслуговування населення на 2013 рік
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов
Укладено 100% договорів із ЦПМСД грудень керівники УОЗ пілотних регіонів
    Доопрацювання та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я», який передбачає затвердження порядку визначення фонду оплати праці медичних працівників центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідно до кількості населення, що ними обслуговується, та порядку оплати їх праці в залежності від обсягу та якості виконаної роботи
Виконавці: О. Аніщенко
Прийнято акт КМУ січень Левицький О.І.
   

Запровадження нових умов оплати праці медпрацівників, які передбачають залежність розміру оплати праці від обсягу та якості наданої медичної допомоги, шляхом, зокрема, підготовки відповідних методичних рекомендацій (не пізніше 1.03.12), у т.ч. щодо роботи на першому етапі, в умовах підготовки і налаштування роботи електронного реєстру пацієнтів у пілотних регіонах.
Виконавці: О. Аніщенко, Ф. Ярошенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов

Збільшення середньої зарплати медпрацівників ЦПМД на 25% квітень Левицький О.І.
Стахівський С.М.
керівники УОЗ пілотних регіонів
    Організація проведення медичного огляду населення, прикріпленого до центрів первинної медичної допомоги.
Виконавці: О. Аніщенко, Ф.Ярошенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов
Охоплення  оглядом 100% пацієнтів, що звернулися до ЦПМД грудень Хобзей М.К.
Осташко С.І.
керівники УОЗ пілотних регіонів
    Запровадження нових програм перенавчання лікарів-терапевтів дільничних та лікарів-педіатрів дільничних для отримання спеціальності “лікар загальної практики – сімейний лікар” з використанням дистанційних методів (у т.ч. через мережу Інтернет)
Виконавці: О.Аніщенко, Д.Табачник
Оптимізація часу на проходження перепідготовки по спеціальності «загальна практика – сімейна медицина» квітень Вороненко В.В.
    Забезпечення укомплектованості посад лікарів загальної практики сімейної медицини у Центрах первинної медико-санітарної допомоги
Виконавці: О. Аніщенко, Д.Табачник,  М. Джига, О. Вілкул,         А. Шишацький, О.Попов
Збільшення укомплектованості посад принаймні на 15% грудень Вороненко В.В.
керівники УОЗ пілотних регіонів
    Затвердження регіональних програм «місцевих» стимулів для медичних працівників на 2012 рік
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов
Рішення ОДА, органів місцевого самоврядування лютий керівники УОЗ пілотних регіонів
    Проведення навчання (тренінгів) організаторів та фахівців фінансово-економічного профілю для центрів первинної медичної допомоги
Виконавці: О. Аніщенко, Ф. Ярошенко, Д. Табачник, М. Джига,  О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов
Проведено навчання 100% фахівців від визначеної потреби квітень Левицький О.І.
керівники УОЗ пілотних регіонів
2. Модернізація вторинної медичної допомоги в пілотних регіонах Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок створення госпітальних округів”
Виконавці: О. Аніщенко
Прийнято акт КМУ січень Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Левицький О.І. Слабкий Г.О.
    Затвердження порядку складання та затвердження планів-схем госпітальних округів, включаючи підготовку Плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров‘я
Виконавець: О. Аніщенко
Прийнято наказ МОЗ

У місячний  строк після прийняття постанови КМУ «Про порядок створення госпітальних округів»

Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Слабкий Г.О.
керівники УОЗ пілотних регіонів
    Затвердження планів-схем госпітальних округів з урахуванням планів перспективного розвитку закладів охорони здоров‘я
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов
Затверджено плани-схеми госпітальних округів листопад керівники УОЗ пілотних регіонів
    Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження про порядок проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров‘я (незалежно від підпорядкування), що надають вторинну медичну допомогу у пілотних регіонах (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання та ін..)
Виконавці: О. Аніщенко, Б. Колесніков, А. Сердюк (за згодою)
Затверджено акт березень Слабкий Г.О.
Левицький О.І.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Сердюк А.М.
    Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров‘я, що надають вторинну медичну допомогу в регіоні
Виконавці: О. Аніщенко, Б. Колесніков, А. Сердюк (за згодою), М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов
Звіти за результатами інвентаризації, подані до МОЗ липень Лапенко Н.Г.
Левицький О.І.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Слабкий Г.О.
керівники УОЗ Сердюк А.М.
    Визначення обсягу ресурсного забезпечення закладів охорони здоров‘я, що надають вторинну медичну допомогу, на підставі: результатів інвентаризації, медичних потреб та обсягу надання медичної допомоги в межах госпітального округу
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов
Підготовлено бюджетний запит липень керівники УОЗ пілотних регіонів
    Створення закладів охорони здоров’я нового типу, що входять до складу госпітального округу
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов
Створено заклади охорони здоров’я нового типу грудень керівники УОЗ пілотних регіонів
    Проведення навчання (тренінгів) організаторів та фахівців фінансово-економічного профілю для забезпечення діяльності закладів охорони здоров‘я, що входять до складу госпітального округу
Виконавці: О. Аніщенко, Ф. Ярошенко, Д. Табачник, М. Джига,  О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов
Проведено навчання 100% фахівців від визначеної потреби вересень Левицький О.І.
Слабкий Г.О.
3. Модернізація екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах Затвердження регіональних Планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги (у форматі, визначеному МОЗ, та за погодженням з МОЗ), передбачивши, зокрема, створення у 2012 році у рамках регіону централізованої оперативно-диспетчерської служби
Виконавці: О. Аніщенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький,     О. Попов
розпорядження голови ОДА лютий Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Слабкий Г.О.
керівники УОЗ  пілотних регіонів
    Формування центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею станцій/підстанцій/пунктів тимчасового базування бригад у пілотних регіонах
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов
Сформовано мережу екстреної медичної допомоги квітень керівники УОЗ пілотних регіонів
    Створення оперативно-диспетчерської служби для забезпечення діяльності системи в межах регіону
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов
Створено і оснащено централізовану оперативно-диспетчерську службу у кожному регіоні липень керівники УОЗ пілотних регіонів
    Забезпечення прибуття бригад ШМД на виклик у строк до 20 хвилин
Виконавці: М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов
На кінець року на 25% збільшено кількість викликів, що виконані в межах нормативу прибуття грудень керівники УОЗ пілотних регіонів
4. Модернізація третинної медичної допомоги у пілотних регіонах Визначення необхідного ресурсного забезпечення закладів охорони здоров‘я, що надають третинну високоспеціалізовану медичну допомогу (наявність приміщень, обладнання, кадрового потенціалу та  обсяги фінансування) за результатами спеціалізації закладів охорони здоров‘я, що надають вторинну медичну допомогу та створення госпітальних округів, а також, медичних потреб у третинній медичній допомозі.
Виконавці: О. Аніщенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О.Попов
Сформовано бюджетний запит грудень Левицький О.І.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Слабкий Г.О.
керівники УОЗ пілотних регіонів
    Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження про порядок проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров‘я (незалежно від підпорядкування), що надають третинну медичну допомогу у пілотних регіонах (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання та ін..)
Виконавці: О.Аніщенко, Б.Колесніков, А.Сердюк (за згодою)
Акт КМУ березень Слабкий Г.О.
Левицький О.І.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Сердюк А.М.
    Проведення інвентаризації високовартісного обладнання в усіх державних і комунальних закладах охорони здоров‘я, що надають третинну медичну допомогу в регіоні
Виконавці: О. Аніщенко, Б. Колесніков, Д. Табачник, А. Сердюк (за згодою), М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов
Звіти за результатами інвентаризації, подані до МОЗ липень Лапенко Н.Г.
Левицький О.І.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Слабкий Г.О. Сердюк А.М.
керівники УОЗ пілотних регіонів
Реалізація реформи медичного обслуговування на загальнодержавному рівні (крім пілотних регіонів)
5. Завершення реорганізації первинної медичної допомоги Розробити та затвердити методичні рекомендації щодо модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу з урахуванням досвіду пілотних регіонів (зокрема, щодо підготовки Плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров‘я)
Виконавець: О. Аніщенко
Затверджено наказ МОЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лютий Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Підгорна Л.М.
    Затвердження регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу (регіональні плани) з визначенням кількості необхідних Центрів первинної медичної допомоги та їх штатної чисельності, з урахуванням рекомендацій МОЗ.
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА.
Затверджено 100 % планів березень Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ  регіонів, крім пілотних
    Моніторинг стану виконання регіональних планів та їх оцінка
Виконавець: О. Аніщенко
Звіти про результати виконання планів липень
грудень
Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Підгорна Л.М.
    Формування мережі центрів первинної медичної допомоги у регіонах згідно із затвердженими регіональними планами
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА.
Сформовано мережу центрів ПМСД у регіоні 80% від регіонального плану грудень Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ  регіонів, крім пілотних
    Визначення обсягу фінансування центрів первинної медичної допомоги та підготовки пропозицій щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів», в частині розрахунку видатків на охорону здоров’я.
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА.
Пропозиції надано МОЗ та Мінфіну травень Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ  регіонів, крім пілотних
6. Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Доопрацювання та внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України «Про особливості діяльності закладів охорони здоров’я»
Виконавці: О. Аніщенко,
Прийнято Закон України червень Підгорна Л.М.
Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Вороненко В.В.
Пономаренко А.М.
Александріна Т.А.
    Розробка та затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та підготовки Плану перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров‘я.
Виконавці: О. Аніщенко
Затвердження наказу МОЗ березень Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Александріна Т.А.
    Проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, підготовка планів перспективного розвитку закладів охорони здоров‘я та уточнення проектів планів – схем госпітальних округів.
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА.
Затвердження наказу МОЗ щодо реалізації заходів за результатами проведеного аудиту грудень Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ  регіонів, крім пілотних
7. Підготовка до модернізації екстреної медичної допомоги та створення системи екстреної медичної допомоги Доопрацювання та внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги
Виконавці: О. Аніщенко
Прийнято Закон України лютий Хобзей М.К.
Осташко С.І,
    Розробка та затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення
Виконавці: О. Аніщенко
Затвердження наказу МОЗ квітень Слабкий Г.О.
Левицький О.І.
Вороненко В.В.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
    Проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення і підготовка проектів регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА.
Рішення щодо оптимізації системи надання екстреної медичної допомоги липень Хобзей М.К.
Осташко С.І,
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ  регіонів, крім пілотних
    Затвердження регіональних планів розвитку системи надання екстреної медичної допомоги
Виконавці: Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА.
Затверджено регіональні плани розвитку системи екстреної медичної допомоги У місячний строк після прийняття ЗУ «Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги» Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ  регіонів, крім пілотних
8. Посилення кадрового забезпечення регіональних органів виконавчої влади щодо управління процесами реформування галузі Проведення навчання (тренінгів) працівників регіональних управлінь охорони здоров’я щодо роботи у нових умовах за напрямками:
економіко-фінансової діяльності;
кадрової політики, менеджменту та управління кадрами;
організаційно-методичної роботи
Виконавці: О. Аніщенко, Ф.Ярошенко, Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА.
Затверджено плани навчань та забезпечено їх виконання жовтень Вороненко В.В.
Левицький О.І.
Слабкий Г.О.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ  регіонів, крім пілотних
Підвищення якості медичних послуг на загальнодержавному рівні
9. Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акту Кабінету Міністрів України щодо підняття престижності праці медичних працівників закладів охорони здоров’я у сільській місцевості.
Виконавці: О. Аніщенко
Прийнято нормативно-правовий акт вересень Левицький О.І.
Вороненко В.В.
Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І,
    Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови «Про внесення змін до Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення» (щодо поширення дії постанови на лікарів загальної практики-сімейної медицини).
Виконавці: О. Аніщенко
Прийнято нормативно-правовий акт березень Левицький О.І.
Вороненко В.В.
Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І,
    Розроблення та затвердження перспективного (щорічного) плану підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» на період до 2015 року у розрізі регіонів.
Виконавці: О. Аніщенко, Д. Табачник,
голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА.
Затверджено план підготовки та перепідготовки кадрів квітень Вороненко В.В.
Слабкий Г.О.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
    Забезпечення виконання у 2012 році перспективного Плану підготовки та перепідготовки лікарів загальної практики – сімейних лікарів у пілотних регіонах
Виконавці: О. Аніщенко, Д. Табачник, голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА.
Забезпечено підготовку лікарів на 100% від запланованої кількості грудень Вороненко В.В.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ  пілотних регіонів
10. Спрощення порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України» від 15.07.1997 № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» (щодо приведення порядку до Основ законодавства України про охорону здоров‘я).
Виконавці: О. Аніщенко
Прийнято нормативно-правовий акт жовтень Донченко Т.М.
Підвищення ефективності державного фінансування
11. Забезпечення ефективного використання
бюджетних коштів
Запровадження програмно-цільового методу бюджетування та елементів середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів, у тому числі:      
    розроблення та затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі «Охорона здоров’я», зокрема бюджетні програми: первинна, вторинна, третинна та екстрена медична допомога;
Виконавці: Ф. Ярошенко, О. Аніщенко
Затверджено
спільний наказ МОЗ та Мінфіну
Затверджено бюджетні програми «первинна», «вторинна», «третинна» та «екстрена» медична допомога
березень Левицький О.І.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ  регіонів
    залучення районних бюджетів та, бюджетів міст до запровадження  програмно-цільового методу враховуючи консолідацію бюджетних коштів для надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги на обласному бюджеті в рамках реалізації пілотного проекту з реформування системи медичного забезпечення;
Виконавці: Ф. Ярошенко, О. Аніщенко, М. Джига, О. Вілкул, А. Шишацький, О. Попов
Залучено 100 % обласних бюджетів пілотних регіонів що визначені законом про пілоти та нормативними документами МФ щодо проведення експерименту про впровадження ПЦМ травень Левицький О.І.
Міністр ОЗ АРК, керівники УОЗ  регіонів
    проведення навчання фахівців системи охорони здоров‘я щодо застосування ПЦМ
Виконавці: О. Аніщенко, Ф. Ярошенко
Проведено навчання 100% від запланованої потреби лютий – вересень  
    Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про загальнодержавну програму «Здоров’я 2020: український вимір».
Виконавці: О. Аніщенко, Д. Табачник
Внесено до Верховної Ради України проект Закону України травень Хобзей М.К.
Осташко С.І,
Сердюк А.М.
Слабкий Г.О.
12. Застосування інноваційних та інформаційних технологій у сфері охорони здоров’я Оптимізація обліково-статистичної звітності у сфері охорони здоров’я
Виконавці: О. Аніщенко, О.Осауленко
Скорочено до 25% форм вересень Голубчиков М.В.
Стахівський С.М.
Слабкий Г.О.
Левицький О.І.
Вороненко В.В.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
    Проведення аудиту ресурсного забезпечення закладів охорони для запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров’я, зокрема електронного обігу медичних форм
Виконавці: О. Аніщенко, Голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА.
Звіт за результатами аудиту квітень Стахівський С.М.
Горбань А.Є.
Голубчиков М.В.
Слабкий Г.О.
Левицький О.І.
Вороненко В.В.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
    Запровадження системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм,  у сфері охорони здоров’я
Виконавці: О. Аніщенко, О. Лавринович, голова РМ АР Крим, голови ОДА, Севастопольської МДА.
Запровадження системи вересень Стахівський С.М.
Горбань А.Є.
Голубчиков М.В.
Слабкий Г.О.
Левицький О.І.
Вороненко В.В.
Хобзей М.К.
Осташко С.І.
Забезпечення якості та доступності лікарських засобів і виробів медичного призначення
13. Забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України рішення щодо забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення з урахуванням положень Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров‘я на 2011 – 2020 роки (затвердженої наказом МОЗ України від 13.09.10 № 769), передбачивши, зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

  • створення системи використання при закупівлі, в тому числі централізованої, лікарських засобів та виробів медичного призначення зареєстрованих цін на ці види продукції;
  • запровадження диференційованих граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок на лікарські засоби  залежно від їх вартості;
  • удосконалення системи призначення та відпуску лікарських засобів (рецептурний відпуск);
  • методи планування та розрахунку кількості лікарських засобів, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення на основі відповідних реєстрів;
  • поступове впровадження відшкодування коштів на придбання окремих лікарських засобів та виробів медичного призначення (з урахуванням категорій населення, видів захворювань і переліку лікарських засобів, вартість яких може бути компенсована).

Виконавці: О. Аніщенко

Прийнято рішення КМУ серпень Коношевич Л.В.
14. Дерегуляція підприємницької діяльності у сфері лікарських засобів та виробів медичного призначення Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (щодо включення діяльності з імпорту лікарських засобів до переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню)
Виконавці: О. Аніщенко
Внесено до Верховної Ради України проект Закону України грудень Соловйов О.С.
    Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України нормативно-правового акту щодо спрощення процедури державної реєстрації медичних виробів
Виконавець: О. Аніщенко
Прийнято нормативно-правовий акт травень Соловйов О.С.
    Внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зокрема, у частині встановлення відповідальності суб’єктів господарської діяльності за порушення встановлених законодавством націнок на лікарські засоби
Виконавці: О. Аніщенко
Прийнято нормативно-правовий акт травень Соловйов О.С.
15. Запровадження в Україні чинних у Європейському Союзі вимог щодо належних фарма-цевтичних практик Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» (зміни щодо приведення порядку реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів до міжнародних стандартів).
Виконавці: О. Аніщенко
Прийнято нормативно-правовий акт червень Соловйов О.С.
Бліхар В.Є.
    Розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту змін до Постанови КМУ від 14.09.05 № 902 з метою унеможливлення обігу на території України неякісних лікарських засобів, зокрема тих, що виготовлені без дотримання умов Належної виробничої практики.
Виконавці: О. Аніщенко
Прийнято постанову КМУ липень Соловйов О.С.
16. Підвищення ефективності лабораторного контролю Дооснащення лабораторій територіальних органів Держлік-служби України до вимог керівного документа ВООЗ QAS/09.296 Rev.1 та рекомендацій ВООЗ
Виконавець: О. Аніщенко
Дооснащення лабораторій
відповідно виділених на ці цілі коштів
державного бюджету
листопад Соловйов О.С.

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті