Наказ МОЗ про заходи щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 28.04.2012 р. № 321
Про заходи МОЗ України щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» та відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу (штаб) з впровадження заходів стосовно реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та затвердити її Склад і Положення, що додаються.

2. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров’я України, спрямованих на запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра-керівника апарату Богачева Р.М.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
охорони здоров’я України

від 28.04.2012 р. № 321

Склад
робочої групи (штабу) з впровадження заходів
стосовно реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби
для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Соловйов О.С.Салютін Руслан Вікторович голова Державної служби України з лікарських засобів, голова робочої групи (штабу)перший заступник Міністра охорони здоров’я України, голова робочої групи (штабу);
Богачев Р.М.Донченко Тетяна Миколаївна заступник Міністра — керівник апарату, заступник голови робочої групи (штабу)директор Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України;
Чумак В.Т.Думенко Тетяна Михайлівна радник Віце-прем’єр-міністра України — Міністра охорони здоров’я Українидиректор Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Демченко І.Б.Ємець Петро Володимирович перший заступник Голови Державної служби України з лікарських засобівзаступник директора Департаменту економіки та ресурсного забезпечення, начальник відділу планування та фінансування видатків закладів та установ Міністерства охорони здоров’я України;
Бортницький В.А.Захараш Андрій Дмитрович начальник Інформаційно-аналітичного управління Державної служби України з лікарських засобівзаступник Голови Державної служби України з лікарських засобів;
Холоденко М.М.Литвиненкова Тамара Григорівна радник голови Державної служби України з лікарських засобівголова правління громадської організації «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (за згодою);
Підтуркін Д.Г.Нагорна Олена Олександрівна радник Віце-прем’єр-міністра України — Міністра охорони здоров’я Українигенеральний директор Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;
Хобзей М.К.Надутий Костянтин Олександрович директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ Україниначальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України;
Терещенко А.В.Нетяженко Василь Захарович заступник директора Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Українизавідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 НМУ імені О.О. Богомольця, академік НАМН України, професор, д.м.н., головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальності «Терапія» (за згодою);
Буяло К.М.Дуда В.П.Острополець Наталія Андріївна заступник директора Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ Українидиректор Департаменту економіки та ресурсного забезпеченняначальник відділу високоспеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України;
Коношевич Л.В.Пивоваров Андрій Андрійович начальник Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ Україниначальник Юридичного управління Міністерства охорони здоров’я України;
Толкачова Я.А.Сандуленко Наталія Валентинівна начальник відділу декларування цін на лікарські засоби та взаємодії із суб’єктами виробництва фармацевтичної продукції Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ Україниголовний спеціаліст відділу з питань обігу лікарських засобів Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України, секретар робочої групи (штабу);
Нестерчук М.М.Терещенко Альона Василівна  генеральний директор ДП «Державний експертний центр МОЗ України»заступник директора Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги, начальник Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України;
Нетяженко В.З.Толкачова Яніна Антонівна головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «терапія»начальник відділу з питань обігу лікарських засобів Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України.
Чорна О.Ю. — референт Віце-прем’єр-міністр України — Міністр охорони здоров’я України.
Коблош В.В. — директор Департаменту правового забезпечення та міжнародної діяльності МОЗ України
Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров’я
Л.В. Коношевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
охорони здоров’я України

від 28.04.2012 р. № 321

Положення
про робочу групу (штаб) з впровадження заходів стосовно реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

1. Робоча група (штаб) з впровадження заходів стосовно реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі — робоча група (штаб)) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою оцінки стану виконання завдань реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

2. Робоча група (штаб) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України та цим Положенням.

3. Робоча група (штаб) відповідно до покладених на неї завдань виконує функції координації взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та іншими державними установами з питань, що належать до її компетенції.

4. Основним завданням робочої групи (штабу) є координація роботи по реалізації пілотного проекту щодо:

– відпрацювання рекомендацій по реалізації пілотного проекту, в тому числі механізму відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою;

– оцінки пріоритетних напрямів реалізації пілотного проекту із запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

5. До складу робочої групи (штабу) входять її голова, заступник голови та члени робочої групи (штабу). Склад робочої групи (штабу) та Положення про неї затверджуються наказом МОЗ України.

6. Робоча група (штаб) має право одержувати в межах компетенції від органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема від територіальних органів Державної служби з лікарських засобів, закладів і установ, що входять до сфери управління МОЗ України, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.

Голова робочої групи (штабу) керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що потребують розгляду та обговорення на засіданнях робочої групи (штабу), готує пропозиції щодо їх реалізації.

За результатами виконання покладених на неї завдань робоча група (штаб) приймає рішення, надає пропозиції та рекомендації.

7. Рішення робочої групи (штабу) приймаються шляхом відкритого голосування присутніх на засіданні членів робочої групи (штабу) та оформляються протоколом, який підписує голова. Рішення робочої групи (штабу) носить рекомендаційний характер.

8. У разі відсутності голови, обов’язки голови робочої групи (штабу) виконує його заступник.

9. За рішенням голови робочої групи (штабу) до участі в її роботі можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти з числа наукових, практичних працівників, представників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальних органів Державної служби з лікарських засобів, спеціалістів органів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників).

10. Засідання робочої групи (штабу) скликаються у разі потреби, проте не рідше одного разу в місяць.

11. На засіданнях робочої групи (штабу) забезпечується всебічне обговорення питань, що розглядаються.

12. Результати роботи робочої групи (штабу) висвітлюються на офіційному веб-сайті МОЗ України та за необхідності — в інших засобах масової інформації.

13. Контроль за виконанням рішень робочої групи (штабу) здійснює голова та його заступник.

Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров’я
Л.В. Коношевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
охорони здоров’я України

від 28.04.2012 р. № 321

ПЛАН
заходів Міністерства охорони здоров’я України, спрямованих на запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Найменування заходу,передбаченого дорученням Термін виконання Відповідальні виконавці
1. Затвердити порядок розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на основі встановленої добової дози їх споживання, рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я, та порівняльних (референтних) цін на такі засоби, встановлених у Болгарії, Молдові, Польщі, Словаччині та Чехії. У разі коли відповідний лікарський засіб не представлений на ринку в таких державах, порівняльна (референтна) ціна формується з урахуванням цін на зазначені засоби, що застосовуються в Латвії, Угорщині та Сербії, з урахуванням оптово-відпускних цін, які склалися в Україні. до 12 травня 2012 р. Державна служба України з лікарських засобів

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

2. Установити та оприлюднити граничний рівень оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. до 1 червня 2012 р. Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Державна служба України з лікарських засобів

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

3. Поінформувати виробників лікарських засобів та аптечні заклади про запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. до 15 травня 2012 р. Державна служба України з лікарських засобів
4. Забезпечити здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, встановлених вимог щодо рівня цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та їх наявністю в аптечній мережі. постійно Державна служба України з лікарських засобів
5. Разом з Міністерством фінансів визначити джерела фінансування для реалізації пілотного проекту в розмірі, достатньому для часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про внесення відповідних змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік та забезпечити його супроводження у Верховній Раді України. до 1 вереснялипня 2012 р. Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Державна служба України з лікарських засобів

6. Забезпечити визначення переліку хворих на гіпертонічну хворобу. до 1 червня 2012 р. Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ АР Крим, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

7. Забезпечити функціонування Гарячої лінії під час реалізації пілотного проекту. постійно ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
8. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з медичними працівниками щодо взаємозамінності лікарських засобів у межах міжнародної непатентованої назви та відповідної виписки рецептів. до 1 червня 2012 р. Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ АР Крим, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

9. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з фармацевтичними працівниками щодо відпуску лікарських засобів з аптечних закладів хворим на гіпертонічну хворобу та підготовки аптечних закладів до впровадження системи часткового відшкодування вартості таких лікарських засобів. до 1 червня 2012 р. Державна служба України з лікарських засобів

МОЗ АР Крим, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

10. Розробити механізм постійного контролю за виписуванням рецептів, їх обігом, погашенням та представленням до відшкодування. до 1 червня 2012 р. МОЗ АР Крим, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Державна служба України з лікарських засобів

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

11. Провести інвентаризацію матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних та аптечних закладів державної та комунальної форм власності та порушити питання перед керівниками органів місцевого самоврядування щодо можливості закупівлі відповідного обладнання. до 15 травня 2012 р. МОЗ АР Крим, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
12. Затвердити власні плани заходів з висвітлення реалізації пілотного проекту. до 1 червня 2012 р. МОЗ АР Крим, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
13. Здійснювати контроль за реалізацією пілотного проекту та інформування Кабінету Міністрів України про стан справ. постійно Державна служба України з лікарських засобів
14. Забезпечити реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою постійно Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я
15. Визначити кількість осіб,  хворих на гіпертонічну хворобу до 27 червня 2012 р. Департамент лікувально-профілактичної допомоги
Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення
16. На підставі визначеної кількості хворих провести розрахунок коштів, необхідних для часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою до 29 червня 2012 р. Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
17. Розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України порядок часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою до 1 липня 2012 р. Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
18. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо механізму часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою до 15 липня 2012 р. Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
МОЗ АР Крим, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров’я
Л.В. Коношевич
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті