Проект Інструкції з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту
Інструкції з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення з метою обговорення Проект Інструкції з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я з додатками форм обліку до неї.

Пропозиції направляти на електронну адресу bilokon@moz.gov.ua (тел. (044) 253-48-06 Білоконь Галина Дем’янівна).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Інструкції з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

1. Обґрунтування необхідності прийняття Інструкції

Прийняття проекту Інструкції з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я (далі Інструкція) зумовлене необхідністю виконання підпункту 1 пункту 8 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни».

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Інструкції з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я приймається з метою запровадження єдиних методологічних засад у обліку, контролю за збереженням та раціональним використанням цих матеріальних цінностей.

3. Правові аспекти

Проект Інструкції розроблено відповідно до положень Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Інструкції не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного та місцевих бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Інструкції підлягає погодженню з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

6. Регiональний аспект

Проект Інструкції не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект Інструкції не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Інструкції з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Інструкції не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття зазначеного проекту зумовлено необхідністю вдосконалення законодавства, що регламентує методологічні засади у обліку, дії суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я та необхідністю подальшої гармонізації національної нормативно-правової бази.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту Інструкції сприятиме удосконаленню порядку ведення бухгалтерському обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони, впорядкування матеріальної відповідальності за збереження та використання цих матеріальних цінностей.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр охорони здоров’я України
Р.В. Богатирьова

Проект

Про затвердження Інструкції з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

З метою запровадження єдиних методологічних засад у обліку, контролю за збереженням та раціональним використанням лікарських засобів та медичних виробів, на виконання підпункту 1 пункту 8 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я (далі Інструкція), що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій застосовувати в роботі зазначену Інструкцію.

3. Управлінню бухгалтерського обліку МОЗ України:

3.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України та керівників установ, закладів, підпорядкованих МОЗ України.

4. Наказ Министерства здравоохранения СССР от 02.06.1987 № 747 «Об утверждении Инструкции по учету медикаментов, переязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, состоящих на Государственном бюджете СССР» вважати таким, що не застосовується на території України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра керівника апарату Богачева Р. М.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

1. Інструкція з обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я (далі Інструкція) визначає методологічні засади формування в обліку інформації про лікарські засоби та медичні вироби у матеріальній та грошовій формі, які належать суб’єкту господарювання (установі, закладу, організації, підприємству) та забезпечують її функціонування.

2. Ця Інструкція поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, фізичних осіб — підприємців, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

3. Згідно з цієї Інструкцією підлягають обліку:

3.1.Лікарські засоби — речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму. До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також для боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

3.2. Медичні вироби — будь-які інструменти*, апаратура*, прилади*, пристрої*, обладнання* (запаси), імплантати, матеріали або інші вироби, у тому числі інвазивні та ті, що передбачені не для досягнення основної лікувальної мети в організмі людини, а для сприяння функціям фармакологічних, імунобіологічних або метаболічних засобів, а також вироби, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою, включаючи засоби програмного забезпечення, необхідні для їх належного застосування, передбаченого виробником (перев’язувальні засоби, шовний матеріал, рентгенівські фотоплівки, пробки, нитки, ковпачки тощо);

*крім необоротних активів

3.3. Допоміжні матеріали — папір вощений, пергаментний і фільтрувальний, паперові коробки й мішечки, капсули й облатки, сигнатури, етикетки, гумові обхвати, смола тощо;

3.4. Інші — дезінфікуючі засоби, кров, компоненти, препарати крові для переливання тощо;

3.5. Тара — склянки й банки ємністю понад 5000 мл, сулії, бідони, ящики й інші предмети поворотної тари, вартість якої не включена в ціну придбаних медикаментів, а вказана в оплачених рахунках окремо.

4. Тара обліковується за цінами, які зазначені в накладних постачальників.

5. У закладах охорони здоров’я, крім обліку на загальних підставах, запроваджується предметно-кількісний облік окремих лікарських засобів, визначених нормативно-правовими документами.

5.1. Предметно-кількісному обліку підлягають лікарські засоби згідно з Переліком, визначеним у додатку 3 до Правил виписування рецептів та вимог — замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 за № 782/11062.

5.2. Предметно-кількісний облік отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, ведеться у журналі, форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062.

5.3. Облік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я ведеться у журналах, форми яких затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.01.2010 № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.05.2010 за № 347/17642.

6. Облік крові, її компонентів, препаратів і кровозамінників при їх заготівлі та переробці на станціях і відділеннях переливання крові в установах охорони здоров’я ведеться відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07.07.2003 №301 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в закладах служби крові».

7. Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отримані (купівлі) лікарських засобів та медичних виробів, не зараховуються до їх вартості і відносяться на фактичні видатки закладу за кодом економічної класифікації видатків, що призначений для придбання цих матеріальних цінностей, або відноситься до податкового кредиту (якщо це передбачено чинним законодавством України).

8. Лікарські засоби та медичні вироби у закладах охорони здоров’я обліковуються за місцем їх відповідального зберігання (знаходження) та в бухгалтерії.

9. У бухгалтерії облік лікарських засобів та медичних виробів ведеться із застосуванням програмного забезпечення в кількісному та сумарному вимірах у гривнях з копійками за найменуваннями в розрізі матеріально відповідальних осіб. Облік цих матеріальних цінностей на місцях зберігання ведеться матеріально відповідальними особами за найменуваннями в кількісному виразі.

10. Керівник закладу охорони здоров’я визначає порядок приймання, зберігання, відпуску, обліку лікарських засобів та медичних виробів (далі- Порядок) з урахуванням особливостей господарської діяльності закладу, (установи, організації, підприємства) та затверджує його наказом.

12. Відповідальність за приймання, зберігання і відпуск лікарських засобів та медичних виробів покладається на матеріально відповідальних осіб, призначених наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження матеріальних цінностей, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

13. Складський (внутрішній) облік лікарських засобів та медичних виробів забезпечує своєчасне та достовірне відображення операцій по надходженню, переміщенню, контролю за використанням. Здійснюється він за найменуваннями по кожному лікарському засобу окремо, з зазначенням його назви українською мовою, дозування, лікарської форми випуску (таблетки, ампули тощо), виду упаковки (коробки, флакони, туби тощо), назви виробника лікарського засобу, кількості, ціни та суми. Для аналітичного обліку лікарських засобів та медичних виробів матеріально-відповідальними особами застосовується Книга складського обліку лікарських засобів та медичних виробів за формою № 1 (додаток 1).

14. Лікарські засоби та медичні вироби надходять від постачальників, які повинні мати відповідні ліцензії та дозволи. При отриманні таких запасів матеріально відповідальна особа аптеки (приміщення для зберігання лікарських засобів) закладу охорони здоров’я розписується на кожному з трьох примірників прибуткової накладної в одержанні та прийнятті на відповідальне зберігання. Перший примірник прибуткової накладної передається до бухгалтерії, другий — залишається в аптеці (у приміщенні для зберігання лікарських засобів), третій примірник повертається постачальникові.

15. Списання лікарських засобів та медичних виробів здійснюється по балансовій або середньозваженій собівартості.

При застосуванні методу списання по балансовій вартості лікарські засоби та медичні вироби списуються по вартості, відображеній в балансі.

Середньозважена собівартість визначається за кожним видом подібних запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку на початок звітного періоду та вартості одержаних у звітному місяці лікарських засобів і медичних виробів на сумарну кількість цих запасів на початок звітного періоду та одержаних у звітному періоді цих запасів.

Метод середньозваженої собівартості застосовується у разі наявності у закладі значної кількості однотипних запасів, придбаних за різними цінами. Обчислюється на періодичній основі або при кожній отриманій партії запасів. Заклад має право самостійно обирати метод списання. Однак для одного і того ж виду лікарських засобів та медичних виробів не можуть застосовуватися різні методи списання.

Видача лікарських засобів та медичних виробів з аптеки (приміщення для зберігання лікарських засобів) у відділення закладу охорони здоров’я здійснюється за формою № 2 «Накладна (вимога)» (додаток 2).

Накладна (вимога) застосовується при переміщенні матеріальних цінностей в закладі. Виписується вона у двох примірниках старшою медсестрою кожного відділення.

Відповідно до зазначеної потреби у накладних (вимогах) матеріально-відповідальними особами аптеки (приміщення для зберігання лікарських засобів) відпускаються лікарські засоби та медичні вироби та проставляється фактично відпущена кількість за кожним найменуванням.

16. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку у закладі охорони здоров’я, виписуються на окремих накладних (вимогах) зі штампом, печаткою закладу й затверджуються керівником, у них повинні вказуватися номери історій хвороби, прізвища, імена та по батькові хворих, для яких виписані лікарські засоби.

17. Матеріально відповідальною особою аптеки (приміщення для зберігання лікарських засобів) на підставі прибуткових та видаткових документів проводяться записи до форми № 3 «Реєстр отриманих прибуткових накладних» (додаток 3) та до форми № 4 «Реєстр виданих накладних (вимог)» (додаток 4). Ці реєстри складаються в двох примірниках та здаються до бухгалтерії у зазначені в Порядку терміни. Один примірник реєстру з підшитими до нього накладними залишається в бухгалтерії, на другому примірнику реєстру робиться бухгалтером відмітка про приймання та віддається матеріально − відповідальній особі. Бухгалтером проставляється у накладних (вимогах) ціна та сума по кожному найменуванню, а також загальний підсумок за обліковим документом в гривнях з копійками. Щомісяця бухгалтером проводиться звіряння записів про отримані реєстри прибуткових накладних та реєстри виданих накладних (вимог) з відповідними реєстрами матеріально відповідальних осіб аптек (приміщень для зберігання лікарських засобів) та відділень.

18. Списані у видаток лікарські засоби та медичні вироби з аптеки (приміщення для зберігання лікарських засобів) відображаються надходженням у відділеннях.

19. У кожному відділенні закладу охорони здоров’я ведеться облік отриманих та відпущених (використаних) лікарських засобів та медичних виробів. Головними (старшими) медичними сестрами ведуться: Реєстр виданих накладних (вимог) за формою № 4, Журнал відділення з обліку отриманих та виданих (використаних) лікарських засобів та медичних виробів за формою № 5 (додаток 5), Звіт до бухгалтерії про відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів за формою № 6 (додаток 6).

20. На пости (у маніпуляційні кімнати) видача лікарських засобів здійснюється головними (старшими) медичними сестрами відділень відповідно до листків-призначень. Медичними сестрами постів (маніпуляційних кімнат) ведеться Журнал з обліку фактично отриманих та використаних лікарських засобів на постах (маніпуляційних кімнатах) за формою № 7 (додаток 7).

21. У терміни, визначені Порядком з приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів, але не пізніше 1 числа місяця, наступного за звітним, медичні сестри постів, маніпуляційних кімнат складають Звіт постів (маніпуляційних кімнат) про фактичне використання лікарських засобів за формою № 8 (додаток 8) та подають головній (старшій) медичній сестрі відділення. На підставі звітів постів заповнюється колонка «Відпуск (використання)» у Звіті до бухгалтерії про надходження та відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів.

22. У терміни, визначені наказом з приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів, але не пізніше другого числа місяця, наступного за звітним, матерільно-відповідальні особи аптек (приміщень для зберігання лікарських засобів) та відділень складають та подають Звіт до бухгалтерії про надходження та відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів за формою № 6 (додаток 6). Бухгалтерія закладу охорони здоров’я на підставі цих звітів проводить у бухгалтерському обліку відповідні записи про надходження та списання використаних лікарських засобів та медичних виробів в за кожною матеріально відповідальною особою та відповідним структурним підрозділом, виводить залишки цих запасів на кінець місяця за кількістю та сумою по кожному найменуванню.

23. Списані лікарські засоби та медичні вироби з терміном придатності, що минув, підлягають вилученню з обігу відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.11.2011 № 809 «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України», зареєстрованим в Мін’юсті 30.01.2012 № 126/20439 та відповідно до Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.2004 № 349 зареєстрованим в Мін’юсті від 23.07.2004 № 916/9516.

24. Бухгалтерський облік лікарських засобів та медичних виробів здійснюється з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності закладу, установи, організації та комп’ютерної технології оброблення облікових даних. Головний бухгалтер організовує роботу бухгалтерської служби, здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій з надходження, переміщення та списання лікарських засобів, вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання первинних документів, вносить пропозиції щодо застосування при необхідності додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку лікарських засобів та медичних виробів.

25. На підставі звітів структурних підрозділів закладу охорони здоров’я (аптек, приміщень для зберігання лікарських засобів, відділень) про надходження та відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів бухгалтерською службою складається Зведений бухгалтерський журнал про рух лікарських засобів та медичних виробів в розрізі структурних підрозділів за формою № 9 (додаток 9). Підсумкові дані цього Журналу (залишок на початок місяця та залишок на кінець місяця) повинні відповідати даним головної книги.

Записи в меморіальних ордерах та головній книзі здійснюються відповідно до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61.

Основні бухгалтерські записи, пов’язані з надходженням та списанням лікарських засобів та медичних виробів:

з/п Зміст господарської операції Кореспонденція субрахунків
Дебет Кредит
1 Надійшло фінансування на закупівлю лікарських засобів 321323 701 711
2 Перерахована сума постачальникам:
– шляхом попередньої оплати 364 321
– після отримання лікарських засобів 675 321
3 Отримано лікарські засоби:    
– оплачені шляхом попередньої плати 233 364
– на умовах оплати їх вартості після отримання 233 675
4 Віднесена на видатки сума ПДВ, сплачена постачальнику 801 811 364 675, 361
5 Списано на видатки вартість послуг з доставки 801 802 675
6 Перерахована оплата за послуги з доставки 675 321
7 Надійшли у натуральній формі (у вигляді благодійної, гуманітарної допомоги)** 324 712
233 324
233 364
8 Списана вартість лікарських засобів, використаних на лікування хворих:
– придбаних за рахунок коштів загального фонду 801 233
– придбаних за рахунок коштів спеціального фонду 811 233
– отриманих у вигляді благодійної, гуманітарної допомоги 812 233
*Відповідно до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» попередня оплата лікарських засобів та медичних виробів може здійснюватись на строк не більше трьох місяців.

**Не пізніше останнього робочого дня місяця до Державної казначейської служби подається Довідка про надходження в натуральній формі.

26. Аналітичний облік лікарських засобів, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду, ведеться за тими самими обліковими регістрами, але окремо від операцій за рахунок коштів загального фонду.

27. Облік лікарських засобів та медичних виробів, отриманих як гуманітарна допомога, ведеться за загальним порядком, але окремо від запасів, придбаних установою за рахунок коштів загального або спеціального фондів кошторису доходів та видатків відповідно Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконання робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1295.

28. Видатки на придбання медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, дезінфекційних засобів, сироватки, вакцин, крові, плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів та перев’язувальних засобів, дрібного медичного інвентарю (термометрів, ланцетів, пінцетів, голок, тощо) передбачаються у кошторисах бюджетних установ за кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ) 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та обліковуються на бухгалтерському субрахунку 233 «Медикаменти і перев’язувальні засоби».

Начальник Управління бухгалтерського обліку
головний бухгалтер МОЗ України
Н.Г. Лапенко

Нормативні документи

Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІУ.

Закон про наркотичні засоби — Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.95 р. № 60/95-ВР. Закон про ліцензування — Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-ІП.

Закон № 481 — Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. № 481/95-ВР.

Постанова № 1404 — постанова КМУ «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 09.10.2006 р. № 1404. Постанова № 1755 — постанова КМУ «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» від 29.11.2000 р. № 1755.

Постанова № 440 — постанова КМУ «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» від 20.06.95 р. № 440.

Перелік № 770 — Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770.

Порядок № 1295 — Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затверджений постановою КМУ від 17.08.98 р. № 1295.

Порядок № 1387 — Порядок ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою КМУ від 05.12.2007 р. № 1387.

Порядок № 589 — Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затверджений постановою КМУ від 03.06.2009 р. № 589.

Перелік № 7 — Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України, затверджений наказом Комітету з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я України від 23.03.98 р. № 7.

Порядок № 11 — Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.01.2010 р. № 11.

Інструкція № 747 — Інструкція з обліку медикаментів, перев’язувальних засобів та виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах, що знаходяться на Державному бюджеті СРСР, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 02.06.87 р. № 747.

Інструкція № 125 — Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 р. № 125.

Інструкція № 197 — Інструкція по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.09.93 р. № 197.

Наказ № 130 — наказ Державного казначейства України «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та Інструкції про їх складання» від 18.12.2000 р. № 130.

Наказ № 573 — наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування використання бланків суворого обліку» від 07.10.2008 р. № 573.

Наказ № 210 — наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів» від 14.05.2003 р. № 210.

Наказ № 369 — наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)» від 29.12.2000 р. № 369.

Наказ № 245 — наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР «Про нормативи споживання етилового спирту для закладів охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення» від 30.08.91 р. № 245.

Правила № 360 — Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 р. № 360.

Правила № 349 — Правила проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.04 р. № 349.

Порядок № 497 — Порядок заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.12.2001 р. № 497.

Вимоги № 216 — Вимоги до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин, затверджені наказом МВС від 15.05.2009 р. № 216.

Додаток 1

до Інструкції з обліку лікарських засобів

та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

_________________________________

(заклад, установа, організація)

Форма № 1

________________________________

(підрозділ)

КНИГА
складського обліку лікарських засобів та медичних виробів

_______________ 20__ р.

Матеріально відповідальна особа

____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Склад Стелаж Поличка Одиниця виміру Ціна Найменування Дозування Лікарська форма Назва виробника Кількість Сума
                     

Зворотна сторона

Дата запису № документу Порядковий номер запису Від кого отримано (кому видано) Кількість Контроль (підпис) Дата перевірки Зауваження та пропозиції Підпис
Надходження Видаток Залишок
                     

 

Відповідальна особа

«___»_______________ 20____ р.

Додаток 2

до Інструкції з обліку лікарських засобів

та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

_________________________________

(заклад, установа, організація)

Форма № 2

________________________________

(підрозділ)

НАКЛАДНА (ВИМОГА) №___
за _____________________20___ року

з/п Найменування лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних матеріалів Одиниця виміру Ціна Кількість Сума
Вимагається Відпущено
             
             

Відпустив ________________ __________________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Отримав ________________ __________________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Затверджую ________________ __________________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_____»________________ 20____ р.

Додаток 3

до Інструкції з обліку лікарських засобів

та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

_____________________________

(заклад, установа,організація)

Форма № 3

Аптека № _______________________________________

Приміщення для зберігання лікарських засобів _________________________

(підрозділ)

РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ПРИБУТКОВИХ НАКЛАДНИХ
за _____________________20___ року

№ з/п Дата

Найменування

 

Накладна Сума Відмітка бухгалтерії
Дата
             

 

Здав

Прийняв

Бухгалтер

« ___ « _____________ ______

Додаток 4

до Інструкції з обліку лікарських засобів

та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

_____________________________

(заклад, установа,організація)

Форма № 4

___________________________________

___________________________________

(підрозділ)

РЕЄСТР ВИДАНИХ НАКЛАДНИХ (ВИМОГ)
за _____________________20___ року

№ з/п Дата Найменування структурного підрозділу Накладна (вимога) Матеріально-відповільна особа Відмітка бухгалтерії про отримання
Дата
             

 

Здав

Прийняв

Бухгалтер

« ___ « _____________ ______

Додаток 5

до Інструкції з обліку лікарських засобів

та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

_____________________________

(заклад, установа,організація)

Форма № 5

_____________________________________

(підрозділ)

ЖУРНАЛ ВІДДІЛЕННЯ
З ОБЛІКУ ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ (ВИКОРИСТАНИХ)
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
за ____________місяць 20___ року

_______________________________________

(назва лікарського засобу)

№ з/п Один. виміру Залишок на початок місяця Надійшло Видано Залишок на кінець місяця Отримав пост (маніпуляційна)
Дата № накладної Кількість Дата Кількість П.І.Б. Підпис
    Х                
    Х                
    Х                
Всього за місяць Х   Х Х   Х     Х Х

Матеріально відповідальна особа: ____________________________

Додаток 6

до Інструкції з обліку лікарських засобів

та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

_________________________________

(заклад, установа, організація)

Форма № 6

__________________________

(підрозділ)

ЗВІТ ДО БУХГАЛТЕРІЇ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВІДПУСК (ВИКОРИСТАННЯ)
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
за ____________місяць 20___ року

з/п Найменування лікарського засобу Одиниця виміру Кількість
Залишок на початок місяця на _______ 20___р. Надходження Відпуск (використання) Залишок на кінець місяця на _______ 20___ р.
               
               
  Всього за місяць            

Матеріально відповідальна особа:____________________________

Бухгалтер _________________________

Додаток 7

до Інструкції з обліку лікарських засобів

та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

___________________________________

(установа, заклад, організація)

Форма № 7

________________________________

(підрозділ)

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ФАКТИЧНО ОТРИМАНИХ ТА ВИКОРИСТАНИХ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ПОСТАХ (МАНІПУЛЯЦІЙНИХ КІМНАТАХ)
за ____________місяць 20___ року

________________________________________

(назва лікарського засобу)

ОТРИМАНО НА ПОСТ (МАНІПУЛЯЦІЙНУ) ліва сторона

№ з/п Дата Кількість Відмітка матеріально-відповідальної особи посту (маніпуляційної кімнати) про отримання
П.І.Б Підпис
         
         
Всього за місяць Х   Х Х

 

ВИКОРИСТАНО НА ПОСТУ (МАНІПУЛЯЦІЙНІЙ)

права сторона

__________________________________________________

(назва лікарського засобу)

Дата Прізвище, ім’я, по батькові хворого № історії хвороби Кількість Відмітка матеріально-відповідальної особи посту (маніпуляційної кімнати)про видачу
П.І.Б Підпис
         
Всього за місяць Х Х    

Додаток 8

до Інструкції з обліку лікарських засобів

та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

__________________________________

(установа, заклад, організація)

Форма № 8

___________________________________

Відділення

ЗВІТ ПОСТІВ (МАНІПУЛЯЦІЙНИХ КІМНАТ)
ПРО ФАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
за ____________місяць 20___ року
____________________________________________________________

№ з/п Найменування лікарського засобу Фактично використано
Кількість
     
     

Здав: Матеріально відповідальна особа посту (маніпуляційної)

____________________________

Прийняв: Головна (старша) медична сестра відділення

____________________________

Додаток 9

до Інструкції з обліку лікарських засобів

та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

__________________________________

(заклад, установа,організація)

Форма № 9

__________________________________

ЗВЕДЕНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПРО РУХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ В РОЗРІЗІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
за ____________місяць 20___ року грн.

з/п Найменування структурного підрозділу Залишок на початок місяця Прихід (надійшло) Видаток (відпущено) Залишок на кінець місяця
           
           

 

Головний бухгалтер

____________________________

Виконавець

____________________________

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті