Наказ МОЗ України від 08.07.2004 р. № 349

Документ втратив чинність на підставі наказу МОЗ України від 24.04.2015 р. № 242

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 08.07.2004 р. № 349

«Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів»

Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби», постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 789 «Про утворення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення» (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів (додаються).

2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.96 р. № 199 «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.07.96 р. за № 407/1432, визнати таким, що втратив чинність.

3. Першому заступнику голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Демченко І.Б. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції та його опублікування в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – голову Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення М.Ф. Пасічника.

Міністр охорони здоров’я А.В. Підаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
Ю.А. Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
08.07.2004 р. № 349

ПРАВИЛА

проведення утилізації та знищення

неякісних лікарських засобів

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України «Про лікарські засоби», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 № 1121 Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 789 (зі змінами). Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 440.

1.2. Ці Правила визначають загальні вимоги до проведення робіт з утилізації та знищення неякісних лікарських засобів з метою попередження негативного впливу на здоров’я людини.

1.3. Правила поширюються на вилучені з обігу неякісні та фальсифіковані вітчизняні та зарубіжні лікарські засоби (далі – відходи лікарських засобів) та є обов’язковими для усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, пов’язану з обігом лікарських засобів.

1.4. Неякісні лікарські засоби підлягають вилученню з обігу відповідно до Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.12.2001 р. № 497 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1091/6282. Такі лікарські засоби не підлягають подальшому використанню та реалізації і повинні бути утилізовані або знищені.

2. Терміни та визначення

У цих Правилах використовуються такі терміни та скорочення:

2.1. Аналітично-нормативна документація (далі – АНД) – документація, яка описує методики проведення випробувань лікарського засобу, установлює якісні і кількісні показники лікарського засобу, їх допустимі межі, вимоги до його упаковки, маркування, умов зберігання, транспортування, терміну придатності тощо.

2.2. Неякісні лікарські засоби – лікарські засоби які не відповідають вимогам, установленим АНД.

2.3. Фальсифіковані (підроблені) лікарські засоби – лікарські засоби, які вироблені іншим виробником, ніж заявлений в реєстраційному посвідченні, навмисно неправильно промарковані щодо ідентичності та/або назви виробника. Фальсифікованими можуть бути як оригінальні, так і відтворені препарати; вони можуть містити інгредієнти у відповідному або невідповідному складі, можуть бути без діючих речовин, з недостатньою їх кількістю або в підробленій упаковці.

2.4. Обіг лікарських засобів – види діяльності, пов’язані з: виробництвом, виготовленням, зберіганням, транспортуванням, пересиланням, оптовою та роздрібною реалізацією (торгівлею), придбанням, використанням, увезенням в Україну та вивезенням з України, застосуванням лікарських засобів.

2.5. Вилучення з обігу неякісних або фальсифікованих лікарських засобів – система термінових дій, що здійснюються при виявленні в обігу  неякісних або фальсифікованих лікарських засобів.

2.6. Утилізація неякісних лікарських засобів – використання лікарських засобів як вторинних матеріалів чи енергетичних ресурсів.

2.7. Знищення неякісних лікарських засобів – механічна, фізико-хімічна, біологічна або інша обробка та розміщення (захоронення) продукції або її залишкових компонентів у спеціально визначених місцях.

2.8. Органи державного контролю лікарських засобів – Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення, Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України та державні інспекції з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Органи державного контролю лікарських засобів – Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів та державні інспекції з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Органи державного контролю лікарських засобів – Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я та державні інспекції з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Органи державного контролю лікарських засобів – Державна служба України з лікарських засобів та державні служби з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Порядок утилізації та знищення відходів лікарських засобів

3.1. Наявність в обігу неякісних або фальсифікованих лікарських засобів, включаючи ті, термін придатності яких закінчився, установлюється органами державного контролю лікарських засобів та посадовими (уповноваженими) особами суб’єктів господарювання у сфері обігу лікарських засобів. Факт наявності неякісних лікарських засобів фіксується актом.

3.2. Забороняється подовження терміну придатності лікарських засобів  з будь-яких підстав, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.3. Відходи лікарських засобів вилучаються з обігу шляхом їх повернення суб’єкту господарювання (постачальнику або виробнику), зазначеному в рішенні або приписі органів державного контролю лікарських засобів про вилучення лікарського засобу з обігу. Суб’єкт господарювання, який відповідно до рішення про вилучення лікарського засобу з обігу отримує відходи лікарських засобів, здійснює операції з їх утилізації або знищення за власний рахунок.

3.4. До відходів лікарських засобів належать:

 • лікарські засоби, для яких закінчився термін придатності (за даними, зазначеними в сертифікаті якості та на упаковці виробника відповідної серії лікарського засобу);
 • неякісні лікарські засоби, які вилучені з обігу;
 • лікарські засоби, які зазнали механічного, хімічного, фізичного, біологічного або іншого впливу, що унеможливлює їх подальше використання;
 • незареєстровані лікарські засоби, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
 • лікарські засоби, щодо яких виявлені раніше невідомі небезпечні властивості, зафіксована серйозна побічна реакція або серйозне побічне явище;
 • фальсифіковані лікарські засоби.

3.5. Відходи лікарських засобів не підлягають переробці з метою приведення їх у відповідність до вимог аналітично-нормативної документації.

3.6. Відходи лікарських засобів можуть бути утилізовані шляхом використання як вторинних матеріалів чи енергетичних ресурсів у власній установі або передані для утилізації до іншої установи.

3.7. Порядок проведення, вибір методу знищення відходів лікарських засобів визначаються у відповідності до вимог, передбачених державними санітарними нормами, з урахуванням їх небезпечності для здоров’я населення та навколишнього середовища.

3.8. Знищення відходів лікарських засобів здійснюється після визначення класу небезпеки.

3.9. Лікарські засоби,  що належать до отруйних речовин, у тому числі продукти біотехнології та біологічні агенти (вакцини, сироватки), антибіотики, знищуються у спеціально відведених місцях чи на об’єктах поводження з відходами за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу органів державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу спеціально вповноважених на те органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.95 р. № 440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування,використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» (зі змінами) та згідно з цими Правилами.

3.10. При надходженні лікарських засобів  шляхом благодійної або гуманітарної допомоги, у разі виявлення неякісних лікарських засобів або лікарських засобів, термін придатності яких минув, орган державного контролю лікарських засобів приймає рішення про заборону цих лікарських засобів для медичного застосування та про вилучення їх з обігу. Подальше поводження з цими лікарськими засобами здійснюється відповідно до Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 р. № 728.

3.11. Для знищення неякісних лікарських засобів застосовують такі методи:

 • інкапсуляція;
 • інертизація;
 • термічні методи (високотемпературне спалювання, піроліз);
 • хімічна нейтралізація;
 • автоклавування (для препаратів, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів);
 • метод розведення водою та злив до комунального колектора (може бути застосований для малотоксичних відходів рідких лікарських засобів).

3.12. Факт знищення відходів лікарських засобів оформлюється актом за зразком, наведеним у додатку. Копія акта в двотижневий строк направляється до органу державного контролю лікарських засобів, за рішенням якого лікарський засіб було вилучено з обігу.

Начальник управління –
Інспекторат з належної виробничої, дистрибуторської
практики, контролю дотримання ліцензійних умов Державної служби
Ю.В. Підпружников

Додаток
до п.3.12 Правил проведення
утилізації та знищення
неякісних лікарських засобів

АКТ
про знищення відходів лікарського засобу

від «____» _______________

Назва суб’єкта господарювання __________________________________

Ліцензія серії ______№ _____ від ________________

Місцезнаходження юридичної особи _____________________________

Місце провадження діяльності__________________________________

Нами, _______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові осіб,

____________________________________________________________
які здійснювали знищення відходів лікарського засобу)

складено цей акт про те, що ____________________________________
(дата)

було здійснено знищення відходів лікарського засобу:

____________________________________________________________
( назва засобу, фармакотерапевтична група, фірма-виробник,

____________________________________________________________
номер серії, дата виготовлення,  коли і звідки надійшов

____________________________________________________________
лікарський засіб, лікарська форма, кількість в одній упаковці,

____________________________________________________________
загальна кількість лікарського засобу)

Знищення проведено

____________________________________________________________
(на підставі яких документів)

Метод знищення:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Керівник установи,
яка здійснювала знищення
відходів лікарських засобів        ______________    ____________
(підпис)          (П.І.Б.)

М.П.

Керівник установи, якій належать
відходи лікарських засобів         ______________    ____________
(підпис)          (П.І.Б.)

М.П.

Особи, які здійснювали
знищення відходів
лікарського засобу                 ______________    ____________
(підпис)         (П.І.Б.)

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті