Затверджено склад міжвідомчої науково-координаційної ради Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобі

28 Травня 2012 12:20 Поділитися

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 23.05.2012 р. № 89, 372, 295, 224

Про утворення Міжвідомчої науково-координаційної ради Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011—2015 роки

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державні цільові програми», пункту 41 Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 та з метою оперативного вирішення питань, пов’язаних з організацією та супроводом виконання завдань і заходів Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011–2015 роки (далі — Програма)

НАКАЗУЄМО:

1. Утворити як консультативно-дорадчий орган Міжвідомчу науково-координаційну раду Програми (далі — Рада).

2. Затвердити Положення про Раду та її персональний склад, що додаються.

3. Рекомендувати державним замовникам Програми та головним розпорядникам бюджетних коштів за Програмою створити науково-технічні ради для організаційного забезпечення виконання закріплених за ними заходів Програми.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Голова
Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформатизації
України
В.П. Семиноженко
Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр охорони здоров’я України
Р.В. Богатирьова
Міністр аграрної політики
та продовольства України
М.В. Присяжнюк
Президент Національної академії
наук України
Б.Є. Патон

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки, МОЗ,
Мінагрополітики та НАН України
23.05.2012 № 372

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу науково-координаційну раду Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011–2015 роки

Це Положення розроблено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» та від 22.06.11 № 725 «Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011–2015 роки» (далі — Програма).

Положення встановлює порядок формування та роботи Міжвідомчої науково-координаційної ради Програми (далі — Рада).

1. Порядок формування та склад Ради

1.1. Рада є міжвідомчим консультативно-дорадчим органом для координації та методичного забезпечення виконання заходів Програми.

1.2. До складу Ради входять представники Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації (державного замовника-координатора програми), Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства охорони здоров’я, Національної академії наук (державних замовників програми), Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук (розпорядників бюджетних коштів та виконавців заходів Програми), інших заінтересованих органів виконавчої влади України, провідні вчені, фахівці.

1.3. Головою Ради є керівник Програми відповідно до паспорту Програми. Керівник Програми несе персональну відповідальність за порядок та результати виконання Програми.

1.4. Персональний склад Ради затверджується спільним наказом державних замовників Програми за поданням керівника Програми.

1.5 Зміни до складу Ради вносяться рішенням Ради за погодженням з державними замовниками Програми.

2. Порядок роботи Ради

2.1. Матеріально-технічне забезпечення роботи Ради покладається на державного замовника-координатора Програми. Організацію роботи Ради здійснюють її голова, заступник голови, учений секретар та секретар.

2.2. Основною формою діяльності Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

2.3. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

2.4. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує голова (заступник голови), вчений секретар та секретар Ради.

3. Повноваження та права Ради

Рада Програми:

3.1) забезпечує організацію взаємодії, координацію та методичну підтримку роботи державних замовників, розпорядників бюджетних коштів за Програмою;

3.2) у разі зміни обсягів бюджетних асигнувань державним замовникам та головним розпорядникам бюджетних коштів на виконання заходів Програми розглядає та погоджує пропозиції державних замовників та головних розпорядників бюджетних коштів щодо переліку пріоритетних для виконання заходів Програми та обсягів їх фінансування у відповідному році;

3.3) розглядає та погоджує пропозиції державних замовників та головних розпорядників бюджетних коштів щодо переліку рекомендованих до фінансування тематик науково-технічних робіт на виконання заходів Програми;

3.4) здійснює моніторинг виконання заходів Програми, надає рекомендації державним замовникам та розпорядникам бюджетних коштів щодо припинення виконання окремих науково-технічних робіт за Програмою;

3.5) у разі необхідності проводить наукову та науково-технічну експертизу проектів науково-технічних робіт на виконання заходів Програми та звітів про виконання науково-технічних робіт за Програмою, залучає для цього експертів, які не є членами Ради;

3.6) розглядає та погоджує щорічні звіти державних замовників та головних розпорядників бюджетних коштів про результати виконання завдань та заходів Програми;

3.7) готує, затверджує та подає замовнику-координатору Програми щорічний звіт про виконання завдань та заходів Програми;

3.8) готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Програми;

3.9) за поданням голови Ради вносить зміни до персонального складу Ради за погодженням з державними замовниками Програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки, МОЗ,
Мінагрополітики та НАН України
23.05.2012 № 372

СКЛАД
Міжвідомчої науково-координаційної ради
Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011—2015 роки

СЕМИНОЖЕНКО Володимир Петрович Голова Держінформнауки, академік НАН України, співголова Ради
ШИШКІН Олег Валерійович В.о. генерального директора НТК «Інститут монокристалів» НАН України, д.х.н., заступник голови Ради
БОЙКО Олександр Миколайович Заступник директора Науково-навчального хіміко-біологічного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.х.н., учений секретар Ради (за згодою)
ЧЕБЕРКУС Дмитро Вікторович Директор департаменту науково-технічного розвитку Держінформнауки, к.е.н., секретар Ради
АНДРОНАТІ Сергій Андрійович Директор Фізико-хімічного інституту ім.О.В. Богатського НАН України, академік НАН України
БЛЮМ Ярослав Борисович Директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України, академік НАН України
БУХТІАРОВА Тетяна Анатоліївна Директор Державної установи «Інститут фармакології та токсикології АМН України», д.м.н. (за згодою)
ГОЛОВКО Анатолій Миколайович Директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, академік НААН
ГРИНЕВИЧ Олександр Йосипович Директор Державного центру інноваційних біотехнологій Держінформнауки, д.м.н.
ЄЛЬСЬКА Ганна Валентинівна Директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, академік НАН України
ЖУКОРСЬКИЙ Остап Мирославович В.о академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії НААН, д.с.-г. наук НААН (за згодою)
КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович Директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, академік НАН України
КУХАР Валерій Павлович Директор Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, академік НАН України
ЛІПСОН Вікторія Вікторівна Завідувач відділу Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Академії медичних наук України», д.х.н. (за згодою)
ЛЯСКОВСЬКИЙ Тарас Михайлович Завідувач сектором державної реєстрації та контролю якості лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ
МОРОЗ Дмитро Анатолійович Заступник директора департаменту Держветфітослужби
СПІВАК Микола Якович Завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, член-кореспондент НАН України
СТЕГНІЙ Борис Тимофійович Директор Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», академік НААН (за згодою)
ЧЕХУН Василь Федорович Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, академік НАН України

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті