Проект Закону України «Про внесення змін до законів України щодо заборони реклами лікарських засобів»

06 Червня 2012 11:52 Поділитися

Альтернативний законопроект від 07.06.2012 р. № 10563-1

Реєстраційний № 10563 від  05.06.2012 р.

Подання проекту

Верховна Рада України відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони реклами лікарських засобів».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Віце-прем’єр-міністр України — Міністр охорони здоров’я Богатирьова Раїса Василівна.

Додаток:

1. Текст законопроекту на 3 арк.

2. Проект постанови Верховної Ради на 1 арк.

3. Порівняльна таблиця.

4. Пояснювальна записка.

5. Текст зазначених документів в електронній формі.

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до законів України щодо заборони реклами лікарських засобів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Здійснення реклами лікарських засобів на телебаченні і радіо, у друкованих засобах масової інформації, засобами зовнішньої реклами у населених пунктах та на транспорті, спрямованої на прямого споживача, призводить до того, що громадяни, без попередніх консультацій з лікарями та встановлення правильного діагнозу захворювання, з урахуванням індивідуальних фізіологічних особливостей та протипоказань організму людини в кожному конкретному випадку, купують та вживають лікарські засоби, інформацію про які вони отримали з реклами, незважаючи на те що їх використання може не тільки не надати бажаного результату щодо покращення стану здоров’я, а й значною мірою погіршити його.

У зв’язку з проведенням такої реклами в Україні зростає тенденція до здійснення громадянами самолікування, що може негативно впливати на стан їх здоров’я, призводити до зростання кількості хронічних захворювань серед населення.

У той же час виробники лікарських засобів заінтересовані в тому, щоб їхній продукт купувався і споживався у великих кількостях. Недостатньо інформовані і, як правило, неосвічені в медичних питаннях споживачі, довіряючи рекламі, займаються самолікуванням, а також лікують своїх дітей без попередніх консультацій та порад фахівців.

Таким чином, реклама лікарських засобів завдає значної шкоди здоров’ю громадянам заборона її на телебаченні і радіо, у друкованих засобах масової інформації, засобами зовнішньої реклами у населених пунктах та на транспорті є нагальною необхідністю.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект має на меті заборону реклами лікарських засобів.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільно-економічних відносин діють закони України «Про лікарські засоби», «Про рекламу»

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством економрозвитку, Мінфіном, Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект закону України потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект закону України не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття Закону сприятиме запобіганню вживання громадянами, без попередніх консультацій з лікарями із встановленням правильного діагнозу захворювання, з урахуванням індивідуальних фізіологічних особливостей та протипоказань організму кожної конкретної людини, лікарських засобів, інформацію про які вони отримали з реклами на телебаченні і радіо, у друкованих засобах масової інформації, зовнішньої реклами у населених пунктах та на транспорті, що сприятиме зниженню захворюваності та підвищенню працездатності громадян України.

Проект закону відповідає всім принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України «Про внесення змін до законів України щодо заборони реклами лікарських засобів» сприятиме недопущенню зловживань та правопорушень у сфері охорони здоров’я громадян.

Основними показниками результативності акта є недопущення нанесення шкоди життю, здоров’ю громадян.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр охорони здоров’я України
Р.В. Богатирьова

ПРОЕКТ

від 05.06.2012 р. № 10563

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

М. АЗАРОВ

Закон УкраЇни
Про внесення змін до деяких законів
України щодо заборони реклами лікарських засобів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину третю статті 26 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 p., № 22, ст. 86; 1997 p., № 15, ст. 115, із наступними змінами) виключити.

2. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181; 2004 p., № 8, ст. 62; 2006 р., № 31, ст. 268; 2007 р., № 34, ст. 455; 2008 p., № 18, ст. 197; 2009 р., № 44, ст. 655; 2010 p., № 34, ст. 486; 2011 р., № 42, ст. 434; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) статтю 21 викласти в такій редакції:

«Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації

1. Забороняється реклама лікарських засобів, крім реклами, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

2. Дозволяється реклама:

медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я до застосування в Україні;

лише медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.

3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті.

4. Реклама медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

5. У рекламі медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:

відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування медичної техніки консультація з фахівцем не є необхідною;

відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування медичної техніки є гарантованим;

зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;

тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання медичної техніки та медичних послуг, що рекламуються;

тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;

посилань на медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;

порівнянь з іншою медичною технікою, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;

посилань на конкретні випадки вдалого застосування медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;

спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;

зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій.

6. У рекламі медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

7. У рекламі товарів та методів, що не належать до медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

8. Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію.

9. Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації, які перебувають на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.

10. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

11. Положення цієї статті не поширюються на рекламу медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.»;

2) доповнити частину першу статті 26 абзацом такого змісту: «центральний орган виконавчої влади з лікарських засобів — щодо реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони реклами лікарських засобів»

Положення (норми) Закону України Зміни до Закону України
Закон України «Про лікарські засоби»
Частина третя статті 26 Частина третя статті 26
Реклама лікарських засобів здійснюється відповідно до Закону України «Про рекламу» Виключити
Закон України «Про рекламу»
Стаття 21 Статтю 21 викласти в такій редакції
Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації1. Дозволяється реклама:

лише таких лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я до застосування в Україні; лише таких лікарських засобів, які відпускаються без припису (рецепту) лікаря, та лише таких медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.

Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації1. Забороняється реклама лікарських засобів, крім реклами, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
2. Забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря. 2. Дозволяється реклама:медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я до застосування в Україні;

лише медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.

3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті. 3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті.
4. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:- об’єктивну інформацію про лікарський засіб і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою і що рекламований товар є лікарським засобом;

– вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу; { Абзаци третій та четвертий частини четвертої статті 21 замінено абзацом згідно із Законом № 145-VI (145-17) від 18.03.2008}

– рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів;

– текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я», який займає не менше 15 відсотків площі чи обсягу (тривалості) всієї реклами. { Частину четверту статті 21 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом № 3235-VI

(3235-17) від 19.04.2011 }

4. Реклама медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.
5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню. 5. У рекламі медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:- відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування медичної техніки консультація з фахівцем не є необхідною;

– відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування медичної техніки є гарантованим;

– зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;

– тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання, медичної техніки та медичних послуг, що рекламуються;

– тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;

– посилань на медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;

– порівнянь з іншою медичною технікою, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;

– посилань на конкретні випадки вдалого застосування медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

– рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;

– спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;

– зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій

6. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:- відомостей, які можуть справляти враження, що за умови вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки консультація з фахівцем не є необхідною;

– відомостей про те, що лікувальний ефект від вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки є гарантованим;

– зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень;

– тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг, що рекламуються;

– тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;

– посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;

– порівнянь з іншими лікарськими засобами, медичною технікою, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;

– посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

– рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;

– спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;

– зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності лікарського засобу.

6. У рекламі медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.
7. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів. 7. У рекламі товарів та методів, що не належать до медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я.
8. Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням. 8. Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію.
9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я. { Частина дев’ята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1465-VI (1465-17) від 04.06.2009 } 9. Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.
10. Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію. { Частина десята статті 21 в редакції Закону № 1033-V (1033-16) від 17.05.2007 } 10. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.
11. Забороняється реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування. { Частина одинадцята статті 21 в редакції Закону № 1033-V (1033-16) від 17.05.2007 } 11. Положення цієї статті не поширюються на рекламу медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.»
12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав. { Статтю 21 доповнено частиною згідно із Законом № 1033-V (1033-16) від 17.05.2007 }  
13. Положення цієї статті не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.  
Стаття 26 Доповнити частину першу Статті 26 абзацом такого змісту
Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу1. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень:

– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів — щодо захисту прав споживачів реклами; { Абзац другий частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 145-VI (145-17) від 18.03.2008 }

– Антимонопольний комітет України — щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;

– Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення — щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності;

– Міністерство фінансів України — щодо реклами державних цінних паперів; { Частину першу статті 26 доповнено абзацом згідно із Законом № 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006 }

– Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку — щодо реклами на фондовому ринку;

{ Частину першу статті 26 доповнено абзацом згідно із Законом № 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011 }

– спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури — щодо спорудження житлового будинку. { Частину першу статті 26 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 2367-VI

(2367-17) від 29.06.2010 }

Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу1. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень:

«центральний орган виконавчої влади з лікарських засобів — щодо реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.».

Директор Департаменту фахової експертизи
Секретаріату Кабінету Міністрів України
Олексій Дніпров

Висновок Головного науково-експертного управління від 07.06.2012 р.

на проект Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони реклами лікарських засобів»

Поданим проектом закону пропонується внести зміни до Законів України «Про рекламу» та «Про лікарські засоби», що мають на меті заборонити рекламу лікарських засобів (крім реклами, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики), а також уточнити положення щодо реклами медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

За змістом пояснювальної записки, необхідність прийняття цього законопроекту обґрунтовується, зокрема тим, що рекламування лікарських засобів на телебаченні і радіо, у друкованих засобах масової інформації, засобами зовнішньої реклами сприяє самолікуванню, яке може не тільки не дати бажаного результату щодо покращення стану здоров’я, а й призвести до його погіршення.

Головне науково-експертне управління щодо поданого законопроекту висловлює такі зауваження і пропозиції.

На думку управління, виключення зі статті 26 Закону України «Про лікарські засоби» норми, яка є відсилочною і встановлює, що реклама лікарських засобів здійснюється відповідно до Закону України «Про рекламу», вбачається недостатньо обґрунтованим, оскільки Закон України “Про рекламу” міститиме в оновленій редакції статтю 21 “Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації”, у зв’язку з чим виключення відповідної бланкетої норми виглядає нелогічним. Адже цей Закон все-таки передбачає можливість реклами лікарських засобів.

Передбачена у законопроекті нова редакція статті 21 Закону України «Про рекламу», якою «забороняється реклама лікарських засобів, крім реклами, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики»,  потребує  узгодження з Європейською конвенцією про транскордонне телебачення, ратифікованою  Верховною Радою України 17 грудня 2008 року, згідно з якою забороняється трансляція реклами тих лікарських засобів і медичних послуг, які на території Сторони можна придбати лише за медичним рецептом (ч. 3 ст. 15).

Потребує уточнення запропонована редакція частини 5 статті 21, якою  визначається загальний перелік заборон щодо розміщення реклами медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, оскільки у абзацах 1 та 2 цієї частини  йдеться  про заборони застосування лише медичної техніки.

Зауваження викликає термінологія законопроекту. Так, у законопроекті вживаються терміни «медичний заклад» (наприклад, абз. 10 ч. 5 ст. 21), «медична установа» (наприклад, ч. 11 ст. 21), тоді як відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я безпосередню охорону здоров’я населення забезпечують санітарно-профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно-курортні, аптечні, науково-медичні та інші “заклади охорони здоров’я”.

Слід вказати також на те, що у частині 10 статті 21 вживається  загальна назва спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, тоді як у порівняльній таблиці використовується його конкретна назва – “Міністерство охорони здоров’я України”.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень.

Керівник Головного управління                                В.І.Борденюк

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті