Звернення фармацевтичної асоціації України української організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України Асоціації фармацевтичних дистриб’юторів “фармукраїна” Всеукраїнської аптечної асоціації до президента України КУЧМИ Л.Д., Голови Верховної Ради України Литвина В.М., Прем’єр-міністра України Януковича В.Ф., Голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства Поліщука М.Є., Голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету Порошенка П.О., Голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Буряка С.В.

Президенту України
Кучмі Л.Д.

Голові Верховної Ради України
Литвину В.М.

Прем’єр-міністру України
Януковичу В.Ф.

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства
Поліщуку М.Є.

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань бюджету
Порошенку П.О.

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів і банківської діяльності
Буряку С.В.

Верховною Радою України прийняті в першому читанні ряд законопроектів, в тому числі: проекти Законів України «Про Державний бюджет України на 2004 рік», «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» та «Про внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік», які будуть мати безпосередній вплив на галузь охорони здоров’я, стан фармацевтичного ринку України та роздрібні ціни на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Стаття 74 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» передбачає зупинити дію деяких положень Закону України «Про податок на додану вартість» з метою покриття ризиків втрат бюджету, пов’язаних з проведенням податкової реформи. Серед таких положень є призупинення дії пільг зі сплати податку на додану вартість на лікарські засоби і вироби медичного призначення, яка визначена Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість». Міністерство охорони здоров’я України неодноразово подавало до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України обгрунтування недоцільності відміни вищезазначеної пільги (листи від 05.07.01 № 18МБ-2095/09—11, від 13.07.01 № 18МБ-2207/10-11, від 22.03.02 № 18.1187/10-22, від 22.04.02 № 18.1572-3/09-08, від 28.05.02 № 18.1938/10-04, від 14.06.02 № 18.2112-3/10-04, від 14.06.02 № 18.2112-4/10-04, від 17.06.02 № 18.2120/10-04, від 25.11.02 № 18.4081-1/09-04, від 16.12.02 № 1.01-154, від 19.02.03 № 18.406-2/10-14, від 14.07.03 № 18.1866/09-11, від 01.09.03 № 18.2295/10-08, від 04.09.03 № 18.2346/09-08, від 30.09.03 № 18.3428-1/10-07, від 28.10.03 № 18.27/09-03). Введення ставки податку на додану вартість на лікарські засоби та вироби медичного призначення (що визначено п. 5.1.7 Закону України «Про податок на додану вартість») спричинить зростання оптових та роздрібних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення більш ніж на 20–25%, що неминуче призведе до зменшення доступності лікарських засобів для населення України, зниження бюджетних можливостей щодо забезпечення лікувального процесу пільгових категорій населення та закладів охорони здоров’я. Проектом Державного бюджету України на 2004 рік для закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення за державними програмами передбачається використати 321,1 млн грн., а із скасуванням пільг їх буде закуплено на 54,6 млн грн. менше, що призведе до значного погіршення фізичної доступності ліків та надання медичної допомоги.

Зупинення дії пільги зі сплати ПДВ на операції з надання послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти (пункт 5.1.3 Закону України «Про податок на додану вартість») суперечить розділу 6 статті 64 Закону України «Про вищу освіту» щодо заборони змінювати розмір плати за весь термін навчання. Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» передбачаються надходження до спеціального фонду від надання послуг з освіти вищими медичними навчальними закладами в сумі 297,6 млн грн., отже, додатково студенти, які навчаються за контрактною формою, змушені будуть сплатити 650,6 млн грн. податку на додану вартість. Багато з них вимушені будуть розірвати контракти про навчання.

Введення ПДВ на операції з надання послуг з охорони здоров’я та продажу путівок на санаторно-курортне лікування і відпочинок дітей (пункти 5.1.8 та 5.1.9) спричинить різке подорожчання медичних послуг та дитячих путівок, що зробить їх недоступними для населення. Значну частину послуг з охорони здоров’я, які надають за плату, складають медичні огляди. Збільшення вартості медичних оглядів зумовить підвищення витрат підприємств, які відповідно вплинуть на собівартість продукції, що зменшить платоспроможність населення. Можлива відмова підприємств проводити періодичні медогляди працівників негативно вплине на рівень професійної захворюваності.

Оподаткування оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (пункт 5.1.22), які здійснюються за рахунок Державного бюджету України науково-дослідними установами Міністерства охорони здоров’я України, може спричинити занепад науки в сфері охорони здоров’я та регресію всієї галузі.

Обкладання податком на додану вартість послуг з ремонту та надання матеріальної допомоги закладам охорони здоров’я (пункт 5.2.4) може стати причиною занепаду їх в сільській місцевості, що суперечить пріоритетам в охороні здоров’я.

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» не передбачає зміни ставки акцизного збору на спирт етиловий для лікарських засобів, що визначена статтею 3 Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої». Але розділ VII проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» передбачає виключення будь-якого згадування щодо визначення окремої ставки акцизного збору на спирт етиловий для виробництва лікарських засобів та забезпечення закладів і установ охорони здоров’я. Введення такої норми призведе до підвищення акцизного збору на спирт етиловий для лікарських засобів у 8 разів, до вимивання обігових коштів практично всіх підприємств — виробників лікарських засобів (більш ніж 146 млн грн. щорічно) та повної зупинки декількох десятків підприємств (що складає третину всіх фармацевтичних підприємств України, серед них: всі фармацевтичні фабрики, більшість підприємств — виробників субстанцій, дільниці та цехи з виробництва фітохімічної продукції тощо) у зв’язку з неконкурентоспроможністю за ціною з імпортними аналогами. За попередніми розрахунками відбудеться підвищення цін на найбільш застосовувані і доступні лікарські засоби, що містять спирт або технологія виробництва яких передбачає використання спирту (наприклад, корвалол, валокордин, настоянки, розчини йоду та брильянтового зеленого) в 1,4–1,7 разу. Збільшення акцизного збору на спирт етиловий для забезпечення закладів та установ охорони здоров’я вимагатиме додаткових бюджетних асигнувань на забезпечення лікувально-профілактичних закладів, станцій переливання крові, інших установ системи охорони здоров’я на 53 млн грн. (які, до речі, не передбачені проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік»), суттєво погіршить гарантований рівень та доступність медичної допомоги тощо.

Сумарним наслідком прийняття зазначених законів (скасування пільги з ПДВ та введення повної ставки акцизу на спирт етиловий для виробництва лікарських засобів та забезпечення закладів та установ охорони здоров’я) призведе до підвищення цін на лікарські засоби в 2 рази. Таким чином, прийняття зазначених законопроектів і, як наслідок, підвищення цін на лікарські засоби, вироби медичного призначення та надання медичних послуг населенню суперечить проголошеному Президентом України курсу щодо забезпечення доступності для населення лікарських засобів і виробів медичного призначення як одного із пріоритетних напрямків реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, унеможливлює реалізацію конституційного права громадян на гарантований рівень медичної допомоги. Безперечними негативами підвищення цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення внаслідок цього невиваженого кроку стане зменшення обсягів вітчизняного виробництва та надходжень коштів до бюджету, що призведе до скорочення робочих місць, розвитку дестабілізаційних процесів у суспільстві, може негативно вплинути на авторитет державної влади в Україні.

Питання можливих наслідків прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» та «Про внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» в редакції, що прийнята Верховною Радою України в першому читанні, були обговорені на нарадах в Міністерстві охорони здоров’я України з керівниками і фахівцями фармацевтичних підприємств, оптових дистриб’юторів лікарських засобів, вчених провідних наукових установ та вищих навчальних закладів, професійних та громадських організацій. Представники декількасоттисячної фармацевтичної спільноти України одностайно висловили занепокоєння перспективою занепаду фармацевтичної галузі та всієї сфери охорони здоров’я у випадку прийняття цих законів, що ні в якому разі не буде сприяти наповненню Державного бюджету України, а негативні наслідки, як соціальні, так і економічні, можуть суттєво переважити обсяги надходжень, які передбачаються лише на папері.

Враховуючи зазначене, учасники нарад звертаються до Вас з проханням не допустити занепаду вітчизняної фармацевтичної галузі та сфери охорони здоров’я в цілому і врахувати пропозиції, які підтримані фахівцями галузі, щодо внесення наступних змін до зазначених вище законопроектів:

— вилучити із пункту 52 статті 74 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» підпункти 5.1.3, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.22 пункту 5.1 та підпункт 5.2.4 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість»;

— внести зміни до підпункту 5.1.7 пункту 5.1 статті 5 у Законі України «Про податок на додану вартість» розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік», виклавши його в наступній редакції:

«поставки допущених до застосування в Україні:

а) лікарських засобів;

б) виробів медичного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України»

(прийняття зазначеної редакції дасть змогу поповнити доходну частину бюджету в обсязі 350–400 млн грн. за рахунок більшої частини виробів медичного призначення, не займаючи найбільш соціально значущу продукцію, якою є лікарські засоби, зберегти стан забезпеченості лікарськими засобами на рівні сьогоднішнього дня);

внести доповнення до статті 3 у Законі України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» розділу VII проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік», а саме: «Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров’я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (в тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, ставку акцизного збору в розмірі 2 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту».

Від імені учасників нарад,

З повагою

Головуючий на нарадах:

Заступник Міністра охорони здоров’я України — голова Державної служби лікарських засобів
і виробів медичного призначення

М. Пасічник

Фармацевтична асоціація України

Українська організація роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України

Асоціація фармацевтичних дистриб’юторів «ФАРМУКРАЇНА»

Всеукраїнська аптечна асоціація

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті