Наказ Державної митної служби України від 05.04.2012 р. № 205

11 Червня 2012 5:29 Поділитися

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 05.04.2012 р. 205

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо строків митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією

З метою створення сприятливих умов для прискорення товарообігу через митний кордон України, уникнення необґрунтованих затримок з митного контролю та оформлення товарів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо строків митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією (далі – Методичні рекомендації).

2. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (Юрченко К. Г.) забезпечити програмно-технічну реалізацію виконання положень Методичних рекомендацій.

3. Установити, що цей наказ набирає чинності з дати його видання.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту організації митного контролю та оформлення Сьомку С. М.

Голова Державної
митної служби України
І.Г. Калєтнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України

05.04.2012 № 205

Методичні рекомендації щодо строків митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією

1. Ці Методичні рекомендації розроблені для використання посадовими особами регіональної митниці, митниць (далі – митні органи) в частині дотримання строків митного контролю та оформлення товарів за вантажною митною декларацією, тимчасовою декларацією, періодичною митною декларацією (далі – ВМД).

2. Рекомендований строк митного контролю та оформлення товарів за ВМД, у якій заявлено не більше 10 товарних підкатегорій, становить 4 робочих години з моменту її прийняття до митного оформлення.

До такого строку не враховується відповідний строк у разі необхідності:

 • проведення митних процедур поза місцем розташування митного органу згідно з частиною дванадцятою статті 71 Митного кодексу України;
 • проведення митного огляду товарів відповідно до підпункту 27 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 (далі – Порядок);
 • проведення досліджень (аналізу, експертизи), проб і зразків товарів;
 • розгляду запитів посадовими особами підрозділів, до яких направлено такі запити відповідно до підпункту 29 пункту 3 цього Порядку;
 • зупинення митного оформлення відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
 • складення протоколу про порушення митних правил;
 • призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності;
 • надання декларантом додаткових документів, необхідних для підтвердження їх митної вартості відповідно до пункту 13 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766;
 • надання декларантом додаткової документальної інформації про характеристики товару, що мають визначальне значення для його класифікації згідно з УКТЗЕД, відповідно до Порядку роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.08.2007 № 667 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за № 968/14235;
 • надання декларантом для підтвердження відомостей про заявлену країну походження товару сертифіката або додаткових відомостей, на підставі яких митним органом визначається країна походження товару, відповідно до Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1864 (зі змінами);
 • направлення запиту до Держмитслужби України для проведення контролю за кількісними обмеженнями заявлених до оформлення енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 444 «Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих».

3. У разі виникнення затримки у митному оформленні з причин, перелік яких наведено у додатку до цих Методичних рекомендацій, посадова особа митного органу, яка безпосередньо здійснює відповідну митну процедуру за ВМД, вносить до графи E/J електронної копії ВМД відповідну відмітку про таку затримку.

4. Рекомендований строк для проведення митного огляду товарів становить не більше 2-х робочих годин. При цьому не враховуються випадки:

участі в такому огляді представників інших контролюючих органів на підставі обґрунтованого письмового звернення відповідного органу;

необхідності проведення суцільного огляду (з повним перерахуванням кількості товарів, їх зважуванням тощо), якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору України, контроль за виконанням яких покладено законодавством на митні органи.

5. Рекомендований строк для розгляду посадовими особами підрозділів митного органу запитів, передбачених підпунктом 29 пункту 3 Порядку, становить не більше 2-х робочих годин. При цьому не враховуються випадки необхідності надання додаткових документів (відомостей) з причин, перелік яких наведено у додатку до цих Методичних рекомендацій.

6. Моніторинг строків митного контролю та оформлення товарів за ВМД здійснюється керівниками митних органів та структурними підрозділами Держмитслужби України.

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення
С.М. Сьомка

Додаток

до Методичних рекомендацій

Перелік причин затримок митного оформлення

Код  Зміст причини затримки митного оформлення 
01  Проведення митних процедур поза місцем розташування митного органу згідно з частиною дванадцятою статті 71 Митного кодексу України (далі – МКУ)
02  Проведення митного огляду товарів відповідно до підпункту 27 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.07.2005 за № 439/10719 (далі – Порядок 314)
03  Проведення митного огляду товарів за участю представників інших контролюючих органів 
04  Затримка у пред’явленні декларантом товарів для митного контролю
05  Складення протоколу про порушення митних правил
11  Проведення досліджень (аналізу, експертизи), проб і зразків товарів
13  Запит до Держмитслужби України для проведення контролю за кількісними обмеженнями заявлених до оформлення енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 444 «Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих»
14 Розгляд запиту підрозділом митного органу, до компетенції якого належить контроль за правильністю визначення митної вартостi, у разi потреби вирішення спірних питань правильності визначення митної вартості товарiв відповідно до підпункту 29 пункту 3 Порядку 314
15 Розгляд запиту підрозділом митного органу, до компетенції якого належить контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарiв для цiлей митного оформлення, у разi потреби вирішення складних питань класифiкацiї та кодування товарiв відповідно до підпункту 29 пункту 3 Порядку 314
16 Розгляд запиту підрозділом митного органу, до компетенції якого належить перевірка правильності застосування пільг в оподаткуваннi, у разi потреби перевірки правильності застосування пiльг в оподаткуванні відповідно до підпункту 29 пункту 3 Порядку 314
17 Розгляд запиту підрозділом митного органу, до компетенції якого належить перевірка правильності визначення країни походження товарiв, у разi потреби перевiрки правильностi визначення країни походження товару відповідно до підпункту 29 пункту 3 Порядку 314
18 Розгляд запиту підрозділом митного органу, до компетенції якого належить питання захисту прав інтелектуальної власності, у разі потреби вирішення питань щодо необхiдностi застосування заходів iз захисту прав інтелектуальної власності відповідно до підпункту 29 пункту 3 Порядку 314
21  Необхідність надання декларантом додаткових документів, потрібних для підтвердження митної вартості відповідно до пункту 13 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766 
22  Необхідність надання декларантом додаткової документальної інформації про характеристики товару, які мають визначальне значення для його класифікації згідно з УКТЗЕД, відповідно до Порядку роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.08.2007 № 667, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за № 968/14235
23  Необхідність надання декларантом додаткових відомостей про країну походження товару згідно з Порядком визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1864 (зі змінами), Порядком роботи відділу митних платежів регіональної митниці, митниці при здійсненні контролю за правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, та прийняття рішень про визначення країни походження товару, затвердженим наказом Держмитслужби України від 09.11.2009 № 1070 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2009 за № 1268/17284
24  Необхідність підтвердження правомірності застосування пільг в оподаткуванні згідно з Порядком подання документів, які підтверджують право суб’єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, затвердженим наказом Держмитслужби від 22.06.2006 № 514 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 816/12690
25  Необхідність подання додаткових документів для перевірки дотримання прав інтелектуальної власності (призупинення митного оформлення товарів відповідно до ст. 257; 2571 МКУ) 
26  Зупинення митного оформлення відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»
31  Необхідність здійснення ветеринарного контролю згідно зі ст. 27 МКУ
32  Необхідність здійснення санітарно-епідеміологічного контролю згідно зі ст. 27 МКУ 
33  Необхідність здійснення фіто санітарного контролю згідно зі ст. 27 МКУ 
34  Необхідність здійснення екологічного контролю згідно зі ст. 27 МКУ 
35  Необхідність здійснення радіологічного контролю згідно зі ст. 27 МКУ 
36  Необхідність отримання свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України згідно зі ст. 27 МКУ 
37  Необхідність отримання дозволу державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища відповідно до Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах, затвердженого спільним наказом Мінекономіки, Мінприроди, Держмитслужби України від 30.07.2009 № 789/414/709, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.07.2009 за № 717/16733
41  Відсутність коштів необхідних для сплати податків та зборів 
42  Взяття на облік простих векселів, що надаються митному органу при ввезенні на митну територію України майна, що ввозиться у якості внеску до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями або за договорами про інвестиційну діяльність 
43  Необхідність отримання інформації про авалювання банками простих векселів, які видаються під час ввезення товарів на митну територію України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2005 № 420-р «Про обмін між банками та органами виконавчої влади інформацією щодо авалювання векселів, які видаються під час ввезення (імпорту) товарів на митну територію України» 
51  Обідня перерва 
52  Закінчення робочого дня згідно встановленого графіку роботи митного органу
61  Вихід з ладу комп’ютерної техніки 
62  Відсутність зв’язку з ЄАІС Держмитслужби 
63  Відсутність електричного струму 
99  Інше 

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті