Кабінет міністрів УкраїниПостанова від 30.12.2003 р. № 2077

З метою недопущення підвищення цін на лікарські засоби у зв’язку із змінами з 1 січня 2004 р. податкового законодавства Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок компенсації у 2004 році виробникам — суб’єктам підприємницької діяльності додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів (додається).

2. Міністерству фінансів у місячний строк підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік», якими передбачити видатки для компенсації виробникам — суб’єктам підприємницької діяльності додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів.

Прем’єр-міністр України

? В. Янукович


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2003 р. № 2077?

ПОРЯДОК
КОМПЕНСАЦІЇ У 2004 РОЦІ ВИРОБНИКАМ — СУБ’ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПІДВИЩЕННЯМ З 1 СІЧНЯ 2004 р. СТАВКИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ НА СПИРТ ЕТИЛОВИЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

1. Цей Порядок визначає механізм компенсації у 2004 році виробникам — суб’єктам підприємницької діяльності та закладам охорони здоров’я, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні цілі та включені до Реєстру за переліком згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1908 (далі — виробники лікарських засобів), додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів (далі — спирт).

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

податковий вексель — простий вексель, авальований банком, що видається виробником лікарських засобів до отримання спирту.

Податковий вексель в обов’язковому порядку підлягає забезпеченню (підтвердженню) банком шляхом авалю, згідно з яким банк бере на себе відповідальність за оплату податкового векселя перед векселедержателем і яке оформляється проставленням гарантійного напису банку на векселі;

векселедавець — виробник лікарських засобів, який отримує спирт;

векселедержатель — орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця як платника податку;

додаткові витрати — сума коштів за податковим векселем, яка сплачена до бюджету у повному обсязі векселедавцем і не включена до відпускної ціни лікарських засобів, для виготовлення яких використовувався спирт.

3. При відпуску виробникам лікарських засобів спирту з 1 січня 2004 р. виробники спирту нараховують податкове зобов’язання з акцизного збору та формують відпускну ціну такого спирту виходячи із ставки акцизного збору у розмірі 2 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту.

4. На різницю між сумами акцизного збору на спирт (S), визначеними за ставкою акцизного збору, встановленою статтею 1 Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої» (C), і ставкою у розмірі, що враховується виробником спирту при формуванні його відпускної ціни (2 гривні), до моменту отримання спирту векселедавцем видається векселедержателю податковий вексель із строком погашення 90 календарних днів з дати його авалювання банком.

Зазначена величина обчислюється за такою формулою:

S = (C — 2) х V,

де V — обсяг спирту етилового, що отримується, у перерахунку на 100-відсотковий спирт, у літрах.

Бланк векселя придбавається в установі банку.

Податковий вексель залишається у векселедержателя, а його копія з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертається векселедавцю і пред’являється ним виробнику спирту для отримання такого спирту.

Відповідальність за оформлення податкового векселя несе векселедавець.

5. При формуванні відпускних цін на лікарські засоби, для виготовлення яких застосовується спирт, його вартість включається виробником лікарських засобів в ціну продукції з урахуванням акцизного збору за ставкою в розмірі 2 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту.

6. Виробник лікарських засобів подає в установленому порядку щокварталу до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації як платника податків разом із звітом про надходження і використання спирту довідку про цільове використання спирту за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, і погашений податковий вексель.

Умовою погашення податкового векселя є надання виробником лікарських засобів органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації як платника податків платіжного доручення з відміткою уповноваженого банку про сплату у повному обсязі до бюджету суми, зазначеної у векселі, та факт зарахування зазначеної суми на відповідний бюджетний рахунок.

Погашення податкових векселів проводиться шляхом проставлення на їх лицьовому боці відбитка штампа з написом «ПОГАШЕНО», засвідченого підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя.

Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

У разі коли сума податкового векселя не погашена у визначений у векселі строк, зазначена у векселі сума вважається податковим боргом і підлягає погашенню в установленому законодавством порядку.

7. Додаткові витрати виробників лікарських засобів підлягають компенсації з державного бюджету.

У разі коли виробник лікарських засобів використовує спирт не для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, а для виробництва іншої продукції, додаткові витрати не підлягають компенсації.

8. Орган державної податкової служби на підставі документів, визначених у пункті 6 цього Порядку, видає довідку у двох примірниках виробнику лікарських засобів про додаткові витрати, що підлягають компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі. Форма довідки затверджується центральним органом державної податкової служби за погодженням з Державним казначейством.

Кожний примірник довідки підписується керівником органу державної податкової служби (або його заступником), скріплюється печаткою та реєструється в журналі вихідної кореспонденції.

9. Виробник лікарських засобів один примірник довідки, зазначеної у пункті 8, подає МОЗ, другий примірник залишається у виробника лікарських засобів.

Довідка є підставою для перерахування коштів державного бюджету виробнику лікарських засобів на компенсацію його додаткових витрат, пов’язаних зі зміною з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт.

10. Видатки на компенсацію виробникам лікарських засобів додаткових витрат здійснюються шляхом перерахування відповідних сум на рахунок виробника лікарських засобів у порядку, визначеному Державним казначейством.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті