Проект постанови КМУ “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955”

23 Серпня 2012 11:10 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови

Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955”

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955” (далі – Проект постанови), який розроблено на виконання п. 40.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України Януковича В.Ф. від 12.03.2012 № 187/2012, яким передбачено запровадити диференційовані граничні постачальницько-збутові та торговельні (роздрібні) надбавки в залежності від їх вартості.

Проект Постанови, повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 20.09.2012 року на адресу:

Міністерства охорони здоров’я України 01021, Київ, вул. М. Грушевского, 7 тел. (044) 200-07-93, контактна особа: Сандуленко Н.В. e-mail: [email protected], [email protected].

Державної служби з питань регуляторної політики та підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: [email protected].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955” (далі – Проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання п. 40.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України Януковича В.Ф. від 12.03.2012 № 187/2012, яким передбачено запровадити диференційовані граничні постачальницько-збутові та торговельні (роздрібні) надбавки в залежності від їх вартості.

На сьогодні в Україні державне регулювання цін, здійснюється відповідно до норм постанов Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”, якими встановлено на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни.

Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, стосовно яких запроваджено державне регулювання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”.

На виконання доручень Уряду протягом 2010-2012 років МОЗ України опрацьовувалось в рамках відповідних робочих груп та нарад за участі представників центральних органів виконавчої влади та провідних професійних громадських організацій, питання щодо запровадження диференційованих граничних постачальницько-збутових та торгівельних (роздрібних) надбавок.

За результатами обговорень та отриманих пропозицій, МОЗ України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, який було розглянуто та погоджено на засіданні робочої групи для доопрацювання деяких проектів постанов Кабінету Міністрів України, склад якої затверджено наказом МОЗ України від 10.07.2012 № 174-Адм (із змінами).

Проектом постанови пропонується застосовувати єдиний рівень постачальницько-збутових надбавок (10%) на всі лікарські засоби, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, зважаючи на те, що аптечними закладами реалізовуються лікарські засоби, як безпосередньо населенню, так і закладам охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та встановити диференційовані граничні торгівельні (роздрібні) надбавки в залежності від їх вартості, а саме:

Закупівельна ціна, (грн.) Торговельна (роздрібна) надбавка до закупівельної ціни, (%)
До 100,0 включно 25
Більше 100,01 до 300,00 включно 23
Більше 300,01 до 500,00 включно 20
Більше 500,01 до 1000,00 включно 15
Більше 1000,01 10

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття постанови є: виконання п. 40.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України Януковича В.Ф. від 12.03.2012 № 187/2012.

Досягнення мети здійснюється шляхом внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють:

  • Закон України “Про ціни і ціноутворення”;
  • постанови Кабінету Міністрів України: від 17.10.2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”, від 25.03.2009 р. № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” та від 25.04.2012 № 340 “Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я (http://www.moz.gov.ua) для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття акту дозволить:

  • виконати п. 40.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України Януковича В.Ф.від 12.03.2012 № 187/2012.

11. Прогноз результатів

Прийняття Проекту постанови дозволить:

  • сприяти стабілізації цінової ситуації на ринку лікарських засобів і виробів медичного призначення, на які запроваджене державне регулювання цін;
  • сприяти забезпеченню економічної доступності лікарських засобів для широких верст населення України.
Заступник Міністра – керівник апарату Р.М.Богачев

ПРОЕКТ

Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. № 955

Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Внести до підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825, № 91 ст. 3020; 2009 р., № 27, ст. 906) такі зміни:

замінити цифру “12” на цифру “10”;

замінити слова та цифри “не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни” на слова та знаки “, виходячи із закупівельної ціни, що не перевищують такі розміри:

Розмір граничних торговельних (роздрібних) надбавок

Закупівельна ціна, (грн.) Торговельна (роздрібна) надбавка до закупівельної ціни, (%)
До 100,0 включно 25
Більше 100,01 до 300,00 включно 23
Більше 300,01 до 500,00 включно 20
Більше 500,01 до 1000,00 включно 15
Більше 1000,01 10

2. Ця постанова вступає в дію з 01 січня 2013 року.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955”

1. Опис проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955” (далі – Проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання п.40.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України Януковича В.Ф.від 12.03.2012 № 187/2012.

На виконання доручень Уряду протягом 2010-2012 років МОЗ України опрацьовувалось в рамках відповідних робочих груп та нарад за участі представників центральних органів виконавчої влади та провідних професійних громадських організацій, питання щодо запровадження диференційованих граничних постачальницько-збутових та торгівельних (роздрібних) надбавок.

За результатами обговорень та отриманих пропозицій, МОЗ України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, який було розглянуто та погоджено на засіданні робочої групи для доопрацювання деяких проектів постанов Кабінету Міністрів України, склад якої затверджено наказом МОЗ України від 10.07.2012 № 174-Адм (із змінами).

Проектом постанови пропонується застосовувати єдиний рівень постачальницько-збутових надбавок (10%) на всі лікарські засоби, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, зважаючи на те, що аптечними закладами реалізовуються лікарські засоби, як безпосередньо населенню, так і закладам охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та встановити диференційовані граничні торгівельні (роздрібні) надбавки в залежності від їх вартості.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття постанови є: виконання п.40.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України Януковича В.Ф.від 12.03.2012 № 187/2012.

Досягнення мети здійснюється шляхом внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуацію такою яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб є недоцільним. Оскільки не буде виконано п.40.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України Януковича В.Ф.від 12.03.2012 № 187/2012.

Другий спосіб: запропонований Проект постанови. Цей спосіб є оптимальним способом так, як буде виконано п. 40.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України Януковича В.Ф.від 12.03.2012 № 187/2012 та дозволить встановити диференційовані граничні торгівельні (роздрібні) надбавки в залежності від їх вартості та забезпечити економічну доступність лікарських засобів для широких верст населення України шляхом стримування зростання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Запропонованим Проектом постанови передбачається застосовувати єдиний рівень постачальницько-збутових надбавок (10%) на всі лікарські засоби, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, та встановити диференційовані граничні торгівельні (роздрібні) надбавки в залежності від їх вартості.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття Проекту постанови дозволить сприяти стабілізації цінової ситуації на ринку лікарських засобів і виробів медичного призначення та забезпеченню економічної доступності лікарських засобів для широких верст населення України.

6. Очікувані результати

Стабілізації цінової ситуації на ринку лікарських засобів і виробів медичного призначення та забезпеченню економічної доступності лікарських засобів для широких верст населення України дозволить виконати п. 40.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України Януковича В.Ф.від 12.03.2012 № 187/2012.

7.Строк дії регуляторного акта

Термін дії Проекту постанови необмежений.

8. Показники результативності акту

1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів – введення в дію вимог цієї постанови не передбачає додаткових надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.

2) Кількість лікарських засобів, ціни на які будуть підлягати державному регулюванню та реєстрації.

3) Рівень поінформованості з нормами Проекту постанови оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

– Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити показники базового та повторного відстеження.

Заступник Міністра – керівник апарату Р.М.Богачев

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Евгений 23.08.2012 11:52
Вообще решили задавить малый и средний бизнес!Сначала 762 постанова (одни???? по ней, ни перечня препаратов ничего) потом ЭТО...... Уже за референтные молчу. Потери в прибыли + сам процесс формирования цены НЕРЕАЛЕН. Проверками съедят.
L.U. 23.08.2012 5:27
Аптечний бізнес вкрай зарегульовано!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті