Проект постанови КМУ «Про внесення зміни до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

04 Лютого 2013 5:34 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Державною службою України з контролю за наркотиками (далі – ДСКН України) на виконання пунктів 73 та 74 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 87/2012, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», завершуються заходи з ліквідації державного підприємства «Укрспецекспертиза», яке належить до сфери її управління.

 Зазначене підприємство надавало експертний висновок, який був підставою для видачі дозволів на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, згідно з пунктом 3 Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р.

Зазначена послуга надавалася за результатами експертизи документів на платній основі.

Пунктом 2 доручення Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України Януковича В.Ф. від 8 квітня 2011 року № 1-1/636 запропоновано здійснити заходи щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, шляхом внесення змін до власних нормативно-правових актів і підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів, які регулюють зазначене питання.

Враховуючи зазначене, та з метою скорочення переліку документів, необхідних для одержання дозволів, спрощення процедури їх отримання, зменшення кількості платних послуг, необхідно внести зміни до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у частині зменшення документів, необхідних для отримання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012, в частині спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування, постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України. Азарова М.Я. від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України. Януковича В.Ф. від 8 квітня 2011 року № 1-1/636, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади».

Досягнення поставленої мети вбачається шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Указ Президента України від 12 березня 2012 № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг»;

 Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146 «Про затвердження порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади».

Реалізація акта не передбачає розроблення нових нормативно-правових актів, внесення змін до чинних нормативно-правових актів або визнання їх такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством доходів і зборів України, Службою безпеки України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Проект потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою врахування думки громадськості, проект опубліковано на офіційному сайті ДСКН України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта складає у середньому близько 100 на рік, які протягом року отримують близько 1200 дозволів.

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, зменшиться через виключення експертного висновку з переліку документів, які були підставами для видачі дозволу.

 Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, скоротиться у зв’язку зі зменшенням кількості документів, надання яких необхідно для отримання дозволу.

11. Прогноз результатів

Прийняття цієї постанови Кабінету Міністрів України матиме наслідком виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», спрощення процедури видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом скорочення переліку документів, необхідних для видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зменшення кількості платних послуг та складових у вартості товарів.

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
Володимир Тимошенко

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від               2013 р.

Про внесення зміни до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Виключити абзац другий пункту 3 Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146 (Офіційний вісник України, 1997 р., № 6, с. 78., 2004 р., № 19, ст. 1319; 2007 р., № 93, ст. 3413).

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення зміни до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Порядок видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146

Пункт 3

Розгляд ДСКН документів на імпорт, експорт або транзит, оформлення дозволу і його видача здійснюються в термін до 30 днів. Про відмову у видачі дозволу ДСКН у той же термін надсилає підприємству мотивоване письмове повідомлення.

Дозволи на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів надаються суб’єктам господарювання ДСКН на підставі позитивного експертного висновку, виданого уповноваженою на те ДСКН установою.

Пункт 3

Розгляд ДСКН документів на імпорт, експорт або транзит, оформлення дозволу і його видача здійснюються в термін до 30 днів. Про відмову у видачі дозволу ДСКН у той же термін надсилає підприємству мотивоване письмове повідомлення.

Абзац другий пункту 3 виключено.

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
Володимир Тимошенко

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Переліку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі – проект) розроблено на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012, в частині спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування, постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України Януковича В.Ф. від 8 квітня 2011 року № 1-1/636 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади».

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» передбачено за результатами аналізу діяльності підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління і стосовно яких прийняте відповідне рішення, вжиття заходів до завершення процесу їх ліквідації.

Пунктом 2 доручення Прем’єр-міністра України від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 8 квітня 2011 року № 1-1/636 запропоновано здійснити заходи щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та ліцензій, шляхом внесення змін до власних нормативно-правових актів і підготовки проектів відповідних нормативно-правових актів, які регулюють зазначене питання.

Проект розроблено з метою спрощення діяльності суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та приведення постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 року № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» у відповідність до вимог Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012, в частині спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування, постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг».

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту забезпечить виключення із відповідного переліку документів експертного висновку, який був підставою для видачі дозволів, спрощення процедури видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зменшення кількості платних послуг та складових у вартості товарів.

Основними цілями державного регулювання, які досягаються з прийняттям проекту, є спрощення діяльності суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Цілі прийняття проекту відповідають стратегічним цілям, що визначені Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Законом України Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012 Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг».

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

У разі збереження діючого регулювання зазначеного питання, тобто діючої редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 року № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», залишається необхідним отримання експертного висновку, який надається на платній основі, та є підставою для отримання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Прийняття проекту є єдиним та найбільш прийнятним способом розв’язання вказаної вище проблеми та досягнення мети державного регулювання у цій сфері, необхідність розроблення та прийняття якого передбачено Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг».

Такий спосіб забезпечить досягнення вказаних вище цілей у сфері дозвільної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення цілей

Оцінка способу для досягнення встановлених цілей

Причини відмови від альтернативних способів.

Аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення у діючій редакції нормативно-правового акта з питань дозвільної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей.

Такий спосіб є недоцільним, оскільки нині діюча постанова Кабінету Міністрів України залишає незмінним перелік документів, необхідних для отримання дозволів на ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

Ринковий механізм

Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей.

Ринкові механізми не замінюють роль держави у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Обраний спосіб

Вирішує існуючу проблему, забезпечує досягнення встановлених цілей.

Забезпечує досягнення вказаних вище цілей у сфері дозвільної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що повністю узгоджується із регуляторним законодавством.

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Цим проектом передбачено внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 року № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», необхідних для виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг».

Основними заходами розв’язання визначеної проблеми є внесення відповідних змін до нормативно-правового акта.

Вказані механізми забезпечать належне управління організаційними та кваліфікаційними чинниками суб’єктів господарювання, що вплине на ефективність державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Обраний спосіб та визначені механізми досягнення цілей державного регулювання побудовані на основних принципах регуляторної політики та основних принципах державного нагляду (контролю) з урахуванням принципів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і вимог щодо забезпечення безпеки держави, суспільства, громадянина.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Переліку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» вирішить такі питання:

виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг»;

виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13 квітня 2011 року № 18434/1/1-11 до доручення Президента України від 8 квітня 2011 року № 1-1/636;

спрощення діяльності суб’єктів господарювання при підготовці та поданні документів для отримання дозволів шляхом виключення експертного висновку як підстави для видачі дозволу;

оскільки виконання вимог проекту є обов’язковим згідно із законодавством, то суб’єкти господарювання набувають для себе позитивних результатів.

Позитивними чинниками, що можуть сприяти досягненню визначених цілей, є те, що існуюча в державі сфера обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є досить розвинутою і дозволяє ефективно впроваджувати нормативно-правові акти, зокрема регуляторні. Крім того, впровадження регуляторних норм проекту не потребує додаткових витрат з боку державних органів.

Негативних чинників проект не несе.

Органи державної влади, суб’єкти господарювання мають достатньо можливостей щодо впровадження та виконання регуляторних вимог проекту.

Вплив зовнішніх факторів (вимог міжнародних стандартів та документів СОТ) на дію акта відсутній, тому що положення проекту розроблені з урахуванням принципу узгодженості та гармонізації законодавства України з міжнародними документами.

Прийняття та оприлюднення проекту в установленому порядку забезпечить доведення до відома відповідних суб’єктів господарювання його положень. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання буде достатній для усвідомлення та виконання норм проекту.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторних положень проекту будуть здійснюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» з урахуванням положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є скорочення кількості документів, необхідних для одержання дозволів, зменшення терміну видачі дозволу та ліквідації для суб’єктів господарювання додаткової платної послуги.

Прийняття регуляторного акта сприятиме спрощенню діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, гарантом якої відповідно до законодавства є держава.

Результати проведеного у простій формі аналізу вигод та витрат, що матимуть місце при впровадженні проекту, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Перелік очікуваних позитивних та негативних факторів (вигод та витрат), що матимуть місце при впровадженні проекту нормативно-правового акта

Суб’єкти відносин у сфері обігу нар-котичних засобів, психотропних ре-човин і прекурсорів

Витрати

Вигоди

Держава

(органи державної влади).

Витрати, пов’язані із забезпеченням надання адміністративних послуг (залишаються на рівні існуючих).

Витрати на виконання вимог при здійсненні діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (залишаються на рівні існуючих).

Упорядкована і чітко визначена компетенція органів державної влади при здійсненні регуляторних функцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Чітко визначений перелік документів, необхідних для проведення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Суб’єкт господарювання захищений від вимог органів влади, що не визначені законодавством.

Суб’єкти господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Витрати на отримання дозволу (зменшаться).

Спрощення відносин між суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозвільним органом та державними органами, на які покладено контрольні функції.

Конкретизація та диференціація вимог до суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Громадяни

Немає.

Немає.

Прийняття проекту сприятиме упорядкуванню відносин між суб’єктами сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

7. Термін дії акта

Термін дії акта не обмежений у часі, оскільки необхідність державного регулювання сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є постійною функцією, що обумовлюється потребою у забезпеченні безпеки громадян, суспільства та держави.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

8.1. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, складає у середньому близько 100 на рік, які протягом року отримують близько 1200 дозволів.

8.2 Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, зменшиться у зв’язку з відсутністю необхідності подавати до дозвільного органу експертний висновок.

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання скоротиться у зв’язку зі зменшенням кількості документів, надання яких необхідно для отримання дозволу.

8.3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, оскільки проект акта розміщений на офіційному сайті ДСКН України.

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та організації проведення їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акту, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися Державною службою України з контролю за наркотиками протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до ДСКН України.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною службою України з контролю за наркотиками.

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
В. Тимошенко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті