Питання пільгової ставки ПДВ на лікарські засоби

21 Травня 2013 6:09 Поділитися

У зв’язку з активізацією обговорення на всіх державних рівнях можливості відміни пільгової ставки податку на додану вартість (далі – ПДВ) на лікарські засоби Асоціація міжнародних фармацевтичних виробників «АІРМ Ukraine» надіслала листа з приводу даного питання на адресу Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова, віце-прем’єр-міністра України К.І. Грищенка, міністра охорони здоров’я України Р.В. Богатирьової, міністра доходів та зборів України О.В. Клименка. Пропонуємо його, а також відповідь Міністерства доходів та зборів України, до уваги наших читачів.

Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників «AIPM Ukraine»

Лист

від 02.04.2013 р. вих. №1304/02-1

Прем’єр-міністру України

Азарову М.Я.

Віце-прем’єр-міністру України

Грищенку К.І.

Міністру охорони здоров’я України

Богатирьовій Р.В.

Міністру доходів та зборів України

Клименку О.В.

Щодо оподаткування лікарських засобів ПДВ

Шановні пані та панове,

Асоціація міжнародних фармацевтичних виробників АІРМ Ukraine (далі – Асоціація) засвідчує Вам свою високу повагу та, у зв’язку з активізацією обговорення на всіх державних рівнях можливості відміни пільгової ставки податку на додану вартість (далі -ПДВ) на лікарські засоби, звертається до Вас з метою висловити свою позицію з цього питання.

Перспектива запровадження звичайної або спеціальної зменшеної (поки що законодавчо не існуючої) ставки ПДВ на лікарські засоби вже неодноразово обговорювалися представниками влади та індустрії. На разі, Україна використовує світовий досвід, який передбачає звільнення соціально-важливих груп товарів від податків, що є частиною державної політики соціального захисту громадян. Зважаючи на те, що ПДВ, по своїй суті, є податком на споживача, і, в кінцевому рахунку, лягає на плечі пацієнта, необхідно досягнути глибинного розуміння відповідальності перед суспільством та усвідомлення наслідків подібної ініціативи.

Так, аналізуючи можливі наслідки відміни пільгової ставки ПДВ на лікарські засоби, вважаємо за необхідне базуватись на тому, що ліки належать до життєво необхідних товарів, і дуже важливо, щоб вони залишалися економічно доступними всім верствам населення.

На сьогодні, унаслідок запровадження численних заходів уряду з регулювання та обмеження цін на лікарські засоби, які відбувалися протягом останнього року, виробники вже максимально використали практично всі можливості для зниження цін на ліки, що постачаються на високо конкурентний роздрібний ринок. При цьому, у відповідності до діючого законодавства, ціни на лікарські препарати різних груп, що відпускаються через аптечні мережі, обмежуються граничними торговими та дистриб’юторськими націнками,

підлягають детальному моніторингу, декларуванню та врегульовуються іншими стримуючими методами.

З огляду на масштабність запропонованої ініціативи, Асоціація пропонує розглядати проблему у наступних вимірах:

 • Вплив на учасників ринку – суб’єктів підприємницької діяльності:

Аналізуючи потенційні загрози та ризики запровадження подібної ініціативи, Асоціація прагне привернути Вашу увагу до наступних вихідних факторів:

 1. Враховуючи високу вартість заємних коштів, необхідність попередньої оплати ПДВ при розмитненні ліків чи субстанцій для їх виготовлення, такий захід потребуватиме від імпортерів подальшого перегляду схеми валових затрат, а також тимчасово дезорганізує логістичну систему фармацевтичної галузі країни.
 2. З огляду на умови використання заємних коштів, а також систему формування націнок на лікарські засоби на всіх ланках товарообігу, зростання ціни, при запровадженні пільгової ставки у 7%, у підсумку для кінцевого споживача становитиме 8-9%.
 3. Наступним важливим аспектом запровадження ПДВ є скорочення обігових коштів у підприємств галузі, що автоматично призведе до обмеження закупок. Крім того, скасування пільгового податкового режиму для лікарських засобів поставить під удар, насамперед, невеликі аптеки й оптові компанії, які не зможуть витримати фінансового навантаження і збанкрутують.
 4. Зростання цін стосуватиметься не лише лікарських засобів, що імпортуються, але й продукції виробленої в Україні. Вітчизняне виробництво відчує наслідки таких змін у зв’язку з тим, що субстанції для виробництва лікарських засобів, імпортуються і тому, відповідно, також оподатковуватимуться ПДВ.
 • Вплив на державний сектор:

Що ж стосується впливу запровадження ПДВ на державний сектор, то тут варто зважати на проблему обмеженої платоспроможності, що матиме наслідком фактичне скорочення обсягу госпітальних закупівель та подальше погіршення ситуації з медикаментозним забезпеченням лікувального процесу в закладах системи охорони здоров’я України.

Варто зауважити, що державне забезпечення лікарськими засобами в Україні є найнижчим у порівнянні з іншими країнами регіону СНД та не перевищує 15-18%. Запровадження ПДВ на лікарські засоби, в таких умовах, в кінцевому рахунку, буде покладено на плечі пацієнта.

Крім того, необхідно зважати на те, що Податковий Кодекс України та відповідне законодавство, на сьогодні, не передбачає будь-яких інших можливих ставок оподаткування ПДВ, окрім 0% та 20%. Запровадження будь-якої альтернативної пільгової ставки вимагає додаткового внесення змін у законодавчі та нормативно-правові акти з питань бюджетної та податкової політики.

 • Європейський досвід:

Якщо ж говорити про європейський досвід, то практично в кожній країні ПДВ на лікарські засоби присутній в тому або іншому вигляді. Проте ставка такого є пільговою (приміром, не 16-26%, а 0-2,6-5-7%). В усіх європейських країнах функціонують ефективні системи компенсації витрат пацієнта на лікарські засоби в процесі амбулаторного лікування та виділяються суттєві кошти на медикаментозне забезпечення лікувальних закладів. В Україні ж, чинним законодавством не передбачена система реімбурсації (реімбурсація – часткове або повне відшкодування з приватних або державних фондів страхування повної або часткової вартості амбулаторного споживання лікарських засобів, що призначаються за рецептом лікаря) на весь перелік соціально важливих лікарських засобів. А існує така лише у вигляді пілотного проекту, що покриває лише антигіпертензивні препарати. Тому, весь податковий тягар ляже на плечі пацієнта.

 • Наслідки для пацієнтів та системи охорони здоров’я:

Підсумовуючи вищезазначене, Асоціація прагне застерегти, що запровадження в існуючих умовах будь-якої ставки ПДВ на лікарські засоби призведе до прямо пропорційного зростання їх вартості. Практичним підтвердженням цьому є вже набутий Україною досвід скасування пільгової ставки ПДВ на соціально-важливі вироби медичного призначення (рішення КМУ щодо виключення з переліку виробів медичного призначення, операції з поставки яких звільняються від оподаткування на додану вартість, оболонкових контрацептивів (презервативів), а також пелюшок й підгузків (памперсів) в серпні 2011 року), в результаті чого ціна на дану продукцію зросла на 25-30%.

Відтак, проблема може мати два суттєві наслідки. Перший – це обмеження фізичної та економічної доступності лікарських засобів, а другий – це активізація тіньового обігу ліків, починаючи від підробок та контрабанди й закінчуючи торгівлею ліками на ринках.

З огляду на існуючу модель фінансування системи охорони здоров’я в Україні, та, в сукупності з потенційним скороченням роздрібного сегменту ринку, така ініціатива може призвести до зниження ефективності первинного, амбулаторного рівня надання медичної допомоги та зростання навантаження на вторинному й третинному рівнях надання медичної допомоги.

 • Пропозиції Асоціації:

З метою захисту пацієнтів та дотримання професійного підходу до реформування системи забезпечення населення лікарськими засобами, Асоціація наголошує на необхідності виконання наступного алгоритму, що повинен передувати відповідним ініціативам у сфері оподаткування лікарських засобів:

 • розробка та внесення відповідних змін до законодавчих та інших нормативних актів України з метою встановлення спеціальної пільгової ставки ПДВ на лікарські засоби, та, можливо, інші соціально-важливі товари;
 • проведення реформи системи охорони здоров’я країни та запровадження ефективної та платоспроможної системи соціального медичного страхування в країні;
 • розвиток та запровадження в країні системи реімбурсації вартості лікарських засобів для пацієнтів в амбулаторному секторі;
 • створення ефективної системи забезпечення лікарняних закладів системи охорони здоров’я необхідними лікарськими засобами.

Ми сподіваємось, що такий виважений підхід до змін у оподаткуванні галузі дозволить забезпечити подальший розвиток всього фармацевтичного ринку, підвищить інвестиційну привабливість фармацевтичної галузі й дозволить проводити реформи у системі охорони здоров’я країни без значних соціальних потрясінь та погіршення медикаментозного забезпечення громадян.

З повагою,
Володимир Ігнатов
Виконавчий директор Асоціації
 

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Лист

від 29.04.2013 р. вих. № 1887/6/99-99-19-04-01-15

Міністерство охорони здоров’я України

Громадська організація «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників»

Про оподаткування лікарських засобів податком на додану вартість

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16.04.2013 № 5294/0/2-13 Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист громадської організації «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників» від 02.04.2013 № 1304/02-1 щодо відміни звільнення від оподаткування податком на додану вартість лікарських засобів та запровадження зниженої ставки податку на зазначені товари і повідомляє наступне.

Одним із механізмів стимулювання розвитку економіки є надання податкових пільг та запровадження знижених ставок оподаткування.

Податковим кодексом України (далі – Кодекс) збережено ряд пільгових режимів оподаткування, спрямованих на підтримку окремих галузей економіки, що відповідно впливає на втрати доходів бюджету.

Відповідно до Кодексу податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі.

Кодексом передбачено звільнення медичної галузі від оподаткування податком на додану вартість.

Так, підпунктом 197.1.27 пункту 197.1 статті 197 Кодексу передбачено, що операції з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Звільнення від оподаткування податком на додану вартість поширюється і на операції із ввезення на митну територію України відповідно до пункту 197.4 цієї статті.

При цьому зазначаємо, що сума звільнень від оподаткування має сталу тенденцію до збільшення (у порівнянні з минулим роком по операціях з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення зростання на 394,21 млн. грн., або на 10,1%, при імпорті цих товарів зростання на 1 143, 5 млн. грн., або на 19,1%).

Отже, запровадження пільгового режиму оподаткування операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення протягом тривалого часу зумовило значні втрати бюджету, не призвело до здешевлення лікарських засобів та виробів медичного призначення, а торгова націнка на зазначені товари в окремих випадках сягає сотень відсотків. Наявність таких пільг з оподаткування створює умови для ведення підприємствами безконтрольної цінової політики.

У країнах ЄС застосовують знижені ставки податку на додану вартість на лікарські засоби та вироби медичного призначення (домінують середні ставки 7-10%).

Беручи до уваги наведене та враховуючи міжнародний досвід, постає необхідність запровадити до операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення зниженої ставки податку на додану вартість.

Питання доцільності запровадження податку на додану вартість на постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення неодноразово обговорювалось.

Міністерством доходів і зборів України здійснено обрахунок доцільності запровадження до операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення зниженої ставки податку на додану вартість на рівні 7 відсотків.

Із зауваженням, що запровадження будь-якої ставки податку на додану вартість на лікарські засоби призведе до прямо пропорційного зростання їх вартості Міністерство доходів і зборів не погоджується, оскільки за проведеними розрахунками запровадження саме 7%. ставки податку на додану вартість на лікарські засоби не призведе до суттєвого здорожчення їх вартості.

Протягом останнього часу виявлено випадки зловживань при імпорті лікарських засобів та виробів медичного призначення, що полягають у необґрунтованому завищення їх вартості з метою штучного збільшення ціни продажу на внутрішньому ринку та виведення отриманого прибутку на рахунки іноземних посередників.

Беручи до уваги зазначене, запровадження податку на додану вартість у розмірі 7%. має сприяти обмеженню такого завищення та, як наслідок, не призведе до необхідності залучення запозичених коштів для оплати лікарських засобів чи субстанцій для їх виробництва при імпорті та перегляду витрат для їх виготовлення.

Що стосується виробників лікарських засобів, то на сьогодні для виробництва лікарських засобів частина закупівель здійснюється з податком на додану вартість за ставкою 20%, при цьому виробниками не формується податковий кредит з податку на додану вартість, оскільки реалізація лікарських засобів звільняється від оподаткування, а сплачені при придбанні суми податку на додану вартість уже сьогодні збільшують витрати платників при обчисленні податку на прибуток.

За умови запровадження податку на рівні 7%. у виробників лікарських засобів та виробів медичного призначення буде можливість компенсувати вартість вхідного податку та не збільшувати за рахунок нього витрати при обрахунку податку на прибуток підприємства. При цьому, зменшення витрат при обрахунку податку на прибуток має компенсуватися в ціні реалізації.

Також зазначаємо, що питання розвитку фармацевтичного, ринку 10 квітня 2013 року обговорювалося на нараді під головуванням віце-прем’єр-міністра України Грищенка К.І, де одним із питань було питання внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження зниженої ставки з податку на додану вартість на операції з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Заступник Міністра А.П. Ігнатов

Коментарі

Анжела 23.05.2013 10:30
Я думаю правильно вводить льготный НДС.Цены на лекарства они все равно будут расти будет НДС или нет.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті