Проект змін до деяких постанов КМУ щодо подовження реалізації Пілотного проекту

05 Грудня 2013 4:39 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — проект Постанови) який розроблено з метою подовження в 2014 році пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Проект Постанови, аналіз регуляторного впливу, повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 04.01.2014 року на адресу:

Міністерства охорони здоров’я України 01021, Київ, вул. М. Грушевського, 7 тел. (044) 200-07-93, 200-06-69 контактна особа: Сандуленко Н.В.e-mail:[email protected].

Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail:[email protected].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — проект постанови Кабінету Міністрів України) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі — пілотний проект).

Розробленим проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено:

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є удосконалення реалізації пілотного проекту, зокрема, продовження його реалізації у 2014 році, та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

 • Закон України «Про лікарські засоби»;
 • Закон України «Про ціни і ціноутворення»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 907 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація пілотного проекту у 2014 році буде здійснюватись у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на 2014 рік.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови Кабінету Міністрів України не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — http://www.moz.gov.ua. для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено вдосконалення реалізації пілотного проекту, зокрема, продовження його реалізації у 2014 році, та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить:

 • продовжити реалізацію пілотного проекту на 2014 рік;
 • змінювати місцеположення лікарського засобу з ІІ у І групу часткового відшкодування вартості лікарських засобів, які підпадають під дію пілотного проекту;
 • підвищити цінову доступність ліків для населення.
Заступник Міністра –
керівник апарату
Р.М. Богачев

ПРОЕКТ

оприлюднено на сайті МОЗ України 05.12.2013 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1197, № 45, ст. 1770, № 58, ст. 2342; 2013 р., № 8, ст. 283, № 63, ст. 2298) слова та цифри «31 грудня 2013 р.» замінити словами та цифрами «31 грудня 2014 р.».

2. Порядок часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3034; 2013 р., № 63, ст. 2298, № 53, ст. 1936) доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5. У поточному році часткове відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється суб’єктам господарювання, за умови подання ними реєстру відпущених лікарських засобів оформленого належним чином, в тому числі і за відпущені лікарські засоби у грудні місяці минулого року.»

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2298):

1) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

«2) дозволяється відшкодовувати вартість лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які належать до третьої групи лікарських засобів, після декларування зміни їх оптово-відпускної ціни нижче встановлених Міністерством охорони здоров’я граничних рівнів цін для лікарських засобів першої або другої групи та змінювати місцеположення лікарського засобу з другої в першу групу відшкодування вартості;»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Міністерству охорони здоров’я: затвердити індикатори оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів у закладах охорони здоров’я та їх відпуску в аптечному закладі;2 привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.».

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Опис проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — проект постанови Кабінету Міністрів України) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі — пілотний проект).

Розробленим проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено:

 • продовжити реалізацію пілотного проекту на 2014 рік, шляхом внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;
 • у зв’язку із продовженням реалізації пілотного проекту на 2014 рік внести зміну до Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 907, передбачивши можливість здійснення часткового відшкодування вартості лікарських засобів суб’єктам господарювання, в тому числі і за відпущені лікарські засоби у грудні місяці минулого року, за умови подання ними реєстру відпущених лікарських засобів, оформленого належним чином.
 • внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» для можливості зміни місцеположення лікарського засобу з ІІ у І групу часткового відшкодування вартості, за Порядком встановленим Міністерством охорони здоров’я України.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є удосконалення реалізації пілотного проекту, зокрема, продовження його реалізації у 2014 році, та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Запропонованим проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено внести зміни до:

 • постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 907 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 № 554 «Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України в Україні буде вдосконалено реалізацію пілотного проекту, зокрема, продовжено його реалізацію у 2014 році.

6. Очікувані результати

  Витрати Вигоди
Держава Передбачається виділення коштів з державного бюджету 1. Продовження реалізації пілотного проекту у 2014 році.
2. Зниження цін на фармацевтичну продукцію на внутрішньому ринку.
Суб’єкт господарювання Не передбачається Не передбачається
Населення Не передбачається 1. Підвищення цінової доступності лікарських засобів для населення.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії проекту постанови — необмежений, але до того моменту поки не будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів вищої юридичної сили на виконання яких розроблений проект постанови.

8. Показники результативності акта

Надходження до державного та місцевих бюджетів від дії регуляторного акту не передбачаються;

1) кількість лікарських засобів, ціни на які будуть підлягати державному регулюванню;

2) не передбачається додаткових коштів і час що витрачатимуть суб’єкти господарювання та або фізичні особи пов’язаний з виконанням вимог акта;

3) рівень поінформованості з нормами проекту постанови Кабінету Міністрів України оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України — www.moz.gov.ua.

Після прийняття постанови Кабінетом Міністрів України, вона буде забезпечена її офіційним оприлюдненням на сторінках веб-сайту Кабінету Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua., на сайті Верховної Ради України, в Офіційному віснику України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу показників результативності цього акта.

Заступник Міністра –
керівник апарату
Р.М. Богачев
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті