Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільгової торгівлі лікарськими засобами у сільській місцевості»

Верховна Рада України
ПОДАННЯ

В Порядку законодавчої ініціативи відповідно до статті 93 Конституції України та статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільгової торгівлі лікарськими засобами у сільській місцевості».

Доповідати законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Лабазюк С.П.

Народні депутати України:

С.П. Лабазюк
C.В. Скубашевський
О.В. Борита
О.В. Герега
О.Г. Лукашук
В. П. Кравчук
С.В. Буряк
В.В. Мельниченко
В.О. Богуслаєв
В.В. Бондар

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільгової торгівлі лікарськими засобами у сільській місцевості»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Забезпечення населення лікарськими засобами та належним медичним забезпеченням в Україні є питаннями, що постійно знаходяться в сфері підвищеної уваги і турбують кожного громадянина. На жаль, на сьогодні в Україні, а особливо в сільській місцевості, існує велика кількість населених пунктів, в яких через відсутність аптек мешканці потерпають і змушені купувати ліки за межами місця проживання, їздити в районні центри, що ускладнює їх життя. Що ж стосується людей літнього віку, то вони просто не мають постійної можливості їздити в районні центри за лікарськими засобами.

Була зроблена спроба врегулювати це питання Міністерством охорони здоров’я, яка відображена у наказі № 723 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами». Відповідно до його положень можливо здійснювати реалізацію лікарських засобів через фельдшерсько-акушерські пункти, дільничні лікарні, амбулаторії, ФАПи, амбулаторії загальної практики — сімейної медицини тощо. Однак, на сьогоднішній день частина перша статті 267 Податкового кодексу України передбачає, що за здійснення торгівельної діяльності у пунктах продажу товарів потрібно сплатити певний збір. І він дорівнює від 0,02 до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

Разом з тим, пунктом 267.1.2. Податкового кодексу України визначаються суб’єкти господарювання, що не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, зокрема, не є платниками зазначеного збору аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності, але не враховує весь перелік суб’єктів господарювання, яким не треба оплачувати цей збір у разі, якщо на території села відсутня аптека і цю діяльність здійснюють фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії, амбулаторії загальної практики і сімейної медицини.

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою законопроекту є вирішення питання щодо забезпечення лікарськими засобами громадян України, які проживають у сільській місцевості.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

З метою врегулювання питання щодо торгівлі лікарськими засобами у сільській місцевості проектом пропонується доповнити пункт 267.1.2. Податкового кодексу України таким положенням:

Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності, фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії та амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, що розташовані у сільській місцевості, за умови що у сільській місцевості відсутні аптеки або їх структурні підрозділи, роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється працівниками цих закладів, які мають медичну освіту, та виключно за переліком, встановленим наказом МОЗ, а також на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Нормативно-правові акти, що регулюють зазначені відносини, є Конституція України та Податковий кодекс України.

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону, у разі його прийняття, не потребує фінансових витрат.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Проект Закону дозволить вирішити проблему з забезпеченням лікарськими засобами громадян України, які проживають у сільській місцевості, а також забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на належне медичне забезпечення.

Народні депутати України:

С.П. Лабазюк
C.В. Скубашевський
О.В. Борита
О.В. Герега
О.Г. Лукашук
В. П. Кравчук
С.В. Буряк
В.В. Мельниченко
В.О. Богуслаєв
В.В. Бондар

Проект
від 18.12.2013 р. реєстраційний № 3776

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільгової торгівлі лікарськими засобами у сільській місцевості

Верховна Рада України постановляє:

І. Викласти абзац а) підпункту 267.1.2. пункту 267.1 статті 267 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) у такій редакції:

«а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності, фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії та амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, що розташовані у сільській місцевості, за умови що у сільській місцевості відсутні аптеки або їх структурні підрозділи, роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється працівниками цих закладів, які мають медичну освіту, та виключно за переліком, встановленим наказом МОЗ, а також на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами».

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів.

Голова Верховної Ради України В. Рибак

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільгової торгівлі лікарськими засобами у сільській місцевості»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону
Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112)
267.1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності; 267.1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності, фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії та амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, що розташовані у сільській місцевості, за умови що у сільській місцевості відсутні аптеки або їх структурні підрозділи, роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється працівниками цих закладів, які мають медичну освіту, та виключно за переліком, встановленим наказом МОЗ, а також на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами;
б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;в) фізичні особи — підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;г) фізичні особи — підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва; б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;в) фізичні особи — підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;г) фізичні особи — підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;
ґ) фізичні особи — підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах «Українське товариство сліпих», «Українське товариство глухих», а також фізичними особами — інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню; ґ) фізичні особи — підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах «Українське товариство сліпих», «Українське товариство глухих», а також фізичними особами — інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;
є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах; є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах;
и) фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії, амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, що розташовані в сільській місцевості, за умови, що у сільській місцевості відсутні аптеки або структурні підрозділи аптек, роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється працівниками таких пунктів, лікарень, амбулаторій, які мають медичну освіту, та виключно за переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, а також на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри. и) фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії, амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, що розташовані в сільській місцевості, за умови, що у сільській місцевості відсутні аптеки або структурні підрозділи аптек, роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється працівниками таких пунктів, лікарень, амбулаторій, які мають медичну освіту, та виключно за переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, а також на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.
Народні депутати України:

С.П. Лабазюк
C.В. Скубашевський
О.В. Борита
О.В. Герега
О.Г. Лукашук
В. П. Кравчук
С.В. Буряк
В.В. Мельниченко
В.О. Богуслаєв
В.В. Бондар

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті