Проект постанови КМУ щодо декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

20 Травня 2014 4:43 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ДЕКЛАРУВАННЯ ЗМІНИ ОПТОВО-ВІДПУСКНИХ ЦІН НА ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ЗАКУПОВУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання низки доручень Кабінету Міністрів України, який спрямований на забезпечення ефективного використання коштів державного та місцевих бюджетів для закупівлі виробів медичного призначення.

Проект постанови та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України (http://www.moz.gov.ua).

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до:

  • Міністерства охорони здоров’я України: за адресою — м. Київ, 01601, вул. Грушевського, 7, e-mail: [email protected]
  • Контактна особа: Сандуленко Наталія Валентинівна (тел.: (044) 200-06-69)
  • Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: за адресою — 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: [email protected].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ДЕКЛАРУВАННЯ ЗМІНИ ОПТОВО-ВІДПУСКНИХ ЦІН НА ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ЗАКУПОВУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» (далі — проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання низки доручень Кабінету Міністрів України.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України, зокрема передбачено впровадити декларування цін на вироби медичного призначення.

Внесені до 30 червня 2014 р. до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення задекларовані зміни таких цін на вироби медичного призначення є чинними протягом строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу.

Проект спрямований на забезпечення ефективного використання коштів державного та місцевих бюджетів для закупівлі виробів медичного призначення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття акта є формування реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів.

3. Правові аспекти

В сфері правового регулювання діють:

Господарський кодекс України

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект даного акта розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — http://www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить МОЗ України формувати реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить виконати доручення Кабінету Міністрів України та МОЗ України формувати реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів.

Міністр охорони здоров’я України О. Мусій

ПРОЕКТ

оприлюднено на сайті МОЗ України 19.05.2014 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

З метою забезпечення ефективного використання коштів державного та місцевих бюджетів для закупівлі виробів медичного призначення та відповідно до статті 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) з 1 липня 2014 р.:

підлягають декларуванню зміни оптово-відпускних цін без урахування мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок на вироби медичного призначення, крім медичної техніки, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

2) заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують вироби медичного призначення за цінами, які не перевищують рівень задекларованих змін оптово-відпускних цін з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825);

3) внесені до 30 червня 2014 р. до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення задекларовані зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення є чинними протягом строку дії свідоцтва про державну реєстрацію такого виробу.

2. Затвердити Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, що додається.

3. Міністерству охорони здоров’я привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України Арсеній ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від __________ 2014 р. № _________

Порядок
декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

1. Цей Порядок визначає механізм декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, крім медичної техніки, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

2. Декларуванню підлягає зміна оптово-відпускної ціни на усі типи, види, марки виробів медичного призначення:

вітчизняного виробництва — у національній валюті без урахування витрат, пов’язаних з навантаженням, розвантаженням та транспортуванням;

іноземного виробництва — у національній та іноземній валюті із зазначенням офіційного курсу, встановленого Національним банком на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення.

3. Для декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення виробник виробу медичного призначення, або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі — заявник) подає МОЗ:

1) заяву за формою, встановленою МОЗ;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення, виданого Держлікслужбою;

3) довіреність, що засвідчує повноваження заявника декларувати зміни оптово-відпускних цін на виріб медичного призначення, видану виробником виробу медичного призначення з перекладом на українську мову, засвідчену в установленому порядку.

4. Документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, засвідчуються підписом заявника, скріпленим печаткою за умови, що заявник є юридичною особою, та подаються до МОЗ у одному примірнику. Відповідальність за достовірність зазначеної в таких документах інформації покладається на заявника.

5. За умови подання заявником в повному обсязі та належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, МОЗ:

  • приймає позитивне рішення щодо заявленої до декларування оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення, запропонованої заявником, та видає у строк, що не перевищує десяти робочих днів після подання заяви, наказ про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення і вносить відомості до реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення;
  • розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Міністерства у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня видання зазначеного наказу.

6. У разі коли документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подані не в повному обсязі або оформлені з порушенням встановлених вимог, МОЗ повідомляє про це заявника письмово протягом 7 робочих днів з дати реєстрації заяви.

7. Положення про реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін затверджуються МОЗ.

8. Дозволяється внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення за ініціативи заявника у разі зміни даних свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення, лише за умови, що задекларована зміна оптово-відпускної ціни у національній валюті на виріб медичного призначення залишається незмінною.

Заявник надає до МОЗ заяву, складену у довільній формі з обґрунтуванням необхідності внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення на підставі зміни даних свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення та копіями таких документів, засвідчених підписом заявника та скріплених печаткою.

МОЗ на підставі відповідного наказу протягом 7 робочих днів після отримання заяви, зазначеної у абзаці другому пункту 8 цього Порядку, вносить відповідні зміни до реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення.

9. Відомості про оптово-відпускну ціну на виріб медичного призначення є чинними протягом строку дії свідоцтва про державну реєстрацію такого виробу.

10. Декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення здійснюється, не частіше ніж один раз у поточному місяці за умови зміни ціни на сировину, матеріали, розміру накладних видатків, зміни більш як на 5 відсотків встановленого Національним банком України середньомісячного значення курсу іноземної валюти.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів»

1. Опис проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» (далі — проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання низки доручень Кабінету Міністрів України.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України, зокрема передбачено впровадити декларування цін на вироби медичного призначення.

Внесені до 30 червня 2014 р. до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення задекларовані зміни таких цін на вироби медичного призначення є чинними протягом строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу.

Проект спрямований на забезпечення ефективного використання коштів державного та місцевих бюджетів для закупівлі виробів медичного призначення.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття акта є формування реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Запропонованим проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено здійснювати декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення.

Декларуванню зміни оптово-відпускних цін підлягають:

вироби медичного призначення, а саме перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування і зберігання медичних виробів та лікарських засобів, наборів реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів і вироби, які застосовуються у медицині, крім медичної техніки, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Також проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено, що заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують вироби медичного призначення за цінами, які не перевищують рівень задекларованих змін оптово-відпускних цін з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Проектом акта затверджується Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів визнається такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту акта дозволить виконати доручення Кабінету Міністрів України та МОЗ України формувати реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів.

6. Очікувані результати

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить МОЗ України формувати реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів;

виконати низку доручень Кабінету Міністрів України.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії проекту постанови — не обмежений.

8. Показники результативності акта

1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — введення в дію вимог цієї постанови не передбачає додаткових надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.

2) Кількість виробів медичного призначення, ціни на які будуть підлягати державному регулюванню та декларуванню.

3) Рівень поінформованості з нормами проекту постанови оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити показники базового та повторного відстеження.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті