Проект постанови КМУ щодо внесення змін до постанови КМУ «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955» (далі – Проект постанови), який розроблено на виконання на виконання витягу з протоколу № 45 засідання Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року, та яким передбачається встановити державне регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку, що дозволить створити рівні умови державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення для вітчизняного та іноземного виробництва.

Проект Постанови, пояснювальна записка до нього та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 14.08.2014 року на адресу:

Міністерства охорони здоров’я України 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7 тел. (044) 200-06-69, контактна особа: Ковальова І.П. e-mail: [email protected], [email protected].

Державної служби з питань регуляторної політики та підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: [email protected].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955» (далі – проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання витягу з протоколу № 45 засідання Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року.

Станом на сьогодні відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку, не підлягають державному регулюванню, крім тих, що придбаваються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Враховуючи необхідність забезпечення фізичної та економічної доступності лікарських засобів для населення шляхом зокрема стабілізації цін на фармацевтичному ринку України, Міністерством охорони здоров’я України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955», яким передбачено запровадити державне регулювання цін на вітчизняні лікарські засоби і вироби медичного призначення, які реалізовуються в аптечній мережі та включено до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 29 грудня 2011 року № 1000.

За інформацією аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/»Фармстандарт» компанії «Proxima Research» у травні 2014 року було реалізовано 29,916 млн. упаковок лікарських засобів оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку, з яких 28,8 млн. упаковок лікарських засобів вітчизняного виробництва, що становить 96,27 % та 34,2% від загального обсягу реалізованих лікарських засобів.

Зазначені лікарські засоби були реалізовані на суму 165,71 млн. грн., з яких 155,97 млн. грн. за вітчизняні лікарські засоби, що становить 94,12% та лише 5,92% від загального обсягу реалізованих лікарських засобів у травні 2014 року. Розмір торговельно-роздрібних надбавок на вітчизняні лікарські засоби, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку становив в діапазоні від 0,3% до 169,5%, що в середньому склала 30%.

Торговельно-роздрібна надбавка в діапазоні від 0,3% до 30% була застосовна до 604 торговельних назв лікарських засобів, що становить 58,4% від загальної кількості ЛЗ, які відображені в аналізі.

Торговельно-роздрібна надбавка в діапазоні від 31% до 169,5% була застосовна до 430 торговельних назв лікарських засобів, що становить 41,6% від загальної кількості ЛЗ, які відображені в аналізі.

Прийняття цієї постанови Кабінету Міністрів України дозволить збільшити економічну доступність низьковартісних вітчизняних лікарських засобів і виробів медичного призначення для малозабезпечених верств населення та запровадити рівні умови застосування державного регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, як для іноземного так і вітчизняного виробника.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є:

– встановлення державного регулювання цін на лікарські засоби вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку;

– створення рівних умов державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення для вітчизняного та іноземного виробництва.

Досягнення мети здійснюється шляхом прийняття відповідного проекту акту.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про ціни і ціноутворення»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2011 року № 1000 «Про затвердження обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів».

4. Фінансово – економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект даного акта розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України – www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття проекту постанови дозволить виконати рішення засідання Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року та забезпечити рівні умови ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення для вітчизняних та іноземних виробників.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить:

– створити рівні умови ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення вітчизняного та іноземного виробництва;

– запровадити державне регулювання цін на лікарські засоби вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча за 12 гривень за упаковку.

Міністр О. Мусій

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 04.08.2014 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2009 р., № 27, ст. 906; 2012 р., № 62, ст. 2526; 2012 р., № 72, ст. 2904) такі зміни:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, визначеного Міністерством охорони здоров’я, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки виходячи із закупівельної ціни, що не перевищують такі розміри:

Закупівельна ціна, гривень Торговельна (роздрібна) надбавка до закупівельної ціни, відсотків
До 12 включно 30
Більше 12 до 100 включно 25
Більше 100 до 300 включно 23
Більше 300 до 500 включно 20
Більше 500 до 1000 включно 15
Більше 1000 10;

».

абзац другий підпункту 2 пункту 1 виключити.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

о проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955»

1. Опис проблеми

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955» (далі – проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання витягу з протоколу № 45 засідання Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року.

Станом на сьогодні відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», на лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку, не підлягають державному регулюванню, крім тих, що придбаваються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Враховуючи необхідність забезпечення фізичної та економічної доступності лікарських засобів для населення шляхом зокрема стабілізації цін на фармацевтичному ринку України, Міністерством охорони здоров’я України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955», яким передбачено запровадження державного регулювання цін на вітчизняні лікарські засоби, які реалізовуються в аптечній мережі та включено до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 29 грудня 2011 року № 1000.

За інформацією аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/»Фармстандарт» компанії «Proxima Research» у травні 2014 року було реалізовано 29,916 млн. упаковок лікарських засобів оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку, з яких 28,8 млн. упаковок лікарських засобів вітчизняного виробництва, що становить 96,27 % та 34,2% від загального обсягу реалізованих лікарських засобів.

Зазначені лікарські засоби були реалізовані на суму 165,71 млн. грн., з яких 155,97 млн. грн. за вітчизняні лікарські засоби, що становить 94,12% та лише 5,92% від загального обсягу реалізованих лікарських засобів у травні 2014 року. Розмір торговельно-роздрібних надбавок на вітчизняні лікарські засоби, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку становив в діапазоні від 0,3% до 169,5%, що в середньому склала 30%.

Торговельно-роздрібна надбавка в діапазоні від 0,3% до 30% була застосовна до 604 торговельних назв лікарських засобів, що становить 58,4% від загальної кількості ЛЗ, які відображені в аналізі.

Торговельно-роздрібна надбавка в діапазоні від 31% до 169,5% була застосовна до 430 торговельних назв лікарських засобів, що становить 41,6% від загальної кількості ЛЗ, які відображені в аналізі.

Прийняття цієї постанови Кабінету Міністрів України дозволить збільшити економічну доступність низьковартісних вітчизняних лікарських засобів для малозабезпечених верств населення та запровадити рівні умови застосування державного регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, як для іноземного так і вітчизняного виробника.

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття постанови є виконання доручення Уряду, зазначене у витягу з протоколу № 45 засідання Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року.

Досягнення мети здійснюється шляхом внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший спосіб: залишити ситуацію такою яка вона є станом на сьогодні. Цей спосіб є недоцільним. Оскільки не буде виконано доручення Уряду, зазначене у витягу з протоколу № 45 засідання Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року.

Другий спосіб: прийняти запропонований Проект постанови. Цей спосіб є оптимальним способом так, як буде виконано доручення Уряду, зазначене у витягу з протоколу № 45 засідання Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року та дозволить збільшити економічну доступність низьковартісних вітчизняних лікарських засобів для малозабезпечених верств населення та запровадити рівні умови застосування державного регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, як для іноземного так і вітчизняного виробника.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955», передбачено запровадження державного регулювання цін на вітчизняні лікарські засоби та вироби медичного призначення, які реалізовуються в аптечній мережі та включено до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов’язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 29 грудня 2011 року № 1000.

Прийняття проекту постанови дозволить виконати рішення засідання Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року та забезпечити рівні умови ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення для вітчизняних та іноземних виробників.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття проекту акту дозволить виконати доручення Уряду, зазначене у витягу з протоколу № 45 засідання Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року та дозволить збільшити економічну доступність низьковартісних вітчизняних лікарських засобів для малозабезпечених верств населення та запровадити рівні умови застосування державного регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, як для іноземного так і вітчизняного виробника.

6. Очікувані результати

Прийняття проекту постанови дозволить:

– створити рівні умови ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення вітчизняного та іноземного виробництва;

– запровадити державне регулювання цін на лікарські засоби вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча за 12 гривень за упаковку.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії проекту постанови – не обмежений.

8. Показники результативності акту

1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів – введення в дію вимог цієї постанови не передбачає додаткових надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.

2) Кількість лікарських засобів, ціни на які будуть підлягати державному регулюванню та реєстрації.

3) Рівень поінформованості з нормами Проекту постанови оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити показники базового та повторного відстеження.

Перший заступник Міністра Руслан Салютін
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті