Наказ МОЗ України від 18.08.2014 р. № 574

Документ набув чинності 26.09.2014 р. у зв’язку з його опублікуванням в

газеті  «Офіційний вісник України » від 26.09.2014 р., № 75

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 18.08.2014 р. № 574
Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення

Відповідно до підпункту 1 пункту 5, підпункту 1 пункту 6, пункту 14 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, що додається;

2) форму декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, що додається;

3) форму декларації зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення, що додається.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності (Л. Коношевич) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 7 вересня 2012 р. № 705 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2012 року за № 1638/21950.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Лісневську.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр
О. Мусій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
від 18.08.2014 р. № 574

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін

1. Це Положення визначає порядок, форму ведення та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі — Реєстр цін).

2. Реєстр цін містить відомості про задекларовану власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення, або особою, якою складена декларація про відповідність, або уповноваженою ними особою зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення.

3. Відомості про заявлені до декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення вносяться до Реєстру цін на підставі наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення.

4. Реєстр цін складається з:

1) реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, який ведеться за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

2) реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, який ведеться за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

5. Реєстр цін формує та веде в електронному вигляді МОЗ України.

6. До реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби вносяться відомості про:

 • міжнародну непатентовану або загальноприйняту назву лікарського засобу. Якщо лікарський засіб містить декілька активних речовин, зазначаються відомості про активні речовини лікарського засобу, які містяться в реєстраційному посвідченні на цей лікарський засіб;
 • торговельну назву лікарського засобу;
 • форму випуску;
 • дозування. Якщо лікарський засіб містить декілька активних речовин, вказуються відомості про кількісний склад кожної активної речовини лікарського засобу, які зазначені в реєстраційному посвідченні на цей лікарський засіб;
 • кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці;
 • найменування виробника, країну;
 • фармакотерапевтичну групу, до якої входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ);
 • номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;
 • дату закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;
 • заявлену до декларування власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва у гривнях;
 • офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб;
 • дату і номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

7. До реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення вносяться відомості про:

 • назву виробу медичного призначення, тип, вид, марку тощо;
 • кількість одиниць виробу медичного призначення в упаковці (штук, досліджень тощо);
 • сферу застосування виробу медичного призначення;
 • клас безпеки виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування;
 • номер згідно з каталогом;
 • найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва або найменування виробника, країну;
 • номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність;
 • дату закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність;
 • заявлену до декларування власником свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення, або особою, якою складена декларація про відповідність, або уповноваженою ними особою зміну оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення вітчизняного та/або іноземного виробництва у гривнях;
 • офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення;
 • дату і номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення.

8. У разі зміни даних реєстраційного посвідчення на лікарський засіб за умови, що рівень задекларованої зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб залишається незмінним МОЗ України вносить відповідні зміни до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

Для цього заявник подає до МОЗ України заяву з обґрунтуванням необхідності внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби та копію реєстраційного посвідчення на цей лікарський засіб, засвідчену підписом заявника та скріплену печаткою (за наявністю).

МОЗ України на підставі наказу протягом п’яти робочих днів після отримання заяви вносить відповідні зміни до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

9. При веденні Реєстру цін допускаються виправлення технічного характеру, які вносяться до Реєстру цін на підставі наказу МОЗ України.

10. МОЗ України розміщує Реєстр цін на своєму офіційному веб-сайті.

11. Юридична або фізична особа може отримати інформацію про задекларовану оптово-відпускну ціну на лікарський засіб або виріб медичного призначення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

12. Особи, залучені до створення, ведення, поновлення та використання Реєстру цін, є відповідальними за своєчасність та достовірність внесених даних.

13. Виключення з Реєстру цін відомостей про задекларовану зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення здійснюється:

 • у зв’язку із закінченням строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення, або декларації про відповідність;
 • за заявою власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення, або особи, якою складена декларація про відповідність, або уповноваженою ними особою.

14. Відомості про задекларовану зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб і виріб медичного призначення, які не задекларовані відповідно до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240, з 1 березня 2015 р. підлягають вилученню з Реєстру цін.

Відомості про задекларовану зміну оптово-відпускної ціни на лікарські засоби, включені до Реєстру цін, підлягають вилученню із зазначеного реєстру в разі встановлення на такі лікарські засоби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 426 «Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти» граничних оптово-відпускних цін. МОЗ вилучає відомості про такий лікарський засіб з Реєстру цін протягом десяти робочих днів з дати встановлення на нього в установленому законодавством порядку, граничної оптово-відпускної ціни.

Начальник Управляння фармацевтичної діяльності
Л.В. Коношевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 18.08.2014 р. № 574

Форма

Декларація
зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб

Від ____________ № __________

Власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб:

Найменування ______________

Місцезнаходження ______________

П.І.Б. керівника, тел. ______________

Уповноважена особа власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб:

Найменування ______________

Місцезнаходження ______________

П.І.Б. керівника, тел. ______________

П.І.Б. контактної особи, тел. ______________

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Найменування виробника, країна Код АТХ Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Заявлена до декларування зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва,грн Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
* Заповнюється лише для лікарських засобів іноземного виробництва.

_____________________________________________________________

__________________________________________________ ______ ___________

(посада уповноваженої особи власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб) (підпис) М.П. (П.І.Б.)

Начальник Управляння фармацевтичної діяльності
Л.В. Коношевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 18.08.2014 р. № 574

Форма

Декларація
зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення

Від ____________ № __________

Власник свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність:

Найменування ______________

Місцезнаходження ______________

П.І.Б. контактної особи, тел. ______________

Уповноважена особа власника свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність:

Найменування ______________

Місцезнаходження ______________

П.І.Б. керівника, тел. ______________

П.І.Б. контактної особи, тел. ______________

Назва виробу медичного призначення, тип, вид, марка тощо* Кількість одиниць виробу медичного призначення в упаковці (штук, досліджень тощо) Сфера застосування виробу медичного призначення Клас безпеки виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування Номер згідно з каталогом Найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва або найменування виробника, країна Номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність Дата закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність Заявлена до декларування зміна оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* Інформація зазначається згідно з додатком 1 або 2 до свідоцтва про державну реєстрацію чи технічними умовами до цього виробу медичного призначення або декларацією про відповідність.
** Заповнюється лише для виробів медичного призначення іноземного виробництва.

____________________________________________________________

_________________________________________________                                         ______                          _________

(посада уповноваженої особи власника свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення)    (підпис)                   М.П.                 (П.І.Б.)

Начальник Управляння фармацевтичної діяльності
Л.В. Коношевич

Додаток 1
до Положення про реєстр оптово-відпускних цін
на лікарські засоби і вироби медичного призначення,
порядок внесення до нього змін
(підпункт 1 пункту 4)

Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Найменування виробника, країна Код АТХ Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* Дата та номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Заповнюється лише для лікарських засобів іноземного виробництва.

Додаток 2
до Положення про реєстр оптово-відпускних цін
на лікарські засоби і вироби медичного призначення,
порядок внесення до нього змін
(підпункт 2 пункту 4)

Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення

Назва виробу медичного призначення, тип, вид, марка тощо* Кількість одиниць виробу медичного призначення в упаковці (штук, досліджень тощо) Сфера застосування виробу медичного призначення Клас безпеки виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування Номер згідно з каталогом Найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва або найменування виробника, країна Номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність Дата закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або декларації про відповідність Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення** Дата та номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
* Інформація зазначається згідно з додатком 1 або 2 до свідоцтва про державну реєстрацію чи технічними умовами до цього виробу медичного призначення або декларацією про відповідність.
** Заповнюється лише для виробів медичного призначення іноземного виробництва.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті