Проект орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

ПРОЕКТ ОРІЄНТОВНОГО ПЛАНУ
проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

з/п Питання або проект нормативно-правового акта* Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю** Строк проведення консультацій*** Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатам консультацій Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, електронна адреса)
1. Підготовка проектів законів України
Проект Закону України «Про внесення змін до частини першої статті 2448 Кодексу України про адміністративні правопорушення Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби України та МОЗ України І півріччя 2015 року Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з обігом лікарських засобів Мельник Вікторія Олексіївна — головний спеціаліст Юридичного відділу Держлікслужби України; тел./факс: (044) 450-12-66
2. Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України
2.1. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2014 року №215» Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби України та МОЗ України І півріччя 2015 року Суб’єктів господарювання, що виробляють, займаються оптовою та роздрібною торгівлею медичних виробів. Управління контролю якості та безпеки медичних виробів Держлікслужби України; тел./факс: (044) 450-12-66 (вн. 150); e-mail: danilov@diklz.gov.ua
2.2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом лікарських засобів, імпортом лікарських засобів, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з лікарських засобів» Проведення нарад з представниками громадськості І півріччя 2015 року Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність 3 оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами Речкіна Олена Петрівна — директор Департаменту оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби України; тел./факс(044) 393-21-41; e-mail: rechkina@diklz.gov.ua
3. Підготовка проектів наказів Міністерства охорони здоров’я України
3.1. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби України та МОЗ України І квартал 2015 року Суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом медичних виробів або їх уповноважених представників та органів з оцінки відповідності Управління контролю якості та безпеки медичних виробів Держлікслужби України; тел./факс: (044) 450-12-66 (вн.150); e-mail: danilov@diklz.gov.ua
3,2 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення клінічних досліджень медичних виробів та активних медичних виробів, які імплантують і Типового положення про комісію 3 питань етики» Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби України та МОЗ України ІІ півріччя 2015 року Суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом медичних виробів або їх уповноважених представників та лікувально-профілактичних закладів, які проводять клінічні дослідження медичних Управління контролю якості та безпеки медичних виробів Держлікслужби України; тел./факс: (044) 450-12-66 (вн.150); e-mail: danilov@diklz.gov.ua
3.3 Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку введення в обіг та/або експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я та життя конкретної особи Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби України та МОЗ України ІІ півріччя 2015 року Суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом медичних виробів або їх уповноважених представників. Управління контролю якості та безпеки медичних виробів Держлікслужби України; тел./факс: (044) 450-12-66 (вн.150); e-mail: danilov@diklz.gov.ua
3.4. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил поводження з лікарськими засобами, що не підлягають подальшому використанню» Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби України та МОЗ України І півріччя 2015 року Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з обігом лікарських засобів, у тому числі заклади охорони здоров’я Романенко Костянтин Всеволодович — заступник директора Департаменту контролю якості лікарських засобів — начальник відділу організації нагляду за безпекою використання лікарських засобів Держлікслужби України; тел./факс: (044) 450-99-06; e-mail: romanenko@diklz.gov.ua
3.5. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних веб-сайтах Держлікслужби України та МОЗ України І півріччя 2015 року Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з обігом лікарських засобів, у тому числі заклади охорони здоров’я Романенко Костянтин Всеволодович — заступник директора Департаменту контролю якості лікарських засобів — начальник відділу організації нагляду за безпекою використання лікарських засобів Держлікслужби України; тел./факс: (044) 450-99-06; e-mail: romanenko@diklz.gov.ua
3.6. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, антитоксинів, імуноглобулінів, імунних сироваток та алергену туберкульозного» Обговорення з представниками МОЗ України, ДП «Державний експертний центр МОЗ України» та представниками громадськості на засіданнях робочої групи з питань контролю якості лікарських засобів. Громадське обговорення проекту шляхом розміщення проекту на офіційних сайтах Держлікслужби України та МОЗ України І півріччя 2015 року Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з обігом лікарських засобів, у тому числі заклади охорони здоров’я Романенко Костянтин Всеволодович — заступник директора Департаменту контролю якості лікарських засобів — начальник відділу організації нагляду за безпекою використання лікарських засобів Держлікслужби України; тел./факс: (044) 450-99-06; e-mail: romanenko@diklz.gov.ua
3.7. Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» Проведення нарад з представниками громадськості І півріччя 2015 року Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами Речкіна Олена Петрівна — директор Департаменту оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби України; тел./факс: (044) 393-21-41; (044) 450-12-66 (вн. 141); e-mail: rechkina@diklz.gov.ua
3.8. Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» Проведення нарад з представниками громадських організацій та професійних асоціацій І півріччя 2015 року Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами Речкіна Олена Петрівна -директор Департаменту оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби України; Тел./факс: (044) 393-21-41; (044) 450-12-66 (вн. 141); e-mail: rechkina@diklz.gov.ua
3.9. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» Проект акту потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення І квартал 2015 Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів Тахтаулова Наталя Олексіївна — начальник Управління ліцензування, сертифікації виробництва та контролю за дотриманням ліцензійних умов Держлікслужби України; тел.: (044) 393-21-45; (044) 450-12-66 (вн. 148); e-mail: takhtaulova@diklz.gov.ua
3.10. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держлікслужби України та МОЗ України І квартал 2015 Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів Тахтаулова Наталя Олексіївна — начальник Управління ліцензування, сертифікації виробництва та контролю за дотриманням ліцензійних умов Держлікслужби України; тел.: (044) 393-21-45; (044) 450-12-66 (вн. 148); e-mail: takhtaulova@diklz.gov.ua
3.11. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Настанови «Лікарські засоби. Належна виробнича практика. СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2015» Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держлікслужби України та МОЗ України І квартал 2015 Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів Тахтаулова Наталя Олексіївна — начальник Управління ліцензування, сертифікації виробництва та контролю за дотриманням ліцензійних умов Держлікслужби України; тел.: (044) 393-21-45; (044) 450-12-66 (вн. 148); e-mail: takhtaulova@diklz.gov.ua
Голова
М.Ф. Пасічник

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті