ІІІ Національний конгрес Людина та ліки — Україна: сучасна медицина на варті здоров’я

ІІІ Національний конгрес «Людина та ліки — Україна 2010» 24–26 березня в київському Будинку кіно відбувся ІІІ Національний конгрес «Людина та ліки — Україна 2010» (далі — Конгрес), організаторами якого виступили МОЗ України, НАМН України, ДУ «Інститут геронтології НАМН України» та компанія «Нью Віво Комунікейшн Груп». Щорічне проведення цього престижного та авторитетного медичного форуму вже стало доброю весняною традицією, яка дає унікальну можливість лікарям, фармацевтам, вченим різних спеціальностей обговорити актуальні питання охорони здоров’я, поділитися власним досвідом та отримати сучасні медичні знання.

Насичена мультидисциплінарна програма Конгресу включала обговорення нових досягнень вітчизняної та світової медичної науки в галузі високо­технологічних методів діагностики і лікування основних захворювань людини за участі провідних фахівців різних спеціальностей, вітчизняних та зарубіжних вчених зі світовим іменем.

Форми обміну інформацією були найрізноманітнішими: пленарні засідання, наукові та сателітні симпозіуми, майстер-класи, під час яких висвітлювалися різні аспекти етіології, патогенезу, діагностики, сучасного лікування і профілактики захворювань серцево-судинної, дихальної, сечовидільної, травної та нервової систем. Велика увага була приділена правовим та етичним питанням медичної діяльності, проблемам геріатричної допомоги. Відзначимо, що в усіх доповідях підкреслювалася важливість дотримання принципів доказової медицини та необхідність розробки на їх основі стандартів діагностики і лікування, клінічних рекомендацій та впровадження їх в практику охорони здоров’я.

Широкий інтерес учасників форуму викликала виставка сучасних лікарських засобів, виробів медичного призначення та спеціалізованих видань, яка відбулася в рамках заходу. Її по праву можна проголосити однією з найважливіших подій у сфері охорони здоров’я населення, адже фахівцям-медикам надзвичайно важливо орієнтуватися в широкому спектрі препаратів, представлених у даний час на вітчизняному фармацевтичному ринку, та грамотно призначати їх пацієнту, ґрунтуючись на даних доказової медицини.

Участь у Конгресі для кожного фахівця стала важливим етапом на шляху безперервної післядипломної освіти, результатом якого повинно стати підвищення якості медичної допомоги. Організатори форуму потурбувалися і про тих лікарів, які не змогли відвідати Конгрес: найбільш цікаві та актуальні доповіді розміщено на сайті віртуального конгресу www.chil.com.ua. Це дало змогу значно розширити аудиторію слухачів із багатьох регіонів.

Леонід Розенфельд, віце-президент НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професорУрочисто відкриваючи форум, з вітальним словом виступив президент Конгресу Леонід Розенфельд, віце-президент НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор. Він зазначив, що важливість цього заходу в житті медичної спільноти доведена великою кількістю делегатів, яка значно більша за минулі роки. Тема якості лікарських засобів, їх раціонального застосування сьогодні надзвичайно актуальна, адже від цього залежить здоров’я та якість життя українського народу.

Василь Лазоришинець, перший заступник міністра охорони здоров’яВасиль Лазоришинець, перший заступник міністра охорони здоров’я, також привітав присутніх із початком роботу форуму, на якому обговорю­ються сучасні проблеми фармакотерапії та визначаються перспективи її подальшого розвитку. Питання забезпечення здоров’я нації — у центрі уваги Президента та уряду країни. Впроваджуються сучасні технології діагностики та лікування найбільш поширених захворювань, триває процес удосконалення роботи лікувальних закладів, створюються університетські клініки, збільшуються обсяги виробництва фармацевтичної продукції в Україні. Унікальний союз людини та лікарського засобу, який захищає її від хвороб, дарує людству здоров’я та нову якість життя, — наголосив доповідач. Невипадково, що на форумі представлені доповіді вітчизняних та закордонних відомих вчених по найбільш важливих напрямках сучасної медичної науки та практики в широких вікових рамках: від педіатрії до геронтології. Важливість питань, які вирішуються на Конгресі, та міждисциплінарний підхід до їх вирішення вигідно відрізняє його від інших конференцій та з’їздів.

В. Лазоришинець зазначив що, з 1 січня 2010 р. впроваджено систему безперервної освіти лікарів, адже медичні працівники повинні вдосконалюватися протягом усього життя. Саме тому особливо цінним є започаткування паралельного віртуального Конгресу як різновиду дистанційного навчання.

Пропонуємо увазі читачів окремі доповіді, які пролунали під час Конгресу.

Володимир Коваленко, директор Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, головний спеціаліст МОЗ України з терапії та функціональної діагностики, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАМН України, професорВолодимир Коваленко, директор Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, головний спеціаліст МОЗ України з терапії та функціональної діагностики, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАМН України, професор, висвітлив проблему діагностики і лікування гострого коронарного синдрому (ГКС) відповідно до міжнародних стандартів. У 2009 р. відбулося святкування 100-річчя визначної події у житті світової кардіології: першого прижиттєвого опису гострого коронарного тромбозу вітчизняними вченими Миколою Стражеском та Василем Образцовим. Проте, незважаючи на вікову історію вивчення даної патології, все ще залишає­ться високим рівень смертності внаслідок ГКС, недостатньо впроваджена своєчасна діагностика, методики профілактики його розвитку. Саме тому ця хвороба потребує пильнішої уваги як з боку лікарів, так і суспільства в цілому. Вирішення проблеми запобігання розвитку ГКС тісно пов’язана з первинною і вторинною профілактикою ішемічної хвороби серця (ІХС) та її належною фармакотерапією, що дозволить значно вплинути на показники смертності та покращити якість життя пацієнтів. Особливу увагу лікар повинен звертати на наявність факторів ризику (артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, ожиріння, цукровий діабет), своєчасно діагностувати субклінічне ураження органів-мішеней.

Своєчасна діагностика ГКС потребує не лише знань лікаря первинної ланки про сучасні методи діагностики та лікування даної патології, але й відповідного інструментального та медикаментозного оснащення для проведення якнайшвидшої реперфузії коронарних судин шляхом тромболізісу або (та) інтервенційних перкутанних коронарних втручань у рамках терапевтичного вікна (перші 60–120 хв.).

Проте в Україні існують такі проблеми: несвоєчасне звернення пацієнтів за медичною допомогою, недостатній досвід проведення інтервенційних втручань та тромболізісу медичного персоналу, незадовільне забезпечення лікарів первинної ланки експрес-системами діагностики для визначення вмісту тропоніну-Т, недостатнє фінансування охорони здоров’я з боку держави.

Проте в останні роки все ж таки відзначаються позитивні зміни — зростає кількість пацієнтів, яким проведено тромболізіс, активно впроваджуються в клінічну практику методи інтервенційної кардіології. У майбутньому заплановано створення Реєстру інтервенційних втручань та Реєстру тромболітичної терапії на базі Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України; реорганізація догоспітального етапу надання допомоги хворим на ГКС з акцентом на швидке (в рамках терапевтичного вікна) направлення таких хворих до відділень інтервенційної кардіології для реперфузійної терапії; створення або реорганізацію відділень інтервенційної кардіології залежно від структури лікувальних установ та забезпечення їх необхідним обладнанням та лікарськими засобами, створення в Україні єдиного медичного простору.

Іван Чекман, професор, член-кореспондент НАН и НАМН Украї­ни, завідуючий кафедрою фармакології з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету ім. О.О. БогомольцяПерспективи впровадження у медичну практику наномедицини та нанофармакології висвітлив у своїй доповіді Іван Чекман, професор, член-кореспондент НАН и НАМН Украї­ни, завідуючий кафедрою фармакології з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Одне з видатних досягнень минулого сторіччя — вивчення властивостей біологічних і синтетичних матеріалів нанорозмірів. Наномедицина (Nanomedicinа) — (nanos з грецького — карлик, гномик, medicinа — наука лікувати) досліджує застосування розробок нанотехнологій у медичній практиці для профілактики, діагностики і лікування різних захворювань. Нанофармакологія вивчає фізико-хімічні, фармакодинамічні, фармакокінетичні властивості розроблених на основі нанотехнологій препаратів, показання, протипоказання до їх застосування, можливі побічні ефекти.

Наукові розробки з цих напрямків проводяться в НАН України, НАМН України, вищих навчальних закладах у межах спеціальної програми «Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології». У спільній науковій лабораторії електронно-променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона і Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця розроблено технологію отримання наночастинок оксидів заліза, міді та срібла, вивчення їх фармакологічної активності, а також методи визначення розмірів таких наночастинок. Ці наукові дослідження фізіологічних, біохімічних та фізико-хімічних механізмів дії нових нанопрепаратів, а також розробки фармацевтичних технологій отримання оптимальних лікарських форм проводяться спільно з Інститутом біо­хімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, Харківським національним медичним університетом, Львівським медичним університетом ім. Данила Галицького, Національним фармацевтичним університетом України. Серед останніх розробок — лікарські форми (мазі, гелі, креми, супозиторії) оксидів срібла та дослідження їх протимікробних властивостей.

Володимир Хавінсон, член-кореспондент РАМН, директор Санкт-Петербурзького інституту біорегуляції та геронтології, професорНадзвичайну цікавість слухачів викликала доповідь «Пептидна біорегуляція в профілактиці вікової патології та прискореного старіння» Володимира Хавінсона, член-кореспондента РАМН, директора Санкт-Петербурзького інституту біорегуляції та геронтології, професора. Постаріння суспільства сьогодні — це глобальна проблема, яка потребує негайного вирішення. Видовий поріг життя людини, за даними генетики, — 110–120 років, проте очікувана тривалість життя в світі становить 67,2 року: 76,5 року в розвинених країнах та 65,4 — у країнах, що розвиваються. Це пов’язано з передчасним старінням організму, яке викликане змінами експресії та структури генів, що призводить до порушення синтезу регуляторних пептидів та зниження синтезу білку. Одним із перспективних напрямків запобігання передчасному старінню та профілактики захворювань вважається застосування пептидних біорегуляторів, дослідження яких розпочато ще в 70 роках минулого сторіччя на базі лабораторії біорегуляції Військово-медичної академії ім. С.Н. Кірова та продовжено співробітниками Санкт-Петербурзького інституту біорегуляції та геронтології РАМН. Експериментально встановлена комплементарна взаємодія коротких пептидів з певними ділянками ДНК, контролюю­чи експресію генів та синтез білку, що запобігає накопиченню вікових структурних та функціональних змін. За роки науково-дослідної діяльності вченими інституту створено більше 40 геропротекторів, захищених патентами Російської Федерації, США, Японії та інших країн.

Олег Коркушко, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології НАМН» УкраїниОлег Коркушко, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології НАМН» України, висвітлив вікові особливості фармакотерапії в геріатрії — надзвичайно актуальне питання, адже основний споживач лікарських засобів — це людина похилого віку. Фармакологічна активність і фармакотерапевтична ефективність лікарських засобів визначаються вихідним станом організму, тому для раціональної фармакотерапії хворих літнього віку важливо враховувати вікові зміни організму. Зниження секреції, послаблення моторики шлунка та кишечнику при старінні викликають зміни в абсорбції лікарських засобів, часі настання ефекту і тривалості дії препарату. Також змінюється й розподіл препарату в організмі через зміни у проникності клітинних мембран, вікові особливості кровопостачання різних органів та тканин, а динаміка метаболізму та елімінації лікарських засобів — від ступеню порушення кровообігу та функції печінки й нирок. При старінні знижується активність ферментів системи мікросомального окислення печінки, що позначається на метаболізмі препарату. Зменшення ниркового кровотоку, зниження швидкості гломерулярної фільтрації та активної секреції призводять до більш тривалої дії препаратів і, внаслідок цього, до високої вірогідності передозування, збільшення кількості побічних і токсичних ефектів. У хворих старших вікових груп дозування препарату повинно бути індивідуальним. На початку лікування рекомендується призначати дози, знижені в 2 рази порівняно з такими для осіб середнього віку. Передусім це стосується серцевих глікозидів, седативних, гіпотензивних та нейролептичних засобів. Нерідко пацієнтам літнього віку одночасно призначається декілька препаратів. У таких випадках необхідно враховувати взаємодію лікарських засобів та їх можливу несумісність, визначити оптимальне дозування та тривалість лікування.

Олена Мітченко, завідуюча відділом дисліпідемій Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН УкраїниОлена Мітченко, завідуюча відділом дисліпідемій Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, доповіла про багатофакторну профілактику серцево-судинних захворювань у пацієнтів груп високого ризику, детально висвітливши такі фактори ризику, як гіперліпідемія, підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет. Зазвичай лікарі багато уваги приділяють заходам первинної профілактики, спрямованої на попередження дії факторів ризику та виникнення нових випадків серцево-судинних захворювань, проте пацієнти з діагностованою ІХС, цукровим діабетом, артеріальною гіпертензією також потребують відповідних профілактичних втручань. Дослідження останніх років виявили, що поряд із гіперхолестеринемією факторами ризику виникнення серцево-судинних захворювань є цілий ряд інших порушень ліпідного спектру. Це можна віднести до гіпертригліцеридемії та низького рівня холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХЛПВЩ) у плазмі крові.

ІІІ Національний конгрес Людина та ліки — Україна

Згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів (2003) для загальної популяції цільовий рівень холестерину (ХС) плазми повинен становити <5,2 ммоль/л, а рівень холестирину ліпопротеїнів низької щільності (ХЛПНЩ) — <3 ммоль/л; цільові рівні для пацієнтів із ІХС, клінічними проявами серцево-судинних захворювань і хворих на цукровий діабет становили: для загального ХС <4,5 ммоль/л і для ХЛПНЩ <2,5 ммоль/л. Проте в 2007 р. для останньої групи ці рекомендації було переглянуто і встановлено такі цільові рівні: ХС <4,0 ммоль/л, ХЛПНЩ <2,0 ммоль/л. Основним класом препаратів у лікуванні дисліпідемій є статини, висока ефективність яких у зниженні рівня загального ХС та прогностично значущого ХЛПНЩ продемонстрована у великих рандомізованих дослідженнях. Проте в Україні статини призначають лише у 0,6–0,8% потреби, що доводить недостатню інформованість лікарів.

Сьогодні артеріальна гіпертензія — найбільш значущий фактор розвитку кардіоваскулярної патології. Саме тому особливу увагу необхідно приділяти підтримці цільового рівня артеріального тиску шляхом призначення ранньої адекватної терапії. Наразі існує й великий арсенал антигіпертензивних засобів, серед них, на думку доповідача, найбільш показані інгібітори ренін-ангіотензинової системи.

Надзвичайно актуальне питання своєчасного виявлення хворих на цукровий діабет. Так, на 1 діагностований випадок цукрового діабету припадає 1–4 недіагностованих. У більшості таких хворих (80%) для перебігу ІХС не характерні типові напади стенокардії, що призводить до пізньої її діагностики. З боку лікарів, які ведуть хворих на цукровий діабет, також спостерігається недооцінка кардіоваскулярного ризику, тому участь у лікуванні таких пацієнтів повинні брати не лише ендокринологи, але й терапевти та кардіологи.

Олексій Вікторов, професор, консультант Управління післяреєстрацій­ного нагляду ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ УкраїниОлексій Вікторов, професор, консультант Управління післяреєстрацій­ного нагляду ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, проаналізував інформацію про побічні реакції лікарських засобів в Україні, отриману протягом 2009 р. Сьогодні Банк інформації про побічні реакції лікарських засобів Державного фармакологічного центру МОЗ України становить близько 50 тис. повідомлень. Із року в рік відзначається зростання їх кількості. У 2009 р. отримано 7242 карт-повідомлень від лікарів України. Проте лише близько 40 лікувально-профілактичних закладів сьогодні регулярно надсилають повідомлення. У 2009 р. найбільша питома вага серед повідомлень про побічні реакції була у протимікробних засобів системного застосування (75,8%). Серед побічних реакцій найчастіше відзначали алергічні реакції (60,58%), порушення з боку шлунково-кишкового тракту — у 10,97%, нервової системи — у 10,47%, серцево-судинні розлади спостерігали у 7,81% випадків. У 43,1% випадках вони стали причиною госпіталізації пацієнтів; у 1,2% — закінчилися летально.

Протягом 2009 р. до Управління післяреєстраційного нагляду надійшло 14 повідомлень про летальні наслідки побічних реакцій у результаті медичного застосування лікарських засобів. У 6 випадках летальні наслідки побічних реакцій виникли в результаті самолікування та помилок, яких було при цьому припущено.

На завершення доповіді О. Вікторов зазначив, що практично 99% побічних реакцій, інформація про які надійшла у 2009 р. до Державного фармакологічного центру, були передбаченими, тобто були зазначені в інструкції для медичного застосування, що переважно пов’язано з редакційними недоліками з використанням узагальнюючих термінів.

Конгрес вже традиційно відзначився широкою тематичною направленістю та активним обговоренням різних поглядів на актуальні проблеми української медицини та фармації, які протягом 3 днів проходили паралельно в різних залах Будинку кіно. Кожен спеціаліст отримав можливість відвідати найбільш цікаві саме для нього доповіді. Більшість слухачів відвідали лекції, присвячені лікуванню серцево-судинних захворювань на засадах доказової медицини, під час яких обговорювалися нові підходи до ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією та попередження розвитку серцевої недостатності, превентивні підходи до зниження кардіоваскулярного ризику, питання ліпідознижувальної терапії, особливості ведення пацієнтів високого кардіологічного ризику з супутніми захворюваннями.

Сучасній фармакотерапії захворювань шлунково-кишкового тракту було присвячено 2 секційних засідання, що свідчить про актуальність проблеми. Під час неврологічної секції всі бажаючи могли ознайомитися з сучасними поглядами на гіпертензію, цукровий діабет та профілактику інсультів за матеріалами ІІІ Національного конгресу «Профілактика інсульту», який відбувся 4–6 березня 2010 р. у Берліні. Доповіді, присвячені фармакотерапії в геріатричній практиці, також викликали широку зацікавленість, адже значна кількість пацієнтів — це люди похилого та старечого віку. Усі бажаючи змогли отримати більше інформації щодо принципів призначення антибіотикотерапії, які розглядалися під час окремого секційного засідання.

Ганна Барміна, фото Любові Столяр

Наталія ПряниковаОкремо хочеться відзначити високий рівень організації роботи Конгресу завдяки злагодженій роботі співробітників компанії «Нью Віво Комунікейшн Груп». Поділитися з читачами власними враженнями від проведеного заходу та планами на майбутнє ми запросили Наталію Пряникову, представника компанії — організатора форуму.

– Як ви оцінюєте рівень проведення Конгресу, чи досягнуто намічені результати?

— Цього року час проведення Конгресу співпав із початком докорінних змін у галузі охорони здоров’я, на які суспільство очікує вже багато років. Саме тому в багатьох доповідях значна увага була приділена фундаментальним проблемам та перспективам їх вирішення у сфері забезпечення лікарськими засобами, а також сучасним тенденціям розвитку вітчизняної медицини на засадах доказовості.

Нас приємно вразив той факт, що Конгрес відвідали більше 4300 лікарів з усіх регіонів країни, що свідчить про важливість нашої ініціативи.

– Одразу після завершення заходу медична спільнота отримала можливість ознайомитися з матеріалами віртуального конгресу www.chil.com.ua. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей інноваційний проект.

— Ідея створення спеціалізованого віртуального Конгресу, який буде працювати цілодобово протягом року, у нас виникла вже давно. На жаль, не всі лікарі можуть брати участь у провідних медичних форумах. Відвідавши сторінку нашого віртуального Конгресу, медичний працівник може ознайомитися з доповідями усіх профільних заходів, які відбуваються в Україні впродовж року, а також переглянути тематичні статті. Сподіваємося, що лікарі високо оцінять нашу ініціативу, яка дозволить кардіологам, пульмонологам, гастроентерологам, неврологам, ендокринологам, хірургам віртуально відвідати майстер-класи, круглі столи, ознайомитися з інтерв’ю провідних вчених, а також отримати інформацію щодо особливостей застосування лікарських засобів.

Окремо хочу подякувати нашому партнеру — компанії «MULTIPRINT», яка забезпечує технічну реалізацію проекту. Наші оператори, виїжджаючи на провідні конгреси, конференції, симпозіуми, дають можливість відвідувачам сайту ознайомитися з останніми досягненнями медицини, не полишаючи робочих місць.

– Які ж ваші наступні кроки?

— Зараз ми активно займаємося організацією регіональних конгресів «Людина та ліки — Україна», які проходитимуть у Донецьку (28 квітня), Дніпропетровську (20 травня), Одесі (3 червня), Сімферополі (17 червня), Львові (9 вересня), Харкові (16 вересня).

На віртуальному Конгресі в кінці квітня будуть представлені найцікавіші доповіді науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні напрямки в неврології: сьогодення та майбутнє», яка відбудеться 25–28 квітня в Судаку. Ще однією іновацією, яку ми невдовзі запропонуємо лікарям України, стане запровадження віртуальних навчальних програм на сайті www.chil.com.ua.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Василий Петрович 08.04.2010 7:43
Я считаю, что конгресс "Человек и Лекарство" лучшее научное мероприятие для практикующего терапевта на Украине. Спасибо организаторам. Ездил и всегда буду ездить.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті