Законопроект «Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік»

27 Лютого 2015 11:20 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи та на виконання Розділу VI Коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання від 21.11.2014 р. вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік (щодо проведення закупівель лікарських засобів та виробів медичних за рахунок коштів Державного бюджету спеціалізованими фондами, організаціями та механізмами ООН)».

Представляти проект Закону у Верховній Раді України під час пленарного засідання буде народний депутат України Сисоєнко І.В.

Народні депутати України
І.В. Сисоєнко
К.В. Яриніч

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік (щодо забезпечення закупівель лікарських засобів та виробів медичних за рахунок коштів державного бюджету спеціалізованими фондами, організаціями та механізмами ООН)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Українська соціально-економічна криза знайшла своє відображення в усіх сферах діяльності. Не став винятком і сегмент державних закупівель лікарських засобів. Організація централізованих закупівель Міністерством охорони здоров’я стала проблемою національного масштабу. Подолання цієї системи потребує комплексного підходу та дієвих заходів. Саме тому Коаліційною Угодою Верховної Ради України VIII скликання (п 4.5. Розділ VI) передбачено: «Реформування системи державних закупівель лікарських засобів відповідно до європейських норм та принципів, що передбачає електронізацію закупівель, прямі закупівлі вакцин та лікарських засобів безпосередньо у виробника та інші методи. Визначити 2015 рік транзитним роком для здійснення реформи закупівель вакцин та лікарських засобів за кошти державного бюджету та провести закупівлі ліків та вакцин через Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) із залученням фахівців Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)».

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 р. № 26-VIII (абзацу 18 пункту 8) передбачається: усунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передача функції державних закупівель, закупівля через міжнародні організації системи ООН та інші міжнародні організації та фонди».

Реалізація згаданих положень Коаліційної Угоди та Програми діяльності Кабінету Міністрів України потребує внесення змін до деяких законодавчих актів України.

Законопроект розроблений з метою практичної реалізації механізму залучення спеціалізованих фондів, організацій та механізмів ООН до закупівель лікарських засобів та виробів медичних, які підлягають закупівлі за кошти державного бюджету у 2015 році.

При цьому функції Міністерства охорони здоров’я України як головного розпорядника бюджетних коштів передаватимуться спеціалізованими фондам, організаціям та механізмам ООН, які забезпечуватимуть організацію та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичних.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Цей проект Закону розроблений з метою забезпечення можливості здійснювати закупівлі лікарських засобів за кошти державного бюджету із залученням спеціалізованих фондів, організацій та механізмів ООН з метою подолання корупційних схем, формування прозорих процедур та економії бюджетних коштів.

3. Загальна характеристика й основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається механізм залучення спеціалізованих фондів, організацій та механізмів ООН до закупівель лікарських засобів та виробів медичних, які підлягають закупівлі за кошти державного бюджету у 2015 році, шляхом внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 р.».

Законопроектом також передбачається необхідність розроблення низки підзаконних нормативних актів задля реалізації його положень.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчі акти, які стосуються цієї сфери: Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 р.».

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття законопроекту не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить усунути корупційні ризики при здійсненні закупівель лікарських засобів за кошти державного бюджету, впровадити прозорі процедури, підвищити ефективність використання бюджетних коштів за рахунок закупівлі ефективних та якісних лікарських засобів.

Народні депутати України
І.В. Сисоєнко
К.В. Яриніч

Проект

від 25.02.2015 р. реєстраційний № 2152-1

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік (щодо проведення закупівель лікарських засобів та виробів медичних за рахунок коштів Державного бюджету спеціалізованими фондами, організаціями та механізмами ООН)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести наступні зміни до Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік:

1. Доповнити Прикінцеві положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 3, стор. 311, стаття 55, код акту 75337/2015) пунктом 14 такого змісту:

«Кабінетом Міністрів України затверджується особливий Порядок проведення в 2015 році закупівлі лікарських засобів та виробів медичних за рахунок коштів Державного бюджету спеціалізованими фондами, організаціями та механізмами ООН. Перелік лікарських засобів та виробів медичних, які підлягають закупівлі згідно зазначеного особливого Порядку, затверджується Кабінетом Міністрів України».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  • Затвердити особливий Порядок проведення в 2015 році закупівлі лікарських засобів та виробів медичних за рахунок коштів Державного бюджету спеціалізованими фондами, організаціями та механізмами ООН.;
  • затвердити Перелік лікарських засобів та виробів медичних, які підлягають закупівлі згідно особливого Порядку проведення в 2015 році закупівлі лікарських засобів та виробів медичних за рахунок коштів Державного бюджету спеціалізованими фондами, організаціями та механізмами ООН;
  • привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України
В. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік (щодо проведення закупівель лікарських засобів та виробів медичних за рахунок коштів Державного бюджету спеціалізованими фондами, організаціями та механізмами ООН)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»,
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
………..
Кабінетом Міністрів України затверджується особливий Порядок проведення в 2015 році закупівлі лікарських засобів та виробів медичних за рахунок коштів Державного бюджету спеціалізованими фондами, організаціями та механізмами ООН. Перелік лікарських засобів та виробів медичних, які підлягають закупівлі згідно зазначеного особливого Порядку, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Народні депутати України
І.В. Сисоєнко
К.В. Яриніч

ВИСНОВОК

Висновок Головного науково-експертного управління ВРУ на проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (щодо забезпечення закупівель лікарських засобів та виробів медичних за кошти державного бюджету із залученням спеціалізованих установ ООН)»

від 02.03.2015

У законопроекті Прикінцеві положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» пропонується доповнити нормою, згідно з якою «Кабінетом Міністрів України затверджується перелік лікарських засобів та виробів медичних, які підлягають закупівлі згідно особливого Порядку використання коштів за програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету – 0763 згідно з додатком №3 до Закону у сумі 3 291 262,9 тис. грн., в частині закупівлі лікарських засобів та виробів медичних із залученням спеціалізованих установ ООН, який затверджується Кабінетом Міністрів України».

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що законопроект розроблено «на виконання положень, закріплених в п. 4.5. Розділу VI Коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання від 21.11.2014, а також положень абзацу 18 пункту 8 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII, які передбачають необхідність усунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передачу функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я України, зокрема до міжнародних закупівельних організацій (2015 – 2016 роки), а також для зниження цін на лікарські засоби, що закуповуються за кошти державного бюджету», що у свою чергу «дозволить здійснювати закупівлю лікарських засобів із залученням спеціалізованих установ ООН, які надають державам та іншим суб’єктам відповідні послуги (зокрема, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ)».

Головне управління щодо пропозицій проекту вважає доцільним зауважити наступне.

У новому пункті 14 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» пропонується увесь обсяг коштів у сумі 3291262,9 тис. гривень, визначений у додатку № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік» на фінансування бюджетної програми «забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (код 2301400) використати на закупівлю лікарських засобів та виробів медичних згідно з особливим Порядком використання передбачених коштів, який доручено затвердити Кабінету Міністрів України. Звертаємо увагу, що у поданих до законопроекту документах відсутня інформація щодо необхідності спрямування усього обсягу коштів за зазначеною програмою на закупівлі лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих установ ООН. Зауважимо,що згідно з вимогами ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України до проекту слід надати належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

Оскільки згідно з вимогами ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової політики, виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, то було б логічним для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту отримати відповідний експертний висновок Уряду.

Перший заступник Керівника Головного управління С.О.Гудзинський

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті