Чому в аптеці обов’язково має бути фіскальний касовий апарат

Не перший рік питання, що стосуються господарської діяльності фізичних осіб — підприємців (ФОП) без реєстраторів розрахункових операцій (РРО), викликають гарячі дискусії серед представників фармацевтичного ринку. Нагадаємо, що 28 грудня 2014 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», нормами якого передбачено застосування платниками єдиного податку ІІ та ІІІ груп РРО. Проте 13 січня 2015 р. у парламенті за № 1718 зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій), яким серед іншого пропонується скасувати вимогу щодо обов’язкового застосування РРО платниками єдиного податку ІІ та ІІІ груп. Чи дійсно такі зміни необхідні у контексті захисту прав споживачів та розвитку бізнесу?

Ситуація на ринку

Дослідження базується на даних про діючі ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами станом на 01.01.2012 р., 01.01.2013 р., 01.01.2014 р., 01.01.2015 р., уточнених та актуалізованих даними проекту «Axioma». Крім того, використані дані щодо аптечних продажів в Україні. В рамках цього дослідження передбачено розподіл аптечних закладів залежно від форми власності (юридична особа, ФОП) і типу населеного пункту (місто, селище міського типу (смт), село).

Частка ФОП на фармацевтичному ринку за кількістю аптечних закладів за останні 2 роки збільшилася. Так, у січні 2013 р. цей показник становив 24,5%, а вже в грудні 2014 р. — 26,6% (рис. 1). Тобто кількість торгових точок, що належать юридичним особам, зменшується, а у фізичних осіб цей показник підвищується.

Рис. 1
 Інфраструктура аптечного ринку за формами власності
Інфраструктура аптечного ринку за формами власності

Обсяг доходу ФОП (без РРО) до 1 січня 2015 р. протягом календарного року відповідно до Податкового кодексу не мав перевищувати 3 млн грн. (для ІІІ групи платників єдиного податку). Законом України № 71-VIII обсяг доходу протягом календарного року збільшено для усіх груп платників єдиного податку (зокрема для III групи його збільшено до 20 млн грн.) та передбачено встановлення РРО для ФОП за винятком II і III груп, які здійснюють діяльність на ринках, при продажу товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, а також для I групи.

Як представлено на рис. 2, середньомісячний виторг аптечного закладу юридичної особи зіставний з таким ФОП.

Рис. 2
 Середній місячний виторг аптечного закладу у розрізі формам власності та типів населених пунктів за І-ІІІ кв2014 р.
Середньомісячний виторг аптечного закладу у розрізі форм власності та типів населених пунктів за І-ІІІ кв2014 р.

Прихильники ліберального підходу до вирішення питання щодо ФОП наполягають на тому, що аптечні заклади, які належать ФОП, розташовані переважно у сільській місцевості. Насправді ж станом на 1 січня 2015 р. більшість аптечних закладів, які належать ФОП, розташовані у містах. У той же час медикаментозним забезпеченням сільського населення займаються не лише ФОП, а й юридичні особи (таблиця).

Таблиця Структура торгових точок у розрізі форм власності в різних типах населених пунктів областей України
01.01.2015 р. ФOП Юридичні особи Всього
Область Обласний центр Місто смт Село Загалом Обласний центр Місто смт Село Загалом
АР Крим 38 81 45 54 218 131 254 108 62 555 773
Вінницька 60 144 74 103 381 146 120 52 66 384 765
Волинська 5 16 12 17 50 138 121 80 34 373 423
Дніпропетровська 68 227 52 51 398 410 609 97 80 1196 1594
Донецька 32 324 33 14 403 314 896 81 28 1319 1722
Житомирська 9 76 23 16 124 128 145 83 96 452 576
Закарпатська 21 78 57 213 369 76 129 26 77 308 677
Запорізька 27 57 33 47 164 356 219 47 40 662 826
Івано-Франківська 40 119 83 114 356 169 149 32 24 374 730
Київ та район 51 0 51 1351 3 1354 1405
Київська 105 28 33 166 391 97 137 625 791
Кіровоградська 21 28 24 7 80 176 159 92 68 495 575
Луганська 27 181 31 3 242 211 511 145 45 912 1154
Львівська 71 199 36 50 356 340 383 41 35 799 1155
Миколаївська 78 63 36 33 210 189 59 47 55 350 560
Одеська 55 105 56 79 295 562 203 89 113 967 1262
Полтавська 16 83 34 20 153 159 239 73 104 575 728
Рівненська 14 43 8 43 108 152 123 73 59 407 515
Севастополь та район 5 0 1 6 164 2 4 170 176
Сумська 60 120 22 14 216 121 138 33 40 332 548
Тернопільська 63 90 61 51 265 116 110 28 44 298 563
Харківська 72 93 93 30 288 674 187 113 32 1006 1294
Херсонська 6 27 55 44 132 139 98 71 57 365 497
Хмельницька 58 99 32 27 216 125 190 88 68 471 687
Черкаська 28 84 29 39 180 168 201 40 101 510 690
Чернігівська 13 45 13 13 84 127 110 58 28 323 407
Чернівецька 65 31 24 94 214 127 44 16 44 231 445
Загалом 998 2523 994 1210 5725 6605 5952 1715 1541 15813 21538

Обґрунтування необхідності введення РРО для ФОП

У зв’язку із законодавчою ініціативою щодо вилучення з Податкового кодексу норми про обов’язкове застосування РРО платниками єдиного податку ІІ та ІІІ груп, наше видання звернулося до Ірини Сисоєнко, народного депутата України від фракції «Об’єднання «Самопоміч», заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, з проханням прокоментувати запропоновані зміни.

— Як відомо, 28 грудня 2014 р. Верховна Рада України прийняла Закон України № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», нормами якого передбачено застосування РРО платниками єдиного податку ІІ та ІІІ груп.

Прийняття закону зумовлено необхідністю збільшення надходжень до бюджету, зниження рівня тінізації бізнесу, підвищення інвестиційної привабливості економіки України та конкурентоспроможності українських товарів та послуг на світовому ринку тощо.

Слід зазначити, що внесеними змінами враховано інтереси найбільш вразливих представників малого бізнесу. Вимоги щодо застосування РРО на них не розповсюджуються. До таких належать суб’єкти малого підприємництва, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи. Тобто для них і сьогодні діють лояльні (спрощені) умови ведення бізнесу.

13 січня 2015 р. на розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України» (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій) (зареєстровано за № 1718), яким пропонується скасувати вимогу щодо обов’язкового застосування РРО платниками єдиного податку II і III груп. Цей законопроект обґрунтовується тим, що застосування РРО призведе до збільшення витрат підприємців, негативно вплине на підприємницьку активність, а діючий сьогодні Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не є досконалим, а штрафи за порушення його норм є досить високими.

На мою думку, ця ініціатива має право на життя з огляду на необхідність сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, але аптечні заклади мають бути винятком, адже мова йде про забезпечення населення лікарськими засобами та медичними виробами. Від якості такого соціально-важливого товару, як ліки залежить здоров’я, а іноді й життя людини. Тому держава повинна забезпечити дієвий контроль на кожному етапі постачання фармацевтичної продукції від виробника та дистриб’ютора до реалізації препарату в аптечному закладі.

Якщо аптека не має РРО, то проконтролювати, що саме й за якою ціною реалізовано споживачеві, неможливо. Відтак створюються умови для реалізації неякісної та навіть фальсифікованої продукції або реалізації за завищеною ціною. Тому, на моє переконання, РРО має бути встановлений у кожному аптечному закладі, в першу чергу з огляду на захист прав людини на якісне та доступне лікування.

Таким чином, введення законодавчої норми щодо застосування РРО для підприємців І–ІІІ груп регулює ширше коло питань, ніж просто застосування РРО, адже йдеться не лише про контроль за обігом готівкових коштів, а й про захист прав споживачів.

Встановлення та обслуговування РРО для аптечних закладів, які належать ФОП, не стане фінансовим тягарем, який негативно впливатиме на підприємницьку активність, адже, за експертними оцінками, середньомісячний виторг аптечного закладу, який належить ФОП, зіставний з таким юридичної особи. Відтак і умови ведення господарської діяльності мають бути рівними. Застосування РРО виведе з тіні підприємців-спрощенців та створить для суб’єктів усіх форм власності рівні умови ведення господарської діяльності.

Що стосується звільнення від обов’язкового застосування РРО аптечних закладів, розташованих у селах, то це питання вже врегульовано Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Зокрема, для аптечних закладів ФОП та юридичних осіб, які здійснюють роздрібну реалізацію фармацевтичної продукції на території села, цим законом надано можливість не застосовувати РРО, що встановлює рівні умови для ведення підприємницької діяльності.

Інтеграція в ЄС неможлива без гармонізації вітчизняного законодавства з європейським. Зокрема й у сфері торгівлі та послуг, що дасть змогу встановити ефективний контроль за товарно-грошовим обігом в країні, захистити права споживачів і додатково залучити в бюджет мільярди гривень.

Олена Приходько

Коментарі

Елена Прудникова 02.03.2015 7:14
Что бы вывести из тени, особенно средний и большой бизнес нужно было принимать соответствующий налоговый кодекс! За счет нищего малого бизнеса страна из наступившего пике уже не выйдет. Поздно пить боржоми. Плавно приближаемся к революции в борьбе с олигархами! До встречи на майдане!!!!
Елена Приходько 02.03.2015 8:08
Уважаемые коллеги. В статье приведены данные анализа инфраструктуры аптечного рынка. Надеюсь, вы нам доверяете. Цифры - упрямая вещь. Выторг торговой точки ФОП и юрлица сопоставим. Обеспечением сельского населения занимаются и ФОП и Юрлица. В целях детенизации, РРО должен быть в каждой аптеке. В Польше это даже не обсуждается. Каждая торговая точка с РРО. Конечно для экономики страны это капля в море, и нужен новый налоговый кодекс. Но ликвидация внутренних оффшоров тоже важный вопрос. Однозначно, надо идти на компромисс. Тем более что речь идет о лекарствах.
Елена Прудникова 02.03.2015 8:33
Никто не делал правдивый анализ. И не сделает!Не дадут доступ! Розничный рынок уже имеет сеть монополиста в 25% оборота Украины и все знают и молчат. И это монополист убивает мелкие сети, которые и пере форматируются в ФОПы. Пусть олигархи ликвидируют свои оффшоры за рубежом рубежом! И РРО не будет средством зарабатывания денег ФИСКАЛАМИ!
Елена Приходько 02.03.2015 8:40
Елена Евгеньевна, правдивый анализ и подходящий для Вас анализ не одно и то же. Наш анализ основан на сведениях о действующих лицензиях на розничную торговлю лекарственными средствами по состоянию на 01.01.2012 г., 01.01.2013 г., 01.01.2014 г., 01.01.2015 г.
Елена Прудникова 02.03.2015 8:47
Мы -ФОПы готовим свои аргументы! надеюсь, что Вы их завтра напечатаете!
Андрій 03.03.2015 9:28
У містах мова про РРО для ФОП йти може є плюси - повний контроль над реалізацією, хоча і цей контроль є умовним, мінус - збільшення видатків на РРО і його обслуговування воно ляже на гаманець хворих. Ну але який розумник придумав РРО для сіл і смт. хто там в селі це має робити, хто має перекодовувати на РРО ціни, які постійно змінюються. Для ФОП розміщених в селах і смт. повинно бути виключення з правил. Ну добре ви заставете всіх придбати РРО ну ставте тоді РРО на ФАПИ - будете мати повний контроль над реалізацією. Ну і всі ФАПИ закриють реалізацію медикаментів. Люди залишаться без ліків - село рухати не можна там виручки єлі жевріють, частина аптек і аптечних пунктів просто закриється. Хоча там в селі практично немає великих мереж і їм селяни взагалі не цікаві. Ну той хай їдуть собі йдуть чи їдуть селюхи до міста по ліки можливо швидше вимруть.
Володимир 03.03.2015 10:05
Шановна Олена Євгенівна! Ніхто не хоче вбивати малий бізнес. Ми говоримо про товарообіг до 20 млн в рік. Потрібно упорядкувати роботу роздрібних аптечних закладів, адже йде мова про здоров'я нації. У всіх на слуху фальсифікат у Василькові, Львові, Харкоів. І всім відомо, що цей фальсифікований товар реалізовували через ФОПів.
Володимир 03.03.2015 11:23
А мова і йде тільки за міста і селища міського типу. Там аптеки ФОПів мають великий товарообіг і зацікавлені продавати необлікований товар. В селах касові апарати і так не потрібні для аптек і аптечних пунктів будь-якої форми власності.
Петр Андреевич 03.03.2015 12:14
Уважаемая Елена Евгеньевна, на майдане Вы будете отстаивать право ФОПов фармотрасли 3-й категории (годовой оборот до 20 млн.грн.) работать без РРО? А это значит: - укрывать реальный товарооборот, чтобы не платить налоги; - иметь возможность реалезации неучтенного товара, в том числе, фальсификата; - делить большие сети на десятки ФОПов с целью ухода большого фармбизнеса от налогов. ФОПы без РРО - это приблизительно 1/3 фармрынка и только еденицы в селах. Для сел РРО не предусматривается. На майдане вы хотите отстаивать лазейку для ухода от налогов и реализации контрафактной продукции?
Правоохоронець 03.03.2015 1:13
Прочитав, сподобалось, нарешті комусь прийшла розумна думка упорядочнити важливу ланку відповідального бізнесу. Держава шукає де взяти 30-50 млрд. до бютжету, гноблять пенсіонерів, а тут очевидно свої інтереси. Як правоохоронець, назву приклад, ФОП (один із підприємців)реалізував психотропних речовин, вдумайтесь, - 300 тис.шт., при споживанні хворими в області - 6 тис. штук в рік, - це не хто інший як збутчик психотропів наркозалежним. Скільки заплатив податку і яке горе приніс сім'ям - це наболіле питання. Тому, облік та касові апарати вважаю, як необхідність, і це - терміново.
Елена Прудникова 03.03.2015 2:15
Шановні форумчани, мабуть окремі з Вас неуважно читали Голос України де були оприлюднені зміни у Податковий Кодекс. Для ФОП другої категорії, якими є члени моєї громадської організації і інтереси яких я захищаю, змінами встановлено граничний рівень прибутку 1,5 млн. грн.! Обмеження щодо 10 найманих працівників залишається при цьому незмінним. Річний обіг у розмірі 20 млн. грн. встановлений для 3-ї групи, у яку, між іншим , входять ФОПи без обмеження кількості найманих працівників і ЮРИДИЧНІ ОСОБИ (!!!!!) будь якої форми власності. Де ви бачили ФОП з однією аптекою та одним-двома пунктами, який би заробляв 20 мільйонів гривень?! Як би у нас були такі статки ми всі були б власниками аптечних мереж. А ось юридичним особам дали зелене світло користуватися третьою групою без зайвих маневрів, питання тільки в тому щоб не перейти межу 20 млн. грн. Якими засобами це буде робитись, подивимось. Мабуть і мається на увазі, що великі мережі будуть ділитися на Марс, Марс-1, Марс-2 і так далі , та перебувати у площині спрощеної системи? Я захищаю спрощенців 2-ї групи, не маю відношення до юридичних осіб 3-ї групи і у своєму житті ні разу не бачила спрощенця ФОП 3-ї групи. Вважаю, що 3-я група може використовувати РРО, вона його і використовувала до останнього часу. Почитайте стару редакцію Кодексу. Що стосується фальсифікату. Юридичні особи із РРО з успіхом їм торгують і це факт. Незареєстрованими та неякісними ліками теж торгують. І все це в обсягах набагато більших ніж ФОПи. Статистика, як зазначено вище - річ вперта. А ось статистика аптек юридичних осіб на селі – це річ цікава. В більшості випадків це стосується не аптечних мереж, а комунальних аптек «Фармації», що є юридичною особою та нащадком радянських аптек. А ось аптеки великого бізнесу на селі знайти дуже важко, хоча є і винятки. Але й по виняткам є цікавий аналіз. Наприклад «Волиньфарм» відкриває аптеки у селах-пригородах обласного центру Луцьк. Від центру Луцьку до таких аптек 8 та 12 хвилин! Для статистики те що треба….А реально городяни Луцьку зі спальних районів швидше підуть у цю аптеку, аніж їхати у центр міста. Крім того ми всі знаємо що є так би мовити «Царські села» котеджного типу навколо кожного мегаполісу. Може я говорю неправду? Перевірте самі, це просто, візьмить реєстр аптечних закладів, їх адреси та прокладіть за допомогою мапи (Google) маршрут до найближчого міста. Для зручності беріть центр, тоді хоча б якась відстань буде, інакше (якщо взяти окраїну) взагалі пішохідна доступність вийде.
Андрій 03.03.2015 2:24
Відносно касового апарата у селі то там, по моїй памяті, є границя реалізації 100 - 120 тис. на рік. Може хтось путає значення село і хутір. Панове це різні поняття. На хуторі аптек немає. А смт., за умови, що смт. не є райцентром, для чого там касовий ? Відносно коментаря правоохоронця так фармгород має буряни. Але і ви співробітники ВБНОН УМВС далеко не кращі, кришуєте притони, закриваєте не задаремне справи, а ваша совковска система показників працює і сьогодні. А скільки працівників ВБНОН затримано прокуратурую і СБУ за незаконну реалізацію наркотичних засобів, так шо ваш камінь недоречний. Кожен нехай почне з себе, а коли сам стане світлим то нехай зверне увагу й на темного або сірого.
Mixa 03.03.2015 2:57
Що ви тут розказуєте про не облікований товар! ФОПам оптовики вже кілька років продають товар по 100% предоплаті. Щоб перевірити їх товарообіг податковій достатньо взяти данні у оптовика. Ви ж всі довіряєте оптовикам? Вони не поставляють фальсифікат, вони не поставляють неякісні та незареєстровані ліки? До них не застосовуються жодні жахливі зміни у Податковий Кодекс? Вони давно вийшли з тіні і є респектабельними громадянами нашого суспільства…. Скільки можна робити з ФОПів, які потом та кров'ю зробили свій маленький бізнес козлів відпущення?! Не соромно? Читаю аналіз де ми заробляємо рівно стільки скільки і аптечні мережі – і при цьому редактори запевняють що це правда і це статистика! А давайте тоді наближати не ФОП-спрощенців до юридичних осіб, а юридичних осіб до ФОПів. Наприклад, дамо їм не більше 10 найманих працівників. А ну, скільки аптек у них тоді залишиться? Вище говорять про Польщу, у якій у всіх є РРО. А чому мовчать, що у Польщі це сімейний бізнес і там не має жодної мережі. Мережі нас вбивають демпінговими цінами, якщо їх прибрати, тоді і я згоден за 10 тисяч гривень купити РРО, витрачати ще тисячу на роботу з ним, але я буду впевненим, що всі покупці підуть до мене, а не у «Аптеку низьких цін» з її цінами, які навіть нижче ніж у оптовика. Ось це буде рівністю, ось це буде по європейські! Слава Україні!
Елена Приходько 03.03.2015 3:03
Касательно Польши. На польском фармацевтическом рынке представлены как сетевые, так и единичные аптеки. При этом аптечная сеть, принадлежащая одному оператору, не может занимать более 1% регионального рынка по количеству торговых точек. В самом большом воеводстве должно быть не больше 17 аптек, принадлежащих одной сети. Однако некоторые операторы рынка обходят эту норму закона. В Польше 29% торговых точек принадлежат аптечным сетям.
Андрей Игнатьевич 03.03.2015 4:12
Уважаемая, Елена Евгеньевна, Мы внимательно читали "Голос Україна". Вы упорно не смотрите на аналитику , где приведено количество торговых точек ФОП в разных типах населенных пунктов. Из 5725 торговых точек, которые вы считаете ФОП II группы 998 (17,7%) находятся в обласных центрах (51-Киев, 71-Львов, 68-Днепропетровск, 78-Николаев, 60 - Винница, 2523 (44%) - в городах, 994 (17.4%)- в ПГТ, большинство из которых райцентры. И вы утверждаете, что указанные аптеки могут вписатся в годовой товарооборот - 1,5 млн. и должны работать без РРО. А это в общей сложности - 4515 - 79% - полноценных , далеко не сельских аптек.1210 аптек ФОП, которые расположены в селах, действительно должны работать без РРО. Но толька в селах, а не ПГТ.
Провізор 03.03.2015 6:58
Ми ведемо облік отриманого товару та проданого товару у книжці доходів розробленій та затвердженій податковою службою. Ми зобов'язані мати та зберігати документи походження на товар. Якщо цього не має будуть штрафи та карні справи. Навіщо ви говорите про не облікований товар? Хтось може і робить щось не те, але за це є відповідальність. Юридичні особи теж творять що хотять, і їх теж викривають на карають. Тоді навіщо всіх ФОП звинувачувати у всіх смертних гріхах? Скажіть мені будь-ласка, у ФОП працюють зав аптекою, 3-4 провізори, якби ФОП хапав по 20 мільйонів, вони б про це не здогадувалися б? А заробітна платня в них не вище ніж в аптечних мережах, навпаки… Ось і подумайте, якби так сладко все було, як ви пишете, то первостольники ФОП каталися би на Лексусах, а в іншому випадку здавали би хазяїв у податкову та міліцію пачками. Бо ніхто не буде робити за копійки при тіньових оборудках в 20 мільйонів. Аптеки ФОП це маленький бізнес із невеличким колективом і постійними покупцями. Ми багатьох знаємо у обличчя. Ми не гасаємо по різних областях відкриваючи аптеки то тут то там. Нас завжди перевіряли частіше ніж мережі, простіше знайти та й юристів у штаті не має і нікому замовити словечко на верхах. Ось і вся правда життя.
Maya 03.03.2015 7:07
Якби я заробляла стільки, скільки юридичні особи, я б повідкривала у них під носом свої аптеки та демпенгувала доти, доки вони не позакривалися. А так, навпаки, під моїм носом відкривають мережі аптеки і дають на півроку знижки за якими городяни йдуть до них. Потім все вирівнюється, але ж це треба пережити! Зберегти колектив, продовжувати закуповувати та підтримувати асортимент. В селі таких проблем немає… Але там своїх негараздів вистачить. ФОПи об'єднуйтесь всі без винятку, поки нас не перебили по одинці… Уважно придивіться на пункт 296-10 ПКУ. Де ви бачите, що у селах аптекам не потрібно використовувати РРО. Навішали цей тягар всім. Питання, всім селом скидуватись та купувати РРО? Що ви від нас хочете, шкіру зідрати? Деріть тоді всю і одразу! Навіщо мучити? Читаю та дивуюся, виходить зі статті те, що аптеки ФОП зросли в кількості аж на 2,1 % за два роки - це дуже велика проблема!!!! І для цього треба всобачити їм РРО, щоб не плодилися кожний рік на 1 процент!!! Ви що не бачите, що це конкурентна боротьба юриків із нами? Жахливий стан, жахливі часи… Будь-яка країна раділа б, якби у неї йшов ріст економіки, якби люди самі знаходили для себе роботу та працю по душі. Ставали не жебраками у центри зайнятості, а відкривали свої маленькі справи. У нас не так, у нас треба задушити малих у колисці, щоб іншим непорадно було! Нахаби які, за два роки понавідкривали на 2 проценти більше, хто дозволяв? Ось ми всі так і живемо…. Покажіть мені постраждалих від жахливої діяльності ФОП! Кому ми заважаємо дихати? Оприлюдніть кількість ФОП для всієї країни. Ви думаєте що заробите на нас мільярдні надходження? Це ж смішно….Тим більше знаходження на спрощеній системі не залежить від РРО! Є гранична сума річного прибутку і все. Якщо я не виходжу з нього, на які додаткові надходження за допомогою РРО ви розраховуєте? Може автори змін власники фірм що виробляють РРО? Їх постійно міняють як шкарпетки, то звіт електронний то ще щось. І це бізнес і на ньому зароблятимуть. Давайте так. Зобов'язимо всіх красити аптеки щорічно у різні кольори. А фарбу купувати у певної фірми. Який підйом вона буде робити щорічно? Так і з РРО. Риба гніє з голови, а у нас все більше полюють за хвостами. Це не правильно!
Елена Приходько 03.03.2015 8:27
Уважаемые коллеги, просьба не переводить эту дискуссию в плоскость борьбы между субъектами разных форм собственности. В данном случае речь идет об отчетности, а не о формах собственности. Опыт европейских стран говорит о том, что в розничном сегменте фармрынка могут сосуществовать субъекты разных формы собственности. Суть проблемы не в том, что ФОП кому то мешают, а в том, как они ведут наличный учет. После проведенного нами анализа возникает вопрос к ФОП, у которых ТТ расположены в городах, в том числе, областных центрах - скажите, пожалуйста, вы установили или готовы установить РРО? если не установили и не готовы, то что мешает это сделать? (рано или поздно это все равно придется сделать)
Елена Прудникова 03.03.2015 10:03
Шановний Андріє Ігнатовичу, чому Ви вважаєте що я ігнорую наявність ФОП у містах та СМТ. Ви вважаєте що 17,7% ФОП у обласних центрах це велика конкуренція мережам? Чи 44 % ФОП у містах це кінець світу? Або 17,4% ФОП захопили весь ринок всіх СМТ? Честь і хвала тим ФОП, хто відкриває аптеки на селі. Але і інші мають право на життя! Ви вважаєте, що потік покупців у СМТ, містах та обласних центрах настільки великий, що він зашкалює за 1,5 млн. грн.? А кількість аптек мереж, комунальних аптек та аптек інших юридичних осіб Ви берете до уваги, чи вони пустують геть і всі йдуть тільки до ФОПів? Таке ставлення говорить лише на користь моєї думки, що питання з РРО це черговий захід конкурентної боротьби великого бізнесу з малим. Складається враження наявності такого собі Ку-Клус-Клана, який вирішив що ФОП - це негри, місце яких тільки в селі. Не треба влаштовувати для малого бізнесу гетто – тут вам можна, а тут ні, бо це територія мереж. Якщо люди йдуть до ФОП, що тут поганого? ФОП не може відкрити три аптеки, ФОП не може поставити п'ять кас, ФОП не може закуповувати ліки у такій кількості, як мережа, щоб отримати такі самі оптові знижки. Однак площа аптек у ФОП така сама, комунальні платежі такі самі, устаткування та обладнання таке саме. А перевірок більше ніж у мереж, поки їх не зупинили тимчасово. А великим конкурентам все замало, треба ще навантажити малий бізнес, щоб взагалі дихати не міг, так виходить? ФОП закуповує ліки не за нал, а по безналу у тих саме оптових компаній що і мережі. Тобто податкова може завжди підняти у оптовика весь обсяг обігу ФОПа. І для цього не треба примушувати ФОП придбавати за 10 тис. грн. РРО та витрачати кошти на його обслуговування. У разі виявлення надмірного розміру обігу Податковий Кодекс передбачає переведення ФОП до іншої відповідної групи та сплату відповідної податкової різниці. Що ще треба? Якщо говорити алегоріями, то складається враження, що власники авто наполягають, щоб велосипедисти поставили на свої велосипеди спідометр. Всі розуміють що велосипед не може перегнати автівку, але дуже приємно бачити як велосипедисти будуть вишукувати копійки для придбання коштовного «апгрейду».
Борис 04.03.2015 9:32
Ви, Олена Приходько кажете, що деякі ФОПИ можуть реалізувати "сірий" товар. Ліки можуть бути неякісними, випадки звісно є і в ФОП і в юросіб, можливо і в ФОП по статистиці випадків більше. Ну але заради справедливості давайте поговоримо про юросіб, які через офшорні фірми відмивають гроші платячи 7 - 10% від суми, щоб не платити 20% податку Державі, Ви ж борець за справедливість, продовжіть тему. А може Ви ще маєте намір розповісти про "відкати" які беруть юрособи у оптових фарм. фірм, потім ставлять меншу націнку на ліки, отримують офіційно менші прибутки, ну неофіційно "відкат" само по собі не оподатковується. ФОПИ по відкатах не працюють. Я не веду мову про всіх юросіб переважна більшість працює повністю офіційно і легально, але наскільки та менша (мала) частина яка працює по "відкатах" співрозмірна частині ФОП, яка бавиться з фальсифікатом. А фальсифікат - це по КК 5 років тюрми. Можливо Ви переконані, що ФОПИ мріють про нари ?
Андрей Игнатьевич 04.03.2015 1:07
Уважаемая Елена Евгеньевна, 79% аптечных подразделений ФОП находятся не в сельськой месности. Они имеют высокорентабельные аптеки, поверьте это так. Я с вами согласен, что именно в селах нужно разрешить работать аптекам без кассовых аппаратов, даже по упрощенной системе лицензирования. Но не нужно переводить дискиссию о ФОПах , 80% которых в городах и ПГТ, в плоскость проблемы обеспечения медикаментами сельського населения. Это разные вопросы. Аптеки ФОПов в городах и ПГТ, если обьективно отображать товарооборот, никогда не смогут вписаться в годовой товарооборот 1 500 000 грн. (125 тис/мес)т.е. не могут быть ФОПами -плательщиками налогов 2 группы. Только отсутствие РРО дает возможность искажать(уменьшать) реальный товарооборот. Что касается 3-й группы, то тоже, если поставить кассовый аппарат и обьективно отображать товарооборот, то ФОПу сразу захочется перерегистрироваться в юридическое лицо, работать так как работает большинство "олигархов", с такими же обьемами, как и ФОП в городах и ПГТ (1-3 аптеки). Другими словами, вы отстаиваете возможность ФОПов без кассовых аппаратов искажать отчетность. Что касается стоимости РРО _ не дороже телевизора, который каждый "бедный" ФОП-владелец аптеки надеюсь имеет дома, и компьютера, планшета или ноутбука, сенсорного телефона. Обслуживание от 80-150 грн/месяц+стоимость ленты. Нужно, чтобы вошло в сознание всех, что фармотрасль должна учитывать товар, чек должен быть доказательством, которое свидетельствует о покупке конкретного препарата, чтобы в случае-чего можно было предъявить претензии аптеке. И о сертификатах качества - сертификаты качества должны быть в аптеке, компьютер дает возможность их хранить на електронных носителях. Или вы хотите, чтобы только в бумажном варианте. Мы не в каменном веке. Сейчас интернет, компьютеры в аптеках (я говорю о городах и ПГТ) и подтверждение качества товара не проблема. Надеюсь, бумажным сертификатам возврата не будет. В ваших аргументах нет убедительных доводов, да их и не может быть. Одни эмоции. Фармотрасль- это часть системы здравоохранения. Это важная отрасль и учет товара в аптеке имеет не только финансовое значение, но и медицинское. Реализовать этот учёт можно только через РРО и применение компьютеров.
Елена Прудникова 04.03.2015 7:46
Шановний Андріє Ігнатовичу, Ви мене звинувачуєте, що я перевожу тему у площину забезпечення сільського населення ліками? А самі гнете постійно у площину податкової звітності. Нагадаю Вам, що це щотижневик «Аптека», а не «Податковий вісник». Тому полеміку звітності та розмірів прибутків слід обговорювати, мабуть, не тут. А ось тема аптек ФОП на селі-це тема саме цього видання. Ще зверну Вашу увагу, що окрім комунальних аптек на селі практично відсутні аптеки мереж. Приклади тих що є, я наводила. Чи не аптечні мережі стали на дибки, коли до Ліцензійних вимог пропонувалося увести вимогу про кожну десяту аптеку на селі? Пригадуєте? Ось і вся соціальна політика…А ФОПи відкривають їх самі, по своїй волі. І процес цей, чим далі, то буде зростати, якщо не будуть ФОП вставляти палки у колеса. Коли мережі відкриють у селах такий саме відсоток аптек, як і ФОП, тоді і поговоримо. Хто Вам заважає зареєструватися ФОП та відкрити аптеку із десятьма найманими працівниками? Тоді і подивитесь розміри статків.
Елена Прудникова 04.03.2015 8:14
Ми понад два роки пропонуємо увести норму обов'язковості для ФОП видачі ТОВАРНОГО ЧЕКУ покупцю та одночасно позбавляти ліцензії суб'єкта господарювання, що здійснює реалізацію ліків без документів походження на них. Давали ці пропозиції і Бродському у Держкомпідприємництво і Держлікслужбі. Здогадайтеся хто був проти таких змін? Вони і досі проти, тому що доля юридичних осіб у торгівлі сірими та чорними ліками значно вище ФОП. І це роками! Так що про медичне значення обліку ми дбаємо не менше Вас…..
Ашан 16.03.2015 12:28
Шановін фопи, давайте будемо відвертими - весь цей шум-гам створений для того, щоб фопи і надалі перевищували ліміт по обороту в рази!, сплачуючи в бюджет 200 грн єдиного, тоді як юрособи нагинають по податку на прибуток на рівні 0,6-0,8 від обороту плюс сплата пдв.
надя 20.03.2015 7:11
якщо депутати хочуть показувати свою роботу, вони будуть придумувати всяку муру і з РРО, групами, деклараціями, кількстю найманих...ШАНОВНІ зробіть нормальні ставки податку і річні об"єми. Я готова платити 2000грн.податку.(в 10р.більше !!нахвилинку) А ніж платити З/П бухгалтеру, мати маханину з РРО, штрафами..і безсонними ночами. !! ДУмайте що ви робите для людей і може ми ще вас трохи потерпимо!!
Леонід 06.06.2015 4:46
Проконтролювати сільську аптеку з товарообігом у двадцять тис. грн. у місяць може навіть старшокласник. Тому усі доводи про необхідність застосування РРО просто абсурдні. На мою думку це повьязано зі знищенням тих хто ще якимось чином виживає на селі у цьому бізнесі. З мене досидь.спробує.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті