КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯнові можливості у лікуванні захворювань шкіри

Шкіра — найбільше за площею і різноманітне за функціями структурне утворення організму. Функції шкіри і її стан безпосередньо залежать від функцій всіх органів і систем організму. Значна іннервація шкіри забезпечує її гомеостаз внаслідок тісного зв’язку з функцією вегетативної і центральної нервової системи, внутрішніх органів. Шкіра бере активну участь в обміні речовин, особливо у водному, мінеральному, у ній синтезується низка білків, вітамінів, ферментів, медіаторів. Вона також виконує такі фізіологічно важливі функції, як бар’єрну, терморегуляторну, секреторну, резорбційну і рецепторну. Порушення хоча б однієї з цих функцій зумовлює виникнення різних дерматозів.

Хоча захворювання шкіри мають різну етіологію та патогенез, всі вони, як правило, супроводжуються пошкодженням рогового шару шкіри, що проявляється її сухістю, лущенням, ліхеніфікацією.

Захворюваність на дерматози в Україні досить висока і має тенденцію до зростання [1].

Останніми роками спостерігається підвищення частоти розвитку тяжких дерматозів, в тому числі їх дифузних форм, які супроводжуються глибокими порушеннями процесів зроговіння шкіри. Це призводить до втрати працездатності та до інвалідності. Ці тяжкі порушення виникають при псоріазі (найчастіше), хронічній ліхеніфікованій екземі, іхтіозі, себореї, нейродерміті, атопічному дерматиті.

У місцевій терапії хворих на дерматози важлива роль належить мазям, кремам і пастам, що містять кератолітичні та кератопластичні компоненти. Ці засоби виявляють розм’якшувальну та відлущувальну дію на роговий шар епідермісу (кератолітична) або сприяють нормалізації процесів зроговіння, відновленню епідермісу (кератопластична дія). Їх застосування полегшує проникнення у глибокі шари шкіри інших лікарських речовин, що входять до складу мазей.

До кератолітичних засобів належать саліцилова, молочна і бензойна кислоти, сечовина, сірка, резорцинол, солі ртуті, мила, фенол, дьоготь.

Для місцевої терапії хворих на дерматози останніми роками все частіше застосовують препарати сечовини.

Результати клінічних випробувань препаратів сечовини для зовнішнього застосування в терапії псоріазу, нейродерміту, хронічної ліхеніфікованої екземи і себореї свідчать про їх переваги перед мазями і пастами, які містять саліцилову кислоту [2].

Порівняно з кремами, до складу яких входить сечовина, 2,5 і 10% мазі саліцилової кислоти на вазеліновій основі мають низку недоліків. Зокрема, ці мазі слід застосовувати 2–3 рази на добу, а вазелінова основа не всмоктується шкірою і погано з неї змивається. Хворі з дифузними ураженнями шкіри під час лікування мають перебувати на лікарняному листку, оскільки застосування мазей з саліциловою кислотою передбачає постійне прийняття душу. Саліцилова кислота подразнює шкіру, а вазелін порушує її природні функції.

Препарати саліцилової кислоти не можна наносити на великі ділянки шкіри. Не застосовують їх також у дітей, в період вагітності та годування груддю.

Сечовину у різних концентраціях широко використовують у дерматології як у вигляді монокомпонентних препаратів, так і у комбінації з іншими речовинами, переважно кортикостероїдами, антисептиками, протигрибковими засобами, вітамінами і ферментами.

Препарати, що містять сечовину, застосовують зовнішньо для терапії хронічної ліхеніфікованої екземи, нейродерміту, атопічного дерматиту, псоріазу (за винятком ексудативних форм). Для лікування псоріазу волосистої частини шкіри голови (стаціонарна стадія), універсального псоріазу (стаціонарна стадія, виражена інфільтрація), з ураженням нігтів, себореї, іхтіозу, фолікулярного кератозу призначені 10% креми. Для лікування тріщин шкіри на п’ятках застосовують також 10% мазь.

Раніше в колишньому СРСР, зокрема в Україні, мазі, до складу яких входила сечовина, не випускали. Мазь сечовини 30% виготовляли лише в аптеках екстемпорально.

Сьогодні в арсеналі дерматологів з’явився новий ефективний засіб, що містить сечовину, — крем КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ. Для визначення ефективності, безпечності і переносимості препарату було обстежено і проліковано 63 пацієнти з хронічними дерматозами. Всім хворим проведено комплексне клініко-лабораторне дослідження: зібрано детальний анамнез, виконано загальний клінічний аналіз крові та сечі, аналіз калу, визначено біохімічні показники функціонального статусу печінки [3]. Для оцінки імунного статусу хворих визначали загальну кількість імунокомпетентних клітин у крові — лейкоцитів і лімфоцитів, Т- і В-лімфоцитів. У дослідну і контрольну групи було включено хворих на псоріаз у стаціонарній стадії захворювання, з різними формами екземи, атопічним дерматитом. Вік пацієнтів становив від 16 до 72 років. Пацієнти, яким проводили лікування 5% кремом КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ (20 хворих), складали 1-шу дослідну групу; які лікувалися 10% кремом КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ (23 хворих) — 2-гу дослідну групу; до контрольної групи входили хворі (20 осіб), які одержували лікування 2% маззю з кислотою саліциловою. Дані щодо нозологічних одиниць у хворих різних груп наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Розподіл хворих за нозологічними одиницями, групами, статтю

Нозологічна одиниця

Всього

1-ша група

2-га група

Контрольна група

Всього

Чоловіки

Жінки

Всього

Чоловіки

Жінки

Всього

Чоловіки

Жінки

Псоріаз

44

14

10

4

14

12

2

16

9

7

Нейродерміт

5

3

2

1

1

1

1

1

Екзема

6

3

1

2

1

1

2

1

1

Себорейна екзема

2

2

2

Мікоз стоп (гіперкератоз)

6

5

3

2

1

1

Всього

63

20

13

7

23

19

4

20

11

9

РОЗПОДІЛ ХВОРИХ ЗА НОЗОЛОГІЧНИМИ ОДИНИЦЯМИ, ГРУПАМИ, СТАТТЮ

Для оцінки терапевтичної ефективності препарату в дослідних і контрольній групах хворих використовували суб’єктивні і об’єктивні критерії.

Суб’єктивно загальний стан хворих оцінювали за 4-бальною шкалою (добрий, задовільний, поганий, дуже поганий), наявність та інтенсивність свербежу, печіння, болю оцінювали за вербальною шкалою (0 — немає, 1 — незначні прояви; 2 — помірні, 3 — виражені, 4 — інтенсивні).

Об’єктивні критерії ефективності терапії оцінювали за 4-бальною шкалою за вираженістю таких симптомів, як сухість шкіри, інфільтрація, ліхеніфікація, лущення, гіперкератоз (табл. 2).

Таблиця 2

Критерії клінічної ефективності лікування хворих, бали

Група хворих

Критерії

суб’єктивні

об’єктивні

1-ша ? ?
до лікування

після лікування

2,6±0,2

0,5±0,1

р< 0,001

3,3±0,2

1,5±0,3

р < 0,001

2-га ? ?
до лікування

після лікування

2,5±0,3

0,1±0,08

р< 0,001

3,7±0,1

0,7±0,1

р < 0,001

Контрольна ?
до лікування

2,8±0,2

р> 0,05

р> 0,05

3,5±0,1

р > 0,05

р > 0,05

після лікування

0,08±0,1

р< 0,001

р< 0,05

р< 0,05

1,9±0,2

р < 0,001

р > 0,05

р < 0,05

Як видно із табл. 2, вираженість суб’єктивних та об’єктивних критеріїв хворих усіх груп до лікування достовірно не відрізнялась. Після лікування відзначено найбільш виражений терапевтичний ефект при застосуванні крему КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ з 10% концентрацією сечовини, особливо у разі дерматозів, що супроводжуються гіперкератозом (рогова екзема, мікоз стоп з проявами гіперкератозу). Хворим на псоріаз як дослідних, так і контрольної груп лікування призначали у стаціонарній стадії захворювання. У хворих на нейродерміт застосовували крем КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ з 5% вмістом сечовини як під оклюзивну пов’язку, так і для проведення фонофорезу. При мікозі стоп з явищами гіперкератозу застосовували також крем КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ з 10% вмістом сечовини.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕМУ КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ

Спостерігали 44 хворих на псоріаз. Із них 14 хворих складали 1-шу групу, 14 — 2-гу і 16 — 3-тю. У всіх пацієнтів відзначено поширений патологічний процес. Клінічна картина характеризувалася переважно помірною гіперемією, інфільтрацією, вираженим лущенням шкіри. На 10–15-ту добу в 2-й групі у 10 хворих значно зменшилися гіперемія та інфільтрація шкіри, лущення не виражено. На 20–25-ту добу значне поліпшення спостерігалося у 12 хворих 1-ї групи, а на 25–30-ту добу — у всіх хворих контрольної групи. У 2 пацієнтів після застосування досліджуваної мазі не відзначали позитивну динаміку на 6-ту добу, що обумовило відміну препарату. 5% крем КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ використовували для проведення фонофорезу при вираженій інфільтрації псоріатичних бляшок.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕМУ КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ У ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ

Крем КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ був призначений 2 хворим на себорейну екзему, 2 — на рогову екзему, 4 хворим на справжню екзему. Клінічна картина себорейної екземи характеризувалась вогнищами гіперемії, інфільтрації, лущення шкіри круглястої форми у міжлопатковій, лобовій, скроневій ділянках і на волосистій частині шкіри голови; суб’єктивно — помірно виражений свербіж. При роговій екземі клінічна картина була такою: на долонях і підошвах визначали вогнища гіперкератозу, тріщини, лущення шкіри. У хворих на 5–6-ту добу лікування гіперемія, інфільтрація, лущення шкіри були незначно виражені, усунено свербіж, на 10–12-ту добу відзначали клінічну ремісію. При терапії хворих на рогову екзему поліпшення спостерігали на 7–8-му добу — незначні прояви гіперкератозу, практично повна епітелізація тріщин, незначне лущення; на 10–12-ту добу ще залишалися незначна гіперемія та інфільтрація шкіри.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕМУ КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ У ХВОРИХ НА НЕЙРОДЕРМІТ

Спостерігали 5 осіб з нейродермітом (1-ша група — 3 особи, 2-га група — 1, 3-тя група — 1 особа). Клінічна картина захворювання характеризувалась інфільтрацією, гіперемією шкіри, дрібним папульозним висипом, вираженою ліхеніфікацією, чіткою вираженістю шкірних борозенок, екскоріаціями, висівкоподібним лущенням, які супроводжувались інтенсивним свербежем. У період загострення дерматозу через інтенсивний свербіж у хворих часто спостерігали невротичний синдром, порушення сну, роздратування, пригніченість. Препарати призначали після купірування гострого запалення. Регрес патологічного процесу відзначався на 15–18-ту добу у хворого 2-ї групи, на 13–15-ту добу — у хворих 1-ї групи (враховуючи проведення фонофорезу), на 8-му добу препарат відмінили у хворого 3-ї групи через те, що лущення зникло на 5–6-ту добу, однак зберігалась інфільтрація і подальшої позитивної динаміки не виявлено; спостерігалося значне зменшення інфільтрації та гіперемії шкіри.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕМУ КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ У ХВОРИХ НА МІКОЗ СТОП

У хворих на мікоз стоп (2-га група — 5 осіб, 3-тя група — 1 особа) зміни на шкірі мали сквамозно-гіперкератичний характер, запальний процес слабковиражений. Шкіра підошов була сухою, шкірні борозенки виражені. На тлі гіперемії з синюшним відтінком спостерігались різного ступеня прояви гіперкератозу, інфільтрації, лущення шкіри. При застосуванні в 1 хворого 2% саліцилової мазі на 4-й день зберігався виражений гіперкератоз, через що йому цей препарат відмінили і призначили крем КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ з 10% вмістом сечовини. У всіх хворих після 4–5-кратного застосування препарату під оклюзивну пов’язку спостерігався виражений позитивний ефект.

Таким чином, крем КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ — ефективний засіб для місцевої терапії псоріазу, себорейної екземи, рогової екземи, мікозів стоп з гіперкератичними проявами, який не має алергізуючого ефекту і подразнювальної дії на шкіру.

Активна речовина — сечовина — виявляє кератолітичну, кератопластичну, протизапальну дію, а також і бактеріостатичний ефект щодо Staphylococcus aureus.

У проведених дослідженнях крем КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ за позитивним впливом на ступінь вираженості як суб’єктивних, так і об’єктивних проявів захворювання, а також за термінами зникнення шкірних висипів був більш ефективним, ніж препарат порівняння. Препарат КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ зручний у застосуванні, рівномірно розподіляється на шкірі, не забруднює одяг. Істотними перевагами крему КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ (5 і 10%) є те, що завдяки своїй гідрофільній основі його можна застосовувати амбулаторно, без порушення звичного режиму життя пацієнта, він не потребує обов’язкового змивання, крім того, його зручно застосовувати на волосистій частині шкіри голови.

Крем КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ доступний за ціною, його можна рекомендувати для застосування в дерматологічній практиці як засіб місцевої терапії хронічної ліхеніфікованої екземи, нейродерміту, себореї, іхтіозу, псоріазу (у стаціонарній стадії захворювання), різних форм дерматозів з порушенням кератинізації шкіри.

КРЕМ КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ

  • Безпечний при тривалому застосуванні навіть на великих поверхнях, при хронічних захворюваннях шкіри (не містить стероїдних гормонів, не порушує функції шкіри).

  • Ефективний для профілактики і лікування дерматозів.

  • Не подразнює шкіру і не виявляє системної дії.

  • Зручний у використанні (застосовують 2 рази на добу).

  • Засіб для домашньої аптечки (лікування мозолів, тріщин шкіри стопи тощо).

  • Можна наносити під оклюзивну пов’язку та для фонофорезу, що значно підвищує терапевтичний ефект.

  • Швидка терапевтична дія незалежно від глибини ураження шкіри (швидко всмоктується, проникає в шкіру і забезпечує високу концентрацію сечовини навіть у глибоких шарах епітелію).

  • Можна застосовувати з іншими дерматологічними препаратами у різних схемах лікування.

  • Не порушує функцій та нормалізує стан шкіри.

  • Підвищує ефективність, скорочує тривалість лікування захворювань шкіри (видалення зроговілого шару підвищує ефективність місцевого застосування інших дерматологічних засобів).

Яніна КУТАСЕВИЧ,
Інститут дерматології та венерології АМН України, м. Харків

ЛІТЕРАТУРА

1. Братусь-Сухорукова Е.Ю., Погребняк Л.А. и др. Особенности клинических проявлений и течения псориатической болезни в  зависимости от возраста больных // Дерматовенерология, косметология и  сексопатология.1999.— № 2—С. 74–76.

2. Отчет об ограниченных клинических испытаниях терапевтической эффективности и  безвредности крема Карбодерм-Дарница 5% и 10% — Украинский НИИ дерматологии и венерологии. — Харьков, 1999.

3. Кутасевич Я.Ф., Ляпунов Н.А. и др. Новые возможности наружного лечения дерматозов с  использованием препарата Карбодерм-Дарница. Тез. 2-го Национального конгресса дерматологов. — Донецк, 2001. — С. 55.


КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦА: действительно поможет при проблемной коже

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті