Перелік наукових заходів на квітень 2007 р.

З’ЇЗДИ

19–20 квітня, м. Київ
Перший з’їзд перинатологів України
Асоціація перинатологів України
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
Тел./факс: (044) 489-49-35

КОНГРЕСИ

24–26 квітня, АР Крим, м. Алушта
Конгрес рентгенологів і рентгенлаборантів України
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
Тел./факс: (044) 483-06-05
Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієського МОЗ України
Українська асоціація спеціалістів конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії

СИМПОЗІУМИ

5–6 квітня м. Київ
Науковий симпозіум «Проблемні питання медицини невідкладних станів»
Національна медична академія післядипломної освіт ім. П.Л. Шупика МОЗ України
04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
Тел./факс: (044) 456-80-50, 440-61-92
Асоціація лікарів медицини невідкладних станів

18 квітня, м. Харків
Науковий симпозіум «Серцева недостатність у практиці педіатрів»
Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України
61153, Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52А
Тел.: (0572) 62-31-27, факс: 62-41-17

21 квітня, м. Київ
Науковий симпозіум «Ультразвукова діагностика в акушерстві та гінекології»
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
Тел./факс: (044) 489-49-35

26 квітня, м. Київ
Науковий симпозіум «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань органів травлення»
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
04201, Київ, вул. Кондратюка, 8
Тел./факс: (044) 432-04-73

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

3 квітня, м. Донецьк, 4 квітня, м. Луганськ
Науково-практична конференція «Новини внутрішньої медицини лікарю-інтерністу»
Асоціація лікарів-інтерністів України.
03049, Київ, Повітрофлотський проспект, 9
Тел.: (044) 465-17-13, 481-10-39
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України
Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
Луганський державний медичний університет

3–4 квітня, м. Харків
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Довженківські читання: сучасний погляд на лікування станів залежності»
Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України
61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46
Тел.: (057) 738-40-83, 738-42-73, 738-15-36

3–4 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні наукові, педагогічні і практичні проблеми хірургії», присвячена 85 річчю кафедри хірургії і проктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
Тел.: (044) 483-18-22

4 квітня, м. Запоріжжя
Науково-практична конференція «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2007»
(для студентів та молодих вчених)
Запорізький державний медичний університет МОЗ України
69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26

5 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми виявлення, профілактики, діагностики та лікування туберкульозу»
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України
03680, Київ, вул. М. Амосова,10
Тел.: (044) 275-40-11, факс: 275-21-18

5–6 квітня, м. Вінниця
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Молодь та перспективи сучасної медичної науки» (для студентів та молодих вчених)
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56
Тел.: (0432) 32-27-42, 32-65-49

5–6 квітня, АР Крим, м. Сімферополь
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Традиційна медицина сьогодні і завтра. Синтез знань Сходу та Заходу»
Кримський державний медичний університет ім. С.І. Геогієвського МОЗ України
95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7
Тел.: (0652) 27-37-85, 27-89-96, 29-49-45,
факс: 27-20-92

5–6 квітня, м. Полтава
Науково-практична конференція «Фундаментальні науки на допомогу хірургії»
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України
36024, Полтава, вул. Шевченка, 23
Тел.: (0532) 2-77-45, (061) 224-64-70, (0612) 33-50-93

6–7 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Чоловік і жінка: фізіологія та розлади»
Українська асоціація андрологів та сексуальної медицини
01133, Київ, вул. Верхня, 5
Тел. (044) 254-68-31
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

6–7 квітня, м. Донецьк
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини і стоматології» (для студентів)
Донецький державний медичний університет
ім. М. Горького МОЗ України
83033, Донецьк, просп. Ілліча, 16
Тел.: (0622) 95-44-94

11 квітня, м. Одеса
Науково-практична конференція «Хвороби цивілізації та медична практика»
Одеський державний медичний університет МОЗ України
65026, Одеса, пров. Валіховський, 2
Тел.: (0482) 56-41-13, (048) 76-56-36

11 квітня, м. Полтава
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові технології в  стоматології» (для студентів)
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України
36024, Полтава, вул. Шевченка, 23
Тел.: (05322) 2-77-45, 7-05-39

11–12 квітня, м. Луганськ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону»
Луганський державний медичний університет МОЗ України
91045, Луганськ, кв. 50-річчя оборони Луганська, 1
Тел.: (0642) 63-02-55, факс: 53-20-36

12–13 квітня, м. Тернопіль
Науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку»
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачеського МОЗ України
46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1
Тел.: (0352) 52-72-69

12–13 квітня, м. Полтава
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ортодонтія — перспектива стоматології»
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України
36024, Полтава, вул. Шевченка, 23
Тел.: (0532) 2-89-66, 7-05-39

17–18 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медичної генетики»
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
Тел.: (044) 205-48-13

18 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дерматокосметологія лікувальної практики»
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
03035, Київ, вул. Островського, 48
Тел./факс: (044) 249-46-56
Всеукраїнська асоціація спеціалістів прикладної естетики
01042, Київ, вул. Чигоріна, 61А, офіс 76
Тел./факс: (044) 285-68-80

18–19 квітня, м. Львів
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здоров’я та довголіття – 2007. Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина — запорука здоров’я»
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
Медичний інститут Української асоціації народної медицини
01004, Київ, вул. Л. Толстого, 9
Тел.: (044) 234-99-92, 253-60-24
Українська асоціація сімейної медицини

18–19 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція «Коронарне стентування і перспективи інтервенційної кардіології»
Асоціація кардіологів України
Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» АМН України
03680, Київ 1, вул. Народного ополчення, 5
Тел.: (044) 249-70-03

19–20 квітня, м. Харків
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми невідкладної хірургії»
Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України
61018, Харків, в’їзд Балакірєва, 1
Тел.: (057) 349-41-39, 343-06-55
Харківський державний медичний університет МОЗ України
61022, Харків, просп. Леніна, 4
Тел.: (057) 707-73-21

19–20 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція «Дерматовенерологія та косметологія на рубежі століть: наука, практика, навчання»
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України
Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
01601, Київ, бульв. Т. Шевченка, 13
Тел.: (044) 234-69-75, 255-16-32
Українська асоціація лікарів дерматологів і косметологів

19–20 квітня, м. Одеса
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічні аспекти професійно обумовленої патології»
Одеський державний медичний університет МОЗ України
65026, Одеса, пров. Валіховський 2
Тел.: (0482) 42-82-63, (048) 716-56-36

19–20 квітня, м. Львів
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гемофілія: медичні та соціальні проблеми»
Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України
79044, Львів, вул. Генерала Чупринки, 45
Тел.: (032) 238-32-41, 238-32-47
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

20 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми ультразвукової діагностики захворювань серця та судин в ургентній медицині»
Український науково-практичний центр експертної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України
02660, Київ, вул. Братиславська, 3
Тел.: (044) 518-57-08

20–21 квітня, м. Одеса
Науково-практична конференція «Сучасні проблеми з питань глаукома. Засоби діагностики, лікування та її профілактики»
Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України
65061, Одеса, Французький бульвар,49/51
Тел.: (0482) 22-20-35, 63-63-16

24–25 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи внутрішньої медицини – погляд лікаря-інтерніста»
Асоціація лікарів-інтерністів України
03049, Київ, просп. Повітрофлотський 9
Тел.: (044) 465-17-13, 481-10-39
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України

24–25 квітня, АР Крим, м. Судак
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Неврологічні розлади»
Інститут неврології АМН України
04114, Київ, вул. Вишгородська, 67
Тел.: (044) 430-40-27, 431-05-48

25–26 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації»
Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації
04053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А
Тел.: (044) 486-54-03

25–26 квітня, м. Одеса
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання нейротравми, епілепсії, больових синдромів»
Одеський державний медичний університет МОЗ України
65026, Одеса, пров. Валіховський 2
Тел.: (048) 720-18-28, 720-18-26, 716-56-36

25–26 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та медичної екологічної безпеки» (треті Марзеєвські читання)
Інститут гігієни та медичної екології
ім. О.М. Марзеєва АМН України
0294, Київ, вул. Попудренка, 50
Тел./факс: (044) 559-90-90, тел.: 559-81-19
Наукове товариство гігієністів України

26 квітня, м. Луганськ
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми до вузівської підготовки наукових кадрів»
Луганський державний медичний університет МОЗ України
91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1
Тел.: (0642) 53-03-45, 63-02-39,факс: 53-20-36

26–27 квітня, м. Тернопіль
Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я»
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачовського МОЗ України
46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1
Тел.: (0352) 25-37-93

26–27 квітня, м. Полтава
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Остеоартроз і вік»
Інститут геронтології АМН України
04114, Київ, вул. Вишгородська, 67
Тел./факс: (044) 430-41-74, 431-05-50
Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.
36023, Полтава, вул. Шевченка, 23
Тел.: (0532) 7-17-60, 7-17-69, факс: 7-05-39
Українська асоціація остеопорозу

26–27 квітня, м. Івано-Франківськ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Молоді науковці-практики» (для студентів та молодих вчених)
Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України
76000, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
Тел.: (03422) 3-15-29

26–27 квітня, м. Вінниця
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрія без стигматизації»
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. О.І. Ющенка
21018, Вінниця, вул. Пирогова, 109
Тел./факс: (0432) 52-32-86, тел. 35-73-19

26–27 квітня, м. Донецьк
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ураження печінки в практиці інфекціоністів»
Донецький державний медичний університет
ім. М. Горького МОЗ України
83033, Донецьк, просп. Ілліча, 16
Тел.: (062) 311-22-97, факс: 381-16-65

26–28 квітня, АР Крим, м. Євпаторія
Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої кардіоревматологія»
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України
02660, Київ, вул. Алішера Навої, 3
Тел.: (044) 540-96-26
Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгіївського МОЗ України

27 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики поєднаної кардіологічної та гастроентерологічної патології»
Українське товариство терапевті
01030, Київ, бульв. Т. Шевченка, 17
Тел./факс: (044) 235-91-73
Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця МОЗ України «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» АМН України

27–28 квітня, м. Харків
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Застосування лазерів у медицині та біології: хронічні неспецифічні захворювання легень та туберкульоз»
Науково-дослідний інститут лазерної біології та лазерної медицини
Міжнародна асоціація «Лазер і здоров’я»
61077, Харків, площа Свободи, 4
Тел./факс: (057) 707-51-91,
тел.: (057) 754-80-37

27–28 квітня, м. Одеса
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Молодь — медицині майбутнього» (для студентів)
Одеський державний медичний університет МОЗ України
65026, Одеса, пров. Валіховський 2
Тел.: (048) 723-05-68, 728,54-22, 728-50-30, 728-50-31, 716-56-36

27–28 квітня, м. Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічна пародонтологія»
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
01004, Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-63-94

За матеріалами Українського центру
наукової медичної інформації
та патентно-ліцензійної роботи
МОЗ України
(Укрмедпатентінформ:

Київ, вул. Маршала Жукова, 21А,
тел.: (044) 513-46-43) — з доповненнями
та уточненнями прес-служби «Щотижневика АПТЕКА»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті