Держбюджет–2016: загальні показники та видатки на охорону здоров’я

Як відомо, напередодні Новорічних свят було прийнято Державний бюд­жет на 2016 р. Нагадаємо, 25 грудня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». За відповідне рішення проголосували 263 народні депутати за необхідного мінімуму 226 голосів. 31 грудня Президент України підписав Закон України від 25 грудня 2015 р. № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (далі — Закон України № 928-VIII), який набув чинності 1 січня 2016 р. У даній публікації ми розглянемо деякі ключові моменти цього документа.

Держбюджет–2016: загальні показники та видатки на охорону здоров’яДосягнення показників, закладених у Держбюджеті, залежить від багатьох складових. Зокрема, від загальних економічних, політичних і соціальних умов. Зниження цін та попиту на основні товари українського експорту, обмежувальні заходи з боку Російської Федерації та військовий конфлікт на сході країни, безумовно, негативно вплинули на зов­нішньоторговельну ситуацію України. Тенденції, що мали місце у 2014 р., поглибилися на початку 2015 р.

З початку 2015 р. на розвиток вітчизняної економіки продовжували впливати збереження негативного зовнішньоекономічного фону, несприятлива цінова кон’юнктура на світових товарних ринках, застосування торговельних обмежень з боку країн — членів Митного союзу, а також втрата виробничих потужностей, інфраструктури та руйнування господарських зв’язків через військовий конфлікт на сході України. Усі ці зовнішні фактори призвели до формування тимчасового дисбалансу на валютному ринку, внаслідок чого на початку 2015 р. в Україні продовжувалися девальваційні та інфляційні процеси. Проте, починаючи з ІІ кв. 2015 р., спостерігається поступова стабілізація економічної ситуації, на що частково вплинули низька порівняльна база ІІ кв. 2014 р., а також відсутність значних курсових та цінових коливань, адаптація економіки до нових умов господарювання.

Законом України № 928-VIII визначено доходи Державного бюджету України в сумі 595,2 млрд грн., у тому числі доходи загального фонду — у сумі 562,8 млрд грн. та доходи спеціального фонду — у сумі 32,4 млрд грн. Розмір видатків становить 667,8 млрд грн., у тому числі видатки загального фонду — у сумі 633,6 млрд грн. та видатки спеціального фонду — у сумі 34,2 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту Держбюджету–2016 становить 83,7 млрд грн. Порівняно з 2015 р., у Державному бюджеті України на 2016 р. закладено доходи на 15,1%, а витрати — на 14,8% більше.

Статтею 5 Закону України № 928-VIII визначено на 31 грудня 2016 р. граничний обсяг державного боргу в сумі 1,5 трлн грн.

Згідно з Держбюджетом–2016 з 1 січня 2016 р. прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць становить 1330 грн., а мінімальна заробітна плата — 1378 грн. Бюджетом передбачено, що вони зростатимуть двічі. Так, рівень мінімальної заробітної плати буде збільшено з 1 травня до 1450 грн. на місяць, з 1 грудня — 1550 грн. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 травня становитиме 1399 грн., з 1 грудня — 1496 грн., а для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1167 грн., з 1 травня — 1228 грн., з 1 грудня — 1313 грн.;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1455 грн., з 1 травня — 1531 грн., з 1 грудня — 1637 грн.;
  • працездатних осіб: з 1 січня — 1378 грн., з 1 травня — 1450 грн., з 1 грудня — 1550 грн.;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1074 грн., з 1 травня — 1130 грн., з 1 грудня — 1208 грн.

Законом України № 928-VIII встановлено, що у 2016 р. рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21%, для дітей — 85%, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100% відповідного прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 р. не може бути більшим ніж 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Видатки для Міністерства охорони здоров’я України, передбачені Держбюджетом–2016 у рамках фінансування сфери охорони здоров’я, становлять 12,1 млрд грн., у тому числі за загальним фондом — 9,4 млрд грн., за спеціальним — 2,7 млрд грн. (табл. 1). Це на 6,2% більше порівняно з розміром видатків за цією статтею у 2015 р. Нагадаємо, що в проекті Держбюджету–2016 на Міністерство охорони здоров’я планувалося виділити 13,2 млрд грн., що на 8,4% менше порівняно з прий­нятим документом.

Передбачені для Міністерства охорони здоров’я України видатки включають у тому числі витрати: апарату Міністерства охорони здоров’я України у сумі 10,9 млрд грн.; Державної служби України з лікарських засобів — 6,7 млн грн.; Державної служби України з контролю за наркотиками — 919,2 тис грн.; Державної санітарно-епідеміологічної служби в сумі 1,2 млрд грн.

Порівняно з проектом Держбюджету–2016 для усіх цих служб передбачено невелике збільшення витрат. У порівнянні з минулорічним бюджетом значно зменшено видатки на Державну службу України з лікарських засобів (на 50,6%) і Державну службу України з контролю за наркотиками (на 58,9%). Видатки апарату Міністерства охорони здоров’я України збільшено на 7,7% порівняно з бюджетом 2015 р., а Державної санітарно-епідеміологічної служби — зменшено на 4,4%. Слід зазначити, що у 2016 р. в рамках видатків на Міністерство охорони здоров’я не передбачені видатки на Державну службу України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Однією з найбільших за обсягом фінансування та питомою вагою серед бюджетних програм у сфері охорони здоров’я є бюджетна програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», для якої передбачені видатки в обсязі 4,1 млрд грн. Порівняно з проектом Держбюджету–2016 розмір видатків за цією статтею збільшено на 5,1%.

Звертаємо увагу, що відповідно до розпорядження КМУ від 04.11.2015 р. № 1396-р МОЗ України у 2016 р. повинно забезпечити у повному обсязі здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг за рахунок коштів державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі.

На загальнодержавні видатки на Міністерство охорони здоров’я у 2016 р. виділено 44 млрд грн. Зазначимо, що в минулому році за цією статтею витрат була на 4% менша сума. Так, Держбюджетом–2016 передбачено субвенцію місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, розмір якої становить майже 19 млн грн., а також субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги у сумі 138 млн грн. Розмір даних статей держбюджету порівняно з минулим роком не змінився.

Збільшено розмір субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіо­нальних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Так, у 2016 р. для цього виділено 179,7 млн грн., що на 38,5% менше порівняно з минулим роком.

Найбільша за обсягом фінансування та питомою вагою серед загальнодержавних витрат на Міністерство охорони здоров’я України — медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам. На дану статтю витрат у 2016 р. передбачено 44,3 млрд грн. Для порівняння, минулого року обсяг даної субвенції становив 46,2 млрд грн.

На фінансування медичного обслуговування співробітників державних структур у 2015 р. виділено майже 3,4 млрд грн. (табл. 2). При цьому знач­но збільшено видатки на медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та працівників Національної поліції України порівняно з минулорічним бюджетом — на 83,5%.

Таблиця 2 Витрати на медичне обслуговування співробітників державних структур, передбачені Державним бюджетом України на 2016 р.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
2016 р., тис. грн. 2015 р., тис. грн. Темпи зростання/спаду, %
301170 0731 Надання медичних послуг медичними закладами 429 976,2 379 017,5 13,4
1001100 0721 Медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та працівників Національної поліції України 1 021 695,3 556 645,4 83,5
1003080 0731 Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах 45 106,1 41 044,4 9,9
2101080 0260 Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни 1 533 321,8 1 263 889,6 21,3
2501070 0732 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 14 104,4 14 357,1 –1,8
2501470 0734 Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», та інвалідів 94 154,6 94 993,3 –0,9
2301490 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 60 438,7 60 338,1 0,2
6521050 0380 Медичне обслуговування й оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 122 370,7 126 847,1 –3,5
6541100 0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 40 804,7 38 692,5 5,5
Всього 3 361 972,5 2 575 825,0 30,5

Увагу привертають найбільш суттєві статті витрат Держбюджету–2016, серед яких загальнодержавні витрати на Міністерство фінансів України (194,1 млрд грн.), фінансування Міністерства соціальної політики України (153,2 млрд грн.). Обсяг видатків за цими статтями порівняно з минулим роком збільшився на 16,9 і 45,4% відповідно.

Збільшено фінансування окремих силових структур. Зокрема, на 21,6% збільшено фінансування Міністерства внутрішніх справ України (видатки на це відомство становлять 41,1 млрд грн.). На 21,1% збільшено фінансування Міністерства оборони України, видатки на яке сягають 55,5 млрд грн. Фінансування Служби безпеки України становить 5,5 млрд грн., що на 22% більше, ніж було передбачено у минулорічному бюджеті.

Також у поточному році збільшено фінансування судової системи порівняно з минулим роком. Так, фінансування Верховного суду України збільшено на 12,3% (до 106,4 млн грн.), видатки на Вищий господарський суд — на 5,7% (до 127,7 млн грн.), Конституційний суд України — на 68,7% (до 99,6 млн грн.), Генеральну прокуратуру України — на 12,7% (до 3,3 млрд грн.) Видатки на Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ становлять 121,8 млн грн., що на 14,7% більше порівняно з Держбюджетом–2015. Фінансування Вищого адміністративного суду України становить 96,3 млн грн. (видатки збільшено на 13,7%).

Також у Держбюджеті–2016 передбачено фінансування реформ у сфері боротьби з коруп­цією. Зокрема, виділено 74 млн грн. на забезпечення функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та 25 млн грн. — на Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (нові статті видатків цього року). Крім того, в бюджеті на поточний рік вперше закладено 391 млн грн. на фінансування статутної діяльності політичних партій. Майже вдвічі більше, ніж минулого року — 486,7 млн грн. — виділено на фінансування Національного антикорупційного бюро. На Національне агентство з питань запобігання корупції передбачено 486,2 млн грн. (для порівняння в 2015 р. розмір видатків за цією статтею становив 109,3 млн грн.).

На фінансування апарату Верховної Ради у 2016 р. передбачено 941,8 млн грн., що на 34,4% більше порівняно з минулорічним бюджетом. На державну охорону органів державної влади та посадових осіб — 540 млн грн. (на 25,1% більше порівняно з минулим роком).

На 52,8% збільшено видатки на Пенсійний фонд України, які згідно з Держбюджетом–2016 становлять 144,9 млрд грн.

Слід зазначити, що згідно з Прикінцевими положеннями Закону України від 25 грудня 2015 р. № 928-VIII Кабінет Міністрів України зобов’язаний до 1 березня 2016 р. внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Державного бюджету України на 2016 рік, опрацювавши надані Комітету Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту про Державний бюджет України на 2016 р.

Катерина Дмитрик
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Алина 10.11.2017 11:59
А я читала , https://budget2018.info/ohorona.html що ситуація покращується! Уряд розпочав кардинальні зміни в системі охорони здоров’я, які мають підвищити якість та доступність медичної допомоги для українців. В 2018 році видатки на первинну допомогу заплановані на рівні 13,28 млрд.грн.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті