III Всеукраїнська науково-практична конференція з медичного права

23–24 квітня 2009 р. у Львові на базі юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка та Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького відбулася III Всеукраїнська (ІІ Міжнародна) науково-практична конференція з медичного права «Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я».

?

У цьому заході взяли участь близько 150 осіб, серед яких провідні фахівці з медико-правової доктрини і практики з України, Російської Федерації, Польщі, Молдови та Білорусі, представники понад 25 вищих українських та закордонних навчальних закладів, представники Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я України, Медичного управління Державного управління справами при Президентові України, Львівської та Херсонської обласних державних адміністрацій, Управління охорони здоров’я Львівської міської ради, закладів охорони здоров’я, громадських організацій та страхових компаній.

На конференції було обговорено ключові питання організації та управління охороною здоров’я, зокрема з’ясовано напрями вдосконалення механізмів управління цією сферою, концепцію розвитку відповідного законодавства, висвітлено проблематику страхування у сфері охорони здоров’я, а саме проаналізовано питання становлення і розвитку медичного страхування, як добровільного, так і загальнообов’язкового, в Україні та закордоном, страхування професійної відповідальності медичних працівників, а також механізми реформування державної політики у сфері фінансування охорони здоров’я. Досить змістовно було представлено досвід зарубіжних країн з управління та фінансування галузі охорони здоров’я.

Крім цього, були проведені численні презентації, зокрема новинок книжкового ринку у сфері медичного права та діяльності Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та біоетики України».

За результатами науково-практичної конференції було прийнято резолюцію.

Ірина СенютаУ вітальному слові кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, асистент кафедри організації і управління охороною здоров’я Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, адвокат, президент Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та біоетики України», головний редактор журналу «Медичне право», член Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, президент юридичної фірми «MedLex» Ірина Сенюта відзначила, що основні положення, внесені до резолюції ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права, яка проходила у Львові у квітні 2008 р., виконані (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 21 (642) від 26.05.2008 р.).

По-перше, це впровадження медичного права як навчальної дисципліни у ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за юридичним та медичним напрямами, з одночасним навчально-методичним забезпеченням курсу.

5 грудня 2007 р. було прийнято наказ МОЗ України № 391-адм «Про створення робочої групи щодо розробки навчальної програми та удосконалення викладання навчальної дисципліни «Медичне право» у вищих медичних навчальних закладах», згідно з яким була створена робоча група (І засідання робочої групи — 18.12.2007 р.) і розпочалася підготовка навчальної програми з медичного права для студентів медичних ВНЗ. Крім того, на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за участю Міжнародного фонду «Відродження» відбулося друге засідання робочої групи з розробки навчальної програми дисципліни «медичне право» (у березні 2009 р.).

По-друге, було заплановано сприяти розвитку доктрини і практики медичного права шляхом підтримки видання загальнодержавного науково-практичного журналу «Медичне право». Це видання разом із науковими містить багато практичних матеріалів: консультації медичного правника, міжнародні стандарти захисту прав людини та практика їх застосування, регуляторні документи та їх проекти, випадки з практики, персоналії, рецензії на професійну літературу та ін.

На сьогодні вже вийшов третій номер журналу та спеціальний випуск до нього, присвячений 50-річчю з дня проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Декларації прав дитини та 20-річчю Конвенції про права дитини. У цьому випуску, крім наукових статей, можна ознайомитися і з питаннями законодавства, що стосується охорони здоров’я дітей.

Також минулого року було заплановано створити Національну фундацію медичного права і біоетики України, яка акумулюватиме досвід вітчизняної медико-правової спільноти, здобутки численних правозахисних і правопросвітних організацій, закладів охорони здоров’я, юридичних фірм, страхових організацій, практику діяльності органів влади у галузі охорони здоров’я. 3 грудня 2008 р. була зареєстрована Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України». Одним із основних напрямів її діяльності стало сприяння становленню і розвитку медичного права України як галузі права, навчальної дисципліни і науки.

Христина ТерешкоХристина Терешко, президент Львівського обласного благодійного фонду «Медицина і право», асистент кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, виконавчий директор юридичної фірми «MedLex», розповіла про відкриття інтернет-сайту Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та біоетики України» medicallaw.org.ua. На сайті можна ознайомитися із загальною інформацією про фундацію, її діяльність, міститься розділ новин та запланованих до проведення наукових заходів.

Крім того, фундація заснувала постійно діючий спеціалізований третейський суд з медичного права та біоетики, який буде працювати виключно над питаннями охорони здоров’я. Рішення про його створення було прийнято на загальних зборах фундації 31 березня 2009 р.

Ірина ДячукЯк розповіла Ірина Дячук, член правління Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та біоетики України», старший юрист юридичної фірми «MedLex», цей третейський суд є першим та на сьогодні єдиним в Україні спеціалізованим третейським судом у сфері охорони здоров’я. Він створений з метою забезпечення справедливого, швидкого та ефективного правосуддя при розгляді спорів та примирення осіб, які до нього звернулися. Його засновники вбачають переваги цього альтернативного виду розв’язання медичних спорів. Для цього суб’єкти медичних правовідносин, між якими виник спір у сфері охорони здоров’я, повинні укласти угоду, в якій відображено намір сторін про те, що їх спір буде передано на розгляд до третейського суду. Така угода може бути зазначена безпосередньо у договорі про надання медичних послуг як один із пунктів прикінцевих положень, де йде мова про способи вирішення спорів між сторонами договору, а може бути складена у вигляді окремої письмової угоди. Третейський суд діє на підставі Положення та Регламенту Третейського суду, з якими також можна ознайомитися на сайті фундації medicallaw.org.ua.

Під час презентації видань учасникам конференції продемонстрували практичний посібник «Права пацієнтів (Інтерактивний курс з медичного права)», рекомендований Міністерством освіти і науки України, та науково-практичний посібник «Способи захисту прав пацієнтів в України».

«Інтерактивний курс з медичного права» — це посібник, який написано для студентів медичних та юридичних факультетів з метою подолання прогалини у правовій просвіті як пацієнтів, так і медичних працівників. Його основною метою є розкриття юридичних аспектів відносин «лікар — пацієнт», зокрема питань про права та обов’язки лікарів і пацієнтів, відповідальність і захист прав у медичній діяльності, основні резонансні юридичні питання медичної практики.

При підготовці цього видання використовувалася наявна спеціалізована практично орієнтована література з медичного права: академічні положення першого українського підручника «Медичне право України» за ред. С.Г. Стеценка, наукові статті в галузі права та медицини, медичні енциклопедії, нормативна база законодавства, періодика. Також були використані практичні матеріали з власної правозастосовної діяльності колегії авторів.

Науково-практичний посібник Вікторії Галай «Способи захисту прав пацієнтів в Україні» є результатом своєрідного балансу між науковими та практичними дослідженнями автора в галузі охорони здоров’я та захисті прав пацієнтів. Ідея створення посібника виникла завдяки досвіду правозахисної діяльності громадської організації «Київський правозахисний альянс», а також досвіду партнерських організацій, які займаються захистом прав пацієнтів.

У виданні на основі аналізу реальних правових ситуацій розкрито систему способів захисту прав пацієнтів. Книга буде корисна пацієнтам, лікарям та юристам-практикам, які займаються захистом прав людини.

III Всеукраїнська (ІІ Міжнародна) науково-практична конференція з медичного права «Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я»

Питання вивчення медичного права у медичних ВНЗ України на додипломному рівні було висвітлено професором кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктором медичних наук Тетяною Грузєвою. Метою вивчення медичного права є необхідність дати спеціалістам системи охорони здоров’я оптимальний обсяг правових знань на основі міжнародного і вітчизняного медичного права, який дозволяє аргументовано приймати правомірні рішення при виконанні професійної медичної діяльності.

Міжнародний фонд «Відродження» спільно з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця розробив у 2008 р. проект «Обґрунтування, розробка та пілотне впровадження навчальної програми навчальної дисципліни «Медичне право» на додипломному рівні в вищих медичних навчальних закладах України». Як вже зазначалося вище, було проведено два засідання робочої групи з розробки та удосконалення викладання цієї дисципліни у медичних ВНЗ.

Доповідач зазначила, що курс медичного права повинен мати чітке практичне спрямування та визначила, що має входити до предмету навчальної дисципліни:

– теоретичні засади медичного права;

– законодавство щодо організації охорони здоров’я та здійснення медичної діяльності;

– практика застосування законодавства щодо організації охорони здоров’я та здійснення медичної діяльності.

Значущість предмету та інтегральний характер медичного права обумовлюють його центральне місце серед найважливіших дисциплін у курсі підготовки спеціалістів медичної галузі. Впровадження навчальної дисципліни «медичне право» перш за все сприятиме:

– підвищенню правової культури працівників охорони здоров’я;

– усвідомленню ними відповідальності за належне виконання професійних обов’язків;

– підвищенню рівня юридичної захищеності пацієнтів та інших суб’єктів медичного права;

– зміцненню довіри громадян до медичних працівників;

– поліпшенню здоров’я населення.

На травень цього року заплановано третє засідання робочої групи щодо розробки навчальної програми та удосконалення викладання навчальної дисципліни «медичне право» у медичних ВНЗ. На порядок денний винесені питання обговорення та узгодження проекту навчальної програми дисципліни «медичне право» та його подання на затвердження до МОЗ України.

У наступних публікаціях «Щотижневика АПТЕКА» та на сайті www.apteka.ua можна буде дізнатися про найбільш цікаві доповіді учасників ІІІ Всеукраїнської (ІІ Міжнародної) науково-практичної конференції з медичного права, ознайомитися з досвідом зарубіжних колег щодо організації системи охорони здоров’я, а також іншими питаннями, які обговорювалися на конференції.

Олеся Кісєльова, фото автора

ВИТЯГ З РЕЗОЛЮЦІЇ УЧАСНИКІВ IІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ (ІІ МІЖНАРОДНОЇ) НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МЕДИЧНОГО ПРАВА «МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
(23–24 КВІТНЯ 2009 р., ЛЬВІВ)

Ми — учасники конференції «Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я», що представляємо юридичні та медичні вищі навчальні заклади, органи державної влади і місцевого самоврядування, правозастосувальні та правоохоронні органи, заклади охорони здоров’я, ЗМІ, страхові організації, об’єднання громадян, спираючись на позитивний досвід представників медико-правової доктрини і практики Російської Федерації, Республіки Польща, Французької Республіки, Республіки Молдови, Республіки Білорусь,

враховуючи:

  • лист МОЗ України про створення першої в Україні кафедри медичного права на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця від 03.08.2006 р. № 08.01-22/2088;
  • наказ МОЗ України «Про створення робочої групи щодо розробки навчальної програми та удосконалення викладання навчальної дисципліни «Медичне право» у вищих медичних навчальних закладах» від 05.12.2007 р. № 391-адм;
  • міжнародні тенденції розвитку медичного права в напрямі активного обміну досвідом світової медико-правової спільноти, зокрема Зальцбурзькі семінари «Здоров’я та право», що стали щорічними (перший — 11–18.02.2007 р.; другий — 10–16.02.2008 р.; третій — 22–28.03.2009 р., м. Зальцбург, Австрія), чесько-український обмін досвідом за підтримки Програми Міжнародного Фонду «Відродження» «Схід-Схід» (25.10–04.11.2008 р., Львів — Вознесенськ — Донецьк — Київ), польсько-український обмін досвідом (01–08.04.2009 р., Краків — Ольштин — Варшава), міжнародний тренінг щодо викладання медичного права (31.03–03.04.2009 р., Єреван, Вірменія) і функціонування веб-сайту в галузі захисту прав людини у сфері охорони здоров’я (04.04.2009 р., Єреван, Вірменія);
  • резолюцію І Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права «Медичне право України: проблеми становлення і розвитку» (19–20.04.2007 р., Львів) і ІІ Всеукраїнської (І Міжнародної) науково-практичної конференцій з медичного права «Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення)» (17–18.04.2008 р., Львів),

комплексно обговорили таке:

1. Формування і реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я;

2. Правове регулювання управління охороною здоров’я;

3. Реформування системи охорони здоров’я: проблеми і перспективні напрями;

4. Недержавна медицина в Україні: міф чи реальність;

5. Медичне страхування в Україні: реалії і перспективи;

6. Страхування професійної відповідальності у царині охорони здоров’я;

7. Правове регулювання фінансування охорони здоров’я в Україні;

8. Управління і фінансування охорони здоров’я: досвід зарубіжних країн

та одностайно домовилися:

1. Сприяти становленню і розвитку кафедр медичного права у всіх вищих медичних навчальних закладах України на виконання, зокрема, п. 17 Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002–2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. щодо створення кафедр медичного права з належною викладацькою укомплектованістю та навчально-методичним забезпеченням;

2. Забезпечувати розвиток медичного права як навчальної дисципліни шляхом належної імплементації курсу «медичне право України» в навчальний процес вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за юридичним та медичним напрямом з одночасним навчально-методичним забезпеченням курсу;

3. Проводити щорічні науково-практичні конференції, міжнародні міждисциплінарні семінари, симпозіуми, круглі столи, стажування з метою обговорення і розв’язання проблем медичного права та біоетики;

4. Брати участь та організовувати правопросвітницькі, навчальні тренінги/семінари для представників правозахисних, правозастосовних, правоохоронних органів й організацій;

5. Сприяти засобам масової інформації у висвітленні проблематики медичного права та біоетики, зокрема в контексті захисту прав суб’єктів медичних правовідносин, забезпечення здійснення прав людини у царині охорони здоров’я;

6. Підтримувати діяльність Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та біоетики України», місія якої — розвиток медичного права як галузі права, науки і навчальної дисципліни та біоетики;

7. Проводити щорічні міжнародні конкурси у царині медичного права для студентів, молодих дослідників, науковців, практиків у різних номінаціях, що сприятиме розвитку доктрини й удосконалення практики у цій новій галузі правової науки;

8. Сприяти розвитку доктрини і практики медичного права шляхом підтримки видання загальнодержавного науково-практичного журналу «Медичне право» та його спеціальних випусків, присвячених знаменним подіям, пам’ятним датам, видатним особистостям, окремим проблемам забезпечення прав людини у царині медичного права;

9. Підтримувати якісне, креативне функціонування двомовного веб-сайту Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та біоетики України» (www.medicallaw.org.ua), що має стати запорукою розширення доступу до інформації, джерельної бази, правових консультацій у галузі медичного права. Вміле поєднання доктрини і практики на сайті зможе акумулювати позитивний досвід, як національний, так і зарубіжний, у царині медичного права і забезпечити його активну імплементацію у діяльність фізичних і юридичних осіб, яких цікавить проблематика цієї царини;

10. Сприяти функціонуванню постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Фундація медичного права та біоетики України», який створений з метою забезпечення справедливого, швидкого та ефективного правосуддя при розгляді спорів, що виникають з правовідносин у сфері охорони здоров’я, та примирення осіб, які до нього звернулися;

11. Розширити міжнародну співпрацю у царині медичного права шляхом укладення меморандумів, договорів про співпрацю, реалізації спільних проектів, проведення науково-просвітніх заходів з окресленої проблематики, а також стажування, обміну досвідом тощо;

12. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України з пропозиціями:

  • активізувати нормотворчу діяльність у галузі охорони здоров’я, зокрема в контексті системного реформування законодавчого забезпечення охорони здоров’я, що слугуватиме належним підґрунтям для усіх інших змін і модернізації цієї галузі;
  • розробити Концепцію реформування законодавчого забезпечення охорони здоров’я України — комплексну програму, в якій за допомогою послідовно визначених етапів буде окреслено вектор законотворення у царині охорони здоров’я;
  • забезпечити належні умови, підстави і механізми впровадження обов’язкового соціального медичного страхування в Україні, в тому числі законодавчі;
  • удосконалити порядок фінансування і функціонування системи охорони здоров’я із належною нормативно-правовою базою;
  • залучати фахівців медико-правової доктрини і практики до робочих груп, громадських колегій, дорадчих органів з метою оптимізації нормотворчої, правоохоронної, правозастосовної і правопросвітньої діяльності.

За дорученням учасників конференції — голова оргкомітету, к.ю.н., президент Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та біоетики України», доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка та Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний редактор загальнодержавного науково-практичного журналу «Медичне право», член Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, президент юридичної фірми «MedLex», адвокат — Ірина Сенюта

24 квітня 2009 р., Львів

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті