Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби»

Проект

Доопрацьований робочою групою з референтного ціноутворення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Порядку розрахунку граничної
оптово-відпускної ціни на лікарські засоби

Відповідно до Відповідно до статей 5 і 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» та постанови Кабінету Міністрів України «Про референте ціноутворення на лікарські засоби» від ________ 2016 року № _______

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розрахунку граничної оптово-відпускної ціни, що додається.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу комісію Міністерства охорони здоров’я України з регулювання цін на лікарські засоби, що додається.

3. Затвердити форму Декларації зміни граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби, що додається.

4. Затвердити Положення про реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, порядок внесення до нього змін.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 18.08.2014 № 574 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення».

6. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

В.о. Міністра
Заступник МіністраВ.о. Начальника Управління фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної продукції

Директор Медичного департаменту
Директор Управління правового забезпечення діяльності Міністерства
Начальник Управління забезпечення документообігу та контролю
Завідувач Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків
Р. ІликТ. Лясковський

В. Кравченко
О. Правило
І. Величко
О. Левченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони

здоров’я України

ПОРЯДОК
розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, включений до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, що можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (далі — лікарський засіб) для декларування зміни граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб заявником, на підставі якого міжвідомча комісія Міністерства охорони здоров’я України з регулювання цін на лікарські засоби приймає рішення щодо обґрунтованості рівня граничної оптово-відпускної ціни заявленого лікарського засобу та можливості внесення його до реєстру граничних оптово-відпускних цін лікарських засобів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

внутрішнє референтне ціноутворення — встановлення в Україні граничної оптово-відпускної ціни генеричного лікарського засобу з урахуванням граничних оптово-відпускних цін оригінального та/або генеричного (-их) лікарського (-их) засобу (-ів), що внесені до Державного реєстру лікарських засобів до дати реєстрації в Україні заявленого лікарського засобу;

зовнішнє референтне ціноутворення — встановлення в Україні граничної оптово-відпускної ціни оригінального лікарського засобу та подібного біологічного лікарського засобу з урахуванням оптово-відпускних цін, установлених у референтних країнах;

референтні країни — Республіка Болгарія, Республіка Молдова, Республіка Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Латвійська Республіка, Угорщина, Республіка Сербія.

Інші терміни вживаються у значеннях, що наведені у Законі України «Про лікарські засоби» та в наказі МОЗ України від 26.08.2005 № 426 «Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення» (із змінами), зареєстрованому в Міністерстві юстиції 19.09.2005 № 1069/11349.

3. Розрахунок граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб для декларування зміни граничної оптово-відпускної ціни на нього передбачає використання механізму зовнішнього та внутрішнього референтного ціноутворення.

4. Для декларування зміни граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб гранична оптово-відпускна ціна на лікарський засіб розраховується на кожну торгову назву лікарського засобу, його лікарську форму, силу дії та вторинну упаковку:

вітчизняного виробництва — у національній валюті без урахування витрат, пов’язаних з навантаженням, розвантаженням та транспортуванням;

іноземного виробництва — у національній валюті із зазначенням офіційного курсу, встановленого Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

5. Заявлена до декларування зміна граничної оптово-відпускної ціни оригінального лікарського засобу іноземного виробництва та подібного біологічного лікарського засобу не повинна перевищувати середньоарифметичного значення серед трьох найменших оптово-відпускних цін на відповідний лікарській засіб в референтних країнах.

6. У разі відсутності у референтних країнах розміру вторинної упаковки лікарського засобу, що тотожний розміру вторинної упаковки заявленого лікарського засобу, для розрахунку граничної оптово-відпускної ціни заявленого лікарського засобу використовується більша за розміром вторинна упаковка.

7. Декларування зміни оптово-відпускної ціни на генеричний лікарський засіб вітчизняного та іноземного виробництва здійснюється відповідно до рівня граничної оптово-відпускної ціни оригінального лікарського засобу, внесеного до реєстру граничних оптово-відпускних цін.

Заявлена до декларування зміна рівня граничної оптово-відпускної ціни генеричного лікарського засобу:

1) для генеричного лікарського засобу, що був першим зареєстрованим в Україні в установленому порядку, слідом за оригінальним лікарським засобом, зміна рівня граничної оптово-відпускної ціни повинна бути меншою на 20 % від рівня граничної оптово-відпускної ціни відповідного оригінального лікарського засобу, внесеного до реєстру граничних оптово-відпускних цін в установленому порядку;

2) для кожного наступного генеричного лікарського засобу, що був зареєстрований в Україні в установленому порядку, зміна рівня граничної оптово-відпускної ціни повинна бути меншою на 10 % від зміни рівня граничної оптово-відпускної ціни попередньо зареєстрованого генеричного лікарського засобу, але не менше 50% від рівня граничної оптово-відпускної ціни відповідного оригінального лікарського засобу;

при одночасному внесенні до Державного реєстру лікарських засобів України двох та більше генеричних лікарських засобів відсоток зменшення граничної оптово-відпускної ціни є однаковим.

3) за відсутності рівня граничної оптово-відпускної ціни відповідного оригінального лікарського засобу, внесеного до реєстру граничних оптово-відпускних цін в установленому порядку, заявлена до декларування гранична оптово-відпускна ціна на генеричний лікарський засіб повинна бути меншою на 20% від середньоарифметичного рівня серед трьох найменших оптово-відпускних цін відповідного оригінального лікарського засобу в референтних країнах;

4) за відсутності рівня граничної оптово-відпускної ціни оригінального лікарського засобу, внесеного до реєстру граничних оптово-відпускних цін в установленому порядку, та наявності попередньо зареєстрованого в Україні в установленому порядку референтного генеричного лікарського засобу, заявлена до декларування гранична оптово-відпускна ціна на заявлений генеричний лікарський засіб повинна бути меншою на 10% від рівня граничної оптово-відпускної ціни попередньо зареєстрованого в Україні в установленому порядку референтного генеричного лікарського засобу, але не менше 62,5% від зміни рівня граничної оптово-відпускної ціни вперше зареєстрованого генеричного засобу.

8. Для генеричних лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів України до 1 серпня 2016 року заявлена до декларування зміна оптово-відпускної ціни на генеричний лікарський засіб встановлюється на рівня не більше за середньоарифметичне значення рівнів оптово-відпускних цін всіх аналогічних генеричних лікарських засобів, внесених до реєстру оптово-відпускних цін лікарських засобів в установленому порядку до 1 серпня 2016 року.

9. Розрахунок граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб для декларування зміни граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб у національній валюті України здійснюється за оптово-відпускними цінами у національних валютах референтних країн шляхом їх перерахунку за офіційним (обмінним) курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

В.о. Начальника Управління фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної продукції
Т. Лясковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони

здоров’я України

Форма

Декларація
зміни граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб
від____________ №____________

Власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб

Найменування

Місцезнаходження

П.І.Б. керівника, тел.

Уповноважена особа власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб:

Найменування

Місцезнаходження

П.І.Б. керівника, тел.

П.І.Б. контактної особи, тел.

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу

Торговельна назва лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Кількість одиниць лікарського засобу у вторинній упаковці

Найменування виробника, країна

Код АТХ

Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб

Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб

Вид лікарського засобу:

Оригінальний лікарський засіб

Вперше зареєстрований генеричний лікарський засіб (за відсутністю оригінального)

Подібний біологічний лікарський засіб

Генеричний лікарський засіб (перший, другий, третій….)

Перелік референтних країн, оптово-відпускна ціна, офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним Банком України на дату подання декларації

Референтна країна ОВЦ, у валюті країни Офіційний курс НБУ ОВЦ, грн.
Республіка Болгарія
Республіка Молдова
Республіка Польща
Словацька Республіка
Чеська Республіка
Латвійська Республіка
Угорщина
Республіка Сербія

Детальний розрахунок граничної оптово-відпускної ціни___________________________________________________________________________________________

Заявлена до декларування гранична оптово-відпускна ціна на лікарський засіб___________________________

__________________________________________________________________________
(посада уповноваженої особи власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб)
____________
(підпис)
___________________
М. П. (П. І. Б.)
В.о. Начальника Управління фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної продукції
Т. Лясковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров’я України

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу комісію Міністерства охорони здоров’я з регулювання цін на лікарські засоби

1. Міжвідомча комісія Міністерства охорони здоров’я з регулювання цін на лікарські засоби (далі — Комісія) є постійно діючим міжвідомчим органом.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комісія діє на принципах відкритості та прозорості.

4. Основним завданням Комісії є прийняття рішення щодо обґрунтованості рівня оптово-відпускної ціни заявленого лікарського засобу та можливості внесення його до реєстру оптово-відпускних цін лікарських засобів.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) розглядати декларацію зміни граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, яка надходить від власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноваженої ним в установленому порядку особи (заявник);

2) приймати позитивне/негативне рішення щодо обґрунтованості рівня оптово-відпускної ціни заявленого лікарського засобу та можливості внесення його до реєстру оптово-відпускних цін лікарських засобів.

6. До складу комісії входять представники від Міністерства охорони здоров’я, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів України.

Склад Комісії затверджує Міністерство охорони здоров’я України.

7. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше аніж два рази на місяць.

8. Засідання проводить Голова комісії або особа, яка виконує його обов’язки.

9. Засідання Комісії є правомірними, якщо на ньому присутні більше як дві третини її членів.

10. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів голос Голови є ухвальним.

11. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар Комісії.

12. Матеріали роботи Комісії зберігаються Управлінням фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України протягом 3 років.

13. Перед початком кожного засідання, на яке запрошені члени Комісії, такі особи подають заяву про відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів за формою, наведеною в додатку до цього Положення.

У разі встановлення наявності реального та/або потенційного конфлікту інтересів у членів Комісії, неподання ними заяви про відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів або зазначення в заяві неправдивих відомостей Комісія шляхом голосування приймає рішення про заборону участі такої особи у відповідному засіданні. Подані заяви опрацьовуються МОЗ.

14. У разі встановлення наявності реального конфлікту інтересів у члена Комісії щодо питань порядку денного, що стосуються наявного конфлікту інтересів, така особа може бути виключно присутньою при їх розгляді.

15. У разі встановлення наявності потенційного конфлікту інтересів у члена Комісії шляхом голосування членів Комісії Голова Комісії приймає рішення про можливість такої особи:

бути виключно присутньою при розгляді питань, щодо яких існує потенційний конфлікт інтересів;

бути виключно присутньою при розгляді питань, щодо яких існує потенційний конфлікт інтересів, та брати участь в їх обговоренні;

брати участь у прийнятті рішень стосовно питань, щодо яких існує потенційний конфлікт інтересів, без участі в їх обговоренні.

16. У разі неподання членом Комісії заяви про відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів або зазначення в заяві неправдивих відомостей щодо реального та/або потенційного конфлікту інтересів Голова Комісії приймає рішення про виключення такої особи зі свого складу.

17. Членам Комісії заборонено безпосередньо (не на засіданнях Комісії) контактувати з зацікавленими фізичними та юридичними особами з приводу питань, що пов’язані з прийняттям рішення.

В.о. Начальника Управління фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної продукції
Т. Лясковський

Додаток

до Положення про міжвідомчу

комісію Міністерства охорони

здоров’я з регулювання цін на

лікарські засоби

ЗАЯВА
про відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів члена міжвідомчої комісії Міністерства охорони здоров’я з регулювання цін на лікарські засоби

П. І. Б.: ____________________________________________________________________________________

Місце роботи: _______________________________________________________________________________

Контактний тел.: _____________________________________________________________________________

Електронна адреса: __________________________________________________________________________

1. Чи отримували Ви або Ваші близькі особи протягом останніх двох років будь-яку оплату від суб’єктів господарювання або інших організацій, що можуть мати інтерес стосовно об’єктів роботи Комісії:1) трудові відносини;______________________________________________________________ Так  Ні 
2) консультування?______________________________________________________________ Так  Ні 
2. Чи отримували Ви, Ваші близькі особи або організація, у якій Ви працюєте, протягом останніх двох років від суб’єктів господарювання або від інших організацій, що можуть мати інтерес стосовно об’єктів роботи Комісії:
1) підтримку досліджень, у тому числі гранти, спонсорство та інше фінансування;______________________________________________________________ Так  Ні 
2) негрошову підтримку, у тому числі у формі обладнання, приміщень, наукових асистентів, оплати поїздок тощо;______________________________________________________________ Так  Ні 
3) підтримку за виступи чи тренінги для суб’єктів господарювання або інших організацій, що мають інтерес стосовно об’єкта роботи, у тому числі у формі оплати за надані послуги? Так  Ні 
3. Чи є поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно об’єктів роботи Комісії, зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:
1) акції, облігації та інші цінні папери;______________________________________________________________ Так  Ні 
2) комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?______________________________________________________________ Так  Ні 
4. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи Комісії
1) патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються);_______________________________________________________________ Так  Ні 
2) запатентоване ноу-хау?______________________________________________________________ Так  Ні 
5. Чи надавали Ви протягом останніх двох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися об’єктів роботи Комісії?______________________________________________________________ Так  Ні 
6. Чи перебували Ви протягом останніх двох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з об’єктами роботи Комісії?______________________________________________________________ Так  Ні 
7. Чи матимуть результати роботи Комісії позитивний або негативний вплив на інтереси Ваших близьких осіб?______________________________________________________________ Так  Ні 
8. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи / публікації, що можуть стосуватись об’єктів роботи Комісії?______________________________________________________________ Так  Ні 
9. Чи мають місце інші обставини, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?______________________________________________________________ Так  Ні 

Якщо відповідь на питання «Так», надайте пояснення вище.

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на розкриття зазначеної у цій заяві інформації іншим членам експертного комітету та у публічному доступі на офіційному веб-сайті МОЗ.

Примітки:

1. У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити реальний та/або потенційний конфлікт інтересів. До конфлікту інтересів належать фінансові, професійні чи інші інтереси, що стосуються участі в розгляді пропозицій щодо внесення змін до Реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, а також інтереси, які можуть вплинути на результати такої роботи.

Реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Також зазначається про такі інтереси Ваших близьких осіб (осіб, які проживають з Вами спільно, пов’язані з Вами спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки сімейного характеру, у тому числі особи, які проживають з Вами спільно, але не перебувають у шлюбі, а також — незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під Вашою опікою або піклуванням) та у разі наявності інших осіб, з якими Ви маєте важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання у Вашу діяльність як члена Комісії (наприклад, роботодавець, співробітники тощо).

2. Відповідь «Так» на поставлені питання не має наслідком необрання в якості члена Комісії або усунення чи обмеження участі від роботи в Комісії автоматично.

__________             ___________

(П. І. Б.)                   (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров’я України

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, порядок внесення до нього змін

1. Це Положення визначає порядок, форму ведення та внесення змін до реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби(далі — Реєстр цін).

2. Реєстр цін містить відомості про задекларовану власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, або особою, якою складена декларація про відповідність, або уповноваженою ними особою зміну граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

3. Відомості про заявлені до декларування зміни граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вносяться до Реєстру цін на підставі наказу МОЗ України про декларування зміни граничної оптово-відпускної ціни на лікарські засоби.

4. Реєстр цін складається з реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, який ведеться за формою, наведеною в додатку до цього Положення.

5. Реєстр цін формує та веде в електронному вигляді МОЗ України.

6. До реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби вносяться відомості про:

міжнародну непатентовану або загальноприйняту назву лікарського засобу. Якщо лікарський засіб містить декілька активних речовин, зазначаються відомості про активні речовини лікарського засобу, які містяться в реєстраційному посвідченні на цей лікарський засіб;

торговельну назву лікарського засобу;

форму випуску;

дозування. Якщо лікарський засіб містить декілька активних речовин, вказуються відомості про кількісний склад кожної активної речовини лікарського засобу, які зазначені в реєстраційному посвідченні на цей лікарський засіб;

кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці;

найменування виробника, країну;

фармакотерапевтичну групу, до якої входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ);

номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

дату закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

заявлену до декларування власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноваженою ним особою зміну граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва у гривнях;

офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб;

дату і номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

7. У разі зміни даних реєстраційного посвідчення на лікарський засіб за умови, що рівень задекларованої зміни граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб залишається незмінним МОЗ України вносить відповідні зміни до реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

Для цього заявник подає до МОЗ України заяву з обґрунтуванням необхідності внесення змін до реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби та копію реєстраційного посвідчення на цей лікарський засіб, засвідчену підписом заявника та скріплену печаткою (за наявності).

МОЗ України на підставі наказу протягом п’яти робочих днів після отримання заяви вносить відповідні зміни до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські з

8. При веденні Реєстру цін допускаються виправлення технічного характеру, які вносяться до Реєстру цін на підставі наказу МОЗ України.

9. МОЗ України розміщує Реєстр цін на своєму офіційному веб-сайті.

10. Юридична або фізична особа може отримати інформацію про задекларовану граничну оптово-відпускну ціну на лікарський засіб на офіційному веб-сайті МОЗ України.

11. Особи, залучені до створення, ведення, поновлення та використання Реєстру цін, є відповідальними за своєчасність та достовірність внесених даних.

12. Виключення з Реєстру цін відомостей про задекларовану зміну граничну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб здійснюється:

у зв’язку із закінченням строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

за заявою власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб.

13. Відомості про задекларовану зміну граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, які не задекларовані відповідно до Порядку декларування зміни граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ________ 2016 року № ____, з 01 жовтня 2016 року підлягають вилученню з Реєстру цін.

В.о. Начальника Управління фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної продукції
Т. Лясковський

Додаток

до Положення про реєстр граничних оптово-відпускних цін

на лікарські засоби, порядок внесення до нього змін

Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Найменування виробника, країна Код АТХ Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Задекларована зміна граничної оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* Дата та номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Заповнюється лише для лікарських засобів іноземного виробництва.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті