Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказів МОЗ від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369»

07 Вересня 2016 3:17 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказів МОЗ
від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказів МОЗ від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369» (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблений Міністерством охорони здоров’я України відповідно до абзацу дев’яносто четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 та з метою приведення у відповідність нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (http://www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Медичний департамент, Зінченко Олені Миколаївні, тел. (044) 2532458, (e-mail: zinchenko@moz.gov.ua ).

Директор Медичного департаменту
В. Кравченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказів МОЗ
від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказів МОЗ від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369» (далі – проект акта) розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання абзацу дев’яносто четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, для упорядкування форм первинної облікової документації.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є приведення у відповідність нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України та впорядкування обліку спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я.

З метою приведення у відповідність нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я проектом акта передбачено затвердження форми первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень», Інструкції щодо її заповнення та внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)» шляхом виключення абзацу тридцять третього пункту 1.

Впорядкування обліку спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я пропонується шляхом затвердження форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я».

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», від 03 червня 2009 року № 589»Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» та інші.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Держлікслужбою, Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1 . Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта оприлюднений на офіційному веб-сайті МОЗ України: http://www.moz.gov.ua з метою проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Очікуються позитивні наслідки регуляторного впливу для держави, суб’єктів господарювання та громадян (пацієнтів). Аналіз регуляторного впливу додається.

10 1 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація даного проекту наказу забезпечить приведення у відповідність нормативно-правових актів МОЗ для правильного застосування їх на практиці у закладах охорони здоров’я та впорядкує облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я.

Заступник Міністра
Роман Ілик

Проект
оприлюднений на офіційному сайті МОЗ України
06.09.2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
Про внесення змін до наказів МОЗ
від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369

Відповідно до абзацу дев’яносто четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 та з метою приведення у відповідність нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 серпня 2015 року № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за № 1028/27473:

у пункті 1:

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) форму первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень» та Інструкцію щодо її заповнення;»;

доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) форму первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення.».

2. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)», виключивши абзац тридцять третій пункту 1.

3. Медичному департаменту (В. Кравченко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра
У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

07 серпня 2015 року № 494

(в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України

від ____________ № ______)

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації№ 129-11/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ

Листок призначень

препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень

Номер медичної карти стаціонарного/амбулаторного хворого _____________

Хворий(а) _________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Дата призначення (число, місяць, рік) Назва призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові лікаря та підпис (розбірливо) Дата (число, місяць, рік) та час введення/ приймання препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Доза призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка виконала призначення
Директор Медичного департаменту
В. Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
07 серпня 2015 року № 494
(в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від ____________ № ______)

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-11/о “Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-11/о “Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень” (далі – форма № 129-11/о).

2. Форма № 129-11/о заповнюється у разі призначення лікуючим лікарем хворому препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів, про що має бути зроблений запис у «Медичній карті стаціонарного хворого» форма № 003/о (далі – форма № 003/о) або у «Медичній карті амбулаторного хворого» форма № 025/о (далі – форма № 025/о).

3. Над таблицею проставляється номер медичної карти, прізвище, ім’я та по батькові хворого.

4. У графі 1 зазначається дата призначення препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

5. У графі 2 розбірливо вказується назва призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

6. У графі 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис лікуючого лікаря, який призначив наркотичний засіб, психотропну речовину та/або прекурсор.

7. У графі 4 вказуються дата і час введення/приймання призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору.

8. У графі 5 вказується доза призначеного препарату наркотичного засобу, психотропної речовини та/або прекурсору відповідно до дати призначення, зазначеної у графі 1 або, який вводиться/приймається відповідно до дати і часу, зазначених у графі 4.

9. У графі 6 вказуються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи, яка виконала призначення лікаря.

10. Форма № 129-11/о зберігається у медичній карті хворого (форма № 003/о або форма № 025/о) протягом строку встановленого для зберігання відповідної медичної карти.

11. У разі виконання призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим вдома, форма № 129-11/о після виконання цих призначень повертається до закладу охорони здоров’я та зберігається у медичній карті хворого.

Директор Медичного департаменту
В. Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
07 серпня 2015 року № 494
(в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від ____________ № ______)

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації № 129-12/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
ЖУРНАЛ реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я
Розпочато “_____”_______________ 20______ року Закінчено “_____”____________ 20______ року
Дата (число, місяць, рік) Серія та номер(и) бланка(ів) Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала бланк(и) Підпис особи, яка отримала бланк(и) Дата повернення зіпсованого бланку (число, місяць, рік) Серія та номер зіпсованого бланку Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка повернула бланк(и), та підпис Дата (число, місяць, рік) та номер акта про знищення
надходження бланків до закладу охорони здоров’я або відокремленого структурного підрозділу видачі бланків лікарю або фельд­шеру
Директор Медичного департаменту
В. Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
07 серпня 2015 року № 494
(в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від ____________ № ______)

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129‑12/о “Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129‑12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» (далі — форма № 129-12/о).

2. Форма № 129-12/о заповнюється особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладі охорони здоров’я або його відокремленому структурному підрозділі.

3. У графі 1 зазначаються дата надходження спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) до закладу охорони здоров’я або його відокремленого структурного підрозділу, дата видачі відповідальною особою бланка(ів) лікарю або фельдшеру.

4. У графі 2 зазначаються серія та номер(и) спеціального рецептурного бланку(ів) форми № 3 (ф-3), які надійшли до закладу охорони здоров’я, його відокремленого структурного підрозділу або видані лікарю, фельдшеру. Номери спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), якщо вони йдуть підряд, можуть зазначатись як початковий та через дефіс кінцевий номери.

5. У графах 3, 4 зазначаються прізвище, ім’я, по-батькові та ставиться підпис особи (лікаря або фельдшера), яка отримала спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3). У разі одночасного отримання однією особою декількох серій чи різних номерів спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у графі 4 може бути застосована об’єднуюча дужка, після якої особа ставить власний підпис.

6. Графи 5-8 заповнюються у разі повернення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3). У графах 5, 6 особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), зазначаються дата повернення бланку, серія та номер бланку.

7. У графі 7 зазначаються прізвище, ім’я, по-батькові та ставиться підпис особи (лікаря або фельдшера), яка повернула зіпсований спеціальний рецептурний бланк форми № 3 (ф-3).

8. У графі 8 зазначаються дата та номер акта про знищення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3).

9. Форма № 129-12/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу та печаткою закладу охорони здоров’я (відокремленого структурного підрозділу).

10. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-12/о забороняється.

11. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення засвідчуються підписом керівника закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу.

12. Строк зберігання форми № 129-12/о — 5 років.

Директор Медичного департаменту
В. Кравченко

Порівняльна таблиця
до наказу МОЗ України “Про внесення змін до наказів МОЗ
від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369”

Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказів МОЗ від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369»

1. Визначення проблеми

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказів МОЗ від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369» (далі – проект регуляторного акта) розроблено на виконання абзацу дев’яносто четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, для упорядкування форм первинної облікової документації.

За результатами відстеження результативності дії наказу Міністерства охорони здоров’я від 07 серпня 2015 року № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі – наказ 494) для розробки проекта регуляторного акта було використано зауваження та пропозиції суб’єктів господарювання – закладів охорони здоров’я, на яких поширюється дія наказу 494.

Відповідно до проекту регуляторного акта шляхом державного регулювання передбачається впорядкування форм первинної облікової документації, а саме затвердження форми первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень», Інструкції щодо її заповнення та внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)» шляхом виключення абзацу тридцять третього пункту 1. Таке впорядкування викликано тим, що чинною редакцією наказу 494 затверджено форму Листка призначень, яка не є формою первинної облікової документації та відсутня інструкція щодо її заповнення, що викликає практичні проблеми при застосуванні форми, в той час як наказом МОЗ від 29.12.2000 № 369 завтерджено форму медичної облікової документації – Листок призначень, яка не відповідає формі, затвердженій в наказі 494 та також не має інструкції щодо її заповнення.

Також проектом регуляторного акту пропонується впорядкування обліку спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я шляхом затвердження форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» та Інструкції щодо її заповнення. Таке впорядкування викликано практичними аспектами обліку спеціальних рецептурних бланків форми № 3(ф-3) та необхідністю визначення чіткого порядку їх обліку із зазначенням відповідальних осіб.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
1 Громадяни +
2 Держава +
3 Суб’єкти господарювання +

Групи, на які акт має негативний вплив відсутні, оскільки метою відносин, що підлягають регулюванню є досягнення суспільно корисної мети – надання належної медичної допомоги, забезпечення прав людини на медичну допомогу, доступу до знеболення, недопущення тортур.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки це не буде відповідати державній політиці у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, визначеній у статті 4 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

2. Цілі державного регулювання.

Метою прийняття регуляторного акта є створення умов для дотримання прав пацієнтів та доступу до знеболення паліативних хворих, удосконалення механізмів виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 в умовах дотримання напрямів державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, визначеній у статті 4 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

– Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Збереження status quo Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. Такий спосіб не забезпечить впорядкування форм первинної облікової документації у закладах охорони здоров’я у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та залишить неузгодженості застосування існуючих форм первинної облікової документації для суб’єктів господарювання – закладів охорони здоров’я
Альтернатива 2 Інший, від запропонованого способу (Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)») Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. Такий спосіб не може вирішити питання у встановленому законодавством порядку щодо державної реєстрації нормативно-правових актів та регуляторної політики, оскільки наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)» не було зареєстровано у Міністерстві юстиції; З огляду на те, що цим наказом було затверджено велику кількість форм первинної облікової документації закладів охорони здоров’я, поступово ці форми переглядаються та перезатверджуються наказами МОЗ із проведенням державної реєстрації в Міністерстві юстиції.
Альтернатива 3. Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість впорядкування форм первинної облікової документації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я з метою надання належної медичної допомоги, забезпечення прав людини на медичну допомогу, доступу до знеболення, недопущення тортур.
Цей спосіб: – спрямований на удосконалення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333; – вирішує проблему створення адміністративних та організаційних умов для доступності знеболення для пацієнтів; – надає можливість уникнути дублювання норм та дотриматись принципів підготовки нормативно-правових актів.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Збереження status quo Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. Мінімальна (залишаються суперечності у застосуванні форм первинної облікової документації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів) На рівні існуючих витрат на здійснення функцій держави в особі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та органів виконавчої влади, які здійснюють регуляторні та контрольні функції у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відсутність зрушень щодо виконання Стратегії Сталого розвитку «Україна – 2020» щодо впровадження в Україні європейських стандартів життя, Стратегії Державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року
Альтернатива 2 Інший, від запропонованого способу (Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)») Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. Мінімальна (нормативно-правові акти МОЗ не приводяться у відповідність до законодавства у сфері державної реєстрації нормативно-правових актів та регуляторної політики) На рівні існуючих витрат на здійснення функцій держави в особі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та органів виконавчої влади, які здійснюють регуляторні та контрольні функції у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Альтернатива 3. Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання Висока Відповідність державній політиці у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, визначеній у статті 4 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 735-р., виконання Стратегії Сталого розвитку «Україна – 2020» щодо впровадження в Україні європейських стандартів життя На рівні існуючих витрат на здійснення функцій держави в особі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та органів виконавчої влади, які здійснюють регуляторні та контрольні функції у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Збереження status quo Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. Мінімальна (залишається доступність до знеболення на існуючому рівні, який не задовільняє інтересам громадян, дотриманню іх прав) Відсутні
Альтернатива 2 Інший, від запропонованого способу (Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)») Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. Мінімальна (залишаються ризики недотримання прав людини, надання медичної допомоги неналежної якості) Відсутні
Альтернатива 3. Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання Висока (збільшення доступності до знеболення хворих, вводяться інструменти для дотримання прав людини та недопущення тортур, надання медичної допомоги належної якості) Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Збереження status quo Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. Мінімальна (залишається суперечність у застосуванні форм первинної облікової документації) На рівні існуючих витрат закладу охорони здоров’я на виготовлення форм первинної облікової документації
Альтернатива 2 Інший, від запропонованого способу (Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)») Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. Мінімальна (залишається виконання нормативно-правових актів МОЗ не приведених у відповідність до законодавства у сфері державної реєстрації нормативно-правових актів та реуляторної політики) Мінімальне збільшення існуючих витрат закладу охорони здоров’я на виготовлення форм первинної облікової документації – додаткове виготовлення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я»
Альтернатива 3. Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання Висока (усуваються ризики застосування адміністративних заходів впливу на заклади охорони здоров’я через неправильне застосування суперечливих нормативно-правових актів МОЗ, встановлюються прості правила з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів) Мінімальне збільшення існуючих витрат закладу охорони здоров’я на виготовлення форм первинної облікової документації (до 5 грн. на рік) – додаткове виготовлення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я»

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 – Залишення діючого регулювання без змін. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведенняаналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витратина одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту») 0
Альтернатива 2 – Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)» Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту») 35000
Альтернатива 3 – Прийняття регуляторного акту. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту») 35000

ВИТРАТИ на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1. Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
2. Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
3. Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень
4. Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
5. Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та іншихпослуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)
6. Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 5 5-25
7. Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
8. Інше (уточнити), гривень.
9. РАЗОМ (сума рядків: 1+2-+3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 5 5-25
10. Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 7000
11. Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 35000 35000-175000

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) За п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) За п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень
*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації
Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензій, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)
Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 5 0-5 5-25
Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення мети, доцільно прийняти розроблений проект наказу.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Збереження status quo Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. 1 Діючий спосіб регулювання вносить плутанину для суб’єктів господарювання при застосуванні нормативно-правових актів МОЗ, негативно вплаває на облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я
Альтернатива 2 Інший, від запропонованого способу (Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)») Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. 2 Цей спосіб не дозволяє привести нормативно-правові акти МОЗ у відповідність до законодавства у сфері державної реєстрації нормативно-правових актів та реуляторної політики
Альтернатива 3. Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання 4 Цей спосіб найбільше відповідає інтересам держави, громадян та суб’єктів господарювання у галузі охорони здоров’я та сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 3. Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання 1. Відповідність Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 735-р., Стратегії Сталого розвитку «Україна – 2020» щодо впровадження в Україні європейських стандартів життя 2. Збільшення доступу до знеболення хворих 3. Усунення ризиків застосування адміністративних заходів впливу на заклади охорони здоров’я через неправильне застосування суперечливих нормативно-правових актів МОЗ У громадян витрати, пов’язані із запровадженням зазначеного регуляторного акту, відсутні. У суб’єктів господарювання – закладів охорони здоров’я витрати пов’язані лище із необхідністю придбання або виготовлення бланку форми первинної облікової документації – № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» та складатимуть біля 5 грн. на рік в залежності від обсягів отриманих рецептурних бланків. Враховуючи, що кількість ліцензіатів на медичну практику в Україні, крім стоматологічної діяльності, складає 7000, сумарні обсяги витрат для суб’єктів господарювання можуть складати від 35000 до 175000 гривень за п’ять років в залежності від обсягів отриманих рецептурних бланків та виписаних рецептів. Окремі додаткові витрати з Державного бюджету України для здійснення регуляторних та контрольних функцій органами виконавчої влади не потребуються. Цей спосіб повністю відповідає завданням державної політики у галузі охорони здоров’я та сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, інтересам громадян та суб’єктів господарської діяльності. Сприятиме прийняттю подальших управлінських рішень на підставі аналізу кількості використаних рецептурних бланків для виписки рецептів.
Альтернатива 2 Інший, від запропонованого способу (Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)») Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення Мінімальні, адже залишається виконання нормативно-правових актів МОЗ не приведених у відповідність до законодавства у сфері державної реєстрації нормативно-правових актів та реуляторної політики, залишаються ризики недотримання прав людини, надання медичної допомоги неналежної якості У громадян витрати, пов’язані із запровадженням зазначеного регуляторного акту, відсутні. У суб’єктів господарювання – закладів охорони здоров’я витрати пов’язані лище із необхідністю придбання або виготовлення бланку форми первинної облікової документації – № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» та складатимуть біля 5 грн. на рік в залежності від обсягів отриманих рецептурних бланків. Враховуючи, що кількість ліцензіатів на медичну практику в Україні, крім стоматологічної діяльності, складає 7000, сумарні обсяги витрат для суб’єктів господарювання можуть складати від 35000 до 175000 гривень за п’ять років в залежності від обсягів отриманих рецептурних бланків та виписаних рецептів. Окремі додаткові витрати з Державного бюджету України для здійснення регуляторних та контрольних функцій органами виконавчої влади не потребуються. Цей спосіб не дозволяє привести нормативно-правові акти МОЗ у відповідність до законодавства у сфері державної реєстрації нормативно-правових актів та реуляторної політики
Альтернатива 1 Збереження status quo Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. Мінімальні, адже залишаються суперечності у застосуванні форм первинної облікової документації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та доступність до знеболення на існуючому рівні. На рівні існуючих витрат на здійснення функцій держави в особі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та органів виконавчої влади, які здійснюють регуляторні та контрольні функції у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
У громадян та суб’єктів господарювання витрати відсутні.
Цей спосіб забезпечує відсутність зрушень щодо виконання Стратегії Сталого розвитку «Україна – 2020» щодо впровадження в Україні європейських стандартів життя, Стратегії Державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 3. Обраний спосіб Забезпечує досягнення цілей державного регулювання Повністю відповідає компетенції МОЗ та завданням державної політики у галузі охорони здоров’я та сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Не потребує додаткових витрат коштів громадян та держави. Потребує незначних витрат коштів суб’єктів господарювання у порівнянні із суспільно корисною метою, яка досягається прийняттям регуляторного акту. Сприятиме збільшенню рівня доступності до знеболення хворих та створить підгрунтя для прийняття управлінських рішень у галузі охорони здоров’я з метою підвищення якості медичної допомоги та дотримання прав людини. Відсутні
Альтернатива 2 Інший, від запропонованого способу (Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)») Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення Причинами відмови від альтернативи можуть бути виконання нормативно-правових актів МОЗ не приведених у відповідність до законодавства у сфері державної реєстрації нормативно-правових актів та реуляторної політики, збереження ризиків недотримання прав людини, надання медичної допомоги неналежної якості Відсутні
Альтернатива 1 Збереження status quo Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення. Причиною відмови може бути збереження ризиків застосування адміністративних заходів впливу на заклади охорони здоров’я через неправильне застосування суперечливих нормативно-правових актів МОЗ Відсутні

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми регуляторним актом пропонується:

1. Внести такі зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07 серпня 2015 року № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за № 1028/27473:

у пункті 1:

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) форму первинної облікової документації № 129-11/о «Листок призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень» та Інструкцію щодо її заповнення;»;

доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) форму первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» та Інструкцію щодо її заповнення.».

2. Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)», виключивши абзац тридцять третій пункту 1.

Прийняття проекту наказу дасть можливість захистити державні інтереси у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, захистити заклади охорони здоров’я, забезпечити доступність до знеболення хворим.

Досягнення визначених цілей у разі прийняття акта можливе у разі:

  • Дотримання суб’єктами господарювання існуючих правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та норм, що встановлюються;
  • Дотримання громадянами (пацієнтами та членами їх сімей, опікунами, піклувальниками) існуючих правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та норм, що встановлюються.

В той же час при прийнятті регуляторного акта буде удосконалено та змінено існуючий порядок, а не встановлено абсолютно новий, що сприятиме якнайшвидшому практичному впровадженню.

Прийняття регуляторного акта не передбачає встановлення спеціального виду державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Cуб’єкти господарювання несуть матеріальні затрати, які складаються лише із затрат на придбання або виготовлення бланків форм первинної облікової документації.

Органи виконавчої влади (МОЗ, Держлікслужба, МВС) несуть витрати на існуючому рівні для здійснення регуляторних та контрольних функцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Здійснення витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не передбачається.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта постійний з метою встановлення прогнозованості нормативно-правового регулювання та сталості закріплення норм, що забезпечують доступність пацієнтів до знеболення.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії регуляторного акту будуть:

  • кількість суб’єктів господарювання, які виписують рецепти;
  • кількість виписаних рецептів для отримання хворими препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів при симптоматичному лікуванні болю у паліативних та інших пацієнтів відповідно до галузевих стандартів лікування болю;
  • кількість хворих, яким виконувались призначення препаратів наркотичних засобів.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, складає приблизно 7000 ліцензіатів на медичну практику, кількість виписуваних ними рецептів є невідомою.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб забезпечується розміщенням проекту регуляторного акту на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України (http://www.moz.gov.ua), у разі прийняття – офіційним опублікуванням регуляторного акта в установленому законодавством порядку, розміщенням на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua).

Прийнятий проект наказу буде доведений до відома органів охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта здійснюватиметься до набрання його чинності, протягом місяця від дня оприлюднення його проекту, шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надійшли від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказу, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу інформації, яка надходитиме протягом цього періоду від суб’єктів господарювання, органів охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, громадських об’єднань, органів виконавчої влади, які здійснюють контрольні функції, громадян. Для відстеження будуть використовуватись також адміністративні дані відомчої звітності.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

В.о. Міністра
У. Супрун

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті