Витяг з проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23.04.2010 р. № 322

ПРО СХВАЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2010 РІК»

Кабінет Міністрів України постановляє:

Схвалити проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» і подати його Верховній Раді України.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ВИТЯГ З ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2010 РІК»
РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2010 РІК ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
(проект зареєстровано в Верховній Раді України 23.04.2010 р. за № 6000. 27 квітня проект прийнято за основу та в цілому)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

тис.

грн.

Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 5 454 764,8 4 798 380,4 1 707 134,5 147 203,4 656 384,4 1 245 372,5 1 124 756,5 165 886,7 57 748,3 120 616,0 6 700 137,3
2301000 ? Апарат Міністерства охорони здоров’я України 5 361 261,2 4 724 876,8 1 677 689,4 145 191,9 636 384,4 1 245 372,5 1 124 756,5 165 886,7 57 748,3 120 616,0 6 606 633,7
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 30 516,6 27 369,9 17 267,7 1 981,5 3 146,7 4 930,8 4 840,8 1 263,5 392,0 90,0 35 447,4
2301020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 13 894,7 ? ? ? 13 894,7 ? ? ? ? ? 13 894,7
2301050 0750 Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров’я 41 964,2 ? ? ? 41 964,2 17 619,2 ? ? ? 17 619,2 59 583,4
2301060 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 97,8 97,8 ? 65,9 ? ? ? ? ? ? 97,8
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 609 147,7 609 147,7 ? ? ? 719 625,9 648 612,3 ? ? 71 013,6 1 328 773,6
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я 97 380,8 97 380,8 64 969,5 3 025,8 ? 33 331,9 30 064,1 17 231,2 3 694,3 3 267,8 130 712,7
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 739,0 739,0 542,3 ? ? ? ? ? ? ? 739,0
2301100 0731 Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 62 954,8 62 954,8 39 354,0 3 287,0 ? 7 283,2 6 865,2 3 245,0 189,5 418,0 70 238,0
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 607 246,1 559 546,1 307 687,8 50 426,8 47 700,0 20 514,4 19 027,0 5 733,8 950,1 1 487,4 627 760,5
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 3 604,0 3 604,0 ? ? ? 3 903,9 3 673,9 ? ? 230,0 7 507,9
2301130 0763 Стипендії Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров’я 924,0 924,0 ? ? ? ? ? ? ? ? 924,0
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 424 391,4 242 891,4 115 483,2 14 300,9 181 500,0 8 141,7 7 632,8 2 661,6 893,6 508,9 432 533,1
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 178 789,7 178 789,7 70 360,2 20 551,2 ? 15 907,6 13 898,0 2 387,3 2 880,3 2 009,6 194 697,3
2301190 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 138 244,8 138 244,8 60 671,9 15 905,7 ? 36 388,2 32 645,8 4 825,9 6 614,8 3 742,4 174 633,0
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 30 402,0 30 402,0 20 600,5 1 299,1 ? 3 844,5 3 717,1 1 894,1 43,5 127,4 34 246,5
2301230 0723 Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 29 681,8 29 681,8 18 956,5 1 568,8 ? 5 889,4 5 726,1 2 981,2 326,8 163,3 35 571,2
2301250 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 1 335 024,4 1 335 024,4 940 569,4 32 327,1 ? 364 815,1 344 950,3 123 016,2 41 681,7 19 864,8 1 699 839,5
2301260 0740 Заходи по боротьбі з епідеміями 500,0 ? ? ? 500,0 ? ? ? ? ? 500,0
2301270 0740 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 237 738,3 237 738,3 ? ? ? ? ? ? ? ? 237 738,3
2301290 0763 Централізована закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для закладів охорони здоров’я 72 000,0 ? ? ? 72 000,0 ? ? ? ? ? 72 000,0
2301310 0763 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 35 821,3 35 821,3 ? ? ? ? ? ? ? ? 35 821,3
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 35 400,5 20 400,5 11 254,8 206,7 15 000,0 1 186,1 1 156,5 543,6 18,0 29,6 36 586,6
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 15 066,6 15 066,6 ? ? ? ? ? ? ? ? 15 066,6
2301370 0763 Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих 722 648,0 635 648,0 ? ? 87 000,0 ? ? ? ? ? 722 648,0
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 437 820,4 370 820,4 ? ? 67 000,0 ? ? ? ? ? 437 820,4
2301410 0825 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки 9 198,1 9 198,1 6 561,0 78,2 ? 150,9 106,9 30,0 ? 44,0 9 349,0
2301420 0826 Збереження та популяризація історії медицини 4 874,5 4 874,5 3 410,6 167,2 ? 260,5 260,5 73,3 63,7 ? 5 135,0
2301450 0763 Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету 15 000,0 15 000,0 ? ? ? ? ? ? ? ? 15 000,0
2301520 0763 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 63 510,9 63 510,9 ? ? ? ? ? ? ? ? 63 510,9
2301600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу ? ? ? ? ? 1 579,2 1 579,2 ? ? ? 1 579,2
2301820 0763 Завершення капітального ремонту корпусу № 3 Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України 2 070,0 ? ? ? 2 070,0 ? ? ? ? ? 2 070,0
2301830 0732 Завершення реконструкції харчоблоку Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни с. Циблі 6 757,0 ? ? ? 6 757,0 ? ? ? ? ? 6 757,0
2301840 0942 Виконання робіт із будівництва та реконструкції об’єктів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 22 500,0 ? ? ? 22 500,0 ? ? ? ? ? 22 500,0
2301850 0732 Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт Національного інституту раку 66 600,0 ? ? ? 66 600,0 ? ? ? ? ? 66 600,0
2301880 0732 Завершення реконструкції Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії 8 751,8 ? ? ? 8 751,8 ? ? ? ? ? 8 751,8
2302000 Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України 93 503,6 73 503,6 29 445,1 2 011,5 20 000,0 93 503,6
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю лікарських засобів 91 253,6 71 253,6 29 445,1 2 011,5 20 000,0 ? ? ? ? ? 91 253,6
2302020 0763 Заходи по боротьбі з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів 2 250,0 2 250,0 ? ? ? ? ? ? ? ? 2 250,0
6560000 Національна академія медичних наук України 1 091 182,6 793 681,9 320 369,0 45 335,4 297 500,7 47 935,3 19 181,1 2 575,9 5 049,5 28 754,2 1 139 117,9
6561000 Національна академія медичних наук України 1 091 182,6 793 681,9 320 369,0 45 335,4 297 500,7 47 935,3 19 181,1 2 575,9 5 049,5 28 754,2 1 139 117,9
6561020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 66 573,8 ? ? ? 66 573,8 ? ? ? ? ? 66 573,8
6561040 0750 Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів 114 788,1 ? ? ? 114 788,1 27 621,2 ? ? ? 27 621,2 142 409,3
6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України 797 492,1 769 952,1 313 131,0 44 717,8 27 540,0 20 149,0 19 028,9 2 539,9 5 043,8 1 120,1 817 641,1
6561070 0722 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 15 375,8 15 375,8 4 454,6 412,4 ? 156,1 143,2 36,0 5,7 12,9 15 531,9
6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 8 130,6 8 095,6 2 783,4 101,0 35,0 9,0 9,0 ? ? ? 8 139,6
6561100 0750 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії медичних наук України 321,2 258,4 ? 104,2 62,8 ? ? ? ? ? 321,2
6561820 0732 Будівництво лабораторно-поліклінічного корпусу з відділенням реабілітації Інституту отоларингології ім. професора О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України 17 841,0 ? ? ? 17 841,0 ? ? ? ? ? 17 841,0
6561860 0732 Реконструкція споруд, в тому числі дитячого кардіологічного центру, та придбання обладнання Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака 33 660,0 ? ? ? 33 660,0 ? ? ? ? ? 33 660,0
6561880 0732 Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу, капітальний ремонт споруд та придбання медичного обладнання Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України 30 000,0 ? ? ? 30 000,0 ? ? ? ? ? 30 000,0
6561890 0732 Реконструкція та капітальний ремонт споруд Інституту урології Національної академії медичних наук України 7 000,0 ? ? ? 7 000,0 ? ? ? ? ? 7 000,0
6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 8 130,6 8 095,6 2 783,4 101,0 35,0 9,0 9,0 ? ? ? 8 139,6
6561100 0750 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії медичних наук України 321,2 258,4 ? 104,2 62,8 ? ? ? ? ? 321,2
6561820 0732 Будівництво лабораторно-поліклінічного корпусу з відділенням реабілітації Інституту отоларингології ім. професора О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України 17 841,0 ? ? ? 17 841,0 ? ? ? ? ? 17 841,0
6561860 0732 Реконструкція споруд, в тому числі дитячого кардіологічного центру, та придбання обладнання Інституту невідкладної і відновної хірургії ім.. В.К. Гусака 33 660,0 ? ? ? 33 660,0 ? ? ? ? ? 33 660,0
6561880 0732 Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу, капітальний ремонт споруд та придбання медичного обладнання Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України 30 000,0 ? ? ? 30 000,0 ? ? ? ? ? 30 000,0
6561890 0732 Реконструкція та капітальний ремонт споруд Інституту урології Національної академії медичних наук України 7 000,0 ? ? ? 7 000,0 ? ? ? ? ? 7 000,0
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті