Проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

29 Грудня 2016 1:01 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту постанови КМУ
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яким пропонується до затвердження нова редакція Національного переліку основних лікарських засобів, а також вносяться зміни до наступних постанов Кабінету Міністрів України:

від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення».

Також проектом постанови пропонується визнати такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету».

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, Гріценко Олександр Володимирович тел. 200-06-68, Лясковський Тарас Михайлович 200-07-93.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Національний перелік основних лікарських засобів було запроваджено в Україні в 2009 р. постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». Він включає 215 міжнародних непатентованих назв.

З того часу перелік жодного разу не змінювався. На сьогодні цей документ вже не відповідає потребам національної системи охорони здоров’я України, чинному законодавству України та світовим стандартам відбору основних лікарських засобів.

У багатьох країнах функцію переліку основних лікарських засобів виконує Примірний перелік основних лікарських засобів ВООЗ, який створений як базовий документ для забезпечення населення медичною допомогою.

Із розумінням цього наприкінці 2015 р. було розпочато системну роботу по створенню нормативно-правового базису для переходу на нову модель створення та внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів, що заснована на прогресивних підходах ВООЗ.

Так, було затверджено наступні нормативно-правові акти:

постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1134 «Про внесення змін до постанови КМУ від 17.10.2008 № 955 та від 25.03.2009 № 333»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 р. № 84 «Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів та Положення про Експертний комітеті з відбору та використання основних лікарських засобів»;

– наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.2016 р. № 690 «Про затвердження складу членів експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів»;

– наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.09.2016 р. № 999 «Про організацію діяльності експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2016 р. № 1050 «Про затвердження Положення про здійснення відбору лікарських засобів для внесення до Національного переліку основних лікарських засобів».

У відповідності до законодавства України до Національного переліку основних лікарських засобів включаються лікарські засоби, до яких належать якісні, ефективні, безпечні лікарські засоби, необхідні для забезпечення надання медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності. Лікарські засоби включаються до Національного переліку основних лікарських засобів з урахуванням рівнів захворюваності населення, поширеності хвороб та смертності, доказів порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів, а також галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та рівня фінансування медичної допомоги.

Наразі створений та функціонує Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів, яким було розроблено оновлену редакцію Національного переліку основних лікарських засобів, що пропонується до затвердження даним Проектом постанови.

Перше видання 2016 року Національного переліку основних лікарських засобів, що затверджуються проектом постави, щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», було затверджено на засідання Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів 21 грудня 2016 року (протокол № 8).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного Проекту постанови є приведення Національного переліку основних лікарських засобів у відповідність до останньої актуальної версії Примірного переліку ВООЗ основних лікарських засобів. Реалізувати зазначену мету пропонується шляхом затвердження Національного переліку основних лікарських засобів в новій редакції.

Проектом постанови пропонується скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» та встановити, що повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів придбаються лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів. При цьому така вимога не буде розповсюджуватись на закупівлі лікарських засобів спеціалізованими міжнародними організаціями.

З метою встановлення перехідного періоду Проектом постанови передбачено, що за умови закупівлі 100 відсотків обсягу потреби необхідної кількості лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, до 1 січня 2019 року замовники зможуть закуповувати лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до такого переліку. При цьому перевага буде надаватись лікарським засобам, включеним до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Необхідність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» зумовлена приведенням текстів документів у відповідність.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері відносин регулюються наступними нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України «Про лікарські засоби», постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»; постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету», постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 р. № 84 «Про затвердження Положення про Національний перелік основних лікарських засобів та Положення про Експертний комітеті з відбору та використання основних лікарських засобів», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 р. за № 258/28388; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.2016 р. № 690 «Про затвердження складу членів експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.09.2016 р. № 999 «Про організацію діяльності експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2016 р. № 1050 «Про затвердження Положення про здійснення відбору лікарських засобів для внесення до Національного переліку основних лікарських засобів», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2016 р. за № 1390/29520.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог постанови не потребує додаткових матеріальних та інших  витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У Проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю.  Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття постанови дозволить привести Національний перелік основних лікарських засобів у відповідність до світових стандартів та здійснювати відповідно до цього переліку закупівлю лікарських засобів за бюджетні кошти.

Заступник Міністра Роман Ілик

ПРОЕКТ

винесено на громадське обговорення 28.12.2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я України у тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

від  _______ 2016 р. № ___

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2016 р., № 3, ст. 166):

1) доповнити пунктами 1.1 та 1.2, виклавши їх у такій редакції:

«11. Лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого цією постановою, підлягають закупівлі за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

За умови закупівлі ста відсотків обсягу потреби необхідної кількості лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого цією постановою, до 1 січня 2019 року замовники можуть закуповувати лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до такого переліку. При цьому перевага надається лікарським засобам, включеним до галузевихстандартів у сфері охорони здоров’я. Порядок визначення обсягу потреби закупівлі лікарських засобів визначає Міністерство охорони здоров’я України.;

12. Вимоги цієї постанови не поширюються на закупівлю лікарських засобів, що здійснюється відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».».

2) затвердити Національний перелік основних лікарських засобів, що затверджений зазначеною постановою, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня  1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1241) викласти в такій редакції:

«Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року №  333.».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1528):

1) абзац третій підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

«лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333, крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (далі – лікарські засоби);»;

2) абзац другий пункту 1 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого цією постановою, викласти в такій редакції:

«лікарськізасоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906), крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (далі – лікарські засоби);».

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

від  ____ 2016 р. № _____

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» (ЗП Уряду України, 1996 р., №  17, ст. 480).

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1499 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2001 р., №  47, ст. 2073).

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

від 25 березня 2016 р. № 333

(в редакції постанови Кабінету

Міністрів України

від _______________  № _____)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК

ОСНОВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Перше видання

2016

ВСТУП

Національний перелік основних лікарських засобів в Україні (далі – Національний перелік) базується на 19-му виданні Базового переліку основних лікарських засобів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я (далі – ВООЗ).

Національний перелік розроблено та адаптовано Експертним комітетом з відбору та використання основних лікарських засобів (далі – Експертний комітет) з урахуванням пріоритетних хвороб, захворювань та станів, які були визначені та затверджені Експертним комітетом із використанням основних критеріїв: популяційних (епідеміологічних) показників в Україні та показників тягаря хвороб.

До Національного переліку включені якісні, ефективні, безпечні та економічно доцільні лікарські засоби необхідні для забезпечення надання медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності.

Національний перелік складається з:

– основного переліку, до якого включені найбільш ефективні, безпечні лікарські засоби з найвищими показниками економічної доцільності для пріоритетних патологічних станів;

– додаткового переліку, до якого включені лікарські засоби для пріоритетних патологічних станів, що потребують спеціалізованого діагностичного або моніторингового обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців.

До Національного переліку включені зареєстровані та незареєстровані в Україні лікарські засоби. Лікарські засоби включені до Національного переліку за міжнародними непатентованими назвами.

У Національному переліку основних лікарських засобів застосовуються наступні позначення.

Символ () призначений для вказівки аналогічного клінічного ефекту в межах фармакологічного класу. Лікарський засіб у переліку є прикладом класу, для якого існують найкращі докази ефективності та безпеки. У деяких випадках, це може бути перший зареєстрований лікарський засіб, а в інших – наступні зареєстровані лікарські засоби, які  є більш безпечними або ефективними або  мати кращий показник вартість-користь. У разі відсутності різниці в інформації щодо ефективності та безпеки, у переліку включено лікарський засіб, який доступний за найнижчою ціною, з урахуванням міжнародних джерел інформації про ціни на лікарські засоби. Не всі лікарські засоби, відмічені квадратною рамкою, можна застосовувати при виборі лікарського засобу для дітей. Терапевтична еквівалентність вказується лише на основі доказів щодо ефективності та безпеки.

Символ Національний перелік основних лікарських засобів  вказує, що є обмеження за віком або масою тіла для використання лікарського засобу.

Символ [сп] якщо він знаходиться поруч з додатковим переліком – це означає, що лікарський засіб вимагає спеціалізованого діагностичного або спостережного обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців для використання у дітей.

Символ [д], якщо він знаходиться слідом за конкретним лікарським засобом або силою дії лікарського засобу – це означає, що наявні спеціальні вказівки для обмеження використання для дітей.

Лікарські засоби та лікарські форми перераховані в алфавітному порядку в кожному розділі без переваг однієї форми над іншою.

Основні терміни, що використовуються для лікарських форм у Національному переліку основних лікарських засобів, наведені у Додатку 1.

Визначення термінів та вимоги до якості, що застосовуються до різних лікарських форм, відповідають вимогам Державної Фармакопеї України.

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовами Форма випуску, доза лікарського засобу
1 2
1. АНЕСТЕТИКИ
1.1 Засоби для загальної анестезії та кисень
1.1.1 Інгаляційні лікарські засоби
Галотан (Нalothane) Рідина для інгаляцій.
Ізофлуран (Іsoflurane) Рідина для інгаляцій.
Азоту закис (Nitrous oxide) Газ.
Кисень (Oxygen) Газ.
1.1.2 Ін’єкційні лікарські засоби
Кетамін (Ketamine) Ін’єкції: 50 мг/мл по 2 мл, по 10 мл.
Пропофол (Рropofol*) Ін’єкції: 10 мг/мл; 20 мг/мл.* Тіопентал може бути використаний в якості альтернативи в залежності від наявності і вартості.
1.2 Місцеві анестетики
 Бупівакаїн (Bupivacaine)  Ін’єкції: 5 мг/мл по 4 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл.Ін’єкції: 2,5 мг/мл по 20 мл, 200 мл.

Розчин для спінальної анестезії: 0,5% (гідрохлорид) по 4 мл в ампулах, потрібно розвести з 7,5 – 8 % розчином глюкози.

 Лідокаїн (Lidocaine) Ін’єкції: 1%; 2% (гідрохлорид).Розчин для спінальної анестезії: 5% (гідрохлорид) по 2мл в ампулах, потрібно розвести з 7,5% розчином глюкози.
Лідокаїн+епінефрин (адреналін) Стоматологічний картридж (ампула): 2% (гідрохлорид) + епінефрин 1:80 000.Ін’єкції: 1%; 2% (гідрохлорид або сульфат) + епінефрин (адреналін) 1:200 000 у флаконі.
Додатковий перелік
Ефедрин (Ephedrine)  Ін’єкції:30 мг (гідрохлорид)/мл у 1-мл амп.Для спинномозкової анестезії під час пологів з метою профілактики  гіпотензії.
1.3 Передопераційні та седативні засоби для короткочасних процедур
Атропін (Atropine) Ін’єкції: 1 мг (сульфат) у ампулах по 1мл.
Мідазолам (Midazolam*) Ін’єкції: 1 мг/мл.Розчин для перорального застосування: 2 мг/мл [д].

Таблетки: 7.5 мг; 15 мг.

* Діазепам може бути використаний в якості альтернативи.

Морфін (Morphine) Ін’єкції: 10 мг (сульфат або гідрохлорид) у ампулах по 1мл.
2. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ ТА НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
2.1 Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НСПЗ)
Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Супозиторії: 50 мг до 150 мг. 

Таблетки: 100 мг – 500 мг. 

Ібупрофен (Ibuprofen) Національний перелік основних лікарських засобів Розчин або суспензія для перорального застосування: 200 мг/5 мл.Тверді лікарські форми: 200 мг;400 мг; 600 мг.

Національний перелік основних лікарських засобів  Не призначати дітям до 3 місяців.

Парацетамол (Paracetamol) * Розчин для перорального застосування: 120 мг/5 мл.

Супозиторії: 100 мг.Таблетки: 100 мг – 500 мг.

Розчин для інфузій: 10 мг/мл.

* Не рекомендується застосовувати як нестероїдний протизапальний засіб.

2.2 Опіоїдні анальгетики
Кодеїн (Codeine) Таблетки: 30 мг (фосфат).
 Морфін (Morphine)** – альтернативними засобами є гідроморфон і оксикодон Гранули (з повільним вивільненням; змішати з водою): 20 мг до 200 мг (морфіну сульфат).Ін’єкції: 10 мг (морфіну гідрохлорид або морфіну сульфат) по 1 мл у ампулах.

Розчин для перорального застосування: 10 мг (морфіну гідрохлорид або морфіну сульфат)/5 мл.

Таблетки (пролонгованого вивільнення): 10 мг – 200 мг (морфіну сульфат або гідрохлорид).

Таблетки: 5 мг, 10 мг (морфіну сульфат).

2.3 Лікарські засоби для симптоматичної фармакотерапії у паліативній допомозі / Лікарські засоби для усунення інших поширених симптомів у паліативній допомозі
Амітриптилін (Amitriptiline) Taблетки: 25 мг, 10 мг ; 75 мг.
Циклізин (Cyclizine)[д] – обмеження для дітей! Ін’єкції: 50 мг/мл.Таблетки: 50 мг.
Дексаметазон (Dexamethasone) Ін’єкції: 4 мг/мл по 1мл в ампулі (у вигляді динатрієвої фосфатної солі).Розчин для перорального застосування: 2 мг/5 мл.

Таблетки: 0,5 – 2 мг [д] ; 4 мг.

Діазепам (Diazepam) Ін’єкції: 5 мг/мл.Розчин для перорального застосування: 2мг/5 мл.

Розчин ректальний: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.

Таблетки: 5 мг, 10 мг.

Докузат натрію (Docusate sodium) Капсули: 100 мг.Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл.
Флуоксетин (Fluoxetine) Національний перелік основних лікарських засобів Тверда пероральна лікарська форма, таблетки: 20 мг (у вигляді гідрохлориду).Національний перелік основних лікарських засобів  > 8 років.
Галоперидол (Haloperidol) Ін’єкції: 5 мг  по 1 мл в ампулах.Розчин для перорального застосування: 2 мг/мл.

Тверда пероральна лікарська форма: 0,5 мг; 2 мг; 5 мг.

Гіосцину бутилбромід (Hyoscine butylbromide) Ін’єкції: 20 мг/мл.
Лактулоза (Lactulose) [д] Розчин/сироп для перорального застосування: 3,1-3,7 г/5мл.
Лоперамід (Loperamide) Тверда пероральна лікарська форма : 2 мг.
Метоклопрамід (Metoclopramide) Ін’єкції: 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах.Розчин для перорального застосування: 5мг/5мл.

Таблетки по 10 мг.

Мідазолам (Midazolam) Ін’єкції: 1 мг/мл; 5мг/мл.Розчин для перорального застосування: 2 мг/мл [д].

Тверда пероральна лікарська форма: 7.5 мг; 15 мг.

Ондансетрон (Ondansetron) [д] Національний перелік основних лікарських засобів Ін’єкції: 2 мг /мл по 2 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду).Розчин для перорального застосування: 4 мг основи / 5 мл.

Тверда пероральна лікарська форма: 4 мг; 8 мг.

Національний перелік основних лікарських засобів  > 1 місяця.

Сенна (Senna) Рідина для перорального застосування: 7.5 мг/5 мл.

Таблетки: 13,5 мг, 70 мг.

3. ПРОТИАЛЕРГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ АНАФІЛАКСІЇ
Дексаметазон (Dexamethasone) Ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл та 2 мл  в ампулах  (у вигляді солі динатрію фосфату).
Епінефрин/ Адреналін/(Epinephrine/Adrenaline) Ін’єкції: 1 мг (у вигляді гідрохлориду та гідротартрату)* по 1 мл в ампулах.*Що відповідає 1,82 мг адреналіну тартрату в 1 мл.
Гідрокортизон (Hydrocortisone) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі.
 Лоратадин (Loratadine)* Розчин або сироп  для перорального застосування: 1 мг/мл, 5 мг/мл.Taблетки: 10 мг.*седативні антигістамінні ЛЗ можуть використовуватися за обмеженими показаннями.
 Преднізолон (Prednisolone) Таблетки: 5 мг;  25 мг.Розчин для перорального застосування: 5мг/мл[д].Розчин для ін’єкцій: 30 мг/мл по 1 мл або по 2 мл.
4. АНТИДОТИ ТА ІНШІ РЕЧОВИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОТРУЄННЯХ
4.1 Неспецифічні
Вугілля активоване(Аctivated charcoal) Порошок по 5 г. 
4.2 Специфічні
Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) Ін’єкції: 200 мг/мл у 10-мл амп.

Ін’єкції: 100 мг/мл по 3 мл.

Розчин для перорального застосування: 10% [д], розчин оральний  20% [д].

Атропін (Atropine) Ін’єкції: 1 мг (сульфат) по 1 мл в ампулах.
Кальцію глюконат (Calcium gluconate) Ін’єкції: 100 мг/мл по 10 мл в ампулах.
Метилтіонінію хлорид/Mетиленовий синій (Methylthioninium chloride/Methylene blue) Ін’єкції: 10 мг/мл у 10 мл амп.
Налоксон (Naloxone) Ін’єкції: 400 мкг (гідрохлорид) по 1 мл в ампулах.
Пеніциламін (Penicillamine) Тверда пероральна лікарська форма: 250 мг.
Калій-заліза гексаціаноферрат (ІІ) (Potassium ferric hexacyano-ferrate(II) – 2H20 (Prussian blue)) Порошок для перорального застосування.
Натрію нітрит (Sodium nitrite) Ін’єкції: 30 мг/мл у 10 мл амп.
Натрію тіосульфат (Sodium thiosulphate) Ін’єкції: 250 мг/мл у 50 мл амп.
Додатковий перелік 
Дефероксамін (Deferoxamine) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг (мезілат) у флаконі.
Димеркапрол (Dimercaprol) Розчин для ін’єкцій олійний: 50 мг/мл у 2 мл амп.
Натрію, Кальцію едетат (Sodium, Сalcium edetate) Ін’єкції:200 мг/мл у 5 мл амп.
Фомепізол (Fomepizole) Ін’єкції:5 мг/ мл (сульфат) в 20 мл амп. або 1 г/ мл (основа) в 1,5 мл амп.
Сукцимер (Succimer) Тверда пероральна лікарська форма: 100 мг.
5. ПРОТИСУДОМНІ/ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
Карбамазепін (Carbamazepine) Суспензія для перорального застосування: 100 мг/5 мл.Таблетки (жувальні, з поділкою):100 мг; 200 мг.
Діазепам (Diazepam) Гель  або ректальний розчин: 5 мг/мл у тубах по 0,5 мл; по 2 мл; по 4 мл.Розчин для ін`єкцій: 5 мг/мл по 2 мл.

Таблетки: по 5 мг, 10 мг.

 Лоразепам (Lorazepam) Парентеральні форми: 2 мг/мл у 1 мл амп.; 4 мг/мл у 1 мл амп.
Магнію сульфат (Magnesium sulphate)* Ін’єкції: 0,5 г/ мл, в 2 мл амп. (що еквівалентно 1 г в 2 мл; 50% вага/об’єм);0,5 г / мл 10 мл амп. (еквівалентно 5 г в 10 мл; 50% вага/об’єм); 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл.*Для застосування при еклампсії та важкій прееклампсії, не використовувати при інших видах судом.
Мідaзoлам (Midazolam) Розчин оромукозний: 5 мг / мл; 10 мг / мл.Ампула: 1 мг / мл; 10 мг /мл.*для букального введення, коли оромукозний розчин не доступний.
Фенобарбітал (Phenobarbital) Ін’єкції: 200 мг/мл (натрій).Розчин для перорального застосування: 15 мг/5 мл.

Таблетки: 5 мг – 100 мг.

Фенітоїн (Phenytoin) Ін’єкції: 50 мг/мл у 5 мл у фл. (натрієва сіль).Розчин для перорального застосування: від 25 мг до 30 мг/5 мл.

Тверда пероральна лікарська форма: 25 мг; 50 мг; 100 мг (натрієва сіль).

Таблетки: 117 мг.

Таблетки (жувальні): 50 мг.

Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) Розчин/сироп для перорального застосування: 57,64 мг/мл по 150 мл, , 50 мг/мл по 100 мл.Таблетки (подрібнювані): 100мг.

Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні: 200 мг; 300 мг; 500мг (вальпроат натрію).

Додатковий перелік
Етосуксимід (Ethosuximide) Капсули: 250 мг. Розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл.
Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate) Ін’єкції:100 мг/мл  по 4 мл  та 5 мл.Ліофілізат для розчину для ін’єкцій: по 400 мг, 100 мг/мл  по 10 мл.
6. ПРОТИІНФЕКЦІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
6.1 Антигельмінтні лікарські засоби
6.1.1Кишкові антигельмінтні лікарські засоби
Альбендазол (Albendazole) Таблетки: 400 мг.
Левамізол (Levamizole) Таблетки: 50 мг; 150 мг (у вигляді гідро хлориду).
Мебендазол (Mebendazole) Таблетки: 100 мг; 500 мг.
Ніклозамід (Niklosamide) Таблетки (жувальні): 500 мг.
Празиквантел (Praziquantel) Таблетки: 150 мг; 600 мг.
Пірантел (Pirantel) Розчин/суспензія пероральна: 50 мг (у вигляді ембонату або памоату)/мл.Таблетки: 250 мг (у вигляді ембонату або памоату).
6.1.2 Протималярійні лікарські засоби
Альбендазол (Albendazole) Таблетки: 400 мг.
Диетилкарбамазепін (Diethylcarbamazine) Таблетки: 50 мг; 100 мг (дигідрогену цитрат).
Івермектин (Ivermectin) Таблетки (з поділкою): 3 мг.
6.1.3 Антишистосомічні та інші антитрематодні лікарські засоби
Празиквантел (Praziquantel) Таблетки: 600 мг.
Триклабендазол (Triclabendazole) Таблетки: 250 мг.
Додатковий перелік
Оксамніхін (Oxamniquine)* Капсули: 250 мг.Розчин пероральний: 250 мг/5 мл. *Оксамніхін слід використовувати, якщо лікування празиквантелом не є ефективним.
6.2 Антибактеріальні лікарські засоби
6.2.1 Бета-лактамні антибіотики
Амоксицилін (Amoxicillin) Тверда пероральна лікарська форма: 250 мг; 500 мг (у вигляді тригідрату).Порошок для приготування розчину / суспензії для перорального застосування (у вигляді тригідрату): 125 мг/5 мл або 250 мг/5 мл [д].
Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) Розчин для перорального застосування: 125 мг амоксициліну + 31,25 мг клавуланової к-ти/5 мл.Порошок для оральної суспензії: 250 мг амоксициліну + 62,5 мг клавуланової к-ти/5 мл [д].

Таблетки: 250 мг/62,5 мг; 500 мг/125 мг.

Ампіцилін (Ampicillin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг,   1 г (у вигляді калієвої солі).
Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin) Порошок для приготування суспензії для ін’єкцій: 900 мг бензилпеніциліну (= 1.2 млн. МО)  у 5-мл флаконі [д]; 1.44 ґ бензилпеніциліну (= 2.4 млн. МО) у 5-мл флаконі.
Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 600 мг (= 1 млн. МО), (натрієвої або калієвої солі); 3 г (= 5 млн. МО) (натрієвої або калієвої солі).
Цефалексин (Cefalexin) [д]. Порошок/гранули для приготування суспензії для перорального застосування: 250 мг/5мл (безводний); 125 мг/5 мл.Капсули: 250 мг (у вигляді моногідрату).
Цефазолін (Cefazolin) *Національний перелік основних лікарських засобів Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г  (у вигляді натрієвої солі) у флаконі.*Для хірургічної профілактики.Національний перелік основних лікарських засобів > 1 місяця.
Цефіксим (Cefixime)* Капсули: 400 мг (у вигляді тригідрату).* Тільки для лікування однією дозою неускладненої аногенітальної гонореї.
Цефтріаксон (Ceftriaxone) *Національний перелік основних лікарських засобів Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг ; 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі.*Не призначати з кальцієм і уникати у новонароджених з гіпербілірубінемією.Національний перелік основних лікарських засобів  > 41 тижнів гестаційного віку.
 Клоксацилін (Cloxacillin) Капсули: 500 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі).Порошок для приготування розчину для ін’єкцій 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі.

Порошок для приготування розчину для перорального застосування 125 мг (у вигляді натрієвої солі)/5 мл.

Феноксиметилпеніцилін (Phenoxymethylpenicillin) Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 250 мг (у вигляді калієвої солі)/5 мл.Таблетки: 250 мг (у вигляді калієвої солі).
Прокаїну бензилпеніцилін (Procaine benzylpenicillin)* Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (=1 млн. МО); 3 г (=3 млн. МО) у флаконі.* Прокаїну бензилпеніцилін не рекомендований як препарат першої лінії для лікування неонатального сепсису, окрім за умови з високої смертності новонароджених під професійним наглядом, у випадках, коли лікування у лікарніне можливе.
Додатковий перелік 
Цефотаксим (Cefotaxime) * [сп]. Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг у флаконі (у вигляді натрієвої солі).* цефалоспорини 3-го покоління є препаратами вибору для використання у госпіталізованих новонароджених.
Цефтазидим (Ceftazidime) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг; 1 г (у вигляді пентагідрату) у флаконі.
Іміпенем + Циластатин (lmipenem + Cilastatin)* Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг (у вигляді моногідрату) + 250 мг (у вигляді натрієвої солі);  500 мг (у вигляді моногідрату) + 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконах.
* Застосовувати лише для лікування лікарняних інфекцій, що загрожують життю, через підозрювану або доведену інфекцію, резистентну до комбінованої терапії.
 1. 2.2 Інші антибактеріальні лікарські засоби
Азитроміцин (Azithromycin)* Тверда пероральна лікарська форма: 250 мг; 500 мг.Порошок для приготування оральної суспензії: 200 мг/5 мл.

Розчин для перорального застосування: 200 мг/5 мл.

*Тільки для лікування одноразовою дозою статевого хламідіозу та трахоми.

Хлорамфенікол (Chloramphenicol)* Тверда пероральна лікарська форма: 250 мг.Олійна суспензія для ін’єкцій*: 0.5 г (у вигляді натрію сукцинату)/мл у 2-мл амп. *Лише для пробного лікування епідемічного менінгіту у дітей старше 2 років.

Розчин для перорального застосування: 150 мг (у вигляді пальмітату)/5 мл.

Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (натрію сукцинат) у флаконі.

 Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)**для дорослих Розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл (безводний) [д].Розчин для в/в інфузій: 2 мг/мл (у вигляді гіклату) [д].

Таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду).

Кларитроміцин (Clarithromycin)* Тверда пероральна лікарська форма: 500 мг.*Для комбінованої терапії з метою ерадикації H. Pylori у дорослих.
Доксициклін (Doxycycline) Національний перелік основних лікарських засобів Розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]; 50 мг/5 мл (безводний) [д].Розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д]; 50 мг/5 мл [д] (у вигляді хіклату).

Тверда пероральна лікарська форма: 50 мг [д]; 100 мг.

Національний перелік основних лікарських засобів   використання у дітей віком <8 років допустиме лише для лікування інфекцій, що загрожують життю, за відсутності альтернатив.

 Еритроміцин (Erythromycin) Тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 250 мг.Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 500 мг (у вигляді лактобіонату) у флаконі.

Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 125 мг/5 мл (у вигляді стеарату або естолату або етилу сукцинату).

 Гентаміцин (Gentamicin) Ін’єкції: 40 мг (у вигляді сульфату)/мл у 2 мл ампулах.Ін’єкції: 10 мг (у вигляді сульфату)/мл у 2 мл ампулах.
 Метронідазол (Metronidazole) Ін’єкції: 500 мг у 100 мл флаконах.Супозиторії, таблетки вагінальні: 500 мг; 1 г.

Таблетки: 200 мг – 500 мг (250 мг, 400 мг, 500 мг).

Розчин для перорального застосування: 200 мг (у вигляді бензоату)/5 мл.

Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin) Тверда пероральна лікарська форма: 100 мг.Розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д].
Спектиноміцин (Spectinomycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 2 г (у вигляді гідрохлориду) у флаконі.
Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim) Розчин для перорального застосування: 200 мг + 40 мг/5 мл.Таблетки: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг;  800 мг + 160 мг.

Ін’єкції: 80 мг + 16 мг/мл у 5 мл або у 10 мл у ампулах.  

Концентрат для приготування розчину для інфузій: (80 мг+16 мг)/мл.

Додатковий перелік 
Кліндаміцин (Clindamycin) Капсули: 150 мг (у вигляді гідрохлориду).Ін’єкції: 150 мг (у вигляді фосфату)/мл.

Розчин для перорального застосування: 75 мг/5 мл (пальмітат) [сп].

Ванкоміцин (Vancomycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 250 мг,500 мг, 1000 мг (гідрохлорид) у флаконі.Ліофілізатдля приготування розчину дляінфузій: 500 мг, 1000 мг у флаконі.
 1. 2.3. Антилепрозойні лікарські засоби
Лікарські засоби для лікування прокази повинні завжди використовуватися у комбінації. Комбінована терапія є необхідною для запобігання виникненню резистентності до лікарських засобів. Забарвлені упаковки, що містять комбінації 2 лікарських засобів (малобацилярна проказа) або 3 лікарських засобів (мультибацилярна проказа) слід використовувати для лікування прокази у дорослих та дітей.
Клофазимін (Clofazimine) Капсули: 50 мг, 100 мг.
Дапсон (Dapsone) Таблетки: 25 мг; 50 мг ; 100 мг.
Рифампіцин (Rifampicin) Тверда пероральна лікарська форма:150 мг; 300 мг.
 1. 2.4. Протитуберкульозні лікарські засоби
Етамбутол (Ethambutol) Таблетки: 100 мг – 400 мг (гідрохлорид).Розчин для перорального застосування: 25 мг/мл [д].
Етамбутол + Iзоніазид (Ethambutol + Isoniazid) Таблетки: 400 мг + 150 мг.
Етамбутол + Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Ethambutol + lsoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin) Таблетки: 275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг.
Етамбутол + Ізоніазид + Рифампіцин  (Ethambutol + lsoniazid + Rifampicin) Таблетки: 275 мг + 75 мг+ 150 мг.
Ізоніазид (Isoniazid) Таблетки: 100 мг – 300 мг.Розчин/сироп для перорального застосування: 100 мг/5 мл.

Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д].

Таблетки (з поділкою): 50 мг.

Ізоніазід + Піразинамід + Рифампіцин (Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin) Таблетки: 75 мг + 400 мг + 150 мг; 150 мг + 500 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень).
Ізоніазид + Рифампіцин (lsoniazid + Rifampicin) Таблетки: 75 мг+ 150 мг.Таблетки: 150 мг + 300 мг;60 мг + 60 мг /150 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень).
Піразинамід (Pyrazinamide) Таблетки: 500 мг.Розчин для перорального застосування: 30 мг/мл [д].

Таблетки: 400 мг.

Таблетки (дисперговані): 150 мг.

Таблетки (з поділкою): 150 мг.

Рифабутин (Rifabutin)* Капсули: 150 мг.*Для використання тільки у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, які отримують інгібітори протеази.
Рифампіцин (Rifampicin) Тверда пероральна лікарська форма: 150 мг; 300 мг.Розчин для перорального застосування: 20 мг/мл [д].
Рифапентин (Rifapentine)* Таблетки: 150 мг.* Для лікування тільки латентної форми туберкульозу.
Стрептоміцин (Streptomycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій:1 г (у вигляді сульфату) у фл.
Додатковий перелік 
Лікарські засоби другої лінії для лікування мультирезистентного туберкульозу слід використовувати у спеціалізованих протитуберкульозних закладах охорони здоров’я, дотримуючись стандартів ВООЗ щодо контролю туберкульозу
Амікацин (Amikacin) Порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 100 мг; 500 мг; 1 г (у вигляді сульфату).Розчин для ін’єкцій:  50 мг/мл по 2 мл.
Капреоміцин (Capreomycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді сульфату).
Циклосерин (Сycloserine) Тверда пероральна лікарська форма: 250 мг
Деламанід (Delamanid ) Таблетки: 50 мг.
Етіонамід (Ethionamide)* Таблетки: 125 мг;250 мг.*Протіонамід  може бути альтернативою.
Канаміцин (Kanamycin) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) розчин.
Левофлоксацин (Levofloxacin)* Taблетки: 250 мг; 500 мг; 750 мг.* Офлоксацин і моксифлоксацин можуть бути альтернативою при наявності в програмах лікування.
Лінезолід (Linezolid) Розчин для інфузій: 2 мг/мл по 300 мл у пляшках.Порошок у пакетах для виробництва нестерильних лікарських форм.

Таблетки: 400 мг; 600 мг.

Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 100 мг / 5 мл.

Натрію аміносаліцилат (Sodium aminosalicylate) Гранули: 4 г у пакетику.Порошок для орального розчину:: по 5,52 г в саше.

Гранули кишковорозчинні:600 мг/г по 9,2 г гранул в саше.Таблетки: 500 мг.

 1. 3 Протигрибкові лікарські засоби
Амфотерицин В (Amphotericin B) Порошок/ліофілізатдля приготування розчину для інфузій: 50 мг у флаконі (у вигляді натрію деоксихолату або комплексу з ліпосомами).
Клотримазол (Clotrimazole) Вагінальний крем: 1% , 10%.Вагінальні таблетки: 100 мг; 200 мг;  500 мг.
Флуконазол (Fluconazole) Тверда пероральна лікарська форма: 50 мгІн’єкції: 2 мг/мл у флаконі.

Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл.

Флуцитозин (Flucytosine) Розчин для інфузій: 2,5 г в 250 мл.Капсули: 250 мг.
Гризеофульвін (Griseofulvin) Тверда пероральна лікарська форма: 125 мг; 250 мг.Розчин для перорального застосування: 125 мг/5 мл [д].
Ністатин (Nystatin) Таблетки: 100 000 МО; 500 000 МО.Пастилки: 100 000 МО.

Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д];

100 000 МО/мл [д].

Песарії: 100 000 МО.

Додатковий перелік 
Калію йодид (Potassium iodide) Насичений розчин.
 1. 4. Противірусні лікарські засоби
 2. 4.1 Протигерпесні лікарські засоби
 Ацикловір (Aciclovir) Порошок для приготування розчину для інфузій: 250 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі.Таблетки: 200 мг, 400 мг.

Розчин для перорального застосування: 250мг/5 мл [д].

 1. 4.2. Антиретровірусні лікарські засоби
На основі сучасних доказів та досвіду використання, антиретровірусні лікарські засоби наступних трьох класів включені до переліку основних лікарських засобів для лікування та профілактики ВІЛ (профілактика перенесення від матері до дитини, а також профілактика після контакту). Таблетки з поділкою, можна ділити при використанні у дітей, тому вони можуть бути включені до номенклатури, за умови наявності лікарських засобів відповідної якості.
6.4.2.1 Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
Абакавір (Abacavir) Розчин для перорального застосування: 100 мг (у вигляді сульфату)/5 мл.Таблетки: 300 мг (у вигляді сульфату).
Ламівудин (Lamivudine) Розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл; 50 мг/5 мл.Таблетки: 150 мг.
Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate) Таблетки (тенофовіру дизопроксилу фумарат – еквівалентний 245 мг тенофовіру дизопроксилу): 300 мг.
Зидовудин (Zidovudine) Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл.Розчин для приготування в/в інфузій: 10 мг/мл у 20 мл.

Таблетки: 300 мг.

Капсули: 100 мг; 250 мг.

 1. 4.2.2 Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
Ефавіренз (Efavirenz) Національний перелік основних лікарських засобів Капсули: 50 мг;  100 мг; 200 мг.Таблетки:200 мг; 600 мг.

Національний перелік основних лікарських засобів  >3 років або >10 кг.

Невірапін (Nevirapine) Рідина для перорального застосування: 50 мг/5 мл.Таблетки: 50 мг, 200 мг.
6.4.2.3 Інгібітори протеази
Ритонавір рекомендований для використання у комбінації у якості фармакологічного стимулятора, а не окремого антиретровірусного засобу. Решта інгібіторів протеази повинна використовуватися у формі зі стимулятором (наприклад, з ритонавіром).
Атазанавір (Atazanavir) Національний перелік основних лікарських засобів Тверда пероральна лікарська форма: 100 мг; 150 мг; 300 мг (у вигляді сульфату).Національний перелік основних лікарських засобів  >25 кг.
Ритонавір (Ritonavir) Таблетки (термостабільні): 25 мг, 100 мг.Капсули: 100мг.

Розчин для перорального застосування: 400 мг/5 мл.

Саквінавір (Saquinavir)* Національний перелік основних лікарських засобів Тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 500 мг (у вигляді мезилату).Національний перелік основних лікарських засобів  >25 кг.* Застосовувати при неможливості застосування інших лікарських засобів.
Фіксовані комбінації
Абакавір + Ламівудін (Abacavir + Lamivudine) Таблетки: 60 мг (як сульфат) + 30 мг; 600мг+300мг.
Ефавіренц+ Емтрицитабін +Тенофовір (Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir) Таблетки: 600 мг + 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру).
Емтрицитабін+Тенофовір (Emtricitabine + Tenofovir) Таблетки: 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру).
Ламівудин + Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine) Таблетки: 30 мг + 60 мг [д]; 150 мг + 300 мг.
6.4.3 Інші противірусні засоби
Озельтамівір (Oseltamivir)* Капсули: 30 мг ; 45 мг; 75 мг (фосфату).Порошок для приготування суспензії для перорального застосування: 12 мг/мл; 6 мг/мл.

* Потенційно важке або ускладнене захворювання в разі підтвердження або передбачуваної вірусної інфекції грипу відповідно до основних принципів лікування.

Рибавірин (Ribavirin)* Тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; 400 мг; 600 мг.Ін’єкція для внутрішньовенного введення: 800 мг і 1 г в 10 мл розчину фосфатного буфера.*Для лікування вірусної геморагічної лихоманки і в поєднанні з пегільованим інтерфероном для лікування гепатиту С.
6.4.4 Лікарські засоби проти гепатиту
6.4.4.1 Лікарські засоби для лікування гепатиту B
6.4.4.1.1 Нуклеозидні/ нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази
Ентекавір (Еntecavir) Розчин для перорального застосування: 0,05 мг/мл.

Таблетки: 0,5 мг; 1 мг.

Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Тenofovirdisoproxilfumarate (TDF)) Таблетки: 300 мг (тенофовіру дизопроксилу фумарат, що еквівалентно 245 мг тенофовіру дизопроксилу).
6.4.4.2 Лікарські засоби для лікування гепатиту C
6.4.4.2.1 Інші противірусні засоби
Рибавірин (Ribavirin)* Розчин для внутрішньовеннього введення:1 г в 10 мл фосфатного буферного розчину.

Таблетки/капсули:200 мг; 400 мг; 600 мг.

*Для лікування вірусної геморагічної лихоманки і в поєднанні з пегільованим інтерфероном для лікування гепатиту С.

Розчин для внутрішньовеннього введення: 800 мг в 10 мл фосфатного буферного розчину.

Додатковий перелік 
Пегільований інтерферон альфа (2а або 2b) (Pegylated interferon alpha (2a or 2b))* Флакон або шприц: 80 мкг, 100 мкг (Пегільований інтерферон альф-2b); 90 мкг, 180 мкг (Пегільований інтерферон альф-2а).*Для використання в комбінації з рибавірином.
6.5 Засоби для лікування протозойних інфекцій
6.5.1 Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу
Дилоксанід (Diloxanide) Національний перелік основних лікарських засобів Таблетки: 500 мг (фуроат).

Національний перелік основних лікарських засобів  > 25 кг.

Метронідазол (Metronidazole) Ін’єкції: 500 мг в 100 мл флаконах.

Таблетки: 200 мг, 250 мг, 500 мг.

Розчин оральний: 200 мг (бензоат)/5 мл.

6.5.2 Засоби для лікування лейшманіозу
Амфотерицин В (AmphotericinB) Порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 50 мг у флаконі (як дезоксіхолатов натрію або ліпосомного комплексу).
Мілтефозін (Miltefosine) Тверда оральна лікарська форма: 10 мг;  50 мг.
Паромоміцин (Paromomycin) Розчин для ін’єкцій: 750 мг паромоміцину ( у вигляді сульфату).
Натрію стиболглюконат або Меглюмін антимоніат (sodiumstibogluconateorMeglumineantimoniate)* Ін’єкції: 100 мг/мл, 1 флакон=30 мл або 30 %, що еквівалентно приблизно 8,1 % сурмі(п’ятивалентній) по 5 мл у ампулах.
6.5.3 Засоби для лікування малярії
6.5.3.1 Для лікування малярії
Лікарські засоби для лікування інфекції, спричиненої P. falciparum malaria (тропічної малярії), повинні застосовуватись у комбінаціях.
Амодиахін (Amodiaquine)* [д];*Для того, щоб використовуватися в комбінації з артесунатом 50 мг.
Артеметер (Artemether)* Розчин олійний: 80 мг/ мл в ампулах по 1 мл.

*Для лікування важкої малярії.

Артеметер+Лумефантрін (Artemether+Lumefantrine)* Таблетки: 20  мг+120 мг.

Таблетки (дисперговані) :   20 мг+120 мг [д].

*Не рекомендований у першому триместрі вагітності або дітям вагою до 5 кг.

Артезунат (Artescuante)* Ін’єкції: ампули, що містять 60 мг безводної артезунатової кислоти із окремою ампулою 5% розчину натрію бікарбонату. Застосовується для лікування тяжкої форми малярії.

Ректальна лікарська форма: 50 мг; 200 мг [д].Застосовується тільки для попереднього лікування важкої малярії; пацієнти повинні бути направлені до відповідного медичного закладу для подальшого спостереження [с].

Таблетки: 50 мг.

*- для застосування в комбінації з амодиахіном або мефлохіном або сульфадоксином+піримктаміном.

Артезунат+Амодиахін (Artescuante+Amodiaquine)* Таблетки: 25 мг+67.5 мг; 50 мг+135 мг; 100 мг+270 мг.

*Інші комбінації, що забезпечують необхідні цільові дози, такі як 153 мг або 200 мг ( у вигляді гідрохлорду) разом з 50 мг артезунату можуть бути альтернативою.

Артезунат+Мефлохін (Artesunate+Mefloquine) Таблетки: 25 мг+55 мг; 100 мг+220 мг.
Хлорохін (Chloroquine)* Розчин оральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5мл.

Таблетки: 100 мг;  150 мг, 250 мг (у вигляді фосфату або сульфату).*Використовувати тільки для лікування інфекції, спричиненоїP.vivax (у вигляді фосфату або сульфату).

Доксициклін (Doxycycline)* Таблетки: 100 мг.

Таблетки (дисперговані): 100 мг (у вигляді моногідрату).

Капсули: 100 мг.

*Для використання тільки в поєднанні з хініном.

Мефлохін (Mefloquine)* Таблетки: 250 мг (у вигляді гідро хлориду).

*Для використання у комбінації з артезунатом 50 мг. 

Примахін (Primaquine)* Таблетки: 7.5 мг; 15 мг  (у вигляді дифосфату).

*Використовувати протягом 14 днів лише для досягнення радикального лікування інфекції, спричиненої P.vivax та  P.ovale. 

Хінін (Quinine)* Ін’єкції: 300 мг хініну гідро хлориду/мл в ампулах по 2 мл.

Таблетки: 300 мг хініну сульфату або бісульфату.

*Використовувати тільки для лікування тяжкої малярії, а також необхідно використовувати в комбінації з доксицикліном.

Сульфадоксин+Пиріметамін  (Sulfadoxine+Pyrimethamine)* Таблетки: 500 мг+ 25 мг.

*Застосовувати тільки в комбінації з артезунатом 50 мг.

6.5.3.2 Для профілактики малярії  
Хлорохін (Chloroquine)* Розчин оральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл.

Таблетки: 150 мг, 250 мг (у вигляді фосфату або сульфату).* Для інфекції, що спричинена   P.vivax.

Доксициклін (Doxycycline) Національний перелік основних лікарських засобів Тверда пероральна лікарська  форма: 100 мг (у вигляді гідро хлориду або хіклату).> 8 років.
Мефлохін (Mefloquine) Національний перелік основних лікарських засобів Таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду)

.Національний перелік основних лікарських засобів  > 5 кг або > 3 міс.

Прогуаніл (Proguanil)* Таблетки: 100 мг (у вигляді гідрохлориду).*Для використання тільки у комбінації з хлорохіном.
6.5.4 Засоби для лікування пневмоцистозу та токсоплазмозу
Пиріметамін (Pyrimethamine) Таблетки: 25 мг.
Сульфадіазин (Sulfadiazine) Таблетки: 500 мг.
Сульфаметоксазол+Триметоприм (Sulfamethoxazole+Trimethoprime) Розчин для ін’єкцій: 80 мг+16 мг/мл у 5-мл ампулах.

Розчин для перорального застосування: 200 мг+40 мг/5 мл [д].

Таблетки: 100 мг+20 мг; 400 мг+80 мг [д].

Ін’єкції: 80 мг+16 мг/мл в ампулах по 10 мл.

Додатковий перелік
Пентамідин (Pentamidine) Таблетки: 200 мг; 300 мг (у вигляді ізотіонату).
7. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МІГРЕНІ
7.1. Для лікування гострого нападу мігрені
Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid) Таблетки: 300 мг до 500 мг.
Ібупрофен (Ibuprofen) [д] Таблетки: 200 мг; 400 мг.
Парацетамол (Paracetamol) Розчин для перорального застосування: 125 мг/5 мл; 120 мг/5 мл [д].

Тверда пероральна лікарська форма: 200 мг – 500 мг.

7.2 Для профілактики мігрені
 Пропранолол (Propranolol) Таблетки: 20 мг, 40 мг (гідрохлорид).
8. АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОСУПРЕСИВНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
8.1 Імуносупресивні лікарські засоби
Додатковий перелік
Азатіоприн (Azathioprine) Порошок для розчину для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконах.

Таблетки: 50 мг.

Циклоспорин (Ciclosporin) Капсули: 25 мг.

Концентрат для розчину для ін’єкцій: 50 мг/мл по 1 мл в ампулах для трансплантації органів.

8.2 Цитотоксичні та ад’ювантні лікарські засоби
Додатковий перелік
Повністю трансретиноєва кислота (Аlltrans retinoid acid (ATRA)) Третиноїн (Tretinoin) Капсули: 10 мг.  ‒ гостра промієлоцитарна лейкемія.
Алопуринол (Allopurinol) [сп] Таблетки: 100 мг; 300 мг.
Бендамустин (Вendamustine)  Ін’єкції: 45 мг/0,5 мл; 180 мг/2 мл;2,5 мг/мл по 25 мг у флаконах; 2,5 мг/мл по 100 мг у флаконах. ‒ хронічна лімфоцитарна лейкемія‒ фолікулярна лімфома
Блеоміцин (Bleomycin) Порошок/ ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 15 мг чи 15 МО(у вигляді сульфату) у флаконах.лімфома Ходжкіна‒ саркома Капоші‒ зародковоклітинна (герміногенна) пухлина яєчників‒ зародковоклітинна (герміногенна) пухлина яєчок
Кальцію фолінат (Calcium folinate) Ін’єкції: 3 мг/мл по 10 мл; 10 мг/мл по 3 мл.

Таблетки: 15 мг. рання стадія раку товстої кишки‒ рання стадія раку прямої кишки

‒ гестаційна трофобластична неоплазія

‒ метастатичний колоректальний рак

‒ остеосаркома

‒ лімфома Беркітта

Капецитабін (Сapecitabine) Таблетки: 150 мг; 500 мг. рання стадія раку товстої кишки‒ рання стадія раку прямої кишки метастатичний рак молочної залозиметастатичний колоректальний рак
Карбоплатин (Carboplatin) Ін’єкції: 50 мг/5 мл; 150 мг/15 мл; 450 мг/45 мл; 600 мг/60 мл.  рання стадія раку молочної залози‒ епітеліальний рак яєчниківрак носоглотки

‒ недрібноклітинний рак легень

‒ остеосаркома

‒ ретинобластома

Хлорамбуцил (Chlorambucil) Таблетки:2 мг. ‒ хронічна лімфоцитарна лейкемія
Цисплатин (Сisplatin) Ін’єкції: 50 мг/50 мл; 100 мг/100 мл. ‒ рак шийки матки (як радіо-сенсибілізатор)‒ рак голови і шиї (як радіо-сенсибілізатор)рак носоглотки(як радіо-сенсибілізатор)‒ недрібноклітинний рак легень

‒ остеосаркома

‒ зародковоклітинна (герміногенна) пухлина яєчників

‒ зародковоклітинна (герміногенна) пухлина яєчок

Циклофосфамід (Cyclophosphamide) Порошок для розчину для ін’єкцій: 500 мг у флаконах.

Таблетки: 25 мг.‒ хронічна лімфоцитарна лейкемія‒ дифузна В-великоклітинна лімфома

рання стадія раку молочної залози

‒ гестаційна трофобластична неоплазія

лімфома Ходжкіна

‒ фолікулярна лімфома

‒ рабдоміосаркома

‒ саркома Юінга

‒ гостра лімфобластна лейкемія

‒ лімфома Беркітта

метастатичний рак молочної залози

Цитарабін (Cytarabine) Порошок/ ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 100 мг у флаконах. гостра мієлобластна лейкемія‒ гостра лімфобластна лейкемія‒ гостра промієлоцитарна лейкемія‒ лімфома Беркітта
Дактиноміцин (Dactinomycin) Порошок для розчину для ін’єкцій: 500 мкг у флаконах.‒ гестаційна трофобластична неоплазія‒ рабдоміосаркома‒ пухлина Вільмса
Даунорубіцин (Daunorubicin) Порошок/ ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 50 мг (гідрохлорид) у флаконах;по 20 мг у флаконах. гостра мієлобластна лейкемія‒ гостра промієлоцитарна лейкемія
Доцетаксел (Docetaxel) Ін’єкції: 20 мг/мл; 40 мг/мл.‒ рання стадія раку молочної залози метастатичний рак молочної залози‒ метастатичний рак передміхурової залози
Доксорубіцин (Doxorubicin) Порошок/ліофілізат для розчину для інфузій: 10 мг у флаконах; 50 мг у флаконах.‒ дифузна В-великоклітинна лімфома‒ рання стадія раку молочної залозилімфома Ходжкіна‒ саркома Капоші

‒ фолікулярна лімфома

метастатичний рак молочної залози

‒ остеосаркома

‒ саркома Юінга

‒ гостра лімфобластна лейкемія

‒ пухлина Вільмса

‒ лімфома Беркітта

Етопозид (Etoposide) Капсули: 100 мг.

Ін’єкції: 20 мг/мл в 5 мл ампулах (флаконах).‒ зародковоклітинна (герміногенна) пухлина яєчок‒ гестаційна трофобластична неоплазія

лімфома Ходжкіна

‒ недрібноклітинний рак легень

‒ зародковоклітинна (герміногенна) пухлина яєчників

‒ ретинобластома

‒ саркома Юінга

‒ гостра лімфобластна лейкемія

‒ лімфома Беркітта

Флударабін (Fludarabine) Порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій/інфузій: 50 мг (фосфат) у флаконах.

Таблетки: 10 мг.‒ хронічна лімфоцитарна лейкемія‒ хронічна лімфоцитарна лейкемія

Фторурацил (Fluorouracil) Ін’єкції: 50 мг/мл по 5 мл в ампулах (флаконах).рання стадія раку молочної залози рання стадія раку товстої кишки‒ рання стадія раку прямої кишки‒ метастатичний колоректальний рак

рак носоглотки

Філграстим (Filgrastim) Ін’єкції: 120 мкг/0,2 мл ; 300 мкг/0,5 мл; 480 мкг/0,8 мл у попередньо заповнених шприцах (шприц-дозах);480 мкг/0,5 млу попередньо заповнених шприцах (шприц-дозах) ;300 мкг/ мл по 1 мл у флаконах;480 мг/1,6 мл по 1,6 мл у флаконах‒ як первинна профілактика пацієнтів з високим ризиком розвитку фебрильної нейтропенії, пов’язаної змієлотоксичністю хіміотерапії.

‒ як вторинна профілактика пацієнтів, в яких розвинулась нейтропенія пов’язана з мієлотоксичністю хіміотерапії

‒ для полегшення введення дози подальшого курсу хіміотерапії

Гемцитабін (Gemcitabine) Порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій/інфузій: 200 мг у флаконах, 1 г у флаконах.‒ епітеліальний рак яєчників‒ недрібноклітинний рак легень
Іфосфамід (Ifosfamide) Порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 500 мг у флаконах; 1 г у флаконах; 2 г у флаконах. ‒ зародковоклітинна (герміногенна) пухлина яєчок‒ зародковоклітинна (герміногенна) пухлина яєчників‒ остеосаркома‒ рабдоміосаркома

‒ саркома Юінга

Іматиніб (Іmatinib) Таблетки: 100 мг; 400 мг. ‒ хронічна мієлоїдна лейкемія‒ гастроінтестинальна стромальна пухлина шлунка
Іринотекан (Іrinotecan) Ін’єкції: 40 мг/2 мл по 2 мл флаконах; 100 мг/5 мл по 5 мл флаконах; 500 мг/25 мл по 25 мл у флаконах.метастатичний колоректальний рак
Меркаптопурин (Mercaptopurine) Таблетки: 50 мг. ‒ гостра лімфобластна лейкемія‒ гостра промієлоцитарна лейкемія
Метотрексат (Methotrexate) Таблетки: 2,5 мг (у вигляді натрієвої солі/чи еквівалент метотрексату безводного).

Порошок для розчину для ін’єкцій: 50 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконах.

Розчин для ін’єкцій: по 25 мг/мл (50 мг/у флаконх).рання стадія раку молочної залози

‒ гестаційна трофобластична неоплазія

‒ остеосаркома

‒ гостра лімфобластна лейкемія

‒ гостра промієлоцитарна лейкемія

Оксаліплатин (Оxaliplatin) Ін’єкції: 50мг/10 мл по 10 мл у флаконах; 100мг/20 мл по 20 мл у флаконах; 200 мг/40 мл по 40 мл у флаконах.

Порошок/ліофілізат для розчину для ін’єкцій: 50 мг у флаконах, 100 мг у флаконах. рання стадія раку товстої кишкиметастатичний колоректальний рак

Паклітаксел (Paclitaxel) Порошок для розчину для ін’єкцій: 6 мг/мл.

Концентрат для розчину для інфузій: 6 мг/мл.‒ епітеліальний рак яєчниківрання стадія раку молочної залози

метастатичний рак молочної залози

‒ саркома Капоші

рак носоглотки

‒ недрібноклітинний рак легень

‒ зародковоклітинна (герміногенна) пухлина яєчників

Прокарбазин (Procarbazine) Капсули: 50 мг (у вигляді гідрохлориду).
Ритуксимаб (Rituximab) Ін’єкції: 100 мг/10 мл по 10 мл у флаконах; 500 мг/50 мл по 50 мл у флаконах.‒ дифузна В-великоклітинна лімфома‒ хронічна лімфоцитарна лейкемія‒ фолікулярна лімфома
Вінбластин (Vinblastine) Порошок для розчину для ін’єкцій: 10 мг (сульфат) у флаконах. лімфома Ходжкіна‒ саркома Капоші‒ зародковоклітинна (герміногенна) пухлина яєчок‒ зародковоклітинна (герміногенна) пухлина яєчників
Вінкристин (Vincristine) Порошок для розчину для ін’єкцій: 1 мг (сульфат) у флаконах; 5 мг (сульфат) у флаконах.

Розчин для ін’єкцій:1 мг (сульфат) у флаконах; 5 мг (сульфат) у флаконах. ‒ дифузна В-великоклітинна лімфома

‒ гестаційна трофобластична неоплазія

лімфома Ходжкіна

‒ саркома Капоші

‒ фолікулярна лімфома

‒ ретинобластома

‒ рабдоміосаркома

‒ саркома Юінга

‒ гостра лімфобластна лейкемія

‒ пухлина Вільмса

‒ лімфома Беркітта

Вінорелбін (Vinorelbine) Ін’єкції: 10 мг/мл по 1 мл у флаконах ; 50 мг/5 мл по 5 мл у флаконах. ‒ недрібноклітинний рак легень метастатичний рак молочної залози
8.3 Гормони та антигормони
Додатковий перелік
 Анастрозол (Аnastrozole) Таблетки: 1 мг. рання стадія раку молочної залози метастатичний рак молочної залози
 Бікалутамід (Bicalutamide) Таблетки: 50 мг. ‒ метастатичний рак передміхурової залози.
Дексаметазон (Dexamethasone) Ін’єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі натрію фосфату.)

Розчин для перорального застосування: 2 мг/5 мл [cп]. ‒ гостра лімфобластна лейкемія.

Гідрокортизон (Hydrocortisone) Порошок для розчину для ін’єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконах. ‒ гостра лімфобластна лейкемія.
Метилпреднізолон (Methylprednisolone) [cп] Ін’єкції: 40 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у однодозових флаконах та по 5 мл у багатодозових флаконах; 80 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у однодозових флаконах; 125 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконах; 250 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконах; 500 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконах; 1000 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконах.гостра лімфобластна лейкемія ‒ гостра лімфобластна лейкемія
 Преднізолон (Prednisolone) Розчин для перорального застосування: 5 мг/мл [cп].

Таблетки: 5 мг ;25 мг.

Розчин для ін’єкцій: 30 мг/мл в ампулах.‒ хронічна лімфоцитарна лейкемія

‒ дифузна В-великоклітинна лімфома

лімфома Ходжкіна

‒ фолікулярна лімфома

‒ гостра лімфобластна лейкемія

‒ лімфома Беркітта

Тамоксифен (Tamoxifen) Таблетки: 10 мг ; 20 мг.рання стадія раку молочної залози метастатичний рак молочної залози
9.ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
 Біпериден (Biperiden) Ін’єкції: 5 мг (лактат) по 1 мл в ампулах.

Таблетки: 2 мг (гідрохлорид).

Леводопа+  Карбідопа (Levodopa +  Carbidopa) Таблетки: 100 мг + 10 мг; 100 мг + 25 мг; 250 мг + 25 мг.
10. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КРОВ
10.1 Антианемічні лікарські засоби
Заліза сіль (Ferrous salt) Розчин для перорального застосування: еквівалентно 8-25 мг заліза (у вигляді сульфату)/мл.

Таблетки: еквівалентно 60 мг-80 мг заліза.

Заліза сіль + Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid) Таблетки: еквівалентно 60-100 мг заліза + 350-400 мкг фолієвої кислоти.*Для використання у вагітних.
Фолієва кислота (Folic acid) Таблетки: 400 мкг*; 1 мг; 5 мг.

* для профілактики та лікування перших проявів дефектів нервової трубки.

Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin) /Ціанокобаламін (Cyanocobalamin) Ін’єкції: 1 мг (у вигляді ацетату, гідрохлориду або сульфату) по 1 мл в ампулах.Ін’єкції: 0,2 мг/мл та 0,5 мг/мл в ампулах
10.2 Лікарські засоби, що впливають на коагуляцію
Еноксапарин (Enoxaparin)* Ін’єкції: ампули або шприц-дози 20 мг/0,2 мл; 40 мг/0,4 мл; 60 мг/0,6 мл; 80 мг/0,8 мл; 100 мг/1 мл; 120 мг/0,8 мл; 150 мг/1 мл.

*Альтернативу обмежено надропарином та дальтепарином.

Гепарин натрій (Heparin sodium) Ін’єкції: 1000 МО/мл по 1 мл в ампулах; 5000 МО/мл по 1 мл в ампулах; 20000 МО/мл по 1 мл в ампулах.
Фітоменадіон (Phytomenadione) Таблетки: 10 мг.

Ін’єкції: 1 мг/мл по 5 мл в ампулах [д]; 10 мг/мл по 5 мл в ампулах;10 мг/мл по 1 мл.

Протаміну сульфат (Protamine sulfate) Ін’єкції: 10 мг/мл в 5 мл ампулах; 1000 MО (10 мг)/мл по 5 мл у флаконах(у вигляді гідрохлориду).
Транексамова кислота (Tranexamic acid) Ін’єкції: 100 мг/мл по 10 мл в ампулах.
Варфарин (Warfarin) Таблетки: 1 мг; 2 мг; 2,5 мг; 3 мг 5 мг.
Додатковий перелік [сп]  
Десмопресин (Desmopressin) Ін’єкції: 4 мкг/мл (ацетат) по 1 млв ампулах;15 мкг/мл по 1 мл в ампулах.
10.3 Інші лікарські засоби, що застосовуються при гемоглобінопатіях
Додатковий перелік
Дефероксамін (Deferoxamine)* Порошок для розчину для ін’єкцій: 500 мг у флаконах.

*Деферазірокс, пероральна форма, може бути альтернативою, залежно від вартості та доступності.

Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide) Тверда пероральна дозована форма: 200 мг; 500 мг; 1 г.
11. ПРЕПАРАТИ КРОВІ ТА ПЛАЗМОЗАМІННІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЛЮДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
11.1 Кров і компоненти крові
Свіжозаморожена плазма (Fresh–frozen plasma)  
Тромбоцити (Platelets)  
Червоні кров’яні тільця (Red blood cells)  
11.2 Препарати на основі (похідні) плазми крові
11.2.1 Імуноглобуліни людини (Human immunoglobulins)
Анти-D імуноглобулін людини (Anti‐D immunoglobulin) Ін’єкції: 250 мкг разова доза у флаконах; 125 мкг/1 мл; 300 мкг/1 мл; 300 мкг/2 мл.
Антирабічний імуноглобулін (Anti‐rabies immunoglobulin) Ін’єкції:150 МО/мл у флаконах; 150 МО/мл у ампулах.
Протиправцевий імуноглобулін (Anti‐tetanus immunoglobulin) Ін’єкції: 500 МО у флаконах; 250 МО/5 мл (1 доза) в ампулах.
Додатковий перелік
Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin) Внутрішньом’язове введення: 16% розчин протеїну*;

Внутрішньовенне введення: 5%; 10% розчин протеїну

**Підшкірне введення: 15%; 16% розчин протеїну

** Призначений для первинного імунодефіциту.

** Призначений для первинного імунодефіциту та хвороби Кавасакі.

11.2.2 Фактори згортання крові
Додатковий перелік
Фактор згортання крові VIII (Coagulation factor VIII) Порошок для розчину для ін’єкцій: 500 МО у флаконах.
Фактор згортання крові IX (Coagulation factor IX) Порошок для розчину для ін’єкцій: 500 МО, 1000 МО у флаконах.
11.3 Плазмозамінники
Декстран 70 (Dextran 70)* Розчин для ін’єкцій: 6%

* в якості альтернативи можна застосовувати Декстран-1 та Декстран 40

12. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
12.1 Антиангінальні лікарські засоби
Бісопролол (Bisoprolol) Таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
Метопролол (Metoprolol) Таблетки: 25 мг, 50 мг, 100 мг.

Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг.

Карведіол  (Carvedilol) Таблетки: 3,125 мг,6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг.
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) Таблетки: (сублінгвальні) 500 мкг.
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) Таблетки: (сублінгвальні ) 5 мг.
Верапаміл (Verapamil) Таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид).
12.2 Антиаритмічні лікарські засоби
Бісопролол (Bisoprolol) Таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
Метопролол (Metoprolol) Таблетки: 25 мг, 50 мг, 100 мг.

Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг.

Карведіол  (Carvedilol) Таблетки: 3,125 мг,6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг.
Дигоксин (Digoxin) Ін’єкції: 250 мкг/мл по 2 мл  в ампулах; 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах.

Розчин для перорального застосування: 50мкг/мл.

Таблетки: 62,5 мкг, 250 мкг.

Епінефрин (Epinephrine) Ін’єкції: 100 мкг/мл (у вигляді тартрату або гідрохлориду) по 10 мл в ампулах.
Лідокаїн (Lidocaine) Ін’єкції: 20 мг (гідрохлорид)/мл по 5 мл в ампулах;

Ін’єкції: 100 мг/мл по 2 мл в ампулах.

Верапаміл (Verapamil) Ін’єкції: 2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах.

Таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид).

Додатковий перелік
Аміодарон (Amiodarone) Ін’єкції: 50 мг/мл по 3 мл в ампулах (гідрохлорид).

Таблетки: 100 мг, 200 мг, 400 мг(гідрохлорид).

12.3 Антигіпертензивні лікарські засоби
 Амлодипін (Amlodipine) Таблетки: 5 мг , 10 мг (у вигляді малеату, месилату або бесилату.
 Бісопролол (Bisoprolol) Таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
 Атенолол (Atenolol)* Таблетки: 25 мг, 50 мг, 100 мг.* Атенолол не слід використовувати як лікарський засіб першої лінії при неускладненій гіпертензії  у пацієнтів >60 років.
 Метопролол (Metoprolol) Таблетки: 25 мг, 50 мг, 100 мг.

Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг. 

 Карведіол  (Carvedilol) Таблетки: 3,125 мг,6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг.
 Еналаприл (Enalapril) Таблетки: 2.5 мг; 5 мг (у вигляді малеату водню).
Гідралазин (Hydralazine)* Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 20 мг (гідрохлорид) в ампулах.

Таблетки: 25 мг; 50 мг (гідрохлорид).

* Гідралазин дозволений тільки для лікування тяжкої гіпертензії, індукованої вагітністю. Не рекомендується його застосування при ессенціальній гіпертензії у зв’язку з наявністю суттєвіших доказів ефективності та безпеки інших лікарських засобів.

 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл.

Тверда пероральна лікарська форма: 12,5 мг, 25 мг.

Метилдопа (Methyldopa)* Таблетки: 250 мг.

*Метилдопа призначена тільки для використання при гіпертензії вагітних. Його використання в лікуванні гіпертонічної хвороби не рекомендується у зв’язку з наявністю значної кількості даних про вищу ефективність і безпеку інших лікарських засобів.

Додатковий перелік 
Нітропрусид натрію (Sodium nitroprusside) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 50 мг в ампулах.
12.4 Лікарські засоби, що застосовуються при серцевій недостатності
Бісопролол* (Bisoprolol) Таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
 Метопролол (Metoprolol) Таблетки: 25 мг, 50 мг, 100 мг.

Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою: 12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг.

 Карведіол  (Carvedilol) Таблетки: 3,125 мг,6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг.
Дигоксин (Digoxin) Ін’єкції: 250 мкг/мл по 2 мл в ампулах; 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах.

Розчин для перорального застосування: 50мкг/мл.Таблетки: 62,5 мкг, 250 мкг.

 Еналаприл (Enalapril) Таблетки: 2,5 мг; 5 мг (у вигляді малеату водню).
 Фуросемід (Furosemide) Ін’єкції: 10 мг / мл в 2‐мл ампулі.

Розчин для перорального застосування: 20 мг /5 мл  [д].

Таблетки: 40 мг.

Гідрохлортіазид(Hydrochlorothiazide) Розчин для перорального застосування: 50 мг /5 мл.

Тверда пероральна лікарська форма: 25 мг.

Спіронолактон (Spironolactone) Таблетки: 25 мг.
Додатковий перелік
Допамін (Dopamine) Ін’єкції: 40 мг/ мл (гідрохлорид) в 5мл ампулі.
12.5 Антитромботичні лікарські засоби
12.5.1 Антиагреганти
Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) Таблетки: 100 мг.
Клопідогрел (Clopidogrel) Таблетки: 75 мг; 300 мг.
12.5.2 Тромболітичні лікарські засоби
Додатковий перелік
Стрептокіназа (Streptokinase) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 1.5 млн МО у флаконі.
12.6 Гіполіпідемічні лікарські засоби
 Симвастатин* (Simvastatin) Таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг; 40 мг.

* Для застосування у пацієнтів з високим ступенем ризику.

13. ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ (місцевого застосування)
13.1 Протигрибкові лікарські засоби
 Міконазол (Miconazole) Крем  або мазь: 2 % (нітрат).
Сульфід селену (Seleniumsulfide) Суспензія на основі проносного : 2 %.
Гіпосульфіт (Sodium thiosulfate) Розчин: 15 %.
Тербінафін ( Terbinafine) Крем: 1 % або мазь: 1 % тербинафін гідрохлорид.
13.2 Антибактеріальні лікарські засоби
Мупіроцин (Mupirocin) Крем: (у вигляді мупіроцину кальцію)2 %.

Мазь: 2 %.

Перманганат калію (Potassium permanganate) Водний розчин: 1:10 000.

Порошок: по 3 г або 5 г.

Сульфадиазин срібла (Silversulfadiazine) (в) Крем: 1 %.

Вік>2 місяців.

13.3 Протизапальні та протисвербіжні лікарські засоби
 Бетаметазон (Betamethasone) (в) Крем або мазь0,1 % (у вигляді валерату). Немовлятам рекомендується гідрокортизон.
 Каламін (Calamine) Лосьйон.
 Гідрокортизон (Hydrocortisone) Крем або мазь: 1 % (ацетат).
13.4 Лікарські засоби, що впливають на процеси видозмінення шкіри
Пероксид бензоїлу (Benzoyl peroxide) Крем або мазь: 5 %.

Лосьйон: 10 %.

Фторурацил (Fluorouracil) Мазь: 5 %.
Саліцилова кислота (Salicylic acid) Розчин для зовнішнього застосування: 1%, 5 % по 25 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл.
Сечовина (Urea) Крем або мазь: 5 %, 10%.
13.5 Лікарські засоби для лікування педікульозу
 Бензилбензоат (Benzyl benzoate) (в) Лосьйон: 25 %.

Емульсія нашкірна: 200 мг/г по 50 г або 100 г у флаконах.

Мазь: 200- 250 мг/г.

Вік>2 років.

Перметрин (permethrin) Крем: 5 %.

Лосьйон: 1%.

Мазь: 40 мг/г.

Розчин нашкірний: 0,5 % по 50 г у флаконі.

14. ДІАГНОСТИКУМИ
14.1 Офтальмологічні лікарські засоби
Флуоресцеїн (Fluorescein) Очні краплі: 1% (натрієва сіль).

Розчин для ін’єкцій: 10 % по 5 мл у флаконах для діагностичної ангіографії.

 Тропікамід (Tropicamide) Очні краплі: 0,5%.
14.2 Рентгеноконтрасні лікарські засоби
Амідотрізоат (Amidotrizoate) Ін’єкції: від 140 мг до 420 мг йодину/мл в 5-мл; 10-мл; 20-мл ампулах.
Барію сульфат (Barium sulfate) Водний розчин.

Порошок для приготування суспензії: по 80 г.

Йогексол (Iohexol) Ін’єкції: від 140 мг до 350 мг йодину/ мл  в 5-мл; 10-мл; 20-мл ампулах.
Додатковий перелік
 Меглуміну йотроксат (Meglumineiotroxate) Розчин: 5 г до 8 г йоду в 100 мл до 250 мл.
15. ДЕЗІНФЕКТОРИ І АНТИСЕПТИКИ
15.1 Антисептики
 Хлоргексидин (Chlorhexidine) Розчин: 5% (біглюконат).
 Етанол (Ethanol) Розчин: 70%. (денатурований).
 Повідон йоду (Povidoneiodine) Розчин: 10% (еквівалентно 1% активного йоду).
15.2 Дезінфектори
Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Аlcoholbasedhandrub) Розчин, що містить етанол в розмірі 80% /об’єм.

Розчин, що містить ізопропіловий спирт в розмірі 75% /об’єм.

 Суміш на основі хлору (Сhlorinebasecompound) Порошок: (0,1% активного хлору) для розчину.
 Хлороксиленол (Сhloroxylenol) Розчин: 4.8%.
Глутарал (Glutaral) Розчин: 2%.
16. ДІУРЕТИКИ
Амілорид (Аmiloride) Таблетка: 5 мг (гідрохлорид).
 Фуросемід (Furosemide) Розчин для ін’єкцій: 10 мг / мл в 2‐мл ампулі.

Розчин для перорального застосування: 20 мг /5 мл [д].

Таблетки: 10 мг [д]; 20 мг  [д]; 40 мг.

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) Тверда пероральна лікарська форма: 25 мг.
Маніт (Mannitol) Розчин для ін’єкцій: 10%; 20%.

Розчин для інфузій: 15% по 100 мл, 200 мл, 400 мл у пляшках; по 100 мл, 250 мл, 500 мл у контейнерах.

Спіронолактон (Spironolactone) Таблетки: 25 мг.
Додатковий перелік
Спіронолактон (Spironolactone) Розчин для перорального застосування: 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл; 25 мг/5 мл.
17. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
Додатковий перелік [сп]
 Ферменти підшлункової залози (Рancreaticenzymes) Лікарські засоби та дози, включаючи ліпази, протеази та амілази, застосовувати відповідно віку.
17.1 Противиразкові лікарські засоби
Додатковий перелік
 Омепразол (Omeprazole) Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 40 мг у ампулі.

Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 20 мг; 40 мг саше. 

Тверда пероральна лікарська форма: 10 мг; 20 мг; 40 мг.

 Ранітидин (Ranitidine) Ін’єкції:25 мг / мл (у вигляді гідрохлориду) в 2мл ампулі

Розчин для перорального застосування: 75 мг /5 мл (у вигляді гідрохлориду).

Таблетки: 150 мг (у вигляді гідрохлориду).

17.2 Антиеметики
Додатковий перелік
Дексаметазон (Dexamethasone) Ін’єкції:4 мг / мл в 1мл ампулі (у вигляді динатрієвої солі фосфату).

Розчин для перорального застосування: 0.5 мг /5 мл; 2 мг /5 мл.

Тверда пероральна лікарська форма: 0,5 мг; 0,75 мг; 1,5 мг; 4 мг.

Метоклопрамід (MetoclopramideНаціональний перелік основних лікарських засобів Ін’єкції: 5 мг (гідрохлорид)/ мл в 2мл ампулі.

Розчин для перорального застосування: 5 мг /5 мл[д].

Таблетка: 10 мг (гідрохлорид).

Національний перелік основних лікарських засобів  Вік: не для новонароджених.

Ондансетрон (OndansetronНаціональний перелік основних лікарських засобів Ін’єкції: 2 мг основа/ мл в 2мл ампулі (у вигляді гідрохлориду.

Розчин для перорального застосування: 4 мг основа/5 мл.

Тверда пероральна лікарська форма: відповідає 4 мг основи; відповідає 8 мг основи; відповідає 24 мг основи.

Національний перелік основних лікарських засобів  Вік >1 місяця.

17.3 Протизапальні лікарські засоби
 Cульфасалазин (Sulfasalazine) Утримувальна клізма.Свічка: 500 мг.

Taблетки: 500 мг.

Додатковий перелік
 Гідрокортизон (Hydrocortisone) Утримувальна клізма.Свічка: 25 мг (ацетат).
17.4 Проносні лікарські засоби
 Сена (senna) Таблетка: 7,5 мг; 13,5 мг; 70 мг (сеннозиди).
17.5 Лікарські засоби, що застосовуються при діареї
17.5.1 Пероральна регідратація
Солі для пероральної регідратації (Оralrehydrationsalts) Порошок для розведення в 200 мл; 500 мл; 1 л.
Глюкоза: 75 мілліеквівалент (млек)
Натрій: 75 млек чи ммоль/л
Хлорид: 65 млек чи ммоль/л
Калій: 20 млек чи ммоль/л
Цитрат: 10 ммоль/л
Осмолярність: 245 мосм/л
Глюкоза: 13.5 г/л
Хлористий натрій: 2.6 г/л
Хлористий калій: 1.5 г/л
Тринатрійцитрат дигідрат*: 2.9 г/л
* тринатрію цитрат дигідрат може бути замінений гідрокарбонатом натрію (бікарбонат натрію) 2.5 г/л.

Порошок для орального розчину: по 4,4 г у пакетах № 5 або № 20 (1 пакетик містить глюкози безводної 2,7 г, натрію цитрату 0,58 г, натрію хлориду 0,52 г, калію хлориду 0,3 г).

Порошок для орального розчину: по 10,7 г у пакетах № 20 (1 пакетик містить 0,75 г калію хлориду, 1,3 г натрію хлориду, 1,45 г натрію цитрату, 6,75 г глюкози безводної).

17.5.2 Лікарські засоби від діареї
Цинковий купорос* (zincsulfate) Тверда пероральна лікарська форма: 20 мг.* При гострій діареї сульфат цинку повинен використовуватися як доповнення до солей для пероральної регідратації.
18. ГОРМОНИ, ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
18.1 Кортикостероїди і синтетичні замінники
Флудрокортизон (Fludrocortisone) Таблетки: 100 мкг (ацетат).
Гідрокортизон (Hydrocortisone) Таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг.

Порошок для розчину для ін’єкцій: по 100 мг у флаконах.

18.2 Андрогени
Додатковий перелік
Тестостерон (Testosterone) Ін’єкції: 200 мг (єнантат) по 1 мл в ампулі.

Ін’єкції: 250 мг/мл по 1 мл, 4 мл в ампулі.

18.3 Контрацептиви* *для жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю
18.3.1 Оральні гормональні контрацептиви
Етинілестрадіол (Ethinylestradiol) +  Левоноргестрел (Levonorgestrel) Таблетки: 30 мкг +150 мкг.
Етинілестрадіол (Ethinylestradiol) +  (Norethisterone) Таблетки: 35 мкг+ 1 мг.
Левоноргестрел (Levonorgestrel) Таблетки: 30 мкг; 750 мкг (пакет із двох);  1.5 мг.
18.3.2 Ін’єкційні гормональні контрацептиви
Естрадіол ципионат (Estradiolcypionate)+ Медроксипрогестерону ацетат (Мedroxyprogesteroneacetate) Ін’єкція:5 мг+ 25 мг.
Медроксипрогестерону ацетат (Мedroxyprogesterone acetate) Базовий вміст ін’єкції:150 мг / мл в 1 мл флаконі.
Норетистерону енантат (Norethisterone enantate) Масляний розчин:200 мг/ мл в 1 мл ампулі.
18.3.3 Імплантабельні контрацептиви
Етоногестрел-рилізинговий імплантат (Etonogestrel-releasingimplant) Одностержневий етоногестрело-рилізинговий імплантат, який містить 68 мг етоногестрела.
Левоноргестрел–рилізинговий імплантат (levonorgestrel-releasingimplant) Два стрижня левоноргестрело-рилізингового імплантата, кожен стрижень якого містить 5 мг левоноргестрелу (150 мг від загального обсягу).
18.3.4 Внутрішньоматкові засоби
Левоноргестрел-рилізинг внутрішньоматкової системи (levonorgestrel‐releasingintrauterinesystem) Внутрішньоутробна система з резервуаром, що містить 52 мг левоноргестрелу.
18.3.5 Інтравагінальні контрацептиви
Прогестеронове вагінальне кільце*(Progesteronevaginalring) Прогестероно-рилізингове вагінальне кільце, що містить 2.074 г мікронізованого прогестерону.*Для жінок, що активно годують грудьми-принаймні 4 рази на день.
18.4 Естрогени
18.5  Інсуліни та інші ліки, які використовуються для лікування діабету
 Гліклазид* (Gliclazide) Тверда пероральна лікарська форма: 30 мг; 60 мг; 80 мг.

Таблетки з контрольованим вивільненням: 30 мг; 60 мг; 80 мг.*Глібенкламід не застосовується у пацієнтів старше 60 років.

Глюкагон (Glucagon) Ін’єкції:1 мг/ мл.
Інсулін для ін’єкцій (розчинний) (Іnsulininjection (soluble)) Ін’єкції:40 МО/ мл в 10‐мл флаконі; 100 МО/ мл в 10‐мл флаконі.
Інсулін середньої тривалості дії (Іntermediate‐actinginsulin) Ін’єкції:40 МО/ мл в 10‐мл флаконі; 100 МО/ мл в 10‐мл флаконі. (у вигляді суспензії інсуліну цинку або ізофан інсуліну).
Метформiн (Metformin) Таблетки: 500 мг (гідрохлорид).
18.6 Овуляційні індуктори
Додатковий перелік
Кломифен (Clomifene) Таблетки: 50 мг (цитрат).
18.7 Прогестагени
Медроксипрогестерону ацетат(Medroxyprogesteroneacetate) Таблетки: 5 мг.

Суспензія для ін’єкцій: 150 мг/мл по 1 мл у флаконі або заповненому шприці.

18.8 Гормони щитовидної залози і антитиреоїдні лікарські засоби
Левотироксин (Levothyroxine) Таблетки: 25 мкг [д]; 50 мкг; 100 мкг (натрієва сіль).
Калію йодид (Рotassium iodide) Таблетки: 100 мкг; 200 мкг; 1 мг;60 мг; 250 мг.
 Пропілтіоурацил (Рropylthiouracil) . Таблетки: 50 мг.
Додатковий перелік [cп]
Люголя розчин (Lugolʹssolution) Розчин для перорального застосування: близько 130 мг всього йоду/ мл.
19.ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
19.1 Діагностичні речовини
Туберкулін (tuberculin), очищений білок похідна (purifiedproteinderivative – PPD) Ін’єкції.
19.2 Сироватки та імуноглобуліни
Протиотрутний імуноглобулін* (Anti‐venomimmunoglobulin) Ін’єкції.* Точний тип визначається на місці.
Дифтерійний анатоксин (Diphtheriaantitoxin) Ін’єкції: 10 000 МО; 20 000 МО у флаконі.

Суспензія для ін’єкцій: по 0,5 мл (1 доза) або 1 мл (2 дози) в ампулах(0,5 мл містить: анатоксин дифтерійний очищений конценрований – 5 флокулюючих одиниць (Lf).

19.3 Вакцини 

Рекомендовано як у вигляді  моновакцин,  так і комбінованих вакцин.

 • Вакцина БЦЖ (BCG vaccine)
 • Вакцина проти дифтерії (Diphtheriavaccine)
 • Гемофільна вакцина типу B (Haemophilusinfluenzaetypebvaccine)
 • Вакцина проти гепатиту B (HepatitisBvaccine)
 • Вакцина проти кору (Measlesvaccine)
 • Вакцина проти калюшку (Pertussisvaccine)
 • Вакцина проти поліомієліту (Poliomyelitisvaccine)
 • Вакцина проти краснухи (Rubellavaccine)
 • Вакцина проти правця (Tetanusvaccine)
Рекомендації щодо деяких груп високого ризику
Вакцина проти сказу (Rabiesvaccine)
Рекомендації за програмами імунізації з певними характеристиками
Вакцина проти паротиту (Mumpsvaccine)
20. МІОРЕЛАКСАНТИ (ПЕРИФЕРІЙНОЇ ДІЇ) ТА ІНГІБІТОРИ ХОЛІНОЕСТЕРАЗИ
Атракуріум (Аtracurium) Ін’єкції: 10 мг/ мл (безилат).
Неостигмін (Neostigmine) Ін’єкції: 0,5 мг/мл по 1 мл в ампулах;2.5 мг (метилсульфат) в 1‐мл ампулі.Таблетки: 15 мг (бромід).
Суксаметоній (Suxamethonium) Ін’єкції: 50 мг (хлорид)/ мл в 2‐мл ампулі.20 мг/мл по 5 мл в ампулі (суксаметонію йодид).Порошок для приготування розчину для ін’єкцій (хлорид) у флаконі.
 Векуроніум (Vecuronium)[д] Порошок для приготування розчину для ін’єкцій: 10 мг (бромід) у флаконі.
Додатковий перелік
Піридостигмін(Pyridostigmine) Ін’єкції: 1 мг в 1мл ампулі.Таблетки: 60 мг (бромід).
21. ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
21.1 Протиінфекційні лікарські засоби
Ацикловір (Аciclovir) Мазь: 3%.
Азитроміцин (Аzithromycin) Розчин (очні краплі): 1.5%.
 Гентаміцин (Gentamicin) Розчин (очні краплі): 0.3% (сульфат).
 Oфлоксацин (Ofloxacin) Розчин (очні краплі): 0.3%.
 Tетрациклін (Tetracycline) Очна мазь: 1% (гідрохлорид).
21.2 Протизапальні лікарські засоби
 Преднізолон (Рrednisolone) Розчин (очні краплі):  0.5% (фосфат натрію).
21.3 Місцеві анестетики
 Тетракаїн (Тetracaine) Національний перелік основних лікарських засобів Розчин (очні краплі): 0.5% (гідрохлорид).Національний перелік основних лікарських засобів  Вік: НЕ показаний для недоношених новонароджених.
21.4 Міотичні лікарські засоби та лікарські засоби проти глаукоми
Ацеталозамід (Аcetazolamide) Таблетки: 250 мг.
Латанопрост (Latanoprost) Розчин (очні краплі): латанопрост 50 мкг/мл.
 Пілокарпін (Рilocarpine) Розчин (очні краплі): 2%; 4%;1% (гідрохлорид чи нітрат).
 Тимолол (Тimolol) Розчин (очні краплі): 0.25%; 0.5% (у вигляді малеата водню).
21.5 Мідріатики  
Атропін * (Аtropine) þ Розчин (очні краплі): 0.1%; 0.5%; 1% (сульфат).*  [д] Або гоматропін (гідробромід) або цилопентолат (гідрохлорид).þ Вік >3 місяців.
Додатковий перелік
Адреналін (Еpinephrine (Аdrenaline)) Розчин (очні краплі): 2% (у вигляді гідрохлориду).
22. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МІОМЕТРІЙ
22.1 Лікарські засоби, що підсилюють скоротливу активність міометрію
 Ергометрин (Еrgometrine) Ін’єкції: 200 мкг (гідроген малеату) в 1мл ампулі.Ін’єкції: 0,2 мг/мл по 1 мл в ампулах (1 мл розчину містить метилергометрину малеату 0,2 мг).
Мізопростол (Мisoprostol) Таблетки: 200 мкг.Контроль за незавершеним абортом чи викиднем.Профілактика і лікування післяпологової кровотечі, де окситоцин недоступний або не може бути безпечно використаний.Вагінальні таблетки: 25 мкг.** Тільки для використання для індукції пологів, коли доступні відповідні засоби.
Окситоцин (Оxytocin) Ін’єкції: 10 МО в 1‐мл, 5 МО/1 мл.
Додатковий перелік
Міфепристон * (Мifepristone) –  Мізопростол* (Мisoprostol)  Таблетки 200 мг.* Потребує ретельного медичного нагляду.Міфепристон Таблетки: 50 мг, 10 мг, по 200 мг.МізопростолТаблетки: 200 мкг.
22.2 Лікарські засоби, що зменшують скоротливу активність міометрію (токолітики)
Ніфедипін (Nifedipine) Швидкорозчинні капсули: 10 мг.
23. ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ ДІАЛІЗНИЙ РОЗЧИН
Додатковий перелік
Розчин для перитонеального діалізу (відповідного складу) (intraperitonealdialysissolution) Парентеральний розчин.
24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
24.1 Лікарські засоби, що застосовуються при психотичних розладах
Хлорпромазин(Chlorpromazine) [д] Ін’єкції: 25 мг (гідрохлорид)/ мл в 2‐мл ампулі.Розчин для перорального застосування: 25 мг (гідрохлорид)/5 мл.Таблетки: 100 мг; 10 мг; 25 мг; 50 мг (гідрохлорид).
 Флуфеназин (Fluphenazine) Ін’єкції: 25 мг (деканоат або енантат)  по 1мл в ампулі.
 Галоперидол (Haloperidol) [д] Ін’єкції: 5 мг в 1‐мл ампулі.Таблетки: 2 мг; 5 мг.
Рисперидон (Risperidone) Тверда пероральна лікарська форма: 0.25 мг –  6.0 мг.
Додатковий перелік
Kлозапін (Clozapine) Тверда пероральна лікарська форма: 25 до 200 мг.
 Галоперидол (Haloperidol) [д] Розчин для перорального застосування: 2 мг / мл.
24.2 Лікарські засоби, що застосовуються для лікування порушення настрою
24.2.1 Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах
 Амітриптилін (Аmitriptyline) Таблетки: 25 мг; 75 мг. (гідрохлорид).
Національний перелік основних лікарських засобів  Флуоксетин (Fluoxetine) Тверда пероральна лікарська форма: 20 мг (у вигляді гідрохлориду).Національний перелік основних лікарських засобів  ˃ 8 років.
24.2.2 Лікарські засоби, що застосовуються при біполярних розладах
Карбамазепін (Carbamazepine) Таблетки (з поділкою): 100 мг; 200 мг.
Літію карбонат (Lithiumcarbonate) Тверда пероральна лікарська форма: 300 мг.
Вальпроєва кислота (Вальпроат натрію) (Valproicacid (Sodiumvalproate)) Таблетки (з покриттям): 200 мг; 500 мг (вальпроат натрію).
24.3 Лікарські засоби для лікування тривожних розладів
 Діазепам (Diazepam) Таблетки (з поділкою): 2 мг; 5 мг.
24.4 Лікарські засоби, що застосовуються при обсесивно-компульсивних розладах
Kломіпрамін(Clomipramine) Тверда пероральна лікарська фрма: 10 мг; 25 мг (гідрохлорид).
24.5Лікарські засоби для лікування розладів, викликаних вживанням психоактивних речовин
Додатковий перелік
 Mетадон* (Methadone) Концентрат для приготування розчину для перорального застосування: 5 мг / мл; 10 мг / мл (гідрохлорид).Розчин для перорального застосування: 5 мг /5 мл; 10 мг /5 мл (гідрохлорид).* Ліки повинні використовуватися тільки в рамках встановленої програми підтримки.
25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЮ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
25.1 Антиастматичні засоби і лікарські засоби для лікування хронічної обструктивної хвороби
 Беклометазон (Beclometasone) Інгаляція (аерозоль): 50 мкг; 100 мкг (дипропіонат) на дозу (у вигляді форм, що не містять фреон).
 Будесонід (Budesonide) [д] Інгаляція (аерозоль): 100 мкг на дозу; 200 мкг на дозу.
Епінефрин (Адреналін) (Epinephrine /Adrenaline) Ін’єкції: 1 мг (у вигляді гідрохлориду та гідротартрату)* по 1 мл в ампулах.*Що відповідає 1,82 мг адреналіну тартрату в 1 мл.
Іпратропію бромід (Ipratropium bromide) Інгаляція (аерозоль): 20 мкг/ доза.
 Сальбутамол (Salbutamol) Інгаляція (аерозоль): сальбутамол 100 мкг як сульфат  (1 доза).Розчин для ін’єкцій: 50 мкг (як сульфат)/мл в 5-мл ампулі; 500 мкг (як сульфат)/мл в 1-мл ампулі.Дозований інгалятор (аерозоль): 100 мкг (як сульфат) на 1 дозу.Респіраторний розчин для використання в розпилювачах-небулайзерах: 5 мг (як сульфат)/мл; 1 мг/мл.
26. РОЗЧИНИ, ЩО КОРИГУЮТЬ ВОДНИЙ, ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ ТА КИСЛОТНО-ЛУЖНИЙ БАЛАНС
26.1 Лікарські засоби для перорального застосування
Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)Див. розділ 16.5.1.
Калію хлорид (Potassium chloride) Порошок для розчину.
26.2 Лікарські засоби для парентерального застосування
Глюкоза (Glucose) Розчин для ін’єкцій: 5% (ізотонічний).Розчин для ін’єкцій: 10% (гіпертонічний).Розчин для ін’єкцій 40 % (гіпертонічний).Розчин для ін’єкцій: 50% (гіпертонічний).
Калію хлорид (Potassium chloride) Розчин: 11.2% в 20-мл ампулі (еквівалентно K+ 1.5 ммоль/мл, Cl- 1.5 ммоль/мл).Розчин для розведення: 7,5% (еквівалентно К 1 ммоль/мл та Сl 1 ммоль/мл) [д].Розчин для розведення: 15% (еквівалентно K 2 ммоль/мл та Cl 2 ммоль/мл) [д].
Натрію хлорид (Sodium chloride) Розчин для ін’єкцій: 0,9% ізотонічний (еквівалентно Na+ 154 ммоль/л, Сl- 154 ммоль/л).
Натрію гідрокарбонат(Sodium hydrogen carbonate) Розчин для ін’єкцій 1.4% ізотонічний (еквівалентно Na+ 167 ммоль/л, HCO3- 167 ммоль/л).Розчин для інфузій: 8,4% в ампулах по 10 мл (еквівалентно Na+ 1000 ммоль/л, HCO3- 1000 ммоль/л).
 Лактат натрію (Sodium lactate), комбінації Розчин для ін’єкцій.
26.3 Змішані
Вода для ін’ єкцій (Water for injection) Розчин для ін’єкцій: 2-мл; 5-мл; 10-мл в ампулах.
27. ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ
Додатковий перелік 
Кальцію глюконат (Calcium gluconate) Ін’єкції: 100 мг/мл в 10-мл ампулі.
28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУХА, ГОРЛА ТА НОСА У ДІТЕЙ [д]
Оцтова кислота (Acetic acid) Місцево: 2%, в спирті.
Будесонід (Budesonide) Назальний спрей: 100 мкг на дозу;50 мкг на дозу.
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) Місцево:0,3% крапі (гідрохлорид).
Ксилометазолін (Xylometazoline) Національний перелік основних лікарських засобів Назальний спрей: 0,05%.Краплі назальні: 0,05 %, 0,1 % по 10 мл.Національний перелік основних лікарських засобів Не для дітей віком до 3 місяців.
29. СПЕЦІАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НОВОНАРОДЖЕНИМИ
29.1 Лікарські засоби, що призначаються немовлятам [д]
Кофеїну цитрат (Caffeine citrate) Ін’єкції: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну основи/мл).Розчин для перорального застосування: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну основи/мл).
Хлоргексидин (Сhlorhexidine) Розчин або гель: 7,1% (диглюконат). забезпечуючи 4% хлоргексидину (для догляду за пупкової раною) [д]. 
Додатковий перелік 
 Ібупрофен (Ibuprofen) Розчин для ін’єкцій: 5 мг/мл.
 Простагландин Е (Prostaglandin E) Розчин для ін’єкцій: Простагландин Е1 – 0.5 мг/мл в спирті, Простагландин Е2 – 1 мг/мл.
Легеневі сурфактанти (Surfactant) Суспензія для введення в трахею: 25 мг/мл.Суспензія для введення в трахею: 80 мг/мл.
29.2 Лікарські засоби, що застосовують матері новонароджених
Дексаметазон (Dexamethasone) Ін’єкції:4 мг/мл дексаметазону фосфату ( у вигляді диатрієвої солі).
30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАНЯХ СУГЛОБІВ
30.1 Лікарські засоби для лікування подагри
Алопуринол (Allopurinol) Таблетки: 100 мг.
30.2. Модифікуючі лікарські засоби, що використовуються при ревматичних хворобах (DMARDs)
Хлорохін (Chloroquine) Таблетки: 100 мг; 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату); по 250 мг (фосфат).
Додатковий перелік 
Азатіоприн (Azathioprine) Таблетки: 50 мг.
Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) [сп] Тверді пероральні дозовані форми: 200 мг (у вигляді сульфату).
Метотрексат (Methotrexate) Таблетки: 2,5 мг (у вигляді натрієвої солі).
Пеніциламін (Penicillamine) Тверді пероральні дозовані форми: 250 мг.
Сульфасалазин (Sulfasalazine) Таблетки: 500 мг.

Таблиця 1.1.: Лікарські засоби, що мають обмеження до застосування за віком або масою тіла

Атазанавір >25 кг
Атропін >3 місяців
Бензил бензоат >2 років
Бетаметазон, топічні форми Для новонароджених перевага надається гідрокортизну
Цефазолін >1 місяця
Цефтріаксон >41 тижня з урахуванням гестаційного віку
Дилоксанід >25 кг
Доксициклін >8 років (окрім серйозних інфекцій, наприклад, холери)
Ефавіренз >3 років або >10 кг
Флуоксетин >8 років
Ібупрофен >3 місяців (окрім IV стадії відкритого артеріального протоку)
Мефлохін >5 кг або >3 місяців
Метоклопрамід Не використовувати у новонароджених
Невірапін > 6 тижнів
Ондансетрон >1 місяць
Саквінавір >25 кг
Сульфадіазин срібла >2 місяців
Тетракаїн Не використовувати у новонароджених
Триметоприм >6 місяців
Ксилометазолін >3 місяців

Таблиця 1.2.: Пояснення до доз форм лікарських засобів

А. Основні лікарські форми, які використовуються у Національному переліку основних лікарських засобів для перорального застосування.

Термін Визначення
Тверда пероральна лікарська форма Стосується таблеток або капсул або інших твердих лікарських форм, що «розчиняються», які є лікарськими засобами з негайним вивільненням. Це означає, що немає ніякої різниці в клінічній ефективності та безпеці між доступними твердими лікарськими формами, і тому  слід обирати форму (и) лікарських засобів, які внесені до переліку, в залежності від якості та доступності.Термін «тверда пероральна лікарська форма» ніколи не застосовується до таблеток з модифікованим вивільненням.
Таблетки Стосується:• покритих та непокритих (плівкою або цукровою оболонкою) таблеток, призначених для ковтання цілими;• з поділкою та без поділки *;• таблетки, які призначені для жування перед ковтанням;• таблетки, що диспергуються або розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням;

• таблетки, що призначені для подрібнення перед ковтанням.

Термін «таблетка» без подальших уточнень ніколи не застосовується до таблеток з модифікованим вивільненням.

Таблетки (категорії) Стосується  конкретних типів таблеток:жувальні – таблетки, призначені для жування перед ковтанням;що диспергуються – таблетки, що диспергуються або розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням;розчинні – таблетки, які розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням;подрібнювані – таблетки, що призначені для подрібнення перед ковтанням;

з поділкою – таблетки, що мають місце для розлому для отримання меншої дози, ніж у 1 таблетці;

сублінгвальні – таблетки, які призначені для розміщення під язик.

Термін “таблетка”завжди допускається із використанням додаткового терміну (у дужках) у випадках, де мається на увазі один з наступних типів таблеток: гастрорезистентні (такі таблетки можуть іноді бути описані як вкриті кишковорозчинною оболонкою або з відстроченим вивільненням), з пролонгованим вивільненням або інші форми з модифікованим вивільненням.

Капсули Стосується  твердих або м’яких капсул.Термін «капсула» без обмежень/застережень  ніколи не застосовується до капсул  з модифікованим вивільненням.
Капсули (категорії) Термін «капсула» з вказанням  категорії відноситься до гастрорезистентних (такі капсули можуть іноді бути описані як вкриті кишковорозчинною оболонкою або з відстроченим вивільненням), з пролонгованим вивільненням або інші форми з модифікованим вивільненням.
Гранули Лікарські засоби, які видаються пацієнту у вигляді гранул для ковтання без жодної додаткової підготовки, для жування, або для прийому з водою або іншою рідиною.Термін «гранули», без подальших уточнень ніколи не застосовується до гранул з модифікованим вивільненням.
Порошок для перорального застосування Лікарські засоби, які видаються пацієнту у вигляді порошку (зазвичай у вигляді однієї дози) для прийому з водою або іншою рідиною.
Рідина для перорального застосування  Рідкі лікарські засоби, призначені для ковтання, тобто пероральні розчини, суспензії, емульсії та пероральні краплі, в тому числі відновлені з порошків або гранул, але не належать до лікарських засобів, що призначені для введення через слизову оболонку рота, наприклад, рідини для полоскання горла або полоскання ротової порожнини.Рідини для перорального застосування, представлені у вигляді порошків або гранул, можуть мати переваги завдяки більшій стабільності та меншим транспортним витратам. Якщо на ринку наявні більше одного типу рідин для перорального застосування є (наприклад, розчин, суспензія, гранули для відновлення), вони можуть бути взаємозамінними і в таких випадках мають бути біоеквівалентними. Перевага надається рідинам для перорального застосування, що не містять цукру, та рідинам для дітей, що не містять спирту.

*Таблетки з рискою можуть бути розділені для полегшення ковтання, забезпечуючи дозу цілої таблетки.

B. Основні лікарські форми, які використовуються у Національному переліку основних лікарських засобів для парентерального  застосування.

Термін Визначення
Ін’єкція Відноситься до розчинів, суспензій та емульсій, включаючи ті, що отримані  з порошків або концентрованих розчинів.
Ін’єкція (категорії) Шлях введення вказується у дужках за необхідності.
Ін’єкція (олійна) Термін «ін’єкція» у відповідних записах містить уточнення (олійна).
Внутрішньовенна інфузія Відноситься до розчинів, суспензій та емульсій, включаючи ті, що утворюються з порошків або концентрованих розчинів.

С. Інші лікарські форми

Шлях введення Термін, що використовується
Очні Очні краплі, очні мазі.
Топічні Для рідин: лосьйони, в’язкі рідини, що наносяться спеціальним засобом (пензликом).Для напівтвердих речовин: крем, мазь.
Ректальні Супозиторії, гелі або розчини.
Вагінальні Песарії або вагінальні таблетки.
Інгаляційні Порошок для інгаляцій, інгаляція у балонах, небулайзер.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті