Обмеження на перевірки бізнесу — 2017

17 січня 2017 р. у Державній регуляторній службі України під головуванням її очільника Ксенії Ляпіної відбувся круглий стіл щодо обговорення законодавчих нововведень у сфері державного нагляду та контролю. Предметом обговорення стали проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 р. та питання практичної реалізації вимог прийнятих 3 листопада 2016 р. законів України щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та тимчасових особливостей здійснення перевірок. У заході взяли участь представники органів влади, професійних асоціацій та підприємств.

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року

Ксенія Ляпіна повідомила, що наразі на рівні органів влади відбувається громадське обговорення Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 р., який визначає основні цілі, напрями діяльності Уряду протягом 2017–2020 рр., та є основою середньострокового бюд­жетного планування, щорічних деталізованих планів дій Уряду, стратегічних планів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Проектом плану Державну регуляторну службу України визначено відповідальною за введення в експлуатацію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з інформацією про всі перевірки. Ця система має бути розроблена і запущена Державною регуляторною службою України у 2017 р., щоб вже з наступного року повноцінно функціонувати і підтримуватися в актуальному стані.

107409

У листопаді минулого року внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими запроваджено адміністративну відповідальність за невнесення або внесення недостовірних відомостей чи відомостей не в повному обсязі щодо перевірок до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). До відомостей цієї системи передбачається вільний доступ. Таким чином, з’являється додатковий механізм відкритого контролю за діями контролюючих органів, в тому числі і з боку суб’єктів господарювання та громадських організацій. За словами К. Ляпіної, скориставшись функцією «пошук», суб’єкти господарювання зможуть знайти інформацію щодо предмету планових/позапланових перевірок стосовно себе або контрагентів з боку перевіряючих органів, а також ознайомитися з їх результатами.

Державна регуляторна служба України разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) також братиме участь у підвищенні ефективності роботи контролюючих органів, посиленні правової захищеності суб’єктів господарювання шляхом розроблення:

 • Порядку функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);
 • Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду(контролю);
 • Порядку проведення перевірок органів державного нагляду (контролю).

Протягом 2017 р. Державну регуляторну службу України також пропонується залучити до процесу зменшення адміністративних бар’єрів у бізнесі шляхом розроблення нормативно-правових актів, реалізація яких спрямована на дерегуляцію господарської діяльності.

Нововведення у сфері державного нагляду та контролю

Головною темою обговорення круглого столу стали законодавчі нововведення у сфері державного нагляду та контролю. Так, 1 січня 2017 р. набули чинності закони України від 03.11.2016 р.:

Детальніше про законодавчі нововведення розповів директор Департаменту правової роботи і державного нагляду (контролю) Олександр Барбелюк.

Законом України від 03.11.2016 р. № 1726-VIII передбачено:

 • поширення дії Закону України «Про основ­ні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), які раніше були виведені з-під сфери його дії, а саме на заходи контролю, які здійснюються органами державної фіскальної служби, державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації; державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, але з урахуванням особливостей, встановлених спеціальними законами;
 • усунення дублювання повноважень з реа­лізації державної політики у сфері державного нагляду та контролю між Мінекономрозвитку та Державною регуляторною службою України, закріпивши ці повноваження за останньою. Тобто із скаргами на дії контро­люючих органів підприємці зможуть звертатися до Державної регуляторної служби України, у якої і будуть повноваження щодо перевірки цих органів;
 • підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю);
 • створення інтегрованої автоматизованої си­стеми державного нагляду (контролю) з інформацією про всі заходи державного нагляду (контролю), до якої підприємці будуть мати вільний доступ, що сприятиме захисту від зайвого втручання посадових осіб кон­тролюючих органів у діяльність суб’єктів господарювання при проведенні заходів державного нагляду (контролю);
 • розміщення на офіційних веб-сайтах кон­тролюючих органів нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час перевірок;
 • розширення переліку основних принципів державного нагляду (контролю), зокрема:

– закріплення необхідності трактування на користь підприємця норм законодавства, які допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків суб’єкта господарювання та/або повноважень органу державного нагляду (контролю);

– орієнтованість державного нагляду (кон­тролю) на запобігання правопорушенням у сфері господарської діяльності;

– недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності;

 • розширення положень щодо консультативної підтримки суб’єктів господарювання контролюючими органами, в тому числі звільнення від відповідальності суб’єктів господарювання, якщо вони діяли відповідно до консультації органу державного нагляду (контролю).

Також уточнено положення, згідно з яким виключно за рішенням суду виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг можуть бути зупинені пов­ністю або частково. Раніше передбачалося тільки призупинення повністю, і навіть якщо можна було обмежитися зупинкою частини виробничого процесу, то контролюючому органу доводилося повністю зупиняти цей процес.

107410

Передбачено, що планові перевірки залежно від ступеня ризику здійснюються контролюючими органами щодо суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику — не частіше одного разу на 2 роки, до середнього — не частіше одного разу на 3 роки, незначного — не частіше одного разу на 5 років. Крім того, зменшено строк здійснення планової перевірки з 15 до 10 днів.

Уточнено підстави для проведення позапланових перевірок, зокрема на підставі доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя, здоров’я людини, захист навколишнього середовища та забезпечення безпеки держави.

Уточнено підстави, за якими суб’єкт господарювання має право не допустити посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки, якщо органом державного нагляду (контролю) не було оприлюднено на власному офіційному веб-сайті уніфікованих форм акта.

Законом України № 1728-VIII впроваджується обмеження (мораторій) на проведення планових перевірок до 31 грудня 2017 р.

Винятки для проведення позапланових перевірок становлять для:

 • Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальних органів у частині перевірки безпечності та якості харчових продуктів;
 • Державної фіскальної служби України та її територіальних органів;
 • Державної аудиторської служби України та її територіальних органів;
 • Державної служби експортного контролю України;
 • Державної служби України з питань праці та її територіальних органів;
 • Державної інспекції ядерного регулювання України та її територіальних органів;
 • Державної авіаційної служби України;
 • органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
 • Державної екологічної інспекції України;
 • Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
 • Національного банку України;
 • Антимонопольного комітету України.

Для усіх інших контролюючих органів, які не потрапили під виключення, залишається можливість проведення позапланових перевірок:

 • за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення перевірки за його бажанням;
 • за рішенням суду;
 • у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Новелою закону є впровадження особливо­стей обмеження на позапланову перевірку на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав. Проведення позапланової перевірки на підставі такого звернення орган державного нагляду повинен погодити з Державною регуляторною службою України. Аналогічна процедура досить ефективно уже майже півтора року застосовується у сфері ліцензування видів господарської діяльності, коли такий дозвіл надається Експертно-апеляційною радою при Державній регуляторній службі України.

107411

Також передбачається повна публічність процедури погодження Державною регуляторною службою України та обов’язкова вимога до початку проведення перевірок оприлюднювати на її офіційному веб-сайті дозвіл на проведення перевірок.

Відповідно, суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду(контролю) для проведення конт­рольно-наглядових заходів, якщо ними не пред’явлено погодження Державної регуляторної служби України.

Тобто впроваджується механізм захисту бізнесу від необґрунтованих перевірок органами нагляду (контролю).

Погодження Державної регуляторної служби України на проведення позапланової перевірки

Державна регуляторна служба України розробила проект Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав (далі — проект Порядку).

Проект Порядку передбачає створення при Державній регуляторній службі України Ради з питань державного нагляду (контролю) (далі — Рада), яка виступатиме дорадчим колегіальним органом.

К. Ляпіна представила механізм роботи Ради, повноваження якої поширюватимуться на розгляд звернень контролюючих органів щодо надання погодження на проведення позапланової перевірки на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав. За результатом розгляду звернення Рада надаватиме пропозиції голові Державної регуляторної служби України щодо погодження або щодо вмотивованої відмови у такому погодженні.

Склад Ради пропонується затвердити наказом Державної регуляторної служби України та сформувати з представників громадських організацій та професійних асоціацій за їх пропозиціями та посадових осіб Державної регуляторної служби України. Планується, що Рада засідатиме щотижня.

Протокольне рішення Ради щодо розгляду обґрунтованого звернення органу державного нагляду (контролю) буде підставою для надання Державною регуляторною службою України погодження на проведення позапланової перевірки або для вмотивованої відмови у наданні такого погодження.

К. Ляпіна закликала бізнес-асоціації, представників громадськості та підприємців взяти активну участь формуванні процедур у сфері державного нагляду та контролю. Щодо подання кандидатур до складу Ради можна звернутися за тел: +38(044) 286-00-95 або e-mail: gromrada@dkrp.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, у свою чергу, починає серію консультацій за участю фахівців контролюючих органів з представниками бізнесу та громадськості щодо унормування роботи системи нагляду та контролю та сподівається отримати відповідні конструктивні пропозиції від учасників обговорення. Найближче обговорення щодо перевірок у сфері праці відбудеться 27 січня 2017 р. у Державній регуляторній службі України.

Катерина Горбунова,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті