Проект наказу МОЗ України «Про внесення Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»

15 Червня 2017 12:12 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я».

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» (далі ‒ проект наказу).

Зауваження та пропозиції щодо положень наказу надсилати протягом 20 днів з дня оприлюднення на електронну адресу: pankiv@moz.gov.ua (тел. (044) 253-00-56 ‒ Паньків Оксана Станіславівна) Пояснювальна записка оприлюднена шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» (далі – проект Наказу) розроблено відповідно до статті 47 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпунктів 2 і 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги хворим у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії лікувальних закладів охорони здоров’я.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Проектом Наказу передбачається підвищити якість та ефективність надання медичної допомоги хворим у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії лікувальних закладів охорони здоров’я.

 1. Правові аспекти

Проект Наказу відповідає положенням статті 47 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпунктам 2 і 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267.

Проект Наказу стосується прав та обов’язків громадян, а саме: права громадянина України на отримання якісної медичної допомоги.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Наказу не потребує матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект Наказу потребує погодження з Міністерством соціальної політики України та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 1. Регіональний аспект

Проект Наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті Наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 1. Запобігання корупції

У проекті Наказу відсутні правила і процедури, які містять ризик вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект Наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у розділі «Громадське обговорення проектів регуляторних нормативних документів».

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект Наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект Наказу не є регуляторним актом.

 1. 101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Наказу не впливає на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2000 року № 226» матиме соціальний та правовий ефект.

Серед переваг цього акта слід відзначити: підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги хворим у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії лікувальних закладів охорони здоров’я.

Заступник Міністра Олександр Лінчевський

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 15.06.2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

Про внесення Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»

Відповідно до статті 47 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпунктів 2 і 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги хворим у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії лікувальних закладів охорони здоров’я

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117 (із змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України №

Зміни

до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Випуск 78 «Охорона здоров’я»

1. Пункт 6 «ЛІКАР-АНЕСТЕЗІОЛОГ» підрозділу «ПРОФЕСІОНАЛИ В ГАЛУЗІ ЛІКУВАЛЬНОЇ СПРАВИ (КРІМ СТОМАТОЛОГІЇ)» розділу «ПРОФЕСІОНАЛИ» викласти у такій редакції:

«6. ЛІКАР-АНЕСТЕЗІОЛОГ

Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, юридичне право в анестезіології та інтенсивній терапії.

Забезпечує відновлення, підтримку та заміщення життєво важливих функцій організму при станах, що загрожують життю хворого, захворюваннях та станах, що потребують застосування спеціальних високотехнологічних методів лікування, протекції життєвих функцій та використання медичних технологій. Здійснює заходи з профілактики та лікування болю під час виконання лікувальних і діагностичних втручань, лікування гострого та хронічного больового синдрому. Визначає та проводить найбільш безпечний для хворого вид анестезії при ургентних та планових втручаннях, з використаням доступних сучасних засобів та обладнання (наркозно- дихального, діагностичного та моніторингового), грунтуючись на результатах клінічних, біохімічних, інструментальних та функціональних методах обстеження хворих, які потребують оперативного втручання або проведеня інвазивних досліджень. Проводить адекватну корекцію водно-електролітного, кислотно-основного стану та заходів спрямованих на підтримку та відновлення вітальних функцій організму. Володіє методиками проведення серцево- легеневої реанімації на спеціалізованому етапі, пункції плевральної порожнини та перикарду, електричної дефібриляції серця, катетеризації центральних вен та артерій, забезпечує кваліфіковане проведення анестезіологічного забезпечення, інтенсивної терапії при невідкладних станах та в периопераційному періоді. Здійснює надання кваліфікованої допомоги при виникненні побічних реакцій, несприятливих подій повязаних із застосуванням лікарських засобів та повідомляти про це в установленому порядку. Приймає рішення та несе за них відповідальність щодо лікувальної тактики пацієнтів у відділенні анестезіології! та інтенсивної терапії, є лікуючим лікарем пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, які консультують пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії. Проводить у встановленому порядку заходи з підтвердження діагнозу смерті мозку, бере участь в консіліумі щодо встановлення діагнозу смерті мозку, з метою вирішення питання можливості використання органів та/або тканин для трансплантації, після встановлення діагнозу смерті мозку виконує заходи «кондиціонування» з метою збереження органів та/або тканин померлого для трансплантації. За умови необхідності проведення ургентного втручання дітям до 18 років та неможливості залучити спеціаліста лікаря-анестезіолога дитячого, проводити анестезіологічне забезпечення при проведенні екстрених хірургічних втручань та інтенсивної терапії за життєвими показами дітям при наявності в закладі відповідного наркозно-дихального обладнання. Планує свою роботу та проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію, проводить записи щоденників спостереження в стаціонарній карті (історії хвороби) при суттєвих змінах стану хворого або проведенні інвазивних маніпуляцій. При роботі у відділенні дотримується правил і вимог з охорони праці та протипожежної безпеки, дотримується принципів медичної етики та деонтології з пацієнтами, їх родичами, законними представниками та колегами. Керує роботою середнього та молодшого медичного персоналу. Бере участь у поширенні медичних знань та здорового способу життя. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; щодо діяльності служби анестезіології та інтенсивної терапії, діагностики та лікування хворих.; основи права в медицині; основи страхової медицини; права, обов’язки та відповідальність лікаря- анестезіолога; організацію та показники роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії; нормальну та патологічну фізіологію органів і систем людини, топографічну анатомію; загальну та клінічну фармакологію; основи водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, гемостазу, методи їх корекції; етіологію, патогенез, клініку і методи лікування при невідкладних станах в клініці внутрішніх, інфекційних, нервових і хірургічних хвороб, при політравмі, опіках та отруєннях; механізм розвитку та засоби проведення невідкладної допомоги при серцевій, судинній, дихальній, церебральній, нирковій, наднирковій та печінковій недостатностях; основи раціональної інфузійної та трансфузійної терапії, парентерального та ентерального харчування; інтерпритацію результатів лабораторних, функціональних і спеціальних методів дослідження та їх корекцію; заходи діагностики та інтенсивної терапії при гострих екзогенних отруєннях, асфіксії, електротравмі, утопленні; основи раціональної антибіотикопрофілактики та антибактеріальної терапії інфекційних захворювань та нозокоміальних інфекційних ускладнень; класифікацію видів анестезії та методику їх проведення, клінічний перебіг провідникової та загальної анестезії; клінічні і фармакологічні засоби, що застосовуються при проведенні знеболення, інтенсивної терапії та реанімаційних заходах; основи респіраторної підтримки при різних захворюваннях та станах, що потребують протекції функції зовнішнього дихання, режими штучної та допоміжної вентиляції легень, розраховувати параметри штучної та допоміжної вентиляції легень та методики відлучення від респіратора, проводити санацію дихальних шляхів; принципи роботи та будову наркозо-дихальної і моніторингової апаратури, організацію кардіомоніторного нагляду за хворим, засоби знезараження обладнання; ускладнення анестезії та своєчасно проводити лікувально-реанімаційні заходи; патологію системи згортання крові, та заходи її корекції; покази до трансфузії препаратів крові; заходи невідкладної допомоги та інтенсивної терапії при шоці будь-якого генезу, політравмі, тяжкій черепно-мозковій та хребтово- спиномозковій травмі, скелетній травмі, травмі живота та грудної клітини, напруженому пневмотораксі, тромбоемболії легеневої артерії, порушенні мозкового кровообігу, гострому коронарному синдромі, комах нез’ясованої етіології, отруєннях, опіках, сепсисі, судомах, бронхіальному статусі, нейроінфекціях, еклампсії, масивній кровотечі, сортування та надання допомоги при массовому надходженні постарджалих; діагностичні критерії смерті мозку та смерті людини, заходи «кондиціонування» з метою збереження органів та/або тканин померлого для трансплантації; правила безпеки та гігієну роботи в операційній, правила асептики і антисептики форми і методи санітарної освіти; правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

Кваліфікаційні вимоги

Лікар-анестезюлог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Анестезіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курс удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря- спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

Лжар-анестезюлог І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Анестезіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря- спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботі за фахом понад 7 років.

Лікар-анестезюлог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Анестезіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря- спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

Лікар-анестезіолог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Анестезіологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.»

В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті