Вступна кампанія–2018: визначено мінімальний бал для вступу на окремі лікарські спеціальності

Наказом від 13 жовтня 2017 р. № 1378 Міністерство освіти і науки України затвердило Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 р. Одним із нововведень є встановлення мінімальної кількості балів для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Вступник матиме право на першочергове зарахування до вищих медичних навчальних закладів за державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше ніж 3 років у сільській місцевості або селищах міського типу.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпоч­неться 2 липня наступного року та закінчиться о 18:00 25 липня 2018 р.

Прийом заяв та документів розпочнеться 12 липня і закінчиться о 18:00 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів; о 18:00 26 липня — для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Додатком 1 до документа визначено перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (таблиця).

Таблиця. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія
222 Медицина
225 Медична психологія
226 Фармація, промислова фармація
228 Педіатрія

Мінімальна кількість балів для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» не може становити менше 150 балів.

Для спеціальностей 225 «Медична психологія» і 226 «Фармація, промислова фармація» заклад вищої освіти у правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими абітурієнт допускається до участі в конкурсі.

Зазначимо, що на етапі підготовки та оприлюднення проекту наказу Міністерства освіти й науки України «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році» мінімальний бал (150) для вступу був передбачений для таких спеціальностей:

  • 221 «Стоматологія»;
  • 222 «Медицина»;
  • 226 «Фармація та промислова фармація»;
  • 228 «Педіатрія».

Свого часу на це питання звертала увагу Громадська організація «Всеукраїнська фармацевтична палата», запропонувавши декілька шляхів вирішення проблеми:

  • вилучити положення з проекту Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 р., які встановлюють необхідність мінімальної кількості — 150 балів для окремих лікарських спеціальностей;
  • якщо немає можливості усунути норму щодо мінімальної кількості балів, то її необхідно запроваджувати у вигляді пілотного проекту;
  • у рамках пілотного проекту вводити мінімальний бал для всіх спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» або для тих, які безпосередньо пов’язані з лікувально-діагностичним процесом, а саме: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія» і 228 «Педіатрія».
Прес-служба
«Щотижневика АПТЕКА»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПАЛАТА
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Член Міжнародної фармацевтичної федерації
(member of International Pharmaceutical Federation — FIP)

вих. № 53 від 21.09.2017 р.

До питання громадського обговорення проекту наказу МОН України
«Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році»

У процесі розгляду Департаментом освіти і науки ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» проекту виникли зауваження та пропозиції до абзаців 2–3 п. 10, де зазначено наступне:

«Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти не можуть бути менше:

для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація та промислова фармація», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» — 150 балів.»

Ця вимога була внесена (а потім на вимогу громадськості — вилучена) до Правил прийому 2017 р. за наполяганням МОЗ України з аргументацією «150 балів. Мінімум. Для медиків. Безкомпромісно. Хочете, щоб вас лікував лікар з 103 балами?».

На нашу думку, це хибне бачення. Вважаємо, що якість підготовки майбутнього лікаря насамперед визначає рівень організації освітнього процесу в медичному університеті, а не вступні бали зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Де впевненість, що абітурієнти з високими балами ЗНО отримають високий рівень лікарських компетентностей у вищому навчальному закладі з неналежним навчанням?

МОЗ України має достатньо важелів для регулювання рівня підготовки лікарів. Це, зокрема, наявність у структурі Міністерства відділу освіти та науки та Державної установи «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України», а також система ліцензійних іспитів «Крок», за результатами яких можна не лише відчисляти нерядових студентів, а й формувати рейтинговий обсяг бюджетних місць (тобто державного фінансування) медичних університетів, вносити пропозиції Націо­нальному агентству із забезпечення якості вищої освіти для вирішення питання щодо подальшого провадження освітньої діяльності тим чи іншим університетом з тієї чи іншої спеціальності. Практика освітньої діяльності в галузі охорони здоров’я, у тому числі проведення ліцензійних іспитів, показує, що роками ряд медичних ВНЗ характеризується низьким рівнем підготовки випускників та неналежним кадровим складом. При цьому такий стан характерний і для ВНЗ медичного спрямування, які знаходяться в підпорядкуванні МОН України.

У контексті зазначеного вище виникає декілька риторичних питань:

А чи хочемо, щоб на фоні лікаря з 150 балами ЗНО наших дітей вчив вчитель, нас захищав юрист, економікою держави керували менеджери і т. д. із 103 балами ЗНО?

Чому з 9 спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» обрані лише 4?

Яка логіка покладена у цей вибір, позаяк лише 3 спеціальності (221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія») безпосередньо пов’язані з лікувально-діагностичним процесом? При цьому не взяті до уваги ще 3 спеціальності (223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування» і 225 «Медична психологія»), що теж безпосередньо стосуються лікувально-діагностичного процесу.

Яким буде результат лікувально-діагностичного процесу, якщо вишкіл лікаря-стоматолога (221 «Стоматологія»), лікаря-лікувальника (222 «Медицина») і лікаря-педіатра (228 «Педіатрія») здійснюватися за вихідного рівня ЗНО 150 балів, а підготовку медсестри (223 «Медсестринство»), лікаря-лаборанта (224 «Технології медичної діагностики та лікування») і лікаря-психолога чи лікаря-реабілітолога (225 «Медична психологія») — 100 балів?

Чому число вступних балів для підготовки фахівців з фізичної реабілітації (227 «Фізична терапія, ерготерапія») та громадського здоров’я (229 «Громадське здоров’я») є менш важливим, ніж для підготовки провізора (226 «Фармація, промислова фармація»)?

Зважаючи на зазначене вище, висловлюємо такі пропозиції:

  • вилучити абзаци 2–3 п. 10 з проекту Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 р.;
  • якщо немає можливості усунути норму щодо мінімальної кількості балів ЗНО, то її запроваджувати необхідно у вигляді пілотного проекту. Тоді цю норму вводити для всіх спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» або для тих, які безпосередньо пов’язані з лікувально-діагностичним процесом, а саме 6 з них: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія» і 228 «Педіатрія».

У такому випадку абзаци 2–3 п. 10 Проекту Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 р.пропонуємо викласти в такій редакції:

«Мінімальні значення кількості балів з вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» не можуть бути менше 150 балів».

Або:

«Мінімальні значення кількості балів з вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти не можуть бути менше: для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» — 150 балів».

З повагою
голова правління
ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»,
член Ради Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP)
О. Клімов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті