Наказ МОЗ та АМН від 11.03.2010 р. № 219/12

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ?
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ?
НАКАЗ?
від 11.03.2010 р. №?219/12?
ПРО ПРОБЛЕМНІ КОМІСІЇ МОЗ ТА АМН УКРАЇНИ

З метою подальшого удосконалення організації та координації наукових досліджень та розробок у галузі охорони здоров’я НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Перелік проблемних комісій МОЗ та АМН України та їх голів, що додається.

1.2. Положення про Проблемну комісію МОЗ та АМН України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Наказ МОЗ та АМН України від 05.05.2001 р. № 173/31.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника міністра охорони здоров’я України Лазоришинця В.В. і віце-президента Академії медичних наук України Розенфельда Л.Г.

Міністр охорони здоров’я України
Президент АМН України
В.М. Князевич
О.Ф. Возіанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ та АМН України
від 11.03.2010 р. № 219/12

ПЕРЕЛІК ПРОБЛЕМНИХ КОМІСІЙ МОЗ ТА АМН УКРАЇНИ ТА ЇХ ГОЛІВ

№з/п Назва ПК Прізвище, ім’я, по батькові голови ПК Поштова адреса, телефони
1. Акушерство та гінекологія Запорожан Валерій Миколайович — акад. АМН України, д.мед.н., проф., ректор Одеського державного медичного університету МОЗ України 65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2, т.: (048) 723–33–24
2. Анестезіологія та реаніматологія Суслов Валентин Васильович — д.мед.н., проф., керівник анестезіологічної служби ДУ «Інститут урології» АМН України

04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А, т.: 486–65–89

3. Гастроентерологія Щербиніна Марина Борисівна — д.мед.н., проф., заст. директора з науково-методичної та організаційної роботи ДУ «Інститут гастроентерології» АМН України 49074, м. Дніпропетровськ, проспект ім. газети «Правда», 96, т.: (0562) 27–10–86
4. Геронтологія та геріатрія Безруков Владислав Вікторович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., директор ДУ «Інститут геронтології» АМН України 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, т.: 430–40–68, 431–05–54
5. Дерматологія та венерологія Андрашко Юрій Володимирович — д.м.н., проф., зав. кафедрою шкірних та венеричних хвороб з курсом ВІЛ-інфекції, патоморфології і фтизіатрії медичного факультету Ужгородського національного університету МОН України 88011, м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 2, т.: (0312) 61–43–01, 66–10–35
6. Ендокринологія Маньковський Борис Микитович — д.мед.н., проф., зав. кафедрою діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, т.: (050) 311–61–95
7. Інфекційні та паразитарні хвороби Крамарєв Сергій Олександрович — д.мед.н., проф., зав. кафедрою дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України, головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби» 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, т.: 483–74–62, 501–21–14
8. Кардіологія та ревматологія Дзяк Георгій Вікторович — акад. АМН України, д.мед.н., проф., ректор Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, т.: (056) 713–52–57
9. Курортологія і фізіотерапія Лобода Михайло Васильович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., головний наук. співробітник Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України, президент Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39–41, т.: 289–65–57, 289–66–50
10. Неврологія Волошин Петро Власович — д.мед.н., проф., директор ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології» АМН України 61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, т.: (057) 738–33–87
11. Нейрохірургія Зозуля Юрій Панасович — акад. НАН України, акад. АМН України, д.мед.н., проф., директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова» АМН України 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32, т.: 483–95–73
12. Нетрадиційні методи діагностики, лікування та реабілітації Лисенюк Віктор Павлович — д.мед.н., проф., зав. кафедрою реабілітаційної медицини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, т.: 497–78–49, 497–04–67
13. Онкологія Чехун Василь Федорович — акад. НАН України, д.мед.н., проф., директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (за згодою) 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45, т.: 259–01–83, 259–08–75
14. Ортопедія та травматологія Гайко Георгій Васильович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., директор ДУ «Інститут травматології та ортопедії» АМН України 01054, м. Київ, вул. Воровського, 27, т.: 486–42–49
15. Отоларингологія Заболотний Дмитро Ілліч — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., директор ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка» АМН України 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3, т.: 483–22–02
16. Офтальмологія та тканинна терапія Жабоєдов Геннадій Дмитрович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., зав. кафедрою очних хвороб Національ­ного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, т.: 287–63–54, 255–14–75
17. Педіатрія Антипкін Юрій Геннадійович — акад. АМН України, д.мед.н., проф., директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» АМН України 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8, т.: 483–38–94
18. Психіатрія Напрєєнко Олександр Костянтинович — д.м.н., проф., зав. кафедрою психіатрії з курсом сексології для додипломної та післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, т.: 463–74–83, 468–35–54
19. Пульмонологія та фтизіатрія Фещенко Юрій Іванович — акад. АМН України, д.мед.н., проф., директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського» АМН України 03680, м. Київ, вул. Амосова, 10, т.: 275–04–02
20. Стоматологія Косенко Костянтин Миколайович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., директор ДУ «Інститут стоматології» АМН України 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11, т.: (048) 722–48–23, 728–24–60
21. Судова медицина Мішалов Володимир Дем’янович — д.мед.н., проф., зав. кафедрою судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, т.: 440–97–98
22. Терапія Коваленко Володимир Миколайович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., директор Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України 03680, МСП Київ–151, вул. Народного ополчення, 5, т.: 275–66–22, 275–66–11
23. Урологія Дзюрак Валерій Семенович — д.мед.н., проф., зав. відділом ДУ «Інститут урології» АМН України 01054, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9А, т.: 486–65–89
24. Нефрологія Колесник Микола Олексійович — д.мед.н., проф., директор ДУ «Інститут нефрології» АМН України 02125, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, т.: (044) 540–96–42
25. Хірургія Поляченко Юрій Володимирович — д.мед.н., проф., директор ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова» АМН України 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, т.: 454–20–50, 497–13–74
26. Хірургічне лікування серця та судин Лазоришинець Василь Васильович — д.мед.н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова» АМН України 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 6, т.: 275–40–22, 275–42–33
27. Біологічна та медична хімія Губський Юрій Іванович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., зав. кафедрою біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, т.: 483–95–59, 454–49–20
28. Вірусологія та мікро­біологія Широбоков Володимир Павлович — академік НАН України, чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., зав. кафедрою мікро­біології, імунології та вірусології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, т.: 483–95–60, 454–49–37
29. Морфологія людини Черкасов Віктор Гаврилович — д.мед.н., проф., зав. кафедрою нормальної анатомії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, т.: 454–49–94, 454–49–87
30. Патологічна анатомія Благодаров Володимир Миколайович — д.мед.н., проф., зав. кафедрою патологічної анатомії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, т.: 235–02–59, 234–43–54
31. Нормальна та патологічна фізіологія Міхньов Володимир Анатолійович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., професор кафедри фізіоло­гії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Головний учений секретар АМН України 04050, м. Київ, вул. Герцена, 12, т.: 483–04–70, 489–39–79
32. Фармакологія Бухтіярова Тетяна Анатоліївна — д.мед.н., директор ДУ «Інститут фармакології і токсикології» АМН України 03057 м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14, т.: 456–42–56
33. Фармація Черних Валентин Петрович — чл.-кор. НАН України, д.фарм.н., проф., ректор Національного фармацевтичного університету МОЗ України 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, т.: (057) 706–35–81
35. Клінічна фармакологія і клінічна фармація Зупанець Ігор Альбертович — д.фарм.н., проф., зав. кафедрою фармакології і фармацевтичної опіки Національного фармацевтичного університету МОЗ України 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, т.: (057) 706–30–72
36. Медичні проблеми аварії на ЧАЕС Базика Димитрій Анатолійович — д.мед.н., проф., перший заст. генерального директора Наукового центру радіаційної медицини АМН України 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53, т.: 483–95–87, 451–82–94
37. Медична радіологія Пилипенко Микола Іванович — д.мед.н., проф., директор ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва» АМН України 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, т.: (57) 704–10–65
38. Токсикологія Яворовський Олександр Петрович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., проректор з навчальної роботи Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, т.: 235–38–54, 456–14–97, 454–49–30
39. Гематологія та трансфузіологія Бебешко Володимир Григорович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., генеральний директор Наукового центру радіаційної медицини АМН України 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53, т.: 483–06–37
40. Медична генетика Горовенко Наталя Григорівна — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., зав. кафедрою клінічної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, т.: 205–49–12, 205–48–13
41. Клінічна імунологія та алергологія Чоп’як Валентина Володимирівна — д.мед.н., проф., зав. кафедрою клінічної імунології та алергології Львівського НМУ ім. Данила Галицького МОЗ України, голов­ний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Клінічна імунологія» 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, т.: (0322) 76–76–03
42. Гігієна навколишнього середовища Сердюк Андрій Михайлович — акад. АМН України, д.мед.н., проф., директор ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва» АМН України 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, т.: 513–15–28, 559–73–73
43. Гігієна і токсикологія агрохімікатів та полімерів Проданчук Микола Григорович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., директор Державного підприємства «Інститут екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя» МОЗ України 03022, м. Київ, вул. Героїв оборони, 6, т.: 526–97–00, 526–95–02
44. Гігієна праці та профзахворювань Кундієв Юрій Ілліч — акад. НАН України та АМН України, д.мед.н., проф., директор Інституту медицини праці АМН України 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, т.: 284–34–27
45. Гігієна харчування Корзун Віталій Наумович — д.м.н., проф., зав. відділом гігієни харчування ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва» АМН України 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, т.: 513–60–20
46. Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних захворювань Марієвський Віктор Федорович — д.мед.н., проф., директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.Г. Громашевського» АМН України 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 5, т.: 275–37–11, 275–24–00
47. Медична інформатика та інформаційні технології Мінцер Озар Петрович — д.мед.н., проф., зав. кафедрою медичної інформатики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, т.: 456–72–02
48. Соціальна медицина Слабкий Геннадій Олексійович — д.мед.н., проф., директор ДУ «Український Інститут стратегічних досліджень» МОЗ України 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3, т.: 428–05–22, 428–05–76
49. Радіаційна гігієна Бардов Василь Гаврилович — чл.-кор. АМН України, д.мед.н., проф., зав. кафедрою пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, т.: 483–83–45, 454–49–32
50. Медицина невідкладних станів та медицина катастроф Рощін Георгій Георгійович — д.мед.н., проф., директор Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, голов­ний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Медицина невідкладних станів» 02166, м. Київ, вул. Братиславська, 3, т.: 518–57–08, 518–55–96
Віце-президент АМН України,
голова Вченої медичної ради МОЗ України,
академік АМН України, член-кор. НАН України, професор
Л.Г. Розенфельд

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ та АМН України?
від 11.03.2010 р. № 219/12

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОБЛЕМНІ КОМІСІЇ МОЗ ТА АМН УКРАЇНИ

1. Загальні положення

Проблемна комісія МОЗ та АМН України (далі — ПК) є постійно діючим органом, що здійснює прогнозування, наукову оцінку, координацію наукових досліджень та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів із пріоритетних напрямів медичних досліджень.

Діяльність ПК координується Вченою медичною радою МОЗ та науковими радами при Президії АМН України.

Вчена медична рада МОЗ України заслуховує діяльність окремих ПК, вносить відповідні пропозиції міністру охорони здоров’я.

Рішення ПК враховуються при розробці відповідних нормативних документів МОЗ та АМН України.

Звіти про діяльність ПК подаються щорічно до Вченої медичної ради МОЗ та Науково-координаційного управління АМН України до 15 січня наступного року за звітним.

2. Основні напрямки діяльності та функції ПК

Участь у розробці державних, галузевих та регіональних науково-технічних програм з пріоритетних напрямків розвитку медичної науки та охорони здоров’я.

Оцінка сучасного стану наукових розробок, визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень.

Аналіз наукового кадрового потенціалу за відповідними напрямками, розробка рекомендацій щодо перспективної підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.

Розгляд та експертна оцінка тем докторських та кандидатських дисертаційних робіт на етапі їх планування.

Участь у конкурсному відборі проектів наукових досліджень та розробок з актуальних напрямків розвитку галузі.

3. Структура, порядок формування та функціонування ПК

3.1. Голова ПК призначається наказом міністра охорони здоров’я та Президента АМН України.

Голова ПК подає персональний склад ПК на затвердження заступнику міністра охорони здоров’я та віце-президенту Академії медичних наук України відповідно до їх функціональних обов’язків.

Склад ПК за поданням голови ПК оновлюється кожні 3 роки.

Засідання ПК проводяться не рідше ніж 1 раз у квартал. Витрати на відрядження членів ПК здійснюються за місцем їх основної роботи.

ПК має право:

  • отримувати необхідну інформацію від підрозділів та науково-дослідних установ МОЗ та АМН України, вищих медичних навчальних закладів МОЗ України відповідно до зазначених функцій ПК;
  • залучати у встановленому порядку до виконання основних напрямків діяльності та функцій працівників відповідних підрозділів МОЗ та АМН України;
  • користуватися інформацією, що стосується проведення конкурсів на пріоритетне фінансування наукових досліджень.
Віце-президент АМН України,
голова Вченої медичної ради МОЗ України,
академік АМН України, член-кор. НАН України, професор
Л.Г. Розенфельд

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті