Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового медичного страхування»

09 Жовтня 2018 2:09 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового медичного страхування»

Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Шипко А.Ф.

Народні депутати України А.Ф. Шипко

 Т.Д. Бахтеєва

 В.О. Дубіль

 В.В. Карпунцо

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового медичного страхування»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контро­лю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового медичного страхування» системно пов’язаний із проектом Закону України «Про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні» і розроблено з метою реалізації положень останнього щодо формування і обігу коштів системи загальнообов’язкового медичного страхування та їх оподаткування у всіх суб’єктів страхування.

Водночас, відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платники податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства визначаються Податковим кодексом України.

На сьогодні страхові внески за всіма видами страхування оподатковуються валовим податком на прибуток в розмірі 3%.

Фінансовий результат страховика до оподаткування на загальних умовах розраховується наступним чином: страхові платежі за мінусом страхових виплат, за мінусом аквізиційних витрат, за мінусом витрат на ведення справи.

При цьому, страхові внески роботодавців на користь своїх працівників законодавство розцінює як матеріальне благо, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Тому, з метою встановлення комплексного підходу для загальнообов’язковості страхування та єдиних норм щодо оподаткування страхових платежів та страхових виплат за договорами загальнообов’язкового медичного страхування, необхідно внести зміни до Податкового кодексу.

2. Мета та завдання законопроекту

Метою законопроекту — є встановлення в податковому законодавстві норм щодо можливості виконання положень законопроекту «Про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні», які б забезпечували рівні фінансові умови для суб’єктів загальнообов’язкового медичного страхування при реалізації конституційних гарантій громадянам на безоплатну медичну допомогу та медичне страхування.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується ввести зміни до Податкового кодексу України, що стосуються питання контролю та оподаткування страхових внесків за договорами загальнообов’язкового медичного страхування, які будуть сплачувати роботодавці на користь своїх працівників, а саме:

1. Покласти на контролюючі органи, визначені Податковим кодексом України, разом з Уповноваженим органом в сфері загальнообов’язкового медичного страхування, контроль за укладенням платниками податків, платниками єдиного внеску договорів загальнообов’язкового медичного страхування і своєчасністю та повнотою нарахування та сплати ними страхових внесків за загальнообов’язковим медичним страхуванням, що наддасть змогу забезпечити загальнообов’язковий принцип, закладений в законопроект «Про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні».

2. Визначити базову ставку оподаткування у розмірі 0% поруч з договорами з дострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування і для договорів загальнообов’язкового медичного страхування, оскільки страхові внески, отримані страховиками, фактично виконуватимуть функції агенту держави по забезпеченню конституційних прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги.

3. Вилучити кошти сформованих резервів страховиків з загальнообов’язкового медичного страхування з бази розрахунку фінансового результату до оподаткування.

4. Встановити, що оплата медичної допомоги (медичних послуг) застрахованим за загальнообов’язковим медичним страхуванням у вигляді страхових виплат не включається до оподаткованого доходу фізичних осіб.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правова база у цій сфері регулюється Податковим кодексом України.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту Закону не вимагатиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття

Прийняття законопроекту дозволить в повній мірі імплементувати положення законопроекту «Про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні», забезпечити його соціальність, загальність, що гарантуватиме реалізацію прав громадян на отримання медичних послуг за загальнообов’язковим медичним страхуванням.

Народні депутати УкраїниА.Ф. Шипко

 Т.Д. Бахтеєва

 В.О. Дубіль

 В.В. Карпунцо

Проект

зареєстрований в Парламенті

04.10.2018 р. за № 9164

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового медичного страхування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 19 1.1.2. пункту 19 1.1. статті 191. викласти в такій редакції:

«19 1.1.2. контролюють своєчасність подання платниками податків, платниками єдиного внеску, страхових платежів за договорами загальнообов’язкового медичного страхування передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), укладання договорів загальнообов’язкового соціального медичного страхування, своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів».

2. Підпункт 136.2.2. пункту 136.2. статті 136 викласти в такій редакції:

«136.2.2. 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування, договорами загальнообов’язкового медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу».

3. Підпункт 141.1.3. пункту 141.1. статті 141 викласти в такій редакції:

«141.1.3. Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується:

на позитивну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або міжнародних стандартів фінансової звітності страховими резервами (технічними, математичними, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, що не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) за винятком страхових резервів сформованих внаслідок здійснення діяльності з загальнообов’язкового медичного страхування.».

4. Підпункт 141.1.4. пункту 141.1. статті 141 викласти в такій редакції:

«141.1.4. Фінансовий результат до оподаткування страховика зменшується:

на від’ємну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або міжнародних стандартів фінансової звітності страховими резервами (технічними, математичними, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, які не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) за винятком страхових резервів сформованих внаслідок здійснення діяльності з загальнообов’язкового медичного страхування.».

5. Пункт 165.1. статті 165 доповнити підпунктом 165.1.60. такого змісту:

«165.1.60. суми страхових виплат, сплачені закладам охорони здоров’я в якості компенсації за надання медичної допомоги або медичних послуг платнику як застрахованій особі за договором загальнообов’язкового медичного страхування.».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов’язаних з проведенням загальнообов’язкового медичного страхування»

Зміст положення чинного законодавства Редакція із запропонованими змінами
Податковий кодекс України(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112 із наступними змінами)
Стаття 19-1. Функції контролюючих органів191.1. Контролюючі органи виконують такі функції, крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій статтею 193 цього Кодексу:…191.1.2. контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів;… Стаття 19-1. Функції контролюючих органів191.1. Контролюючі органи виконують такі функції, крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій статтею 193 цього Кодексу:…19 1.1.2. контролюють своєчасність подання платниками податків, платниками єдиного внеску, страхових платежів за договорами загальнообов’язкового медичного страхування передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), укладання договорів загальнообов’язкового медичного страхування, своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів.
Стаття 136. Ставки податку…136.2. Під час провадження страхової діяльності юридичних осіб — резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:…136.2.2. 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. Стаття 136. Ставки податку…136.2. Під час провадження страхової діяльності юридичних осіб — резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:…136.2.2. 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування, договорами загальнообов’язкового медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу
Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій141.1. Особливості оподаткування страховика…141.1.3. Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується:на позитивну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або міжнародних стандартів фінансової звітності страховими резервами (технічними, математичними, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, що не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах). Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій141.1. Особливості оподаткування страховика…141.1.3. Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується:на позитивну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або міжнародних стандартів фінансової звітності страховими резервами (технічними, математичними, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, що не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) за винятком страхових резервів сформованих внаслідок здійснення діяльності з загальнообов’язкового медичного страхування.
141.1.4. Фінансовий результат до оподаткування страховика зменшується:на від’ємну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або міжнародних стандартів фінансової звітності страховими резервами (технічними, математичними, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, які не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах). 141.1.4. Фінансовий результат до оподаткування страховика зменшується:на від’ємну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або міжнародних стандартів фінансової звітності страховими резервами (технічними, математичними, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, які не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) за винятком страхових резервів сформованих внаслідок здійснення діяльності з загальнообов’язкового медичного страхування.
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:…165.1.59. сума, прощена (анульована) кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризації зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити). Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:…165.1.59. сума, прощена (анульована) кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризації зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити).
165.1.60. суми страхових виплат, сплачені закладам охорони здоров’я в якості компенсації за надання медичної допомоги або медичних послуг платнику як застрахованій особі за договором загальнообов’язкового медичного страхування.

Народні депутати УкраїниА.Ф. Шипко

 Т.Д. Бахтеєва

 В.О. Дубіль

 В.В. Карпунцо

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті