Проект постанови КМУ «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

21 Грудня 2018 5:27 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» (далі — проект).

Проект розроблено на виконання пункту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення, підвищення ролі лікаря, який надає первинну медичну допомогу, апробації нових методів оплати та збору інформації про обсяги надання амбулаторно-поліклінічних послуг.

Проект та супровідні документи до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Експертна група з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 254-06-52, e-mail: medreforms@gmail.com.

Контактна особа: керівник експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Орабіна Тетяна Миколаївна, тел.: (044) 254-06-52.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

Мета: підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення, підвищення ролі лікаря, який надає первинну медичну допомогу, апробація нових методів оплати та збір інформації про обсяги надання амбулаторно-поліклінічних послуг

1. Підстава розроблення проекту акта

Пункт 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Існуюча на сьогодні система фінансування вторинної ланки системи охорони здоров’я не є ефективною. Фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за жорстким постатейним кошторисом на основі застарілих інфраструктурних нормативів, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо). Це позбавляє керівників закладів охорони здоров’я управлінської гнучкості та не сприяє мотивації до покращення результату.

Вищевказаний Закон визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій, стратегічне замовлення яких для населення здійснює Національна служба охорони здоров’я України. Цей Закон закладає новий принцип фінансування медичних послуг в Україні «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг.

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», модернізація існуючої системи фінансування медичної галузі, що пропонується, є радикальною, тому передбачені нею зміни мають здійснюватися поступово. Запровадження нової моделі передбачається здійснити трьома етапами, повна реалізація яких очікується до 2020 року.

З огляду на загальну мету реформування сектору охорони здоров’я на період до 2020 року, важливо, щоб Національна служба здоров’я України використовувала найкращі сучасні світові практики та доказову базу протягом перехідного періоду 2018–2019 років для розробки, тестування та оцінки різноманітних механізмів укладення договорів про медичне обслуговування населення та оплати послуг.

Відповідно до даних аналізу результатів опитування лікарів, які надають первинну медичну допомогу, та пацієнтів встановлено, що для своєчасної діагностики захворювань потрібне надання найнеобхідніших діагностичних послуг саме за направленням сімейного лікаря, при цьому пацієнтам має бути надана свобода вибору надавача медичних послу не залежно від місця їх проживання. Найнеобхідніші діагностичні послуги пацієнти змушені оплачувати з власної кишені, оскільки часто не мають часу стояти в черзі до лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу.

Враховуючи дані вказаного аналізу послуг та той факт, що у 2018 році розпочалось успішне запровадження нових механізмів фінансування надання медичних послуг первинної медичної допомоги, відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407, станом на грудень 2018 року вже 22,4 мільйона українців подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 623 лікарні та лікарів, які є фізичними особами-підприємцями, уклали договори із НСЗУ, з яких 85 приватних закладів, 789 закладів охорони здоров’я пройшли процедуру автономізації і 200 закладів наразі її проходять.

Пунктом 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено що протягом 2018–2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово запроваджується для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів. Порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи та коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У зв’язку з вищевказаним на основі переговорів із надавачами медичних послуг первинної медичної допомоги та пацієнтами прийнято рішення про запровадження пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» через Національну службу здоров’я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, для реалізації проекту виділено 2 мільярди гривень.

З метою запровадження пілотного проекту, а також тестування нового механізму оплати конкретного списку пріоритетних послуг амбулаторно-поліклінічної спеціалізованої допомоги, що надаватимуться за направленням від лікаря, який первинну медичну допомогу, розроблений проект постанови.

Тестування нових механізмів оплати, передбачених проектом постанови, допоможе оцінити позитивні та негативні реакції надавачів медичних послуг, а також вплив на пацієнтів.

Проект постанови допоможе визначитись з оптимальним дизайном програми медичних гарантій для наймасштабнішої реформи фінансування охорони здоров’я за часи незалежності України, яка повинна розпочатися у 2020 році.

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та порядок використання бюджетних коштів за програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги», передбаченої Державним бюджетом України на 2019 рік.

Строк реалізації пілотного проекту: з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Пілотний проект планується реалізувати для 54 видів медичних послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, які направлення на діагностику захворювань, яка широко застосовується лікарями.

Направлення на пілотні послуги має бути зроблено в електронній системі охорони здоров’я лікарем, обраним пацієнтом (його законним представником) за декларацією про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, за умови, що запис про таке направлення внесений до електронної системи охорони здоров’я.

Надані пацієнтам пілотні послуги оплачуються за тарифом, зазначеним у додатку 1 до Порядку. Для визначення тарифів використовувались дані результатів опитування лікарів комунальних закладів охорони здоров’я, що надають відповідні послуги.

Участь в пілотному проекті зможуть взяти комунальні та приватні заклади охорони здоров’я, а також фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, крім обласних, за умови дотримання критеріїв, встановлених в проекті постанови та спрямованих для зменшення ризиків утворення черг для отримання пріоритетних послуг. Обласні комунальні та державні заклади охорони здоров’я не братимуть участі в пілотному проекту через те, що їх діяльність спрямована на забезпечення третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Таким чином, фактично вперше в історії охорони здоров’я України держава відкриває можливість для пацієнтів отримати якісні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги у приватних постачальників за рахунок коштів державного бюджету без жодної доплати зі сторони пацієнтів та в комунальних закладах охорони здоров’я незалежно від місця проживання пацієнта.

Надавачі медичних послуг за пілотним проектом будуть зобов’язані вести медичні записи щодо наданих пілотних послуг, а надавачі медичних послуг комунально форми власності також стосовно всіх інших медичних послуг, які ними надані, в електронній системі охорони здоров’я. Надавач медичних послуг комунальної форми власності також будуть подавати раз у квартал звіт про доходи та витрати такого надавача медичних послуг з інформацією, визначеною в договорі про медичне обслуговування населення. Збір та аналіз таких даних дозволить сформувати перелік послуг та тарифи в програмі медичних гарантій на 2020 рік, орієнтуючись на реальні потреби населення та витрати надавачів медичних послуг на медичне обслуговування.

4. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та «Про електронні довірчі послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я України» та від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я», іншими нормативно-правовими актами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Видатки на реалізацію проекту постанови передбачені в Державному бюджеті України на 2019 рік за програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги».

Фінансово-економічне обґрунтування до проекту постанови додається.

6. Прогноз впливу

Очікуваний вплив реалізації акта на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави

Проект постанови є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

Очікуваний вплив реалізації акта на розвиток регіонів

Проект постанови прямо не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів.

Очікуваний вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

У той же час очікуваними результатами реалізації положень проекту постанови мають стати, зокрема, створення умов для появи конкуренції серед лікарів та покращення умов оплати праці медичних працівників, підвищення ролі лікарів, які надають первинну медичну допомогу, в ранній діагностиці та лікуванні захворювань.

Очікуваний вплив реалізації акта на громадське здоров’я

Внаслідок прийняття проекту постанови буде покращено стан громадського здоров’я населення шляхом підвищення доступності та якості медичного обслуговування, пов’язаного з амбулаторно-поліклінічною вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою.

Очікуваний вплив реалізації акта на екологію та навколишнє природне середовище

Проект постанови не матиме впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не стосується прав осіб з інвалідністю.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

8. Громадське обговорення

Проект постанови підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті МОЗ.

У разі необхідності МОЗ надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку, Державною аудиторською службою України та Державною казначейською службою України, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи у Мін’юсті.

11. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення положень, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект постанови не здійснюватиме гендерного впливу.

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить положень, які мають ознаки корупційних ризиків.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатів

Очікувані результати від впровадження проекту постанови:

підвищення доступності та якості послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги для пацієнтів;

підвищення ролі лікарів, які надають первинну медичну допомогу, у ранній діагностиці та лікуванні захворювань;

зменшення ризиків катастрофічних фінансових витрат для пацієнтів у зв’язку з необхідністю отримання послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

скорочення неофіційних платежів за медичні послуги;

розбудова організаційно-технічної спроможності Національної служби здоров’я України керувати орієнтованою на ефективність, цілеспрямованою та раціональною системою замовлення послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги;

збір інформації для більш точного та ефективного прогнозування потреби в медичних послугах у майбутніх періодах, зокрема, для розробки програми медичних гарантій на 2020 рік;

тестування та удосконалення системи в частині роботи на рівні спеціалізованої допомоги та збору інформації про надані послуги та нові механізми їх оплати;

скорочення паперової роботи через отримання можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я;

збір інформації про маршрут руху пацієнтів та модель надання амбулаторно-поліклінічних послуг для оптимізації процесу направлення пацієнтів на такі послуги у майбутньому.

В.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун

Додаток 1

до Пояснювальної записки до проекту Постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій

медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для

амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЕКТУ
Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної
 допомоги»

Рівень бюджету

Державний бюджет України

Початок реалізації проекту, період, необхідний для його реалізації

01.07.2019 — 31.12.2019

Аналіз проблеми

Проект акта спрямований на втілення в Україні пілотного проекту для поступового запровадження реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення для пріоритетного списку медичних послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги (далі — АМД).

Шляхи реалізації проекту акта та очікувані результати реалізації проекту

Розрахунки проводились на основі очікуваної кількості використання послуг АМД протягом 2019 року з використанням інформації про фактичні витрати за надання послуг АМД протягом 2018 року та висновків експертів.

Цільовою аудиторію є пацієнти, які будуть отримувати послуги АМД та заклади охорони здоров’я, які надають послуги АМД.

Реалізація проекту акта не потребує відкриття нової бюджетної програми, оскільки Законом про Державний бюджет України на 2019 рік передбачені видатки для проведення пілотного проекту у розмірі 2 000 000 тис. грн. (КПКВК 2308050 «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного витрат обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»).

Зведені фінансово-економічні розрахунки

(тис. грн)

Показники 2019 рік
загальнийфонд спеціальнийфонд усього
1. Витрати бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)
у тому числі:
1.1. Збільшення витрат (+), усього
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ТКВБМС) та напрямами використання
1.2. Зменшення витрат (-), усього
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ТКВБМС) та напрямами використання
2. Надходження до бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 2.1 + підпункт 2.2)
у тому числі:
2.1. Збільшення надходжень (+), усього
з них за видами:…
2.2. Зменшення надходжень (-),усього
з них за видами:…
3. Витрати бюджету згідно з проектом акта, які враховані у бюджеті,усього 2 000 000 2 000 000
з них:КПКВК 2308050 «Пілотний пр оект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» 2 000 000 2 000 000
4. Надходження бюджету згідно з проектом акта, які враховані у бюджеті, усього
5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна згідно з проектом акта (пункт 1 — пункт 2 — пункт 3 — пункт 4)
6. Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних згідно з проектом акта, усього (підпункт 6.1 + підпункт 6.2)
у тому числі за рахунок:
6.1. Зменшення витрат бюджету (-), усього
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ ТКВКБМС) та напрямами використання
Збільшення надходжень бюджету (+), усього

Заступник директора Департаменту — начальник відділу фінансового забезпечення закладів
та установ Департаменту з фінансово-економічних питань,
бухгалтерського обліку та фінансової звітності П.В. Ємець

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

І. Визначення проблеми

Станом на сьогоднішній день існують такі проблеми фінансування надання амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) допомоги населенню:

відсутність прозорої системи закупівлі медичних амбулаторно-поліклінічних послуг виходячи з реальних потреб населення;

відсутність оплати за результат — за фактично надані медичні послуги пацієнтам;

відсутність контролю за ефективним витрачанням бюджетних коштів на амбулаторно-поліклінічні послуги;

відсутність плану закупівлі медичних послуг з урахуванням реальних потреби населення відповідної території в медичному обслуговуванні;

відсутність у пацієнта можливості отримати амбулаторно-поліклінічні послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги безпосередньо за направленням від лікаря, який надає первинну медичну допомогу такому пацієнту;

відсутність у пацієнтів можливості безоплатно отримати медичні послуги на всій території України незалежно від місця свого проживання.

Дисфункціональність, непрозорість, економічна неефективність витрачання бюджетних коштів в існуючій системі фінансування охорони здоров’я спричинена специфікою її організації.

В Україні кошти, які збираються через загальні податки та акумулюються в державному бюджеті, витрачаються не на фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів конкретним пацієнтам у разі їх хвороби, а на підтримку існування наявної мережі закладів охорони здоров’я, незалежно від кількості та якості фактично наданих ними медичних послуг.

На сьогодні фінансування амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров’я здійснюється за постатейним кошторисним принципом. Нормативи витрачання коштів чітко визначають структуру фінансування окремих типів закладів охорони здоров’я. Такий підхід має цілий ряд недоліків. По-перше, у керівництва закладів не залишається управлінської гнучкості, щоб оптимізувати їх діяльність, скорочувати неефективні видатки та впроваджувати інноваційні ефективні організаційні практики. По-друге, у державних і комунальних закладів охорони здоров’я відсутні стимули для будь-якого покращення роботи закладу охорони здоров’я, оскільки сума фінансування не залежить від результатів діяльності закладу (ані від кількості наданих послуг, ані від їх якості), гроші з медичної субвенції надаються комунальному або державному закладу охорони здоров’я лише на оплату заробітної плати та утримання приміщення.

Таке використання коштів є вкрай неефективним, і багато громадян не може розраховувати на вчасне і якісне безоплатне лікування в державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Як наслідок, населення платить за медичне обслуговування двічі: спочатку у вигляді регулярних податків, а потім — з власної кишені для купівлі лікарських засобів, оплати процедур або неофіційного гонорару лікарю. Майже 46 відсотків витрат на медичне обслуговування сплачується безпосередньо пацієнтами з власних кишень в момент отримання медичних послуг або придбання лікарських засобів. Таким чином, застаріла система фінансування не дозволяє пацієнтам безкоштовно отримати гарантовану Конституцією України медичну допомогу.

Міжнародний досвід, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також дослідження специфіки використовуваної сьогодні моделі системи охорони здоров’я України свідчать, що єдиним способом забезпечити якісний медичний захист без фінансового стресу для громадян є перехід до фінансування медицини за принципом «гроші ходять за пацієнтом».

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII (далі — Закон № 2168-VIII) запроваджує фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів, наданих пацієнтам, в рамках програми медичних гарантій Національною службою здоров’я України. Закон № 2168-VIII визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій, стратегічне замовлення яких для населення здійснює Національна служба охорони здоров’я України. Закон № 2168-VIII закладає новий принцип фінансування медичних послуг в Україні «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг.

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», пропонована модернізація існуючої системи фінансування медичної галузі є радикальною, тому передбачені нею зміни мають здійснюватися поступово. Запровадження нової моделі передбачається здійснити трьома етапами, повна реалізація яких очікується до 2020 року.

З огляду на загальну мету реформування сектору охорони здоров’я на період до 2020 року, важливо, щоб Національна служба здоров’я України використовувала найкращі сучасні світові практики та доказову базу протягом перехідного періоду 2018–2019 років для розробки, тестування та оцінки різноманітних механізмів укладання договорів про медичне обслуговування населення та оплати послуг.

За результатами опитування лікарів, які надають первинну медичну допомогу та пацієнтів з’ясовано, що для своєчасної діагностики захворювань потрібне надання найнеобхідніших діагностичних послуг саме за направленням сімейного лікаря, при цьому пацієнтам має бути надана свобода вибору надавача медичних послуг незалежно від місця їх проживання. Найнеобхідніші діагностичні послуги пацієнти змушені сплачувати з власної кишені, оскільки часто не мають часу стояти в черзі до лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу.

У 2018 році розпочалось успішне запровадження нових механізмів фінансування надання первинної медичної допомоги, відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічних послуг на 2018 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407. Станом на грудень 2018 року вже 22,4 мільйонів українців подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 623 лікарні та лікарів, які є фізичними особами-підприємцями, уклали договори із НСЗУ, з яких 85 приватних закладів, 789 закладів охорони здоров’я пройшли процедуру автономізації і 200 закладів наразі її проходять.

Пунктом 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2168-VIII передбачено що протягом 2018–2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово запроваджується для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів. Порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи та коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти малого підприємництва) +

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

підвищення доступності (скорочення неофіційних платежів за послуги від пацієнтів) та якості послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги для пацієнтів (медичні вироби та лікарські засоби входитимуть у тариф на послугу);

визначення реального попиту на амбулаторно-поліклінічні послуги;

відпрацювання нового механізму фінансування оплати амбулаторно-поліклінічних послуг та оцінка його економічної ефективності;

збір інформації для більш точного та ефективного прогнозування потреби в медичних послугах у майбутніх періодах, зокрема, для розробки програми медичних гарантій на 2020 рік;

тестування та удосконалення електронної системи охорони здоров’я в частині роботи на рівні спеціалізованої допомоги та збору інформації про надані послуги та нові механізми їх оплати;

розбудова організаційно-технічної спроможності Національної служби здоров’я України керувати орієнтованою на ефективність, цілеспрямованою та раціональною системою замовлення послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги;

підвищення ролі лікарів, які надають первинну медичну допомогу, у ранній діагностиці та лікуванні захворювань;

скорочення паперової роботи лікарів через отримання можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я;

збір інформації про маршрут руху пацієнтів та модель надання амбулаторно-поліклінічних послуг для оптимізації процесу направлення пацієнтів на такі послуги у майбутньому.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1. Збереження ситуації, яка існує на цей час. Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ аналізу.
Альтернатива 2. Розробка проекту програми медичних гарантій на 2020 рік без пілотування нового методу фінансування у 2019 році на окремих видах медичних послуг Дана альтернатива передбачає, що з державного бюджету оплачуватимуться надані пацієнтам медичні послуги, пов’язані із амбулаторно-поліклінічною вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, шляхом укладання Національною службою здоров’я України договорів про медичне обслуговування населення з відповідними закладами охорони здоров’я. Дана альтернатива не передбачає укладання договорів про медичне обслуговування населення із закладами охорони здоров’я приватної форми власності та фізичними особами підприємцями- ліцензіатами з медичної практики.

Дозволить:
Підвищити доступність та якість послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
Скоротити час лікарів на ведення паперової роботи через отримання можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я.

Альтернатива 3. Розробка проекту постанови «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» Затвердження Порядку, який визначатиме особливості реалізації пілотного проекту із закупівлі пріоритетних послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги, зокрема тарифи та коригувальні коефіцієнти.Дія цього Порядку поширюватиметься на всі заклади охорони здоров’я (крім державних та обласних комунальних) та фізичних осіб підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та які будуть укладати договір про медичне обслуговування населення з НСЗУ, що передбачатиме надання амбулаторно-поліклінічних медичних послуг.Така альтернатива сприятиме тестування та визначенню економічної ефективності нового механізму фінансування надання амбулаторно-поліклінічних послуг за рахунок бюджетних коштів та визначення реальних потреб і попиту населення у таких послуг.

Дозволить:
підвищити доступності та якості послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги для пацієнтів;
підвищити роль лікарів, які надають первинну медичну допомогу, у ранній діагностиці та лікуванні захворювань;
зменшити ризики катастрофічних фінансових витрат для пацієнтів у зв’язку з необхідністю отримання послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
скоротити неофіційні платежі за медичні послуги;
розбудувати організаційно-технічну спроможність Національної служби здоров’я У країни керувати орієнтованою на ефективність, цілеспрямованою та раціональною системою замовлення послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги;зібрати інформацію для більш точного та ефективного прогнозування потреби в медичних послугах у майбутніх періодах, зокрема, для розробки програми медичних гарантій на 2020 рік;
протестувати та удосконалити електронну систему охорони здоров’я в частині роботи на рівні спеціалізованої допомоги та збору інформації про надані послуги, нові механізми звітування та оплати;
скорочення паперової роботи через отримання можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я;збір інформації про маршрут руху пацієнтів та модель надання амбулаторно-поліклінічних послуг для оптимізації процесу направлення пацієнтів на такі послуги у майбутньому.

Відповідатиме:
Пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», яким передбачено, що протягом 2018–2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово запроваджується для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг. Порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи та коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Залишаються витрати на фінансування державних та комунальних закладів охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічні послуги без урахування реальної потреби населення в таких послугах.
Альтернатива 2. Відсутні Залишаються витрати на фінансування державних та комунальних закладів охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічні послуги без урахування реальної потреби населення в таких послугах.
Альтернатива 3. Цільове використання державних коштів на надання пацієнтам амбулаторно-поліклінічних послуг. Реалізація принципу «гроші ходять за пацієнтом».Задоволення реальних потреб населення в амбулаторно-поліклінічних послугах;Прискорення реалізації медичної реформи. Додаткових витрат не передбачається, оскільки, кошти на фінансування надання амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги вже передбачені в державному бюджеті України за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2308050 у розмірі 2 млрд грн.Згідно з розрахунками обсяг фінансування, необхідний для забезпечення про проведення пілотного проекту складає 1 952 106 тис. грн.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Громадяни витрачають власні кошти на оплату діагностичних медичних послуг, зокрема на послуги пов’язані з лабораторними дослідженнями (крові, сечі, калу), інструментальними дослідженнями (рентгенографія, сонографічні дослідження тощо), ендоскопії та інтервенції.
Альтернатива 2. Часткове забезпечення доступності амбулаторно-поліклінічних послуг. Зменшення витрат на оплату діагностичних медичних послуг.
Альтернатива 3. Підвищення якості та доступності амбулаторно-поліклінічних послуг. Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Оцінка впливу здійснюватиметься відносно ліцензіатів з провадження господарської діяльності з медичної практики, які забезпечують надання амбулаторно-поліклінічних послуг, крім стоматологічних, наркологічних, психоневрологічних, психіатричних, інфекційних, туберкульозних закладів охорони здоров’я та закладів громадського здоров’я.

Прогнозна кількість учасників пілотного проекту за результатами анкетування потенційних учасників складає 416 (з розрахунку, що учасниками пілотного проекту буде не більше, ніж 50 відсотків міських та районних комунальних закладів охорони здоров’я, частка ліцензіатів медичної практики у період дії пілотного проекту становить не більше, ніж 1% від учасників пілотного проекту комунальної власності.

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць станом на 01.12.2018 416 416
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100 100

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Відсутні.
Однак, залишатиметься питання недостатнього фінансування на надання амбулаторно-поліклінічних послуг.
Альтернатива 2. Відсутні Прогнозуються витрати с/г зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання — 299,75 год.Прогнозні витрати на 1-го учасника пілоту складатимуть — 6717,40 грн. Для всіх с\г витрати у перший рік регулювання складатимуть — 100 761 000 грн.(6717,40 грн.×15000с/г)
Альтернатива 3. Отримання можливості надавати медичні послуги населенню за рахунок бюджетних коштів; Розширення конкуренції між надавачами медичних послуг; Покращення сервісу медичного обслуговування; Підвищення якості та доступності амбулаторно-поліклінічних послуг; Отримання доходу від практики лікаря залежно від надання відповідних груп амбулаторно-поліклінічних послуг. Прогнозуються витрати учасників пілотного проекту у зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання — 299,75 год. Прогнозні витрати на 1-го учасника пілоту складатимуть — 6717,40 грн. Для всіх с\г витрати у перший рік регулювання складатимуть — 2 794 437,36 грн.(6717,40 грн.×416 с/г)

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро — та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником протягом липня-вересня 2018 року шляхом письмового анкетування та телефонних консультацій з потенційними учасниками пілотного проекту.

Порядковий номер Вид консультацій Кількість учасників консультацій Основні результати консультацій
1. Телефонні консультації із суб’єктами господарювання 10 Регулювання сприймається. Отримано інформацію щодо переліку процедур, які необхідно виконати суб’єкту господарювання — ліцензіату з медичної практики у зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання:
1. Ознайомитися з новими вимогами регулювання — 0,5 год.
2. Організувати виконання вимог регулювання (зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я, подати заяву та документи необхідні для укладання договору про медичне обслуговування населення із НСЗУ, укласти договір з НСЗУ, вести медичні записи в електронній формі, звітування за договором тощо) — 299,25 год.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва

кількість суб’єктів малого(мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 416.

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

3. Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Прогнозується, що в період регулювання (липень–грудень 2019 року) буде укладено договори про медичне обслуговування населення за пілотним проектом із 416 суб’єктами господарювання ліцензіатами з провадження господарської діяльності з медичної практики, які надають амбулаторно-поліклінічні послуги (крім державних, обласних, стоматологічних, туберкульозних, психоневрологічних, психіатричних, інфекційних, закладів громадського здоров’я).

У розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», з 1 січня 2018 року становить — 22,41 гривні. Джерело отримання інформації: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19/print.

Джерело отримання інформації про кількість ліцензіатів з медичної практики (надавачів амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги) — веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Інформація про кількість часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на укладання договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснено в рамках Аналізу регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

4. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

з/п Найменування оцінки У рік реалізації пілотного проекту Періодичні (за наступний рік відсутні, бо дія акта 6 місяців) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5. Інші процедури:
6. Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. 416
8. Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм 0,5 год (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) Х 22.41 грн. = 11,20 грн. 0,00(пілотний проект діятиме тільки у 2019 році)
10. Процедури організації виконання вимог регулювання Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур 1 год (час, який витрачається с/г на організацію виконання вимог регулювання; за результатами консультацій ) Х 22,41 грн. = 22,41 грн. 0,00(пілотний проект діятиме тільки у 2019 році)
11. Процедури офіційного звітування (1 звіт на місяць, всього 6 звітів). Звіти формуватимуться в електронній системі охорони здоров’я та подаватимуться в електронній формі 0,25 год (час, який витрачається с/г на підготовку звіту та його підписання всіма уповноваженими особами) Х 22,41 грн. Х 6 місяців = 33,61 грн.
12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
13. Інші процедури:
13.1 Зареєструватися в Електронній системі охорони здоров’я України за допомогою МІС 0,5 год (час на реєстрацію) Х 22,41 грн. = 11,20 грн.
13.2 Подати заяву та Документи необхідні для укладання договору про медичне обслуговування населення із Національною службою охорони здоров’я України — 0,25 год) 0,25 год (час на подання заяви та документів)Х 22,41 грн. = 5,60 грн.
13.3 Укласти Договір з НСЗУ – 30 к.д. 176 год (максимальний час на укладення договору) Х 22,41 грн. = 3 944,16 грн.
13.4 Вести медичні записи в електронній формі 1 год (час на створення медичних записів на день) Х 22,41 грн. Х 120 робочих днів = 2 680,20 грн.
14. Разом, гривень 6 717,40 грн.
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. Прогнозується, що в перший рік регулювання буде укладено договори із 416 ліцензіатами з медичної практики 416
16. Сумарно, гривень 2794437,36 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва Національної служби здоров’я України (НСЗУ)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва — за Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника НСЗУ відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедуриьрегулювання Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання Х Х Х Х Х
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: Х Х Х Х Х
камеральні Х Х Х Х Х
виїзні Х Х Х Х Х
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання Х Х Х Х Х
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання Х Х Х Х Х
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання Х Х Х Х Х
6. Підготовка звітності за результатами регулювання Х Х Х Х Х
7. Інші адміністративні процедури :
7.1. Розміщення оголошення про укладення договору 1л/0,5 год 35,71* 1 416 7427,68
7.2. Розгляд заяви про укладення договору 8л/0,5 год 35,71* 1 416 59 421,44
7.3. Надіслання повідомлення заявнику 1л/0,2 год 35,71* 1 416 2971,07
7.4. Укладання договору із с/г (накладання електронного підпису голови НСЗУ) 1л/0,1г 107,14* 1 416 4457,02
Разом за рік Х Х Х 416 74 277,22
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х Х

*Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році» розмір посадового окладу провідного спеціаліста НСЗУ становить 6000 грн., відповідно 1 година роботи становить — 53,57 грн. Розмір посадового окладу керівника державного органу становить 18 000 грн.

Джерело отримання інформації: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/24-2018-%D0%BF

Не передбачається розроблення коригуючих та пом’якшувальних заходів.

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва
Альтернатива 2.
Витрати держави 74 277,22
Витрати с/г малого підприємництва 100 761 000 грн.
Альтернатива 3.
Витрати держави 74 277,22
Витрати с/г малого підприємництва 2 794 437,36 грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1. 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.
Альтернатива 2. 3 Така альтернатива лише частково дозволить досягти цілей державного регулювання, а саме щодо підвищення доступності та якості послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та скорочення часу лікарів на ведення паперової роботи через отримання можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я. Крім того, є ризики:нераціонального планування переліку медичних послуг в програмі медичних гарантій на 2020 без урахування потреб населення;недостатності коштів у державному бюджеті України на фінансування усіх послуг з програми медичних гарантій на 2020 рік, оскільки попередньо не будуть відпрацьовані механізми фінансування за послугу;виникнення судових спорів з надавачами медичних послуг через відсутність оплати за економічно обґрунтованим тарифом за фактично надані послуги. Також, дана альтернатива не передбачає укладання договорів про медичне обслуговування населення із закладами охорони здоров’я приватної форми власності та фізичними особами підприємцями- ліцензіатами з медичної практики.
Альтернатива 3. 4 Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме створенню досконалого регулювання у сфері надання амбулаторно-поліклінічних послуг, які надаватимуться за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України; реалізації принципу «гроші ходять за пацієнтом»; оплату амбулаторно-поліклінічних послуг за однаковими тарифами для всієї території України; задоволенню реальних потреб населення в амбулаторно-поліклінічних медичних послугах; цільовому використанню державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. прискоренню реалізації медичної реформи.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. Для держави:
ВідсутніДля громадян:
ВідсутніДля суб’єктів господарювання:
Відсутні
Для держави:
Залишаються витрати на фінансування державних та комунальних ЗОЗ без врахування реальної потреби населення в медичному обслуговуванні.Для громадян:
Залишаються витрати на оплату діагностичних медичних послуг, зокрема на послуги пов’язані з лабораторними дослідженнями (крові, сечі, калу), інструментальними дослідженнями (рентгенографія, сонографічні дослідження тощо), ендоскопії та інтервенції.Для суб’єктів господарювання:
Відсутні. Однак, залишатиметься питання недостатнього фінансування на надання медичних послуг.
Дана альтернатива не забезпечує потреби у розв’язанні проблеми та досягнення встановлених цілей.
Альтернатива 2. Для держави:
Цільове використання державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.Для громадян:
Часткове підвищення доступності амбулаторно-поліклінічних послуг.Для суб’єктів господарювання:
Отримання можливості надавати медичні послуги населенню за рахунок бюджетних коштів; Підвищення якості та доступності амбулаторно-поліклінічних послуг;
Для держави:
Прогнозується збільшення витрат на фінансування надання амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, оскільки бюджетними асигнуваннями передбачено лише 2 млрд грн.Для громадян:
ВідсутніДля суб’єктів господарювання:
Прогнозні витрати на 1-го с/г складатимуть — 6 717,40 грн. Для всіх с\г витрати у перший рік регулювання складатимуть — 100 761 000 грн.
Така альтернатива лише частково дозволить досягти цілей державного регулювання, а саме щодо підвищення доступності та якості послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та скорочення часу лікарів на ведення паперової роботи через отримання можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я.
Альтернатива 3. Для держави:
Цільове використання державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.Для громадян:
Часткове підвищення доступності амбулаторно-поліклінічних послуг.Для суб’єктів господарювання:
Отримання можливості надавати медичні послуги населенню за рахунок бюджетних коштів;Підвищення якості та доступності амбулаторно-поліклінічних послуг
Для держави:
Додаткових витрат не передбачається, оскільки, кошти на фінансування надання амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги вже передбачені в державному бюджеті України за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2308050 у розмірі 2 млрд грн. Згідно з розрахунками обсяг фінансування, необхідний для забезпечення про проведення пілотного проекту складає 1 952 106 тис. грн.Для громадян:
ВідсутніДля суб’єктів господарювання:
Прогнозні витрати на 1-го с/г складатимуть — 6 717,40 грн. Для всіх с\г витрати у перший рік регулювання складатимуть — 2 794 437,36 грн.
Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме створенню досконалого регулювання у сфері надання амбулаторно-поліклінічних послуг, які надаватимуться за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України; реалізації принципу «гроші ходять за пацієнтом»; оплату амбулаторно-поліклінічних послуг за однаковими тарифами для всієї території України; задоволенню реальних потреб населення в амбулаторно-поліклінічних медичних послугах; цільовому використанню державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій; прискоренню реалізації медичної реформи.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1. Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу. Відсутні
Альтернатива 2. Така альтернатива лише частково дозволить досягти цілей державного регулювання, а саме щодо підвищення доступності та якості послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та скорочення часу лікарів на ведення паперової роботи через отримання можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я. Дана альтернатива не передбачає укладання договорів про медичне обслуговування населення із закладами охорони здоров’я приватної форми власності та фізичними особами підприємцями — ліцензіатами з медичної практики. Оцінюються наступні ризики:
1. Не раціональне планування переліку медичних послуг в програмі медичних гарантій на 2020 без урахування потреб населення;
2. Недостатність коштів у державному бюджеті України на фінансування усіх послуг з програми медичних гарантій на 2020 рік, оскільки попередньо не будуть відпрацьовані механізми фінансування за послугу;
3. Виникнення судових спорів з надавачами медичних послуг через відсутність оплати за економічно обґрунтованим тарифом за фактично надані послуги;4. Дискримінація ліцензіатів з медичної практики приватної форми власності.
Альтернатива 3. Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме досконалого регулювання у сфері надання амбулаторно-поліклінічних послуг, яка надаватиметься за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України; Допуск приватних ліцензіатів з медичної практики для надання амбулаторно-поліклінічних послуг за рахунок коштів державного бюджету; реалізації принципу «гроші ходять за пацієнтом»; задоволенню реальних потреб населення в медичних послугах; цільовому використанню державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Ризики зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта, відсутні.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізми, які забезпечують розв’язання проблеми:

затвердити Порядок проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

встановити перелік амбулаторно-поліклінічних послуг та тарифи на них;

встановити вимоги до учасників пілотного проекту (взяти участь можуть не менше половини міських і районних комунальних закладів охорони здоров’я та що тільки разом з ними ліцензіати з медичної практики на відповідній території для того, щоб уникнути черга послугами та забезпечити рівномірний доступ до послуг на відповідній території);

дозволити учасникам пілотного проекту вести медичні записи в електронній формі в електронній системі охорони здоров’я, щоб спростити процес звітування за договором (за таких умов звіт формуватиметься автоматично;

зобов’язати учасників пілотного проекту комунальної форми власності подавати НСЗУ інформацію про структуру доходів і витрати для визначення оптимальної суми оплати послуг таких закладів на 2020 рік.

затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Також, розв’язання визначених в розділі І Аналізу регуляторного впливу проблем забезпечують такі заходи:

1. Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості та ліцензіатів з медичної практики про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації та розміщенні на Урядовому порталі.

2. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання — ліцензіатам з медичної практики:

1) ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет);

2) вжити організаційних заходів на виконання вимог регулювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органам и виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органу виконавчої влади — Національної служби здоров’я України здійснено в межах даного аналізу.

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва не проводився, оскільки вплив на них відсутній, оскільки прогнозується, що учасниками пілотного проекту на 99% будуть міські та районні комунальні заклади охорони здоров’я.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва (М-тест) в межах даного аналізу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на шість місяців, з 1 липня по 31 грудня 2019 року, це пов’язано з особливостями реалізації бюджетної програми, яка передбачає оплату послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги за рахунок коштів, передбачених в Державному бюджеті України на 2019 рік.

Строк набрання чинності регуляторним актом — з дня офіційного опублікування і діятиме до 31 грудня 2019 року включно.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта — не передбачаються.

2. Кількість суб’єктів господарювання — ліцензіатів з медичної практики, на яких поширюватиметься дія акта — прогнозується 416 с/г.

3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта — низький.

4. Розмір коштів, які витрачатимуться суб’єктом господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта — 6 717,40 грн.

5. Кількість часу, який буде витрачати суб’єкт господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта — близько 300 годин.

6. Кількість укладених договорів про медичне обслуговування населення за пілотним проектом;

7. Кількість наданих амбулаторно поліклінічних послуг;

8. Сума сплачених надавачам медичних послуг коштів з Державного бюджету України за договорами про медичне обслуговування населення за пілотним проектом;

9. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб — високий. Проект акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового та повторного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься до набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься за результатами реалізації пілотного проекта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо в ир іш ення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України протягом усього терміну його дії.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

В.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун

Проект

оприлюднений на сайті МОЗ України

20.12.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомог

Відповідно до пункту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити з 1 липня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (далі — пілотний проект).

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

3. Установити:

1) договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пілотним проектом укладаються на строк, встановлений в оголошеннях про укладення договору у встановленому законодавством порядку;

2) перше оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пілотним проектом розміщується не пізніше 15 квітня 2019 р.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2019 р. включно.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК
проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

1. Цей Порядок визначає умови проведення пілотного проекту, який фінансується за бюджетною програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» (далі — пілотний проект) та тарифи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та інших законодавчих актах.

3. Пілотний проект реалізується для видів медичних послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, зазначених у додатку 1 до цього Порядку, примірні вимоги до надання яких визначаються МОЗ (далі — пілотні послуги).

4. У межах пілотного проекту за рахунок бюджетних коштів оплачуються надані пілотні послуги надавачами медичних послуг пацієнтам за направленням лікаря, обраного такими пацієнтами (їх законними представниками) за декларацією про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, за умови, що запис про таке направлення внесений до електронної системи охорони здоров’я (далі — система).

5. Не беруть участь у пілотному проекті державні та комунальні заклади охорони здоров’я, що перебувають в управлінні обласних рад, а також стоматологічні, наркологічні, психоневрологічні, психіатричні, інфекційні, туберкульозні заклади та заклади громадського здоров’я. Участь в пілотному проекті мають право брати фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та заклади охорони здоров’я комунальної і приватної форм власності, якщо вони:

1) відповідають вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528);

2) мають медичні вироби, необхідні для надання відповідних пілотних послуг, зазначені в оголошенні про укладення договору, та лікарів відповідних спеціальностей;

3) мають комп’ютерне обладнання (ноутбуки, планшети, стаціонарні комп’ютери, інші електронно-обчислювальні засоби) з підключенням до системи у всіх кабінетах, де пацієнтам надаються послуги амбулаторно — поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

6. НСЗУ укладає договори про медичне обслуговування населення за пілотним проектом (далі — договори) з комунальними закладами охорони здоров’я, які відповідають критеріям, визначеним в пункті 5 цього Порядку, за умови одночасного укладення договорів більше, ніж з половиною усіх закладів охорони здоров’я, що знаходяться у власності відповідної територіальної громади або є об’єктами спільної власності територіальних громад та перебувають в управлінні однієї районної або міської ради. Для розрахунку кількості закладів, які враховуються для визначення умови укладення договорів, визначеної цим пунктом, враховуються тільки комунальні заклади, які забезпечують надання амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, крім стоматологічних, наркологічних, психоневрологічних, психіатричних, інфекційних, туберкульозних закладів охорони здоров’я та закладів громадського здоров’я.

7. НСЗУ укладає договори з приватними закладами охорони здоров’я, а також з фізичними особами — підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та відповідають вимогам, встановленим в пункті 5 цього Порядку, за умови укладення згідно з вимогами пункту 6 цього Порядку договорів з комунальними закладами охорони здоров’я на відповідній території, де розташовані місця надання медичних послуг відповідного приватного закладу охорони здоров’я або фізичної особи — підприємця.

8. Договір укладається на надання видів пілотних послуг з однієї чи декількох груп або підгруп пілотних послуг, зазначених в додатку 1 до цього Порядку. При цьому для групи «лабораторні дослідження», підгруп «рентгенографія» та «сонографічні дослідження» договір укладається тільки на всі види послуг відповідної групи або підгрупи.

9. Загальна орієнтовна ціна, на яку укладається договір, визначається як сума запланованих вартостей пілотних послуг за трьома групами «лабораторні дослідження», «інструментальні дослідження» і «ендоскопії та інтервенції».

10. Загальна орієнтовна ціна договору узгоджується сторонами з урахуванням положень пункту 11 цього Порядку відповідно до запланованих кількості та вартості послуг, зазначених заявником у заяві про укладення договору (далі — заява).

Загальна орієнтовна ціна договору визначається як добуток запланованої вартості послуг за місяць та кількості місяців дії договору.

Запланована вартість послуг за місяць зазначається заявником у заяві та не може перевищувати величину, що дорівнює 120 відсоткам добутку середньомісячної кількості пілотних послуг відповідного виду, які були надані заявником протягом першого кварталу 2019 року, та застосовного тарифу, визначеного у додатку 1 до цього Порядку.

Якщо в заяві зазначаються пілотні послуги, що не надавались заявником у першому кварталі 2019 року, заявник зобов’язаний надати відповідні роз’яснення до заяви стосовно можливості надавати такі послуги та їх запланованої кількості. Запланована вартість послуг, що не надавались заявником у першому кварталі 2019 року, повинна становити не більше, ніж 20 відсотків від середньомісячної вартості усіх пілотних послуг, які надавалися заявником у першому кварталі 2019 року.

11. Якщо запланована вартість пілотних послуг за всіма заявами, поданими до НСЗУ, є меншою або дорівнює загальній сумі, визначеній в оголошенні про укладення договорів, то договори укладаються на узгоджену сторонами загальну орієнтовну ціну, відповідно до запланованих вартості та кількість пілотних послуг згідно із заявами.

Якщо запланована вартість пілотних послуг у всіх заявах, поданих до НСЗУ, є більшою, ніж сума, визначена в оголошенні про укладення договорів, запланована вартість та кількість пілотних послуг, на яку укладатиметься кожен договір, зменшується пропорційно до суми такого перевищення.

12. У разі, якщо запланована вартість пілотних послуг за липень та серпень 2019 року більша, ніж вартість наданих пілотних послуг надавачем у зазначений період за відповідним договором, загальна орієнтовна ціна договору підлягає зменшенню пропорційно до співвідношення фактичної вартості наданих послуг до запланованої вартості послуг цього періоду із внесенням відповідних змін до договору.

13. Надані пацієнтам пілотні послуги оплачуються за тарифом, зазначеним у додатку 1 до цього Порядку.

14. Коригувальні коефіцієнти, що застосовуються до тарифів, передбачених цим Порядком, затверджуються МОЗ відповідно до закону.

15. Вартість наданих пілотних послуг за місяць визначається як добуток сумарної кількості наданих пілотних послуг, про надання яких надавач медичних послуг вніс відповідні медичні записи до системи та які зазначені у звіті, щодо якого НСЗУ не було подано заперечень чи зауважень, застосовних тарифів та коригувальних коефіцієнтів.

16. НСЗУ оплачує вартість наданих пілотних послуг на підставі звітів надавачів медичних послуг в порядку, встановленому договором, в межах бюджетних асигнувань на відповідний період. Сума оплати за договором у звітному періоді не може перевищувати граничну суму оплати за такий звітний період у відповідному місці надання медичних послуг, встановлену договором.

17. Надавачі медичних послуг за пілотним проектом зобов’язані вести медичні записи про всі надані пілотні послуги, а надавачі медичних послуг комунальної форми власності також про всі інші медичні послуги, що ними надані, в електронній формі та вносити їх в систему у день надання таких послуг.

18. Надавачі медичних послуг комунальної форми власності зобов’язані подавати НСЗУ не рідше, ніж раз у квартал, інформацію про всі доходи та витрати такого надавача медичних послуг у відповідному періоді.

19. Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити наявність та застосування при наданні пацієнтам пілотних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, всіх лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, необхідних для надання таких послуг відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та примірних обсягів надання відповідних видів пілотних послуг. Надавачі медичних послуг не мають права вимагати та отримувати від пацієнтів оплати за пілотні послуги, які ними надаються відповідно до договору.

Додаток 1 до Порядку

Перелік пілотних послуг. Тарифи

Група пілотних послуг Підгрупа пілотних послуг Види пілотних послуг Код медичної процедури/хірургічної операції, затверджені МОЗ Тариф,грн.
Лабораторні дослідження 1. Визначення креатиніну у сироватці крові GN3 01 29
2. Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові FD3 01 29
3. Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові ED3 02 29
4. Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові ED3 01 29
5. Визначення С-реактивного білка кількісним ІФА методом ААЕ3 12 29
6. Визначення схованої крові в калі СА3 34 63
7. Визначення глікозильованого гемоглобіну крові CD3 05 33
8. Визначення сечовини у сироватці крові або визначення азоту сечовини у сироватці крові GN3 08/ GN3 09 33
9. Визначення загального білка сироватки крові BD3 01 33
10. Визначення сечової кислоти у сироватці крові АD 01 06 29
11. Коагулограма (МНВ, ПТЧ, ТЧ, АЧТЧ, фібриноген) 120
12. Визначення ліпідів у сироватці крові (тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ІА) AD4 01 07 102
Інструментальні дослідження Рентгенографія 13. Рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях GВ2 06 134
14. Рентгенографія суглобів NВ2 13 82
15. Рентгенографія хребта (один відділ) NВ2 05 82
16. Рентгенографія трубчастих кісток NВ2 12 82
17. Рентгенографія приносових пазух 82
Сонографічні дослідження 18. Сонографічні дослідження в гастроентерології 2FJ 106
19. Сонографічне дослідження нирок КF2 01 106
20. Сонографічне дослідження сечового міхура КF2 03 106
21. Сонографічне дослідження щитовидної залози ВF2 02 84
22. Ехокардіографія FF2 06 117
Додаткові дослідження 23. Сонографічне дослідження молочної залози НF2 01 86
24. Сонографія артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією РF2 04 106
25. Спірографія з фізичним навантаженням GН2 08 57
26. Мамографія (дві молочні залози) НВ2 01 109
27. Холтеровський моніторинг ЕКГ FН2 15 259
28. Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі FН2 08 184
29. Проба з дозованим фізичним навантаженням на «Тредміл» FН2 09 183
Ендоскопії та інтервенції 30. Гістероскопія діагностична 1473
31. Гістероскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 1975
32. Гістероскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 1975
33. Езофагогастродуоденоскопія діагностична 449
34. Езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 665
35. Езофагогастродуоденоскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 665
36. Колоноскопія діагностична 613
37. Колоноскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 962
38. Колоноскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 962
39. Ректороманоскопія діагностична 195
40. Ректороманос копія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 453
41. Ректороманоскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 453
42. Цистоскопія діагностична 494
43. Цистоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 761
44. Цистоскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 761
45. Бронхоскопія діагностична 634
46. Бронхоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням 964
47. Бронхоскопія із лікувальною маніпуляцією та гістологічним дослідженням 964
48. Видалення новоутворень порожнини носа, вуха, гортані із гістологічним дослідженням 358
49. Видалення новоутворень м’яких тканин із гістологічним дослідженням 314
50. Видалення новоутворень шкіри із гістологічним дослідженням (атерома, ліпома, невус) 327
51. Пункційна біопсія молочних залоз під контролем УЗД НІ2 01 01 02 805
52. Пункційна біопсія щитовидної залози під контролем УЗД ВІ2 01 01 02 399
53. Біопсія лімфатичних вузлів під контролем УЗД FІ2 04 310
54. Біопсія передміхурової залози під контролем УЗД КІ2 05 399

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» (далі — бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються з метою оплати надавачам медичних послуг наданих пацієнтам медичних послуг, пов’язаних із амбулаторно-поліклінічною вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою (далі — медичні послуги), згідно з Порядком проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (далі — Порядок).

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОЗ.

4. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є НСЗУ.

5. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату медичних послуг, визначених в Порядку, відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного з НСЗУ (далі — договір).

6. Оплата медичних послуг за договором здійснюється на рахунки надавачів медичних послуг на підставі звітів. Порядок та строки подання звітів, інформація, що включається до них, визначаються договором.

7. Оплата медичних послуг здійснюється за тарифом відповідно до Порядку та договору.

8. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються НСЗУ в установленому законодавством порядку.

9. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті