Наказ МОЗ України від 19.10.2018 р. № 1881

02 Січня 2019 2:32 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19.10.2018 р. № 1881

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 листопада 2018 р.

за № 1292/32744

Про затвердження Об’єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та Змін до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги

Відповідно до пункту 9 Порядку створення госпітальних округів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932, та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити такі, що додаються:

1) Об’єм надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня;

2) Зміни до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2011 року № 726, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 68/20381.

 1. Керівнику експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Орабіні Т.М. забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П.А.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Міністра У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Р. Іллічов
Заступник Голови Спільного представницького органу об’єднань профспілок А.І. Широков
В.о. президента Національної академії медичних наук України Д. Заболотний

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

19 жовтня 2018 року № 1881

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 листопада 2018 р.

за № 1292/32744

ОБ’ЄМ

надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня

 I. Загальні положення

 1. Цей Об’єм установлює обсяг надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, який мають забезпечувати багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування першого та другого рівнів (далі – БЛІЛ першого та другого рівнів), для забезпечення гарантованого своєчасного доступу населення до послуг вторинної (спеціалізованої), у тому числі екстреної, медичної допомоги належної якості в межах створених госпітальних округів з урахуванням переліку лікарських спеціальностей в БЛІЛ першого та другого рівнів.
 2. У цьому Об’ємі терміни вживаються у таких значеннях:
 • госпітальна рада – дорадчий орган, створений учасниками госпітального округу для визначення проблемних питань, координації дій, розробки пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні госпітального округу державної політики у сфері охорони здоров’я, а також щодо організації та фінансування медичної допомоги в госпітальному окрузі;
 • функціональні потужності – наявність персоналу з відповідним освітнім, кваліфікаційним рівнем та матеріально-технічною базою, що відповідають обсягу медичної допомоги, яка надається у БЛІЛ першого та другого рівнів.

Інші терміни в цьому Об’ємі застосовуються у значеннях, визначених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».

 1. Основним завданням БЛІЛ першого та другого рівнів є надання вторинної (спеціалізованої), у тому числі екстреної, медичної допомоги, зокрема:
 • ведення пологів (допомога під час пологів), лікування патології вагітності та надання невідкладної акушерсько-гінекологічної допомоги;
 • лікування хвороб, травм, отруєнь;
 • проведення хірургічних втручань;
 • зменшення ступеня важкості захворювання, травми, отруєння (за винятком паліативної допомоги);
 • запобігання загостренню та/або ускладненню хвороби, травми, отруєння, які загрожують життю і здоров’ю пацієнта;
 • виконання діагностичних або терапевтичних процедур, які не можуть бути виконані в інших умовах (за межами лікарні);
 • надання реабілітаційної допомоги в гострому періоді;
 • інші завдання відповідно до потреб населення в медичній допомозі.
 1. БЛІЛ першого та другого рівнів виконують свої завдання шляхом організації:
 • цілодобового надання вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги пацієнтам;
 • стабілізації стану пацієнтів, завершення надання медичної допомоги яким потребує діагностики та лікування у лікарнях, що надають третинну (високоспеціалізовану) допомогу, для подальшого транспортування таких пацієнтів бригадами екстреної медичної допомоги до цих закладів охорони здоров’я;
 • надання консультативної та діагностичної спеціалізованої медичної допомоги;
 • надання реабілітаційної допомоги під час гострого періоду;
 • координації діяльності з надання медичної допомоги з іншими закладами охорони здоров’я на території госпітального округу та області;
 • направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають третинну (високоспеціалізовану) допомогу відповідно до клінічних маршрутів пацієнта.

Для виконання зазначених завдань БЛІЛ першого та другого рівнів та органи управління закладами охорони здоров’я забезпечують наявність відповідних функціональних потужностей.

 1. БЛІЛ першого та другого рівнів надають медичну допомогу в амбулаторних умовах (в консультативно-діагностичних підрозділах або центрах, що працюють у складі лікарні) та в умовах стаціонару.

За місцем проживання (перебування) пацієнта, за наявності відповідних клінічних показів, надається екстрена (невідкладна) медична допомога та/або вторинна (спеціалізована), та/або паліативна медична допомога, яка може надаватися в амбулаторних умовах.

 II. Особливості надання медичної допомоги

 1. БЛІЛ першого рівня забезпечує надання медичної допомоги у стаціонарних умовах за такими лікарськими спеціальностями:
 • акушерство і гінекологія;
 • анестезіологія;
 • медицина невідкладних станів;
 • неврологія;
 • ортопедія і травматологія;
 • патологічна анатомія;
 • педіатрія;
 • терапія;
 • трансфузіологія;
 • хірургія.
 • БЛІЛ першого рівня забезпечує діагностику стану пацієнта за такими лікарськими спеціальностями:
 • ендоскопія;
 • клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна біохімія;
 • рентгенологія;
 • ультразвукова діагностика.
 1. З урахуванням медичних потреб населення зони обслуговування на базі БЛІЛ першого рівня може бути організовано надання пацієнтам вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги також за іншими лікарськими спеціальностями в умовах стаціонару (у тому числі в умовах денного стаціонару). Рішення про можливість організації надання стаціонарної медичної допомоги за іншими лікарськими спеціальностями на базі БЛІЛ першого рівня приймає орган управління закладу охорони здоров’я з урахуванням пропозицій та рекомендацій госпітальної ради. Надання стаціонарної медичної допомоги за іншими лікарськими спеціальностями можливе за наявності відповідних функціональних потужностей.
 2. Під час надання стаціонарної медичної допомоги у БЛІЛ першого рівня має бути забезпечено дотримання принципів інфекційного контролю та можливість тимчасової ізоляції пацієнтів з інфекційною патологією, а також можливість тимчасової ізоляції та надання базової медичної допомоги пацієнтам з гострими психічними розладами.
 3. У разі відсутності на території обслуговування БЛІЛ першого рівня закладів охорони здоров’я для надання паліативної та реабілітаційної допомоги або якщо ці лікарні не у змозі повністю забезпечити потреби населення зони обслуговування у такій допомозі, у БЛІЛ першого рівня можуть створюватися відповідні структурні підрозділи, призначені для забезпечення надання паліативної та реабілітаційної допомоги.
 4. БЛІЛ другого рівня забезпечує надання медичної допомоги у стаціонарних умовах за такими лікарськими спеціальностями:
 • акушерство і гінекологія;
 • анестезіологія;
 • гастроентерологія;
 • гематологія;
 • дитяча хірургія;
 • ендокринологія;
 • інфекційні хвороби;
 • кардіологія;
 • комбустіологія;
 • медицина невідкладних станів;
 • неврологія;
 • нейрохірургія;
 • неонатологія;
 • нефрологія;
 • ортопедія і травматологія;
 • отоларингологія;
 • офтальмологія;
 • патологічна анатомія;
 • педіатрія;
 • проктологія;
 • психіатрія;
 • пульмонологія;
 • ревматологія;
 • судинна хірургія;
 • терапія;
 • трансфузіологія;
 • урологія;
 • хірургічна стоматологія;
 • хірургія.

БЛІЛ другого рівня забезпечує діагностику стану пацієнта за такими лікарськими спеціальностями:

 • ендоскопія;
 • клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна біохімія;
 • рентгенологія;
 • ультразвукова діагностика;
 • функціональна діагностика.
 1. З урахуванням медичних потреб населення зони обслуговування на базі БЛІЛ другого рівня може бути організовано надання пацієнтам вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги також за іншими лікарськими спеціальностями в умовах стаціонару (у тому числі в умовах денного стаціонару). Рішення про можливість організації надання стаціонарної медичної допомоги за іншими лікарськими спеціальностями на базі БЛІЛ другого рівня приймають органи управління закладами охорони здоров’я з урахуванням пропозицій та рекомендацій госпітальної ради. Надання стаціонарної медичної допомоги за іншими лікарськими спеціальностями можливе за наявності відповідних функціональних потужностей.
 2. БЛІЛ першого та другого рівнів надають вторинну медичну допомогу з урахуванням вимог до надання екстреної медичної допомоги у БЛІЛ першого та другого рівнів, медичної допомоги під час пологів, лікування патології вагітності та невідкладної акушерсько-гінекологічної допомоги у БЛІЛ першого та другого рівнів, визначених у додатках 1 і 2 до цього Об’єму.
 3. Перелік лікарських спеціальностей, за якими у БЛІЛ першого та другого рівнів надається медична допомога в амбулаторних умовах, визначають органи управління закладами охорони здоров’я.
Керівник експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Т. Орабіна

Додаток 1

до Об’єму надання вторинної

(спеціалізованої) медичної допомоги,

що повинен забезпечуватися

багатопрофільними лікарнями

інтенсивного лікування першого

та другого рівня

(пункт 7 розділу II)

ВИМОГИ

до надання екстреної медичної допомоги у БЛІЛ першого та другого рівнів

 1. У рамках надання допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладних станах, БЛІЛ першого та другого рівнів у цілодобовому режимі виконують:
БЛІЛ першого рівня БЛІЛ другого рівня
медичне сортування пацієнтів медичне сортування пацієнтів
швидку оцінку стану пацієнта та безперервний моніторинг стану пацієнта швидку оцінку стану пацієнта та безперервний моніторинг стану пацієнта
моніторинг клінічних, біохімічних показників, кислотно-лужної рівноваги, лабораторних показників системи гемостазу моніторинг клінічних, біохімічних показників, кислотно-лужної рівноваги, лабораторних показників системи гемостазу
рентгенодіагностику та ультразвукову діагностику рентгенодіагностику та ультразвукову діагностику
ЕКГ ЕКГ
рентгенівську комп’ютерну томографію рентгенівську комп’ютерну томографію
магнітно-резонансну томографію
ангіографію в умовах відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії
лікування гострих і невідкладних станів з можливістю проведення діагностики, лабораторних досліджень, моніторингу, реанімаційних заходів та інтенсивної терапії лікування гострих і невідкладних станів з можливістю проведення діагностики, лабораторних досліджень, моніторингу, реанімаційних заходів та інтенсивної терапії
повний обсяг екстреної та невідкладної медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах згідно з медико-технологічними документами та відповідно до клінічних маршрутів пацієнтів повний обсяг екстреної та невідкладної медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах згідно з медико-технологічними документами та відповідно до клінічних маршрутів пацієнтів
медичну допомогу мультидисциплінарними командами медичну допомогу мультидисциплінарними командами
стабілізацію стану пацієнтів з невідкладними станами шляхом проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії стабілізацію стану пацієнтів з невідкладними станами шляхом проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії
забезпечення цілодобової доступності (включаючи можливість використання телемедицини) до відповідних працівників охорони здоров’я відповідно до потреб пацієнтів (такі працівники можуть бути залучені з інших установ з можливістю прибуття до пацієнта в режимі 24 години / 7 днів на тиждень (далі – 24/7)) забезпечення цілодобової доступності (включаючи можливість використання телемедицини) до відповідних працівників охорони здоров’я відповідно до потреб пацієнтів
за потреби підготовку та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я вищого рівня спеціалізації відповідно до клінічних маршрутів пацієнтів за потреби підготовку та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я вищого рівня спеціалізації відповідно до клінічних маршрутів пацієнтів
екстрені та невідкладні хірургічні втручання екстрені та невідкладні хірургічні втручання
трансфузіологічну допомогу трансфузіологічну допомогу
реабілітаційну допомогу мультидисциплінарною командою в гострому періоді (не цілодобово) реабілітаційну допомогу мультидисциплінарною командою в гострому періоді (не цілодобово)
медичну допомогу пацієнтам, що отримують паліативну допомогу та потребують невідкладної допомоги у зв’язку з іншим станом медичну допомогу пацієнтам, що отримують паліативну допомогу та потребують невідкладної допомоги у зв’язку з іншим станом
 1. Для надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда (далі – ГІМ-) БЛІЛ першого та другого рівнів у цілодобовому режимі залежно від рівня лікарень та наявності у них відділень інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії виконують:
БЛІЛ першого рівня і БЛІЛ другого рівня, на базі якого не створено відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії БЛІЛ другого рівня, на базі якого створено відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії
діагностику ГІМ діагностику ГІМ
екстрене визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів крові для підтвердження пошкодження кардіоміоцитів, диференціальної діагностики та динамічного спостереження за пацієнтами екстрене визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів крові для підтвердження пошкодження кардіоміоцитів, диференціальної діагностики та динамічного спостереження за пацієнтами
безперервний моніторинг стану пацієнтів безперервний моніторинг стану пацієнтів
фібринолітичну терапію у випадку неможливості своєчасної доставки пацієнта до БЛІЛ другого рівня, на базі якого створено відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії
моніторинг клінічних, біохімічних показників, кислотно-лужної рівноваги, лабораторних показників системи гемостазу моніторинг клінічних, біохімічних показників, кислотно-лужної рівноваги, лабораторних показників системи гемостазу
повний спектр медичної допомоги для проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфаркт-залежній артерії
реабілітаційну допомогу мультидисциплінарною командою в гострому періоді (не цілодобово) реабілітаційну допомогу мультидисциплінарною командою в гострому періоді (не цілодобово)
за потреби підготовку та переведення пацієнтів до БЛІЛ другого рівня, на базі якого створено відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, відповідно до клінічних маршрутів пацієнтів за потреби підготовку та переведення пацієнтів до закладів охорони здоров’я вищого рівня спеціалізації відповідно до клінічних маршрутів пацієнтів
координацію надання допомоги пацієнтам з ГІМ із закладами первинної медичної допомоги, БЛІЛ другого рівня, на базі якого створено відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, та зі службою екстреної медичної допомоги координацію надання допомоги пацієнтам з ГІМ із закладами первинної, вторинної медичної допомоги та службою екстреної медичної допомоги, розташованими на території госпітального округу

БЛІЛ першого рівня та БЛІЛ другого рівня, на базі якого не створено відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, мають узгодити та забезпечити систему підготовки та направлення пацієнтів з ГІМ до БЛІЛ другого рівня, на базі якого створено відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії.

 1. Для надання допомоги пацієнтам з мозковим інсультом (далі – МІ) БЛІЛ першого та другого рівнів у цілодобовому режимі виконують:
БЛІЛ першого рівня БЛІЛ другого рівня
діагностику МІ з наданням пріоритетності на етапі обстеження (наявність системи попереднього інформування закладу охорони здоров’я про наближення пацієнта з інсультом для активації ресурсів закладу охорони здоров’я з метою забезпечення можливості проведення реперфузійної терапії в рамках терапевтичного вікна) діагностику МІ з наданням пріоритетності а етапі обстеження (наявність системи попереднього інформування закладу охорони здоров’я про наближення пацієнта з інсультом для активації ресурсів закладу охорони здоров’я з метою забезпечення можливості проведення реперфузійної терапії в рамках терапевтичного вікна)
у випадку неможливості своєчасної доставки пацієнта до БЛІЛ другого рівня проведення тромболітичної терапії (при ішемічній формі МІ), а також контроль гемостазу після проведення тромболітичної терапії тромболітичну терапію (при ішемічній формі МІ), а також контроль гемостазу після проведення тромболітичної терапії
екстрену нейрохірургічну допомогу
ендоваскулярні втручання
координацію надання допомоги з БЛІЛ другого рівня та службою екстреної медичної допомоги координацію надання допомоги із закладом, що надає третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, та службою екстреної медичної допомоги
забезпечення за потреби підготовки та переведення пацієнтів до БЛІЛ другого рівня або до закладу, що надає третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, для подальшої діагностики та лікування забезпечення за потреби підготовки та переведення пацієнтів до закладу, що надає третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, для подальшої діагностики та лікування
забезпечення наявності системи внутрішнього оповіщення для невідкладного залучення фахівців мультидисциплінарної команди забезпечення наявності системи внутрішнього оповіщення для невідкладного залучення фахівців мультидисциплінарної команди
моніторинг клінічних, біохімічних показників, кислотно-лужної рівноваги, лабораторних показників системи гемостазу моніторинг клінічних, біохімічних показників, кислотно-лужної рівноваги, лабораторних показників системи гемостазу
забезпечення наявності інсультних ліжок або спеціалізованого інсультного відділення з цілодобовим поданням кисню забезпечення наявності інсультних ліжок або спеціалізованого інсультного відділення з цілодобовим поданням кисню
забезпечення наявності відділення інтенсивної терапії із засобами підтримання дихання забезпечення наявності відділення інтенсивної терапії із засобами підтримання дихання
реабілітаційну допомогу мультидисциплінарною командою в гострому періоді та переведення пацієнтів до відділення (центру) реабілітації для надання реабілітаційної допомоги в підгострому періоді (не цілодобово) реабілітаційну допомогу мультидисциплінарною командою в гострому періоді та переведення пацієнтів до відділення (центру) реабілітації для надання реабілітаційної допомоги в підгострому періоді (не цілодобово)
 1. БЛІЛ другого рівня має здійснювати не менше 400 госпіталізацій на рік пацієнтів з томографічно верифікованим діагнозом МІ.

Додаток 2

до Об’єму надання вторинної

(спеціалізованої) медичної допомоги,

що повинен забезпечуватися

багатопрофільними лікарнями

інтенсивного лікування першого

та другого рівня

(пункт 7 розділу II)

ВИМОГИ

до надання медичної допомоги під час пологів, лікування патології вагітності та невідкладної акушерсько-гінекологічної допомоги у БЛІЛ першого та другого рівнів

 1. БЛІЛ першого рівня забезпечують надання I рівня перинатальної допомоги відповідно до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2011 року № 726, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 68/20381.
 2. БЛІЛ другого рівня забезпечують надання II рівня перинатальної допомоги відповідно до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2011 року № 726, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 68/20381.
 3. Надання акушерсько-гінекологічної допомоги здійснюється щодо пацієнтів:
БЛІЛ першого рівня БЛІЛ другого рівня
з одноплідною вагітністю з одноплідною/багатоплідною вагітністю
з низьким рівнем акушерського та/або перинатального ризику, без тяжкої екстрагенітальної патології із середнім рівнем акушерського та/або перинатального ризику
новонароджених з масою тіла > 2500 г (термін гестації ≥ 37 тижнів) новонароджених з масою тіла > 1500 г (термін гестації ≥ 34 тижні)
 1. У цілодобовому режимі виконують:
БЛІЛ першого рівня БЛІЛ другого рівня
ведення нормальних пологів ведення нормальних пологів
ведення патологічних пологів
ургентні кесареві розтини ургентні кесареві розтини, кесареві розтини з рубцем на матці
динамічне спостереження за породіллями (у тому числі лабораторне спостереження (рутинний гемостаз, кислотно-лужна рівновага, гази крові, електроліти плазми)) динамічне спостереження за породіллями (у тому числі лабораторне спостереження (рутинний гемостаз, кислотно-лужна рівновага, гази крові, електроліти плазми))
трансфузіологічну допомогу трансфузіологічну допомогу
спостереження і догляд за новонародженими спостереження і догляд за новонародженими
допомогу новонародженим з патологічними станами
невідкладну медичну допомогу, інтенсивну терапію жінкам, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим невідкладну медичну допомогу, інтенсивну терапію жінкам, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
консультування з питань грудного вигодовування і післяпологової контрацепції (не цілодобово) консультування з питань грудного вигодовування і післяпологової контрацепції (не цілодобово)
стабілізацію невідкладних гінекологічних станів (ургентні гінекологічні операції) та переведення до закладу охорони здоров’я вищого рівня медичної допомоги стабілізацію невідкладних гінекологічних станів (ургентні гінекологічні операції) та переведення до закладу охорони здоров’я вищого рівня медичної допомоги

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті