Наказ Держлікслужби у м. Києві від 06.06.2019 р. № 62-к

18 Червня 2019 6:02 Поділитися

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У М. КИЄВІ
НАКАЗ
від 06.06.2019 р. № 62-к
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 374), Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777 (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16 березня 2018 року № 62, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2018 року за № 437/31889)

НАКАЗУЮ:

Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (далі — Конкурс) категорії «В» Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві (далі — Служба), а саме на посаду головного спеціаліста відділу державного нагляду (контролю) у сфері виробництва, дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Затвердити умови проведення Конкурсу, що додаються.

Провести конкурсний відбір на вищезазначену вакантну посаду 25 червня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29.

Головному спеціалісту з питань персоналу — Марусенко А.В., забезпечити оприлюднення оголошення Конкурсу на офіційному веб-сайті Служби та надіслати відповідну інформацію на електронну адресу Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях: vacancy4@nads.gov.ua.

Виконання функцій адміністратора під час проведення Конкурсу покласти на головного спеціаліста питань персоналу — Марусенко А.В.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НачальникМ. Холоденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві

від 06.06.2019 р. № 62-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу державного нагляду (контролю) у сфері виробництва, дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві

Загальні умови
Посадові обов’язки

1. Здійсненні державного нагляду (контролю) (шляхом проведення відповідних (планових та позапланових) перевірок) за дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог законодавства щодо:

– якості та безпеки лікарських засобів на всіх етапах обігу, в тому числі їх виготовлення, зберігання, транспортування, дистрибуції, роздрібної торгівлі, утилізації та знешкодження їх відходів;

– дотримання суб’єктами господарювання порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– порядку відпуску лікарських засобів, у тому числі, таких, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори;

– дотримання вимог Ліцензійних умов, встановлених КМУ для відповідних видів діяльності з лікарськими засобами;

– виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів під час їх реалізації (відпуску) в аптечних закладах, виготовлення в аптеках, а також зберігання, відпуску та використання їх в закладах охорони здоров’я, з оформленням за їх результатами відповідних організаційно-розпорядчих документів (актів перевірок, приписів, розпоряджень, рішень, складання протоколів про адміністративні правопорушення, термінових повідомлень тощо).

2. Здійснення передліцензійних оглядів аптечних закладів з метою встановлення їх фактичної наявності за адресою місця провадження діяльності, наявної матеріально-технічної бази, її стану та освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу.

3. Здійснення узагальнення інформації СГД про наявність у них лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню, та про їх передачу на утилізацію чи знешкодження.

4. Здійснення під час заходів державного нагляду (контролю) в установленому порядку відбору зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу.

5. Проведення узагальнення результатів планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у відповідних модулях Єдиної автоматизованої інформаційної системи «Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції».

6. Здійснення державного контролю якості медичних імунобіологічних препаратів.

7. Взаємодія в межах повноважень з правоохоронними органами (Національною поліцією та Службою безпеки України) з питань протидії незаконному обігу лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. А також здійснення профілактичної діяльності в аптечних та лікувально-профілактичних закладах щодо попередження витоку у незаконний обіг таких лікарських засобів.

8. Підготовка до подання правоохоронним органам у встановленому законодавством порядку матеріалів перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину.

9. Надання методичної та консультаційної допомоги СГД та громадянам, з питань віднесених до компетенції, покладених на відділ завдань.

10. Здійснення державного контролю якості ввезених в Україну лікарських засобів.

11. Виконання інших доручень керівництва, що стосуються діяльності відділу.

Умови оплати праці

– посадовий оклад — 5110 грн.;

– надбавка до посадового окладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24);

– надбавки та доплати (відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1. Копію паспорта громадянина України;

2. Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту;

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6. Заповнену особову картку встановленого зразка;

7. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

Строк подання документів: до 16 год. 45 хв. 21 червня 2019 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу 25 червня 2019 року, початок об 11.00 год.за адресою: 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Марусенко Аліна Володимирівна, тел.: (044) 550-13-55, (068) 157-13-95, dls.kyiv@ukr.net
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи не потребує
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
2. Ділові якості – Вимогливість;

– вміння вести перемовини;

– діалогове спілкування (письмове і усне);

– уміння працювати в команді;

– стресостійкість.

3. Особисті якості – Відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– рішучість;

– ініціативність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) – Закон України «Про лікарські засоби»;

– Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

– Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

– Кодекс України про адміністративні правопорушення;

– постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» (із змінами);

– постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 260 «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів» (із змінами);

– постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 року № 73 «Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів»;

– наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2014 року № 698, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2014 року за № 1356/26133, «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів»;

– наказ від 22 листопада 2011 року № 809, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року № 126/20439, «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» (із змінами);

– наказ МОЗ України від 25 серпня 2010 року № 722, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2010 року за № 1044/18339, «Про затвердження Порядку маркування лікарських засобів шрифтом Брайля».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*