Аудиторський звіт Держаудитслужби від 12.07.2019 р. № 04-24/8

31 Липня 2019 10:51 Поділитися

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
від 12.07.2019 р. № 04-24/8
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетної програми 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за період з 01.01.2015 по 31.12.2018

У звіті подано результати дослідження бюджетної програми, за якою Міністерству охорони здоров’я України як головному розпоряднику затверджені бюджетні призначення на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за період з 01.01.2015 по 31.12.2018.

Державний фінансовий аудит проведено на виконання пункту 1.35 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на І квартал 2019 року, затвердженого наказом Держаудитслужби від 14 січня 2019 року № 3, та відповідно до Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року № 1017.

Аудиторський звіт призначений для керівників та спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та інших заінтересованих органів.

Звіт складено працівниками Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Державної аудиторської служби України (заступник директора департаменту — начальник відділу Кушнірук О.В., начальник відділу Масна Л.І., головні державні аудитори Данильчук Н.В. та Білиловець А.М., головні державні фінансові інспектори Дзигунська Ю.Є. і Дяченко Л.М. та провідний державний аудитор Ковальчук О.Ю.) у співпраці з фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

ЗМІСТ

ВСТУП 4–6
І. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 6–7
1.1. Об’єкт аудиту 6
1.2. Мета аудиту 6
1.3. Період дослідження 6
1.4. Учасники аудиту 6
1.5. Географічні обмеження 7
1.6. Методи та організація аудиту 7
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ТА КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМНОГО ХАРАКТЕРУ 7–16
2.1. Історичні аспекти 7–9
2.2. Правові аспекти 9–10
2.3. Організація Міністерством охорони здоров’я України закупівлі лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі 10–16
ІІІ. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПАСПОРТІВ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 16–42
РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ 42–64
ВИСНОВКИ 64–69
ПРОПОЗИЦІЇ 70
Джерела інформації 71–73
Додатки

ВСТУП

Українці можуть отримати безоплатно ліки та медичні вироби, вакцини та сироватки, які держава закуповує для них за кошти платників податків. Закупівлі відбуваються як на рівні державних програм, так і коштом місцевих бюджетів.

Проблеми, які існували у сфері здійснення Міністерством охорони здоров’я України (далі — Міністерство, МОЗ України) у централізованому порядку державних закупівель лікарських засобів, особливо гостро постали у 2014 році і проявилися у затягуванні процедур державних закупівель та високих цінах закуплених ліків та медичних виробів.

З огляду на викладене, у березні 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» (далі — Закон), яким запроваджено здійснення протягом 2015–2019 років державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій.

Відповідно до законодавства закупівля медикаментів та медичних виробів здійснюється МОЗ України на підставі угод, згідно з правилами і процедурами спеціалізованих організацій, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Переліки лікарських засобів і медичних виробів, закупівля яких здійснюється за кошти державного бюджету, затверджуються постановами Кабінету Міністрів України на кожний рік. Ці постанови також надають право МОЗ України коригувати обсяги замовлень на закупівлю в межах стовідсоткової потреби.

МОЗ України у 2015–2018 роках здійснювало закупівлю ліків та медичних виробів за бюджетною програмою через 3 спеціалізовані організації, а саме: програму розвитку ООН в Україні (далі — ПРООН), Представництво Дитячого фонду ООН (далі — ЮНІСЕФ) та Представництво Краун Ейджентс в Україні (далі — КРАУН).

Загалом у 2015–2018 роках з державного бюджету за бюджетною програмою 2301400 виділено 20,1 млрд гривень.

Міністерство охорони здоров’я України за рахунок коштів державного бюджету здійснює через міжнародні організації закупівлю ліків та медичних виробів за 40 напрямами державної програми. Це близько 500 препаратів та більше 700 медичних виробів. Закупівля ліків та медичних виробів через міжнародні організації покриває в середньому 45% від усього обсягу потреби.

На закупівлю ліків та медичних виробів МОЗ України із спеціалізованими організаціями уклало 13 угод-договорів на загальну суму 18,0 млрд грн., за якими станом на 01.01.2019 поставлено ліків та медичних виробів на суму 10,8 млрд гривень.

Незважаючи на зростання щороку бюджетного фінансування на придбання ліків та медичних виробів, коштів не вистачає, щоб забезпечити всю потребу закладів охорони здоров’я в них.

При цьому МОЗ України у 2015–2018 роках не забезпечувало ефективної організації закупівлі ліків та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, а також ефективного розподілу їх в регіони України.

Відсутність протягом 2015–2018 років графіків поставок в регіони медикаментів та медичних виробів, закуплених МОЗ України на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, і подання структурними підрозділами з питань охорони здоров’я недостовірної інформації про потребу в ліках та медичних виробах призвели до їх постачання у централізованому порядку у регіони не за реальною потребою та стало причиною утворення значного запасу деяких препаратів і необхідності постійного перерозподілу медикаментів та медичних виробів в інші регіони.

Також МОЗ України як відповідальний виконавець бюджетної програми 2301400 у 2015–2017 роках не проводило в достатньому обсязі відповідного моніторингу рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я та перерозподілу або заміни залишку лікарських засобів/виробів медичного призначення, термін придатності яких був обмежений, та нездійснення належного реагування на звернення структурних підрозділів з питань охорони здоров’я облдержадміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, щодо необхідності перерозподілу та/або заміни ліків та медичних засобів термін придатності яких закінчується, призвело до невикористання деяких з них до закінчення термінів придатності та в подальшому пошуку шляхів для проведення спеціалізованими організаціями заміни ліків, термін придатності яких закінчився.

Усі зазначені факти можуть свідчити про неефективне використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою 2301400, відсутності протягом 2015–2018 років достатнього контролю з боку МОЗ України та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Київської міської ради (КМДА) за використанням ліків та медичних виробів, придбаних за кошти державного бюджету, виділені на придбання ліків та медичних виробів із залучення спеціалізованих організацій, а також незабезпечення на належному рівні потреб громадян України у ліках та медичних виробах.

У 2018 році за ініціативою МОЗ України внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджетів для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298, які мають на меті посилити контроль з боку МОЗ України та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Київської міської ради за закупівлею та розподілом до закладів охорони здоров’я ліків та медичних виробів, та, як наслідок, уникнути невикористання деяких ліків та медичних виробів до закінчення термінів їх придатності.

Крім цього, МОЗ України у 2015–2018 роках не проводило належного аналізу потреби громадян в певних ліках та медичних виробах, що призвело до закупівлі на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями у 2016–2018 роках не оригінальних (загальновідомих), а генеричних імуносупресивних препаратів.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

1.1. Об’єкт аудиту:

Кошти державного бюджету, виділені МОЗ України у період з 01.01.2015 по 31.12.2018 за бюджетною програмою за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (далі — КПКВК 2301400, бюджетна програма 2301400).

1.2. Мета аудиту:

– оцінка управління бюджетними коштами, цільового, законного, ефективного та результативного використання ресурсів, досягнення економії бюджетних коштів, ефективності і результативності в діяльності, достовірності фінансової і бюджетної звітності;

– визначення причин (факторів), які перешкоджають ефективному використанню бюджетних коштів;

– надання пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

1.3. Період дослідження: з 01.01.2015 по 31.12.2018.

1.4. Учасники аудиту:

✔ Міністерство охорони здоров’я України;

✔ Державне підприємство «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України (далі — ДП «Укрвакцина»);

✔ Державне підприємство для постачання медичних установ «Укрмедпостач» (далі — ДП «Укр­медпостач»);

✔ структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — структурні підрозділи з питань охорони здоров’я);

✔ заклади охорони здоров’я, які отримували медикаменти та медичні вироби, закуплені МОЗ України за КПКВК 2301400, наведені у переліку у додатку 1 до звіту.

✔ Державна аудиторська служба України, офіси Держаудитслужби та їх управління в областях.

1.5. Географічні обмеження: аудит проводиться на всій території України.

1.6. Методи та організація аудиту:

Аудит проводиться відповідно до Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року № 1017, шляхом:

✔ аналізу законодавчої, нормативно-методологічної бази з питань реалізації державної політики у сфері реалізації досліджуваної бюджетної програми;

✔ опрацювання даних фінансової, статистичної та оперативної звітності головного розпорядника бюджетних коштів, якого визначено виконавцем обраної для дослідження бюджетної програми;

✔ аналізу даних, одержаних за результатами зборів інформації, проведених у структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та заклади охорони здоров’я, які беруть (брали) участь у виконанні бюджетної програми, та за письмовими запитами від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

✔ опрацювання матеріалів фінансового контролю та інформацій ЗМІ з проблемних питань у досліджуваній сфері.

За результатами збору інформації у ДП «Укрвакцина», ДП «Укрмедпостач», структурних підрозділах з питань охорони здоров’я та заклади охорони здоров’я, які отримували медикаменти та медичні вироби, закуплені МОЗ України за КПКВК 2301400, складено довідки збору інформації, які наведені у додатку 2 до звіту.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ТА КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМНОГО ХАРАКТЕРУ

2.1. Історичні аспекти

Право кожного на охорону здоров’я та медичну допомогу встановлене частиною першою статті 49 Конституції України, а також закріплене в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Згідно з частиною 2 статті 49 Конституції України охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медикосанітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

В рамках такого фінансування здійснюються, зокрема, закупівлі лікарських засобів, а отже одним із способів забезпечення конституційного права кожної людини на здоров’я є здійснення державних закупівель лікарських засобів.

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я є Міністерство охорони здоров’я України.

У 2002 році Кабінетом Міністрів України постановою від 15 березня 2002 року № 342 (на час дії) затверджено Перелік закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, в якому визначено, що МОЗ України організовує централізовану закупівлю окремих видів життєво необхідних лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів.

Переліком закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 року № 501, також передбачено організацію МОЗ у випадках, визначених законодавством, централізованих закупівель, зокрема, окремих видів життєво необхідних лікарських засобів і медичних виробів, імунобіологічних препаратів.

З 2003 року в державному бюджеті України МОЗ України затверджувалися бюджетні признання на централізовану закупівлю ліків та медичних виробів за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».

Таблиця 1. Обсяг затверджених бюджетних призначень за бюджетною програмою 2301400 за 2003–2018 роки, тис. грн.

Рік Обсяг затверджених бюджетних призначень Рік Обсяг затверджених бюджетних призначень
2003 60 894,5 2011 528 162,3
2004 69 348,8 2012 1 902 412,5
2005 104 686,6 2013 2 118 729,6
2006 165 350,1 2014 2 178 778,4
2007 408 744,5 2015 4 098 857,7
2008 485 046,5 2016 3 960 074,0
2009 341 298,0 2017 6 049 249,1
2010 370 820,4 2018 5 949 019,1
Всього за 2003–2018 роки 28 791 427,0

Загалом з 2003 по 2018 рік з державного бюджету МОЗ України за бюджетною програмою 2301400 виділено 28,8 млрд гривень.

Рис. 1. Обсяг затверджених бюджетних призначень за бюджетною програмою 2301400 за 2003–2018 роки, млн грн.

Проблеми, які існували у сфері здійснення МОЗ України у централізованому порядку державних закупівель лікарських засобів, особливо гостро постали у 2014 році і проявилися у затягуванні процедур державних закупівель, високих цінах закуплених лікарських засобів.

З огляду на викладене, у 2015 році прийнято ряд нормативних документів, які передбачають передачу на термін до березня 2019 року функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я України до міжнародних закупівельних організацій, які мають багаторічний досвід реалізації проектів із здійснення закупівель товарів та послуг від імені окремих держав або організацій.

2.2. Правові аспекти

Правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні визначаються Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я є Міністерство охорони здоров’я України.

Відповідно до частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, віднесені видатки на охорону здоров’я, зокрема на Інші програми в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Переліком закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 року № 501, передбачено проведення МОЗ України у випадках, визначених законодавством, централізованих закупівель, зокрема, окремих видів життєво необхідних лікарських засобів і медичних виробів, імунобіологічних препаратів.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» запроваджено необхідність здійснення протягом 2015–2019 років державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій (далі — спеціалізовані організації).

Відповідно до цього Закону, на закупівлі, які здійснюються МОЗ України із залученням спеціалізованих організацій, не розповсюджуються вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон).

Відповідно до Закону спеціалізовані організації, що здійснюють закупівлі це спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій.

Порядок визначення критеріїв вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, а також порядок організації МОЗ України закупівель через спеціалізовані організації визначені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів Із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі».

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджетів для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298.

2.3. Організація Міністерством охорони здоров’я України закупівлі лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» закупівля МОЗ України ліків та медичних виробів здійснюється на підставі угод (договорів), згідно з правилами і процедурами спеціалізованих організацій, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

На виконання пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» Кабінет Міністрів України постановою від 22 липня 2015 року № 622 (далі — Постанова № 622) установив критерії вибору спеціалізованих організацій, зокрема, технічна і професійна спроможність закупівлі та постачання товарів у необхідній кількості, належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки і розфасовки товарів, ціна послуг, умови та строки замовлення і постачання, умови оплати, умови укладення та форма угод щодо закупівель, додаткові умови постачання.

Згідно з Постановою № 622 рішення щодо вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, затверджується МОЗ України відповідно до цих критеріїв.

Слід зазначити, що Порядок вибору МОЗ України спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг затверджений наказом МОЗ України від 10.04.2018 № 642, тобто аж на четвертий рік проведення процедур закупівлі через спеціалізовані організації.

Також Постановою № 662 визначені особливості організації процесу закупівель. Зокрема, передбачено, що перелік лікарських засобів, які закуповуються на підставі письмових домовленостей щодо закупівель, укладених із спеціалізованими організаціями, формується винятково за міжнародними непатентованими назвами.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2015 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2015 року № 787, передбачав проведення закупівлі ліків та медичних виробів через спеціалізовані організації за 15 напрямами використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 2301400.

У 2016–2018 роках відповідно МОЗ України здійснювало закупівлю ліків та медичних виробів через спеціалізовані організації за всіма напрямами використання бюджетних коштів за КПКВК 2301400.

Переліки лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснювалася за кошти державного бюджету за КПКВК 2301400 у 2016–2018 роках, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 557, від 12 липня 2017 року № 494 та від 28 березня 2018 року № 278 відповідно.

Номенклатура лікарських засобів та медичних виробів, які закуповувалися МОЗ України за КПКВК 2301400, на 2015 році визначалася 27 профільними комісіями (наказ МОЗ України від 20.08.2014 № 582), на 2016 рік — 32 робочими групами (наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 238), на 2017-2018 роки — 20 групами технічного супроводу Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель (наказ МОЗ України від 28.03.2017 № 334).

Визначена номенклатура ліків та медичних виробів за всіма напрямами використання бюджетних коштів на відповідні роки затверджувалася наказами МОЗ України.

МОЗ України у 2015–2018 роках здійснювало закупівлю ліків та медичних виробів за бюджетною програмою 2301400 через 3 спеціалізовані організації, а саме: програму розвитку ООН в Україні (далі — ПРООН), Представництво Дитячого фонду ООН (далі — ЮНІСЕФ) та Представництво Краун Ейджентс в Україні (далі — КРАУН).

За кошти 2015 року МОЗ України через ПРООН закупило Імунобіологічні препарати, ліки та витратні матеріали для лікування туберкульозу та його діагностики, медикаменти для лікування хворих на гемофілію, хворих на вірусні гепатити та ліків для лікування дітей хворих на орфанні захворювання; через ЮНІСЕФ — лікарські засоби для антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих; через КРАУН — препарати для лікування онкологічних захворювань.

У 2016 році через ПРООН закуплено ліки та медичні вироби за 23 напрямами використання коштів за бюджетною програмою; через ЮНІСЕФ — за 2 напрямами; через КРАУН — за 12 напрямами.

У 2017 році через ПРООН закуплено ліки і медичні вироби за напрямами, через ЮНІСЕФ — 2 напрямами та через КРАУН — 11 напрямами.

У 2018 році через ПРООН закуплено ліки і медичні вироби за напрямами, через ЮНІСЕФ — 2 напрямами та через КРАУН — 12 напрямами.

На закупівлю ліків та медичних виробів у 2015–2018 роках МОЗ України уклало із зазначеними спеціалізованими організаціями 13 угод-договорів (далі — договори).

У 2015 року МОЗ України уклало із спеціалізованими організаціями 4 договори, у 2016 році — 3 договори, у 2017 році — 3 договори, у 2018 році — 3 договори.

Договорами передбачено проведення МОЗ України стовідсоткової попередньої оплати товару.

За умовами договорів МОЗ України перераховує спеціалізованим організаціям кошти у доларах, за курсом, що склався на день купівлі валюти на Міжбанківському валютному ринку України.

За укладеними договорами про закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерство протягом періоду з 2015 року по 2018 рік перерахувало коштів спеціалізованим організаціям на загальну суму 18 071,1 млн грн., а саме:

 • протягом 2015 року на суму 2 197,2 млн грн. (в т.ч. ПРООН — 881,0 млн грн., КРАУН — 750,1 млн грн., ЮНІСЕФ — 566,1 млн грн.);
 • протягом 2016 року — 3 944,1 млн грн. (в т.ч. ПРООН — 2 034,0 млн грн., КРАУН — 1 066,8 млн грн., ЮНІСЕФ — 843,3 млн грн.);
 • протягом 2017 року — 6 012,6 млн грн. (в т.ч. ПРООН — 3 902,2 млн грн., КРАУН — 1 028,7 млн грн., ЮНІСЕФ — 1 081,7 млн грн.);
 • протягом 2018 року — 5 917,3 млн грн. (в т.ч. ПРООН — 4 354,0 млн грн., КРАУН — 955,4 млн грн., ЮНІСЕФ — 607,9 млн гривень).

Згідно з умовами договорів спеціалізовані організації після проведення процедур закупівель подають до МОЗ України на погодження проекти кошторисів та детальну інформацію про витрати.

Закупівля спеціалізованими організаціями ліків та медичних виробів здійснювалася після погодження МОЗ України кошторисів.

Слід зазначити, що у договорах, укладених із усіма спеціалізованими організаціями у 2015 році, відсутні умови щодо термінів постачання медикаментів та медичних виробів.

У договорах, укладених з КРАУН у 2016–2018 роках, також відсутня умова щодо термінів постачання ліків та медичних виробів.

У договорах, укладених з ЮНІСЕФ та ПРООН у 2016–2018 роках, визначено, що поставка ліків та медичних виробів здійснюється у строк від 12 до 18 місяців здати проведення МОЗ України попередньої оплати.

Додатковими угодами до договорів продовжено строк поставки лікарських засобів та виробів медичних виробів.

Так, пунктом 7 договору від 11.10.2016 № 1/51, укладеного МОЗ України з ПРООН, визначено, що ПРООН у строк до 12 (дванадцяти) місяців з дати пере рахування МОЗ України коштів, зобов’язується здійснити всі поставки за договором.

Додатковими угодами до договору від 11.10.2016 № 1/51 продовжено терміни поставки до 18 та 24 місяців.

Проведеним аналізом встановлено, що за бюджет 2016 року за напрямом «Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації» МОЗ України перерахувало кошти ПРООН 11.10.2016, в той час як поставка медикаментів та виробів медичного призначення здійснювалась протягом періоду з 21.02.2018 по 12.06.2018.

В зв’язку з тим, що між МОЗ України та ПРООН укладено додаткову угоду № 6 до договору від 11.10.2016 № 1/51, в якій відповідно до пункту 7 за зазначеним напрямком збільшено термін поставки до 24 місяців (але не пізніше 02 серпня 2018 року), ПРООН не порушило умови договору, щодо строку поставки медикаментів та виробів медичного призначення.

За напрямом «Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу» МОЗ України перерахувало кошти ПРООН 30.12.2016, в той час як поставка медикаментів та виробів медичного призначення здійснювалась протягом періоду з 08.02.2018 по 12.11.2018.

В зв’язку з тим, що між МОЗ України та ПРООН укладено додаткову угоду № 6 до договору від 11.10.2016 № 1/51, в якій відповідно до пункту 7 за зазначеним напрямком збільшено термін поставки до 24 місяців (але не пізніше 27 грудня 2018 року), ПРООН не порушило умови договору, щодо строку поставки медикаментів та виробів медичного призначення.

Проведеним аналізом встановлено, що між МОЗ України та ЮНІСЕФ в 2016 році укладено угоду від 18.10.2016 №1/52 про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. Пунктом 2 Додатку № 1 до вказаної угоди визначено строк попередньої оплати, а саме: строк попередньої оплати повинен бути не більше дванадцяти місяців на закупівлю лікарських засобів та/або вакцин для профілактичних щеплень людей, медичних виробів та пов’язаних з ними послуг.

За бюджет 2016 року за напрямом «Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів» МОЗ України перерахувало кошти ЮНІСЕФ 14.11.2016, в той час як поставка медикаментів та медичних виробів здійснювалась протягом періоду з 25.01.2018 по 26.07.2018, за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей (СНІД ліки)» — 06.12.2016, поставка здійснювалась протягом періоду з 25.01.2018 по 06.11.2018.

В зв’язку з тим, що між МОЗ України та ЮНІСЕФ укладено додаткову угоду № 5 до угоди від 18.10.2016 № 1/52, в якій відповідно до пункту 2 Додатку № 1 за зазначеними напрямами термін поставки змінено, а саме: строк поставки повинен бути не більше двадцяти чотирьох місяців, ЮНІСЕФ не порушило умови договору, щодо строку поставки медикаментів та медичних виробів.

Постачання медикаментів та виробів медичного призначення за бюджет 2017 року здійснювалося аналогічно.

Проведеним аналізом встановлено, що між МОЗ України та ПРООН у 2017 році укладено договір від 27.07.2017 № 1/61 про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. В пункті 9 вказаного договору зазначено, що ПРООН у строк до 12 (дванадцяти) місяців з дати перерахування МОЗ України коштів зобов’язується здійснити всі поставки.

За бюджет 2017 року за напрямом «Закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації» МОЗ України перерахувало кошти ПРООН 31.10.2017, в той час як поставка медикаментів та виробів медичного призначення здійснювалась протягом періоду з 22.12.2018 по 28.01.2019, за напрямом «Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу» — 28.12.2017, поставка здійснювалась протягом періоду з 11.02.2019 по 27.02.2019.

В зв’язку з тим, що між МОЗ України та ПРООН укладено додаткову угоду № 8 до договору від 27.07.2017 № 1/61, в якій відповідно до пункту 9 за зазначеними напрямами збільшено термін поставки, а саме: термін поставки повинен бути не пізніше 31 березня 2019 року, ПРООН не порушило умови договору щодо строку поставки медикаментів та виробів медичного призначення.

Станом на 01.01.2019 спеціалізовані організації поставили ліків та медичних виробів за договорами, укладеними у 2015–2018 роках, на загальну суму 10 871,0 млн грн., а саме:

 • за договорами, укладеними у 2015 році, на суму 2 103,4 млн грн. (в т.ч. ПРООН — 878,8 млн грн., КРАУН — 750,1 млн грн., ЮНІСЕФ — 474,5 млн грн.);
 • за договорами, укладеними у 2016 році, — 3 695,3 млн грн. (в т.ч. ПРООН — 2 012,3 млн грн., КРАУН — 1 058,2 млн грн., ЮНІСЕФ — 624,8 млн грн.);
 • за договорами, укладеними у 2017 році, — 4 443,6 млн грн. (в т.ч. ПРООН — 2 976,9 млн грн., КРАУН — 722,6 млн грн., ЮНІСЕФ — 744,1 млн грн.);
 • за договорами, укладеними у 2018 році, — 628,7 млн грн. (в т.ч. ПРООН — 542,7 млн грн., Краун — 86,0 млн грн., ЮНІСЕФ — поставки не здійснювалися).

Крім цього, станом на 01.01.2019 спеціалізовані організації протягом 2017–2018 років на рахунок Міністерства повернули кошти на загальну суму 91,6 млн грн., а саме:

 • за договором, укладеним з ЮНІСЕФ у 2015 році, — 91 626,7 тис. грн. (кошти повернуто у вересні 2018 року);
 • за договором, укладеним з КРАУН у 2016 році, — 32,1 тис. грн. (кошти в сумі 16,7 тис. грн. повернуто у грудні 2017 року, та 15,5 тис. грн. повернуто у вересні 2018 року);
 • за договором, укладеним з КРАУН у 2017 році, — 2,0 тис. грн. (кошти повернуто у вересні 2018 року).

Станом на 01.01.2019 спеціалізовані організації не поставили лікарських засобів та виробів медичного призначення на загальну суму 7 108,5 млн грн. (за даними бухгалтерського обліку МОЗ України обліковувалася дебіторська заборгованість), а саме:

 • за договорами, укладеними з ПРООН у 2015 році, на суму 2,2 млн грн. (на час проведення аудиту між МОЗ України і ПРООН підписано фінансові звіти про повне виконання договорів та кошти на суму 2,2 млн грн. будуть повернуті на рахунок МОЗ України);
 • за договорами, укладеними у 2016 році, на — 248,8 млн грн. (в т.ч. ПРООН — 21,8 млн грн., КРАУН — 8,5 млн грн., ЮНІСЕФ — 218,5 млн грн.);
 • за договорами, укладеними у 2017 році, — 1 568,9 млн грн. (в т.ч. ПРООН — 925,3 млн грн., КРАУН — 306,0 млн грн., ЮНІСЕФ — 337,6 млн грн.);
 • за договорами, укладеними у 2018 році, — 5 288,5 млн грн. (в т.ч. ПРООН — 3 811,3 млн грн., КРАУН — 869,3 млн грн., ЮНІСЕФ — 607,9 млн гривень).

Надання послуг спеціалізованим організаціям з митного оформлення, зберігання та розвезення в регіони здійснюють державне підприємство «Укрвакцина» та державне підприємство для постачання медичних установ «Укрмедпостач» на підставі укладених договорів.

Крім цього, МОЗ України із зазначеними підприємствами уклало договори-доручення.

Відповідно до договорів-доручень державні підприємства зобов’язані прийняти ліки та медичні вироби відповідно до вимог, викладених в договорах із спеціалізованими організаціями, з метою подальшої їх доставки кінцевим одержувачам та перевірити їх за кількістю, комплектністю та терміном придатності, який визначений МОЗ України.

Договорами-дорученнями також передбачено, що державні підприємства зобов’язані здійснити доставку медичних виробів та ліків до кінцевих одержувачів відповідно до розподілу МОЗ України у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту їх отримання на свої склади та/або з моменту отримання розподілу.

Отже, МОЗ України зазначеними договорами доручило зазначеним державним підприємствам здійснювати контроль за кількістю, комплектністю та терміном придатності ліків та медичних виробів, закуплених через спеціалізовані організації.

Відповідно до пункту 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконанні програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298, ліки та медичні вироби передаються МОЗ України структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації, які у строк, що не перевищує 3 робочі дні здійснюють їх розподіл серед закладів охорони здоров’я.

Однак, ДП «Укрвакцина» та ДП «Укрмедпостач» здійснюють поставку ліків та медичних виробів за розподілом МОЗ України не структурним підрозділам з питань охорони здоров’я, а підприємствам, установам та організаціям, які відповідними рішення структурних підрозділів з питань охорони здоров’я визначені одержувачами ліків та медичних виробів за відповідними напрямами.

ІІІ. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПАСПОРТІВ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

Закупівля МОЗ України ліків та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених МОЗ України за бюджетною програмою КПКВК 2301400.

Порядок використання коштів за КПКВК 2301400 затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконанні програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я».

Для проведення аналізу результативних показників бюджетної програми 2301400 використані дані паспортів бюджетної програми за 2015–2018 роки, звітів про виконання паспортів бюджетної програми та інформацій про виконання результативних показників бюджетної програми за 2015–2018 роки.

Стратегічна ціль головного розпорядника, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми; підвищення якості та ефективності медичної допомоги.

Мета бюджетної програми 2301400: збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Завдання бюджетної програми 2301400: забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами та лікувальним харчуванням.

Напрями використання бюджетних коштів:

закупівля ліків та медичних виробів для здійснення централізованих заходів з імунопрофілактики, централізованих заходів з трансплантації, централізованих заходів для лікування онкохворих дітей, централізованих заходів розвитку донорства крові та її компонентів, централізованих заходів із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, централізованих заходів щодо розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю, централізованих заходів з надання допомоги хворим на цукровий діабет; виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз, Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДУ, Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями. Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини, Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації», Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів; централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації; централізована закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз;

закупівля продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію.

На виконання заходів бюджетної програми 2301400 на 2015–2018 роки МОЗ України затверджено бюджетних призначень за загальним фондом на загальну суму 20 057,2 млн гривень.

Стан фінансування бюджетної програми 2301400 у 2015–2018 роках наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2. Стан фінансування бюджетної програми 2301400 у 2015–2018 роках, млн грн.

Показник (в тис. грн.) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
загальний фонд 4098,9 3696,9 90,2 3960,1 3954,6 99,9 6049,2 6040,9 99,9 5949,0 5942,9 99,9

Наведені у Таблиці 2 дані засвідчують, що загальний запланований обсяг бюджетних призначень за бюджетною програмою 2301400 у 2016 році порівняно з 2015 роком зменшився на 138,8 млн грн., у 2017 році порівняно з роком збільшився на 2 089,1 млн грн. та у 2018 році порівняно з роком зменшився на 100,2 млн гривень.

При цьому за загальним фондом державного бюджету МОЗ України надійшло коштів у 2015 році 3 696,9 млн грн., що становить 90Д% від затверджених бюджетних призначень, у 2016 році — 3 954,6 млн грн., що становить 99,9% від затверджених бюджетних призначень, у 2017 році — 6 040,9 млн грн. (99,9%), у 2018 році — 5 942,9 млн грн. (99,9%).

Результативні показники паспортів бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки аналізувалися в розрізі наступних напрямів використання бюджетних коштів:

1. Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення.

2. Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації.

3. Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу.

4. Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей; Централізована закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

5. Централізована закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу.

6. Централізована закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів.

7. Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації.

Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення

Показники затрат

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників затрат віднесено наступні показники (Таблиця 3).

Таблиця 3. Показники затрат бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення» у 2015, 2016–2017 та 2018 роках, тис. грн.

Показник (в тис. грн.) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів показник не застосовано показник не застосовано 397713,3 397713,3 0 321035,1 321035,1 0

Відповідно до абзацу другого пункту 5 Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 р. № 1536 (далі — Вимоги № 1536), показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, характеризують структуру витрат бюджетної програми та можуть включати штатну чисельність працівників бюджетної установи, у тому числі залучених до надання державних послуг, кількість осіб, які мають право на отримання державних послуг, розміри виплат, встановлені нормативно-правовими актами, кількість обладнання, площу будівель тощо, які потребують обслуговування (ремонту, реконструкції, реставрації), загальний обсяг робіт, які необхідно виконати у поточному та наступних роках (загальна потреба), кошторисну вартість реалізації інвестиційних проектів (проектів будівництва).

У паспортах бюджетної програми МОЗ України не визначило жодного показника затрат, який би характеризував обсяги та структуру витрат бюджетної програми.

Слід зазначити, що у 2015 та 2016 роках за КПКВК 2301400 за зазначеним напрямом показник затрат не визначений. У паспортах бюджетної програми у 2017 та 2018 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України показник затрат визначений як обсяг фінансування за даним напрямом, який складає 100% від запланованого.

Показники продукту

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників продукту віднесено наступні показники (Таблиця 4).

Таблиця 4. Показники продукту бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках

Показник (в тис. грн.) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
кількість закупленої АДП вакцини, тис. од 847,4 0 -847,4 847,8 0 -847,8 396 0 -396 378,6 0 -378,6
кількість закупленої АДП-м вакцини, тис. од 4254,2 0 -4254,2 4254,2 0 -4254,2 2432,4 0 -2432,4 показник не застосовано
кількість закуплених вакцин проти кору, паротиту, краснухи, тис. од 1637.5 0 -1637,5 1689,5 0 -1689,5 390,9 0 -390,9 483,5 0 -483,5
кількість закупленої поліо­мієлітної вакцини пероральної, тис. од 2546,7 0 -2546,7 3092,7 0 -3092,7 1037 0 -1037 4453,1 0 -4453,1
кількість закупленої поліо­мієлітної вакцини інактивованої, тис. од 25,4 0 -25,4 25,4 0 -25,4 36,8 0 -36,8 2368,1 0 -2368,1
кількість закупленої БЦЖ-вакцини, тис. од 2472,8 0 -2472.8 2715,9 0 -2715.9 1331 0 -1331 показник не застосовано
кількість закупленої АКДП вакцини (ацелюлярна), тис. од 928,2 0 -928,2 949,3 0 -949,3 115 0 -115 показник не застосовано
кількість закупленої АКДП вакцини (цільноклітинної), тис. од 500,7 0 -500,7 1015,8 0 -1015.8 931,1 0 -931,1 540,9 0 -540,9
кількість закупленої вакцини проти гепатиту В (для новонароджених), тис. од 1298,3 0 -1298.3 1298,3 0 -1298,3 672,5 0 -672,5 показник не застосовано
кількість закупленої комбінованої вакцини для профілактики кашлюку (ацелюлярної), дифтерії, правця, гемофільної інфекції типу В та поліомієліту (інактивованої), тис. од 1077,5 0 -1077,5 1087,6 0 -1087,6 402,5 0 -402,5 показник не застосовано
кількість закупленої комбінованої вакцини для профілактики кашлюку (ацелюлярної), дифтерії, правця та поліомієліту (інактивованої), тис. од 81,9 0 -81,9 81,9 0 -81,9 16 0 -16 показник не застосовано
кількість закупленої вакцини для профілактики гемофільної інфекції типу b, тис. од 301 0 -301 301 0 -ЗОЇ 129,7 0 -129,7 7 0 -7
кількість закупленої вакцини дія профілактики сказу, тис. од 104,2 0 -104.2 142,6 0 -142,6 46,6 0 -46,6 222 0 -222
кількість установ, які отримують імунобіологічні препарати та вироби для забезпечення температурних умов під час транспортування, зберігання та використання імунобіологічних препаратів, одиниць 25 0 -25 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
кількість закупленої комбінованої вакцини для профілактики кашлюка з цільноклітинним кашлюковим компонентом, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу В, тис. од показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 886,7 0 -886,7

Відповідно до абзацу другого пункту 5 Вимог № 1536, показники продукту характеризують результати діяльності головного розпорядника за відповідний бюджетний період у межах бюджетної програми, можуть відображати обсяг виробленої продукції, наданих державних послуг чи виконаних робіт, кількість осіб, яким надано державні послуги.

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітами про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2016 року, на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року та на 1 січня 2019 року, жодного показника продукту фактично не виконано.

Відповідно до приміток за показниками продукту, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року, на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року та на 1 січня 2019 року, щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2015–2018 років прийнято рішення про передачу функції державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення, в тому числі імунобіологічних препаратів, міжнародним спеціалізованим організаціям. Так, протягом 2015–2018 років між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Показники якості

Згідно з паспортами бюджетної програми 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників якості віднесено такі показники (Таблиця 5).

Таблиця 5. Показники якості бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках; %

Показник (в %) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
зниження рівня протипоказань до щеплення у дітей до 6% 6 0 -6 6 0 -6 6 0 -6 показник не застосовано
охоплення профілактичними щеплення ми дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної Інфекції типу b та поліомієліту 95 0 -95 95 0 -95 90 0 -90 показник не застосовано
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту 95 0 -95 95 0 -95 80 0 -80 95 0 -95
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти туберкульозу (БЦЖ) 95 0 -95 95 0 -95 90 0 -90 показник не застосовано
охоплення профілактичними щепленнями дітей у віці до 1 року проти кору, паротиту та краснухи 95 0 -95 95 0 -95 90 0 -90 показник не застосовано
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В 95 0 -95 95 0 -95 70 0 -70 95 0 -95
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярна) 95 0 -95 95 0 -95 80 0 -80 95 0 -95
охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку (цільноклітинна) 95 0 -95 95 0 -95 80 0 -80 95 0 -95
рівень зниження у дітей протипоказань до щеплення показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 6 0 -6
рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 95 0 -95
рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей у віці 1 року (БЦЖ) показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 95 0 -95
рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей у віці 1 року проти кору, паротиту та краснухи показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 95 0 -95
рівень забезпечення дітей вакцинами показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 100 0 -100

Відповідно до абзацу другого пункту 5 Вимог № 1536 показник якості характеризує динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітами про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2016 року, на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року, та на 1 січня 2019 року, жодного показника якості фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показниками якості, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року, на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року та на 1 січня 2019 року щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2015–2018 років прийнято рішення про передачу функції державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення, в тому числі імунобіологічних препаратів, міжнародним спеціалізованим організаціям. Так, протягом 2015–2018 років між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації

Показники затрат

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників затрат віднесено наступні показники (Таблиця 6).

Таблиця 6. Показники затрат бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках, тис. грн.

Показник (в тис. грн.) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
Закупівля медикаментів та медичних виробів для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації показник не застосовано показник не застосовано 84714,2 84714,2 0 89165,9 89165,9 0

Слід зазначити, що у паспортах бюджетної програми у 2017 та 2018 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України показник затрат визначений як обсяг фінансування за даним напрямом, який складає 100% від запланованого.

Показники продукту

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників продукту віднесено наступні показники (Таблиця 7).

Таблиця 7. Показники продукту за напрямом «Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації»

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
кількість операцій з трансплантації протягом року, осіб 150 135 -15 140 0 -140 показник не застосовано показник не застосовано
кількість хворих, яким проводиться імуносупресивна терапія протягом року, осіб 1352 1220 -132 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
Кількість трансплантатів, що функціонують протягом першого року після 1 операції 140 127 -13 показник не застосовано 140 0 -140 показник не застосовано
Кількість одиниць, що отримують медикаментами та виробами медичного призначення протягом року для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації 25 25 0 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
проведено операції з трансплантації, що отримують імуносупресивну терапію показник не застосовано 1350 0 -1350 показник не застосовано показник не застосовано
кількість 1 осіб, яким проводиться операцій з трансплантації протягом року, осіб показник не застосовано показник не застосовано 150 0 -150 показник не застосовано
Кількість пацієнтів, яким проводиться імуносупресивна терапія протягом року, осіб показник не застосовано показник не застосовано 1535 0 -1535 1590 0 -1590
кількість осіб, яким проводяться операції з трансплантації, осіб показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 160 0 -160
Кількість транспланта тів, шо функціоную ть протягом першого року після трансплантації, одиниць показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 150 0 -150

Проведений аналіз засвідчив, що у 2015 році лише один показник продукту виконаний на 100% від запланованого, а саме забезпечено всі заплановані адміністративно-територіальних одиниці медикаментами та виробами медичного призначення протягом року для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації.

Всі інші показники виконані в межах 90% від запланованих, а саме кількість операцій з трансплантації протягом року виконано на 90,0%, кількість хворих, яким проводиться імуносупресивна терапія протягом року — 90,2%, кількість трансплантатів, що функціонують протягом першого року після операції — 90,7%.

Так, відповідно до приміток за показниками продукту, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми, щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення:

– зменшення кількості операцій з трансплантації протягом року — за рахунок зменшення кількості операцій з трансплантації обумовлено меншою кількістю сумісних донорів;

– зменшення кількості хворих, яким проводиться імуносупресивна терапія протягом року та зменшення кількості трансплантатів, що функціонують протягом першого року після операції — у зв’язку із смертністю хворих та відторгненням трансплантатів.

Крім того, проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітами про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 1 січня 2017 року, на січня 2018 року, та на 1 січня 2019 року, жодного показника продукту фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показниками продукту, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року та на 1 січня 2019 року щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення; що протягом 2016–2018 років між МОЗ України та ЮНІСЕФ), ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Показники якості

Згідно з паспортами бюджетної програми 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників якості віднесено такі показники (Таблиця 8).

Таблиця 8. Показники якості бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
рівень забезпечення лікарськими засобами хворих, які перенесли операції з трансплантації, від запланованого, % 100 92,2 -7,8 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
вживання трансплантата протягом року, % показник не застосовано 93 0 -93 показник не застосовано показник не застосовано
кількість трансплантатів, ідо функціонують протягом першого року після операції, порівняно з попереднім роком, одиниць показник не застосовано 135 0 -135 показник не застосовано показник не застосовано
рівень забезпечення медикаментами та медичними виробами хворих у до- та після операційний період з трансплантації, % показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 100 0 -100

Проведений аналіз засвідчив, що у 2015 році показник якості виконаний на 92,2% від запланованого.

Так, відповідно до приміток зазначених у звіті про виконання паспорту бюджетної програми, щодо не виконання фактичного показника від запланованого наведено наступне пояснення: зменшення показника у зв’язку із смертністю хворих та відторгненням трансплантатів.

Крім того, проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітами про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року, та на 1 січня 2019 року, жодного показника якості фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показниками якості, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року та на 1 січня 2019 року щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: протягом 2016–2018 років між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік тривала процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу

Показники затрат

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників затрат віднесено наступні показники (Таблиця 9).

Таблиця 9. Показники затрат бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу» у 2015, 2016,2017 та 2018 роках, тис. грн.

Показник (в тис. грн.) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу показник не застосовано показник не застосовано 496218 496218 0 444408,8 444408,8 0
Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу показник не застосовано показник не застосовано 56264,5 56265 0 368,8 368,8 0

У паспортах бюджетної програми у 2015 та 2016 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України не визначив жодного показника затрат, який би характеризував обсяги та структуру витрат бюджетної програми.

Слід зазначити, що у паспортах бюджетної програми у 2017 та 2018 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України показник затрат визначений як обсяг фінансування заданим напрямом, який складає 100% від запланованого.

Показники продукту

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників продукту віднесено наступні показники (Таблиця 10).

Таблиця 10. Показники продукту бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
кількість пролікованих хворих на туберкульоз (1,2, 3, 4 категорії), осіб 53269 0 -53269 39779 0 -39779 48061 0 -48061 показник не застосовано
кількість адміністративно-територіальних одиниць, що отримують лікарські засоби 1–2 ряду для лікування хворих на туберкульоз та тест»» і витратні матеріали для діагностики туберкульозу, одиниць 25 0 -25 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
кількість установ, підпорядкованих МОЗ. що отримують тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу, одиниць показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 27 0 -27
кількість пролікованих хворих на туберкульоз, осіб показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 44148 0 -44148

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітами про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2016 року, на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року, та на 1 січня 2019 року, жодного показника продукту фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показниками продукту, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року, І січня 2017 року, на 1 січня 2018 року та на 1 січня 2019 року щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення; що протягом 2015–2018 років між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Показники якості

Згідно з паспортами бюджетної програми 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників якості віднесено такі показники (Таблиця 11).

Таблиця 11. Показники якості бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках, %

Показник (в %) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
зниження показника смертності від туберкульозу 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 0,5 0 -0,5
зниження захворюваності на туберкульоз 1 0 -1 1 0 -1 показник не застосовано показник не застосовано
забезпеченість лікарськими засобами хворих на туберкульозу (з урахуванням динамічного запасу протитуберкульозних препаратів) 50 0 -50 68,4 0 -68,4 95 0 -95 100 0 -100
забезпеченість витратними матеріалами для проведення діагностики туберкульозу 50 0 -50 37,1 0 -37,1 100 0 -100 100 0 -100

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітами про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2016 року, на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року, та на 1 січня 2019 року, жодного показника якості фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показниками якості, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року, 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року та на 1 січня 2019 року щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2015–2018 років між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей та Централізована закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

Показники затрат

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників затрат віднесено наступні показники (Таблиця 12).

Таблиця 12. Показники затрат бюджетної програми 2301400 за напрямами «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей» та «Централізована закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
кількість установ, підпорядкованих МОЗ України, з діагностики та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, що отримують медикаменти та вироби медичного призначення, одиниць показник не застосовано 2 0 -2 показник не застосовано показник не застосовано
закупівля медикаменті а для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, тис. грн. показник не застосовано показник не застосовано 684000 684000 0 321274,2 321274,2 0
закупівля медикаменті в для замісної підтримуючої терапії, тис. грн. показник не застосовано показник не застосовано 18057,8 18037.8 0 3007,7 3007,7 0

У паспорті бюджетної програми у 2015 році за КПКВК 2301400 МОЗ України не визначив жодного показника затрат, який би характеризував обсяги та структуру витрат бюджетної програми.

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2017 року, показник продукту фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показником продукту, зазначеним у звіті про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року, щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2016 року між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звіту про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2016 рік триває процедура закупівлі цими організаціями.

Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Слід зазначити, що у паспортах бюджетної програми у 2017 та 2018 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України показник затрат визначений як обсяг фінансування заданим напрямом, який складає 100% від запланованого.

Показники продукту

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників продукту віднесено наступні показники (Таблиця 13).

Таблиця 13. Показники продукту бюджетної програми 2301400 за напрямами «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей» та «Централізована закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
кількість хворих на ВІЛ/СНІД, які отримують антиретровірусну терапію, осіб 45983 0 -45983 40497 0 40497 40708 0 -40708 90249 0 -90249
кількість установ з діагностики та лікування хворих на СНІД, шо отримають медикаменті« та вироби медичного призначення, одиниць 25 0 -25 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
кількість установ, підпорядкованих МОЗ України, з діагностики та лікування хворих на СНІД, шо отримують медикаменти та вироби медичного призначення, одиниць 2 0 -2 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
кількість хворих на ВІЛ/СНІД, які отримують замісну підтримуючу терапію, осіб показник не застосовано 7300 0 -7300 показник не застосовано показник не застосовано
кількість проведених курсів постконтактної профілактики осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування з використанням антиретровірусних препаратів, одиниць показник не застосовано 781 0 -781 показник не застосовано показник не застосовано
кількість проведених курсів постконтактної профілактики осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, осіб показник не застосовано показник не застосовано 781 0 -781 884 0 -884
кількість пацієнтів, які отримали замісну підтримуючу терапію, осіб показник не застосовано показник не застосовано 9435 0 -9435 12827 0 -12827

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітами про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2016 року, на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року, та на 1 січня 2019 року, жодного показника продукту фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показниками продукту, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року, 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року та на 1 січня 2019 року щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2015–2018 років між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Показники якості

Згідно з паспортами бюджетної програми 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників якості віднесено такі показники (Таблиця 14).

Таблиця 14. Показники якості бюджетної програми 2301400 за напрямами «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей» та «Централізована закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках, %

Показник (в %) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
відсоток випадків передачі ВІЛ від матері до дитини 3,1 0 -3,1 2,5 0 -2,5 1,7 0 -1,7 показник не застосовано
забезпеченість антиретровірусними лікарськими засобами дорослих, підлітків, хворих на ВІЛ/СНІД 70,4 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 показник не застосовано
забезпеченість антиретровірусними лікарськими засобами дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 показник не застосовано
забезпеченість антиретровірусними лікарськими засобами дорослих, підлітків та дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД показник не застосовано 28 0 -28 показник не застосовано 100 0 -100
забезпечення хворих, які отримуватимуть замісну підтримуючу терапію, лікарськими засобами для надання замісної підтримуючої терапії показник не застосовано 72 0 -72 показник не застосовано показник не застосовано
рівень забезпечення пацієнтів, які отримуватимуть замісну підтримуючу терапію, лікарськими засобами для надання замісної терапії підтримуючої терапії показник не застосовано показник не застосовано 100 0 -100 показник не застосовано
рівень забезпечення хворих лікарськими засобами для надання замісної підтримуючої терапії показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 100 0 -100
рівень випадків передачі ВІЛ від матері до дитини показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 1 0 -1

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітами про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2016 року, на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року, та на 1 січня 2019 року, жодного показника якості фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показниками якості, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року, 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року та на 1 січня 2019 року щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2015–2018 років між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Централізована закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу

Показники затрат

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників затрат віднесено наступні показники (Таблиця 15).

Таблиця 15. Показники затрат бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу» у 2015, 2016 , 2017 та 2018 роках, тис. грн.

Показник (в тис. грн.) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу показник не застосовано показник не застосовано 143795 143795 0 14215U 142151,1 0

У паспортах бюджетної програми у 2015 та 2016 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України не визначив жодного показника затрат, який би характеризував обсяги та структуру витрат бюджетної програми.

Слід зазначити, що у паспортах бюджетної програми у 2017 та 2018 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України показник затрат визначений як обсяг фінансування за даним напрямом, який складає 100% від запланованого.

Показники продукту

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників продукту віднесено наступні показники (Таблиця 16).

Таблиця 16. Показники продукту бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках

Показник (в особах) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
кількість дорослих, хворих на ниркову недостатність, які отримують лікування методом перитонеального діалізу 498 498 0 902 0 -902 927 0 -927 915 0 -915
кількість дорослих, хворих на ниркову недостатність, які отримують лікування методом гемодіалізу 5058 4798 -260 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
Кількість адміністративно-територіальних одиниць, якими закуплено витратні матеріали і послуги для лікування хворих методом гемодіалізу 25 25 0 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2016 року показники щодо кількості дорослих, хворих на ниркову недостатність, які отримали лікування методом перитонеального діалізу та кількості адміністративно-територіальних одиниць, якими закуплено витратні матеріали і послуги для лікування хворих методом гемодіалізу виконано на 100% від запланованих. Однак, показник щодо кількості дорослих, хворих на ниркову недостатність, які отримують лікування методом гемодіалізу виконано на 94,9% від запланованого.

Згідно зі звітами про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року, та на 1 січня 2019 року, жодного показника продукту фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показниками продукту, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року та на 1 січня 2019 року щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2016–2018 років між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено згоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Показники якості

Згідно з паспортами бюджетної програми 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників якості віднесено такі показники (Таблиця 17).

Таблиця 17. Показники якості бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках

Показник (в %) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
забезпечення лікуванням хворих дорослого віку, які отримають лікування методом перитонеального діалізу, від запланованого 100 98,4 -1,6 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
забезпечення лікуванням хворих дорослого віку, які отримають лікування методом гемодіалізу, від запланованого 100 90,3 -9,7 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
рівень забезпечення лікуванням хворих дорослого віку, які отримають лікування методом перитонеального діалізу, від потреби показник не застосовано 46,4 0 -46,4 показник не застосовано показник не застосовано

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2016 року показник забезпечення лікуванням хворих дорослого віку, які отримають лікування методом перитонеального діалізу, виконаний на 98,4% від запланованого, а показник забезпечення лікуванням хворих дорослого віку, які отримають лікування методом гемодіалізу виконаний на 90,3% від запланованого.

Згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2017 року, показник якості фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показником якості, зазначеним у звіті про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року, щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2016 року між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2016 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Слід зазначити, що у паспортах бюджетної програми у 2017 та 2018 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України не визначив жодного показника якості, який би характеризував обсяги та структуру витрат бюджетної програми.

Централізована закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів

Показники затрат

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників затрат віднесено наступні показники (Таблиця 18).

Таблиця 18. Показники затрат бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках, тис. грн.

Показник (в тис. грн.) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів показник не застосовано показник не застосовано 160915,3 160915 0 164976,8 164976,8 0

У паспортах бюджетної програми у 2015 та 2016 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України не визначив жодного показника затрат, який би характеризував обсяги та структуру витрат бюджетної програми.

Слід зазначити, що у паспортах бюджетної програми у 2017 та 2018 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України показник затрат визначений як обсяг фінансування за даним напрямом, який складає 100% від запланованого.

Показники продукту

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників продукту віднесено наступні показники (Таблиця 19).

Таблиця 19. Показники продукту бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та ЇЇ компонентів» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
кількість закладів та відділень служби крові, для яких буде придбано вироби та лікарські засоби медичного призначення, одиниць 28 28 0 28 0 -28 показник не застосовано показник не застосовано
кількість закладів та відділень служби крові, для яких придбано вироби медичного призначення, одиниць показник не застосовано показник не застосовано 29 0 -29 показник не застосовано
кількість закладів та відділень служби крові, для яких придбано медичні вироби, одиниць показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 29 0 -29
кількість обстежень донорської крові та її компонентів на маркери інфекційних захворювань, тис, грн. показник не застосовано 157,2 0 -157,2 157,2 0 -157,2 157,2 0 -157,2

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2016 року показник щодо кількості закладів та відділень служби крові, для яких придбано вироби та лікарські засоби медичного призначення виконано на 100% від запланованого.

Згідно зі звітами про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року, та на 1 січня 2019 року, жодного показника продукту фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показниками продукту, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року, на 1 січня 2018 року та на І січня 2019 року щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2016–2018 років між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Показники якості

Згідно з паспортами бюджетної програми 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників якості віднесено такі показники (Таблиця 20).

Таблиця 20. Показники якості бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках

Показник (в тис. грн.) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
рівень забезпечення заготівлі крові у пластикатну тару, від запланованого 100 29,4 -70,6 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
рівень забезпечення заготівлі крові у пластикатну тару показник не застосовано 38 0 -38 показник не застосовано показник не застосовано
рівень охоплення обстеження донорської крові та гемотрансмісивні інфекції, від запланованих 100 100 0 показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано
рівень охоплення обстеження донорської крові та гемотрансмісивні інфекції показник не застосовано 38 0 -38 показник не застосовано показник не застосовано

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2016 року показник рівня охоплення обстеження донорської крові та гемотрансмісивні інфекції виконано на 100% від запланованого.

В той же час показник рівня забезпечення заготівлі крові у пластикатну тару виконано лише на 29,4% від запланованого.

Згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2017 року, показник якості фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показником якості, зазначеним у звіті про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року, щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2016 року між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2016 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Слід зазначити, що у паспортах бюджетної програми у 2017 та 2018 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України не визначив жодного показника якості, який би характеризував обсяги та структуру витрат бюджетної програми.

Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації

Показники затрат

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників затрат віднесено наступні показники (Таблиця 21).

Таблиця 21. Показники затрат бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках, тис, грн.

Показник (в тис. грн.) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
закупівля ендопротезів і наборів для імплантації показник не застосовано показник не застосовано 44886 44886 0 44847,5 44847.5 0

У паспортах бюджетної програми у 2015 та 2016 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України не визначив жодного показника затрат, який би характеризував обсяги та структуру витрат бюджетної програми.

Слід зазначити, що у паспортах бюджетної програми у 2017 та 2018 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України показник затрат визначений як обсяг фінансування за даним напрямом, який складає 100% від запланованого.

Показники продукту

Згідно із паспортами бюджетної програми за КПКВК 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників продукту віднесено наступні показники (Таблиця 22).

Таблиця 22. Показники продукту бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації» у 2013, 2016, 2017 та 2018 роках

Показник (в одиницях) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
кількість операцій з ендопротезування показник не застосовано показник не застосовано 2550 0 -2550 1169 0 -1169

У паспортах бюджетної програми у 2015 та 2016 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України не визначив жодного показника продукту, який би характеризував обсяги та структуру витрат бюджетної програми.

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітами про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2018 року, та на 1 січня 2019 року, жодного показника продукту фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показниками продукту, зазначених у звітах про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року та на 1 січня 2019 року щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2017–2018 років між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2017 рік, 2018 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Показники якості

Згідно з паспортами бюджетної програми 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників якості віднесено такі показники (Таблиця 23).

Таблиця 23. Показники якості бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації» у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках

Показник (в %) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
забезпечення хворих ендопротезами, від запланованого 100 28,7 -71,3 показник не застосовано показник не застосовано
рівень забезпечення хворих ендопротезами, від потреби показник не застосовано 28,6 0 -28,6 показник не застосовано

Проведений аналіз засвідчив, що згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2016 року показник забезпечення хворих ендопротезами виконано лише на 28,7%, від запланованого.

Так, відповідно до приміток за показником якості, зазначеним у звіті про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року, щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що конкурсні торги по деяким позиціям відмінено відповідно до закону України «Про здійснення державних закупівель» у зв’язку з відхиленням всіх наданих пропозицій конкурсних торгів або подання пропозицій до конкурсних торгів менше ніж двома учасниками торгів, У зв’язку із зазначеним, фактичний результативний показник знижено.

Згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 2301400 станом на 1 січня 2017 року, показник якості фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показником якості, зазначеним у звіті про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року, щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2016 року між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2016 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Слід зазначити, що у паспортах бюджетної програми у 2017 та 2018 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України не визначив жодного показника якості, який би характеризував обсяги та структуру витрат бюджетної програми.

Показники ефективності

Згідно з паспортами бюджетної програми 2301400 на 2015, 2016, 2017 та 2018 роки до показників ефективності віднесено такі показники (Таблиця 24).

Таблиця 24. Показники ефективності бюджетної програми 2301400 за напрямом «Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації» у 2015 , 2016, 2017 та 2018 роках

Показник (в тис. грн.) 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення план факт відхилення
середні витрати на одного хворого для проведення операції з ендопротезування показник не застосовано показник не застосовано показник не застосовано 38,4 0 -38,4

У паспортах бюджетної програми у 2015, 2016 та 2017 роках за КПКВК 2301400 МОЗ України не визначив жодного показника ефективності, який би характеризував обсяги та структуру витрат бюджетної програми.

Згідно зі звітом про виконання паспорту бюджетної програми за КГОСВК 2301400 станом на 1 січня 2019 року, показник ефективності фактично не виконано.

Так, відповідно до приміток за показником ефективності, зазначеним у звіті про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року, щодо не виконання фактичних показників від запланованих наведено наступне пояснення: що протягом 2018 року між МОЗ України та ЮНІСЕФ, ПРООН та КРАУН укладено угоди (договори) про закупівлю лікарських засобів та медичних виробів. На момент складання звітів про виконання паспорта за КПКВК 2301400 за 2018 рік триває процедура закупівлі цими організаціями. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Аналіз звітів про виконання паспортів бюджетної програми 2301400 за 2015–2018 рік засвідчив відсутність у звітах інформації про фактичне виконання майже всіх запланованих показників продукту, якості та ефективності.

Відсутність у звітах інформації про фактичне виконання зазначених показників не дає змогу здійснити належний аналіз ефективності використання коштів за бюджетною програмою 2301400.

Відсутність у звітах про виконання паспортів бюджетної програми 2301400 інформації про виконання фактичних показників, які характеризують ефективність її виконання, не дає змогу громадськості отримати належну інформацію про використання МОЗ України коштів державного бюджету.

Довідково. Частиною п’ятою статті 28 Бюджетного кодексу України передбачено оприлюднення головними розпорядниками бюджетних коштів на своїх офіційних сайтах паспортів та звітів про виконання паспортів бюджетних програм.

Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів державного бюджету визначається Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

Відповідно до приміток МОЗ України до звітів про виконання паспортів бюджетної програми 2301400 за 2015–2018 роки відсутність інформації про виконання фактичних показників пояснюється тим, що проведення закупівлі ліків та медичних виробів через спеціалізовані організації здійснюються у строки, які перевищують бюджетний рік. При цьому фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процесу закупівель.

Слід зазначити, що договори, укладені у 2015 році із спеціалізованими організаціями щодо проведення закупівель за кошти державного бюджету за КПКВК 2301400, станом на 01.01.2019 виконані. Однак, на запит Держаудитслужби від 10.04.2019 № 3 МОЗ України не надано інформації щодо виконання результативних показників продукту, якості та ефективності, визначених у паспорті бюджетної програми 2301400 на 2015 рік.

Отже, МОЗ України на час проведення аудиту за умови 100% виконання договорів на закупівлю, укладених із спеціалізованим організаціями у 2015 році, виконанні на 93,0% договорів 2016 року та виконання на 73,0% договорів 2017 року не володіє інформацією про фактичне виконання станом на 01.01.2019 результативних показників, визначених у паспортах бюджетної програми 2301400 на 2015–2017 роки.

Провівши аналіз використання МОЗ України коштів державного бюджету, виділених на закупівлю ліків та медичних виробів за бюджетною програмою 2301400, предметом аудиторського дослідження визначено такі проблемні питання:

Чи с ефективною організація МОЗ України закупівлі ліків та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій?

Чи забезпечуються на належному рівні потреба громадян України в ліках та медичних виробах, закупівля яких здійснюється МОЗ України із залученням спеціалізованих організацій?

РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ

Гіпотеза 1. Відсутність протягом 2015–2018 років графіків поставок в регіони медикаментів та медичних виробів, закуплених МОЗ України на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, і подання структурними підрозділами з питань охорони здоров’я недостовірної інформації про потребу в ліках та медичних виробах призвели до їх постачання у централізованому порядку у регіони не за реальною потребою та стало причиною утворення запасу деяких препаратів і необхідності постійного перерозподілу медикаментів та медичних виробів в інші регіони.

Аудитом встановлено, що потреба в бюджетних коштах за бюджетною програмою 2301400 на 2015–2018 роки визначалася на підставі розрахунків здійснених структурними підрозділами МОЗ України. При цьому розрахунки потреби в ліках та медичних виробах від структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Київської міської ради та закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, МОЗ України на час формування бюджетних запитів за КПКВК 2301400 на 2015–2018 роки не збиралися.

Інформація щодо потреби в ліках та медичних виробах структурними підрозділами з питань охорони здоров’я на відповідні роки надавалися до МОЗ України у більшості випадків безпосередньо перед укладанням договорів із спеціалізованими організаціями або після цього.

Слід зазначити, що у 2018 році МОЗ України запровадило нову форму збору із регіонів інформації, яка враховує абсолютну потребу регіонів в ліках та медичних виробах (використовується для аналітичних та інших цілей), а також фактичну (яка враховує залишки ліків та медичних виробів та очікувану поставку) та профінансовану потребу у препаратах (кількість фактичної потреби регіонів у лікарських засобах з урахуванням обсягу виділеного фінансування).

Така форма збору інформації від регіонів про потребу в препаратах, на думку МОЗ України, дозволяє їм формувати обґрунтовані та реалістичні обсяги їх замовлення у спеціалізованих організацій, та забезпечить раціональне та ефективне використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 2301400.

Аудит засвідчив, що у договорах, укладених із усіма спеціалізованими організаціями у 2015 році, відсутні умови щодо термінів постачання медикаментів та медичних виробів.

У договорах, укладених з КРАУН у 2016–2018 роках, також відсутня умова щодо термінів постачання ліків та медичних виробів.

У договорах (з урахуванням додаткових угод), укладених з ЮНІСЕФ та ПРООН у 2016–2018 роках, визначено, що поставка ліків та медичних виробів здійснюється у строк від 12 до 24 місяців з дати проведення МОЗ України попередньої оплати.

Проведений аналіз постачання міжнародними спеціалізованими організаціями медикаментів та медичних виробів за договорами, укладеними у 2015–2018 роках, засвідчив, що ліки та медичні вироби постачалися до державних підприємств МОЗ України через значний проміжок часу після здійснення відповідної оплати.

Відповідно до договорів доручення, укладених МОЗ України з ДП «Укрмедпостач» та ДП «Укрвакцина», зазначені державні підприємства зобов’язані здійснити доставку лікарських засобів та медичних виробів до закладів охорони здоров’я згідно з розподілом МОЗ України у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання товару на склад державного підприємства та/або з моменту отримання розподілу МОЗ України.

Однак, під час збору інформації, проведеного у державних підприємствах, установлено випадки, коли доставка лікарських засобів та медичних виробів до закладів охорони здоров’я здійснювалася державними підприємствами не у термін, визначений договором доручення, а саме: у строк, який перевищує 30 днів з дати отримання їх розподілу МОЗ України.

Так, у ДП «Укрмедпостач» лікарські засоби, закуплені МОЗ України за напрямом «Централізована закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та ЇЇ компонентів», поставлялися в заклади охорони здоров’я протягом 31–36 днів після отримання розподілу МОЗ України.

За напрямом «Централізована закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу» поставлені ДП «Укрмедпостач» протягом 31–159 днів після отримання розподілу МОЗ України.

ДП «Укрвакцина» лікарські засоби, закуплені МОЗ України за напрямом «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики», були розвезені в заклади охорони здоров’я протягом 34–430 днів після отримання розподілу МОЗ України.

Крім цього, через тривалий період здійснення МОЗ України розподілу. лікарські засоби та медичні вироби, закуплені МОЗ України, перебували на складах ДП «Укрмедпостач» та ДП «Укрвакцина» певний час з моменту їх постачання спеціалізованими організаціями до державних підприємств.

Так, у ДП «Укрмедпостач» лікарські засоби та медичні вироби, закуплені МОЗ України за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу», перебували на складах протягом 50–83 днів до їх розподілу МОЗ України.

Лікарські засоби за напрямом «Централізована закупівля витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу», перебували на складах ДП «Укрмедпостач» протягом 70 днів до їх розподілу МОЗ України.

У ДП «Укрвакцина» лікарські засоби та медичні вироби, закуплені МОЗ України за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу», перебували на складах протягом 32 днів до їх розподілу МОЗ України.

Лікарські засоби за напрямом «Медикаменти та медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації» перебували на складах ДП «Укрвакцина» протягом 44–71 днів до їх розподілу МОЗ України.

Лікарські засоби за напрямом «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» перебували на складах ДП «Укрвакцина» протягом 36 днів до їх розподілу МОЗ України.

Отже, тривалий термін здійснення МОЗ України розподілу ліків та медичних виробів, одержаних від спеціалізованих організацій, а також порушення державними підприємствами строків розвезення ліків та медичних виробів у може призвести до затримки отримання їх громадянами у регіонах.

Аудитом установлено, що постачання спеціалізованими організаціями ліків та медичних виробів без чітких графіків їх поставки та подання структурними підрозділами з питань охорони здоров’я до МОЗ України недостовірної потреби в окремих препаратах (без врахування усіх залишків наявних у закладах охорони здоров’я ліків) призвело до постачання в деякі регіони України окремих медикаментів та медичних виробів не відповідно до реальної потреби в них та утворення залишків деяких препаратів.

Аудит засвідчив, що у Кіровоградському обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом несвоєчасні поставки медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей призвели до здійснення поставок лікарських засобів в 2017 році за заявками минулих років, що перевищило заявлену потребу в цих лікарських засобах на 168,7% та, як наслідок, призвело до виникнення значних залишків цих препаратів та необхідності перерозподілу частини ліків в інші регіони.

У Львівському обласному центрі служби крові у 2018 році за напрямом «Централізована закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів» майже одночасно було централізовано поставлено велику кількість контейнерів для забору крові з урахуванням заявки 2017 року, що призвело до виникнення значних залишків цих медичних виробів.

Зокрема, утворилися залишки станом на 08.04.2019 пластикового контейнера для крові людини та її компонентів з розчинами антикоагулянту ЦФД та консерванту САГМ, у кількості 3550 шт. на суму 266,7 тис. грн., що ймовірно не будуть використані до закінчення терміну придатності.

Також, у Луганській обласній дитячій клінічній лікарні через відсутність графіків поставок імунобіологічних препаратів та їх поставкою у великій кількості у 2016 році на суму 17 068,61 тис. грн., що становило 048,4% від потреби в них, станом на 01.01.2017 утворилися залишки на суму 9 402,7 тис. грн., з яких ймовірно не будуть використані до закінчення терміну придатності деякі препарати.

У Запорізькому спеціалізованому територіальному медичному об’єднанні «Дитинство» через неритмічні централізовані поставки імунобіологічних препаратів у попередніх роках та отримання їх у 2017–2018 роках у великих обсягах за потребою 2015–2017 років, утворилися залишки вакцини «Верораб» у кількості 254 дози з терміном придатності до 31.03.2019, яка, не була використана до закінчення терміну придатності.

Нерівномірне постачання у регіони препаратів для лікування хворих на туберкульоз та неврахування під час закупівлі та розподілу в регіони ліків зміни протоколів лікування туберкульозу, а також внесення змін в строки проведення обов’язкової вакцинації призвело до утворення значних залишків окремих препаратів.

Аудитом встановлено, що у Вінницькому обласному спеціалізованому територіальному медичному об’єднанні «Фтизіатрія» у зв’язку з неритмічними поставками ліків для лікування туберкульозу утворились значні залишки, які не можливо використати до закінчення їх терміну придатності. Зокрема, таких препаратів як «Канаміцин 1,0» у кількості 19 889 флаконів на суму 187,5 тис. грн., «Капреоміцин 1,0» в кількості 57 336 флаконів на суму 159,8 тис. грн., а також препарату «Левомак 0,25 № 100» у кількості 89 050 упаковок на суму 64,9 тис. грн. та «Левомак 0,5 № 100» у кількості 61 528 упаковок на суму 79,8 тис. гривень.

Слід зазначити, що Департамент охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації неодноразово звертався до МОЗ України з проханням здійснити перерозподіл залишків цих ліків, які мають обмежений термін придатності, та ліків, які не використовувались в лікувальному процесі, в зв’язку з відмовою пацієнтів. Однак, МОЗ України відповідних заходів не вжито.

У Тернопільському обласному протитуберкульозному диспансері внаслідок нерівномірних поставок станом на 01.01.2019 утворилися значні залишки протитуберкульозних препаратів.

Забезпеченість окремими протитуберкульозними препаратами в деяких випадках сягала понад 300% від потреби, а саме: забезпеченість препаратом «Ізоніазид 100 мг» складала 1 091,7% від потреби, препаратом «Протіонамід 250 мг» — 411,0% від потреби, препаратом «Левофлоксацин 500 мг» — 624,1% від потреби, препаратом «Моксифлоксацин 400 мг» — 305,9% від потреби та препаратом «Клофазимін 100 мг» — 490,4% від потреби,

У Рівненському обласному державному територіально-медичному об’єднанні «Фтизіатрія» через відсутність хворих утворилися залишки препарату для лікування туберкульозу «Циклосерин 250 мг» (капе, по 250 мг, термін придатності до 31.12.2016) та «Хелпосерін 250 мг» (капе, по 250 мг, термін придатності до 01.01.2017).

Довідково. Зазначені препарати не використані до закінчення термінів придатності, так як в процесі лікування 13 хворих перервали лікування, 21 хворим лікування було відмінено згідно протоколу та 14 хворих померло, що зумовило низький рівень використання препарату. Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації неодноразово зверталося до МОЗ України з проханням перерозподілити зазначені препарати. Однак, МОЗ України відповідних заходів не вжило.

У Дніпропетровському обласному клінічному лікувально-профілактичному об’єднанні «Фтизіатрія» станом на 01.04.2019 залишок протитуберкульозного препарату «Капреоміцин» складає 215 725 флаконів, який ймовірно буде не використаний.

Водночас, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, що були впроваджені наказом МОЗ України від 26.09.2018 № 1752 «Про внесення змін до додатка 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини», препарат «Капреоміцин 1,0» виключений з переліку препаратів, які застосовуються при лікуванні хворих на туберкульоз, тобто протоколи лікування туберкульозу змінено та визначений препарат у змінених протоколах відсутній.

У Житомирському обласному протитуберкульозному диспансері з аналогічних причин, станом на 01.04.2019 утворилися значні залишки того ж лікарського засобу «Капреоміцин 1,0» в кількості 63 196 флаконів на суму 3 452,8 тис. грн., який ймовірно не буде використаний до закінчення терміну придатності.

У Закарпатській обласній клінічній інфекційній лікарні причиною виникнення станом на 01.01.2019 залишків вакцини для профілактики туберкульозу (БЦЖ) у кількості 53 679 доз на суму 131,4 тис. грн., що в 1,4 рази перевищує сформовану річну потребу, є її надходження у значних обсягах у 2018 році за потребою 2016–2017 років, а також внесення наказом МОЗ України від 18.05.2018 № 947 змін до Календаря профілактичних щеплень в частині скасування проведення ревакцинації вакциною БЦЖ проти туберкульозу дітей віком 7 років.

Отже, подання структурними підрозділами з питань охорони здоров’я не завжди достовірної інформації про потребу в препаратах призвело до постачання деяких ліків та медичних виробів у обсягах, що перевищують реальну потребу регіонів в них на дату поставки, а зміна схем лікування та вакцинації до постачання ліків та медичних виробів потреба, у яких на дату поставки відпала.

З іншого боку, відсутність графіків поставок в регіони медикаментів та медичних виробів та постачання на думку закладів охорони здоров’я несумісних препаратів призвели до відсутності в окремих регіонах частини необхідних препаратів та, як наслідок, неотримання громадянами відповідного лікування.

Під час аудиту установлено, що у Миколаївській обласній клінічній лікарні поставлено витратні матеріали для перитонеального діалізу двох фірм «Юрія-Фарм» та «Фрезеніус», які за конфігурацією не сумісні між собою, а саме: подовжувач катетеру (перехідна трубка) — 22 од., дезінфекційні ковпачки фірми «Фрезеніус» у кількості 29 197 од., що на думку лікарів зазначеного закладу охорони здоров’я не сумісні з розчинами для перитонеального діалізу фірми «Юрія-Фарм», через що, не використовуються ними у лікувальному процесі.

Слід зазначити, що МОЗ України до аудиту надано протокол Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами «Витратні матеріали для лікування хворих методом перитонеального діалізу», «Медикаменти та медичні вироби для дитячого діалізу» від 25 квітня 2019 року, в якому зазначено, що поведені клінічні дослідження не виявили випадків несумісності витратних матеріалів для перитонеального діалізу різних виробників.

У Черкаську обласну лікарню у 2018 році поставлено витратні матеріали для лікування хворих методом перитонеального діалізу на загальну суму 115,8 тис. грн., що не відповідають необхідній концентрації унеможливило їх використання для лікування пацієнтів. На час проведення збору інформації ці витратні матеріали знаходяться у залишку лікарні, та ймовірно не будуть використані та підлягають перерозподілу у інші регіони.

Слід зазначити, що збір інформації, проведений в закладах охорони здоров’я, засвідчив, що поставки ліків та медичних виробів не відповідно до реальної потреби в них та несумісність окремих витратних матеріалів призводить до утворення значних їх залишків та є причиною постійного їх перерозподілу між регіонами.

Довідково. МОЗ України листами від 02.03.2018 № 10.3–17/562/5498, від 07.05.2018 № 10.3–17/1212/1520, від 23.06.2018 № 10.3–16/1730/15997, від 17.08.2018 № 10.3–13/21713, від 01.11.2018 № 10.3–13/28936, від 19.11.2018 № 10.3–13/3279/30719, від 07.12.2018 № 10.3–13/3772/32616 зняло із себе функцію пошуку закладів охорони для перерозподілу ліків та медичних виробів та доручило структурним підрозділам з питань охорони здоров’я самостійно здійснювати заходи щодо перерозподілу в інші регіони ліків та медичних виробів, які були у залишку, з метою забезпечення їх використання до закінчення терміну придатності, а також у цих листах наголошувалося на посилення контролю за використанням ліків в регіонах.

З огляду на викладене, постачання МОЗ України лікарських засобів та медичних виробів в заклади охорони здоров’я без належних графіків поставок та недостовірне формування структурними підрозділами з питань охорони здоров’я потреби в препаратах, спричиняє утворення залишків деяких препаратів та постійного їх перерозподілу між регіонами.

Гіпотеза 2. Непроведення МОЗ України як відповідальним виконавцем бюджетної програми 2301400 достатнього моніторингу рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я та перерозподілу або заміни залишку лікарських засобів/виробів медичного призначення, термін придатності яких був обмежений, та нездійснення належного реагування на звернення структурних підрозділів з питань охорони здоров’я облдержадміністрацій та закладів охорони здоров’я щодо необхідності перерозподілу та/або заміни ліків та медичних засобів термін придатності яких закінчувався.

Під час збору інформації у ДП «Укрвакцина» установлено, що станом на 01.01.2018 на відповідальному зберіганні на складі підприємства були наявні лікарські засоби, термін придатності яких закінчився, на загальну суму 10 949,6 тис. грн., а саме:

– за напрямом «Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання»:

1) Віфенд таблетки вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг № 14 серії E10294834 у кількості 1 421 таблеток на суму 313 231,03 грн. (з терміном придатності до 01.04.2017);

2) Заведос® Ліофілізат для розчину для інфузій по 5 мг у флаконі № 1 серії 4YЕ002К у кількості 114 флаконів на суму 203 572,08 грн. (з терміном придатності до 01.05.2017);

3) Кансидаз® Ліофілізат для розчину для інфузій по 50 мг у флаконах № 1 серії 2193410 у кількості 33 флаконів на суму 325 380,66 грн. (з терміном придатності до 01.06.2017);

4) Ноксафіл® Суспензія оральна, 40 мг/мл по 105 мл у флаконі № 1:

 • серії L22302 у кількості 145 флаконів на суму 2 436 755,45 грн. (з терміном придатності до 01.07.2017);
 • серії L22401 у кількості 454 флаконів на суму 7 629 565,34 грн. (з терміном придатності до 01.07.2017).

– за напрямом «Централізована закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих»:

1) Заведос® Ліофілізат для розчину для інфузій по 5 мг у флаконі № 1 серії 4YЕ002К у кількості 23 флаконів на суму 41 093,18 грн. (з терміном придатності до 01.05.2017).

Аудитом встановлено, що зазначені лікарські засоби закуповувались МО3 України за кошти державного бюджету 2015 року через міжнародну спеціалізовану організацію КРАУН.

Зазначені лікарські засоби, терміном придатності яких закінчився, були повернуті протягом квітня–липня 2017 року до ДП «Укрвакцина» закладами охорони здоров’я: Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит» МОЗ України; комунальним закладом «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради; комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівська обласна дитяча лікарня»; Луганською обласною дитячою клінічною лікарнею; Хмельницькою обласною дитячою лікарнею; комунальним закладом Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»; Луганською обласною клінічною лікарнею.

Вищезазначені ліки були поставлені спеціалізованою організацією з малим залишковим терміном придатності від 4 до 9 місяців, через що не були використані зазначеними закладами охорони здоров’я.

Крім цього, заклади охорони здоров’я Луганської області не використали в повному обсязі поставлені препарати у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території області, та відповідно зменшення кількості хворих, дня яких були поставлені ліки. Заклади охорони здоров’я інформували обласний департамент охорони здоров’я, який в свою чергу інформував МОЗ України про необхідність перерозподілу залишків лікарських засобів та медичних виробів, які можуть бути не використані до закінчення терміну придатності.

Слід зазначити, що у 6 випадках з 18 були повернуті всі отримані ліки без використання. В одному випадку Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України із 404 поставлених флаконів препарату Ноксафіл® повернула 400 флаконів.

Гарантійними листами від 22.09.2016 № СА 1058840/125 та від 05.10.2016 № СА 1058840/138 КРАУН гарантував, що лікарські засоби Віфенд, Заведос®, Кансидаз®, Ноксафіл® буде замінено у разі їх невикористання до кінця терміну придатності на такі ж, але свіжого виробництва, при дотриманні наступних умов:

1. МОЗ України буде інформувати КРАУН і громадськість щомісячно про загальну кількість запасу зазначених лікарських засобів, в системі Міністерства;

2. За чотири місяці до кінця терміну придатності МОЗ України повідомити КРАУН про свій намір замінити лікарські засоби, з урахуванням кількості, яку буде замінено і причини, чому ліки не були використані;

3. Міністерство має підтвердити, що КРАУН зможе широко публікувати в національних засобах масової інформації, інформацію про кількість залишку лікарських засобів і причини, за якими він не був використаний.

Крім цього, обумовлено, що гарантія буде скасована КРАУН, якщо вищенаведені умови не будуть виконані МОЗ України.

Згідно з наданою до аудиту інформацією (листами від 24.02.2017 № 10.313/5006, від 29.05.2017 №10.5–12/14716, від 25.07.2017 №5.10/20038) МОЗ України зверталось до КРАУН з проханням провести заміну вищезазначених лікарських засобів (Віфенд, Заведос®, Кансидаз®, Ноксафіл®) як таких, що не можуть бути використані до закінчення їх терміну придатності та в подальшому як таких, що не були використанні до закінчення терміну придатності і зберігаються на складі ДП «Укрвакцина».

Аудитом установлено, що всупереч вимогам наданих гарантійних листів МОЗ України не повідомило КРАУН про причини невикористання ліків.

Згідно з актом приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 30.09.2017 №2-ВЗ ДП «Укрвакцина» передало, а МОЗ України прийняло з відповідального зберігання лікарські засоби, термін придатності яких закінчився, на загальну суму 557,9 тис. грн., а саме: Віфенд таб. в/пл. об. 200 мг №14 серії Е10294834 у кількості 1 421 таблеток на суму 313,2 тис. грн., Заведос® ліофілізат для р-ну д/інф 5 мг фл. № 1 серії 4YЕ002К у кількості 137 флаконів на суму 244,7 тис. гривень.

Відповідно до акту про знищення відходів від 29.05.2018 зазначені лікарські засоби та вироби медичного призначення із простроченим терміном придатності на загальну суму 557,9 тис. грн. були утилізовані.

Аудитом встановлено, що КРАУН 04.12.2018 повернув на заміну лікарські засоби, які були утилізовані, на суму 557,9 тис. гривень.

Під час аудиту проведено обстеження умов зберігання на базі медпрепаратів ДП «Укрвакцина» та встановлено фактичну наявність зазначених лікарських засобів, термін придатності яких закінчився, на загальну суму 10 391,7 тис. грн., а саме:

1) Кансидаз® Ліофілізат для розчину для інфузій по 50 мг у флаконах № 1 серії 2193410 у кількості 33 флаконів на суму 325,4 тис. грн. (з терміном придатності до 01.06.2017);

2) Ноксафіл® Суспензія оральна, 40 мг/мл по 105 мл у флаконі № 1

– серії L22302 у кількості 145 флаконів на суму 2 436,8 тис. грн. (з терміном придатності до 01.07.2017);

– серії L22401 у кількості 454 флаконів на суму 7 629,5 тис. грн. (з терміном придатності до 01.07.2017).

Отже, МОЗ України, протягом 2016–2017 року не забезпечило належного моніторингу рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я щодо залишку лікарських засобів, термін придатності яких був обмежений та його перерозподілу; та не скористалося правом наданих гарантійних листів міжнародною спеціалізованою організацію (КРАУН) щодо заміни лікарських засобів у разі їх невикористання до кінцевої дати придатності, що призвело до псування (неможливість подальшого використання) та не проведення відповідної заміни зазначених лікарських засобів, термін придатності яких закінчився.

Слід зазначити, що МОЗ України 27 лютого 2019 року уклало із КРАУН додаткову угоду до Угоди від 06.11.2015 № 1, якою досягнуто домовленість про проведення КРАУН відповідно до затверджених графіків заміни лікарських засобів Кансидаз® Ліофілізат та Ноксафіл®, термін придатності яких закінчився.

Крім цього, протягом 2015–2018 років на складах ДП «Укрмедпостач» обліковувалися протерміновані лікарські засоби та медичні вироби, на суму 725,4 тис. грн., а саме: станом на 31.12.2017 на суму 22,0 тис. грн. та станом на 31.12.2018 на суму 703,4 тис. гривень.

Збором інформації на цьому підприємстві установлено, що термін придатності зазначених препаратів закінчився через відмову закладів охорони здоров’я отримувати їх відповідно до розподілу МОЗ України та непроведення перерозподілу цих препаратів до закінчення терміну їх придатності.

Причинами відмов закладів охорони здоров’я отримувати зазначена лікарські засоби та медичні вироби відповідно до розподілу МОЗ України були:

 • неможливість їх повного використання до закінчення терміну придатності (22,0 тис. грн. або 3,03% від загальної кількості протермінованих препаратів);
 • відмова закладів охорони здоров’я отримувати препарати через відсутність потреби в них (561,9 тис. грн. або 77,46%);
 • тривалий період поставки препаратів, через що для забезпечення хворих лікарськими засобами в установлений строк заклад охорони здоров’я звернувся до благодійних організацій та отримав їх необхідну кількість як благодійну допомогу (47,2 тис. грн. або 6,50%);
 • зміна схем лікування через відсутність необхідних препаратів протягом тривалого періоду часу (8,0 тис. грн. або 1,11%);
 • відсутність потреби у додатковій поставці лікарського засобу (86,3 тис. грн. або 11,90%).

Слід зазначити, що через відмову закладів охорони здоров’я в отриманні медичних препаратів ДП «Укрмедпостач» неодноразово зверталося до МОЗ України щодо можливості перерозподілу лікарських засобів та виробів медичного призначення до закінчення строку їх придатності. Проте МОЗ України через відсутність у закладів охорони здоров’я потреби в цих ліках не змогло здійснити їх перерозподіл.

Під час збору інформації в закладах охорони здоров’я встановлено наявність станом на 31.12.2018 ліків та медичних виробів з терміном придатності, який закінчився, на загальну суму 4 072,7 тис. грн., а саме за напрямами:

✔ «Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит»:

1) Пегасіс/Pegasys® ПЕГ-інтерферон альфа-2а, розчин для ін’єкцій у попередньо наповнених шприцах по 135 мкг/0,5 мл № 1 — Луганська обласна дитяча клінічна лікарня — на суму 121,6 тис. грн.;

✔ «Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда»:

1) Октанат/Оctanate® фактор VIII коагуляції крові людини, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 50 МО/мл (500 МО/флакон) у флаконі № 1 разом з розчинником (вода для ін’єкцій) у флаконі № 1:

 • комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська» на суму 213,5 тис. грн.;
 • Луганська обласна дитяча клінічна лікарня на суму 1 978,4 тис. грн.;

2) БенеФікс/ВеnеFіх® фактор коагуляції крові людини IX рекомбінатний (нонаког альфа), порошок для розчину для ін’єкцій по 500 МО у флаконі № 1 у комплекті з розчинником по 5 мл у попередньо наповненому шприці та стерильним набором — Луганська обласна дитяча клінічна лікарня — на суму 1 065,2 тис. грн.;

✔ «Централізована закупівля медикаментів для лікування туберкульозу»:

1) Коксерин, капсули по 250 мг №100 (10×10); по 10 капсул у сірині з маркуванням українською мовою; по 10 стрипів у картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами — Рівненське обласне державне територіально-медичне об’єднання «Фтизіатрія» — на суму 61,4 тис. грн.;

✔ «Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит»:

1) Юнітрон, порошок ліофілізований для розчину для ін’єкцій по 80 мкг/0,5 мл 1 флакон з порошком у комплекті з 1 ампулою розчинника (вода для ін’єкцій) по 0,7 мл в картонній пачці — комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І.К. Мацука» — на суму 1,2 тис. грн.;

✔ «Централізована закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих»:

1) Вінкристин-Тева, розчин для ін’єкцій 1 мг/мл по 1 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці з маркуванням українською мовою:

– Волинська обласна клінічна лікарня на суму 3,5 тис. грн.;

– комунальна установа «Обласна база спеціального медичного постачання Житомирської обласної ради» на суму 34,9 тис, грн.;

– Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака на суму 17,5 тис. грн.;

– Луганська обласна клінічна лікарня на суму 3,6 тис. грн.;

– комунальне некомерційне підприємство «5-та міська клінічна лікарня міста Львова» на суму 34,9 тис. грн.;

– Національний інститут раку МОЗ України на суму 9,4 тис. грн.;

– комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського» Полтавської обласної ради на суму 11,9 тис. грн.;

– комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради на суму 21,4 тис. грн.;

– Тернопільська університетська лікарня на суму 7,0 тис. грн.;

2) Граноцит® 34, ліофізат для розчину для ін’єкцій по 33,6 млн МО (263 мкг) по 5 флаконів зі скла типу І з ліофілізатом в комплекті з 5 ампулами зі скла типу І по 1 мл з розчинником — Луганська обласна клінічна лікарня — на суму 66,5 тис. грн.;

✔ «Централізована закупівля лікарських засобів для лікування онкохворих дітей»:

1) Граноцит® 34, ліофізат для розчину для ін’єкцій по 33,6 млн. МО (263 мкг) по 5 флаконів зі скла типу І з ліофілізатом в комплекті з 5 ампулами зі скла типу І по 1 мл з розчинником — Луганська обласна дитяча клінічна лікарня — на суму 19,9 тис. грн.;

2) Карбопа, концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл, по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці з маркуванням українською мовою — Хмельницька обласна дитяча лікарня — на суму 17,4 тис. грн.;

3) Метотаб, таблетки по 2,5 мг по 100 таблеток у флаконі, по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою:

 • Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня на суму 2,3 тис. грн.;
 • Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України на суму 2,4 тис. грн.;
 • комунальне підприємство «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради на суму 0,2 тис. грн.;
 • комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на суму 0,8 тис. грн.;
 • комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська обласна дитяча лікарня» на суму 0,7 тис. грн.;

✔ «Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення»:

1) Вакцина для профілактики дифтерії та правця, адсорбована, із зменшеним вмістом антигену, суспензія для ін’єкцій, по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл у флаконах № 24 у пачці з картону — Луганська обласна дитяча клінічна лікарня — на суму 62,6 тис. грн.;

2) Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, адсорбована, з цільноклітинним кашлюковим компонентом, суспензія для ін’єкцій, по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл у флаконах № 50 у пачці з картону — Луганська обласна дитяча клінічна лікарня — на суму 19,3 тис. грн.;

3) Вакцина кон’югована для профілактики захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу В, ліофілізат для розчину для ін’єкцій, по 1 дозі (10 мкг PRP) у флаконах № 50, у комплекті з розчинником (0,4% розчин натрію хлориду) у ампулах № 50 — Луганська обласна дитяча клінічна лікарня — на суму 117,9 тис. грн.;

4) Діфтет ДТ вакцина дифтерії та правця вакцина (адсорбована)/DIFТЕТ DT VACCINE Difteria and tetanus vaccine (adsorbed), суспензія для ін’єкцій по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл (10 доз ІМ) у флаконах № 10 у картонній коробці — Луганська обласна дитяча клінічна лікарня — на суму 9,4 тис. грн.;

5) Поліо Сабін™ один і три (оральна) двохвалентна вакцина для профілактики поліомієліту типів 1 та 3 (дОПВ), суспензія оральна по 10 доз (1 мл) у флаконах № 100 в картонній коробці:

 • Волинська обласна база спеціального медичного постачання на суму 165,0 тис. грн.;
 • Луганська обласна дитяча клінічна лікарня на суму 2,6 тис. грн.;

✔ «Централізована закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу APT та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень»;

1) Пробірка BD Vacutainer® РРТТМ з К2Е (ЕДТА) 9,0 мг для отримання плазми, 1000 (10×100) штук, 5,0 мл, 13×100 мм, стерильна, кат. номер 362791 — Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом — на загальну суму 0,3 тис. гривень.

Аудитом встановлено, що основними причинами виникнення у закладах охорони здоровя медикаментів та медичних виробів із терміном придатності, який закінчився, були:

 • подання закладами охорони здоров’я недостовірної інформації про потребу в ліках, через що отримали їх понад реальну потребу (182,4 тис. грн. або 4,45% від загальної суми).

Наприклад, протерміновано Волинською обласною базою спеціального медичного постачання ПОЛЮ САБІН вакцина для профілактики поліомієліту по 10 доз (1 мл) у флаконі , серії АОР4А478АА у кількості 38 000 доз, термін придатності до  28.02.2018  на суму 165 тис. гривень. З метою недопущення протермінування вакцини УОЗ Волинської ОДА неодноразово інформувало МОЗ України про відсутність потреби у цій вакцині та необхідність її перерозподілу. Також, УОЗ Волинської ОДА надсилались листи-клопотання на адресу МОЗ України про надання дозволу на утилізацію 38 000 доз даної вакцини. На час проведення дослідження , інформація щодо розгляду листів від МОЗ України не надійшла.

 • відсутність перерозподілу МОЗ України до інших регіонів (661,9 тис. грн. або 16,17% від загальної суми);
 • зменшення кількості хворих, для яких були поставлені ліки, у зв’язку з тимчасовою окупацією частини територій Луганської області (3 165,2 тис. грн. або 77,33% від загальної суми).

Інформація щодо причин невикористання закладами охорони здоров’я ліків та медичних виробів до закінчення терміну їх придатності у додатку 3 до звіту.

Отже, непроведення достатнього моніторингу рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я та перерозподілу або заміни залишку лікарських засобів/виробів медичного призначення, термін придатності яких був обмежений, та не завжди своєчасне реагування на звернення структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та закладів охорони здоров’я щодо необхідності перерозподілу та/або заміни ліків та медичних засобів термін придатності яких закінчується, призвело до невикористання до закінчення термінів придатності ліків та медичних виробів та до необхідності шукати шляхи заміни спеціалізованими організаціями протермінованнх препаратів на загальну суму 15189,8 тис. грн., з яких відповідно до додаткової угоди від 27 лютого 2019 року КРАУН погодилося провести заміну лікарських засобів Кансидаз® Ліофілізат та Ноксафіл® на загальну суму 10 391,7 тис. гривень.

Гіпотеза 3. Належно не підтверджені відмови пацієнтів від використання певних ліків та специфіка формування номенклатурних позицій ліків та медичних виробів для закупівлі на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями у 2016–2018 роках дозволило закупити не оригінальні (загальновідомі) ліки, а генеричні препарати.

Закупівля МОЗ України не оригінальних, а генеричних імуносупресивних препаратів призводить до закупівлі медикаментів, які необґрунтовано не призначаються лікарями хворим у до- та післяопераційний період з трансплантації та щодо деяких найменувань з яких трапляються випадки відмови пацієнтами.

З метою забезпечення хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації, які потребують імуносупресивної терапії, необхідними медикаментами та медичними виробами МОЗ України за кошти державного бюджету на 2016–2018 роки за напрямом «Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації» уклало договори на їх закупівлю із спеціалізованою організацією ПРООН.

Під час аудиту установлено, що у 2016 році на обліку закладів охорони здоров’я перебували 1058 хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації, у 2017 році — 1212 хворих та у 2018 році — 1303 хворих. Тобто кількість пацієнтів, які потребують імуносупресивної терапії, зростає з кожним роком.

Загалом МОЗ України закупило у ПРООН імуносупресивних препаратів на загальну суму 196 161,8 тис. грн., у тому числі: за бюджет 2016 року на суму 79 801,3 тис. грн., за бюджет 2017 року — 72 206,5 тис. грн. та за бюджет 2018 року — 44 154,0 тис. гривень.

Протягом 2017–2018 років до МОЗ України надійшло від ПРООН імуносупресивних препаратів на загальну суму 149 171,1 тис. грн., а саме:

препарати, закуплені за бюджет 2016 року, на суму 79 801,4 тис. грн., з неї: у 2017 році на суму 61 773,7 тис. грн. та у 2018 році — 18 027,7 тис. грн.;

у 2018 році препарати, закуплені за бюджет 2017 року, на суму 61 391,9 тис. грн.;

у 2018 році препарати, закуплені за бюджет 2018 року, на суму 7 977,8 тис. гривень.

Зазначені лікарські засоби та медичні вироби відповідно до розподілів МОЗ України розвезені ДП «Укрмедпостач» та ДП «Укрвакцина» до закладів охорони здоров’я протягом 2017–2018 років на загальну суму 148 286,0 тис. грн., а саме: у 2017 році на суму 56 113,5 грн. та у 2018 році — 92 172,5 тис. гривень.

Проведеним в закладах охорони здоров’я збором інформації установлено, що лікарські засоби та медичні вироби, які надходили в централізованому порядку від МОЗ України, не повністю покривали реальну потребу хворих в імуносупресивних препаратах.

Попри це, установлено випадки відмови хворих від отримання деяких найменувань імуносупресивних препаратів, поставлених МОЗ України в централізованому порядку протягом 2017–2018років.

Зазначене зумовлене тим, що закупівля лікарських засобів проводиться не за їхніми назвами, а за діючою речовиною, через що МОЗ України закуповує не лише оригінальні препарати, а й генеричні.

Довідково. Діюча речовина (МНН, лікарська речовина, активний фармацевтичний інгредієнт, субстанція) будь-яка речовина чи суміш речовин, що призначена для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання стає його активним інгредієнтом.

Генеричний лікарський засіб (генерик, взаємозамінний) — лікарський засіб , який має такий самий кількісний та якісний склад діючих речовин і таку саму лікарську форму, що й референтний препарат, та чия взаємозамінність з референтним препаратом доведена на підставі відповідних досліджень.

Слід наголосити, що імуносупресанти призначаються лікарями — трансплантологами кожному пацієнту індивідуально до проведення трансплантації і після неї за їх найменуванням та дозуванням шляхом перевірки сприйнятливості препарату організмом пацієнта, його переносимості та визначення необхідної його концентрації в крові пацієнта.

Позаяк одна й та сама діюча речовина навіть у різних препаратах від одного виробника не дає 100% гарантії того, що після заміни ліків хворий не зіткнеться з якоюсь проблемою. Адже неправильно призначений препарат, дозування чи його заміна можуть призвести як до погіршення самопочуття хворого, так і до відторгнення трансплантата.

Змінити протокол лікування хворих може лише лікар — трансплантолог, який його призначив, шляхом госпіталізації та проведення повторних лабораторних досліджень.

Отже, пацієнти мають приймати саме ті ліки, які їм призначили лікарі трансплантологи. Це можуть бути як оригінальні препарати, так і якісні генерики, але лише у відповідності до вже визначених медичних показань.

З огляду на викладене, деякі пацієнти, яким призначені оригінальні ліки, виявляють недовіру до генеричних препаратів та вимагають забезпечувати їх саме тими препаратами, які їм призначені відповідними спеціалістами в індивідуальному порядку, тобто за їх найменуваннями та дозуванням.

Під час аудиту установлено, що протягом 2017–2018 років заклади охорони здоров’я отримали найбільшу кількість відмов пацієнтів від таких лікарських препаратів як «Мікофенолова кислота» (однойменна діюча речовина), «Такпан» (діюча речовина — такролімус), «Екворал» (діюча речовина — циклоспорин).

Довідково. За дорученням МОЗ України державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України» постійно проводить фармаконагляд щодо використання імуносупресивних препаратів «Такпан» та «Програф». За повідомленнями зазначеного підприємства не передбачених інструкцією препарату «Такпан» побічних реакцій зафіксовано не було.

Крім цього, за інформацією МОЗ України препарат «Такпан» досить тривалий час застосовується для лікування пацієнтів в Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Новій Зеландії та інших країнах.

Слід зазначити, що лікарі-трансплантологи своїм пацієнтам зазначені препарати не призначали.

Довідково. Такролімус та циклоспорин належать до препаратів з вузьким терапевтичним індексом або так званих препаратів «критичної дози». Тобто навіть незначні зміни в режимі його дозування чи концентрації в крові людини здатні спричинити суттєві порушення терапевтичного ефекту (від його послаблення до токсичності), що може мати серйозні наслідки, іноді загрозливі для життя пацієнта.

МОЗ України за бюджети 2016–2017 років закупило та у 2018 році передало ДП «Укрмедпостач» та ДП «Укрвакцина» препарат «Такпан» на загальну суму 7 309,8 тис. грн., у тому числі: за бюджет 2016 року на суму 1 300,9 тис. грн. та за бюджет 2017 року — 6 008,9 тис. грн., який розвезений ними у 2018 році на суму 6 644,1 тис. гривень.

Протягом 2017–2018 років ДП «Укрмедпостач» і ДП «Укрвакцина» отримали від МОЗ України закуплений за бюджети 2016–2017 років препарат «Мікофенолова кислота» на загальну суму 31 096,8 тис. грн., з неї: за бюджет 2016 року на суму 20 097,3 тис. грн. та за бюджет 2017 року — 10 999,5 тис. грн., який у 2017–2018 роках розвезений ними до закладів охорони здоров’я повністю.

У 2018 році ДП «Укрмедпостач» і ДП «Укрвакцина» отримали від МОЗ України закуплений за бюджети 2016–2017 років препарат «Екворал» на загальну суму 4 792,7 тис. грн., з неї: за бюджет 2016 року на суму 1 367,9 тис. грн. та за бюджет 2017 року — 3 424,8 тис. грн., який у 2018 році розвезений ними до закладів охорони здоров’я повністю.

Під час аудиту установлено, що протягом 2017–2018 років 596 пацієнтів або 24,0% від загальної їх кількості у цей період відмовилися від зазначених генеричних препаратів вартістю 9 171,8 тис, грн. або 6,15% від загальної суми їх поставки.

Зокрема, у 2018 році від лікарського засобу «Такпан» вартістю 3 869,0 тис. грн. відмовилися 345 пацієнтів або 26,48% від їх загальної кількості.

У 2017–2018 роках від препарату «Мікофенолова кислота» вартістю 4 418,3 тис. грн. відмовилися 133 пацієнти, з них: у 2017 році — 28 осіб або 2,31% пацієнтів та у 2018 році — 105 осіб або 8,06%.

У 2018 році від медпрепарату «Екворал» вартістю 884,5 тис. грн. відмовилися 12 8 осіб, або 9,06% від їх загальної кількості.

Отже, співвідношення відмов пацієнтів у 2018 році від лікарського засобу «Такпан» до загальної суми його поставки до закладів охорони здоров’я становить 64,39% та до загальної суми його закупки — 52,93%.

Співвідношення відмов пацієнтів протягом 2017–2018 років від медичних препаратів «Мікофенолова кислота» та «Екворал» до загальної суми їх поставки до закладів охорони здоров’я (загальної суми їх закупки) становить 14,21% та 18,45% відповідно.

Незважаючи на зазначене, МОЗ України у 2018 році здійснило закупівлю імуносупресантів лише за діючою речовиною.

Ще однією з причин закупівлі МОЗ України генеричних препаратів є їх ціна, яка значно нижча ніж ціна на оригінальний препарат. Адже економія бюджетних коштів є метою здійснення цих закупівель.

Аналізом цін на лікарські препарати з однаковою діючою речовиною установлено, що ціна на оригінальний препарат може перевищувати ціну на генеричний у декілька разів.

Наприклад, за бюджет 2016 року МОЗ України закупило оригінальний лікарський засіб з діючою речовиною — такролімус «Програф» (капсули тверді по 0,5 мг по 10 капсул у блістері) за ціною 0,85 тис. грн. за упаковку, та генеричний препарат з аналогічною діючою речовиною «Такпан» (капсули тверді по 0,5 мг, по 10 капсул твердих у блістері) за ціною 0,36 тис. гривень.

Отже, ціна на оригінальний лікарський засіб перевищує ціну на генеричний більше ніж у 2 рази, а за рахунок нижчої ціни можна закупити більшу кількість ліків, хоч і генеричних.

Проте, у зазначеному випадку більша кількість ліків не прямо пропорційна забезпеченню ними більшої кількості пацієнтів.

Крім цього, установлено, що більшість генеричних препаратів, від яких відмовилися пацієнти, перерозподілені між закладами охорони здоров’я, для видачі пацієнтам, які згодні їх отримувати або ж не мають змоги від них відмовитися.

Довідково. Від венеричних препаратів мають змогу відмовитися лише ті пацієнти, які забезпечуються оригінальними препаратами за рахунок коштів міських, обласних або районних бюджетів, закладів охорони здоров’я, благодійних організацій або ж мали можливість купувати їх за власний рахунок.

Під час аудиту установлено, ідо через відсутність необхідної кількості ліків (у тому числі й через поставки генеричних імуносупресантів), яких потребують хворі у до- та післяопераційний період з трансплантації, протягом 2016–2018 років за рахунок коштів обласних, міських та районних бюджетів було придбано препаратів на загальну суму 94 379,3 тис. грн., у тому числі: у 2016 році — 32 091,0 тис. грн., у 2017 році — 38 183,5 тис. грн. та у 2018 році — 24 104,8 тис. гривень.

Крім цього, установлено, що ціни на деякі ліки, отримані закладами охорони здоров’я за кошти місцевого бюджету, перевищували ціну аналогічних препаратів, отриманих в централізованому порядку.

Зокрема, у 2017 році Волинська обласна клінічна лікарня отримала препарат «Програф» (капсули тверді по 0,5 мг), придбаний за кошти місцевого бюджету за ціною 0,03 тис. грн. за упаковку, та «Програф» (капсули тверді по 1 мг) — 0,06 тис. грн., тоді як ціна на цей препарат, отриманий в централізованому порядку, становила 0,02 ти. грн. та 0,03 тис. грн. відповідно.

Отже, крім додаткового фінансового навантаження, закупівля імуносупресантів за цінами вищими, ніж при централізованих закупівлях МОЗ України призводить до додаткових витрат з місцевих бюджетів.

Слід зазначити, що закупівля МОЗ України генеричних імуносупресивних препаратів може мати вплив на ефективність виконання інших бюджетних програм.

Зокрема, під час аудиту виконання бюджетної програми за КПКВ 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» у період з 01.01.2016 по 01.07.2018 (далі — бюджетна програма 2301360) установлено, що МОЗ України направило на трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині 473 громадян України та сплатило за їх лікування майже 1,3 млрд гривень.

Отже, до хворих, для яких МОЗ України закуповує імуносупресивні, в тому числі й генеричні, препарати, належать і ті пацієнти, лікування яких проведено за кордоном за кошти державного бюджету, що у випадку їх незабезпечення призначеними імуносупресантами може призвести до втрати ефективності від використання коштів за бюджетною програмою 2301360.

З огляду на викладене, закупівля МОЗ України генеричних імуносупресантів, попри економію бюджетних коштів, може призводити до зменшення кількості хворих, забезпечених життєвонеобхідними для них препаратами в централізованому порядку, через що виникає необхідність залучення інших джерел фінансування для покриття потреб пацієнтів .

Отже, закупівля МОЗ України генеричних імуносупресантів без проведення відповідної роботи із впровадження в медичну практику літрів-трансплантологів призначення хворим , крім оригінальних препаратів якісних генериків може негативно вплинути на здоров’я пацієнтів.

Фактична наявність ендопротезів та наборів (інструментів) для імплантації в закладах охорони здоров’я не гарантує якнайшвидшого проведення хірургічних втручань пацієнтам.

З метою покращення якості життя пацієнтів з ушкодженнями опорно-рухової системи, які потребують проведення хірургічного втручання із застосуванням ендопротезів, МОЗ України протягом 2015–2018 років здійснювало їх закупівлю за кошти державного бюджету за напрямом «Централізована закупівля ендопротезів і наборів для імплантації» (у 2015–2016 роках — «Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації»).

Під час аудиту установлено, що у 2015 році на обліку закладів охорони здоров’я таких пацієнтів перебувало 2 507 осіб, у 2016 році — 2 687 осіб, у 2017 році — 2 742 особи та у 2018 році — 2 570 осіб.

На виконання зазначеної мети у 2015 році МОЗ України самостійно провело відкриті торги на закупівлю ендопротезів та наборів інструментів для імплантації та уклало договір на їх закупівлю з товариством з обмеженою відповідальністю «Ортомедікал» (далі — ТОВ «Ортомедікал»), а у 2016–2018 роках здійснювало закупівлю через спеціалізовану організацію КРАУН.

Протягом 2015–2018 років МОЗ України закупило зазначених медичних виробів на загальну суму 96 100,76 тис. грн., у тому числі: у 2015 році на суму 8 756,0 тис. грн., у 2016 році — 44 878,3 тис. грн., у 2017 — 38 154,3 тис. грн. та за бюджет 2018 року — 4 312,2 тис. гривень.

У 2015–2016 роках ТОВ «Ортомедікал» поставило закладам охорони здоров’я ендопротезів та наборів інструментів для імплантації на суму 8 756,0 тис. гривень.

Під час аудиту установлено, що в угодах, укладених з КРАУН у 2016-2018 роках, відсутня умова щодо термінів поставки ліків та медичних виробів, що призвело до нездійснення поставок ендопротезів та наборів (інструментів) для імплантації протягом 2016–2017 років.

При цьому, у 2017 році в централізованому порядку до закладів охорони здоров’я ендопротези та набори для імплантації взагалі не надходили.

У 2018 році відповідно до розподілів МОЗ України ДП «Укрмедпостач» розвезло до закладів охорони здоров’я ендопротези та набори (інструментів) для імплантації, поставлені КРАУН, на загальну суму 84 399,20 тис. грн., з неї: за бюджет 2016 року на суму 44 878,32 тис. грн., за бюджет 2017 року — 38 154,25 тис. грн. та за бюджет 2018 року — 1 366,63 тис. гривень.

Зазначена поставка зменшила кількість пацієнтів, які у 2018 році потребували проведення хірургічного втручання із залученням ендопротезів, у порівнянні з їх кількістю у 2017 році.

Але незважаючи на це ймовірність збереження такої тенденції досить не велика. Зазначене зумовлене тим, що протягом 2015–2018 років поставки медичних виробів здійснювалися нерівномірно та не покривали реальної потреби пацієнтів на ці роки. Тим більше, що 98,38% від кількості отриманих у 2018 році ендопротезів становлять медичні вироби, закуплені у 2016–2017 роках.

Поряд з цим через відсутність необхідної кількості ендопротезів та наборів (інструментів) для імплантації, поставлених у централізованому порядку, протягом 2015–2018 років за кошти обласних, міських та районних бюджетів закуплено та поставлено ендопротези та набори (інструментів) для імплантації на загальну суму 71 672,57 тис. грн., з неї у 2015 році на суму 14 253,59 тис. грн., у 2016 році — 20 035,01 тис. грн., у 2017 році — 18 805,16 тис. грн. та у 2018 році — 18 578,81 тис. гривень.

Збором інформації в ДП «Укрмедпостач» установлено, що виробниками ендопротезів та наборів (інструментів) для імплантації, які протягом 2016–2018 років МОЗ України закуповувало через КРАУН, були: Тяньцзінь Чжентянь Медікал Інструмент Ko, Лтд, Китайська Народна Республіка; Smith&Nethew Inc, USA; Evolutis S.A.S., France; Zimmer, Inc, USA; Zimmer GmbH, Switzerland; Biomet France, France; ChM sp. z o.o., Poland; Smith&Nethew Orthopaedick AG, Switzerland; СИНІМЕД САРЛ, Франція; Implantcast GmbH, Germany; Teeres S.p.A., Italy.

Ендопротези та набори для імплантації, закуплені МОЗ України за бюджети 2016–2018 років, постачалися комплектами, тобто складалися з декількох частин (складових), а вартість на ці медичні вироби установлюється постачальниками за весь комплект, тобто без визначення ціни за його частини.

Крім цього, складові такого комплекту (ендопротезу або набору для імплантації) були виготовлені різними виробниками.

Наприклад, у наборі «Тотальні ендопротези цементні», закупленому МОЗ України за бюджет 2016 року та переданому ДП «Укрмедпостач» у 2018 році, основна кількість складових виготовлена Тяньцзінь Чжентянь Медікал Інструмент Ko, Лтд, Китайська Народна Республіка, а одна складова — СИНІМЕД САРЛ, Франція.

У наборі «Тотальний ендопротез колінного суглоба», закупленому МОЗ України за бюджет 2017 року та переданому ДП «Укрмедпостач» у 2018 році, основна кількість складових виготовлена Smith&Nethew Inc, USA, а одна складова — Evolutis S.A.S., France.

Загалом поставлені протягом 2015–2018 років в централізованому порядку ендопротези користуються попитом серед хворих. Адже зазначені медичні вироби є дороговартісними, через що не всі пацієнти можуть придбати їх за власні кошти, а тривалий період очікування операції в декілька разів збільшує ймовірність виникнення ускладнень зі здоров’ям, та й самі травми опорно-рухової системи значно обмежують можливість хворих рухатися.

Зокрема, збором інформації в Обласній клінічній лікарні та комунальному лікувально-профілактичному закладі «Чернігівська обласна лікарня» установлено випадки відмови пацієнтів від отриманих у централізованому порядку ендопротезів (IRENE та ін.), через недовіру до китайського виробника — Тяньцзінь Чжентянь Медікал Інструмент Ko., Лтд.

Поряд з цим, в комунальному некомерційному підприємстві Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» установлено факти невідповідності розмірів компонентів ендопротезів IRENE, отриманих в централізованому порядку у 2018 році, з розмірами вертлюгової западини та кістково-мозкового каналу пацієнтів, які у цей період потребували їх встановлення.

Збором інформації також установлено, що у період отримання зазначеного ендопротезу у постачальника був відсутній обмінний фонд на компоненти ендопротезів, через що заклади охорони здоров’я не могли здійснювати їх обмін.

При цьому з метою раціонального використання закуплених ендопротезів МОЗ України ініціювало перерозподіл між регіонами не використаних ендопротезів.

У 2018 році в Харківський регіон в централізованому порядку поставлено деякі типи ендопротезів колінного суглобу, які раніше не поставлялися, через що виникла необхідність певного часу для ознайомлення з технологією операції з його імплантації.

Крім цього, відсутність в регіоні інструментів для її проведення, а також обмежена їх кількість загалом в Україні, перешкоджає можливості широкого використання зазначених ендопротезів.

Збором інформації в клінічній лікарні та комунальному лікувально-профілактичному закладу «Чернігівська обласна лікарня» установлено, що у другому півріччі 2018 року вихід з ладу електроінструменту унеможливив здійснення хірургічних втручань з ендопротезування.

З огляду на зазначене, недостатнє покриття потреб пацієнтів в ендопротезах за рахунок коштів державного бюджету та невідповідність у розмірах призводять до тривалого періоду перебування пацієнтів у стані з обмеженими фізичними можливостями.

Крім цього, застаріле обладнання в закладах охорони здоров’я та скудне їх матеріальне забезпечення, навіть при фактичній наявності у них ендопротезів не гарантує негайного проведення операцій з їх залученням.

Гіпотеза 4. Придбання МОЗ України окремих вакцин у багатодозних розфасовках спричиняє високий рівень їх природних втрат та, як наслідок, неефективне використання бюджетних коштів.

Аудитом встановлено, що МОЗ України за договорами, укладеними з ЮНІСЕФ у 2015–2018 роках, закупило вакцини для профілактики БЦЖ у скляних ампулах № 20 (20 доз) (далі — вакцини БЦЖ) та вакцини для профілактики дифтерії та правця у 10 дозних розфасовках, а ДП «Укрвакцина» МОЗ України здійснило доставку вакцин до закладів охорони здоров’я на загальну суму 50 587,8 тис. грн., а саме:

 • закуплені за кошти держбюджету 2015 року — 7671680 доз на суму 19 621,3 тис. грн.;
 • закуплені за кошти держбюджету 2016 року — 9386880 доз на суму 28 772,4 тис. грн.;
 • закуплені за кошти держбюджету 2017 року — 883120 доз на суму 2 194,1 тис. гривень.

В ході дослідження використання вакцин для профілактики БЦЖ, яка надходила у вигляді порошку та розчиннику для приготування суспензії для внутрішньошкірних Ін’єкцій у скляній ампулі № 20 (20 доз), встановлено, що через багатодозні розфасовки даної вакцини, лікувальними закладами областей проводилося знищення невикористаного залишку такої вакцини.

Зібрана в регіонах інформація засвідчує, що лише в І4 лікувальних закладах протягом 2015–2018 років списано, як знищеного невикористаного залишку через багатодозні їх розфасовки 852566 доз вакцин БЦЖ на загальну суму 1 926,3 тис. грн., а саме:

протягом 2015 року — 42011 доз на суму 221,3 тис. грн.;

протягом 2016 року — 224821 доза на суму 443,6 тис. грн.;

протягом 2017 року — 314054 дози на суму 666,5 тис. грн.;

протягом 2018 року — 271680 доз на суму 594,9 тис. гривень.

Довідково: відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах, затверджених наказом МОЗ України від 01 червня 2013 року № 461, рівень втрат ліофілізованої вакцини БЦЖ в 20 дозних флаконах становив 50%, показник втрат — 2; відповідно до Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, затвердженої наказом МОЗ України від 18 травня 2018 року N9 948, показник втрат (розлив) вакцини БЦЖ вже рахується у розмірі 300% (1 до 3).

Отже, згідно з Методикою розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, затвердженої наказом МОЗ України від 18 травня 2018 року № 948, МОЗ України значно збільшило показник втрат (розлив) вакцин БЦЖ, що дає змогу закладам охорони здоров’я списувати цю вакцину на розлив у більшій кількості.

З огляду на викладене, МОЗ України замість зменшення обсягів списання вакцин БЦЖ на розлив шляхом закупівлі цієї вакцини розфасованої в менших дозах дало дозвіл закладам охорони здоров’я на списання значної кількості цієї вакцини на розлив.

Слід зазначити, що у деяких закладах охорони здоров’я мали місце випадки списання вакцин БЦЖ понад визначений МОЗ України коефіцієнт розливу. Зокрема, у Сумській області — у комунальній установі «Сумська обласна дитяча клінічна лікарня» списано понад показник втрат (коефіцієнт розливу) у 2016 році — 5106 доз на суму 10,1 тис. грн., у 2017 році — 10878 доз на суму 21,5 тис. грн. та у 2018 році — 354 дози на суму 0,7 тис. гривень.

У Полтавській області комунальна установа «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради» у 2018 році списала понад показник втрат 4422 дози на суму 10,4 тис. грн. та у Івано-Франківській області — Івано-Франківською міською дитячою клінічною лікарнею, Болехівською центральною міською лікарнею, Галицькою, Городенківською, Долинською, Снятинською, Рогатинською центральними районними лікарнями та Коломийським міським центром первинної медико-санітарної допомоги списано понад коефіцієнт розливу 1547 доз, 509 доз, 775доз, 285 доз, 401 доз, 700 доз, 192 та 331 дози відповідно.

Інформація про знищення невикористаного залишку вакцин БЦЖ в закладах охорони здоров’я в додатку 4 до звіту.

Отже, закупівля МОЗ України та розподіл в регіони вакцин БЦЖ у розфасовках по 20 доз, ефективне використання яких в малонаселених місцевостях неможливе, призводить до неефективного використання бюджетних коштів.

Довідково: відповідно до паспортів виробника вакцина БЦЖ виробляється також у 10-дозних флаконах.

Проведений аналіз списання вакцини БЦЖ, яка надходила у вигляді порошку та розчиннику для приготування суспензії для внутрішньо м’язових ін’єкцій у скляній ампулі № 20 (20 доз), на прикладі деяких закладів охорони здоров’я, засвідчив таке:

– у комунальній установі «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради протягом 2017 року використано 96689 доз, що становить 4834 флакони вакцин, проведено щеплень у кількості 36435 доз, що становить 1822 флакони та утилізовано невикористаного залишку вакцин у кількості 60254 дози, що становить 3012 флаконів (або 62,3% від загальної кількості списаної вакцини).

– у комунальному закладі «Спеціальне територіальне об’єднання «Дитинство» Запорізької обласної ради протягом 2017 року використано 58130 доз, що становить 2906 флаконів вакцини, проведено щеплень у кількості 28454 дози, що становить 1422 флакони та утилізовано невикористаного залишку вакцин у кількості 29676 доз, що становить 1484 флакони (або 51,1%).

– у Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні протягом 2017 року використано 48010 доз, що становить 2400 флаконів вакцин, проведено щеплень у кількості 16497 доз, що становить 825 флаконів та утилізовано невикористаного залишку вакцин у кількості 31513 доз, що становить 1575 флаконів (або 65,6%).

Отже, під час використання вакцини БЦЖ, закупленої у багатодозних розфасовках, втрачається більше 50% цієї вакцини.

В ході дослідження використання вакцин для профілактики дифтерії та правця (АДП, АДП-м та МІБП «ДІФТЕТ) (суспензія для ін’єкцій по 10 доз у флаконах №24) встановлено, що в 11 обласних закладах охорони здоров’я знищено невикористаного залишку цієї вакцини через багатодозну її розфасовку у кількості 250271 доза на загальну суму 795,6 тис. грн., у тому числі понад показник втрат (коефіцієнт розливу) 2429 доз на суму 8,2 тис. гривень.

Інформація про знищення невикористаного залишку вакцин для профілактики дифтерії та правця в закладах охорони здоров’я в додатку 5 до звіту.

Довідково: відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах, затверджених наказом МОЗ України від 01 червня 2013 року № 461, та Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються дія профілактичних щеплень, затвердженої наказом МОЗ України від 18 травня 2018 року № 948, рівень втрат вакцини в 10-дозних флаконах становив 25%, показник втрат — 1,33.

Слід зазначити, що протягом 2015–2018 років медичними закладами через неможливість використання було знищено вакцини БЦЖ та вакцини для профілактики дифтерії та правця на загальну суму 2 721,9 тис. гривень.

Отже, закупівля МОЗ України вакцин у багатодозних розфасовках зумовлює високий рівень так званих природних втрат, що призводить до нераціонального використання бюджетних коштів на їх придбання, але в той же час нормативно закріплена.

ВИСНОВКИ

Аудитом установлено проблемні питання у діяльності безпосередньо МОЗ України як головного розпорядника бюджетних коштів під час використання коштів державного бюджету на закупівлю ліків та медичних виробів через спеціалізовані організації та інших учасників бюджетної програми.

По-перше, відсутність протягом 2015–2018 років графіків поставок в регіони медикаментів та медичних виробів, закуплених МОЗ України на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, і подання структурними підрозділами з питань охорони здоров’я недостовірної інформації про потребу в ліках та медичних виробах призвели до їх постачання у централізованому порядку у регіони не за реальною потребою та стало причиною утворення запасу деяких препаратів і необхідності постійного перерозподілу медикаментів та медичних виробів в інші регіони.

Аудитом встановлено, що потреба в бюджетних коштах за бюджетною програмою 2301400 на 2015–2018 роки визначалася на підставі розрахунків здійснених структурними підрозділами МОЗ України. При цьому розрахунки потреби в ліках та медичних виробах від структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Київської міської ради та закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, МОЗ України на час формування бюджетних запитів за КПКВК 2301400 на 2015–2018 роки не збиралися.

Інформація щодо потреби в ліках та медичних виробах структурними підрозділами з питань охорони здоров’я на відповідні роки надавалися до МОЗ України у більшості випадків безпосередньо перед укладанням договорів із спеціалізованими організаціями або після цього.

Аудит засвідчив, що у договорах, укладених із усіма спеціалізованими організаціями у 2015 році відсутні умови щодо термінів постачання медикаментів та медичних виробів.

У договорах, укладених з КРАУН у 2016–2018 роках також відсутня умова щодо термінів постачання ліків та медичних виробів.

У договорах, укладених з ЮНІСЕФ та ПРООН у 2016–2018 роках визначено, що поставка ліків та медичних виробів здійснюється у строк від 12 до 24 місяців з дати проведення МОЗ України попередньої оплати.

Проведений аналіз постачання міжнародними спеціалізованими організаціями медикаментів та медичних виробів за договорами, укладеними у 2015–2018 роках, засвідчив, що ліки та медичні вироби постачалися до державних підприємств МОЗ України через значний проміжок часу після здійснення відповідної оплати.

Подання структурними підрозділами з питань охорони здоров’я недостовірної інформації про потребу ліках та медичних виробах та постачання спеціалізованими організаціями ліків та медичних виробів не у році, за заявкою якого була сформована потреба в них, а у наступних роках призвело до постачання в деякі регіони України окремих медикаментів та медичних виробів не у відповідності реальної потреби та утворення залишків одних препаратів та відсутності інших.

Нерівномірне постачання у регіони препаратів для лікування хворих на туберкульоз та неврахування МОЗ України під час закупівлі та розподілу в регіони ліків зміни протоколів лікування туберкульозу, а також внесення змін в строки проведення обов’язкової вакцинації призвело до утворення залишків окремих препаратів.

Слід зазначити, що у 2018 році за ініціативою МОЗ України внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджетів для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298, які мають на меті посилити контроль з боку МОЗ України та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Київської міської ради за закупівлею та розподілом до закладів охорони здоров’я ліків та медичних виробів, та, як наслідок, уникнути невикористання деяких ліків та медичних виробів до закінчення термінів їх придатності.

Постачання у централізованому порядку до ряду областей витратних матеріалів для лікування хворих методом перитонеального діалізу різних виробників, які на думку лікарів закладів охорони здоров’я не сумісні між собою, та непропорційне постачання розчинів для перитонеального діалізу відповідно до їх концентрацій унеможливлює дотримання режимів лікування пацієнтів.

Крім цього, збір інформації, проведений в закладах охорони здоров’я, засвідчив, що поставки не відповідно до реальної потреби в них та несумісність окремих витратних матеріалів призводить до утворення їх залишків та є причиною постійного їх перерозподілу між регіонами.

По-друге, непроведення МОЗ України як відповідальним виконавцем бюджетної програми 2301400 у 2016–2017 роках достатнього моніторингу рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я та перерозподілу або заміни залишку лікарських засобів/виробів медичного призначення, термін придатності яких був обмежений, та нездійснення належного реагування на звернення структурних підрозділів з питань охорони здоров’я облдержадміністрацій та закладів охорони здоров’я щодо необхідності перерозподілу та/або заміни ліків та медичних засобів термін придатності яких закінчується, призвело до невикористання деяких з них до закінчення термінів придатності.

Під час збору інформації у ДП «Укрвакцина» установлено, що станом на 01.01.2018 на відповідальному зберіганні на складі підприємства були наявні лікарські засоби поставлені спеціалізованою організацією КРАУН за кошти державного бюджету 2015 року, термін придатності яких закінчився, на загальну суму 10 949,6 тис. гривень.

Зазначені лікарські засоби, терміном придатності яких закінчився, були повернуті протягом квітня-липня 2017 року до ДП «Укрвакцина» закладами охорони здоров’я: Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит» МОЗ України; комунальним закладом «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради; комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівська обласна дитяча лікарня»; Луганською обласною дитячою клінічною лікарнею; Хмельницькою обласною дитячою лікарнею; комунальним закладом Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»; Луганською обласною клінічною лікарнею.

Вищезазначені ліки були поставлені спеціалізованою організацією з малим залишковим терміном придатності від 4 до 9 місяців, через що не були використані зазначеними закладами охорони здоров’я.

Крім цього, заклади охорони здоров’я Луганської області не використали в повному обсязі поставлені препарати у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території області, та відповідно зменшення кількості хворих, для яких були поставлені ліки. Заклади охорони здоров’я інформували обласний департамент охорони здоров’я, який в свою чергу інформував МОЗ України про необхідність перерозподілу залишків лікарських засобів та медичних виробів, які можуть бути не використані до закінчення терміну придатності.

КРАУН до МОЗ України надавалися гарантійні листи про можливість заміни зазначених ліків на такі ж ліки з достатнім терміном придатності за умови надання МОЗ України інформації про причини не використання ліків до закінчення термінів їх придатності.

Однак, МОЗ України не повідомив КРАУН про причини невикористання ліків.

Отже, на час проведення аудиту на складах ДП «Укрвакцина» зберігаються поставлені КРАУН медикаменти, термін придатності яких закінчився на загальну суму 10 391,7 тис. грн., які відповідно до досягнутої домовленості будуть замінені КРАУН відповідно до затверджених графіків заміни лікарських засобів.

Отже, МОЗ України, протягом 2016–2017 років не забезпечило у достатньому обсязі моніторингу рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я щодо залишку лікарських засобів, термін придатності яких був обмежений та його перерозподілу.

Крім цього, протягом 2015–2018 років на складах ДП «Укрмедпостач» обліковувалися протерміновані лікарські засоби та медичні вироби, на суму 725,4 тис. грн., які не були поставлені в заклади охорони здоров’я через відмову останніх отримувати їх відповідно до розподілу МОЗ України та непроведення перерозподілу цих препаратів до закінчення терміну їх придатності.

Причинами відмов закладів охорони здоров’я отримувати лікарські засоби та медичні вироби були:

– неможливість їх повного використання до закінчення терміну придатності;

– відсутність потреби у лікарських засобах на момент їх розподілу МОЗ України;

– тривалий період поставки препаратів, через що для забезпечення хворих лікарськими засобами в установлений строк заклад охорони здоров’я звернувся до благодійних організацій та отримав їх необхідну кількість як благодійну допомогу;

– зміна схем лікування через відсутність необхідних препаратів протягом тривалого періоду часу;

– відсутність потреби у додатковій поставці лікарського засобу.

Під час збору інформації в закладах охорони здоров’я встановлено наявність станом на 31.12.2018 ліків та медичних виробів з терміном придатності, який закінчився, на загальну суму 4 072,7 тис. грн., основними причинами не використання медикаментів до закінчення терміну їх придатності є:

– відсутність у закладах охорони здоров’я потреби у медикаментах;

– відсутність перерозподілу МОЗ України до інших регіонів;

– зменшення кількості хворих, для яких були поставлені ліки, у зв’язку з тимчасовою окупацією частини територій Луганської області.

Отже, непроведення достатнього моніторингу рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я та перерозподілу або заміни залишку лікарських засобів/виробів медичного призначення, термін придатності яких був обмежений, та не завжди своєчасне реагування на звернення структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та закладів охорони здоров’я щодо необхідності перерозподілу та/або заміни ліків та медичних засобів термін придатності яких закінчується, призвело до невикористання до закінчення термінів придатності ліків та медичних виробів та до необхідності шукати шляхи заміни спеціалізованими організаціями протермінованих препаратів на загальну суму 15 189,8 тис. грн., з яких відповідно до додаткової угоди від 27 лютого 2019 року КРАУН погодилося провести заміну лікарських засобів Кансидаз® Ліофілізат та Ноксафіл® на загальну суму 10 391,7 тис. гривень.

По-третє, належно не підтверджені відмови пацієнтів від використання певних ліків та специфіка формування номенклатурних позицій ліків та медичних виробів для закупівлі на підставі угод щодо закупівлі зі спеціалізованими організаціями у 2016–2018 роках дозволило закупити не оригінальні (загальновідомі) ліки, а генеричні препарати.

Аудитом установлено, що закупівля МОЗ України не оригінальних, а генеричних імуносупресивних препаратів призводить до закупівлі медикаментів, які необґрунтовано не призначаються лікарями хворим у до- та післяопераційний період з трансплантації та щодо деяких найменувань з яких трапляються випадки відмови пацієнтами.

Проведеним в закладах охорони здоров’я збором інформації установлено, що лікарські засоби та медичні вироби, які надходили в централізованому порядку від МОЗ України, не повністю покривали реальну потребу хворих в імуносупресивних препаратах.

Попри це, установлено випадки відмови хворих від отримання деяких найменувань імуносупресивних препаратів, поставлених МОЗ України в централізованому порядку протягом 2017–2018 років.

Зазначене зумовлене тим, що закупівля лікарських засобів проводиться не за їхніми назвами, а за діючою речовиною, через що МОЗ України закуповує не лише оригінальні препарати, а й генеричні.

Під час аудиту установлено, що протягом 2017–2018 років заклади охорони здоров’я отримали найбільшу кількість відмов пацієнтів від таких лікарських препаратів як «Мікофенолова кислота» (однойменна діюча речовина), «Такпан» (діюча речовина — такролімус), «Екворал» (діюча речовина — циклоспорин), яких лікарі не призначали пацієнтам.

Протягом 2017–2018 років 596 пацієнтів або 24,0% від загальної їх кількості у цей період відмовилися від зазначених генеричних препаратів вартістю 9 171,8 тис. грн. або 6,15% від загальної суми їх поставки.

Співвідношення відмов пацієнтів у 2018 році від лікарського засобу «Такпан» до загальної суми його поставки до закладів охорони здоров’я становить 64,39% та до загальної суми його закупки — 52,93%.

Співвідношення відмов пацієнтів протягом 2017–2018 років від медичних препаратів «Мікофенолова кислота» та «Екворал» до загальної суми їх поставки до закладів охорони здоров’я (загальної суми їх закупки) становить 14,21% та 18,45% відповідно.

Під час аудиту установлено, що через недостатню кількість ліків (у тому числі й через поставки генеричних імуносупресантів), яких потребують хворі у до- та післяопераційний період з трансплантації, протягом 2016–2018 років за рахунок коштів обласних, міських та районних бюджетів було придбано препаратів на загальну суму 94 379,3 тис. гривень.

З огляду на викладене, закупівля МОЗ України генеричних імуносупресантів без проведення відповідної роботи із впровадження в медичну практику лікарів-трансплантологів призначення хворим, крім оригінальних препаратів якісних генериків може негативно вплинути на здоров’я пацієнтів.

Дослідженням використання коштів за бюджетною програмою 2301400 на закупівлю ендопротезів і наборів для імплантації встановлено, що відсутність в угодах, укладених з КРАУН у 2016–2018 роках на закупівлю ендопротезів та наборів інструментів для імплантації, умови щодо термінів поставки ліків та медичних виробів призвела до нездійснення поставок зазначених медичних виробів протягом 2016–2017 років та здійснення всіх їх поставок у 2018 році.

Нерівномірне постачання у централізованому порядку ендопротезів та наборів для імплантації призвела до необхідності їх придбання за кошти місцевих бюджетів.

Загалом поставлені в централізованому порядку ендопротези користуються попитом серед хворих. Адже зазначені медичні вироби є дороговартісними, через що не всі пацієнти можуть придбати їх за власні кошти, а тривалий період очікування операції в декілька разів збільшує ймовірність виникнення ускладнень зі здоров’ям, та й самі травми опорно-рухової системи значно обмежують можливість хворих рухатися.

Та незважаючи на зазначене, не усі поставлені медичні вироби користуються довірою серед пацієнтів.

З огляду на зазначене, недостатнє покриття потреб пацієнтів в ендопротезах за рахунок коштів державного бюджету, відсутність чітко окреслених вимог в частині термінів їх поставки, недовіра пацієнтів до виробників ендопротезів та незбіжність у розмірах призводять до очікування медичної допомоги пацієнтами

По-четверте, придбання МОЗ України окремих вакцин у багатодозних розфасовках спричиняє високий рівень їх природних втрат та як наслідок, неефективне використання бюджетних коштів.

Аудитом установлено, що МОЗ України за договорами, укладеними з ЮНІСЕФ у 2015–2018 роках, закупило вакцини для профілактики БЦЖ у скляних ампулах № 20 (20 доз) (далі — вакцини БЦЖ) та вакцини для профілактики дифтерії та правця у 10 дозних розфасовках.

В ході дослідження використання вакцин для профілактики БЦЖ, яка надходила у вигляді порошку та розчиннику для приготування суспензії для внутрішньошкірних ін’єкцій у скляній ампулі № 20 (20 доз), встановлено, що через багатодозні розфасовки даної вакцини, лікувальними закладами областей проводилося знищення невикористаного залишку такої вакцини.

Зібрана в регіонах інформація засвідчує, що лише в 14 лікувальних закладах протягом 2015–2018 років списано, як знищеного невикористаного залишку через багатодозні їх розфасовки 852 566 доз вакцин БЦЖ на загальну суму 1 926,3 тис. гривень.

Слід зазначити, що під час використання вакцини БЦЖ, закупленої у багатодозних розфасовках, втрачається більше 50% цієї вакцини.

В ході дослідження використання вакцин для профілактики дифтерії та правця (АДП, АДП-м та МІБП «ДІФТЕТ) (суспензія для ін’єкцій по 10 доз у флаконах № 24) встановлено, що в 11 обласних закладах охорони здоров’я знищено невикористаного залишку цієї вакцини через багатодозну її розфасовку у кількості 250271 доза на загальну суму 795,6 тис. гривень.

Отже, закупівля МОЗ України вакцин у багатодозних розфасовках зумовило високий рівень так званих природних втрат, що призвело до нераціонального використання бюджетних коштів на їх придбання на загальну суму 2 721,9 тис. гривень.

ПРОПОЗИЦІЇ

Зважаючи на результати проведеного аудиту та для підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів за бюджетною програмою 2301400 пропонується:

На рівні Міністерства охорони здоров’я України

1. З метою здійснення ефективного розподілу ліків та медичних виробів у заклади охорони здоров’я та уникнення фактів їх невикористання до закінчення терміну придатності внести зміни до договорів (угод) з міжнародними організаціями в частині передбачення графіків поставки ліків та медичних виробів, У випадку прострочення постачальниками визначених графіків поставки передбачити в договорах застосування до постачальників санкцій.

2. Переглянути напрями використання коштів за бюджетною програмою 2301400 та внести зміни до відповідних нормативно-правових актів в частині виключення з напрямів використання коштів за зазначеною бюджетною програмою централізованої закупівлі ліків та медичних виробів обсяги фінансування за якими є незначними та перерозподілити ці кошти між місцевими бюджетами у вигляді медичної субвенції для придбання відповідних медикаментів та медичних виробів, а в подальшому включення їх вартості до медичної послуги, яка закуповуватиметься Національною службою здоров’я України.

3. З метою забезпечення хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації необхідними їм препаратами припинити централізовану закупівлю імуносупресивних препаратів за бюджетною програмою 2301400, а задоволення потреб пацієнтів у зазначених ліках здійснювати шляхом повного або часткового відшкодування їхньої вартості (реімбурсації) за кошти державного бюджету, для цього ініціювати внесення змін до Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р, № 152.

4. Для уникнення закупівлі ендопротезів з розмірами, які не відповідають потребам пацієнтів, доручити закупівлю ендопротезів за кошти державного бюджету безпосередньо закладам охорони здоров’я, які проводять операції з їх залученням, та краще ознайомлені з потребами пацієнтів, шляхом доведення їм фінансування на ці цілі відповідно до Порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. № 11, а в подальшому включення їх вартості до медичної послуги, яка закуповуватиметься Національною службою здоров’я України.

5. Для зменшення природних втрат вакцини для профілактики БЦЖ розглянути питання щодо закупівлі частини зазначеної вакцини у розфасовках по 10 доз.

Начальник відділу ДержаудитслужбиЛеся Масна

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.

3. Закон України від 28.12.2014 № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

4. Закон України від 25.12,2015 № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

5. Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

6. Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

7. Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

8. Закон України від 19.03.20 І 5 № 269-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі».

9. Закон України від 25.12.2015 № 922-УІІІ «Про публічні закупівлі».

10. Закон України від 11.02.2015 № 183-VІІІ «Про відкритість використання публічних коштів».

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2002 № 342 «Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету».

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 «Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі».

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджетів для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я».

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2015 № 787 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі».

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 557 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2016 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 494 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 278 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я».

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів».

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

22. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.04.2018 № 642 «Про затвердження Порядку вибору МОЗ України спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг».

23. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.08.2014 № 582 «Про затвердження складу профільних комісій МОЗ України з розробки вихідних даних».

24. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24,03.2016 № 238 «Про затвердження Положення про робочу групу МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються у 2016 році, та складу робочих груп МОЗ України з питань підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються у 2016 році».

25. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2017 № 334 «Про затвердження складу Груп технічного супроводу Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель».

26. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.2018 № 948 «Про затвердження Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, та Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень».

27. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.08.2005 № 426 в редакції наказу МОЗ України 23.07.2015 № 460 «Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення».

28. Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми».

29. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства фінансів України від 27.04.2018 № 808/458 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік».

30. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства фінансів України від 31.05.2017 № 580/544 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2017 рік».

31. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства фінансів України від 04.07.2016 № 663/574 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016 рік».

32. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 225/450 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2015 рік».

33. Веб-сайт «Ліки Контроль» likicontrol.com.ua.

34. Веб-сайт Національної академії медичних наук України www.amnu.gov.ua.

35. Веб-сайт moz.gov.ua.

36. Довідки збору інформації у ДП «Укрвакцина», ДП «Укрмедпостач», структурних підрозділах з питань охорони здоров’я та закладах охорони здоров’я, які отримували медикаменти та медичні вироби, закуплені МОЗ України за КПКВК 2301400.

ПРОТОКОЛ
узгодження звіту про результати державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм

11 липня 2019 р.

Міністерство охорони здоров’я України (найменування об’єкта аудиту)
Заступник Міністра Павло Ковтонюк (найменування посади, прізвище та ініціали керівника об’єкта аудиту)

з однієї сторони, та Леся Масна, начальник відділу державного фінансового аудиту в галузі охорони здоров’я Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури Державної аудиторської служби України (найменування посади, прізвище та ініціали керівника аудиту) з іншої сторони, розглянули та обговорили проект звіту за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетної програми 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (теми аудиту) за період з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2018 р.

ЗВІТ ПОГОДЖЕНО:

Без коментарів
(зауважень)
З коментарями
(зауваженнями)
Начальник відділу державного фінансового аудиту
в галузі охорони здоров’я Департаменту контролю у соціальній галузі та сфері культури
(найменування посади керівника аудиту органу Держаудитслужби)
_____________
підпис
Леся Масна
(ім’я та прізвище)
Заступник міністра
(найменування посади керівника об’єкта аудиту)
_____________
підпис
Павло Ковтонюк
(ім’я та прізвище)
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті