Постанова КМУ від 24.04.2020 р. № 331

24 Квітня 2020 11:57 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24.04.2020 р. № 331
Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам

Відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 17 березня 2020 р. № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що кошти, передбачені для закупівлі медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, насамперед спрямовуються на:

здійснення додаткових доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обовʼязкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства;

забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, необхідними для надання медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель Міністерством охорони здоровʼя.

2. Установити, що тарифи на медичні послуги з надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоровʼя протягом квітня 2020 р., у рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення включають фінансове забезпечення:

здійснення передбачених законодавством додаткових доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичні послуги, пов’язані з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, всіх ступенів тяжкості відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

доступності усіх необхідних лікарських засобів та медичних виробів для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити подання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій:

протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою Національній службі здоров’я інформації за формою, визначеною Національною службою здоров’я, щодо закладів охорони здоровʼя, в яких утворено мобільні медичні бригади з відбору, зберігання та транспортування зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції за місцем перебування пацієнта відповідно до стандарту медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобо COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, кількості утворених бригад із зазначенням закладів охорони здоров’я, а також оновлення зазначеної інформації протягом двох робочих днів з дати виникнення змін;

щомісяця до 5 і 20 числа Міністерству охорони здоров’я інформації щодо виконання закладами охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, вимог щодо здійснення додаткових доплат (винагород) медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я згідно із законодавством.

5. Міністерству охорони здоровʼя:

протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою подати Національній службі здоров’я та закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, інформацію щодо кількості пацієнтів, яким надавалася відповідна допомога з 1 квітня 2020 р. у кожному закладі охорони здоров’я, станом на дату набрання чинності цією постановою;

протягом наступного робочого дня після дня набрання чинності цією постановою забезпечити подання Національній службі здоров’я інформації щодо кількості виявлених випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з 1 квітня 2020 р.;

забезпечити подання щомісяця до 1 числа Національній службі здоров’я інформації щодо кількості виявлених за попередній календарний місяць випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за формою, визначеною Національною службою здоров’я;

забезпечити подання щомісяця до 1 числа Національній службі здоров’я інформації щодо кількості відібраних за попередній календарний місяць зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції та кількості проведених лабораторних тестувань на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за формою, визначеною Національною службою здоров’я;

забезпечити фіксування лабораторними центрами Міністерства охорони здоров’я та іншими лабораторіями, які проводять тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі інформації про установу, що передає запит на лабораторне дослідження та від якої отримано зразки біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.

6. Керівникові робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою подати Національній службі здоров’я затверджений перелік закладів охорони здоров’я в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за формою, визначеною Національною службою здоров’я. У разі заповнення на 5075 відсотків ліжкового фонду відділень/палат з можливістю проведення оксигенотерапіїінтенсивної терапії зазначених закладів у межах адміністративно-територіальної одиниці керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може доповнювати перелік закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці одним закладом. У разі внесення змін до зазначеного переліку протягом двох робочих днів з моменту їх виникнення керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, подає оновлений затверджений перелік закладів охорони здоровʼя до Національної служби здоров’я.

7. Національній службі здоровʼя забезпечити в установленому порядку укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із закладами охорони здоровʼя, які відповідають вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528), з урахуванням інформації, поданої згідно з пунктами 4–6 цієї постанови, та відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 792).Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688).

8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квітня 2020 року.

9. Ця постанова діє у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24.04.2020 р. № 331

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682; 2020 р., № 2, ст. 59, № 32, ст. 1096):

1) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

«дія договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо медичних послуг, що визначені главами 27—29 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), припиняється не пізніше 30 дня після відміни карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

дія договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо медичних послуг, що визначені главою 30 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), припиняється не пізніше 30 квітня
2020 р.;

в частині проведення розрахунків за надані медичні послуги, передбачені абзацами пʼятим та шостим цього пункту, договори діють до повного здійснення розрахунків.»;

2) у Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

«Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, може здійснюватися за допомогою засобів телекомунікації відповідно до законодавства.»;

у пункті 6:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

«Погодження умов закупівлі та специфікацій медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, або надання пропозицій до них здійснюється уповноваженою особою МОЗ протягом двох робочих днів з дати їх отримання.».

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

«Доопрацьовані умови закупівлі та/або специфікації щодо медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, погоджуються з уповноваженою особою МОЗ протягом одного робочого дня з дати їх отримання.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі наявності в надавача медичних послуг договору щодо надання окремих медичних послуг або груп медичних послуг повторні пропозиції про укладення договору щодо надання аналогічних медичних послуг або груп медичних послуг протягом календарного року не розглядаються.»;

3) додаток 2 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої зазначеною постановою, доповнити пунктом 41 такого змісту:

«41. Надавач комунальної форми власності, який згідно з договором надає медичні послуги, повʼязані з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, подає щомісяця до 20 числа замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником.».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688, № 32, ст. 1096):

1) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

«для стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, — з 1 квітня 2020 р. протягом періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 30 календарних днів після його відміни;

для стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 р., — з 1 до 30 квітня 2020 р. включно.»;

2) у Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

«Попередня оплата за надання медичних послуг, передбачених у главах 27—30 цього Порядку, здійснюється насамперед для виконання керівниками закладів охорони здоров’я вимог законодавства у сфері оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема в частині встановлення передбачених законодавством доплат та надбавок до посадових окладів.»;

пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

«Підтвердження надання медичної послуги як такої, що належить до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 30 цього Порядку, здійснюється на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682).»;

пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

«До договору не можуть бути включені одночасно пакети медичних послуг, передбачені главами 27 і 30 цього Порядку.»;

доповнити Порядок пунктом 171 такого змісту:

«171. У разі коли з надавачем медичних послуг укладено договір, до якого включені пакети медичних послуг, зазначені в главах 27—30 цього Порядку, надавач зобов’язується неухильно дотримуватися вимог законодавства у сфері оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема в частині встановлення передбачених законодавством доплат та надбавок до посадових окладів.

У разі отримання НСЗУ інформації щодо порушення надавачем зазначених вимог законодавства НСЗУ має право звернутися до уповноважених органів державної влади та передати таку інформацію для вжиття відповідних заходів реагування.»;

в абзаці другому пункту 26 слова «відповідної адміністративно-територіальної одиниці» замінити словами «Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя (далі — відповідна адміністративно-територіальна одиниця)», а після слів і цифр «станом на 1 січня 2019 року» доповнити словами «(далі — населення)»;

доповнити Порядок главами 27—30 такого змісту:

«Глава 27. Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

1161. НСЗУ укладає договори про надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — медичні послуги), з надавачами медичних послуг, які включені до переліку закладів охорони здоровʼя, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, поданого керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та відповідають умовам закупівлі.

1162. Тариф на медичні послуги із стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, встановлюється як глобальна ставка на місяць, що розрахована як комбінація ставки на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами, яка становить 498 325,65 гривні, та ставки на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії, яка становить 171 167,83 гривні.

1163. Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором розраховується за такою формулою:

Ср = (V × BRυ + T × BRt) × Mp,

де Ср— запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

V — кількість апаратів штучної вентиляції легень (далі — апарати вентиляції легень), що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у надавача медичних послуг згідно з його заявою на дату її подання;

BRυ — ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

T — кількість команд, що включають лікарів-анестезіологів, лікарів-інфекціоністів/терапевтів/педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також середній, молодший медичний та інший персонал, який не залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій (далі — медичні команди) та залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на дату подання надавачем заяви. Після початку надання медичних послуг членом медичної команди пацієнту, якому встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, такий член медичної команди не може бути залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, у яких не встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Кількість медичних команд розраховується на основі кількості лікарів-анестезіологів;

BRt — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

Mp — кількість календарних місяців строку дії договору з урахуванням першого та останнього місяців.

1164. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з лікуванням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором розраховується за такою формулою:

1) за перший місяць дії договору:

Сf1 = (V × BRυ + Pr × Kc × BRυ × Kw × Ki + T ×BRt) × Kf1,

де Сf1 — фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за перший місяць;

V — кількість апаратів вентиляції легень, що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у надавача медичних послуг згідно з його заявою на дату її подання;

Pr — кількість нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці за звітний період за даними МОЗ;

Kc — коефіцієнт, що відображає частку пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які потребуватимуть інтенсивної терапії, та становить 0,05;

BRυ — ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

Kw — коефіцієнт, що відображає навантаження на відділення/палату інтенсивної терапії з урахуванням середнього строку перебування одного пацієнта в закладі охорони здоров’я та становить 0,264;

Ki — коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого надавача медичних послуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг такий коефіцієнт становить 0;

T — кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

BRt — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

Kf1  — коефіцієнт тривалості дії договору у першому місяці, який становить 1 у разі, коли датою початку дії договору є дата до 15 числа місяця включно, та 0,5 у разі, коли датою початку дії договору є дата після 15 числа відповідного місяця;

2) за останній місяць дії договору:

Cff = (T × BRt) × Kff,

де Cff — фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за останній місяць;

T — кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

BRt — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

Kff  — коефіцієнт тривалості дії договору в останньому місяці, який становить 1 у разі, коли датою закінчення дії договору є дата після 15 числа місяця, та 0,5 у разі, коли датою закінчення дії договору є дата до 15 числа відповідного місяця включно;

3) за кожен місяць дії договору, крім першого та останнього місяців:

Cfn = Pr × Kc × Brυ × Kw × Ki + Vn × BRυ × Kfn + T × Brt,

де Cf n — фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за місяць;

Pr — кількість нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці за звітний період за даними МОЗ;

Kc — коефіцієнт, що відображає частку осіб, які потребуватимуть інтенсивної терапії, та становить 0,05;

Brυ — ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

Kw — коефіцієнт, що відображає навантаження на відділення/палату інтенсивної терапії з урахуванням середнього строку перебування одного пацієнта в закладі охорони здоров’я та становить 0,264;

Ki — коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого надавача медичних послуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг такий коефіцієнт становить 0;

Vn  — кількість апаратів вентиляції легень, що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, що введені в експлуатацію у надавача медичних послуг за звітний період;

Kfn  — коефіцієнт тривалості функціонування апарата вентиляції легень в закладі охорони здоровʼя для надання медичної допомоги, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, який становить 1 у разі, коли датою введення в експлуатацію апарата вентиляції легень є дата до 15 числа місяця включно, та 0,5 у разі, коли датою введення в експлуатацію апарата вентиляції легень є дата після 15 числа місяця, згідно з інформацією, наданою керівником закладу охорони здоров’я;

T — кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

Brt — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами.

Глава 28. Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

1165. НСЗУ укладає договори про надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, з центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, визначеними відповідно до пункту 25 цього Порядку.

1166. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на місяць, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати екстрену медичну допомогу та становить 12 163,64 гривні.

1167. Запланована вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, розраховується за такою формулою:

Cep = P × BRe × Mp,

де Cep— запланована вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги;

P — кількість підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці на дату подання заяви за даними МОЗ;

BRe — тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, повʼязаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

Mp — кількість календарних місяців строку дії договору з урахуванням першого та останнього місяців.

1168. Фактична вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на місяць розраховується як добуток тарифу на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Якщо фактична кількість виявлених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, протягом відповідного періоду на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці становить більш як 327 осіб на 100 000 населення, фактична вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, за цей період розраховується як добуток тарифу на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та кількості осіб, яка визначається як заокруглення до цілого числа 327 осіб на кожні 100 000 населення.

Глава 29. Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

1169. НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги мобільними медичними бригадами закладів охорони здоров’я з відбору, зберігання та транспортування зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (далі — мобільні бригади), укомплектованими штатними медичними працівниками таких закладів, що визначені структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій та відповідають умовам закупівлі, в обсязі, що не перевищує 10 мобільних бригад на кожні 100 000 населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

11610. Тариф на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, визначається як глобальна ставка на місяць, що розраховується на основі ставки на медичну послугу та становить 50 942,05 гривні.

11611. Запланована вартість медичних послуг, які надаються мобільними бригадами, розраховується як добуток кількості мобільних бригад у закладі охорони здоров’я згідно з інформацією, наданою Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій, тарифу на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, та кількості місяців строку дії договору з урахуванням першого та останнього місяців.

11612. Фактична вартість медичних послуг, які надаються мобільними бригадами, на місяць розраховується як добуток кількості мобільних бригад у закладі охорони здоров’я на дату подання звіту, тарифу на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, і коефіцієнта навантаження мобільних бригад.

Коефіцієнт навантаження мобільних бригад для кожного закладу охорони здоров’я становить:

1 — у разі здійснення 150 і більше відборів зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (далі — відбір зразків) протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,75 — у разі здійснення від 100 до 150 відборів зразків протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,5 — у разі здійснення від 50 до 100 відборів зразків протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,25 — у разі здійснення менше 50 відборів зразків протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду.

У разі отримання інформації щодо збільшення або зменшення кількості мобільних бригад від структурного підрозділу з питань охорони здоров’я відповідної держадміністрації у встановленому порядку можуть укладатися нові договори щодо надання медичних послуг, передбачених цією главою, або вноситися відповідні зміни до договорів. Договори щодо збільшення кількості мобільних бригад (не більше ніж на одну одиницю) укладаються у разі, коли існуючі мобільні бригади в закладах охорони здоров’я, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, здійснюють більше 150 відборів зразків протягом відповідного місяця у розрахунку на одну мобільну бригаду.

Глава 30. Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 року

11613. НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров’я, визначеними у додатку 3.

11614. Тариф на медичні послуги із стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 р., визначається як глобальна ставка за період з 1 по 30 квітня 2020 р. та становить 271 932,48 гривні. До тарифу застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яким надано медичні послуги надавачем медичних послуг у період з 1 квітня 2020 р. до дати набрання чинності нормативно-правовим актом, яким запроваджено такий пакет медичних послуг:

1,2 — від 1 до 10 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

1,7 — від 11 до 20 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

2,1 — від 21 до 30 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

3,5 — 31 і більше пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яким надано медичну допомогу у конкретному закладі охорони здоров’я, визначається за даними, що містяться в заяві, визначеними на підставі даних державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», отриманих від МОЗ. У разі коли дані в заяві відрізняються від даних, отриманих від МОЗ, кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, визначається відповідно до даних, отриманих від МОЗ.»;

доповнити Порядок додатком 3, що додається.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 246 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, ст. 1042):

1) вступну частину викласти в такій редакції:

«Відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 17 березня 2020 р. № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» Кабінет Міністрів України постановляє:»;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова і цифри «встановлюються додаткові доплати у розмірі до 200 відсотків посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок пропорційно відпрацьованому часу» замінити словами і цифрами «встановлюється додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок»;

в абзаці третьому слова і цифри «спеціалізованих бригад для реагування на випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) центрів екстреної медичної допомоги, які» замінити словами і цифрами «центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які задіяні до реагування на випадки гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та».

Додаток 3

до Порядку

ПЕРЕЛІК
закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Код згідно з ЄДРПОУ Найменування закладу охорони здоров’я
Вінницька область
05484126 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня № 1»
01982554 Комунальне підприємство «Калинівська центральна районна лікарня» Калинівської районної ради
01982502 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради
34004453 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня» Вінницької обласної ради
01982672 Комунальне некомерційне підприємство «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської районної ради
01982488 Комунальне некомерційне підприємство «Барська центральна районна лікарня» Барської районної ради
03082760 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня» Вінницької обласної ради
05484451 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 2»
01982531 Комунальне некомерційне підприємство «Іллінецька центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради
01982614 Комунальне некомерційне підприємство «Немирівська центральна районна лікарня» Немирівської районної ради
01982591 Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради
01982695 Комунальне некомерційне підприємство «Хмільницька центральна районна лікарня» Хмільницької районної ради
35814729 Комунальне підприємство «Козятинська центральна районна лікарня» Козятинської районної ради
36205651 Комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня» Гайсинської районної ради
01982525 Комунальне некомерційне підприємство «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради
01982591 Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради
01982726 Комунальне некомерційне підприємство «Ямпільська центральна районна лікарня» Ямпільської районної ради
Волинська область
03398983 Комунальне підприємство «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради
01982991 Комунальне некомерційне підприємство «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської районної ради
01983068 Комунальне некомерційне підприємство «Старовижівська центральна районна лікарня» Старовижівської районної ради
01982885 Комунальне некомерційне підприємство «Берестечківська районна лікарня № 2»
01982985 Комунальне підприємство «Луцька міська клінічна лікарня»
01983134 Комунальне підприємство «Луцька центральна районна лікарня» Луцької районної ради
03399089 Комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий будинок»
21751226 Комунальне підприємство «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради
38856054 Комунальне підприємство «Ківерцівське районне територіальне медичне об’єднання Ківерцівської районної ради»
01983016 Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня»
01982940 Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради
37271416 Комунальне некомерційне підприємство «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради»
01983163 Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради
01982910 Комунальне некомерційне підприємство «Рожищенська центральна районна лікарня» Рожищенської районної ради
42631325 Комунальне підприємство «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання»
01982896 Комунальне некомерційне підприємство «Горохівська центральна районна лікарня Горохівської районної ради»
Дніпропетровська область
05411245 Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська лікарня № 7»
01986173 Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня № 3» Криворізької міської ради
01280527 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради
01984441 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради
01985127 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради
01984624 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради
01985995 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня № 7» Криворізької міської ради
01987273 Комунальне некомерційне підприємство «Новомосковська центральна міська лікарня» Новомосковської міської ради
01989160 Комунальне некомерційне підприємство «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради
23644906 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської міської ради
01984659 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» Дніпровської міської ради
01986115 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька інфекційна лікарня № 1» Криворізької міської ради
01987416 Комунальне некомерційне підприємство «Першотравенська міська лікарня» Першотравенської міської ради
01985423 Комунальне підприємство «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради
Донецька область
01990660 Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
03096940 Комунальне некомерційне підприємство «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка»
42170577 Комунальне некомерційне підприємство «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ»
01989728 Комунальне некомерційне підприємство «Великоновосілківська центральна районна лікарня»
01989763 Комунальне некомерційне підприємство «Волноваська центральна районна лікарня»
01990217 Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут»
01990418 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» м. Торецька
01990648 Комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний центр м. Маріуполь»
01990654 Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І.К. Мацука»
01990756 Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костянтинівської міської ради
01990810 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 3» Краматорської міської ради
31338129 Комунальне некомерційне підприємство «Інфекційна лікарня м. Мирноград»
03098229 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»
01990462 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради
Житомирська область
42788614 Комунальне підприємство «Лікарня № 1» Житомирської міської ради
01992050 Комунальне некомерційне підприємство «Коростенська центральна міська лікарня» Коростенської міської ради
01991671 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня» Житомирської районної ради
01991754 Комунальне некомерційне підприємство «Любарська центральна районна лікарня» Любарської районної ради Житомирської області
01991955 Черняхівське територіальне медичне об’єднання
01992015 Комунальне некомерційне підприємство «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської міської ради
01991783 Комунальне некомерційне підприємство «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради
42779217 Комунальне підприємство «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради
01991820 Комунальне некомерційне підприємство «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання»
01991955 Черняхівське територіальне медичне об’єднання
02774119 Комунальне некомерційне підприємство «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради
42435766 Комунальне некомерційне підприємство «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради
01991607 Хорошівська центральна районна лікарня
01991872 Комунальне некомерційне підприємство «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради
01991903 Комунальне некомерційне підприємство «Радомишльська лікарня» Радомишльської міської ради
01991599 Центральна районна лікарня Бердичівського району
01991547 Комунальне некомерційне підприємство «Андрушівська центральна районна лікарня» Андрушівської районної ради
01991731 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна» Коростишівської районної ради
01991961 Чуднівська центральна районна лікарня
Закарпатська область
01992819 Центральна міська клінічна лікарня
01992831 Комунальне некомерційне підприємство «Мукачівська центральна районна лікарня»
26098930 Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради
01992268 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради
38802040 Комунальне некомерційне підприємство «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради
26464978 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради
01992268 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради
01992506 Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради
01992587 Комунальне некомерційне підприємство «Іршавська районна лікарня» Іршавської районної ради
01992430 Комунальне некомерційне підприємство «Берегівська центральна районна лікарня імені Бертолона Ліннера» Берегівської районної ради
01992682 Комунальне некомерційне підприємство «Тячівська районна лікарня» Тячівської районної ради
33583287 Комунальне некомерційне підприємство «Великобичківська міська лікарня» Великобичківської селищної ради
01992624 Комунальне некомерційне підприємство «Рахівська районна лікарня» Рахівської районної ради
01992653 Комунальне некомерційне підприємство «Свалявська районна лікарня» Свалявської районної ради
Запорізька область
05498648 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 2» Запорізької міської ради
05498789 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради
05498683 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 6» Запорізької міської ради
05498694 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 9» Запорізької міської ради
35535544 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 7» Запорізької міської ради
05498849 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
01992972 Комунальне некомерційне підприємство «Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Пологівської районної ради
02006722 Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
01992953 Комунальний заклад «Оріхівська центральна районна лікарня» Оріхівської районної ради
01992989 Комунальне підприємство «Приморська центральна районна лікарня» Приморської районної ради
01993032 Комунальне некомерційне підприємство «Якимівська центральна районна лікарня» Якимівської селищної ради Якимівського району
05395687 Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок № 4» Запорізької міської ради
41955911 Комунальне підприємство «Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Веселівської селищної ради
01992908 Комунальне некомерційне підприємство «Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Василівської районної ради Запорізької області
01992914 Комунальне некомерційне підприємство «Вільнянська районна багатопрофільна лікарня» Вільнянської районної ради
05498720 Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради
02005131 Комунальне некомерційне підприємство «Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня» Дніпрорудненської міської ради Василівського району
39029713 Комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання»
42594137 Комунальне некомерційне підприємство «Спеціалізована медико-санітарна частина» Енергодарської міської ради
41477873 Комунальне підприємство «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради
Івано-Франківська область
01993305 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська клінічна лікарня» Івано-Франківської міської ради
01993351 Богородчанська центральна районна лікарня
33271905 Комунальний заклад «Районна лікарня» Калуської районної ради
01993405 Комунальне некомерційне підприємство «Галицька лікарня» Галицької районної ради
01993612 Рожнятівська центральна районна лікарня
01993575 Комунальне некомерційне підприємство «Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської районної ради
01993322 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 1» Івано-Франківської міської ради
01993291 Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Івано-Франківської обласної ради
01993546 Комунальне некомерційне підприємство «Косівська центральна районна лікарня» Косівської районної ради
01993428 Комунальне некомерційне підприємство «Городенківська центральна районна лікарня» Городенківської районної ради
33578224 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня» Калуської міської та районної рад
01993457 Комунальне некомерційне підприємство «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської районної ради
02009637 Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр» Івано-Франківської обласної ради
25596594 Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради
01993658 Комунальне некомерційне підприємство «Тлумацька центральна районна лікарня» Тлумацької районної ради
Київська область
01994422 Комунальне некомерційне підприємство «Яготинська центральна районна лікарня» Яготинської районної ради
34019061 Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня № 2»
01994385 Комунальне некомерційне підприємство Васильківської районної ради «Васильківська центральна районна лікарня»
01994416 Комунальне некомерційне підприємство Кагарлицької районної ради «Кагарлицька центральна районна лікарня»
01994161 Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня»
01994592 Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3»
01994497 Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради та Броварської міської ради
01994451 Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня»
01994409 Комунальне некомерційне підприємство Іванківської районної ради «Іванківська центральна районна лікарня»
01994617 Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок»
01994698 Комунальне некомерційне підприємство «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради
22201472 Комунальне некомерційне підприємство «Вишнівська міська лікарня» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району
01994480 Комунальне некомерційне підприємство Бородянської районної ради «Бородянська центральна районна лікарня»
01994669 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради»
26191575 Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради
01994155 Комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради «Обухівська центральна районна лікарня»
01994149 Комунальне некомерційне підприємство Миронівської районної ради «Миронівська центральна районна лікарня»
01994221 Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Тетіївська центральна районна лікарня» Тетіївської районної ради
23889513 Комунальне некомерційне підприємство «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради
Кіровоградська область
05493846 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня Міської ради міста Кропивницького»
01994942 Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградська обласна лікарня» Кіровоградської обласної ради
01995120 Комунальне некомерційне підприємство Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня»
37324478 Комунальне некомерційне підприємство «Новомиргородська районна лікарня» Новомиргородської районної ради
01995255 Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська центральна районна лікарня» Олександрівської районної ради
01995226 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня» Новоархангельської районної ради
01995143 Комунальне некомерційне підприємство «Добровеличківська центральна районна лікарня» Добровеличківської районної ради
01995108 Комунальне некомерційне підприємство «Бобринецька центральна районна лікарня» Бобринецької районної ради
01995137 Комунальне некомерційне підприємство «Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської районної ради
01995154 Комунальне некомерційне підприємство «Долинська центральна районна лікарня» Долинської районної ради
01111227 Комунальний заклад «Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка»
01994921 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна дитяча лікарня» Кіровоградської обласної ради
01995203 Комунальне некомерційне підприємство «Маловисківська центральна районна лікарня»
05493838 Комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександріївської міської ради
Луганська область
05401658 Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради «Лисичанська багатопрофільна лікарня»
37747995 Комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради
01983714 Комунальне некомерційне підприємство «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської районної ради
01983683 Комунальне некомерційне підприємство «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради
37336064 Комунальне некомерційне підприємство «Біловодська багатопрофільна лікарня» Біловодської селищної ради
Львівська область
01998147 Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»
01997645 Комунальне некомерційне підприємство «8-а міська клінічна лікарня м. Львова»
01998161 Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи»
01996326 Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня»
01996958 Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська центральна міська лікарня»
01997248 Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради «Сокальська центральна районна лікарня»
13821460 Комунальне некомерційне підприємство «Стебницька міська лікарня» Дрогобицької міської ради
22398210 Комунальне некомерційне підприємство Яворівської районної ради «Яворівська центральна районна лікарня»
41045137 Комунальне некомерційне підприємство «Рудківська лікарня» Рудківської міської ради Самбірського району
01996622 Комунальне некомерційне підприємство «Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева»
Миколаївська область
01998288 Комунальне некомерційне підприємство «Новобузька центральна районна лікарня» Новобузької районної ради
01998354 Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської районної ради
05483078 Миколаївська міська лікарня № 1
43443474 Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» Миколаївської обласної ради
01998319 Первомайська центральна районна лікарня
01998443 Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради
33850812 Комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради
05483138 Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 1»
01998348 Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинська центральна районна лікарня» Арбузинської районної ради
Одеська область
01999023 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради
02007650 Комунальне некомерційне підприємство «Старокозацька районна лікарня»
05446427 Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок № 2» Одеської міської ради
01998803 Комунальне некомерційне підприємство «Подільська міська лікарня» Подільської міської ради
01998704 Комунальне некомерційне підприємство Біляївської районної ради «Біляївська центральна районна лікарня»
01111121 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради»
21008313 Комунальне некомерційне підприємство «Одеський обласний клінічний медичний центр» Одеської обласної ради
32190584 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня № 2» Одеської міської ради
01998785 Комунальне підприємство «Кодимська центральна районна лікарня» Кодимської районної ради
01998851 Комунальне некомерційне підприємство спільної власності територіальних громад Роздільнянського району «Роздільнянська центральна районна лікарня»
26418688 Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня»
01982146 Комунальне некомерційне підприємство «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради
01982212 Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області
01998696 Комунальне некомерційне підприємство «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської районної ради
02002859 Комунальне некомерційне підприємство «Валківська центральна районна лікарня»
01998762 Комунальне некомерційне підприємство «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради
01998905 Комунальне підприємство «Тарутинська центральна районна лікарня» Тарутинської районної ради
01998934 Комунальне некомерційне підприємство «Ширяївська центральна районна лікарня» Ширяївської районної ради
Полтавська область
41318879 Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»
01999342 Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня»
01999626 Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради
01999661 Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня» Полтавської обласної ради
01999388 Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради
01999613 Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського»
01999276 Комунальне некомерційне підприємство «Зіньківська центральна районна лікарня» Зіньківської районної ради
01999402 Комунальне некомерційне підприємство «Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської районної ради
01999460 Комунальне підприємство «Пирятинська центральна районна лікарня» Пирятинської районної ради
01999299 Комунальне некомерційне підприємство «Карлівська центральна районна лікарня ім. Л.В. Радевича»
01999307 Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцька центральна районна лікарня» Кобеляцької районної ради
01999514 Комунальне некомерційне підприємство «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради
01999336 Комунальне некомерційне підприємство «Котелевська центральна районна лікарня» Котелевської районної ради
01999218 Комунальне некомерційне підприємство «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради
01999359 Комунальне некомерційне підприємство «Лохвицька районна лікарня» Лохвицької районної ради
01999483 Комунальне некомерційне підприємство «Решетилівська центральна районна лікарня» Решетилівської районної ради
01999655 Комунальне підприємство «1-а міська клінічна лікарня» Полтавської міської ради
05385571 Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцька міська дитяча лікарня»
01999320 Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області
Рівненська область
02000010 Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради
01111032 Міська лікарня № 2 Рівненської міської ради
01999796 Комунальне некомерційне підприємство «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради
02000085 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради
01999796 Комунальне некомерційне підприємство «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради
37624798 Комунальне некомерційне підприємство «Дубенська міська лікарня» Дубенської міської ради
02000105 Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради
01999810 Комунальний заклад охорони здоров’я «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради
01999788 Комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради
01999907 Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська центральна районна лікарня» Костопільської районної ради
01999842 Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська центральна районна лікарня» Рокитнівської районної ради
01999939 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня» Рівненської міської ради
Сумська область
02007549 Комунальне підприємство «Кролевецька центральна районна лікарня» Кролевецької районної ради
02007532 Комунальне некомерційне підприємство Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова»
36897937 Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр»
02000334 Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради
02007489 Комунальне некомерційне підприємство Білопільської районної ради «Білопільська центральна районна лікарня»
01981477 Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради
01981508 Комунальний заклад «Тростянецька центральна районна лікарня»
01981514 Комунальне некомерційне підприємство «Шосткинська центральна районна лікарня» Шосткинської міської ради
0548100 Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер»
Тернопільська область
02000866 Комунальне некомерційне підприємство «Почаївська районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради
04528442 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»
02000903 Комунальне некомерційне підприємство «Лановецька центральна районна лікарня»
02000961 Комунальне некомерційне підприємство «Скалатська комунальна районна лікарня» Скалатської міської ради
02000984 Комунальне некомерційне підприємство «Підволочиська центральна районна лікарня» Підволочиської районної ради
02001185 Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради
02001311 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради
02001328 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради
14030985 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради
02001297 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
36338715 Комунальне некомерційне підприємство «Монастириська центральна районна лікарня» Монастириської районної ради
02001216 Комунальне некомерційне підприємство Шумської районної ради «Шумська центральна районна лікарня»
02000493 Комунальне некомерційне підприємство «Борщівська районна лікарня» Борщівської районної ради
02000659 Комунальне некомерційне підприємство «Заліщицька центральна районна лікарня» Заліщицької районної ради
02000792 Комунальне некомерційне підприємство «Козівська центральна районна лікарня Козівської районної ради»
02000435 Комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради
02000547 Комунальне некомерційне підприємство «Бучацька центральна районна лікарня» Бучацької районної ради
02000582 Комунальне некомерційне підприємство «Гусятинська комунальна районна лікарня» Гусятинської районної ради
35492401 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради
02000702 Комунальне некомерційне підприємство «Збаразька центральна лікарня» Збаразької районної ради
38440115 Комунальне некомерційне підприємство «Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Кременецької районної ради
02001274 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради
Харківська область
02003770 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 13» Харківської міської ради
02003787 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради
02003511 Комунальне некомерційне підприємство «Міська багатопрофільна лікарня № 18» Харківської міської ради
22689195 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради
02003178 Комунальне некомерційне підприємство «Зміївська центральна районна лікарня» Зміївської районної ради
42582687 Комунальне некомерційне підприємство «Куп’янське територіальне медичне об’єднання» Куп’янської міської ради
02003304 Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері»
02001759 Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок № 2 імені М.Х. Гельферіха» Харківської міської ради
02002380 Комунальне некомерційне підприємство «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради
02002701 Комунальне некомерційне підприємство «Красноградська центральна районна лікарня»
02002730 Комунальне некомерційне підприємство Первомайська центральна районна лікарня
02002990 Комунальне некомерційне підприємство «Вовчанська центральна районна лікарня» Вовчанської районної ради
02003534 Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня»
02003600 Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня»
02003793 Комунальне некомерційне підприємство Балаклійської районної ради «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня»
02003899 Комунальне некомерційне підприємство «Богодухівська центральна районна лікарня» Богодухівської районної ради
40199749 Комунальне некомерційне підприємство «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Лозівської міської ради
02003570 Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення»
02003652 Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня»
Херсонська область
02004083 Комунальне підприємство «Олешківська центральна районна лікарня» Олешківської районної ради
02004048 Комунальне некомерційне підприємство «Нововоронцовська центральна районна лікарня» Нововоронцовської районної ради
02003913 Комунальне некомерційне підприємство «Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської районної ради
02003971 Комунальне некомерційне підприємство «Генічеська центральна районна лікарня» Генічеської районної ради
02003988 Комунальне підприємство «Голопристанська центральна районна лікарня»
02004025 Комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня» Каховської районної ради
02004060 Комунальне некомерційне підприємство «Скадовська центральна районна лікарня» Скадовської районної ради
02004120 Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсонської міської ради
05396876 Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського» Херсонської міської ради
35120441 Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» Херсонської обласної ради
02004108 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради
Хмельницька область
05481104 Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька центральна районна лікарня» Хмельницького району
02004522 Комунальне некомерційне підприємство «Чемеровецька центральна районна лікарня» Чемеровецької районної ради
02004255 Комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька центральна районна лікарня»
02004410 Комунальне підприємство «Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова» Славутської районної ради
02004752 Комунальне підприємство «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради
Черкаська область
02004976 Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська інфекційна лікарня»
02005036 Комунальне некомерційне підприємство «Уманська міська лікарня» Уманської міської ради
02005310 Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янська центральна районна лікарня» Кам’янської районної ради
0550370 Комунальне некомерційне підприємство «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
02005026 Комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради
05540652 Уманська дитяча міська лікарня
02005585 Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська обласна лікарня» Черкаської обласної ради
02005332 Комунальне некомерційне підприємство «Катеринопільська центральна районна лікарня»
02005467 Комунальне некомерційне підприємство «Уманська центральна районна лікарня» Уманської районної ради
02005303 Комунальне некомерційне підприємство «Золотоніська районна багатопрофільна лікарня» Золотоніської районної ради
02005484 Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська центральна районна лікарня» Черкаської районної ради
02005496 Комунальне некомерційне підприємство «Шполянська багатопрофільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської районної ради
Чернігівська область
02006188 Комунальне некомерційне підприємство «Борзнянська центральна районна лікарня» Борзнянської районної ради
02006320 Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської районної ради
02006403 Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського
02006538 Комунальне некомерційне підприємство «Талалаївська центральна районна лікарня» Талалаївської районної ради
02006604 Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
02006610 Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради
34549336 Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька центральна міська лікарня»
02006277 Комунальне некомерційне підприємство Козелецької районної ради «Козелецька центральна районна лікарня»
02774125 Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради
14233274 Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради
Чернівецька область
43288621 Обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
02005705 Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня»
01110972 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 1» Чернівецької міської ради
02005869 Комунальне некомерційне підприємство «Сторожинецька центральна районна лікарня» Сторожинецької районної ради
43291042 Обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»
02005680 Комунальне некомерційне підприємство «Кіцманська центральна районна лікарня» Кіцманської районної ради
02005832 Комунальне некомерційне підприємство «Новоселицька районна лікарня» Новоселицької районної ради
05481412 Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок № 1» Чернівецької міської ради
02005875 Комунальне некомерційне підприємство «Хотинська районна лікарня» Хотинської районної ради
02005674 Комунальне некомерційне підприємство «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради
02005697 Комунальне некомерційне підприємство «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради
02005711 Комунальне некомерційне підприємство «Заставнівська центральна районна лікарня» Заставнівської районної ради
02005778 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 4» Чернівецької міської ради
02005852 Комунальне некомерційне підприємство «Сокирянська районна лікарня» Сокирянської районної ради
м. Київ
01981738 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
30212155 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 4» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
01994095 Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
00185028 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
25680355 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
05497146 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 8» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
25680295 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 9» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
04350694 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
05415941 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
05496796 Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок № 3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
01993730 Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
01993664 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
26199074 Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
01993842 Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
03319759 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 17» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
01994072 Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня «Психіатрія» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті