Постанова КМУ від 12.08.2020 р. № 712

14 Серпня 2020 5:23 Поділитися

Документ набув чинності 14.08.2020 р.

у зв’язку з опублікуванням в газеті

«Урядовий кур’єр» № 156 від 14.08.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12.08.2020 р. № 712
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 331 і від 22 липня 2020 р. № 641

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 331 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 38, ст. 1242) і від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12.08.2020 р. № 712

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 331 і від 22 липня 2020 р. № 641

1. У другому реченні пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 331 слова і цифри «на 75 відсот­ків ліжкового фонду» замінити словами і цифрами «на 50 відсот­ків ліжкового фонду».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641:

1) у пункті 2 слова «окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону» замінити словами «районі чи місті обласного значення (далі — окремі адміністративно-територіальні одиниці регіону)»;

2) пункти 5–8 викласти в такій редакції:

«5. Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Базовий рівень захворюваності на COVID-19 становить 40 нових випадків на 100 тис. населення за 14 днів.

6. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на сім днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки «жовтий», «помаранчевий» або «червоний».

Рішення про послаблення «червоного», «помаранчевого» та «жовтого» рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.

7. У разі завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я регіону, визначених керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 протягом п’яти днів підряд на території всього регіону встановлюється рівень епідемічної небезпеки:

«помаранчевий» — у разі завантаженості від 50 до 75 відсот­ків кількості ліжок;

«червоний» — у разі завантаженості 75 і більше відсотків кількості ліжок.

У разі проведення в регіоні тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом п’яти днів підряд у кількості меншій, ніж 24 на 100 тис. населення щоденно, на території регіону встановлюється «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки.

8. У регіоні з показником захворюваності на COVID-19 меншим, ніж базовий, встановлюється «зелений» рівень епідемічної небезпеки.

У разі перевищення в регіоні базового рівня захворюваності на 100 тис. населення на території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону встановлюються такі рівні епідемічної небезпеки:

Рівень епідемічної небезпеки Райони, міста обласного значення з кількістю населення менше 70 тис. осіб, обласні центри, м. Київ, м. Севастополь Райони, міста обласного значення з кількістю населення 70 тис. осіб і більше
«Жовтий» від 40 до 120 від 40 до 80
«Помаранчевий» від 120 до 240 від 80 до 160
«Червоний» більше 240 більше 160

У разі коли на території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону, чисельність населення яких становить 75 та більше відсотків всього населення регіону, встановлено «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки, «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території такого регіону в цілому.

У разі коли «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлено на території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону, чисельність населення яких становить 75 та більше відсотків всього населення регіону, «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території такого регіону в цілому.»;

3) підпункт 2 пункту 10 після слів «бездомної особи» доповнити словами «, довідки про звернення за захистом в Україні»;

4) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних обмежень, установлених для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки, забороняється:

1) відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово);

2) діяльність хостелів;

3) роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

4) проведення масових заходів у закладах громадського харчування в кількості більш як 20 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів.»;

5) у пункті 14:

у підпункті 1 слово «розважальних» виключити, а слова і цифри «більше ніж 100 осіб та більше однієї особи на 20 кв. метрів» замінити словами і цифрами «більш як 220 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів»;

підпункт 3 виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;»;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи на 10 кв. метрів приміщення;»;

доповнити пункт підпунктами 9–12 такого змісту:

«9) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;

10) перевезення пасажирів автомобільним (крім таксі) та міським електричним транспортом у міському, приміському, міжміському, міжрайонному сполученні в кількості більш як 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначених у реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду;

11) приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в магазинах, що розташовані в торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі;

12) діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50 відсотків посадкових місць у приміщенні закладу.»;

6) у пункті 15:

абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

«1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні, крім перевезення:»;

доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

«11) посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;»;

абзац перший підпункту 3 після слів «які провадять діяльність у сферах культури» доповнити словом «, кінотеатрів», а після слів «інших закладів розважальної діяльності» — словами «, спортивних залів»;

7) пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. На території регіону або окремої адміністративно-територіальної одиниці регіону, на якій установлено «жовтий», «помаранчевий» та «червоний» рівень епідемічної небезпеки, додатково можуть застосовуватись обмежувальні протиепідемічні заходи, визначені рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або органів державної влади та органів місцевого самоврядування.»;

8) пункт 20 викласти в такій редакції:

«20. Самоізоляції підлягають:

1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;

2) особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом COVID-19 в легкій формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;

3) особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19, крім таких осіб, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою:

осіб, які не досягли 12 років;

осіб, які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїздних і локомотивних бригад;

інструкторів збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил;

діячів культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

осіб, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону.

Державою із значним поширенням COVID-19 є держава, в якій кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів.

Особа, яка підлягає самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, зобов’язана встановити та активувати мобільний додаток системи (далі — мобільний додаток). У разі неможливості встановлення такого мобільного додатка особа підлягає обсервації.

Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону.»;

9) перше речення пункту 31 після слів «спеціальний статус» доповнити словами «, а також довідок про звернення за захистом в Україні, виданих відповідно до Закону України «Про біженців, та осіб які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

10) у підпункті 1 пункту 37:

в абзацах третьому, четвертому та шостому слова «місця реєстрації» замінити словами «зареєстрованого місця проживання»;

після абзацу шостого доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній митній службі, Державній міграційній службі — щодо надання відомостей про дати перетину державного кордону України особами з підтвердженим випадком COVID-19, зареєстрованого місця проживання, місця фактичного проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер телефону), а також стосовно інших осіб, які мали контакт з такою особою, та, зокрема, передачу таких відомостей до державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» за відповідним запитом.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

11) пункт 44 доповнити абзацами такого змісту:

«вживати заходів до збільшення кількості тестувань у разі, коли середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу на території регіону становить менш як 32 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

вживати заходів до проведення поточної та заключної дезінфекції у вогнищах COVID-19, у тому числі у домашніх осередках;

забезпечити у закладах охорони здоров’я централізоване постачання медичних газів, встановлення додаткових кисневих магістралей для забезпечення лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, не менше 80 відсотків ліжкового фонду, призначених для лікування таких хворих;

забезпечити резервування для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, не менше 30 відсотків ліжкового фонду області, м. Києва.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті