Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо раціонального використання спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів»

11 Грудня 2020 4:43 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи подаю на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо раціонального використання спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів» Доповідати даний законопроєкт на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народний депутат УкраїниС.М. Євтушок

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо раціонального використання спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 229 Податкового кодексу України, відвантаження спирту етилового в розмірі 0 грн за 1 літр здійснюється для виробництва лікарських засобів в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» суб’єктам підприємницької діяльності встановлені щорічні квоти на відвантаження спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів, (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів) крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, еліксирів та лікарських засобів, які мають міжнародну непатентовану назву «Етанол», за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового.

Водночас протягом останніх років серед українців спостерігається використання лікарських засобів, що містить у своєму складі спирт етиловий не за основним (медичним) призначенням, зокрема шляхом побутового вживання спиртовмісних лікарських настойок, які містять у своєму складі «Глоду глікозиди».

Згідно даних Державної податкової служби України, за 2019 рік на виробництво лікарських засобів було отримано 594 730 декалітрів спирту етилового за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового. Основними споживачами пільгового спирту етилового є виробники спиртовмісних лікарських настойок, які містять у своєму складі «Глоду глікозиди».

Для порівняння, на виробництво алкогольних напоїв, за повною ставкою акцизного податку, за 2019 рік, отримано 4 030 410 декалітрів спирту етилового, з них на виробництво горілок і горілок особливих 514 180 декалітрів спирту етилового.

Відпускна ціна виробника одного флакону спиртовмісних лікарських настойок, які містять у своє­му складі «Глоду глікозиди», ємністю 100 мл та міцністю 70% спирту етилового складає 4 грн, в аптеках така настоянка коштує від 10 до 30 грн за флакон, що економічно стимулює її використання в якості алкогольного напою громадянами України.

За оцінками фахівців, річний обіг спиртовмісних лікарських настойок, які містять у своєму складі «Глоду глікозиди» складає близько 50 000 000 флаконів ємністю 100 мл міцністю 70% спирту етилового.

У разі скасування пільг по сплаті акцизного податку на спирт етиловий для виробництва спиртовмісних лікарських настойок, які містять у своєму складі «Глоду глікозиди» державний бюджет Украї­ни додатково отримає 760 млн грн на рік та будуть знівельовані економічні стимулятори вживання таких лікарських засобів не за медичним призначенням.

Зважаючи на викладене, Міністерством охорони здоров‘я України ініційовано зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів», в частині скасування пільг на отримання спирту етилового за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового для виробництва лікарських засобів що мають міжнародну не патентовану назву «Глоду глікозиди», проєкт якої спрямовано до Кабінету Міністрів України.

Проте, стаття 229 Податкового кодексу України встановлює заборону на використання спирту етилового за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту лише для виробництва лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, та не забороняє такого використання спирту для виробництва лікарських засобів які мають міжнародну непатентовану назву «Етанол» та «Глоду глікозиди»;

Відповідно до частини другої пункту 1 статті 92 Конституції України, передбачено що тільки законами України встановлюється система оподаткування, податків і зборів, тому є необхідність законодавчого врегулювання по скасуванню пільг на використання спирту етилового за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового для виробництва лікарських засобів, які мають міжнародну непатентовану назву «Етанол» та «Глоду глікозиди», шляхом внесення змін до Податкового кодексу України.

2. Цілі і завдання законопроєкту

Створення умов для раціонального використання спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів та відпускається суб’єктам підприємницької діяльності (виробникам лікарських засобів) в межах встановлених квот за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн за 1 літр.

Законодавче врегулювання питання застосування пільг на використання спирту етилового за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового для виробництва лікарських засобів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроєкту

Даним проєктом Закону України передбачено заборону на використання спирту етилового за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту для виробництва лікарських засобів які мають міжнародну непатентовану назву «Етанол» та «Глоду глікозиди»;

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є:

Податковий кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 19 «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів»;

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження проєкту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проєкту

Прийняття проєкту Закону дозволить забезпечити раціональне використання спирту етилового, що відпускається за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), за рахунок скасування пільг по сплаті акцизного податку на спирт етиловий для виробництва спиртовмісних лікарських настойок, які містять у своєму складі «Глоду глікозиди» державний бюджет України додатково отримає 760 млн грн на рік.

Проєкт Закону не стосується питання розвитку регіонів.

Реалізація проєкту Закону не впливає на ринок праці.

Внаслідок прийняття проєкту Закону буде покращено стан громадського здоров’я населення шляхом зменшення нераціонального використання лікарських засобів, що містять у своєму складі спирт етиловий, зокрема вживання спирту медичного та спиртовмісних настойок не за медичним призначенням.

Проєкт Закону не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт Закону не впливає на інші сфери суспільних відносин.

Народний депутат УкраїниС.М. Євтушок

Проєкт

зареєстровано в Парламенті

10.12.2020 р. за № 4484

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо раціонального використання спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13–17, ст. 112) такі зміни:

1) абзац перший пункту 188.1 Статті 188. «Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг», після слів… «у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів» доповнити положенням такого змісту:

«лікарських засобів які мають міжнародну непатентовану назву «Етанол» та «Глоду глікозиди)»;

2) підпункт «б» підпункту 229.1.1. пункту 229.1. Статті 229 «Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання», після слів … «крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів» доповнити положенням такого змісту:

«лікарських засобів які мають міжнародну непатентовану назву «Етанол» та «Глоду гдікозиди»;

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради УкраїниДмитро Разумков

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо раціонального використання спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів);

Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, лікарських засобів, які мають міжнародну непатентовану назву «Етанол» та «Глоду глікозиди»);

Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання

229.1. Особливості оподаткування спирту етилового

229.1.1. Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:

(…)

б) спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів;

Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання

229.1. Особливості оподаткування спирту етилового

229.1.1. Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:

(…)

б) спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, лікарських засобів, які мають міжнародну непатентовану назву «Етанол» та «Глоду глікозиди»;

 

Народний депутат УкраїниС.М. Євтушок

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті