Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень»

30 Вересня 2021 4:25 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень».

Представлятиме проєкт Закону у Верховній Раді Міністр охорони здоровʼя Ляшко Віктор Кирилович.

Прем’єр-міністр УкраїниДенис Шмигаль

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень»

1. Мета

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень» (далі — проєкт Закону) розроблено на виконання підпункту 1 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», введеного в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 року № 369/2021, з метою забезпечення епідемічної безпеки населення в умовах поширення вакцинокерованих інфекційних хвороб, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність встановлення кримінальної відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, спричинена насамперед необхідністю забезпечення епідемічної безпеки як складової частини національної безпеки України в умовах протидії пандемії COVID-19.

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, захист життя та здоров’я людей є однією із найважливіших функцій держави. Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Пандемія COVID-19 забрала життя майже 4 мільйонів осіб у світі та більше 50 тисяч українців. В Україні з березня 2020 року з метою запобігання поширенню COVID-19 вживається усіх можливих карантинно-обмежувальних заходів, проте найефективнішим способом подолання цієї пандемії є вакцинація проти COVID-19, що активно проводиться на сьогодні.

Поряд з цим, на даний час в Україні почастішали випадки виявлення підроблених документів, що стосуються вакцинації проти COVID-19. Відсутність відповідальності за такі проступки створює передумови для подальшого розвитку ситуації щодо підроблення документів, що стосуються вакцинації проти
COVID-19, що у свою чергу несе пряму загрозу життю та здоров’ю громадян України, оскільки COVID-19 є особливо небезпечною інфекційною хворобою, характеризується важкими та (або) стійкими розладами здоров’я, високим рівнем смертності, швидким поширенням серед населення.

Не вжиття адекватних заходів реагування для запобігання COVID-19 не дасть можливості покращити епідемічну ситуацію в країні, подолати епідемію, спричинить суспільно-небезпечні наслідки, включаючи втрату людських життів.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність встановлення кримінальної відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Аналогічні закони щодо посилення або встановлення відповідальності за вакцинацію приймаються або вже діють у більшості європейських країн.

Крім того, відповідно до підпункту 1 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», введеного в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 року № 369/2021 Кабінету Міністрів України необхідно опрацювання питання щодо посилення відповідальності за підроблення документів, у тому числі електронних, про вакцинацію (COVID-сертифікати та довідки про проведення щеплень), збут чи використання підроблених документів про вакцинацію, внесення недостовірних відомостей до медичних баз даних, розробити та внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт.

3. Основні положення проєкту акта

З огляду на те, що в діючій редакції Кримінального кодексу України відсутня кримінальна відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення вакцинації, проєктом Закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 3213, яка передбачає:

1. Встановлення відповідальності за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років.

2. Встановлення відповідальності за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

3. Встановлення відповідальності за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту Закону не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт Закону не потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт Закону не стосується питань соціально-трудової сфери, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проєкт Закону не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності та не надсилався на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

7. Оцінка відповідності

У проєкті Закону відсутні положення, що стосуються: зобов’язань України у сфері Європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конституцією про захист прав людини і основоположних свобод; що впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів

Прийняття проєкту Закону створить умови для недопущення порушення комплексу заходів, пов’язаних із проведенням профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, зокрема COVID-19, дасть можливість покращити епідемічну ситуацію в Україні, подолати епідемію тощо.

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Населення України Позитивний Проєктом Закону встановлюється відповідальність за використання особою завідомо підроблених або фальсифікованих документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень, що матиме результатом покращення епідемічної ситуації та захист населення від хвороб.
Медичні працівники Позитивний Проєктом Закону встановлюється відповідальність за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень, що матиме результатом покращення епідемічної ситуації та захист населення від хвороб.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

зареєстрована в Парламенті

23.09.2021 р. за № 6084

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень

Верховна Рада України постановляє:

1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131) доповнити статтею 3213 такого змісту:

«Стаття 3213. Незаконні дії з документами, що стосуються проведення профілактичних щеплень

1. Використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, —

караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до відповідної медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, —

караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

3. Виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, —

караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта
Кримінальний кодекс України
Відсутня

Стаття 3213. Підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

1. Використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, —

караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, —

караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

3. Виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, —

караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті