Шляхи покращання системи надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

15 березня 2008 р. відбулось профільне засідання Громадської Ради при МОЗ України на тему «Шляхи покращання допомоги хворим на цукровий діабет в Україні». У роботі засідання, на якому обговорювалась роль громадських організацій в системі надання допомоги хворим на цукровий діабет та профілактики цього захворювання, проект державної програми надання медичної допомоги пацієнтам з такою патологією, а також питання про те, якою має бути система забезпечення хворих життєво необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, взяли участь заступники міністра охорони здоров’я України Зиновій Митник та Віктор Рибчук, народний депутат України, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення медичної допомоги, здійснення лікувальної діяльності, медичної освіти і науки комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України Володимир Карпук (НУ-НС), провідні фахівці у галузі ендокринології, представники громадських організацій людей, хворих на цукровий діабет.

Валентина Очеретенко Валентина Очеретенко, віце-президент Міжнародної діабетичної федерації, голова ради Діабетичної федерації, яка виступила ініціатором цієї зустрічі, зазначила, що роль громадських організацій у системі медичної допомоги хворим на цукровий діабет та профілактики цього захворювання полягає, перш за все, в наданні інформації щодо лікування, профілактики та способу життя пацієнтам, їх рідним і близьким, а також тим, хто надає їм медичну допомогу. До завдань громадських організацій також належить захист прав хворих на цукровий діабет та інноваційна діяльність у галузі надання їм допомоги. Так, зусиллями діабетичної громади України у нашій державі були створені: перші школи самоконтролю, в тому числі школи самоконтролю для дітей, перший кабінет діабетичної стопи, перший дитячий табір для хворих на цукровий діабет.

Той факт, що організація роботи ендокринологічної служби донині здійснюється без урахування думки пацієнтів, свідчить про те, що в стратегічному плануванні діабетичних громадських організацій є суттєві упущення. Сьогодні відповідно до рекомендацій Міжнародної діабетичної федерації основною рушійною силою реалізації національної діабетичної програми є громадські діабетичні об’єднання. Вони повинні відігравати визначальну роль у лобіюванні інтересів пацієнтів. Головним недоліком діабетичного руху в  Україні є розрізненість громадських організацій. Ми маємо об’єднати загальні зусилля задля досягнення головної мети — вплинути на політику держави у сфері надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет і поліпшити якість життя цих людей незалежно від їх місця проживання та соціального статусу.

Павліна Калініченко Павліна Калініченко, президент Українського діабетичного союзу, підкреслила, що на сучасному етапі громадська організація не є синонімом самодіяльності, всі її активісти повинні бути професіоналами. Лікуванням хворих мають займатися лікарі, а питаннями поширення інформації, раннього виявлення, первинної та вторинної профілактики — громадські діабетичні організації. Хворий має не тільки права, а й і зобов’язання, і якщо він не буде їх виконувати — успіху не досягнути. Ми відкриті для співпраці з іншими організаціями.

Вона висловила думку про те, що нова редакція державної програми надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет потребує доопрацювання. Необхідно проаналізувати ефективність виконання програми, яка діяла донині, визначити доцільність впровадження в дію нової, можливо, продовжити дію вже існуючої після внесення змін. Щодо ваучерної системи забезпечення хворих на  цукровий діабет — викликає стурбованість низький рівень поінформованості пацієнтів. Чи готові вони скористатися таким правом вибору? Як оберуть препарат інсуліну?

Також, на її думку, дуже актуальним є питання створення широкої мережі шкіл самоконтролю та подолання соціальної нерівності, коли пацієнтам з різними типами цукрового діабету будуть видаватися ваучери на різні суми. Крім того, необхідно враховувати потреби пацієнтів з цукровим діабетом II типу, яких в Україні переважна більшість.

Олег Мусій Олег Мусій, голова Громадської Ради МОЗ України, наголосив, що у новій редакції державної програми обов’язково має бути врахована роль громадських організацій. В  Україні серйозної державної підтримки громадської діабетичної спільноти немає. В  США, наприклад, 30% державного бюджету, що виділяється на охорону здоров’я, передбачені для громадських організацій, які виконують просвітницьку функцію. Необхідно ставити питання перед урядом про включення в  цільову програму інформаційно-просвітницької складової, яку будуть опановувати громадські організації.

Людмила Петренко Людмила Петренко, президент Міжнародної діабетичної асоціації України, теж констатувала той факт, що фінансування галузі охорони здоров’я України є незадовільним та недостатнім для забезпечення ефективного лікувального процесу. Незважаючи на те, що кожного року розмір коштів на забезпечення пацієнтів з цукровим діабетом лікарськими засобами, збільшується, їх все одно недостатньо і сама система забезпечення препаратами неефективна. Сьогодні основним механізмом забезпечення хворих на  діабет лікарськими засобами є закупівля їх шляхом проведення тендерів, при цьому головним критерієм вибору препарату є ціна, тому лікувальний процес відповідно до поточних потреб пацієнта не здійснюється. Лікар фактично змушений призначати ті препарати, які є в  наявності, а не ті, котрі оптимально підходять. Не враховуються економічні ефекти лікування, часто при централізованих закупівлях великої кількості препаратів вони не використовуються до закінчення терміну придатності. На її думку, децентралізація закупівель інсулінів та інших лікарських засобів для хворих на цукровий діабет сприятиме оптимізації медичного забезпечення і підвищенню якості лікування. Необхідно також впровадити у найближчому майбутньому в Україні систему реімбурсації незалежно від подальшої стратегії розвитку системи охорони здоров’я, передбачити у місцевих бюджетах окремою статтею видатків кошти на виконання програм, зокрема по  цукровому діабету. Актуальним також є питання прийняття законів «Про захист прав пацієнтів» та «Про медичне страхування»

Богдан Бенюк Богдан Бенюк, президент Діабетичної федерації України, народний артист України, наголошуючи на важливості своєчасного та повного інформування хворих на  цукровий діабет щодо способу життя, запропонував звернутися до Голови Верховної Ради України із проханням задіяти з цією метою телевізійний канал «Рада», знача частина ефірного часу якого не використовується за призначенням.

Олександр Ларін Олександр Ларін, головний позаштатний ендокринолог МОЗ України, відзначив, що до 2004 р. всі кошти, котрі виділялись з бюджету на реалізацію програми «Цукровий діабет», спрямовувались лише на  закупівлю інсулінів, і тільки з 2004 р. почали частково забезпечувати засобами самоконтролю дітей, підлітків і вагітних. Сьогодні ж тієї суми, яку виділяють на рік, не вистачить навіть на забезпечення інсуліном на 8 міс.

Держава, на його думку, повинна зафіксувати ціни на інсулін, створити реєстр хворих на цукровий діабет та закріпити кожного пацієнта за відповідною аптечною мережею, через яку буде здійснюватись реалізація лікарських засобів, зокрема інсулінів, та виробів медичного призначення. Він зазначив, що дієвий реєстр хворих на  цукровий діабет може бути складено до кінця 2008 р.

Володимир Карпук Володимир Карпук, народний депутат України, звернув увагу присутніх на недостатнє фінансування державних програм, зокрема по цукровому діабету. Він зазначив, що у комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я створено комісію з вивчення ефективності фінансування програми «Цукровий діабет», яка завершилася, з метою внесення відповідних коректив у нову програму.

По даним моніторингу рівня глікозильованого гемоглобіну, в Україні у 70% хворих на цукровий діабет виявляють цого декомпенсовану форму, тому просвітницька функція, яку виконують громадські організації, є дуже важливою і також потребує відповідного фінансування. На  його думку, необхідно прискорити створення в регіонах ендокринологічних центрів, у яких передбачити посади офтальмологів, нефрологів, невропатологів, судинних хірургів та інших спеціалістів вузького профілю, кваліфікована допомога яких необхідна хворим на цукровий діабет.

Зіновій Митник Підсумовуючі всі пропозиції, що були озвучені під час засідання Громадської Ради МОЗ, заступник міністра охорони здоров’я України Зіновій Митник зазначив, що сьогодні МОЗ України взяло курс на активну співпрацю з громадськістю у прийнятті будь-яких управлінських рішень. Щодо визначення пріоритетів — в медицині немає другорядних питань та неважливих захворювань, адже за кожним з них стоїть здоров’я нації. Тому при розподілі коштів, передбачених у бюджеті, Міністерство охорони здоров’я намагається задовольнити потреби всіх галузей медицини. Звичайно, цих грошей не вистачає, не зважаючи на те, що кількість їх з року в рік збільшується. Щодо нарікань на непрозорі та несвоєчасні тендерні закупівлі, З. Митник зазначив, що це — дуже непроста і копітка робота. При виборі препаратів, які закуповують за державні кошти, обов’язково аналізуються і враховуються заявки з усіх регіонів, потім вони опрацьовуються головними позаштатними фахівцями МОЗ України. До прийняття рішення залучаються представники громадських організацій і лише після цього на тендер виноситься та кількість лікарських засобів і в тому обсязі, що визначені за допомогою фахівців з усієї України.

«Звичайно, ідеалу у проведенні закупівель ми досягти не можемо, порушення мають і, нажаль, матимуть місце як при централізованих закупівлях, так і при їх проведенні на місцях, але прагнення до нього повинно бути. Сьогодні ми повинні працювати над новою програмою по цукровому діабету, яка вже практично готова. Це дуже важливо, адже після прийняття (незалежно від зміни уряду, розміру бюджетних видатків) вона буде фінансуватися і працювати. Зробити її найбільш досконалою — спільне завдання представників МОЗ України, лікарів-ендокринологів та діабетичних громадських організацій», — сказав З. Митник.

Наприкінці свого виступу, заступник міністра охорони здоров’я України закликав представників всіх діабетичних громадських організацій до консолідації, формування спільної позиції, на яку МОЗ України та профільний комітет Верховної Ради України можуть спиратися при плануванні стратегії подолання захворюваності на цукровий діабет. n


РІШЕННЯ
профільного засідання Громадської Ради при МОЗ України на тему
«Шляхи покращення допомоги хворим на цукровий діабет в Україні»
від 15 березня 2008 р.

Учасники засідання, заслухавши 16 доповідей та виступів, вважають, що сьогодні головними проблемами надання допомоги хворим на цукровий діабет в Україні є:

– низький рівень поінформованості населення з питань захворювання на цукровий діабет;

– відсутність державної програми допомоги хворим на цукровий діабет;

– неефективна система забезпечення хворих на цукровий діабет;

– недостатня роль громадських організацій у вирішенні проблем хворих на цукровий діабет;

– державними органами при вирішенні проблем хворих на цукровий діабет, розробці відповідних програм та прийнятті рішень недостатньо залучаються громадські об’єднання пацієнтів та медиків;

– розрізненість функціонування державних ендокринологічних служб, відсутність єдиного центру управління та чіткої вертикалі підпорядкованості таких служб.

Виходячи з пропозицій, висловлених виступаючими, представниками громадських організацій, ендокринологічних служб та Міністерства охорони здоров’я України, Громадська рада при МОЗ України звертається до Міністра охорони здоров’я України з такими пропозиціями:

– прискорити прийняття нової редакції державної програми надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та відновити роботу Координаційної ради із залученням провідних фахівців-ендокринологів та представників громадськості;

– вдосконалити існуючу рецептурну систему забезпечення хворих на цукровий діабет та відпрацювати механізм забезпечення свободи вибору адекватної терапії;

– залучити громадські організації до проведення діяльності, метою якої є збільшення поінформованості населення з питань захворювання на цукровий діабет та можливостей його профілактики;

– внести зміни до положень про ВТЕК та МСЕК щодо процедур проходження підтвердження інвалідності хворих на цукровий діабет, їх реабілітації;

– впорядкувати положення про допуск хворих на цукровий діабет до управління транспортними засобами;

– звернутися до Міністерства транспорту України щодо необхідності впорядкування системи надання пільг інвалідам, хворим на цукровий діабет;

– з метою подолання розрізненості функціонування державних ендокринологічних служб та їх підпорядкованості різним державним органам на базі існуючих центрів та інститутів створити єдиний загальнодержавний ендокринологічний центр, який опікуватиметься проблемами хворих на цукровий діабет, дозволить підняти на новий рівень якість медичної допомоги інсулінозалежним громадянам та функціонування ендокринологічної служби в державі загалом.

Голова Громадської Ради при МОЗ України
Олег Мусій

Олександр Устинов,
фото автора

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті