Рецепти від фармацевтів у Польщі. Скільки, коли та за яку плату?

Фармацевтичні послуги входять у повсякдення європейських аптек повільно та поступово, що переважно пояснюється невисокою готовністю закупівельників та пацієнтів сплачувати за них. Країни з відносно малою часткою суспільних коштів у фармацевтичному забезпеченні особливо обмежені у розширенні компетенцій фармацевтів з фінансових причин. Вони також мають труднощі з підтриманням режиму відпуску ліків за рецептами. Проте у тих випадках, коли вартість рецептурних ліків не відшкодовується, чи не можна дозволити фармацевтам перевірити адекватність майбутньої фармакотерапії рецептурним препаратом та у разі позитивного рішення дозволити його відпуск? Таким шляхом пішли у Польщі, поступово аналізуючи різні аспекти, що викликають чергові запитання.

Тож виписування рецептів фармацевтами може розглядатися як дієва альтернатива відпуску рецептурних ліків без будь-якого призначення або діяльності так званих рецептоматів чи «лікарів-примар» (платні рецепти з дотриманням лише формальної частини). Ситуація, коли рецепт на будь-який препарат (у тому числі наркотичний) може виписувати будь-який лікар, зокрема, стоматолог, і деякі медики видали тисячі рецептів, не бачивши пацієнтів, викликає справедливі нарікання та непорозуміння. Проте міністерство охорони здоров’я Польщі залишає врегулювання такої діяльності на розсуд професійних асоціацій, враховуючи, що професії медиків та фармацевтів є самоврядними, тож існує дисциплінарна юрисдикція, якій підлягають лікарі.

Спробуємо ще раз представити дві альтернативи. Так, у польських реаліях залучення «лікаря-примари» означає, що пацієнт отримує послугу суто з дистанційного виписування, при цьому контакт з лікарем полягає у формальному (переважно через заповнення бланка питань/відповідей) виконанні вимог до формування призначення без відшкодування вартості. Натомість фармацевт може дозволити відпуск рецептурного препарату в аптеці, де він працює, або виписати електронний рецепт для себе чи члена родини, подібно до інших працівників охорони здоров’я.

Фармацевт і два види рецептів

Право виписувати рецепти на ліки, у тому числі ті, що реімбурсуються, для себе (pro auctore) і членів своєї сім’ї (pro familia), а також інших пацієнтів (без відшкодування) фармацевти отримали з 1 квітня 2020 р. з набуттям чинності поправками до закону про лікарські засоби (Prawo farmaceutyczne). Фармацевт може призначити рецептурний лікарський засіб, за винятком наркотичних та психотропних, на 180 днів у електронному вигляді (при недоступності — на 120 днів у паперовому):

  • пацієнтові аптеки у будь-якій ситуації, що загрожує його здоров’ю, не обов’язково раптовій (п. 4 ст. 96 закону про лікарські засоби), з вказанням причини відпуску лікарського засобу;
  • pro auctore/pro familia (для подружжя, осіб, що проживають разом, родичів за прямою та бічною лініями до ступеня спорідненості між дітьми братів і сестер особи, яка призначає), без зазначення причини та не обов’язково у ситуації, що загрожує здоров’ю.

Інколи, щоб розрізнити два типи рецептів, перший називають «фармацевтичним» (Recepta farmaceutyczna), фактично аптечним, тому що діє він тільки в межах організації, співробітником якої є виписувач, при одночасному відпуску ліків.

На відміну від першого, «рецепт фармацевта» (Recepta od farmaceuty), що має право на практику (Prawa Wykonywania Zawodu — PWZ) і фігурує у Центральному реєстрі фармацевтів (Centralnym Rejestrze Farmaceutów), виписується незалежно від зайнятості в аптеці (перебування на пенсії чи у відпустці з догляду за дитиною тощо). Після виписування з рецептом, що дійсний 30 днів (без можливості відтермінувати дату початку дії), поводяться як і з будь-яким іншим, що виданий лікарем чи медичною сестрою. Відпуск за ним можна здійснити у будь-якій аптеці.

«Рецепт фармацевта» формується в електронній системі охорони здоров’я (P1), а «фармацевтичний» — безпосередньо в аптечній, з використанням номера PWZ (рисунок). За відсутності такої можливості (або у разі обслуговування пацієнта, особу якого не встановлено), рецепт може бути виписаний у паперовій формі. Медичні вироби, харчові продукти спеціального призначення, вакцини виписати таким чином неможливо. Також фармацевти не мають права виписувати рецепти категорії «S» — безкоштовні ліки для осіб віком старше 75 років або «C» — для вагітних.

Рисунок. Виписування фармацевтичного рецепта в аптечній системі KS-Apteka (opieka.farm)

Послуга з виписування може бути платною?

Раніше повідомляли, що фармацевти надають послугу з виписування рецептів безкоштовно, і це відрізняє їх від «рецептоматів». Проте насправді перешкод для стягування плати немає. Опосередковано це підтверджується роз’ясненням директора з інформації головного податкового органу країни (Krajowej Informacji Skarbowej). Воно було надане (ID 520409) у відповідь на запитання щодо звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) при наданні послуги з виписування фармацевтом рецепта на лікарський засіб.

Відповідаючи на запитання фармацевта — чинного платника ПДВ, директор офісу інформації підтвердила правильність позиції авторки, докладно представивши її. Зокрема, у висновку йдеться про те, що відпуск лікарського засобу, який забезпечує негайний доступ до нього у разі загрози для здоров’я пацієнта, є послугою у сфері надання медичної допомоги, виконується суб’єктом, уповноваженим відповідно до закону про медичну діяльність (ustawy o działalności leczniczej), та звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до ст. 43 сек. 1 пункту 19 Закону про ПДВ (ustawy od VAT). Дійсно, згідно з першим з двох вищеназваних законів особа, що у нормативно-правовому порядку уповноважена надавати медичні послуги, є медичним працівником; а згідно з другим — відповідні медичні послуги не оподатковуються ПДВ.

Розмірковуючи на тему можливості отримання відповідного досвіду, фармацевт Мацей Пржигодзкі (Maciej Przygodzki) у власному блозі на порталі aptekarski.com зазначив, що на перехідному етапі між великим інтересом до профілактичних щеплень та остаточним впровадженням платної фармацевтичної допомоги цей тип рішення ідеально вписується в операційну модель кожної з аптек. На його думку, розмір винагороди у 20–25 злотих (170–220 грн) може вважатися достатнім і конкурентним на ринку.

Понад 2 млн рецептів за 9 міс

Нещодавно з’явилися оновлені дані щодо статистики виписування рецептів фармацевтами. Її представлено від імені Вищої фармацевтичної палати (Naczelna Izba Aptekarska — NIA) 11 жовтня 2022 р. на форумі Фармацевтичної групи Європейського Союзу (Pharmaceutical Group of the European Union — PGEU).

Так, зазначено, що кількість «фармацевтичних» рецептів продовжує зростати, тож найбільше їх за перші 9 міс 2022 р. зафіксували у березні — 231 тис., що майже вдвічі перевищує максимальний показник за минулий період, починаючи із грудня 2020 р.

Аналогічна картина і з «рецептами фармацевтів» (pro auctore та pro familia): 61 тис. у березні 2022 р. проти майже 32 тис. у грудні 2020 р., теж майже вдвічі більше!

Загальна кількість рецептів, виписаних фармацевтами із січня до вересня 2022 р., становила 2 183 275 (таблиця).

Таблиця. Середня щомісячна кількість рецептів різного типу, що виписано фармацевтами у січні–вересні 2022 р. (http://www.nia.org.pl)
Тип «Фармацевтичні» pro auctore pro familia
Середнє значення за місяць 189 675 27 805 25 106

Деякі додаткові цікаві факти

У презентації за матеріалами доповіді, про яку йшлося вище, наведено інші оновлені дані про аптечний ринок Польщі, що можуть бути цікаві нашому читачеві. Так, NIA представляє понад 39 тис. фармацевтів (83% яких — жінки), при чому 26,1 тис. працюють у 12,9 тис. аптек (1,791 на 1 аптеку, що є нижчим за середній у ЄС показник — 2,4 у 2019 р.).

З січня 2020 р. електронний рецепт на ліки є обов’язковим. За цей період зроблено понад 1,2 млрд електронних призначень (виписування паперових рецептів при цьому дозволяється лише за деяких обставин), а щомісяця виписується близько 35 млн рецептів.

З квітня 2021 р. фармацевтам дозволено брати участь у кампанії вакцинації проти COVID-19 в якості працівників охорони здоров’я, і цим видом діяльності вже займаються майже 2 тис. аптек. Понад 2,3 млн пацієнтів вакциновано (направлення від лікаря не потрібні). З 1 вересня 2022 р. більше 37 тис. пацієнтів щеплено в аптеках від грипу, що вимагає призначення лікаря. На аптеки (близько 1400), що вакцинують від грипу, покладають великі надії щодо збільшення охоплення (у сезоні 2021/2022 рр. охоплено близько 7% популяції — один із найнижчих у ЄС показників). Для того щоб стимулювати позитивну тенденцію, пропонують реалізувати одну з можливостей:

  • електронний рецепт на протигрипозну вакцинацію чи
  • надання направлень через інтернет-акаунт пацієнта (Internetowe Konto Pacjenta — IKP).

До того ж з січня 2022 р. відповідно до закону про професію фармацевти отримали право поновлювати (тільки з дозволу лікуючого лікаря) рецепти для хронічно хворих, максимум з розрахунку на 360 днів, окрім наркотичних та психотропних засобів. У планах, як зазначила представник NIA, — запровадження фармацевтичних послуг, вартість яких відшкодовують.

За матеріалами isap.sejm.gov.pl;
www.przepisy.gofin.pl; aptekarski.com; www.aptekarska.pl; www.rx.edu.pl
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті