Партнерство освіти та практики задля фармацевтичної молоді

Напередодні 100-річного ювілею Національного фармацевтичного університету (далі — НФаУ), під час святкування 20-річчя Дня фармацевтичного працівника України, ректор НФаУ Алла Котвіцька виступила з ініціативою щодо заснування іменних стипендій для обдарованої студентської молоді — «Стипендіального проєкту». Як наразі його реалізовано? Хто з роботодавців долучився до соціального партнерства? Якими є результати ініціативи? Про це розповіла професор А. Котвіцька.

Майбутнє вітчизняної фармації прямо залежить від її кадрового потенціалу. Взаємодія закладів освіти і роботодавців визначає ефективність соціального партнерства, за якого оптимально забезпечуються інтереси всіх стейкхолдерів: молоді — у задоволенні власних потреб щодо отримання перспективного фаху, закладу вищої освіти — у якісній підготовці майбутніх фахівців, а відтак формуванні репутації потужної освітньої інституції, виробничого сектора — у забезпеченні кадрових запитів, держави — у створенні нових робочих місць.

НФаУ має досвід побудови продуктивної взаємодії з роботодавцями, який виходить далеко за межі обов’язкової практичної підготовки.

Специфіка фармації стала підґрунтям для формування багаторічного партнерства між єдиним освітнім фармацевтичним закладом України та фармацевтичними компаніями у справі підготовки кадрів, у численних спільних проєктах. Потужні фармвиробники представлені у складі Ради роботодавців НФаУ, працівники підприємств є співавторами підручників і посібників з дисциплін професійної й практичної підготовки студентів, беруть участь у проведенні занять та атестацій, входять до складу журі студентських конкурсів науково-дослідних робіт. І це далеко не повний перелік напрямів співпраці.

У 2021 р. традиційні вектори взаємодії з роботодавцями було розширено новим форматом соціального партнерства — «Стипендіальним проєктом».

Що спонукало НФаУ до його запровадження?

Протягом багатьох років університет має обмежену кількість місць державного замовлення: менше 10% контингенту навчаються за бюджетні кошти. Між тим, більшість молоді демонструє гідні освітні й наукові результати. Ці студенти є гордістю НФаУ, й саме вони формують його репутацію. Фахівці з освітньої сфери чи психології, напевно, скажуть, що прагнення до саморозвитку має заохочуватися. Університет, на жаль, не має для цього достатньо інструментів. Чинна нормативна база, яка регулює надання освітніх послуг, не дозволяє здійснювати фінансові виплати найкращим студентам. Саме тому підтримка роботодавців, за задумом освітян, і мала стати тим заохоченням, яке спонукатиме до досягнення ще вищих освітніх результатів та надаватиме можливість обдарованій молоді нарощувати власний інтелектуальний ресурс, а отже, формувати майбутній потенціал фармації України.

Університет бачив перспективи подальших результатів «Стипендіального проєкту»: ті студенти, які отримували фінансову підтримку, за фаховим розвитком яких спостерігали компанії-стипендієнадавачі, могли б отримати запрошення на працевлаштування у ці фармацевтичні компанії та ефективно працювати вже на їхню репутацію. Сьогодні можемо сказати, що так і сталося, маємо приклад запрошення на роботу випускниці, яка однією з перших отримала іменну стипендію.

Варто відзначити, що від моменту генерації ідеї до її втілення кожен крок синхронізувався з роботодавцями. Саме тому вдалося досить оперативно опрацювати всі механізми надання іменних стипендій, віднайти дієві, прозорі методи визначення найкращих студентів та процедури здійснення виплат стипендій. Щоб забезпечити максимально широкий доступ до новації, стипендії призначаються посеместрово.

Отож, під час святкування 100-річного ювілею НФаУ відбулася презентація «Стипендіального проєкту» та урочисте вручення іменних стипендій першим студентам. Цей проєкт став окрасою свята, ще раз засвідчивши прагнення НФаУ до розширення студентоцентричного простору та єдність великої Фарми з освітою.

Восени 2022 р. виникали певні побоювання, що у нинішніх реаліях роботодавці не зможуть широко долучитися до «Стипендіального проєкту». Як і вся країна, фармацевтичні компанії беруть участь у волонтерських заходах, працюють на потреби фронту. Але побоювання виявилися марними!

Сьогодні можна констатувати, що на другому році існування «Стипендіального проєкту» маємо результати, які свідчать про своєчасність та результативність соціальної ідеї.

У 2021/2022 навчальному році іменні стипендії від роботодавців отримали 24 здібних студенти НФаУ

Аптечна мережа «9-1-1» призначила стипендії 11 студентам 3–5-го курсів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Фармація».

Компанія «Фармак» виплатила стипендії 5 студентам 5-го курсу, а компанія «Юрія-фарм» — 2 студентам 3-го курсу цієї ж освітньої програми. Ще одна студентка освітньої програми «Фармація» отримала стипендію від «Фармацевтичної компанії «Здоров’я».

Призначила іменну стипендію студентці освітньої програми «Фармація» також компанія «Proxima Research International».

НФаУ мав на меті забезпечити якнайширше охоплення спектра спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. Було призначено іменні стипендії від роботодавців і студентам інших освітніх програм. «Хімфармзавод «Червона зірка» призначив стипендію студентці освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів», а ТМ «Шиншилка» — 3 студентам спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» освітньої програми «Хвороби дрібних домашніх тварин».

У 2022/2023 навчальному році проєкт набирає обертів. Іменні стипендії від роботодавців отримали 28 обдарованих студентів НФаУ

Аптечна мережа «9-1-1» призначила стипендії 10 студентам 3–5-го курсів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Фармація» та одній студентці Фахового коледжу НФаУ.

Компанія «Фармак» виплатила стипендії 5 студентам 4–5-го курсу, компанія «Юрія-фарм» — 2 студентам 4-го курсу цієї ж освітньої програми.

Уже традиційно до проєкту долучилася компанія «Proxima Research International», призначивши іменну стипендію студентці освітньої програми «Фармація».

«Фармацевтична компанія «Здоров’я» та «Хімфармзавод «Червона зірка» призначили по одній стипендії студентам освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів».

У поточному навчальному році до «Стипендіального проєкту» вперше долучилося ТДВ «ІнтерХім», яке призначило стипендії 4 студентам 2-4-го курсів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Фармація» та одній студентці 4-го курсу спеціальності 162 «Біотехнологія та біо­інженерія», освітня програма «Промислова біотехнологія».

Також уперше партнером проєкту стала благодійна організація «Благодійний фонд «Промислова спільнота Украї­ни», який призначив іменні стипендії 2 студентам спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів».

НФаУ вдячний усім компаніям, які відгукнулися і знайшли можливість підтримати «Стипендіальний проєкт».

Адміністрація Аптечної мережі «9-1-1» відзначає, що компанія вирішила взяти участь у «Стипендіальному проєкті» НФаУ, бо розуміє, що студентам, які завтра прийдуть на роботу в аптеки, потрібна підтримка, за якої вони можуть отримати знання, не відволікаючись на фінансові питання.

Сьогодні понад 70% фармацевтів Аптечної мережі «9-1-1» — випускники найстарішого фармацевтичного закладу вищої освіти України. «Диплом НФаУ завжди є свідченням високого рівня знань випускників, тому їм надається пріоритет серед інших претендентів під час приймання на роботу, — кажуть у компанії. — Партнерство з НФаУ в питанні підготовки кадрів для практичної фармації надає можливість підготувати не лише знавців теорії, а й фахівців, які з першого дня зможуть надавати якісну фармацевтичну опіку пацієнтам безпосередньо в аптеках. Досвід попередньої співпраці вже довів, що спільними зусиллями виховуються справжні професіонали».

Окремо слід сказати також про співпрацю «Фармак» та НФаУ, яка продовжується вже близько 30 років. Університет навчає студентів профільних для компанії спеціальностей, таких як біотехнологія, фармація, промислова фармація. Сьогодні в компанії працює понад 200 випускників НФаУ. Крім того, багато керівників компанії продовжують навчатися, виконують наукові роботи саме у НФаУ. Щороку представники «Фармак» беруть участь у перегляді та обговоренні навчальних програм, що допомагає забезпечити відповідність знань молодих фахівців потребам фармацевтичного ринку.

У 2021 р. «Фармак» долучилася до «Стипендіального проєкту» НФаУ. Компанія зацікавлена в розвитку галузі та підготовці сильних і натхненних своєю справою фахівців. Адміністрація «Фармак» підкреслює, що лише в натхненні та в жазі до постійного вдосконалення народжуються інновації. Визнан­ня — це потужний інструмент для підвищення вмотивованості й залученості до роботи.

««Стипендіальний проєкт» триває вже 2 роки. Щорічно компанія «Фармак» обирає 5 найкращих, на її думку, магістрів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Фармація». І попри повномасштабну війну ця ініціатива продовжується, адже талановита молодь — це майбутнє і важливий чинник економічного прогресу будь-якої держави. Наша молодь має залишатися в нашій країні. І, об’єднавши сили, ми маємо зробити все для того, аби молоді фахівці могли реалізувати себе в Україні», — відзначають у компанії.

На думку адміністрації «Фармацевтичної компанії «Здоров’я», де сьогодні випускники НФаУ становлять майже 12% співробітників на виробництві, у відділах фармацевтичної розробки та реєстрації лікарських засобів, відділі головного технолога, відділах валідації, контролю якості, фізико-хімічній та мікробіологічній лабораторіях, відділах маркетингу та продажу, логістики, взаємодія закладів освіти і роботодавців дає змогу ефективно замотивувати та підготувати майбутніх фахівців. «Співпраця НФаУ з практичною фармацією дає змогу визначати актуальні спеціальності на ринку праці з позиції роботодавців; проводити практики та стажування на підприємствах, які є майбутніми роботодавцями для студентів. Це сприяє ознайомленню з практичними аспектами майбутньої діяльності, формуванню осмисленого ставлення до обраної професії. Компанії мають нагоду інформувати здобувачів вищої освіти про свою діяльність, заповнювати вакансії, надавати рекомендації, на що саме звернути увагу в підготовці фахівців», — вважають у «ФК «Здоров’я».

Адміністрація ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» підкреслює, що на сьогодні жодна фармацевтична компанія не обходиться без випускників НФаУ. «У ПАТ «ХФЗ «Червона зірка», крім випускників освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів», працюють випускники програм «Біотехнологія», «Фармація», «Економіка підприємства» тощо. Тільки позитивні відгуки ми можемо надати і про випускників Фахового коледжу НФаУ, які щороку доповнюють виробничий персонал нашого заводу, — зазначають на підприємстві. — Розвиток будь-якої галузі, а особливо фармації, залежить від висококваліфікованих кадрів. На наш погляд, обов’язок провідних підприємств підтримувати фармацевтичну освіту та науку в Україні, давати можливість здобувачам вищої освіти бути впевненими в собі та майбутньому. Тому наше підприємство бере участь у проєктах НФаУ — це і оснащення та відкриття нових аудиторій, і забезпечення практичної складової освітнього процесу, зокрема, участь у Стипендіальному проєкті.

Практика та теорія не можуть бути відділені одна від одної. Змістовна теоретична підготовка здобувачів НФаУ обов’язково має бути доповнена практичною складовою. І це стосується не тільки промислової фармації. Практична робота під час навчання на фармацевтичному підприємстві, в аптеці, в клінічній установі — усе це формує впевненого в собі випускника. Водночас залучення наукового потенціалу вчених НФаУ дає змогу практичній фармації розвиватися з урахуванням сучасних тенденцій світової фармацевтичної науки».

Компанія «ІнтерХім», де сьогодні працює 38 випускників НФаУ, також долучається до розвитку української науки та профільної освіти і упродовж тривалого часу співпрацює з НФаУ. Тож, питання про приєднання до «Стипендіального проєкту» навіть не стояло, оскільки, як вважає керівництво компанії, майбутнє будь-якої галузі — у її кадровому потенціалі. Фармації потрібні потужні фахівці та безперервне поповнення кадрів, особливо під час війни. Іменні стипендії — це додаткова мотивація для обдарованих студентів не зупинятися й віддаватися повноцінному осягненню фаху попри всі негаразди.

У 2022 р. до участі у «Стипендіальному проєкті» долучився «Благодійний фонд «Промислова спільнота України», який було засновано в перші дні повномасштабного вторгнення рф однодумцями з журналу «Фармацевтична галузь» та інжинірингової компанії ENGENIUM GROUP, і відтоді активно працює у волонтерській сфері. «Нас об’єднала не скільки біда, стільки сила, активна позиція та спільне бачення майбутнього», — відзначає керівництво фонду.

«Освіта була важливою завжди, а особливо зараз, під час війни. Вона не тільки продукує і транслює знання, але відіграє й іншу роль. Навчаючись, студенти і освітяни отримують психологічне розвантаження — всі зайняті та знаходяться в комфортному середовищі однодумців, що зараз вкрай важливо. Тому, отримавши пропозицію від керівництва НФаУ підтримати студентів, ми ні секунди не вагалися і долучилися до «Стипендіального проєкту», — зауважують у Благодійному фонді «Промислова спільнота України». — Ми всі в минулому студенти і розуміємо, наскільки важливою є синергія освітнього процесу та практичних знань. Ми говоримо не просто про закріп­лення теорії на практиці, а про навчання у виробничих умовах сучасного підприємства. Також необхідно заохочувати молодь обирати й опановувати професію своєї мрії в Україні. Якщо наша підтримка у вигляді стипендій дасть студентам змогу реалізувати задум, надихне або просто додасть упевненості в ці буремні часи — ми вважатимемо, що наша місія виконана».

Офіси, виробництва, аптеки партнерів «Стипендіального проєкту» розташовані в усіх куточках України. Але є головна риса, яка їх усіх об’єднує, — і це не лише приналежність до фармації. Насамперед це соціальна відповідальність бізнесу. Саме тому, задумуючи написати цю статтю, НФаУ не мав на меті прорекламувати окремі фармацевтичні компанії. Вони й так є україн­ськими брендами.

Ми прагнемо поділитися з громадськістю відчуттям гордості за те, що наша фармація є ось такою — потужною, консолідованою, не замкнутою у власних завданнях.

Партнерство роботодавців і освіти — не ситуативний альянс. Це щоденна спільна діяльність, на яку мало впливають зовнішні подразники. Співробітники НФаУ переконані, що наша співпраця унеможливить ерозію фармації, побудованої задля здоров’я людини. Наші добрі справи, маленькі перемоги — цеглинки в майбутнє фармації, необхідної складової сфери охорони здоров’я.

Коротко від стипендіатів

НФаУ — це не тільки потужна наукова база, висококваліфіковані викладачі, а й дуже крутий старт для формування себе як людини з великими амбіціями, які обов’язково будуть досягнуті.

Хочу висловити щиру вдячність від студентів роботодавцям — за започаткування іменних стипендій. Дякуємо, що підтримали ініціативу НФаУ! Особисто від себе хочу подякувати компанії «Фармак» за надання іменної стипендії та запрошення на роботу!

НФаУ подарував не тільки знан­ня, а й дуже багато яскравих моментів та незабутніх вражень, а також можливість знайти своє місце у професії. Провчившись 5 років, я з упевненістю можу сказати, що зробила правильний вибір та пишаюся тим, що я випускниця НФаУ 2022 р.!

Ірина Маслівець

Я студентка 5-го курсу освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів». У 2021 р. отримала іменну стипендію від «Хімфармзаводу «Червона зірка». Звісно, коли мені повідомили про стипендію, це було несподіванкою! Я ніколи й не замислювалася про можливість її отримати. Саме тому було надзвичайно приємно, що мою навчальну діяльність високо оцінили.

Упровадження проєкту відбулося до 100-річчя НФаУ, і сподіваюся, що він буде працювати й надалі. Адже створення таких проєктів заохочує студентів до ще більших зусиль у навчанні, до науки, до активної участі в громадському житті та до саморозвитку.

Єлизавета Галесова

Я студентка 4-го курсу НФаУ. Навчаюся на факультеті фармацевтичних технологій та менеджменту за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Хочу висловити велику подяку компанії «ІнтерХім» за підтримку моїх старань у навчанні та допомогу у вигляді стипендії. Бажаю всім працівникам компанії успіхів і добробуту!

Анастасія Кулеш

Я студентка НФаУ, навчаюся за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів». У 2022 р. мені призначено іменну стипендію від Благодійного фонду «Промислова спільнота України». Користуючись нагодою, хочу висловити подяку за надання стипендії!

Ваша підтримка мотивує на досягнення більш високих результатів у навчанні та значно полегшує студентське життя в ці непрості часи. Обіцяю, що сумлінною працею в навчанні виправдаю довіру!

Олена Коренькова

За матеріалами, наданими НФаУ
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*