Роз’яснення Міністерства юстиції України від 10.08.2009 р. № 1410-09-24

Аптечна професійна асоціація України отримала від Міністерства юстиції відповідь на свій Лист від 02.07.2009 р. щодо надання роз’яснення стосовно спільного наказу Держкомпідприємництва та Держлікінспекції від 03.03.2009 р. №44/27.
?

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 10.08.2009 р. № 1410-09-24
ЩОДО НАКАЗУ ДЕРЖКОМПІДПРИЄМНИЦТВА, ДЕРЖЛІКІНСПЕКЦІЇ від 03.03.2009 р. № 44/27

Міністерство юстиції розглянуло лист від 02.07.2009 р. № 52 щодо надання роз’яснення стосовно застосування підпункту 2.5.7 п. 2.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів від 03.03.2009 р. № 44/27, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.04.2009 р. за № 298/16314 (далі — Ліцензійні умови), і повідомляє наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензійні умови — це встановлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Так, Ліцензійними умовами встановлено, що суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, повинен створити необхідні умови для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек та аптечних кіосків відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», що відповідає ст. 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», якою передбачено, що органи державної влади, підприємства (об’єднання), установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту, для вільного пересування в населених пунктах.

При цьому, невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, є підставою для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (ст. 11 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»); неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності є підставою для анулювання ліцензії (ст. 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

Разом з цим зазначаємо, що питання внесення змін до Ліцензійних умов відноситься до компетенції суб’єкта нормотворення. У зв’язку з цим, Міністерством юстиції направлено ваше звернення для розгляду та вирішення питання щодо можливості внесення відповідних змін до Ліцензійних умов щодо альтернативних способів забезпечення сприятливих умов для інвалідів.

У разі надходження до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію нормативно-правового акта із зазначеного питання буде проведено його правову експертизу та державну реєстрацію в порядку, встановленому законодавством.

Принагідно інформуємо, що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій ст. 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце (рішення Конституційного Суду від 09.02.1999 р. № 1-рп/99 «У справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої ст. 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів)»).

Заступник Міністра

Н.В. Богашева


Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті