#437 | Еженедельник АПТЕКА

Протокол № 24 ліцензійної комісії державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 07.04.2004 р.

ПЕРЕЛІКИ № 1, № 2 СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ВИДАЧУ КОПІЙ ЛІЦЕНЗІЙ (ВІДМОВУ У ВИДАЧІ) НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, РОЗДРІБНОЇ ТА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ (ЗГІДНО З ДОДАТКОМ 1 ДО ПРОТОКОЛУ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВІД 07.04.2004 р. № 24, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ № 112 від 07.04.2004 р.)
ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, РОЗДРІБНОЇ ТА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ (згідно з додатком 2 до протоколу Ліцензійної комісії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 07.04.2004 р. № 24, затвердженого Наказом Державної служби № 112 від 07.04.2004 р.)
ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО РЕЄСТРУ (згідно з додатком 3 до протоколу Ліцензійної комісії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 07.04.2004 р. № 24, затвердженого Наказом Державної служби №112 від 07.04.2004 р.)

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови кабінету міністрів України “Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських косметичних засобів”

Для публічного обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських косметичних засобів”, розроблений на виконання Закону України “Про лікарські засоби”, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2000 р. № 918/2000, та Положення про Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 789. Порядок встановлює основні вимоги до проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських косметичних засобів, застосування яких в Україні буде допускатися тільки після зазначеної процедури. До Порядку додаються форма реєстраційного свідоцтва на лікарський косметичний засіб, вкладка до реєстраційного свідоцтва та розміри збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського косметичного засобу.
Пропозиції та зауваження щодо проекту постанови надсилайте до Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення за адресою: 03115, Київ, просп. Перемоги, 120,
e-mail: info@drugmed.gov.ua або до редакції “Щотижневика АПТЕКА”: 01001, Київ, а/с “В”-82, e-mail: nik@morion.kiev.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ [П О С Т А Н О В А] (ПРОЕКТ)
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ) ЛІКАРСЬКИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

АДВАНТАН®: на все случаи аллергодерматозов

Сегодня лечение больных с аллергодерматозами – атопическим дерматитом и экземой, особенно при торпидных формах этих заболеваний, – трудно представить без лекарственных средств для наружного применения, в состав которых входят кортикостероиды (Глухенький Б.Т., Грандо С.А., 1990). Однако свойственные для данного класса лекарственных средств местные и системные побочные эффекты ограничивают возможности их применения и побуждают ученых к поиску новых средств, характеризующихся оптимальным соотношением терапевтической эффективности и риска побочных эффектов (Kecskes A. et al., 1993). Указанному требованию соответствует препарат АДВАНТАН (метилпреднизолона ацепонат) производства компании “Шеринг АГ” (Германия) – современный эффективный и безопасный негалогенизированный кортикостероид местного действия, специально разработанный для лечения атопического дерматита и экземы у детей и взрослых.

Ряд імпортних ліків буде звільнено від сплати мита

У законотворчому процесі відбулася подія, яка, враховуючи масштаби регуляторного впливу та наслідки для фармацевтичної галузі, претендує стати однією з визначних: 18 березня 2004 р. за № 1637-IV Президент України підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України”. Зокрема, згідно зі змінами до ст. 19 (пункт “ц”) Закону України “Про Єдиний митний тариф” від сплати мита звільняються фармацевтична продукція, сполуки, які використовуються для її виготовлення, що не виробляються в Україні і класифікуються за групами УКТ ЗЕД:
28 – продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів;
29 – органічні хімічні сполуки;
30 – фармацевтична продукція.
Законом передбачено, що перелік означених товарів затверджується Кабінетом Міністрів України.

TV: показания к применениюНекоторые итоги телевизионной рекламной кампании 2003 года

В данной публикации исследуются результаты рекламных кампаний ЛС на телевидении в 2003 году, а также проанализированы соотношения объемов розничных продаж и затрат на рекламу. При подготовке материала использованы сведения о рекламных бюджетах, любезно предоставленные компанией “GfK-USM”, а также данные системы исследований рынка “Фармстандарт” ООО “МОРИОН”.

Наказ МОЗ від 25.03.2004 р. № 157

Про внесення змін до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

В проекте новая процедура регистрации

В Государственной службе лекарственных средств и изделий медицинского назначения (далее – Государственная служба) разработан проект Постановления Кабинета Министров Украины “Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных косметических средств”. С текстом проекта и анализом его регуляторного влияния можно ознакомиться на сайте Государственной службы www.drugmed.gov.ua, а также в этом номере “Еженедельника АПТЕКА”. Как указано в проекте, регистрацию и перерегистрацию лекарственных косметических средств будет осуществлять именно Государственная служба. Корреспондент “Еженедельника АПТЕКА” попросила прокомментировать основные положения данного документа первого заместителя председателя Государственной службы Инну Демченко.

ЛАКТОВИТ ФОРТЕ – 120 миллионов спор лактобактерий в одной капсуле

В последние годы все более пристальное внимание уделяют так называемым болезням цивилизации, к которым относится и дисбиоз. Факторами, способствующими развитию дисбиоза, являются: нерациональное питание, стрессы, снижение иммунитета, влияние экологических факторов, повышенный радиационный фон, применение антибактериальных и гормональных лекарственных средств, угнетающих микрофлору кишечника. Проблема рациональной фармакотерапии таких состояний становится актуальной не только для врачей, но и для работников аптечных учреждений, так как с каждым годом увеличивается не только количество препаратов, применяемых для коррекции состава микрофлоры кишечника, но и количество вопросов у пациентов, желающих получить консультацию по данному вопросу у провизора. Среди широкого спектра высококачествен-ных и доступных по цене лекарственных средств производства компании “Мили Хелскере Лтд.” (Великобритания) заслуживает внимания недавно появившийся на украинском фармацевтическом рынке препарат ЛАКТОВИТ ФОРТЕ. Подробнее о
препарате и проблеме дисбиоза – в данной публикации.

ИМУНОФАН – “щит и меч” вашего организма

Иммунитет… Этот медицинский термин вошел в лексикон большинства людей, поскольку проблемы развития, обострения и тяжелого течения многих заболеваний, снижения эффективности классической медикаментозной терапии, осложнения хирургических вмешательств и просто ухудшения самочувствия, с которым часто сталкиваются люди, справедливо связывают с ослаблением иммунитета. Объединение достижений иммунологии и других “стратегических” отраслей медицинской науки позволяет надеяться на существенный прогресс в лечении многих заболеваний.
Лекарственное средство ИМУНОФАН (НПП “Бионокс”, Россия) является пептидным препаратом нового поколения. Его создание теоретически основывалось на результатах сравнительного анализа механизма действия регуляторных пептидов тимуса и экспериментальной оценки структурно-активностных взаимоотношений их различных участков.